Nedenstående har Dansk Mønt og div. andre fået Forlagets tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

(home) [oprindeligt publiceret i 2000]

[Morten Eske Mortensen, red.]: Publicistvirksomhed 1974-1999 - manifesteret i recensioner

 

De hidtidige 25 års forfatterskab og publicistvirksomhed belyses ved som samleværk nedenfor i dokumenterende antologiform at sammenstille et uddrag af 195 recensioner o.lign. omtale. Citeringen sker under iagttagelse af determinationerne i Lov nr. 395 af 1995-06-14 ang. Ophavsret med senere tillæg. Udover dette er af høflighedshensyn fra et flertal af forfatterne modtaget positivt forhåndstilsagn ang. optryk. - (klager)

Forfatterens totale antal selvstændige udgivelser og artikler andrager 120 titler ved optælling 05.11.1999. Den fuldstændige bibliografi findes på World Wide Web på adressen

http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm.

Besøg også hjemmesiden  http://numisbooks.dk/ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX over recenserede bogtitler m.v. (henvisning til løbenumre)

1) Køberne på auktionen over Ole Devegge's Mönt- og Medaille-Samling II 2den April 1867 (Kbh. 1979) - info

4) Køberne på auktionen over Ole Devegge's Mynt- og Medaille-Samling III 23de Marts 1866 (Kbh. 1979) - info

5) The buyers at the auction of C. J. Thomsen's medieval coins September 12 1876 (Kbh. 1979) - info

7) Køberne på auktionen over J. P. B. Grimsgaard's Samling af norske Mynter og Medailler 5te December 1889 (Kbh. 1979) - info

9) (Mortensen & Sømod:) Bremerholms Kirckis Fattige (Kbh. 1979) - info

12) Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger (Kbh. 1980) - info

17) Køberne auktionen over J.V. Bergsøe's Samling af Trankebar-Mønter 29de Oktober 1895 (Kbh. 1980) - info

18) Køberne på auktionerne over H.V.M. Marck's danske Medailler og Jetons's 27. April 1897 & 26. Maj 1900 (Kbh. 1981) - info

20) Køberne auktionen over en Møntsamling tilhørende H.V.M. Ernst den 29. November 1915 (Kbh. 1981) - info

21) Køberne på auktionen over C. L. Rübner's Samling af antique og moderne Mynter og Medailler Aalborg den 1 May 1810 (Kbh. 1981) - info

26) EK 2/3 – tillæg (Kbh. 1982) - info

27) (INDEX) Danish Token Club Medlemsblad. Bind I 1979-1982 - info

28) Køberne på auktionen over en Samling danske Mynter fra Middelalderen d. 29de April 1889 (P. C. Hauberg – V) (Kbh. 1984) - info

31) Forlagsfortegnelse / Subskriptions-Indbydelse (Kbh. 1984)

33) numismatisk rapport. INDEX til bladets 5 første årgange 1978-1982 med tillæg af 1983 (Kbh. 1984) - info

34) (diverse forfattere:) Festskrift til Jørgen Sømod (Kbh. 1984) - info

44) Sømod: 1974-1984. BIBLIOGRAFI. Morten Eske Mortensen 1959 5.november 1984 (Gribbebos Forlag, 1984)

50) Københavnske møntsamlere ved år 1821 (Kbh. 1984) - info

51) (INDEX) Danish Token Club Medlemsblad. Bind II 1983-1985 (Kbh. 1986) - info

52) Møntsamleren. Index årene 1984-1989 (Hvidovre 1989) - info

52) (INDEX) Danish Token Club Medlemsblad. Bind III 1985-1988 (Kbh. 1989) - info

52) Danish Token Club Medlemsblad. Kumuleret stikordsregister. Bind I-III 1979-1988 (Kbh. 1989) - info

53) (Mortensen & Knudsen:) Danske guldmønter. Direktør Olaf Seck's samling. Danish gold coins. The collection of the late Olaf Seck (Kbh. 1991) - info

57) Præsentationsmapper fra Coin-Studio Copenhagen (1993- )

60) - L. E. Bruuns møntsamling. Hele sandheden om 'Smørmandens guldskat' (Hvidovre & Herning 1993) - info

61) RETTELSER OG TILFØJELSER TIL: Holger Hede: Auktion III (Kbh. 1994) - info

61) Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II (København 1994)  - info

62) Sømod: 10 års SKRIVERIER fra Morten Eske Mortensen 1984-1994 (Gribbebos Forlag, Kbh. 1994) - info

62) 10 års SKRIVERIER fra Jørgen Sømod 1984-1994 (Grelbers Forlag, Kbh. 1994) - info

63) Advokat Axel Ernst's og frøken Alfrida Ernst's Legat til Fremme af Numismatisk Forskning i Danmark. Beretning om 25 års virke 1970-1994. Et Jubilæumsskrift (Kbh. 1995) - info

64) Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 (Oslo 1996) - info

79) Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 (Oslo 1996) - info

90) 1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR eller: eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier. (Kbh. 1996) - info

98) Nordisk Seddelpris-Årbok 1997 (Oslo 1997) - info

114) Roman Coin Price Yearbook 1996/97, Imperial Vol. I (London 1997) - info

133) Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 (Oslo 1998) - info

149) Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98 (Oslo 1998) - info

161) NNF-NYTT. INDEX årene 1971-1997 (Oslo 1998) - info

169) Roman Coin Price Yearbook 1996/97, Imperial Vol. II (London 1999) - info

170) Roman Coin Price Yearbook 1996/97, Republican Vol. (London 1999) - info

188) Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktions-kataloger (Oslo 1999) - info

200) Publicist-virksomhed 1974-1999 - manifesteret i recensioner (Oslo 2000) - info

213) Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000 (Oslo 2000) - info

227) Bibliografi 1974-1999 (2000) - info

235) Specialtema. Diverse artikler om mønt-auktionshuses sjældenheds-'undersøgelser' / -'udtalelser'. (del-hæfte no. 1). (Åtvidaberg 2001) 

 

INDEX over recensenter (henvisning til løbenumre)

Andersen, Edvard 039, 045

Andersen, Kjell E. Zapffe 141

Beliën, Paul 128

Bellesia, Lorenzo 185 c

Bengtsson, Kent 217

Bentsen, Birger 058, 068, 085, 130

Bergroth, Tom C. 153, 165, 207

Bertelsen, Bernt J. 218

Biró-Sey, Katalin 178, 185 f

Brace, Bruce R. 175 b

Brandrup, Niels 053

Brix, Lars 021

Brøns, Jens 183

Buttrey, Theodore V. 170, 214

Carlsson, Per-Göran 079, 097, 103, 149, 163, 194, 200, 237

Christensen, Mogens 102

Christensen, Mogens Hammargren 106

Christiansen, John Christian 066

Clauson-Kaas, Jørgen 155

Clayton, Peter A. 114, 173

Deberitz, Bjørn 195, 199

Dickson, Ian 117

Dwinger, Jonna 056

Egge, Guttorm 154, 185 e, 188, 197

Elfver, Frédéric 216

Elkjær, Jakob 059

Emmerig, Hubert 077, 089, 211

Eriksen, Preben 071, 083, 139, 162, 184, 191, 206, 222

Flensborg, Peter 003, 010

Frösell, Anders 105

Galliné, E. 185 b

Galster, Georg 008, 011, 015, 018

Geelen, Jan van 145

Golabiewski, Monica 177

Grinder-Hansen, Keld 220

Gullbekk, Svein H. 140

Gutgesell, Manfred 120, 185 e

Haaskjold, Hjalmar 090

Hebig, R. 110

Heggtveit, Ole Bendik 086

Hemmingsson, Bengt 069, 080

Holmberg, Kjell 151

Hulse, Granvyl G. 148

Häggqvist, Jimmy 104

Igea, Sonia 230

Ilisch, Peter 224

Ingvaldsen, Haakon 161

Jacobsen, Erling Vester  028, 032, 036, 037, 046, 050, 054, 055, 057, 233

Jellum, Walt 113

Jensen, Hans 182

Jensen, Jørgen Steen 002, 006, 025, 027

Jensen, Uno Barner 017, 137

Johannessen, Finn Erhard 219

Jordan, Reinhold 049, 186

Kampmann, Ursula 121, 143

Kazmi, Sam 175

Kierkegaard, Helge 009, 029, 038, 138

Kirsch, Arne 076, 088

Kristiansen, S.A. 024

ks 075

Kvist, Kjetil Rune 067, 096, 131, 205

Lagerqvist, Lars O. 152

Lang, Michael 111

Larsen, Kurt Guldborg 073

Lautz, Thomas 225

Lindgren, Torgny 019

Lindtner, Norman 189, 198, 203, 213, 232, 234, 238

Linkosalmi, Aimo 208, 209

Luijt, Janjaap 228

Lulei, K. 087, 156

Lundø, Vagn 074, 100, 134, 202, 223

Madsen, Alex 035

Madsen, Kaj 020

Manfredini, Elena 123

Mantia, Richard 231

Meyer, Jerry 014

Mikkelsen, Bent S. B. 072, 084, 092

Mussell, John W. 116

Nielsen, Henry Hofmand 180

Nielsen, Niels 041

Nielsen, Preben 060, 107

Nilsson, Harald 129

Nordbø, Jan H. 022

Passon, Tom 127, 146, 158, 185 d, 229

Paulsen, Thor-Egil 179

Persijn, Alexander 109, 210

Petersson, Franck 135, 166, 185, 192, 201, 221, 236

Psello, Michele 124

Rønne, Niels Børge 013

Salvesen, Harald 043, 044

Sárkány, Tamás 070, 150, 176

Sayles, Wayne G. 115

Schulze, H. 122

Schweitzer, Wolfgang 042

Sermarini, Joseph T. 175 c

Serrestam, Sonny 193

Simensen, Christian J. 168

Simmons, Thomas 168 b

Skovly, Jens 047

Stampe, Niels Ejgil 012, 026, 030, 031, 033, 034, 048, 052, 061, 062, 063, 065, 082, 093, 094, 095, 099, 133, 147 b, 190, 204, 212, 235 

Steenstrup, Hjejl Resen 016, 040, 064, 098, 136, 167

Stefke, Gerald 226

Sterz, Heinz 187, 227

Stollhoff, Joachim 144, 157

Størmer, Carl Henrik 169

Sættem, Johan 101

Sømod, Jørgen 001, 004, 005, 007

Søndergaard, Viktor 051, 091

Tacke, J. 142

Talvio, Tuukka 108

Tingström, Bertel 215

Traina, Mario 125

Trosdahl, Tore 132

usigneret 078, 112, 118, 126, 147, 159, 164, 174

Varmose, Poul Erik Balle 023, 181

Vecchi, Italo 171  

Westdal, Stewart 113b

Wetterstrom, Kerry K. 172

Wiséhn, Ian 081, 196

Yarab, Donald S. 119, 160

 

Recensioner af:

Køberne på auktionen over Ole Devegge's Mönt- og Medaille-Samling II 2den April 1867 (Kbh. 1979)

 

Jørgen Sømod 001

Morten Eske Mortensen har med flid protokolleret de gamle oplysninger fra flere bevarede kataloger. De få udvalgte, som har det gamle auktionskatalog vil her få en lækkerbisken i hånden, som slet ikke behøver omtale. For andre kan skriftet have interesse ved, at der gives udførlige personalhistoriske oplysninger om såvel Ole Devegge, som køberne. Herunder er der i de fleste tilfælde givet meddelelse om, hvad der videre skete med disses møntsamlinger.

Det ringe oplag på kun 75 eksemplarer bevirker nok, at skriftet bliver hurtigt udsolgt.

(Orientering fra Dansk Møntsamler Union nr. 71, 9.årg. maj 1979, p. 21)

 

Jørgen Steen Jensen 002

I den senere tid har der været voksende interesse for mønters proveniens og købernavne ved ældre auktioner. En af frugterne er denne fortegnelse over køberne af Devegges middelaldermønter og skandinaviske mønter. .. Mortensen har derudover haft det held, at han kan trænge om bag nogle kommissionskøb takket være et annoteret katalog i privat eje. I øvrigt er de enkelte købere identificeret, og deres samlingers skæbne beskrevet. Den høje salgspris for hæftet må skyldes det ringe oplag (75 stk.).

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 6, København september 1979, p. 117)

 

Peter Flensborg 003

Orientering, der er et fællesorgan for klubber under Dansk Møntsamler Union har ligesom fået lidt hold over bladet. Det har til tider undret, at der ikke blandt de mange tusinde medlemmer er folk der vil skrive lidt i ny og næ. I dette nummer er det et optryk af en artikel om Dansk Vestindien, oprindelig fra Bankstandens blad i 1976 og desuden skriver J. Sømod om Skillingen 1852 med lille hoved. Desuden berettes om en 345-årig mønt fundet ved Nr. Vium samt om de irske Gun Money.

Sluttelig en litteraturanmeldelse af M. E. Mortensens 23 siders notat vedrørende købere og priser på Ole Devegges Auk. II 1867. Desværre har forfatteren ikke kunnet afse et eksemplar til Mønt-Nyts anmelder, så derfor henvises til anmeldelsen i Orientering.

(Mønt Nyt nr. 16 i Politiken, København 29. april 1979)

 

Recensioner af:

Køberne på auktionen over Ole Devegge's Mynt- og Medaille-Samling III 23de Marts 1866 (Kbh. 1979)

 

Jørgen Sømod 004

Morten Mortensen fortsætter sin udgivelse af oplysninger fra notaterne i de gamle kataloger (se Orientering nr. 71 s. 21). Dennegang er emnet måske ikke nær så interessant, idet de bortsolgte mønter var de udenlandske og de antikke. Til gengæld får vi en mængde personalhistoriske oplysninger om køberne, hvor hovedvægten er lagt på Salomon (Sally) Ruben Henriques, som skulle have været mønthandler.

I tilslutning bringes nogle supplerende oplysninger til Devegges anden auktion.

Fabrikanter af fotokopierede piratudgaver får en del besvær, idet hæftet er trykt på brunt papir.

(Orientering fra Dansk Møntsamler Union nr. 72, 9.årg. august 1979, p. 19)

 

Recensioner af:

The buyers at the auction of C. J. Thomsen's medieval coins September 12 1876 (Kbh. 1979)

 

Jørgen Sømod 005

Det oprindelige katalog blev udsendt på fransk. I Amerika arbejdes der på at genudsende kataloget i engelsk oversættelse [MEM anm.: udgivet 13 år senere, New York 1992. Den idealistiske udgiver har telefonisk meddelt at genoptryksprojektet har påført ham et stort tab.]. I tilslutning hertil, har Morten udsendt dette skrift, som foruden købernavnene bringer biografisk stof om C.J. Thomsen og om de enkelte købere. Desuden publiceres to manuskripter af Sophus Bergsøe og C.F. Herbst, hvori de berigtiger de fejl, de mener at katalogforfatteren Chr. Erslev begik.

(Orientering fra Dansk Møntsamler Union nr. 72, 9.årg. august 1979, p. 19)

 

Jørgen Steen Jensen 006

Mortensen har fortsat sine studier over køberne ved de vigtige auktioner i forrige århundrede (jfr. 6/1979, s. 117). Interessant er naturligvis beretningen om Christian Jürgensen Thomsens middelaldersamling, hvor vi hører om samlingens historie og dens katalogisering af den unge historiker Kr. Erslev. Mortensen publicerer desuden håndskrevne kommentarer og rettelser af C.F. Herbst og S.A. Bergsøe. I øvrigt følges principperne fra det tidligere hæfte.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 1, København februar 1980, p. 15)

 

Recensioner af:

Køberne på auktionen over J. P. B. Grimsgaard's Samling af norske Mynter og Medailler 5te December 1889 (Kbh. 1979)

 

Jørgen Sømod 007

Morten Mortensen fortsætter udgivelsen af sine nyttige publikationer. Den der interesserer sig for mønternes proveniens og forståelsen af tidligere møntsamleres baggrund kan ikke undvære disse skrifter. De er simpelthen spækkede med gode oplysninger. Når man betænker de små trykoplag 200 [MEM anm.: Grimsgaard] og 100 [MEM anm.: Hegermann-Lindencrone] eksemplarer, og at udgivelserne ikke er statsunderstøttede eller finansieret ved fonds og legater, må priserne på skrifterne siges at være meget moderate.

(Orientering fra Dansk Møntsamler Union nr. 73, 9.årg. december 1979, p. 6)

Georg Galster 008

I NNUM nr. 6, September 1979 har JSJ anmeldt denne forfatters "Køberne på auktionen over Ole Devegge's Mönt- og Medaille-Samling II 2den April 1867", og ovenfor er endnu to hæfter omtalt. Siden har Morten M. fortsat og giver interessante oplysninger om de pågældende samlere.

Allerede den første medaillecommission i Christian VI's dage havde indset nytten af møntauktionskataloger. Selve protokollerne med priser og købere blev senere opbevaret i landsarkivet på Jagtvejen, indtil man fandt for godt at kassere alle auktionsprotokoller ældre end 1850. Da undertegnede således i sin tid skulle bruge protokollen over biskop Münters møntauktioner, var selv dette værdifulde dokument tilintetgjort. Det vil derfor være en nyttig opgave for forfatteren, om han ved sin omhyggelige gennemgang af ældre møntfortegnelser med private notater om priser og købere ville så vidt muligt genskabe de tabte protokoller.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 1, København februar 1980, p. 15)

 

Recensioner af:

(Mortensen & Sømod:)

Bremerholms Kirckis Fattige (Kbh. 1979)

 

Helge Kierkegaard 009

Fattigtegn [overskrift]. At spore sjældne mønters vanding fra samler til samler er anstrengende, men kan resultere i spændende læsning, om end det må siges at være for feinschmeckere.

Morten Eske Mortensen og Jørgen Sømod har gjort det med de tre kendte typer fattigtegn fra Bremerholm Kirke. Nogle af disse ret sjældne tegn er endt på museer, men hovedparten er stadig ude hos private. For temmelig mange af tegnene kan den nuværende ejer i øvrigt ikke identificeres, af 39 eksemplarer af 1701-tegnet med løbenumre således 13 stk.

Den lille tryksag om Bremerholm-tegnene har Morten Eske Mortensen som forlægger. Han præsenterede den på "Mønter på Børsen" i København sammen med to andre, forfattet af ham selv alene. Den ene gør rede for køberne på auktionen efter en norsk samler [MEM anm.: Grimsgaard] , den anden rekonstruerer en dansk samling fra århundredskiftet [MEM anm.: Hegermann-Lindencrone]. Sidstnævnte er trykt på mørkebrunt papir, og derfor utrolig anstrengende læsning for øjnene. De to skrifter er i øvrigt temmelig dyre.

(Aarhuus Stiftstidende 18. november 1979)

 

Peter Flensborg 010

De to forfattere har her samlet alle oplysninger om proveniens for de pudsige tegn der bærer påskriften: BREMERHOLMS KIRCKIS FATTIGE. I forordet gøres nogle tanker om anvendelsen af disse tegn, og det at mange af tegnene er nummereret gør det ulige lettere at følge disse tegn i århundreder. Tegn nr. 262 angives første gang kendt fra en auktion i NFM (Numismatisk Forenings Medlemsblad) 22. oktober 1930. Om dette tegn kan jeg oplyse, at det stammer fra kontorchef Ridiger [MEM anm.: på forespørgsel 10.11.1979 kan PF ikke underbygge dette udsagn, idet PF oplyste, at han på sit eget kort blot har noteret ordet "Ridiger", og ikke er i stand til at redegøre for en kilde til denne information]. Hvis nogle af Mønt-Nyts læsere skulle besidde et sådant stykke og ikke har været kontaktet af de to forfattere herom, vil vi være meget glade for en henvendelse.

(Mønt Nyt i Politiken, København søndag 9. december 1979)

 

Georg Galster 011

Louis Bobé nævner i sin bog om Bremerholms Kirke og Holmens Menighed 1619-1919 (Kbh. 1920) intet om disse ellers velkendte kobbertegn. Ovennævnte forfattere kan ikke forklare, hvorledes disse tegn har været anvendt; de dateres fra Chr. V uden år og derefter 1701 og 1744. I håb om, at en eller anden læser skulle kunne give yderligere oplysninger gives her udførlige meddelelser om proveniensen på mange hundrede af disse besynderlige tegn.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 1, København februar 1980, p. 15)

 

Recensioner af 1. udgave:

Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger (Kbh. 1980) - foto

 

Niels Ejgil Stampe 012

Umiddelbart lyder overskriften tør, og når man bladrer de 48 sider igennem, vil man ikke finde en eneste illustration. Men for en møntsamler, der har nået det stade, hvor man er blevet interesseret i de gamle auktionskataloger med danske mønter for at se, hvem der solgte hvilke mønter, hvor mange, priser, hvor og hvornår – eller måske ønsker man at finde kildemateriale til at spore en sjælden mønt tilbage – så er dette hæfte sagen.

Det indeholder en fortegnelse over 540 møntauktionskataloger, der dækker tidsrummet 21. oktober 1684 til 1979. Desuden er medtaget 13 samlingsfortegnelser og 31 usikre auktionskataloger. Alt sammen fulgt op med noter og et alfabetisk navneregister.

Flere danske storsamlere, bl.a. Bruun, Schou og Axel Ernst har lavet betydelige oversigter til deres eget brug. I 1972 udgav Bjarne Stuhr Larsen "Forsøg på en dansk-norsk numismatisk bibliografi indtil 1969". Heri er opført godt 300 danske kataloger. Dette værk er dog behæftet med en hel del fejl.

Morten Mortensen har gennembearbejdet dette specielle område og kommet frem til et antal af 540 kataloger, som nu er den mest komplette registrering, der findes. Udeladt er auktioner bestående af årgangsmønter, tilfældigt løsøre og foreningsauktioner.

Alle auktionerne er anført med datoer, og hovedparten af auktionerne angiver, hvilke personers samlinger det drejer sig om. Når man så begynder at slå om i noterne, bliver selv "tørt" stof som en fortegnelse levende.

Og det er vel også en af de grunde, der har inspireret Morten Mortensen til det slidsomme arbejde, det er at lave et værk som dette.

(Morgenposten Fyn, søndag 7. oktober 1984)

 

Niels Børge Rønne 013

Morten Eske Mortensen har på eget forlag, Drejøgade 26 F 504, 2100 Københ. Ø, udgivet "Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger", 48 sider i tryk på svært, rødt papir (der ikke gør læsningen nemmere), 88 kr, 150 eksemplarer.

Efter en kritisk gennemgang af tidligere forsøg på at skabe fuldstændige lister over danske auktioner opregnes i alt 540 møntauktioner afholdt i Danmark, samt danske mønter solgt på auktion i udlandet, opstillet efter årstal fra 21. okt. 1684 til 8. december 1979. Udeladt er auktioner udelukkende bestående af årgangsmønter, tilfældige løsøreauktioner med et fåtal af mønter, private auktioner – med en enkelt undtagelse – og Dansk Numismatisk Forenings auktioner.

Fortegnelsen er et solidt og sobert stykke håndværk – i dette ords fornemste forstand. Det må have krævet et stort slid – og en masse kontrolarbejde samt en halsstarrig stædig indsats, og det er forståeligt, at der mange gange under katalogopbygningen må have meldt sig tvivlsspørgsmål. Det er dog lidt forbavsende, at forfatteren ikke i alle tilfælde har nævnt i hvilke byer, de pågældende auktioner har fundet sted. Eller er det uden videre København, hvor intet andet er nævnt ? [MEM. anm: ja ]

Nå, det kan være en bagatel i forhold til hele det rosværdige og i øvrigt vel gennemførte, meget præcise og samvittighedsfuldt udførte arbejde. Hæder til forfatteren. Fortegnelsen bør anskaffes til foreningsbibliotekerne.

(Møntsamlernyt, nr. 7, september 1980, pp 213-214)

Jerry Meyer 014

Skal man bruge oplysninger om offentlige danske møntauktionskataloger, skal man læse i denne bog. Selv den mest drevne inden for numismatikken, med det bedste bibliotek for hånden, vil have brug for denne bog. Vil man også have en navneliste over kendte som ukendte danskeres møntsamlinger, da vil det kræve for meget energi uden denne bog. Her er en fortegnelse som simpelthen SKAL stå i alle numismatiske biblioteker. Skulle nogen undre sig over farven på bogen, kan det oplyses, at denne farve egner sig slet til fotokopiering.

(Danish Token Club Medlemsblad, nr. 1, (februar) 1982, p 204)

Georg Galster 015

Fortegnelsen omfatter 540 kataloger lige fra 1684 31. oct. (Hugo Lützau) til 1979 2. dec. (tvangsauktion), hvortil slutter sig nogle samlingsfortegnelser (nr. 541-53) og 30 usikre auktionskataloger. Dertil er knyttet 83 noter. Det er en meget nyttig, ja hartad uundværlig publikation for enhver alvorlig møntforsker; men man kunne ønske endnu flere noter med personalia om de pågældende samlere (og om køberne på deres auktioner) og hvad der i øvrigt kan siges om deres samlinger. Forfatteren har jo tidligere bearbejdet katalogerne over Devegge, C.J.Thomsen, Hegermann-Lindencrone og Grimsgaard (anmeldte her i bladet).

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, nr. 7, København november 1980, pp 160-161)

 

Hjejl Resen Steenstrup 016

I mange af vore folkebiblioteker findes pæne samlinger af numismatisk litteratur, men som regel består disse ofte af priskataloger, som der spørges meget efter. Imidlertid er det også vigtigt, at opslagsværker (af forskellige kategorier) får plads på hylderne. Nærværende referencebog er en liste over 540 danske møntauktioner (fra 1684/1979), og bogen har interesse for de samlere, som gerne vil vide noget om, hvor man kan få oplysninger om en bestemt mønt og dens ejer/mand.

Listen er opstillet kronologisk med oplysninger om pågældende person, tid og sted og omfanget af det enkelte katalog. Listen er så komplet som den kan blive, og der er kun udeladt auktioner bestående af årgangsmønter. Listen indeholder desuden udvalgte danskfødte samleres auktionskataloger i tilfælde af, at samlingerne er solgt i udlandet, ligesom nogle auktioner afholdt i Norge er medtaget.

Forf. kommer selv ind på problemet, hvorvidt et katalog er en auktion eller en fortegnelse, men det skal her påpeges, at bogen ikke indeholder fortegnelser over andre institutioners samlinger og private auktioner er udeladt (med en enkelt undtagelse), hvorfor samlinger solgt fx i Numism. Forening ikke vil være at finde i listen. Foran findes en liste over benyttet litteratur. Bogen er desværre trykt på rødt papir, hvilket den ikke burde være.

(Referencen nr. 4, juli 1981, p. 10)

 

Recensioner af:

Køberne på auktionen over J. V. Bergsøe's Samling af Trankebar-Mønter 29de Oktober 1895 (Kbh. 1980)

 

Uno Barner Jensen 017

Til auktionen var der ikke trykt noget katalog, idet Vilhelm Bergsøe tidligere på året havde udgivet sin egen bog "Trankebar-Mønter samt Mønter og Medailler vedrørende den danske Handel paa Ostindien, China og Guinea". I bogen var alle de mønter, der fandtes i Bergsøes besiddelse, forsynet med en lille stjerne. Det var disse stjernemarkerede numre, som blev solgt på auktionen.

Morten Eske Mortensen indleder med Bergsøe's levnedsforløb og giver oplysning om hvorfra grundstammen i Trankebar-samlingen stammede. Der gives i samme forbindelse oplysninger om fejlnoterede købere i andre eksemplarer af auktionskataloget. Mortensen oplyser om minimumspriser, opnåede priser samt køberne til de enkelte numre. Desuden identificeres de enkelte købere og der gives oplysning om deres samlingers skæbne.

Mortensen slutter af med Vilhelm Bergsøe's numismatiske bibliografi samt tavlerne fra Bergsøes Trankebarbog.

For at sikre sig mod piratkopier, er publikationen trykt på mørkegrønt papir. Desværre har dette samtidig medført en næsten ulæselig tekst. Listen med købernavne og opnåede priser er håndskreven, og det er lykkedes Mortensen at få delt en kolonne på 2 sider, så læseren får et unødvendigt besvær ved brugen af køberlisten.

Alt i alt et nyttigt stykke værktøj for den der ønsker at arbejde videre med Trankebar-mønternes proveniens. Der er kun få samlere, der arbejder med Trankebar-området, men det er ingen betingelse for at erhverve hæftet. Mortensens oplysninger om køberne og deres samlingers skæbne, kan med fordel benyttes i forbindelse med andre samlerområder.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 3, København april 1981, pp. 55-56)

(dette var en ændret udgave af en rec. først trykt i Skandinavisk Numismatik nr. 10, Lerum december 1980, p. 25)

 

 

Recensioner af:

Køberne på auktionerne over H. V. M. Marck's danske Medailler og Jetons's 27. April 1897 & 26. Maj 1900 (Kbh. 1981)

 

Georg Galster 018

Denne for alle grundige møntforskere uundværlige katalog indledes med et fotografi og en levnedsskildring af bemeldte elektropletvarefabrikant Marck, der underbygges nærmere ved genoptryk af polemikken mellem professor Bergsøe og mønthandler Kirchhoff om Marcks delagtighed i Bergsøes medailleværk. Hovedemnet er kortfattede levnedstegninger af de 18 forskellige købere på hver af de to auktioner – alt særdeles grundigt og omhyggeligt.

Forfatteren har desuden skrevet interessante artikler om "Graver Mortensen og Reformert Kirke" og "Tegn i Otto Diemar's samling 1883" i Danish Token Clubs Medlemsblad, årgang 3, 1981, nr. 3.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 8, København december 1981, p. 160)

Torgny Lindgren 019

De flesta av oss har säkerligen ofta haft nytta och glädje av att studera äldre myntauktionskataloger, både svenska och utländska. En sakkunnigt och omsorgsfullt utarbetad myntauktionskatalog kan ibland ersätta en monografi över ett mynthistoriskt avsnitt och kan få tjänstgöra som referensverk.

Auktionskatalogen visar vad en samlare har kunnat hopbringa. Men det är mera sällan som det blir allmänt känt vem som köpte vad på auktionerna, med andra ord: var de olika objekten hamnade när samlingen upplöstes. Det kan ofta vara bra att känna till det när vi vill fastställa sällsynthetsgrad och äkthet.

I Danmark har Morten Eske Mortensen publicerat ett tiotal förteckningar över köparna på vissa stora, även i Sverige kända, danska myntauktioner. Hans senaste arbete avser köparna på auktionerna över H.V.M. Marcks danska medaljer och jetonger, som ägde rum 1897 resp. 1900. Mortensen berättar vem som köpte vad och lämnar dessutom korta men mycket intressanta notiser om varje köpare, särskilt om hans samlar- eller mynthandlarverksamhet.

(Myntkontakt. Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 6, Stockholm september 1981, p. 125)

 

 

Recensioner af:

Køberne på auktionen over en Møntsamling tilhørende H.V.M. Ernst den 29. November 1915 (Kbh. 1981)

 

Kaj Madsen 020

Auktionen i København 1915 over udvalgte stykker af skiferdækker Ernst's samling af danske mønter tiltrak sig stor opmærksomhed. Blandt auktionsgæsterne var prominente møntsamlere som grossererne Bruun og Haunstrup, direktør Schou og overretssagfører Hede. En række samlere, museer og udenlandske interessenter lod sig repræsentere ved byens kendte mønthandlere. En af samlerne har om auktionen berettet, at der herskede en fornøjelig og kammeratlig stemning mellem alle de tilstedeværende.

Med auktionsfirmaets katalog som kilde meddeler Morten Mortensen i sin tiende publikation en fortegnelse over køberne på Ernst's auktion, og det er lykkedes ham at finde supplerende kilder til underretning om såvel kommissionskøbene som de opnåede priser. Ligesom i de tidligere publicerede køberfortegnelser giver forfatteren grundige oplysninger om sælger, købere og om samlingernes opståen og videre gang. Morten Eske Mortensen har denne gang tilføjet et causeri, hvori møntsamlerne karakteriseres, i nogen grad på grundlag af formodninger.

* ) Skriftet er efter udgiverens oplysning udsolgt.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 1, København februar 1982, p. 14)

 

 

Recensioner af:

Køberne på auktionen over C. L. Rübner's Samling af antique og moderne Mynter og Medailler Aalborg den 1 May 1810

(Kbh. 1981)

 

Lars Brix 021

Historien om en samling [overskrift]. Der var ingen tvivl hos møller Lars Christensen Springborg, da han 1. maj 1810 på en auktion i Aalborg købte vel Danmarks betydeligste møntsamling nogensinde.

Samlingen blev solgt på en auktion på Svaneapoteket i Aalborg. Den tilhørte apoteker Christian Leonhard Rübners enke, Lucie Wissing. Hun solgte møntsamlingen kort tid efter mandens død – sandsynligvis for at skaffe penge til et fortsat herskabeligt liv i Aalborg.

Møller Springborg bød 12.000 rigsdaler for hele samlingen – dengang en ganske formidabel sum penge.

Men mølleren ville ikke beholde alle mønterne selv. Han lod auktionen fortsætte som planlagt, men udbød ikke alle mønterne. Han solgte for cirka 3.000 rigsdaler.

Resten af den omfattende samling, der ifølge beskrivelsen fra dengang indeholdt flere mønter, som i dag kun kendes i enkelte eksemplarer, beholdt mølleren.

Lars Christensen Springborg var en af datidens betydeligste mænd i Aalborg. Han blev født i 1773, men døde allerede i 1816 som 43-årig. Lars Christensen Springborg havde fem børn.

Det var Kiers Mølle, som gav familien til livets ophold – så rigeligt endda. Foruden møllen havde han både en grynmølle og en pudder- og stivelsesfabrik. Desuden havde han halvpart i et teglværk.

Efter Lars Christensen Springborgs død i 1816 blev hans bo og bygninger bortauktioneret i december samme år.

Og her forsvinder så mønterne.

Oplysningerne fremgår af et lille hæfte, som Morten Eske Mortensen netop har udgivet.

Morten Eske Mortensen – nordjyde, men bosat i København – har i de seneste år udgivet adskillige numismatiske hæfter. Og alle har som dette været et enormt arbejde.

Historien om apoteker Rübners mønter har baggrund i det auktionskatalog, der blev lavet, da mønterne blev solgt af apotekerens enke.

Kataloget kendes i dag i syv eksemplarer – og koster adskillige tusinde kroner.

Morten Eske Mortensens hæfte indeholder samtlige købernavne på auktionen.

Men desværre er den uløselige gåde ikke kommet nærmere: Nemlig hvor alle disse sjældne mønter er blevet af efter møller Lars Christensen Springborgs død.

Ligger de i dag i en ukendt samling et eller andet sted ? Eller er de havnet på et museum ? Eller måske ved et uheld smidt væk?

(Aalborg Stiftstidende søndag 15. november 1981)

 

Jan H. Nordbø 022

Det har i de senere år vært en merkbar øket interesse for gjenopptrykk av gamle auksjonskataloger med oppnådde priser. I Danmark har særlig Morten Eske Mortensen vært aktiv på dette område. Han karakteriserer apoteker Rübners samling som vel den største og mest betydelige på Jylland. Mortensen forteller om den merkverdige auksjonen. Enken solgte alt i en lot for 12.000 riksdaler til en møller som straks etterpå begynte å utposjonere samlingen i enkeltstykker. Bare en femtedel ca. solgte han da (500 mynter) til forskjellige kjøpere – og det er denne listen som kan rekonstrueres. At det er dyrt å lage slike verk må forøvrig bemerkes siden prisen er såpass høy som 72 kr. – Dog er det danske kroner og moms er vel her beregnet.

(NNF-Nytt Meddelelser fra Norsk Numismatisk Forening nr. 3, Oslo december 1981, pp. 47-48)

 

Poul Erik Balle Varmose 023

Fra Morten Eske Mortensens pen foreligger der endnu et par små bøger. Den ene er, som titlen angiver, en registrering af køberne på auktionen over apotheker Chr. Leonhard Rübners samling af antiqve og moderne Mynter og Medailler i Aalborg den 1 May 1810.

I Morten Eske Mortensens lille bog er der indledningsvis et afsnit om C.L. Rübner som møntsamler, og derefter kan man læse om selve auktionshistorien, som er ganske interessant: Enken Lucie f. Wissing lod samlingen udråbe til salg samlet i én portion med en mindstepris på 8.000 rigsdaler. Efter en livlig budgivning fik Møller Lars Christensen Springborg samlingen hjem for et bud på 12.000 rigsdaler. I forlængelse af denne første auktion fulgte så endnu en auktion, hvor den nye ejer (Møller Springborg) lod dele af samlingen udbyde til salg; det er disse 542 af den oprindelige samlings 2.594 lots, der kom under hammeren, som Morten Eske Mortensen har registreret i en instruktiv oversigt med købernes navne og erhverv.

Det er alt sammen meget interessant, men alligevel sidder man tilbage med en lidt tom fornemmelse efter gennemlæsningen. Kigger man nemlig for eksempel på skipper Nielsens køb (lot nr. 29; til 3 mark og 15 skilling) vil spørgsmålet uvilkårligt melde sig: Hvad var det egentlig skipper Nielsen købte ?

Dette nærliggende spørgsmål giver bogen intet svar på. Her bliver man nødt til at søge sine oplysninger i det trykte katalog over Rübner's samling (et katalog, der ifølge forfatteren, kun findes med sikkerhed i syv eksemplarer).

Jeg synes, at Morten Eske Mortensens bog burde have indeholdt en beskrivelse af de enkelte mønter, som blev bortauktioneret, da det, efter min mening – sådan som bogen nu foreligger – er at stoppe på halvvejen til stor ærgrelse for læseren.

[MEM anm.: Jørgen Sømod skriver 1979 i sin anmeldelse af seriens hefte 1 ang. den læsergruppe som hæfterne er beregnet til: "De få udvalgte, som har det gamle auktionskatalog vil her få en lækkerbisken i hånden, som slet ikke behøver omtale. For andre kan skriftet have interesse ved, at der gives udførlige personalhistoriske oplysninger . . . ". Evt. genoptryk – helt eller delvis – af selve auktionskatalogernes tekst er et sympatisk ønskeprojekt, som desværre dog først kræver anvisning af navnet på den person, som vil lægge finansieringen på bordet (herværende skribent er forstås ikke kandidat).]

Og angående prisen: Ja så har den i hvert fald fulgt ganske godt med inflationen. Kort sagt, 72 kroner er for meget, når man tager manglerne ved bogen i betragtning.

[MEM anm.: Jørgen Sømod foruddiskonterede i sin anmeldelse 1979 af seriens hæfte 5: "Når man betænker de små trykoplag 200 og 100 eksemplarer, og at udgivelserne ikke er statsunderstøttede eller finansieret ved fonds og legater, må priserne på skrifterne siges at være meget moderate.". Poul Erik gik nogle år senere (1986) selv ind i forlagsvirksomhed, og lærte da noget om begrebet "underskudsstyring".]

Den anden bog, som Morten Eske Mortensen er mester for, har samme tema, som titlen angiver [MEM anm.: Devegge III] . Men: Ja lad mig sige det lige ud, den er ulæselig.

Morten Eske Mortensen har af frygt for, at hans bog skulle blive offer for et piratkopi-oplag  trykt den på brune (!) sider. Det betyder, at man så ikke er i stand til at tage kopier af bogen, men samtidig gør det læsningen af denne brune bog til et mareridt – man får ondt i øjnene ved læsningen, som i øvrigt kun kan ske ved ganske særlige lysforhold.

Denne bog er – i sin form – en hån mod læseren og selvfølgelig ikke en duit værd.

(Numismatisk Rapport nr. 2, København 1982, pp. 49-50)

S. A. Kristiansen 024

En samling uden sidestykke [overskrift]. Hæftet begynder med en kort omtale af den rübnerske slægt, der kom her til landet fra Flensborg og i en årrække drev Svaneapoteket i Aalborgs berømte bygning fra 1624 Jens Bangs Stenhus.

Et af afsnittene omhandler apoteker Christian Leonhard Rübners virke som møntsamler og de resultater, han derved opnåede. Hans endog meget store samling formelig vrimlede med sjældne mønter, og forfatteren til det 250 sider store auktionskatalog i oktavformat kapellan Knud Henneberg omtaler da også samlingen som værende uden sidestykke i det hele Jylland.

En liste over køberne på auktionen fortæller, hvilket nummer de har købt, og hvad de gav for det. Måske kan det interessere enkelte, at apotekersvend Hieronimus Jensen købte tre mønter, og at guldsmed Due købte 14, hvoraf de 10 var af guld. Men det havde unægtelig været mere spændende at vide, hvilke mønter det drejede sig om – det fortæller hæftet ikke. [MEM anm.: Jørgen Sømod skriver 1979 i sin anmeldelse af seriens hefte 1 ang. den læsergruppe som hæfterne er beregnet til: "De få udvalgte, som har det gamle auktionskatalog vil her få en lækkerbisken i hånden, som slet ikke behøver omtale. For andre kan skriftet have interesse ved, at der gives udførlige personalhistoriske oplysninger . . . ".]

Her må man ty til de få offentlig institutioner, som ejer et eksemplar af auktionskataloget, men herom giver hæftet udførlig oplysning.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 28. november 1981)

 

Jørgen Steen Jensen 025

M. E. Mortensen har fortsat sine indgående og møjsommelige studier over køberne af mønter på fortidens auktioner, men har her for så vidt betrådt nyt land, idet emnet er en provinsauktion fra begyndelsen af 1800-tallet. Man ved vist ikke ret meget om møntsamleriet udenfor København og de lærde cirkler i de store provinsbyer, men Mortensen har her bidraget til at forøge vor viden ved at identificere køberne til apoteker Rübners samling. Han gennemgår også de bevarede eksemplarer af det sjældne katalog, 10 stykker, men nævner ikke den muligvis apokryfe (?) historie, at et antal af kataloget skulle være tilintetgjort i mands minde i selve Aalborg. Men det skal ganske vist være sket før interessen for mønter blev så udbredt som nu.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 2, København marts 1983, pp 36-37)

 

Recensioner af:

EK 2/3 – tillæg (Kbh. 1982)

 

Niels Ejgil Stampe 026

Hvad mon det kan være ? [overskrift]. I Danish Token Clubs sidste medlemsblad prøver numismatikerne Jørgen Sømod og Morten Eske Mortensen at gå i dybden for at finde ud af en møntlignende genstand af kobber med Christian den Femtes kronede monogram på forsiden og laurbærkrans med dobbelt sammenslynget EK og herunder tallene 2/3. Diameter 31 mm.

Man kender i dag til i alt 12 eksemplarer af denne mønt, hvoraf Axel Ernst ejede ikke færre end fem.

Sømod og Mortensen følger disse kobbermønters proveniens, dvs. mønternes vandring gennem de sidste 160 år gennem diverse auktionshuse, salgskataloger og samlere til i dag, lige som man forsøger at gætte sig frem til, hvad formålet egentlig var med denne kobbermønt, som ikke er registreret i nogen officiel kilde.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense 25. april 1982)

 

Recensioner af:

(INDEX) Danish Token Club Medlemsblad. Bind I 1979-1982

 

Jørgen Steen Jensen 027

Indholdet er systematisk opdelt: Forskellige tegngrupper (såsom altergangstegn, mejeritegn, mælketegn, tjenertegn etc.) samlingsfortegnelser, tillæg til diverse katalogværker etc. Dette register letter benyttelsen af de i alt tyve enkeltnumre og giver hermed en indgang til et samlerområde, som åbenbart nyder en stigende popularitet.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 3, København april 1983, p. 53)

 

Recensioner af:

Køberne på auktionen over en Samling danske Mynter fra Middelalderen d. 29de April 1889 (P. C. Hauberg – V)

(Kbh. 1984)

 

Erling Vester Jacobsen 028

Liden mønt har skabt stor sag [overskrift]. Museumsinspektør P. Hauberg tegnede hovedtyperne af Grenaa-fundets mønter. Han noterede ved sin gennemgang af fundet som nr. 25 kun typen, hvor biskoppen er omgivet af palmegren og krumstav (fra venstre), men havde i sin egen samling ved sin død i 1928 en da ubeskrevet variant, som kan være understukket fra det store fund i Grenaa 1910 [billedtekst]. Morten Eske Mortensen har fortsat sit arbejde med at afdække og registrere køberne på ældre danske møntauktioner – et arbejde, der måske umiddelbart kan synes af perifer betydning, men som i virkeligheden har interesse for såvel møntsamlere som forskere.

En tilbundsgående registrering af ældre danske auktioner giver undertiden mulighed for at følge en mønts proveniens langt tilbage. Og hvis det lykkes, kan det give grundlag for at rekonstruere ældre møntfund, der blev spredt blandt museer og samlere, enten fordi mønter blev understukket, eller fordi danefælovens afleveringsregler blev administreret mindre kategorisk end i dag.

I denne omgang har Morten Eske Mortensen arbejdet med auktionen i København 29.4.1889, hvor inspektør P. Hauberg, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, anonymt solgte en del dubletter af sine danske middelaldermønter.

Heftet, der må betegnes som dyrt i forhold til udstyret – 32 sider for 64 kr. – identificerer kun de enkelte lots på auktionen med auktionsnumrene. Det betyder, at de interesserede selv må anskaffe sig en kopi af auktionskataloget, og det gør brugen af arbejdet mere besværligt. Men Morten Mortensen er forberedt på at henvende sig til en beskeden læserskare: Oplaget på heftet er 75 eksemplarer.

Heftet må imidlertid interessere bredere grupper af interesserede i dansk numismatik – og de må se i øjnene, at der ikke er så meget ved at låne det på bibliotek for fotokopiering. Heftet er nemlig trykt på mørkerødt papir.

Udover grundige biografiske oplysninger om køberne af Haubergs dubletter rummer heftet en grundig registrering af Haubergs litterære arbejder om numismatik – og genoptager debatten om Haubergs forøgelse af sin private møntsamling efter sin ansættelse ved Møntsamlingen på Nationalmuseet i 1885.

Det sidste er fortsat et diskussionsemne, selv om sagen må siges at være forældet i juridisk henseende.

I Dansk Biografisk Leksikon, 1980, skriver den senere leder af Møntsamlingen, Georg Galster, således om P. Hauberg:

"Ved sin ansættelse ophørte han med at forøge sin private møntsamling som dog fremdeles var ham til nytte ved udarbejdelsen af hans numismatiske værker".

Tidligere nævnte eksempler på, at Hauberg trods alt fortsatte med at udbygge sin møntsamling efter 1885 bliver af Morten Eske Mortensen nu udbygget med en mistanke om, at Hauberg erhvervede mønter fra det store Grenaa-fund i 1910 af mønter fra Valdemar Sejr.

Andre danske storsamlere fik understukne mønter fra dette fund – men undgik straf ved, da det blev opdaget, at forære Den kgl. Mønt- og Medaillesamling en række sjældne mønter.

Morten Eske Mortensen nævner som indicium for, at også Møntsamlingens chef P. Hauberg fik understukne mønter fra Grenaa-fundet, at der på auktionen over hans egen møntsamling i 1929 var en mønt fra fundet, nr. 1611, som ikke var kendt før Grenaa-fundet, og som Hauberg heller ikke omtaler i sine egne videnskabelige værker over danske middelaldermønter.

Den blev solgt på auktionen i 1929 for 4,50 kr.

Selv om mønten ikke beskrives af P. Hauberg i hans gennemgang af fundet i Numismatisk Forening 17.3.1911, var mønten repræsenteret med flere eksemplarer i Grenaa-fundet. Georg Galster noterer den pågældende mønt som nr. 25b i sin beskrivelse af fundet i "Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie" 1931.

Galster tilføjer: "Et Eksemplar af denne Mønt, Variant b, havde Hauberg før 1885 erhvervet til sin private Samling, Auktion Juni 1929 Nr. 1611. Den er dog ikke optaget i hans Mønthistorie".

Morten Eske Mortensen har undladt at citere Galsters bemærkning, selv om den ikke afkræfter mistanken om, at Hauberg skulle have haft mønten fra Grenaa-fundet i 1910. Det lyder ikke sandsynligt, at Hauberg i sine grundige videnskabelige værker skulle have undladt at beskrive en dansk middelaldermønt, som han havde erhvervet før 1885.

Hauberg har i øvrigt selv tegnet mønten i den almindeligste variant, Galster nr. 25a, til sin beskrivelse af Grenaa-fundet 1911.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 26. maj 1984)

 

Helge Kierkegaard 029

Hvem købte mønterne ? [overskrift]. Forfatteren redegør efter arkivstudier for, hvem der købte på denne auktion. For møntsamlere er det kendte navne, og Hauberg er nok den kendteste af dem alle. Han, der døde i 1928, forfattede to standardværker over danske mønter, som stadig er alment brugt.

Hauberg var storsamler det meste af sit liv, også da han blev chef for møntsamlingen, en sammenblanding af interesser, som ikke ville blive tolereret i dag.

Forfatteren har udgivet flere små skrifter om gamle auktioner. Det er en lille kreds, han skriver for, men en ide vil formentlig vække bred interesse: Skrifterne er trykt på stærkt farvet papir for at gøre dem vanskelige at kopiere. En fiks ide, men besværlig for køberne af skrifterne, som får ondt i øjnene af den anstrengelse, det er at læse dem.

(Aarhuus Stiftstidende søndag 4. november 1984)

Niels Ejgil Stampe 030

Hvem var de store danske møntsamlere ? [overskrift]. Før århundredskiftet var det ret begrænset, hvor mange møntsamlere, der var i Danmark. Følgelig var der heller ikke ret mange offentlige auktioner over mønter.

Dette lille hæfte handler om en af disse auktioner, afholdt den 29. april 1889 over en samling danske middelaldermønter på i alt 288 lot.

Selv om man ikke har originalkataloget med beskrivelse af de 288 lot umiddelbart tilgængelig, kan man godt få en fornemmelse af, hvordan møntsamleriet foregik førhen.

Morten Mortensen har nemlig forsket i de gamle arkiver og fundet ud af, hvem der på denne auktion i 1889 købte hvilke lots og til hvilke priser.

Sælgeren var anonym, men det var ingen ringere end P.C. Hauberg, der på det tidspunkt auktionen fandt sted, var ansat ved møntkabinettet.

P. C. Hauberg (1848-1928) var storsamler af danske middelaldermønter og desuden forfatter til flere standardværker om disse vore ældste mønter. Han blev meget upopulær i møntsamlerkredse, fordi han stadig forøgede sin samling, efter at han i 1885 blev ansat som assistent ved møntkabinettet. Fra 1887-98 var han inspektør og fra 1898 til 1920 endda leder med titel af administrerende direktør.

Hauberg havde både erfaring og ekspertise i at udarbejde auktionskataloger for andre samlere. Ind imellem lavede han også kataloger med dubletter fra sin egen samling, der alle blev solgt anonymt.

Navne som museumsinspektør P.C. Hauberg, lensgreve Bille Brahe, grosserer Bruun, generalmajor Jørgensen, retouchør Kirchhoff, boghandler Lynge m.fl. siger måske ikke vore dages samlere så meget, men her i hæftet får man levnedsbeskrivelser af disse personer i numismatisk henseende. Det er interessant læsning – og somme tider endda delikat stof – når der i undertonen tales om intriger og understukne mønter.

Morten Mortensen har lavet flere hæfter over købere på ældre møntauktioner. Udover at beskrive de personer, som købte mønterne, giver hæfterne også mulighed for at følge sjældne mønters proveniens, dvs. hvor mønterne oprindelig kom fra.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense søndag 5. august 1984)

 

Recensioner af:

Forlagsfortegnelse / Subskriptions-Indbydelse (Kbh. 1984)

 

Niels Ejgil Stampe 031

Forlagsfortegnelse [overskrift]. Forlægger Morten Eske Mortensen har udsendt en fortegnelse over et dusin publikationer med købere og opnåede priser på ældre danske møntauktioner, en oversigt over danske møntauktionskataloger og tegn benyttet af "Bremerholms Kirckis Fattige".

Desuden meddeler Morten Mortensen, at han fra nu ekspederer godt en halv snes af Jørgen Sømods tidligere publikationer.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense søndag 10. juni 1984)

 

Erling Vester Jacobsen 032

Så er der igen et godt skænderi i gang [overskrift]. Her ses erklæringen fra Dansk Numismatisk Forening [billedtekst]. Den seks mand store bestyrelse for den ærværdige, snart 100 årige Dansk Numismatisk Forening, DNF, har i en erklæring til medlemmerne taget afstand fra en fortegnelse over numismatisk litteratur fra Grelber's Forlag, som var indlagt i det seneste nummer af Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad og udsendt til de fleste af DNF's medlemmer.

Den skarpe erklæring, der ikke er nærmere begrundet, har vakt utilfredshed blandt mange medlemmer af DNF.

Civilingeniør Kaj Madsen, Jægerspris, har således reageret med et brev til DNF's bestyrelse, hvori han blandt andet skriver:

"Med udsendelsen af erklæringen retter DNF's bestyrelse et groft og udokumenteret angreb på en navngiven person, (forlægger) Morten Mortensen. Man tager kraftigt afstand fra et skrift, han har udsendt, uden at oplyse om hvilket skrift, der er tale om, og uden at nævne, hvad man har imod det. Det pågældende skrift omtales endog uden begrundelse som en "pamflet", altså med en betegnelse, der i daglig tale ofte har nedsættende betydning."

Kaj Madsen fortsætter:

"Som medlem af DNF skal jeg hermed stærkt beklage, at bestyrelsen har foretaget denne handling. Den er ikke Dansk Numismatisk Forening værdig, og jeg betvivler, at bestyrelsen i denne sag er på linie med foreningens medlemmer."

Tradition for langvarige skænderier [overskrift]. I Danske numismatiske kredse er der tradition for langvarige og til tider meget personlige skænderier og fejder, som ofte vil få udenforstående til at trække på smilebåndet, og som for de indforståede men ikke-involverede tit bliver betragtet som tragikomik.

Den aktuelle forlagsfortegnelse fra Morten Eske Mortensen rummer dels de foreløbige 12 skrifter, Morten Mortensen selv har udgivet – hvoraf den seneste bliver anmeldt i Jyllands-Postens møntrubrik næste lørdag – dels en række af numismatikeren Jørgen Sømods tidligere publikationer, som Morten Mortensen nu står for salget af.

Disse udgivelser er for adskilliges vedkommende standard-referenceværker, som formodentlig også findes på reolerne hos medlemmer af DNF's bestyrelse.

Sidste side i forlagsfortegnelsen er en subskriptionsindbydelse til køb af et festskrift, der udsendes i anledning af numismatikeren Jørgen Sømods 40 års fødselsdag og 25 års jubilæum som numismatisk skribent 24. maj. Blandt bidragyderne til dette skrift er en tidligere medredaktør af Dansk Numismatisk Forenings blad Numismatisk Rapport.

Raseri uden navn [overskrift]. Til trods for, at Jørgen Sømod regnes for den dygtigste autodidakte danske numismatiker, er DNF's ledelse øjensynlig så rasende på ham, at den end ikke vil nævne hans navn i erklæringen til medlemmerne. Det kan imidlertid kun være festskriftet, der har fået bestyrelsen til at reagere så voldsomt.

Skriftet, der kan bestilles hos Grelber's Forlag, ved Forlægger Morten Mortensen, Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, rummer, udover en komplet bibliografi over Jørgen Sømods arbejder, 15 numismatiske indlæg.

Artiklen "Lokale danske pengesedler 1807-1816", der var nævnt i møntrubrikken for to uger siden under anmeldelsen af Sieg's Seddelkatalog som et egentligt katalog over de private danske pengesedler, er ikke et katalog, men en kulturhistorisk beskrivelse af de lokale pengesedler. Forfatteren, Finn Grandt-Nielsen, appellerer helt på linje med Frovin Sieg til indsamling af oplysninger om disse sedler.

Af andre indlæg i bogen kan nævnes Børge Juuls publicering af skattefundet fra Lundbykrat, Poul Erik Balle Varmoses behandling af propaganda på romerske mønter, flere artikler om pengetegn og jetoner og to om numismatiker-exlibris. (Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 19. maj 1984)

(Gribbebos Julehæfte 1984, København december 1984, p. 11)

 

Recensioner af:

numismatisk rapport. INDEX til bladets 5 første årgange 1978-1982 med tillæg af 1983 (Kbh. 1984) - foto

 

Niels Ejgil Stampe 033

Morten Eske Mortensen har på sit forlag, Grelbers Forlag, Drejøgade 26 F 501, København, udarbejdet et index til "numismatisk rapport – meddelelser fra dansk numismatisk forening". Indexet omfatter bladets fem første årgange 1978-82 med tillæg af 1983. Det er et handy lille skrift, der på en let overskuelig måde viser, hvilke emner der er behandlet.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense søndag 17. juni 1984)

 

Recensioner af:

(diverse forfattere:) Festskrift til Jørgen Sømod (Kbh. 1984) - demo / foto

 

Niels Ejgil Stampe 034

Festskrift til en farverig numismatiker [overskrift]. Forleden dag den 24. maj fyldte numismatikeren, mønthandleren og nu også restauratør Jørgen Sømod 40 år. Samtidig markerede det også, at det er 25 år siden, at han indledte sit omfattende forfatterskab til gavn for møntsamlerne.

Der kan næppe være ret mange møntsamlere i Danmark, der ikke ved, hvem Jørgen Sømod er, for der har næsten altid været blæst omkring hans person, hvor han end har været.

Altid ulastelig klædt i smoking kan han være yderst provokerende og højtråbende, så det støder folk. På den anden side kan han også være uhyre charmerende og hjælpsom.

Sømod har sine meningers mod, og han tør sige dem. Hvad enten det drejer sig om numismatiske emner eller om en samler, mønthandler eller auktionshus, der efter Sømods mening har erhvervet eller solgt mønter på uhæderlig eller mindre legal vis.

Alt dette har naturligvis givet Sømod mange modstandere. Men han har også tilhængere og venner. Blandt andre dem, der står for udgivelsen af dette festskrift til ham på hans fødselsdag, hvor han naturligt er meget i fokus.

Festskriftet indleder med en fortegnelse over Sømods numismatiske bibliografi 1959-84. Allerede som 15-årig skrev han sin første artikel: Møntsamleri – En morsom og interessant hobby i bladet "Vore børn og vore skoler".

I alt er det blevet til 221 titler, store og små ting mellem hinanden og altid grundigt gennemarbejdet. Blandt de største ting har Sømod bl.a. lavet katalogværkerne "Danmark og Norges mønter 1448-1540", "Mønter fra Dansk Vestindien", "Sporvognspoletter 1863-1972" og "Mønterne fortæller". Ligeledes har han sørget for genoptryk af flere sjældne værker. Man kan godt sige, at møntsamlere står i gæld til ham.

Hans Otto Harck skriver da også om: Jørgen Sømod. Spredte Træk af Erindringer gennem 25 Aar fra en Ven, Medsamler og Kunde.

Følgende forfattere har bidraget med interessante artikler: Sven Aagaard: Frederik IIIs danske 2 skillinge 1667. Richard Bonnichsen: Om samlere, spekulanter og mønters værdi. Finn Grandt-Nielsen: Mikel Lunge giør Sedler for andres Punge. Lokale danske pengesedler 1807-16.

Bengt Hemmingsson fortæller om Albrekt av Mecklenburgs första örtugmyntning. C.A. Holmboe: Om nogle norske Pengetegn. Gunnar Holst: Datum på tidiga 1700-talsmedaljer. Reinhold Jordan: Numismatikerexlibris, die nicht im Grasser stehen. Morten Eske Mortensen: Nogle danske numismatiker-exlibris.

Børge Juul skriver om: Skattefundet fra Lundbykrat. Helge Kierkegaard: Tivoli-Pedersen. Jan H. Nordbø: Norske Gullafslag. Harald Salvesen: "Grønlands-piasteren" – Hvor sjælden er den ? Og Poul Erik balle Varmose : Propagandaen på de romerske kejseres og kejserinders mønter.

Alt i alt noget for enhver smag, og det er bestemt ikke kedelig læsning. Pladsen tillader desværre ikke, at vi går i detaljer.

Festskriftet slutter med lykønskninger, og her kommer de fleste ind på fødselarens specielle natur, som for udenforstående kan være meget svær at forstå. En af gratulanterne erindrer således en oplevelse fra 1973, endnu før de nye Margrethe 1 kr. var kommet frem. Da havde Sømod fremskaffet 200 stykker, som han tog med til en børs i Jylland. Her lagde han dem frem på sit bord med et skilt: 50 øre pr. styk. – Men se, om de sindige jyder turde købe nogen ! De tænkte, manden måtte være gal, når han solgte nye 1 kroner for 50 øre, eller også måtte det være fup. Sømod selv sagde bare: De er ikke mere værd!

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense søndag 3. juni 1984)

 

Alex Madsen 035

Det må siges, at det er temmelig usædvanligt, at man ligefrem udsender et digert festskrift i anledning af en fyrreårs fødselsdag. Men det er visselig også en usædvanlig person, dette festskrift er tilegnet.

Få mennesker har været i stand til at skabe så megen blæst om sin person, som netop Jørgen Sømod. Få mennesker har været så udskældte og så uønskede i vide kredse som netop Jørgen Sømod. Og alligevel har få mennesker været i stand til at aftvinge omgivelserne en respekt for sin person og sin viden som netop Jørgen Sømod. Vi, der kender Jørgen Sømod, erkender, at han fortjener dette festskrift.

Til lykke, Jørgen.

Selve festskriftet er en bog på knapt 200 sider. Foruden lykønskninger og Hans Otto Harcks beskrivelse af mennesket Jørgen Sømod, består skriftet af 13 velskrevne og hver for sig interessante numismatiske artikler. Det vil være umuligt her at give en fyldestgørende beskrivelse af disse, hvorfor jeg vil begrænse mig til at omtale de tre artikler, der interesserer m i g mest. For det første Sven Aagaards "Fr. III's danske 2 skillinger 1667 – forslag til revideret typologi".

Sv. Aagaard har gennem længere tid arbejdet ihærdigt og seriøst med disse skillinge. I artiklen gør han meget overbevisende rede for, hvorfor såvel H.H. Schou som H. Hedes typologi ikke længere kan siges at være fyldestgørende. Det er en meget grundig forklaring ledsaget af forfatterens egne tegninger af mønterne. Enhver, der har interesse for danske mønter før 1874, vil have stort udbytte af at læse artiklen. (Mon ikke det var en idé at få den trykt i vort eget blad, evt. fordelt over et års medlemsblade).

For det andet Finn Grandt-Nielsen: "Mikel Lunge giør Sedler for andres Punge. Lokale danske pengesedler 1807-1816". En 12 siders artikel om forholdene, der gjorde, at disse private sedler så dagens lys, samt om sedlernes ophav og udseende. Artiklen er illustreret med flere fotos af hidtil upublicerede sedler, og er ikke mindst derfor af stor interesse for enhver seddelsamler.

For det tredje Poul Erik Balle Varmose: "Propagandaen på de romerske kejseres og kejserinders mønter". Denne artikel er en ret grundig gennemgang af bagsidemotivernes og illustrationernes betydning som propaganda, forherligelse af kejseren og kejserinden.

Artiklen er en god start, hvis man vil beskæftige sig med de senromerske kejsermønter. Det er formodentlig af pladshensyn, at artiklen kun omhandler typer fra kejser Philip I (244-249), hans hustru Otacilia Severa samt sønnen kejser Philip II (247-249).

For den seriøst numismatisk interesserede er der megen spændende læsning at hente i dette festskrift. Prisen er desværre noget pebret, men jeg tør alligevel anbefale alment interesserede samlere at anskaffe skriftet.

(Storstrømsamtets Numismatiske Forening Medlemsblad nr. 4, august 1984, pp. 1-2)

 

Erling Vester Jacobsen 036

Et festskrift, der når vidt omkring [overskrift]. Efter at Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad med sine otte årlige numre – sammen med andre numismatiske foreningers medlemsblade med mere begrænset læserkreds – er eneste danske tidsskrifter for møntinteresserede, kan man glæde sig ekstra over det tilbud om information og inspiration for møntsamlere og ligesindede, som netop er udkommet i form af et festskrift til numismatikeren Jørgen Sømod i anledning af hans 40 års fødselsdag 24. maj.

Festskriftets artikler kunne udmærket have udgjort rygraden i en årgang af et dansk numismatisk månedsskrift.

Bogen spænder på sine godt 170 sider vidt: Fra antikkens Rom til Tivoli-Pedersen i Aarhus, fra møntspekulanter til numismatikerexlibris, fra svenske medaljer til danske lokalpengesedler og fra almindelige mønter som Frederik III's toskillinge til sjældenheder som "Grønlandspiasteren".

Finn Grandt-Nielsens artikel "Mikel Lunge giør Sedler for andres Punge. Lokale danske pengesedler 1807-1816", er en status over, hvor langt arbejdet med registreringen af de private danske pengesedler er kommet. Samtidig fortæller artiklen om baggrunden for udstedelsen af de i dag sjældne sedler, samt en god del af sedlernes kulturhistorie. Efter at have læst artiklen om de lokale pengesedler kan man kun glæde sig til, at Finn Grandt-Nielsen forhåbentlig inden alt for længe når sit mål: At udsende en gennemillustreret bog om dette hidtil oversete emne i dansk numismatik.

De lokale danske pengesedler kan ikke blive samlerområde for de mange.

Sedlerne er simpelthen for sjældne til, at det er muligt i dag at opbygge en samling af dem.

Andre af bogens artikler kan derimod give samlere inspiration til at kaste sig over områder, der prismæssigt er meget overkommelige – og samtidig kan give mange historiske, kunstneriske og kulturhistoriske oplevelser for de interesserede.

I denne kategori er de romerske antoninianere – rene bronzemønter eller meget ringe sølvmønter på størrelse med en toøre – der trods deres alder på omkring 1700 år ofte kan købes for et par pakker cigaretters pris – og tilmed være i god kvalitet.

Poul Erik Balle Varmose fortæller om sin fornøjelse med de senromerske mønter i sin artikel "Propaganda på de romerske kejseres og kejserinders mønter".

Artiklen beskæftiger sig udelukkende med antoninianere fra soldaterkejseren Philip I, der regerede 244-249 e.v.t., hans hustru Ocatilia Severa og sønnen Philip II.

Poul Erik Balle Varmose, der i flere år har arbejdet med bagsiderne på romerske mønter, beskriver spændende, hvordan der blev slået mønter i Philip I's og hans hustrus og søns navn med afbildninger og indskrifter, der skulle propagandere og moralisere over for de romerske borgere.

Samtidig hæfter han sig ved forskellene på mønterne, der er slået i de to Philip'ers og i Otacilia Severas navn. Mens faderens og sønnens mønter betoner de maskuline dyder som tapperhed, retfærdighed og rundhåndethed – samt militære sejre, drejer hustruens/moderens mønter sig om de kvindelige dyder som enighed, blufærdighed og ærbarhed. Artiklen viser, hvordan en opmærksom møntsamler gennem mønterne kan få sit eget kig ind ad vinduet i Rom i oldtiden.

Sven Aagaards gennemarbejdede artikel "Frederik III's danske toskillinge 1667 – forslag til revideret typologi", vil blive standardlæsning for de mange møntsamlere, der har kastet sig over denne forholdsvis almindelige mønt, som findes i en lang række varianter.

De fleste samlere har opbygget deres samling af Frederik III's toskillinge efter Holger Hedes katalogisering af våben facon. Men Sven Aagaard har arbejdet videre med mønterne og bygger en mere detailleret typeopdeling på andre figurers opbygning på mønterne.

Sven Aagaard har kigget på kronen over våbenskjoldet og løverne i skjoldet på møntens forside, og han klassificerer mønterne efter de punser, der er brugt til at lave figurerne i møntbilledet.

En puns er et redskab, med et bogstav eller en del af et møntbillede, som stempelskærere brugte til at fremstille de egentlige møntprægestempler med.

Kronerne og løverne på toskillingene er opbygget af flere punse, og udviklingen i brug af dem giver helt nye muligheder i opstillingen af en typologi – som Sven Aagaard så har gennemført.

De klare og overskuelige stregtegninger, som både Sven Aagaard og Poul Erik Balle Varmose har forsynet deres artikler med, gør dem endnu mere brugbare for interesserede læsere.

Det er uretfærdigt at springe over nogle af de mere end et dusin bidrag til festskriftet. Pladsen er imidlertid ikke til en omtale af det hele. Harald Salvesens artikel om Grønlandspiasteren 1771 og 1777 og dens sjældenhed vil for nogen være bogens mest spændende bidrag, mens samlere af danske middelaldermønter med interesse vil læse Børge Juuls artikel om Erik Ejegods Randersmønter fra skattefundet i Lundbykrat i 1980.

Sammen med festskriftet til Jørgen Sømod udsendes index til Numismatisk Rapport, Dansk Numismatisk Forenings blad, der er udkommet fra nytår 1978 til april 1983.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 9. juni 1984)

 

Erling Vester Jacobsen 037

Optræk til ballade i DNF [overskrift]. På Dansk Numismatisk Forenings, DNFs, generalforsamling 24. oktober på Nationalmuseet skal foreningens medlemmer tage stilling til bestyrelsens beslutning om at udelukke forlægger Morten Eske Mortensen fra at deltage i foreningens arrangementer, som han har haft ret til som medlem af Svenska Numismatiska Föreningen. Sagen, der af nogle medlemmer betegnes som tragikomisk, er øjensynlig i realiteten et udslag af væmmelse blandt medlemmer i DNFs bestyrelse ved den kontroversielle, men formodentlig mest vidende danske numismatiker, Jørgen Sømod, der blev ekskluderet af DNF i 1970.

DNFs bestyrelse tog i et brev til medlemmerne i foråret afstand fra en fortegnelse over numismatisk litteratur fra forlægger Morten Eske Mortensen, som var indlagt i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad og udsendt til DNF's medlemmer.

Højt fagligt niveau [overskrift]. Alle de i fortegnelsen omtalte numismatiske skrifter er på et højt fagligt og kvalitetsmæssigt niveau.

Bestyrelsens reaktion, der vakte forundring blandt foreningens medlemmer som beskrevet i Jyllands-Postens møntrubrik 19. maj, er senere fulgt af en beslutning om at udelukke Morten Eske Mortensen fra at deltage i DNFs møder, som han hidtil har gjort.

Denne udelukkelse, der skete i foråret, er først blevet kendt for en bredere kreds af medlemmer i DNF efter udsendelse af dagsorden for generalforsamlingen, og den kommer kun frem, fordi 14 medlemmer af foreningen har bedt om at få sagen på generalforsamlingens dagsorden.

De implicerede parter har imidlertid skrevet adskillige breve til hinanden – og sagførere – i anledning af udelukkelsen, som bestyrelsen begrundede med Morten Mortensens rolle som udgiver, men ikke forfatter, af et skrift med indhold, der angives som æreskændende og injurierende over for et æresmedlem af foreningen.

Det pågældende skrift udkom 24. december 1983, men DNFs bestyrelse fandt først anledning til at anfægte skriftets indhold, efter 28. marts i år, da en gennemlæsning af den forlagsfortegnelse, som DNF selv distribuerede, viste, at Morten Mortensen tillige var udgiver af et festskrift til Jørgen Sømod på hans 40 års fødselsdag og 25 års jubilæum som numismatisk skribent 24. maj i år.

Ros til festskrift [overskrift]. Dette festskrift, der blev modtaget meget rosende af anmeldere i såvel fagtidsskrifter som dagblade – bl.a. i Jyllands-Posten 9. juni – er formodentlig læst med stort udbytte ikke blot af menige medlemmer, men også af bestyrelsesmedlemmer i DNF. Alligevel var reaktionen hurtig og kontant fra DNFs bestyrelse: fire dage efter, at bestyrelsen var blevet bekendt med udsendelse af et festskrift for Jørgen Sømod, blev udgiveren af festskriftet udelukket fra DNFs møder med henvisning til udgivelse af en artikel tre måneder tidligere og påberåbelse af foreningens loves § 7, som handler om eksklusion af medlemmer, der "modvirker foreningens interesser eller nedsætter dens omdømme".

Medlemmer, der ekskluderes af DNF, har ret til at møde op og forklare sig på næst følgende generalforsamling. Men som medlem af Svenska Numismatiska Föreningen levnes Morten Mortensen ikke denne mulighed, idet DNFs formand Peter Hammerich mener, at generalforsamlingen i DNF i år ikke er et egentligt møde, men medlemmernes årlige sammenkomst, og de eneste udenforstående, der kan inviteres til at deltage, er repræsentanter for de øvrige skandinaviske numismatiske hovedforeningers bestyrelser.

På tidligere generalforsamlinger i DNF har der været inviteret repræsentanter for en række andre foreninger, lige som Morten Mortensen – med bestyrelsens fulde viden – har været til stede ved alle generalforsamlinger i DNF siden 1978.

Jørgen Sømods mulighed for at skabe næsten panik i DNF blev øjensynlig langt fra fjernet med hans eksklusion fra foreningen for 14 år siden. 

(Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 13. oktober 1984)

(Gribbebos Julehæfte 1984, København december 1984, p. 12)

 

Helge Kierkegaard 038

Festskrift for møntmand [overskrift]. Et festskrift til en 40 års fødselsdag er usædvanligt, men Jørgen Sømod er ikke noget helt almindeligt menneske.

Han skrev sin første artikel om mønter som 15-årig og afslørede heri, at han havde samlet, siden han var fire år ! Det begyndte med svenske mønter, siden har især danske interesseret ham, både fra det nuværende Danmark og fra de områder af riget, der – som han engang skrev i forordet til en af sine bøger – for tiden er under enten svensk eller tysk forvaltning.

Sømod har også dyrket poletterne. Opdyrket er nok det rette udtryk, for med blandt andet et katalog over busmærker og sporvejspoletter har han en stor del af æren for den samlerinteresse, der i dag er for disse områder.

Hovedparten af landets møntsamlere kender formentlig den altid smokingklædte og skarptungede Sømod fra møntbørser og auktioner. Der har ofte været blæst om hans person, og det blev der da også, da planerne om festskriftet blev kendt. Bestyrelsen for Dansk Numismatisk Forening og festskriftets udgiver røg i totterne på hinanden med en gensidig iver, nogle nok helst havde været foruden.

Festskriftets artikler af mange forfattere præges i emnevalget af Sømods brede interessefelt. Der skrives om Frederik 3.'s danske 2-skilling 1667, om Albrekt af Mecklenburgs første ørtug-udmøntning, om numismatiker-exlibris, om Tivoli-Pedersen fra Århus og om danske lokal-sedler 1807-1816.

(Aarhuus Stiftstidende, tirsdag 19. juni 1984)

 

Edvard Andersen 039

Et festskrift [overskrift]. En kreds af møntkendere har leveret afhandlinger til et festskrift tilegnet numismatikeren Jørgen Sømod, der i foråret fyldte 40 år.

Det er mærkeligt og usædvanligt, at en mand hyldes og fejres med et stort skrift i en sådan anledning, men Jørgen Sømod er en særpræget og egenartet mand inden for den danske møntvidenskab, måske den mest vidende, idet han har udarbejdet 221 bøger, pjecer og artikler om danske mønter og pengesedler, deriblandt emner, som både nutiden og fremtiden vil værdsætte som kvalitetsprægede og originale. Derfor vil et festskrift være en naturlig sag i dette tilfælde.

Festskriftet er på 176 sider og prisen 250 kr. 15 kyndige museumsfolk og numismatikere har leveret bidrag og blandt disse er museumsleder Finn Grandt-Nielsen, Møntergården i Odense, der har skrevet om lokale danske pengesedler.

(Fyns Amts Avis, Odense lørdag 8. september 1984)

 

Hjejl Resen Steenstrup 040

Bogen, der er udsendt i anledning af fhv. mønthandler og forfatteren Jørgen Sømods 40 års dag, har et diskret pænt omslag, der skjuler festskriftets ofte polemiske indhold.

For referencebibliotekarer er det væsentligste den fuldstændige og udførlige bibliografi over Sømods 221 artikler, bøger, indlæg m.m. Litteraturfortegnelsen er forsynet med kommentarer og annotationer, således at udenforstående også kan bruge den.

Der ligger et meget stort arbejde bag indsamlingen af denne bibliografi, som afslører den hede debat og de mange diskussioner, som har fundet sted inden for den numismatiske verden.

Også anmeldelser er medtaget. Ud over bibliografien indeholder festskriftet en række artikler af professionelle numismatikere og amatørsamlere og med bidrag fra et par norske og svenske forskere.

Festskriftet indeholder mange ill. af varierende kvalitet.

Da dansk numismatik har gode bibliografiske traditioner og er meget fint dækket ind, bør man i bibliotekerne overveje også at anskaffe denne bog, som indeholder en såkaldt "skjult bibliografi".

(Referencen / Bibliotekarforbundets Faggruppe for Referencearbejde nr. 4, juli 1984, p. 11)

 

Niels Nielsen 041

Alletiders Festskrift [overskrift]. Antallet af numismatiske blade og nye bøger har desværre været meget begrænset i de senere år. Derfor er det så meget mere glædeligt, at der i forsommeren udkom en tyk bog spækket med gode oplysninger og masser af god læsning – næsten for enhver smag.

Da Jørgen Sømod fyldte 40 år og samtidig havde skrevet om mønter i 25 år sluttede en række af hans venner sig sammen om at udgive et "Festskrift til Jørgen Sømod".

171 sider god læsning, der starter med Jørgen Sømods bibliografi: 221 titler fordelt over mange spændende emner. Et dejligt stykke værktøj, hvis man gerne vil læse om noget bestemt. Af bogens øvrige indhold skal nævnes Frederik IIIs 2 skillinger set med helt nye øjne, og som bevirker, at man skal have nogle ekstra stykker i samlingen.

Der er også en dejlig gennemillustreret artikel om privatsedlerne fra statsbankerotten. Om middelaldermønter, om møntfund, om pengetegn, om medailler, om numismatiker-exlibris, om spillemærker, om guldafslag, om piasteren og om romerske mønter. Alt skrevet af 14 eksperter hver på deres område.

Bogen fortjener, at møntsamlerne køber den til deres reol !

(Møntsamleren nr. 1, Hvidovre og Herning september 1984, p. 28)

Wolfgang Schweitzer 042

Jørgen Sømod ist ein vor allem in Skandinavien bekannter Münzensammler und –händler aus Kopenhagen. Zur Vollendung seines 40. (sic!) Lebensjahres haben Freunde und Kunden die vorliegende, sowohl vom Äusseren wie auch vom Inhalt her höchst individuell gestaltete Festschrift herausgebracht. Ein handliches, reich illustriertes Buch, das unter der redaktionellen Betreuung des auch hierzulande bekannten Papiergeldsammlers und Publizisten Morten Eske Mortensen entstand.

Die Reihe der 15 veröffentlichten Texte beginnt mit einer recht umfänglichen numismatischen Bibliographie, die der bereits erwähnte M.E. Mortensen verfasste, und die auf einen beachtlichen publizistischen Fleiss des Geehrten (seit 1959) schliessen lässt. Auch die folgenden Arbeiten sind mit Ausnahme des Aufsatzes "Numismatiker-exlibris, die nicht im Grasser stehen" (Reinhold Jordan) in Dänisch abgedruckt. Gleichwohl kann selbst ein dieser Sprache nicht mächtiger Interessent für skandinavische Numismatik interessante Spezialinformationen finden. Wertungsfrei herausgegriffen seien hier nur drei Titel: "Die dänischen 2 Schilling-Stücke Friedrichs III. von 1667. Ein Vorschlag für eine verbesserte Typologie" (Sven Aagaard); "Lokale dänische Geldscheine 1807-1816" (Finn Grandt-Nielsen); "Wie selten sind die Grönland-Piaster" (Harald Salvesen).

Der Druck des Buches und die Wiedergabe der Abbildungen sind durchweg gut zu nennen. Auf die aus dem Familienalbum stammenden Fotos des Münzhändlers und Numismatikers Sømod in seinen verschiedenen Altersstufen hätte man vielleicht verzichten sollen.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr. 103, Frankfurt am Main september 1984, p. 297)

 

Harald Salvesen 043

Til den danske numismatiker, Jørgen Sømod's 40-års dag, har Morten Eske Mortensen utgitt et festskrift, idet denne begivenhet samtidig betegner et 25-års jubileum for Sømod som numismatisk skribent. Viktigst i denne publikasjon er kanskje bibliografien over Jørgen Sømods trykte numismatiske arbeider, en liste som inneholder 221 nummer og som følges av et greit stikkordregister over de saker som er behandlet. Alle som trenger kilder til sitt numismatiske arbeide, vet hvor det letter å finne en samlet oversikt over en numismatikers arbeider.

Forøvrig inneholder skriftet 15 artikler og en samling lykkønskninger til jubilanten. Artiklene behandler så forskjellige emner som "Fr. III's danske 2 skillinge 1667" og "Propagandaen på de romerske kejsere og kejserinders mønter".

Av norske innlegg, trykkes det opp et foredrag av C.A. Holmboe "Om nogle norske Pengetegn", holdt i 1868 i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Dette er en diskusjon om tre pengetegn fra Dronning Margrethes tid (1387-1412), og Mortensen gir i tillegg en fortegnelse over de myntauksjoner hvor disse tegn forekommer og angir hvor de i dag befinner seg.

Jan H. Nordbøs artikkel om "Norske Gullavslag" i Oslo Mynthandel A/S auksjonskatalog nr. 5 gjengis i noe endret form, samtidig som det illustreres et upublisert unikum av en 1 skilling 1763 slått på en engelsk ½ guinea 1719, med opplysning om hvor Sømod fant mynten og hvor den i dag befinner seg.

Undertegnede har bidratt med en artikkel om "Grønlands-piasteren – Hvor sjelden er den ?", med siste oppgave over kjente eksemplarer. De forskjellige stempler benyttet for begge utgaver illustreres, og kjente eksemplarer av hvert stempel listes opp. Grunnen til at dette blir offentliggjort nettopp i dette festskrift, er at Jørgen Sømod og Morten Mortensen kan takkes for mange av de opplysningene som disse oppgavene baserer seg på.

Utgivelsen av festskriftet skapte endel diskusjon og strid i Danmark, vesentlig grunnet et annet skrift utgitt på samme forlag. Saken er imidlertid nu forlikt, og selv om Sømod i dag er mest opptatt av sin noe spesielle nattklubb "Tannhäuser", er det å håpe at han igjen også får tid til numismatisk virksomhet.

(NNF-Nytt nr. 1, Oslo 1985, pp. 68-69)

 

Recensioner af:

Sømod: 1974-1984. BIBLIOGRAFI. Morten Eske Mortensen 1959 5. november 1984 (Gribbebos Forlag, Kbh. 1984) - foto

 

Harald Salvesen 044

Muligens som en takk for festskriftet til Sømods 40-års dag, har denne utgitt en bibliografi over Morten Eske Mortensens arbeider på dennes 25-års dag, som samtidig er et 10-års jubilæum for Mortensens første numismatiske innlegg.

Det kan virke litt voldsomt å utgi en bibliografi allerede ved et 10-års jubileum, men listen inneholder 56 nummer, og hvorfor ikke få en oversikt over hans produksjon mens disse er aktuelle og derved lette alle som leter efter kilde-stoff.

Viktig er Mortensens fortegnelse over danske og enkelte norske myntauksjons-kataloger fra 1684 til 1979. Iallt 553 nummer med alfabetisk navneliste. Videre hans oversikt over kjøpere på mange tidlige auksjoner, ispedd biografier over kjøperne. De fleste av disse publikasjoner kan fortsatt kjøpes fra Grelbers Forlag, og alle som arbeider med proveniens og kjente eksemplarer av sjeldnere mynter, vet hvor uunnværlig disse arbeider er.

Emneregisteret i bibliografien gir en oversikt over biograferte personer i Mortensens arbeider, og bare denne listen er verd utgivelsen av heftet.

(NNF-Nytt nr. 1, Oslo 1985, p. 69)

 

Edvard Andersen 045

Festskrift til en 25-årig [overskrift]. Numismatikeren og finansmanden Morten Eske Mortensen, København har i år passeret sin 25 års fødselsdag, og i den anledning har numismatikeren Jørgen Sømod, København, udsendt et festskrift, der tillige er en lille håndbog.

M. E. Mortensen er student fra Hobro og er til hverdag beskæftiget i Handelsbanken, men han er aktiv som forsker, skribent og bogudgiver. Han har udarbejdet meget nyttige auktionsoversigter, skrevet afhandlinger om pengesedler, mønter og medaljer og hjulpet et stort antal samlervenner.

Festskriftet er på 25 sider og omfatter en nøjagtig fortegnelse over M.E. Mortensens mange publikationer, boganmeldelser m.v. i danske og udenlandske fagblade. Samtidig er skriftet forsynet med et meget nyttigt emneregister, der gør det til en bevaringsværdig håndbog.

(Fyns Amts Avis, Odense torsdag 8. november 1984)

 

Erling Vester Jacobsen 046

Morten Eske Mortensen [overskrift]. Morten Eske Mortensen blev født i Hadsund i 1959, og allerede i 1974 begyndte han sit numismatiske forfatterskab – nr. 2 i bibliografien er i øvrigt et indlæg i Jyllands-Posten 21.9.1974 om Frankrigshjælpens medalje fra 1945.

Det kan forekomme lidt voldsomt at lave bibliografier for en skribents tiårs-produktion, men som Jørgen Sømod påpeger i sit forord: "hvis arbejdet, der er præsteret i denne tid, er vigtigt, er det vel betydningsfuldt at få et materiale mangfoldiggjort, som så siden om 15 år, 25 år eller 50 år delvis kan overflødiggøres".

Morten Eske Mortensen har især arbejdet med ældre danske møntauktioner og køberne på disse auktioner, hvorved han har udvidet muligheden betydeligt for at følge sjældne danske mønters proveniens, ejerforhold, langt tilbage i tiden.

Morten Mortensens arbejde er bidrag til både den numismatiske historie og til kulturhistorien, idet hans analyser af de ældre danske møntsamlinger kan give et interessant billede af en side af borgerskabets liv specielt i hovedstaden i ældre tid.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 17. november 1984)

 

Jens Skovly 047

Nyttigt katalg [overskrift]. For samlere af tegn/tokens/medailler m.v. er der netop sendt et nyttigt katalog på markedet.

Kataloget er betegnet som et festskrift til ære for forlæggeren og bankassistenten Morten Eske Mortensen, der netop er fyldt 25 år. Han har siden 1974 bidraget med mange nyttige skrifter. Hans analyser af ældre danske samlinger (og deres "vandring") kan give os alle et meget interessant billede af møntverdenen i ældre tid.

Festskriftet, der koster kr. 25,- , er udgivet på Gribbebos Forlag (johh, De læste rigtigt), c/o Tannhäuser, Holbergsgade 17, 1057 København K. Manden bag forlaget er den kendte numismatiker Jørgen Sømod.

(Lolland-Falsters Folketidende, torsdag 13. december 1984)

Niels Ejgil Stampe 048

Skarpsindig, ung numismatiker [overskrift]. – Morten Eske Mortensen har i ti år beriget den numismatiske verden med et antal skrifter af særdeles høj lødighed. Sådanne skrifter kan det ofte være svært at holde rede på, især hvis man skal benytte et eller flere af dem til en bestemt opgave.

– Jeg har derfor anset det for nyttigt at udarbejde og publicere Morten Eske Mortensens bibliografi, hvilket så sker på hans 25 års dag. Det er jo ingen alder, men da man har set, hvorledes festskrifter bringer mange numismatisk interesserede i forøget aktivitet, må udsendelsen således anses for at være ekstra nyttig.

Ovenstående ord er Jørgen Sømods, og Morgenpostens medarbejder tilslutter sig gerne disse ord. Ved nærlæsning af bibliografien opdager man, at Morten Eske Mortensen er en skarpsindig ung numismatiker, der allerede sin unge alder til trods har leveret 56 bidrag til numismatikken.

Han debuterede som 14-årig med et indlæg i "Orientering", og siden er det gået stærkt.

Den unge numismatiker spænder over mange emner. Han virker meget seriøs men er ind imellem også kontroversiel, hvilket giver ham nogle knubs, som han dog tager i stiv arm.

Hovedvægten af Mortensens produktion ligger på købernavne ved ældre danske møntauktioner. Herved er det muligt at følge sjældne danske mønters færd fra samling til samling, og samtidig får man et indblik i datidens borgerskab.

Er man bare en lille smule interesseret i, hvad der foregår bag mønterne, så kommer man ikke uden om det lille hæfte, der ekspederes fra restauration Tannhäuser (Jørgen Sømod), Holbergsgade 17, København.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense søndag 16. december 1984)

Reinhold Jordan 049

In Dänemark scheinen die Adressaten numismatischer Ehrungen immer jünger zu werden. Kam kürzlich eine Festschrift zum 40. Geburtstag des Münzhändlers und Publizisten Jørgen Sømod heraus (vgl. GN 103), so ehrte jetzt der Gribbebos-Verlag den Kopenhagener Numismatiker, Verleger und Sammler numismatischer Literatur Morten Eske Mortensen mit einer kleinen Broschüre zu dessen 25. (!) Geburtstag. Das Heft beinhaltet eine Bibliographie der 56 bisher erschienenen numismatischen Aufsätze des Geburtstagskinds, ist im Layout sehr sauber und relativ aufwendig gedruckt. Sogar um eine ISBN-Nummer hat man sich gekümmert.

Sicher wird das Heft weder in Dänemark noch anderswo ein Bestseller werden und es ist wohl hauptsächlich zum Verteilen an Freunde und Bekannte gedacht. Eine gewisse Originalität kann man der Idee sicher nicht absprechen – woanders wird eben zuweilen früher am "Nachruhm" gebastelt als dies in Deutschland üblich ist.

Die Bibliographie ist bei Gribbebos Forlag, Rømersgade 25, DK-1362 København K zu haben.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr. 106, Frankfurt am Main marts 1985, p. 99)

 

Recensioner af:

Københavnske møntsamlere ved år 1821 (Kbh. 1984)

 

Erling Vester Jacobsen 050

Forlægger Morten Eske Mortensen giver et interessant kig ind i nogle københavnske borgerhjem i artiklen "Københavnske møntsamlere ved år 1821", som hovedsagelig bygger på historikeren Frederik Thaarups "Kiøbenhavns Mærkværdigheder, m.m. en Haandbog saavel for Stadens Indbyggere som især i Hensyn til Fremmede og Reisende", der med Morten Mortensens arbejde er hentet frem fra glemslen.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 15. december 1984)

 

Recensioner af:

(INDEX) Danish Token Club Medlemsblad.

Bind II 1983-1985 (Kbh. 1986)

 

Viktor Søndergaard 051

Som man forhåbentlig har bemærket er INDEX til bind II af medlemsbladet vedlagt dette nummer. Klubben er i den forbindelse megen tak skyldig til Morten Eske Mortensen, som har lavet det på sin sædvanlige grundige og sobre måde.

(Danish Token Club Medlemsblad nr. 40, København april/maj 1986, p. 481)

 

Recensioner af:

Møntsamleren. Index årene 1984-1989 (Hvidovre 1989)

samt

(INDEX) Danish Token Club Medlemsblad.

Bind III 1985-1988 (Kbh. 1989)

samt

Danish Token Club Medlemsblad. Kumuleret stikordsregister. Bind I-III 1979-1988 (Kbh. 1989)

 

Niels Ejgil Stampe 052

Tre nye registre [overskrift]. Der står mange gode artikler i adskillige medlemsblade. Når man har fået tilstrækkelig mange blade, kniber det hurtigt med overblikket, hvor var det nu det stod ?

Numismatikeren Morten Eske Mortensen har på opfordring udarbejdet et index over indholdet i Danish Token Clubs medlemsblade 1985-1988 samt et stikordsregister for ti-årsperioden 1979-1988.

Mortensen gør opmærksom på, at mange artikler er af stor betydning, fordi de er bygget op af utilgængeligt eller svært tilgængeligt kildemateriale.

Registrene kan købes hos Viktor Søndergaard, Støden 34, 4000 Roskilde.

Det tredje register Morten Eske Mortensen har udarbejdet, er perioden 1984-1989 af bladet møntsamleren. Dette index kan fås ved indsendelse af 10 kr. i check eller frimærker til Niels Nielsen, Barløsevej 6, 2650 Hvidovre.

Selv om registre er tørt stof, så er de uundværlige for dem, som søger historie eller bestemte emner, fordi der spares masser af tid.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense 18. november 1989)

 

Recensioner af:

(Mortensen & Knudsen:)

Danske guldmønter. Direktør Olaf Seck's samling. Danish gold coins. The collection of the late Olaf Seck (Kbh. 1991) - foto

 

Niels Brandrup 053

Bilejerkroner blev til guldmønter [overskrift]. Opel-matadors enestående samling på auktion: Mønten fra Christian den Fjerdes tid er sat til 250.000 kr., men auktionen byder også på en guldtikrone fra 1917 til 400 kr. Direktør Olaf Seck havde næse for mere end guldmønter [billedtekst]. Bilejere, der i årenes løb har købt Opel og andre gode biler hos firmaet Oluf Svendsens syv forretninger i København og Roskilde, kan fra på fredag den 8. marts få lov at kikke på, hvad nogle af deres penge er gået til.

Da udbyder auktionsfirmaet Bruun Rasmussen nemlig den mest værdifulde guldsamling, der er sat under hammeren i Danmark i dette århundrede. Gennem mere end 25 år samlede direktør Olaf Seck udelukkende på guldmønter. Han viste dem sjældent til nogen, men forvarede dem sikkert i sit pengeskab i Vedbæk-villaen. Men Københavns mønthandlere kendte ham og tilbød ham jævnligt emner til at udvide samlingen med.

Ved hans død i 1989 bestod den derfor af 144 guldmønter, der af auktionsfirmaet er vurderet til i alt ca. 3,7 mio. kr. Blot en enkelt 35 gram tung guldmønt fra Cristian den Fjerdes tid er sat til 250.000 kr.

Olaf Seck stiftede selv Oluf Svendsen A/S i 1945 sammen med General Motors' vognfordeler Oluf Svendsen. Senere kom Erik Kay-Hansen – kendt som hovedmand for de danske frimurerloger – ind som medaktionær. Kay-Hansen beholdt 48 pct. af stemmerne i selskabet, da Olaf Seck i 1988 trådte tilbage og lod Dansk Kapitalanlæg og pensionskasserne for sygeplejersker skyde ny kapital ind mod at få B-aktier med en tiendedel stemmeret.

Olaf Seck var møntsamler fra han var barn, men når han de sidste 25 år af sit liv helt helligede sig guldmønter skyldtes det, forklarede han til mønthandlere, at de var så svære at opdrive.

Og det meget professionelt udarbejdede katalog fra Bruun Rasmussen viser da også, at adskillige af de bedste stykker i Seck-samlingen er unika i den forstand, at alle andre mønter af typen sidder fast i offentlige samlinger.

Kataloget, der er udarbejdet af Bruun Rasmussens møntspecialist Poul Henning Knudsen, overinspektør ved Den kgl. Mønt- og Medaillesamling Jørgen Steen Jensen og bankfunktionær Morten Eske Mortensen,

[MEM anm.: PHK forfattede forordets p. 5, skrev referencenumre, vægtangivelser, kvalitetsangivelser, vurderingspriser og R-betegnelser til katalogets 144 lots. MEM forfattede (anonymt) forordets pp. 6-8 (bortset fra de sidste 4 linier på p. 8) – dog står PHKs navn nederst på p. 8. MEM var desuden ene-forfatter af samtlige katalogets 46 artikler med sjældenheds-undersøgelser og proveniens-analyser – skønt PHK ingen forfatterandel havde i disse 46 artikler, anførtes PHKs navn ukorrekt sammen med MEMs signatur under 23 af disse artikler. JSJ medvirkede ikke ved katalogforfattelsen.]

giver en usædvanlig høj grad af specifikation omkring mønternes proveniens, dog er de seneste ejeres navne tit anonymiserede. Men indholdet røber, at blandt andre familierne Glückstadt, Hede, Benzon og Ragoczy talte inkarnerede guldmønt-samlere. De er i dag bedre kendt for deres engagementer i henholdsvis Landmandsbanken, Hafnia og de medicinal- og skind- firmaer, de lagde navn til.

Auktionen, der holdes den 12. marts, vil utvivlsomt vise, at Olaf Seck havde næse for at finde frem til værdifulde mønter. Det var ikke det eneste, han havde næse for. Han solgte sine aktier i Oluf Svendsen efter mange år med solide overskud. De to år efter hans udtræden, 1988 og 1989, havde Oluf Svendsen underskud på i alt 8 mio. kr. Planer om at notere firmaets aktier på børsen er ikke blevet til noget. Nu noteres Secks guldmønter i stedet.

(Børsen, København mandag 4. marts 1991 bagsiden)

Erling Vester Jacobsen 054

Enestående danske guldmønter til salg [overskrift]. For godt to år siden blev denne danske guld-portugaløser fra Christian IV solgt for 411.750 kr. I næste måned kommer den igen på auktion [billedtekst]. Direktør Olaf Secks enestående samling af uhyre sjældne danske guldmønter kommer under hammeren hos Bruun Rasmussens Kunstauktioner i København 12. marts.

Samlingen er opdelt i 139 lots, og de præsenteres i et separatkatalog, hvor adskillige af mønterne vil få en sides omtale hver. Alle mønterne afbildes i farvefotos, og flere tillige i tegninger.

Olaf Seck, der døde sidste år, var aktiv møntsamler fra begyndelsen af 1940erne, og efter at have samlet mere traditionelt, valgte han de senere år udelukkende at samle sjældne danske guldmønter.

Samlingens nr. 1 er en guldbracteat med runeindskrift, en af de guldmedailloner, der blev fremstillet i Danmark i vikingetiden med forlæg i romerske medailloner. Eksemplaret blev købt for 15.000 kr. hos mønthandler Paul Withers i Wolverhampton i 1972. Nummer to er fra kong Hans, nummer tre fra Christian III, men først når vi kommer op til Christian IV, bliver udbuddet overvældende – begyndende med en portugaløser 1591 fra Haderslev. Mønten blev købt på auktion nr. 1 over Holger Hedes mønter 24. september 1988 for hammerslagsprisen 330.000 kr., 411.750 kr. inklusiv moms og salær. Mønten er den eneste kendte i privat eje af i alt 10 bevarede 1591-portugaløsere.

Numismatikeren Morten Eske Mortensen, hvis speciale er at opspore mønters proveniens, har gennemgået ejerrækken for 45 af de sjældne mønter. Han har i øvrigt været i stand til at følge portugaløseren tilbage til en samling, hvorfra den blev solgt i 1712.

Kataloget, som ventes færdigtrykt om godt en uge, vil rumme oplysninger langt ud over, hvad man er vant til fra Bruun Rasmussens møntauktionskataloger.

Alle Secks mønter er danske – eller fra danske tropekolonier. Således er der to guldstykker fra Trankebar, en pagode og et guldafslag af en Frederik V dobbeltroyalin. Ingen af Secks mønter er udmøntet i Norge.

En nærmere omtale af auktionen, der også rummer unike mønter, følger, når kataloget er modtaget.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 9. februar 1991)

Erling Vester Jacobsen 055

Eksklusive mønter hos Bruun Rasmussen [overskrift]. På auktionen over Olaf Secks mønter er den store sjældenhed Christian IVs ungersk gylden 1608, der kun kendes i dette ene eksemplar. Trods sin sjældenhed er mønten vurderet til 50.000 kr., mindre end en femtedel af de højst vurderede mønter på auktionen [billedtekst]. Bruun Rasmussen holder møntauktion i Bredgade 33, København, 12. og 13. marts.

På førstedagen udbydes med særskilt katalog direktør Olaf Secks samling af 144 guldmønter, som blev kort omtalt i Jyllands-Posten 9. februar.

På andendagen er der traditionel møntauktion.

De to møntauktionskataloger er samkuverteret sendt ud til Bruun Rasmussen-kunder. Og det er tæt ved at være helligbrøde.

På den ene side er kataloget over Olaf Secks guldmøntsamling uden diskussion det fornemste møntauktionskatalog, der er fremstillet i Danmark nogen sinde !

På den anden side er kataloget over auktionen den følgende dag præget af hastværk, med iøjnespringende fejl – tilmed på mønter, hvor tilsvarende stykker kommer under hammeren dagen før.

Og præsentationen af gode mønter i de to kataloger tåler ingen sammenligning.

Olaf Secks 144 guldmønter præsenteres i et særskilt, fornemt katalog på 120 sider.

De 480 numre med mønter, medaljer og pengesedler, der sælges dagen efter, har fået knap 20 sider i et katalog, hvor der også præsenteres våben, bøger og legetøj.

I Olaf Secks samling vrimler det med pragtstykker – og blandt guldmønterne er tilmed et unikt stykke; formodentlig det eneste Den kgl. Mønt- og Medaillesamling ønsker at erhverve på auktionen.

Det drejer sig om Christian IVs ungersk gylden 1608, nærmest Hede 16, idet to felter på bagsidens våbenskjold, de tre kroner samt løven over ni hjerter, har byttet plads i forhold til Hede 16.

Mønten blev købt hos auktionsfirmaet Lanz i Graz, Østrig 15. oktober 1976 af daværende mønthandler Jørgen Sømod og samme år videresolgt til Olaf Seck for 115.000 kr. Denne unikke mønt, der bl.a. er beskrevet af museumsinspektør Kirsten Bendixen i Nordisk Numismatisk Unions Medl.blad marts 1977, udbydes nu til vurderingen 50.000 kr.

Det virker umiddelbart ude af proportioner, at dette stykke er vurderet til det halve af for eksempel Christian IVs daler 1604, Hede 12A, der kendes i 14 eksemplarer, hvoraf de fem er i privateje.

4 daleren i Secks samling blev købt hos Bruun Rasmussen i 1979, og pengestærke samlere, der søger denne mønt, behøver næppe vente ti år, før et eksemplar igen kommer frem til salg.

Topstykkerne – også vurderingsmæssigt – er auktionens tre portugaløsere. Men selv om vurderingspriserne umiddelbart kan se voldsomme ud, ligger de alle væsentligt under de priser, Olaf Seck selv har betalt for mønterne:

Christian IVs portugaløser 1591, Hede 1, det eneste i privateje, der fik hammerslag hos Bruun Rasmussen 24. september 1988 på 330.000 kr. og nu udbydes til vurderingen 250.000 kr. – 275.000 kr.

Christian IVs portugaløser uden årstal, Hede 9, også det eneste i privateje, var senest på offentlig auktion hos Gert Hornung i København 12. maj 1976, hvor hammeren faldt ved 205.000 kr. Mønten er siden handlet privat, og den udbydes nu til vurderingen 200.000 kr. – 250.000 kr.

Frederik IIIs portugaløser eller 10 dukat 1664, atter det eneste i privateje, var senest på offentlig auktion 1. juli 1982 hos Sotheby's i Zürich, hvor den fik hammerslag ved 45.000 schweizerfranc, godt 190.000. Mønthandler Tim Eriksen, nu bosat i Californien, købte mønten og videresolgte den til Olaf Seck. Hos Bruun R. er mønten vurderet til 150.000 kr.

Oven i de nævnte hammerslagspriser kommer auktionshusenes købersalær.

Hvis Bruun Rasmussens vurderingspriser afspejler de aktuelle markedspriser, er det derfor udtryk for, at sjældne danske guldmønter må rubriceres blandt de dårligste investeringsobjekter, man kan finde.

Enhver med interesse for danske guldmønter vil nyde kataloget, hvor alle mønter er afbildet i fornemme farvefotos, og flere mønter er vist i såvel naturlig størrelse som forstørrelser.

Samtidig er en betydelig del af mønterne forsynet med oplysninger om mønternes sjældenhed og redegørelse for den udbudte mønts proveniens, udarbejdet af Morten Eske Mortensen. Det gør kataloget til et værk af interesse for samlere med interesse for mønternes vandring fra den ene store samling til den anden.

Overraskende er det så at se, hvordan tilsvarende mønter behandles i Bruun Rasmussens katalog over auktionen den følgende dag.

I Secks samling er nr. 49 en kurantdukat 1716, Hede 31. Det er ikke en stor sjældenhed . I kv. 01, men med en ridse på forsiden er den vurderet til 4.500 kr.

Dagen efter er auktionens nr. 278 en kurantdukat 1715, også Hede 31. Den er kendt i omkring 10 eksemplarer og har derfor raritetsbetegnelsen R hos Hede. I kv. 1+-01 er den vurderet til 3.500 kr. I øvrigt er mønten i Bruun Rasmussen-kataloget fejlagtigt angivet med referencen Hede 33.

Auktionens nummer 287, er angivet at være den sjældne Frederik V kurantdukat, Hede 21, med våbenskjold på bagsiden.

Afbildningen viser imidlertid, at der er tale om typen Hede 22 med krone på bagsiden. Fotoet i kataloget gør det vanskeligt at bestemme, om stemplet er skåret af Arbien eller Wahl. Meget tyder imidlertid på, at der er tale om Arbiens kurantdukat Hede 22B, kendt i to stempelvarianter, hvoraf den ene er unik, den anden kendt i 4-6 eksemplarer. Og et sådant stykke fortjener en behandling, som den, man har givet mønterne i Olaf Secks samling !

(Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 9. marts 1991)

Jonna Dwinger 056

Guldmønt til toppris. Auktion indbragte over fem mill. kr. [overskrift]. Skandinaviens dyreste mønt blev i går solgt på en auktion over guldmønter hos Bruun Rasmussen. En dansk samler bød 440.000 kr. for en Christian IV guldmønt, en såkaldt portugaløser, med kongen til hest på den ene side og rigsvåbnet på den anden. Med moms og salær får han en regning på 617.000 kr. for mønten, der er den eneste af sin slags i privateje og var vurderet til 200-250.000 kr.

I alt indbragte auktionen 5.175.000 kr. mod en vurdering på 3.450.000 kr. En dansker, der fandt det for trist at se sjældne guldmønter forlade Danmark og gå til udlandet, købte for henholdsvis 350.000 kr., 250.000 kr. og 140.000 kr. tre andre Christian IV guldmønter, der er fremstillet i Haderslev sidst i 1500 tallet. Auktionens ældste, nordiske mønt, en guldbrakteat fra det 5.-6. århundrede, gik for tre gange vurderingen, 95.000 kr. Alle guldmønterne har været i afdøde direktør Olaf Secks samling.

(Politiken, København onsdag 13. marts 1991)

 

Recensioner af:

Præsentationsmapper fra Coin-Studio Copenhagen (1993-)

 

Erling Vester Jacobsen 057

Mønt-kunst [overskrift]. Christian 3.s halve joachimsdaler 1537 er i præsentationsmappen fra Coin-Studio Copenhagen afbildet med såvel fotos som stregtegning [billedtekst]. Christian 4.s ensidige kobberpenning fra 1602 folder sig ud som et kunstværk, når mønten, der har en diameter på godt 1,5 cm. forstørres [billedtekst]. På auktionen sælger et nyt firma, Coin-Studio Copenhagen, tre sjældne danske mønter – Christian 3.s halve joachimsdaler 1537, Galster 103, samt Christian 4.s enskilling 1596, Hede 73, og den ensidige enpenning 1602, Hede 89 – i specielle præsentationsmapper i A4 størrelse, hvor man ud over mønterne får farvefotos, proveniensanalyse og sjældenhedsundersøgelser samt stempeltegninger i overstørrelse med; alt nydeligt monteret. De tre mønter, der alle er sjældne, kan tages ud af mappen og lægges i pengeskabet.

Ideen bag Coin-Studio Copenhagen er, at møntsamlere skal give sig selv en chance for at forstå, hvilke kunstværker mønterne er, samtidig med, at de får større glæde af mønterne, når de kender mere til deres historie.

Ideen kan få kunstinteresserede, der ikke er specielt interesseret i mønter, til at få øjnene op for, hvor fine kunstværker de bedste danske mønter fra bl.a. renæssancen og barokken er. Præsentationsmapperne vil dog næppe blive populære hos garvede samlere med større, velordnede samlinger lagt på bakker.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, Viby J lørdag 11. september 1993)

Birger Bentsen 058

Nyskabelse i Dansk Numismatik [overskrift]. COIN-STUDIO COPENHAGEN ved blandt andet Ole Andrejcak har udviklet en præsentationsmappe for mønter der overgår hvad der tidligere er udviklet.

Med udgangspunkt i det synspunkt at hver mønt er et miniaturekunstværk er mønten forstørret i fotografisk overstørrelse.

For at få alle detaljer med og for at kunne få fastslået stempeltypen er der endvidere udarbejdet en stempeltegning af mønten.

Endelig har man gennemgået møntens historie herunder fremstillingen af mønten og en gennemgang af hvem der tidligere har ejet mønten eller medaljen. Kataloghenvisninger er naturligvis også en del af præsentationsmappen.

På Hornungs auktion i starten af oktober (se auktionsnyt) var tre mønter i præsentationsmapper. De blev vel modtaget af publikum og solgt godt.

Udviklingsprocessen af præsentationsmapperne, arbejdet med den enkelte mønt herunder proveniensanalyse og stempeltegninger og de hertil forbundne omkostninger fordrer at mønterne har en vis værdi og en stor sjældenhedsgrad.

Disse forbehold skal dog ikke være nogen hindring for denne udmærkede nyskabelse. Vi må håbe at der bliver mulighed for at se flere præsentationsmapper ude hos samlere.

(Numismatisk Rapport nr. 38, København december 1993, p. 149)

Hornungs møntauktioner [overskrift]. Hornungs møntauktioner havde fået nogle meget fine samlinger til salg.

Tre af auktionens mere sjældne stykker var sat op i en præsentationsmappe (se omtale under glimt). Den første var ½ Joachimsdaleren fra 1537 der fik hammerslag ved kr. 28.000 (20.000). Den næste var 1 skilling 1596 – hammerslag kr. 4.000 (4.500) og til sidst 1 penning 1602 – hammerslag kr. 7.500. Et godt resultat for denne udmærkede nyskabelse indenfor dansk numismatik.

 (Numismatisk Rapport nr. 38, København december 1993, p. 155)

 

Jakob Elkjær 059

Mønterne faldt for hammeren [overskrift]. I den dyre ende var en halv Joachimsdaler fra 1537. For et års tid siden blev den handlet for 10.000 kroner. Siden er mønten blevet pakket ind i en præsentationsmappe med sjældenhedsundersøgelse og farvefotos. I går lød det sidste bud på 28.000 kroner.

"Det er en ny og mere showpræget måde, at markedsføre mønter på. De er jo små kunstværker, og de fortjener, at der bliver lagt et seriøst arbejde i at undersøge deres historie", siger Birthe Hornung fra Hornungs Møntauktioner.

(Berlingske Tidende, København søndag 3. oktober 1993)

 

L. E. Bruuns møntsamling. Hele sandheden om 'Smørmandens guldskat' (Hvidovre & Herning 1993)

 

Preben Nielsen 060

L. E.Bruuns samling [overskrift]. Bestyrelsen for L.E.Bruuns samling løftede i N.N.U.M. sløret for det arbejde og de tanker, der er omkring samlingens fremtid efter år 2023. Reaktionen herpå har været: "Det er staten, som konfiskerer mønterne ! ", "Kan vi ikke gøre noget ? ", "Samlerne bliver 'snydt' for de mange mønter ! " eller "Dansk Numismatisk Forening må protestere ! ".

De juridiske aspekter kan jeg ikke vurdere. Nogle af mulighederne der nævnes i testamentet, enten at samlingen sælges på en offentlig auktion, eller at den bibeholdes tilknyttet et universitet og gøres tilgængelig for numismatiske studier, har begge positive og negative sider set fra et samlersynspunkt. Hvilken løsning, der passer den enkelte afhænger i allerhøjeste grad af interesseområde og økonomiske muligheder.

Dansk Numismatisk Forenings bestyrelse er af den opfattelse, at retningslinierne i fundatsens § 2 skal følges, og at et salg bør ske. Jeg håber, at bestyrelsen for Bruuns samling bruger tiden inden en endelig afgørelse træffes, til også at vurdere hvilken løsning, der tilgodeser møntsamlernes, herunder Dansk Numismatisk Forenings medlemmers, interesser bedst. [MEM anm.: den eneste interesse, Bestyrelsen er pålagt at tilgodese, er testamentators udtrykte interesse].

(Numismatisk Rapport nr. 38, København december 1993, p. 117)

[MEM anm.: ovenstående er uddrag fra en ledertekst, og altså ikke en anmeldelsestekst]

 

 

Recensioner af:

RETTELSER OG TILFØJELSER TIL:

Holger Hede: Auktion III (Kbh. 1994)

samt

Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II (1994)

 

Niels Ejgil Stampe 061

Samlere, vær kritiske [overskrift]. Numismatikeren Morten Eske Mortensen, Drejøgade 26 F 501, 2100 Kbh. Ø, advarer i en lille privat tryksag samlere mod at stole ukritisk på de sjældenhedskriterier, som eksperterne bag de tre Hedeauktionskataloger giver udtryk for.

Efter MEMs mening er der for mange fejl. Samlere risikerer at betale alt for meget for sjældne mønter, som slet ikke er så sjældne endda.

- Når samlere betaler høje priser for sådanne mønter, bør auktionsfirmaerne hellere undlade deres sjældenhedsundersøgelser end at give samlere misvisende oplysninger.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 29. september 1994)

 

Recensioner af:

Sømod: 10 års SKRIVERIER fra Morten Eske Mortensen 1984-1994 (Gribbebos Forlag, Kbh. 1994) - foto

samt

10 års SKRIVERIER fra Jørgen Sømod 1984-1994(Kbh. 1994) - foto

 

Niels Ejgil Stampe 062

Et dobbeltskrift på 64 sider med hhv. '10 års skriverier fra Jørgen Sømod 1984-1994' fra Grelbers Forlag og '10 års skriverier fra Morten Eske Mortensen 1984-1994' fra Gribbebos Forlag omhandler alt, hvad de to har beskæftiget sig med på print af stort og småt gennem nævnte periode – og det er ikke småting. De uddybende resume'er til titlerne viser, at der er store faglige – og personlige – uoverensstemmelser i toppen af dansk numismatik. Heftet koster 50 kr.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 15. december 1994)

 

Recensioner af:

Advokat Axel Ernst's og frøken Alfrida Ernst's Legat til Fremme af Numismatisk Forskning i Danmark. Beretning om 25 års virke 1970-1994. Et Jubilæumsskrift (Kbh. 1995) - Demo / foto / (klager)

 

Niels Ejgil Stampe 063

Nu bliver der nok ballade ! [overskrift]. I dette jubilæumsskrift trækkes modsætningerne skarpt op med hensyn til udnyttelsen af Danmarks kendteste legat til fremme af numismatisk forskning [billedekst]. – Nu bliver der nok ballade, er det første man tænker, når man læser denne beretning. Nej, det gør der sikkert ikke, for de angrebne medlemmer af bestyrelsen for Danmarks kendteste legat til fremme af numismatisk forskning er rolige mennesker. Efter det skrevne slipper de ikke flere oplysninger ud om legatets virke end højst nødvendigt, selv om der i vedtægterne står, at alle regnskabsoplysninger skal være offentlige.

Legatet – opkaldt efter en odenseansk storsamler og dennes søster – bestyres af formanden for Dansk Numismatisk Forening og lederen af Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

Det er et kontroversielt jubilæumsskrift, hvor en kreds omkring Morten Eske Mortensen er meget kritiske over for legatbestyrelsens fortolkning af vedtægterne, som de mener er tolket alt for vidtfavnende og ikke i Ernst's ånd – bortset fra de senere år, hvor Morten Eske Mortensen anerkender legatets store betydning for dansk numismatik.

Mortensen argumenterer dygtigt for, at legatets skrevne formål 'At fremme den numismatiske forskning i Danmark, udført af danske eller udlændinge med emner inden for dansk numismatik' ikke er overholdt, fordi legatet bl.a. har ydet støtte til indkøb af antikke mønter og til udenlandske forskeres studier på Nationalmuseet af ikke-dansk materiale.

Hvilken af de to fløje, der har ret – den som tolker legatet 'i pagt med tiden' eller den som slavisk går efter de skrevne ord – afhænger vel dybest set af, hvordan andre end de involverede tolker vedtægterne og af hvem der sympatiseres med.

Beretninger er normalt tør læsning, men ikke denne. Den er velskrevet med personlige undertoner. Redaktøren er kendt som en utrolig pertentlig person med evne til at få enhver detalje med – og bore i dem.

Jubilæumsskriftet er lidt mystisk ved, at det ikke nævner, hvem der er forfatter(e). Først på fjerdesidste side præsenterer Morten Eske Mortensen sig på vegne af redaktionen.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 21. december 1995)

 

Recensioner af 1. udgave:

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 (Oslo 1996) - citater / demo

 

Hjejl Resen Steenstrup 064

Som møntsamler eller som det hedder i fagsproget numismatiker har mange sikkert spurgt sig selv, hvad der rent økonomisk er bedst at samle på, men dette spørgsmål lader sig ikke nemt og entydigt besvare. Tit læser man, at det er en god investering at satse på mønter fra det eller det område, kun på guldmønter, kun på gode typemønter, kun på mønter af god kvalitet fra de tidligere danske kolonier etc. Kan man altid være sikker på gode råd ? Kun til en vis grænse, man må selv følge med i priserne og se, hvilke mønter, der stiger mest. Man må være klar over, hvorfor nogle mønter / mønttyper stiger stærkere end andre.

En af de måder man kan hjælpe sig selv på, er ved at gå til Dansk-norsk myntprisårbok, som er en nyskabelse inden for dansk numismatik.

I Tyskland har samlere gennem 20 år kunnet slå markedspriserne op i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch med ca. 30.000 hammerslagspriser i hver årbog fra tyske, østrigske, schweiziske, polske og svenske auktioner. Nu har skandinaviske samlere fået samme mulighed med den nye møntpris-årbok 1995/96. Den indeholder en fortegnelse over mønter fra Danmark 1448-1995, Norge 1483-1814, Slesvig-Holsten til 1864, Trankebar, tidligere Dansk-Vestindien, danske konger i Sverige, Wolfenbüttel, Bremen og Verden, Oldenburg og Lauenburg, dvs. i princippet alle de mønter, som er med i det store værk af Schou: Beskrivelse af danske og norske mønter 1448-1814 og danske mønter 1915-1923.

Årbogen indeholder data om 7.000 mønter, som er blevet udbudt til salg på 34 offentlige auktioner i 1994-95, og som har fået hammerslag.

Bogen giver således et godt markedsoverblik over de auktionspriser, der bl.a. er betalt ved Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Kunsthallen Kunstauktioner, Nellemann & Thomsen Kunstauktioner og møntauktioner i Norge og Sverige.

Alle mønter udbudt som enkelt-stykker er medtaget. Det samme gælder f.eks. også lots med to mønter. Ved hver udbudt mønt er der registreret følgende: Auktionshus samt dato, lot-nr., identifikation af mønten: årstal + nominal, reference for mønten: Galster / Hede / UBJ-nr., møntens konserveringsgrad, vurderingspris, hammerslagspris, og evt. kommentar fra auktionshuset.

Bogen er spækket med oplysninger, og er en guldgrube for den ivrige møntsamler, som får meget for pengene. Den har den betydning, at den kan støtte både specialsamlere og forskere som på en nem og hurtig måde kan konstatere, hvilke og hvor mange eksemplarer, der fremkommer på markedet.

Årbogen er som et supplement til Sieg's møntkataloger og anbefales til referencesamlinger og til udlån, hvor der er behov for det.

(Referencen nr 2, Glostrup 1996, p. 23)

 

Niels Ejgil Stampe 065

Markedspriser på danske mønter [overskrift]. God nyskabelse med årbog over hammerslagspriser på danske og norske mønter [billedtekst]. For nøjagtig 20 år siden udkom i Tyskland Deutsches Münzpreis-Jahrbuch med ca. 30.000 hammerslagspriser på tyske mønter fra større auktioner. Morten Eske Mortensen har skrevet en tilsvarende årbog med danske og norske mønter udbudt til salg på 34 offentlige auktioner i Danmark, Norge og Sverige. Fra Danmark er det Bruun Rasmussen, Hornung, IK Mønter og Nellemann & Thomsen.

Fordelen ved en sådan årbog er, at samlere på et sted kan se, hvilken pris en bestemt mønt er solgt for på forskellige auktioner. Og på længere sigt med flere årbøger kan forskere se, hvor lang tid der går mellem mønterne bliver udbudt til salg, og på den måde få en rettesnor for deres sjældenhed.

MEM's værk omfatter 7.000 auktionspriser på mønter fra Danmark 1448-1995, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514-1864, Norge 1483-1814, Dansk Vestindien 1740-1917 og danske konger i Sverige 1449-1565.

En sammenligning mellem den dansk-norske og den tyske årbog falder klart ud til fordel for den dansk-norske årbog, for den indeholder mange flere detaljer, som kendere vil værdsætte.

På en meget enkel og overskuelig måde opstiller forfatteren i kun en linje auktionshusets navn og dato for salget, lot-nr., identifikation af mønten med årstal, nominal og om den er illustreret, reference til kataloger, møntens konserveringsgrad, vurderingspris, hammerslagspris og evt. kommentarer fra auktionshuset.

Og ikke nok med det. Alle mønter solgt i Norge og Sverige er omregnet til priser i danske kroner efter kurserne på salgsdagen.

Lad os tage et par eksempler: 1 krone/4 mark 1651 har i 1994-95 været udbudt til salg syv gange til hammerslagspriser mellem 975 og 1800 kr., og 10-øren 1959 har været udbudt 25 gange til hammerslagspriser fra 170 til 700 kr. I forskellige kvaliteter, vel at mærke, men det er ikke altid, kvaliteter og priser følges ad. Det er vilkårene ved auktioner, og det er dem, der gør det så spændende. 

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 30. maj 1996)

 

John Christian Christiansen 066

Med denne boken har også Dansk-Norske mynter fått en egen myntpris-årbok med opplysning om myntenes markedsverdi.

Boken inneholder vurderings- og oppnådde priser på dansk-norske og danske mynter etter 1448 som er omsatt i løpet av 1994 og 1995 på de 10 største offentlige auksjonshusene i Damnark, Norge og Sverige. I alt er det anført 7.000 myntpriser på mynter fra følgende geografiske områder: Danmark 1448-1995 , Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holstein 1514-1864, Dansk Vest-India 1740-1917, danske konger i Sverige 1449-1565, Norge 1483-1814.

Årboken er ordnet som en myntkatalog d.v.s etter årstall og etter stigende myntvalør. For hver mynt er alle relevante opplysninger anført: auksjon og auksjonsnummer, konserveringsgrad, andre kvalitetsanmerkninger og angivelse av sjeldenhet i tillegg til vurderings- og tilslagspriser. Alle priser er omregnet til danske kroner. Kursen som gjaldt på den aktuelle auksjonsdagen og som har vært lagt til grunn for omregningen finner man i et eget appendix.

Årboken inneholder også andre opplysninger av ikke-pecuniær interesse som: pregested, vekt (der auksjonshuset en sjelden gang angir det), forfatterens egne anmerkninger om mynten og henvisning til kjente aktuelle myntkataloger: Hede, Galster, Jensen, Schou, Ahlstrøm og Sieg.

Det er et omfattende registreringsarbeide som Morten Eske Mortensen har gjort og et arbeid som formodentlig vil være til nytte for mange - særlig mynthandlere men også enkelte samlere vil finne boken et verdifullt redskap å slå opp i foran et myntkjøp for å se hva mynten har vært omsatt til tidligere. Forfattere av vurderingsprislister vil også kunne nyttigjøre seg boken.

Årbokens fortrinn fremfor vurderingslisten er klar - den gir markedets vurdering av hva en mynt er verdt. Den er også et utmerket redskap til å finne ut hvor ofte en bestemt mynttype blir utbudt. En mynt man trodde var vanlig kan vise seg å være sjeldent framme i auksjoner og omvendt. Til gjengjeld finner man ikke alltid den mynten man vil undersøke markedsprisen for. I tillegg til prisangivelsene har forfatteren også 33 sider med reklamesider for mynthandlere og foreninger for det meste innen Norden med. Likeledes kunne for fullstendighetens skyld middelaldermynter og muligens også Dansk-Norske medaljer og medaljer med tilknytning til Norge også vært tatt med i boken.

Årboken er i hendig A5 format og er lett å finne fram i når man først finner hvilken inndeling som er brukt. Den er innbundet og har et profesjonelt og tiltalende utseende, men personlig synes jeg at boken godt kunne inneholdt en og annen avbildning - hva med et bilde på forsiden av den dyrest omsatte mynten i den aktuelle perioden ?

Boken anbefales som et nyttig arbeidsdokument for alle handlere og for den spesielt interesserte myntsamleren som vil orientere seg i markedet foran et dyrt myntkjøp eller salg eller for å finne markedsprisen for mynter i egen samling.

(forkortet udgave tidligere trykt i NNUM nr 7, København november 1996, samt NNF-Nytt nr 1, Oslo 1997, p. 60)

 

Kjetil Rune Kvist 067

Nyttig tankevekker [overskrift]. 'Hammerslagpriser fra offentlige auksjoner 1994 + 1995' er undertittelen på Morten Eske Mortensens bok. Gjennom å systematisere et såvidt uoversiktelig materiale har Mortensen gjennomført en stor bragd - han tilbyr samlere og selgere en gruve av informasjon som man ellers måtte ha slitt og strevet for å finne. Alle ønsker å tro at myntrnarkedet er et fritt marked, men ingen markeder kan fungere skikkelig dersom det ikke finnes solide informasjoner om pris, sjeldenhet og kvalitet. Alt dette har Mortensen samlet sammen.

Boken legger vekt på første stavelse: Dansk-Norsk betyr i all hovedsak DANSK. Begrensningen er alle danske monarker fra 1448 til i dag, dvs. at norske mynter er representert i perioden 1483 til 1814. På de norske myntene bruker han i all hovedsak Hede, med suppleringer av Galster. Schou og Norges Mynter er brukt innimellom for å få en mer presis attribusjon. Det er interessant, om enn ikke overraskende, at det er Oslo Mynthandel og Riibe i Trondheim som dominerere salget av norske mynter. Styrken her ligger i at hver enkelt mynt registreres, slik at man kan se hvor ofte en mynt opptrer på auksjon. For mange garvede myntsamlere må mange av disse opplysningene være tankevekkende, det er nemlig oppsiktsvekkende hvor sjeldent enkelte mynter opptrer på auksjoner. Det er ikke mange mynter man kan regne som gjengangere på auksjonene, det er ofte bare tre, kanskje fire, omsetninger av hver tvpe. Dette kunne kanskje helle litt kaldt vann i blodet til enhver samler, men på den annen side er ikke norske mynter det billigste man kan samle. Det skal vel være litt av en utfordring å finne nettopp de myntene man ønsker seg.

Nettopp her ligger også den beste begrunnelsen for hvorfor boken er berettiget. For samlere er det alltid nyttig å vite hvor mye som faktisk gis for en og annen mynt, samtidig som prisene på auksjoner er mer levende enn vanlige katalogpriser. I tillegg vil den være nyttig for handlere og selgere av mynter fordi den kan bidra til at "riktige" markedspriser blir bruk i salg.

Videre gir en slik årbok et ekte bilde av hva som blir tilbudt og i hvilken kvalitet myntene normalt forefinnes i. Likevel, auksjon er auksjon. Priser kan variere fordi stemningen i auksjonslokalet presser prisene eller så kan godbiter få for en usedvanlig pris fordi ingen enser det gode tilbudet.

En skarp kritikk må forfatteren ta inn over seg. Tilslagene på de norske auksjonene virker noe underlige i. o. m. at de er regnet om i danske kroner, slik at f.eks. en 4 mark 1669 (NM 143B) ble solgt for 24.419 kroner etter en budgivning som startet på 18.088 kroner. Slike priser er pinlig nøyaktige, men det er pinlig for auksjonshuset å sitte med et rykte om slik budgivning. Det hadde kanskje vært like greit å la prisene stå som da de ble hamret ned av auksjonarius.

Helhetsinntrykket er likevel at det er gjort et solid stykke arbeid og at boken vil stå i mange år. Det er veldig sjeldent vi ser et så grundig forarbejde på noe numismatisk verk i Skandinavia. Systemet som forfatteren har lagt opp til er enkelt for alle å bruke og det er enkelt å fornye.

(Numisma Asloia nr. 225-226, Oslo juni 1996, pp. 51-52)

[MEM anm.:

Der forefindes et væsentligt problem med at afgøre, hvilken valuta man benytter ved værdi-angivelsen af flere landes mønter og gengivelse af auktionspriser fra flere landes auktioner på én gang. En hovedbegrundelse for udgivelsen af pris-angivende bøger er prissammenligning. Af sammenligningsmæssige årsager er det absolut nødvendigt at benytte samme værdimåler [:altså samme valuta] overalt.

F.eks. angiver Sieg’s kataloger vurderings-priser for både Svenske, Norske, Danske, Finske m.v. mønter – alle priser angivet i samme valuta [her i DKK]. Krause’s kataloger angiver vurderingspriser for både Svenske, Norske, Danske + resten af verdens mønter – alle priser angivet i USD.

Alle kan ikke gøres tilfredse samtidigt – problemet er uløseligt !]

 

Birger Bentsen 068

En oversigt over opnåede priser fra auktioner kendes fra flere forskellige lande. I Danmark er det forsøgt gjort i starten af 1980erne, men trods sin betydning, vandt denne form for prisgrundlag aldrig indpas herhjemme, måske fordi markedsføringen dengang ikke var særlig udtalt.

Jeg synes, at sådanne bøger er et aldeles uundværdligt stykke værktøj, både for den professionelle og for samleren. Bogen skal naturligvis bruges med de forbehold, som forfatteren selv nævner.

Der hvor denne bog har sin virkelig berettigelse, er områder - her tænkes især på Unionstidens udmøntninger samt det ældre norske materiale - hvor det er flere år siden, at der er kommet priser.

En sådan udgivelse har naturligvis et stort internationalt publikum, det er derfor lidt uforståeligt, at der ikke er forsøgt lavet en tysk og engelsk oversættelse af hvad der ligger til grund for opstillingen. Det gælder især det i Skandinavien anvendte kvalitetsystem, som en udlænding ikke umiddelbart forstår.

En anden anke er, hvor auktionshuset har fejlbestemt en mønt således at den måske er blevet solgt som en almindelig type og bagefter har den heldige køber offentliggjort at det var en meget sjælden type, han købte. I disse tilfælde burde mønten udelades eller der burde i hvertfald gøres opmærksom på dette. Der tænkes her på den 1 hvid u.år Ålborg? som blev solgt på Nelleman & Thomsens auktion nr. 666, hvor det bagefter blev offentliggjort i medierne, at det var en hvid u.år fra Hans præget på Gotland - kun kendt i tre eksemplarer. Det havde nok givet en anden markedspris, hvis mønten var rigtig bestemt.

På trods af de få indvendinger, kan bogen anbefales til alle samlere og handlere.

(Numismatisk Rapport nr. 49, København september 1996, p. 153)

[MEM anm.:

Prisen på den specifikt nævnte 1 hvid fra Nellemann & Thomsen er registreret præcist, som den skal registreres i årbogen, nemlig under den beskrivelse som auktionkataloget angiver – markedet bød på og prisfastsatte, hvad der var beskrevet i katalogteksten; at det efter auktionen viser sig at være en fejlbeskrevet effekt ændrer ikke ved, at markedet fastsatte en markedspris på den i kataloget beskrevne mønttype.

Se i øvrigt kapitlet: "Generel Guide til hvad en "Møntpris-Årbog" er, og hvad en "Møntpris-Årbog" er IKKE"]

 

Bengt Hemmingsson 069

Sedan tjugo år tillbaka har tyska myntsamlare kunnat köpa en sammanfattning av föregående års auktionsresultat, Deutsches Münzpreis-Jahrbuch. Den flitige danske numismatikern Morten Eske Mortensen har nu funnit tiden mogen att etablera begreppet på den skandinaviska myntmarknaden. Tidigare i år utkom sålunda Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96, vilken avser att följas upp med en svensk motsvarighet i höst.

Det stora värdet av dylika sammanställningar ligger givetvis i möjligheten att få en faktisk bild av vissa mynts marknadsvärden. Värderingskataloger i all ära, men de har ju den svagheten att de innehåller uppskattningar av marknadspriserna.

Tyvär är det emellertid så, att ett mynts auktionspris är beroende av ett flertal faktorer som kan vara svåra - för att inte säga omöjliga - att redovisa i ett verk som Myntpris-Årboken. Kvalitetssättningen tenderar ju att variera mellan auktionshusen, så att vissa har en mer konservativ syn än andra. God utprägling, attraktiv patina etc. kan också åstadkomma stora prisskillnader mellan slitagemässigt likvärdiga exemplar. Slutligen låter ju den allmänna auktionsstämningen sig svårligen oversättas till uppställningar i tabellform. En auktion kan ju vara 'katastrof' eller 'succé' av många olika orsaker.

Även om en kritisk läsare tar ovanstående faktorer i beaktande vid läsningen av Myntpris-Årboken, så utgör den fortfarande en rik källa till kunskap om myntmarknaden. Man slipper ju mycket letande i auktionskataloger, trots att man ofta måste gå tillbaka till dem för att t.ex. jämföra illustrationer. Myntpris-Årboken redovisar alla auktionspriser i danska kronor exklusive köparprovision och eventuell moms. Vad köparen av ett aktuellt mynt i själva verket har betalt måste man således omräkna med hänsyn till dessa faktorer. De olika auktionhusens villkor redovisas, liksom gällande valutakurser vid respektive auktionstillfälle. Tyvärr varierar ju auktionsvillkoren beroende på vem köparen är; en privatperson kan ju exempelvis inte dra av någon moms, medan en juridisk person har möjlighet till det. Vidare betalar ju handlare en lägre köparprovision hos vissa auktionsfirmor. Detta gör en redovisning av auktionspriserna av Myntpris-Årbokens slag mindre exakta än vad man i förstone skulle kunna tro.

Katalogens layout är på det hela taget lättläst och uppställningen likaledes lättgripbar. För de danska, slesvig-holstenska, gotländska, svenska och västindiska myntens vidkommande följer uppställningen principen "lägsta nominal först - högsta sist", medan de norska är ordnade tvärtom (med hänvisning till ordningsföljden i Ahlström / Brekke / Hemmingssons Norges mynter). Detta verkar kanske en smula inkonsekvent.

Som svensk vill man också gärna rikta en anmärkning mot uttrycket "danske konger i Sverige 1449-1565" på katalogens omslag och försättsblad. De svenska eller svenskrelaterade präglingar som redovisas rör sig i själva verket om de danska unionskungarnas (Kristian I och Hans) svenska mynt samt alla gotländska mynt som präglats under öns danska överhöghet. Detta borde med andra ord korrigeras/preciseras i kommande upplagor. Rec. hoppas nämligen att Morten Eske Mortensen orkar uppdatera detta nyttiga verk i framtiden, till glädje för oss kalenderbitare inom numismatikken.

(Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 8, Stockholm december 1996, p. 199)

 

Tamás Sárkány 070

Myntsamlarans största problem, förutom att bestämma sina mynt, är att få en uppfatning om myntens handelsvärde. Värdet av ett mynt bestäms av många faktorer och i likhet med andra antikviteter får man veta det först när myntet är sålt. Man har under åren utgivit ett antal mer eller mindre pålitliga värderingskataloger, där utgivaren (mynthandlaren) uppgett vad han eller hon uppskattat att ett visst mynt kunde vara värt. De nu föreliggande myntprisårsböckerna skiljer sig från värderingspriskatalogerna genom att de endast upptar uppnådda priser på offentliga auktioner. Förebilden är uppenbarligen den i Tyskland för 20 år sedan utgivna Deutsches Münzpreis-Jahrbuch. Boken omfattar mynt från Danmark 1448-1995, Norge 1483-1814, Slesvig-Holstein 1514-1864, Trankebar 1620-1845, Danska Västindien 1740-1917 samt danska kungar i Sverige, Wolfenbüttel, Bremen och Verden, Oldenburg och Lauenburg, med andra ord alla de mynt som brukar hänföras till Danmark. Den innehåller uppgifter om ca. 7.000 mynt, som sålts på 34 offentliga auktioner 1994-1995. Denna myntprisårsbok fungerar utmärkt som referensverk.

(Böcker & AV-media nr. 10, Lund maj 1997)

Preben Eriksen 071

I andre lande udgives der hvert år registreringer af opnåede auktionspriser på mønter. Der har tidligere været tilløb til noget tilsvarende herhjemme. Dansk Møntsamler Union registrerede i flere år fra de officielle danske møntauktioner, men det kom aldrig ud af kartotekskassen. Lars Brix udgav et hefte for en del år siden med danske auktionspriser, men det gik også i sig selv.

Det er et omfattende og systematisk arbejde M.E.M. har præsteret. Han medtager hammerslagspriser fra de offentlige auktioner i Skandinavien på mønter fra Danmark og danske områder samt Norge. Han stopper ikke her, for han er ved at udarbejde en tilsvarende bog med svenske mønters hammerslagspriser.

Alle der modtager auktionskataloger eller deltager i de offentlige auktioner kan have stor glæde af Myntprisårboken (den er trykt i Norge) i det man kan se og sammenligne katalogpris på en given mønt, se om prisen afviger, hvis den har været solgt i Jylland, København, Norge eller Sverige.

Foreninger kan også have glæde af bogen, når de skal fastsætte en pris på en mønt på deres anvisningssalgslister.

(Møntsamleren nr 2, Hvidovre og Herning oktober 1996, p. 38)

Bent S. B. Mikkelsen 072

Nyt katalog [overskrift]. Bogen, der er handy i A5-format indeholder auktionspriser fra 10 auktionshuse m.fl., der afholder regelmæssige auktioner over dansk-norske mønter.

Der er 7.000 auktionsobjekter i bogen fra 34 offentlige auktioner i 1994 og 1995.

Alle mønter udbudt som enkeltstykker er medtaget for hele perioden 1448-1995. Det samme gælder alle lots indeholdende to stykker. For perioden 1448-1730 er også medtaget alle lots med tre eller flere stykker.

Områder, der dækkes er foruden Danmark og Norge endvidere Slesvig-Holsten, Trankebar, Dansk Vest Indien, danske konger i Sverige, Wolfenbüttel 1627, Bremen og Verden 1641-1643, Oldenburg 1761-1765 og Lauenborg 1830.

Ved opslag i bogen fås indtrykket, at det er let at finde rundt i [bogen] og med hurtige informationer om Schou og Sieg nummer, møntsted m.v. samt vurderings- og hammerslagspris i danske kroner.

Det er en umiddelbar opfattelse, at rigtig mange samlere af ældre dansk-norske mønter m.v. kan få glæde af denne nyskabelse på det numismatiske katalogmarked.

(Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 241, april 1996, p. 5)

Kurt Guldborg Larsen 073

Et opslagsværk, hvor man hurtigt og forholdsvis nemt kan finde opnåede salgspriser fra offentlige auktioner afholdt i Skandinavien fra efteråret 1994 [MEM anm.: er foråret] til efteråret 1995. Bogen er en nyskabelse indenfor dansk og norsk numismatik, men konceptet har i mange år været kendt fra andre lande. Bogen indeholder ca. 7.000 auktionspriser på mønter fra Danmark 1448-1995, Norge 1483-1814, samt de danske kolonier. Dette materiale er naturligvis som det skal være, da det er ren afskrift af auktionskatalogerne. Desværre savnes der en opgørelse over salg af danske pengesedler [MEM anm.: bogens titel er "Mønt-"] . Dette emne burde være taget med, men det kan så være et forslag til en evt. kommende udgave.

Med hensyn til bogens typografi og sideopstilling, kunne den velsagtens have været bedre. Det havde hjulpet med en indholdsfortegnelse [MEM anm.: såfremt recensenten havde læst om til side 210+211 kunne det "manglende" register være forefundet] med sideangivelse af de enkelte afsnit samt en noget mere tydelig adskillelse af bogens hovedemner. Endelig burde pagineringen ikke være fastlåst i venstre side af papiret på grund af et billigt computer-program, der ikke kan paginere med skiftevis højre- og venstremargen [MEM anm.: recensenten demonstrerer her på glimrende vis at være en computermæssig novice, uden specialistkendskab til databaseprogrammer]. Trods enkelte småfejl et godt initiativ og et udmærket redskab til den del af møntsamlerne, der foruden almindelige byttehandler i møntklubber og køb hos mønthandlere, opbygger deres samlinger gennem køb på auktioner herhjemme og i udlandet.

(Amagerlands Numismatiske Forening Medlemsblad nr. 212, Tårnby april 1996, p. 52)

[MEM anm.: fraset de 4 små hastværks-anm. en udmærket recension]

Vagn Lundø 074

Møntårbog med et hav af auktionsresultater [overskrift]. Møntårbogen er en god nyskabelse [billedtekst]. Massivt ser det ud, men bogen er også spækket med oplysninger [billedtekst]. Det var en god nyskabelse, da mønthandler Peter Flensborg i 70'erne lancerede en såkaldt møntårbog, men desværre holdt ideen kun i få år. Forhåbentlig går det bedre for en pendant, udarbejdet af Morten Eske Mortensen – en årbog med et lidt andet indhold.

Mens Flensborg katalogiserede danske mønter og berettede om forskellige emner inden for numismatikken, byder "Dansk-Norsk Myntpris-Årbok" på hammerslagspriser fra en række offentlige auktioner i 1994 og 1995. Priser fra auktioner afviklet af Ahlström i Stockholm, Antikören i Göteborg, Bruun Rasmussen i København, Hornung i København, I.K. i Rødding, Kunsthallen i København, Myntgalleriet i Stockholm, Nellemann & Thomsen i Viby, Oslo Mynthandel og Riibe i Trondheim.

I Tyskland har Deutsches Münzpreis-Jahrbuch længe opereret med et lignende værk – ja, helt nøjagtig i 20 år. Om det er dét, der har inspireret Morten Eske Mortensen skal være usagt, men ideen forekommer at være fortræffelig.

Selvfølgelig kan samlere og handlere altid slå op i diverse kataloger, hvis de søger en bestemt vurdering. Auktionspriser, som ofte giver et betydeligt bedre billede, er derimod vanskeligt at finde frem til – hvis man altså ikke fører én eller anden form for arkiv. Årbøger med hammerslagspriser har samtidig den fordel, at man her kan få indtryk af, hvor tit visse mønter optræder, hvordan de handles fra det ene år til det andet osv.

Flere filatelister har længe foreslået noget lignende, men kun svenske Facit byder på auktionsresultater. Og vel at mærke yderst sporadisk. Numismatikken kom altså først med denne nyskabelse.

Og der er virkelig noget at gå i gang med. Årbogen indeholder ca. 7.000 hammerslagspriser fra 34 auktioner. Det er priser på danske mønter fra 1448-1995, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514-1864, Norge 1483-1814, Dansk Vestindien 1740-1917 og danske konger i Sverige 1449-1565.

Det virker umiddelbart yderst massivt, når man lige slår op i værket – ingen illustrationer, men til gengæld masser af oplysninger. Man skal dog ikke lade sig afskrække. Årbogen er såmænd ganske nem at betjene – hvis man altså har rigtig gode øjne. De mange oplysninger og resultater er nemlig årsag til, at teksten vel ikke ligefrem kan karakteriseres som overdimensioneret.

Bogen er bygget op, så man i forbindelse med hver mønt får oplysninger om bl.a. auktion, navn og dato for salg, Galster-, Hede-, Uno Barner Jensen-, Schou- og Sieg-numre, møntsted, vægt, kvalitet, auktionshusets kommentarer vedr. mønten, bl.a. med oplysninger om den er afbildet i auktionskataloget, vurdering (mindstepris) og hammerslag. Priserne er alle omregnet til danske kroner, for sammenligningens skyld. Det er sket efter registrerede valutakurser på selve auktionsdagen. Valutakurser, som i øvrigt gengives forrest i årbogen ligesom procenterne for de forskellige auktionshuses moms- og salærbetaling. Intet er overladt til tilfældighederne.

Apropos priserne, så giver Morten Eske Mortensen dem selv disse ord med på vejen:

- Man bør bemærke sig en væsentlig ting: en opnået hammerslagspris er absolut ikke nødvendigvis lig med den korrekte "markedsværdi". Utallige faktorer spiller ind på en auktionspris. Var der ingen liebhavere på auktionsdagen, var der to "fanatiske" liebhavere, som kom op at toppes, forhindrede vejrliget eller fodboldkampe, at folk mødte op, mødte hele samler- og handlermarkedet op pga. auktionens generelle vigtighed, var mønten eller kvaliteten fejlbestemt, havde liebhaverne lige betalt terminsudgifter, eller havde de lige arvet osv.

Jo, mange ting har betydning. Men det rokker ikke ved, at Morten Eske Mortensen med sin bog har fremskaffet et nyttigt værktøj for specialsamlere, handlere og numismatiske skribenter.

(Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 19. oktober 1996)

ks 075

Von Morten Eske Mortensen ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 1994+95 für dänische und schwedische Münzen erzielten Auktionszuschläge veröffentlicht worden.

Im Unterschied zu den ehemaligen Klenau-Bänden für die deutschen Münzen sind hier weit mehr Angaben zu den Münzen und Auktionen zu finden, sogar die Schätzpreise der stücke werden neben den Zuschlagpreisen genannt. Der klare Aufbau ermöglicht die Benutzung des Buches auch ohne dänische Sprachkenntnisse.

Auf 212 Seiten werden über 7.000 Auktionsergebnisse aufgeführt, wobei das erfasste Münzspektrum deutlich über den dänischen Kernbereich hinausgreift. Im Buch sind folgende Gebiete und Zeiträume berücksichtigt: Dänemark 1448-1995, Trankebar 1620-1845, Schleswig-Holstein 1514-1864, Norwegen 1483-1814, Dänisch-Westindien 1740-1917, Schweden 1449-1565 (dänische Könige), Wolfenbüttel 1627, Bremen und Verden 1641-1643, Oldenburg 1761-1765, Lauenburg 1830.

(Money Trend nr. 5, Wien maj 1996, p. 110)

 

Arne Kirsch 076

Wie jeder weiss, leben wir im Zeitalter des Computers, der uns ungeahnte Möglichkeiten eröffnen kann, so auch in der Numismatik. Musste man früher einen Angestellten nur für das Führen einer aktuellen Kartei beschäftigen, so kann man heute schnell und problemlos Auktionsergebnisse in den Computer eingeben, dann sortieren, ausdrucken, schliesslich binden lassen und schon ist ein Münzpreisjahrbuch entstanden. Leider führt das gelegentlich dazu, dass Informationen einfach eingegeben werden, ohne vorher die Daten einer Prüfung zu unterziehen. Quantität statt Qualität ist das Ergebnis. So finden wir in dem Buch von Morten Eske Mortensen auf über 200 Seiten Tausende von durchaus übersichtlich angeordneten Auktionsergebnissen. Doch scheinen dänische und norwegische Münzen nur in Skandinavien verkauft zu werden. Auktionen aus dem Rest Europas und der Welt wurden nicht ausgewertet. Auf die Vorsicht, mit der man Auktionsergebnissen begegnen sollte, wird zwar im Vorwort verständlich und klar hingewiesen, doch was nützt das dem Leser, wenn viele wichtige Ergebnisse fehlen. Warum das Buch "Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96" heisst, obwohl die Ergebnisse der Jahre 1994+95 aufgelistet werden, bleibt mir persönlich unerfindlich. Die gute Fadenheftung sowie ein stabiler Kartoneinband sind noch positiv anzumerken, doch ist dieses Buch wirklich nur für denjenigen eventuell interessant, der speziell Dänemark, Norwegen und Schleswig-Holstein sammelt oder aussergewöhnlich viel damit handelt. (Münzen Revue nr. 9, Basel september 1996)

[MEM Anmerkung: "Ein Münzpreis-Jahrbuch erfaßt nur Auktionen, die zum „Heimatmarkt" gehören. Zum Beispiel das alte bekannte Deutsche Münzpreis-Jahrbuch berücksichtigt nur Auktionen, die in dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches stattfanden (die etwa 35 bedeutendsten Auktionshäuser in Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen). Dieses Buch enthält keine deutschen Münzen, die in den USA oder dem Rest der Welt versteigert wurden.

 

Ein zweites Beispiel: Das gleichermaßen alte und bekannte Auction prices realised. U.S. coins. Auction results erwähnt nur Auktionen, die in Amerika stattfanden (die etwa 15 bedeutendsten Auktionshäuser der USA). Dieses Buch enthält keine amerikanischen Münzen, die in Deutschland oder dem Rest der Welt versteigert wurden.

 

Ein drittes Beispiel: Das neue Dansk-Norsk Myntpris Årbok 1995/96 umfaßt nur Auktionen, die in Skandinavien stattfanden (obwohl das neue Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 als Ausnahme eine schweizer Auktion enthält).

Manchmal enthält eine ausländische Auktion eine bedeutende dänische / norwegische / schwedische Serie und wird ausnahmsweise aufgenommen (z.B. Münzen & Medaillen AG Auktion 80, eine wichtige Auktion schwedischer Münzen).

 

Beachten Sie besonders, daß Münzen von Schleswig-Holstein, die in deutschen Auktionen vorkommen, vom Deutschen Münzpreis-Jahrbuch erfaßt werden und deshalb nicht im Dansk-Norsk Myntpris-Årbok erscheinen.

Aber beachten Sie, daß Münzen von Schleswig-Holstein, die in dänischen Auktionen vorkommen, nicht im Deutschen Münzpreis-Jahrbuch erscheinen."]

 

Hubert Emmerig 077

Münzpreisjahrbücher, die in Deutschland mit den Bänden von Tyra Gräfin Klenau eine längere Tradition haben, kommen nun auch für andere Sammelgebiete auf den Markt. Sie ermöglichen Sammlern wie Händlern eine schnelle Orientierung über den aktuellen Wert eines Münztyps. Neben einem kürzlich erschienenen Band über polnische Münzen ist eine dänische Neuerscheinung anzuzeigen, die die Auktionsergebnisse der dänischen Münzen auf skandinavischen Auktionen der Jahre 1994 und 1995 erfasst. Ausgewertet wurden 34 Auktionen von zehn Firmen. Die Auktionsvorkommen sind in Tabellen zusammengestellt, die Zitate der jeweiligen Standardliteratur werden genannt, Erhaltungsangaben, Schätzpreise und Bemerkungen aus dem Auktionskatalog werden wiedergegeben, sogar ein Hinweis auf eine Abbildung im Auktionskatalog findet sich.

Der Band darf auch in Deutschland Interesse beanspruchen: Neben den Münzen Dänemarks und Norwegens, der dänischen Besitzungen und Schwedens unter Dänemark sind hier auch die Prägungen der dänischen Könige in Schleswig-Holstein berücksichtigt.

Freilich wäre für deutsche (u.a.) Benützer eine Übersetzung der einleitenden Erläuterungen ins Deutsche oder Englische eine grosse Hilfe gewesen. Auch die Auflösung der in Skandinavien üblichen Erhaltungsangaben (01, 1, 1 +, 1 + +, etc.) muss man sich an anderer Stelle suchen. Vielleicht kann ein zukünftiger zweiter Band um solche nützlichen Hilfen ergänzt werden ?

Die sorgfältige Wiedergabe der Daten hebt dieses Buch von den Bänden über deutsche Münzen ab. Es ist deshalb durchaus zu empfehlen, auch wenn jemand, der des Dänischen nicht mächtig ist, sich erst etwas einarbeiten muss.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr. 180, Frankfurt am Main juli 1997, p. 225)

usigneret 078

Auction prices appear in book [overskrift]. Public auction prices realized for coins of Denmark, Norway and Schleswig-Holstein of 1448-1995 are listed in Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 by Morten Eske Mortensen.

The recently released book includes the hammer prices for more than 7.000 coins between 1994 and 1995 in Danish language and currency.

The text lists all coins in an organized logical order in graph form, making it easy to follow for those not familiar with Danish.

(Coin World nr. 1910, Sidney, Ohio, 18. november 1996)

 

Recensioner af 1. udgave:

Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 (Oslo 1996) - citater / demo

 

Per-Göran Carlsson 079

Äntligen ! Kalenderbitarna, mynthandlarna och samlarna av mynt från Sverige med besittningar under perioden 1521-1995 har fått en extra "bibel" att använda i sitt nyttobibliotek. Den under hösten 1996 utgivna Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 (A5, klotbunden) är en mycket systematisk och överskådlig sammanställning av en mängd uppgifter om samt över 7.000 uppnådda priser på mynt, försålda på noga räknat 38 offentliga myntauktioner mellan 1994 och början av 1996. Bakom denna redaktionellt berömliga gärning står den litteratur-samlande energiske dansken Morten Eske Mortensen, erfaren bl.a. från en lika storartad insats beträffande danska och norska mynt. Vår tids intensiva debatt om kvalitetssättning, prissättning och marknadskrafter tillförs här en aldrig tidigare framställd, bekväm källa jämförande information, som i ett prisvärt (ca 350 Skr) "handgrepp" speglar de senaste årens viktigaste auktionshändelser och samlartrender. Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 är ett "måste" som komplement till befintlig "värderingslitteratur" och särskilt med tanke på de i detta hänseende åldersstigna referensböckerna "Sveriges mynt" (1976) och "Sveriges besittningsmynt" (1980).

Årsboken redovisar auktionsmaterial från de stora nordiska myntauktionsföretagen samt en schweizisk, Münzen und Medaillen "svenskauktion" nr 80, 1994. Det är en bra början. Finska auktioner ska dock inte glömmas bort. Å andra sidan kommer man då in på begreppet "fri marknad", där Finland trots EU-medlemskap är synnerligen restriktivt vad beträffar laglig export av äldre myntmaterial. Kanske kommer en anpassning till det "bättre", men sedan länge och tillsvidare får man i tanken särbehandla våra numismatiska bröder i öster.

I kommande upplagor vore det eftersträvansvärt att inkludera granskning av tyska auktionskataloger, allra helst som de brukar innehålla svenska besittningsmynt. I Schweiz, England och USA auktioneras svenska mynt sporadiskt. Om även dessa ska inkluderas beror säkert på frivilliga rapportörer. Naturligtvis säljs många "enklare" mynt på stads- och föreningsauktioner, men det är förståeligt att ambitionen knappast kan omfatta dessa också. Eftersom boken är en uttalad prismässig vägvisare att "konsultera" inför större förvärv är avsaknaden av uppgifter från dessa "sekundära" auktioner rörande lägre kvaliteter och priser erfarenhetsmässigt inte så avgörande. Sådana listor är dessutom ofta av undermåligt informationsvärde, förutsätter personlig granskning av objekten och skulle i sin helhet inte tillföra boken något väsentligt.

Nu för tiden utges bara sporadiskt lagerlistor från mynthandeln, men ibland är de minst lika betydande och välbearbetade som de större auktionskatalogerna. Inför kommande utgåvor av Myntpris-Årsboken kanske också dessa informationskällor skulle tillvaratas. Kontrasten till auktionsförsäljningar är dock att mynten från en lagerlista kanske inte säljs eller i varje fall inte till åsatt pris medan auktionsresultaten speglar "dagsläget" (just då). För läsaren är det viktigt att ha klart för sig detta urval och själv vid behov söka kompletterande information. Det är en av flera trivsamma "bieffekter" av denna bok.

Registreringen av auktionsförsäljningarna är systematiskt uppbyggd och användarvänlig. Trycket är distinkt vilket ur läsbarhetssynpunkt i viss mån kompenserar den lilla stilen. På de komprimerade sidorna förtecknas regentvis sålda mynt enligt huvud regeln; kategorierna guld, silver, koppar och andra förekommande metaller. Inom respektive sådan kategori förtecknas mynten från den högsta till den lägsta valören och därinom per år och variant enligt referensverken "Sveriges mynt" respektive "Sveriges besittningsmynt". Därefter identifieras auktionshus och -datum, ordningsnummer i auktionskatalogen, den av auktionsföretaget angivna kvaliteten med ev. kommentarer, angivet minimi- och/eller värderingspris samt klubbat pris (samtliga redovisade i svenska kronor, vid behov omräknade från andra valutor). Den intresserade får gå tillbaka till originalkatalogerna för att studera avbildade exemplar. Mycket klargörande är den tabell som exakt visar vilka procentuella påslag för köpare, momssatser, valutakurser etc. man tagit hänsyn till vid omräkningar till svenska kronor.

Med denna struktur nås avsett syfte vad gäller möjliga jämförelser av årtals- och variantlika försålda objekt. Ytterligare läsvärt vore en översikt av året som gått, med exempel på "high-lights" i form av rariteter, extrema kvaliteter och priser. Ett sådant årligt kapitel skulle kunna gå till "historien" och för framtida läsare vara inkörsporten till "våra dagar". För framtida utgåvor av Årsboken skulle också vara intressant komplettera med grafiska beskrivningar och kommentarer till trender, som insamlade uppgifter över ett större antal år kan utgöra källa till. Kanske skulle dessa idéer kunna förverkligas i ett separat kapitel eller samlas i en särskild volym, täckande ett antal länder.

Mortensen ska ha en extra eloge för den rediga uppställning till källkritik som finns. Han redovisar också en tankeväckande sammanställning över de 16 (!) olika ordningssätt som tidigare "katalogförfattare" förtecknat den svenska myntserien. Det är alltså inte bara inom kvalitetssättningen man prövat olika "logiska" ansatser. Vid "stickprov" är det intressant studera den ibland slående kontrasten mellan lika kvalitetssatta mynt och de avsevärt varierande klubbade priserna. Man kan debattera länge om kvalitetssystemens uppbyggnad, men i grunden är det den subjektiva tillämpningen av definitionerna och bristen på "referensexemplar" i olika kvalitetsgrader som konserverar såväl debatten som de ofta kunskapsmässiga "missförhållandena".

Årsboken är till sitt yttre en fröjd för ögat med sitt styva omslag i klarblått mot vilken titeln och undertexter i gult kontrasterar vackert. Till sitt inre är boken också "svensk", trots sitt danska "ursprung", genom en säker översättning av Gunnar Holst. Nödvändiga vägledningar har också fackmannamässigt översatts till engelska och tyska. Korrekturläsningen lämnar mycket litet övrigt att önska. Kvalitativt tål alltså detta förstlingsverk all jåmförelse med sin sedan 20 år befintliga tyska motsvarighet och liknande från bl.a. Polen och USA. Härnäst har Mortensen planer på att realisera en Årsbok för romerska mynt. Kommersiellt respekterar jag ansatsen, men skulle hellre först emotse tillkomsten av ett motsvarande verk för nordiska medaljer eller varför inte numismatisk litteratur - när kommer det ?

(Mynttidningen nr 5/6, Göteborg december 1996, p. 8)

Bengt Hemmingsson 080

Morten Eske Mortensen har redan tidigare försett myntsamlarna med en Dansk-norsk Myntpris-Årbog, det vill säga en sammanställning av föregående års auktionsresultat, vilken undertecknad anmälde i SNT 1996/8. De generella synpunkter på denna typ av auktionssammanställningar som där framförs galler självfallet även för den svenska versionen. Skilda uppfattningar om hur ett mynt kvalitetssätts, myntets utprägling och patina samt auktionsdeltagande och stämningen i auktionssalen är ju faktorer som svårligen kan redovisas i en katalog av Myntpris-Årsbokens slag.

Författaren har dock återigen lyckats åstadkomma en överskådlig och lättläst framställning. Samtliga auktionspriser redovisas i svenska kronor exklusive köparprovision. Utländska auktionsresultat har omräknats till vid auktionstillfället gällande dagskurs. I tabeller i bokens inledning redovisas vilka auktioner som ingår i katalogen, provisionssatser samt valutakurser.

Uppställningen följer Ahlström/Almer/Hemmingssons Sveriges mynt 1521-1977 samt Ahlström/Almer/Jonssons Sveriges besittningsmynt. När det gäller besittningsmynten begränsar sig redovisningen av auktionsresultaten till de skandinaviska auktionshusen samt Münzen und Medaillen AG:s auktion 80 (Nordins samling). Här är med andra ord framställningen långt ifrån fullständig, då exempelvis de tyska auktionerna inte ingår, där ju egentligen större delen av de svenska besittningsmynten omsätts.

Slutomdömet om Svenska Myntpris-Årsboken är detsamma som för dess dansk-norska motsvarighet. Den är en rik källa till kunskap om myntmarknaden och tack vare den slipper man mycket slående i olika auktionskataloger för att finna försäljningar av specifika mynt. Vi får hoppas att det ekonomiska utfallet av författarens satsning blir sådant, att det motiverar honom att följa upp den med framtida utgåvor.

(Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 4, Stockholm maj 1997, p. 100)

Ian Wiséhn 081

Till fromma för alla katalogbitare och värdeintresserade myntsamlare har nu utgivits en bok som noterar ca. 7.000 klubbade myntpriser från offentliga auktioner åren 1994 och 1995. Priserna gäller mynt från Sverige 1521-1995 och de svenska besittningarna.

Den som har Mortensens bok behöver inte nödvändigtvis ha alla de senaste auktionskatalogerna (inte heller slå i dem) för att få reda på ett visst mynts värde. Problem uppstår emellertid snabbt när läsaren skall värdera uppgifterna eftersom kvalitetsangivelserna endast gäller ett mynt som inte är avbildat. Bilder är viktiga ! Men det hade troligen varit en ogörlig uppgift att även ha med dessa. Författaren har annars lyckats med att få med alla auktionshus där merparten av de svenska mynten förekommer.

Uppställningen är lätt att följa och den som läser noga kan säkert finna hur pristrenderna går.

Mortensen har under senaste tiden utgivit en rad olika priskataloger. Ambitionsnivån är med andra ord hög, men man undrar naturligtvis om det är möjligt att fortsätta med den täta utgivningen.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr 1, København februar 1998, p. 13)

Niels Ejgil Stampe 082

Markedspriser på svenske mønter [overskrift]. Med Morten Eske Mortensens akkuratesse er det ingen sag at finde nøjagtige handelspriser på svenske mønter [billedtekst]. I foråret '96 udkom fra Morten Eske Mortensens hånd Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96, og for nylig udkom fra samme forfatter Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96.

I sidstnævnte bog registreres 7.000 opnåede priser på svenske mønter, som er solgt på 37 offentlige auktioner i 1994 og 1995. Bortset fra en specialauktion i Schweiz er de øvrige auktioner alle foregået i Danmark, Norge og Sverige. De svenske mønter omfatter Sverige 1521-1995, Reval, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern, Stralsund, Wismar, Bremen & Verden, Mainz, Nürnberg og flere andre besiddelser fra tiden mellem 1561 og 1903.

Der findes tilsvarende kataloger over tyske og amerikanske mønter. Fordelen ved den slags kataloger er, at man hurtigt og nemt kan se, hvor og hvor ofte en given mønt har været handlet, i hvilken kvalitet og til hvilken pris.

På den måde kan samleren vurdere, hvor meget han har lyst til at give for en mønt, mens forskerne kan drage nytte af årbøgerne, når de skal prøve at klarlægge antallet af sjældne mønter. Derfor vil sådanne årbøger være nyttige også om 10 og 20 år. Jo flere der bliver udgivet, jo bedre sammenligningsgrundlag får man.

Det er imponerende, så mange kolde fakta Morten Eske Mortensen får medtaget på en enkelt eller to linier: Møntnominal, årstal, referencenummer, prægested, auktionshus med dato og lot-nr., kommentarer til mønten, om mønten er illustreret i auktionskataloget, kvalitet, vurdering og sluttelig hammerslag. Andetsteds i bogen er der en tabel, hvor der ud for hvert auktionshus er gengivet syv landes valutakurser nøjagtig som de var på dagen, da den pågældende auktion fandt sted.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 31. oktober 1996)

 

Preben Eriksen 083

Der er blevet plads til meget på siderne idet det er skrevet meget småt, men trods det er det en meget overskuelig bog og nem at anvende. Der er registreret 7.000 auktionspriser på svenske mønter inklusive de tidligere besiddelser i Østersøområdet og i Tyskland.

Med udsendelsen af bogen har vi nu et godt overblik over prisniveauet på de skandinaviske mønter, og det anbefales foreningerne at anskaffe bogen til deres biblioteker – der er god hjælp at finde her til hjælp ved udarbejdelsen af anvisningslisten.

(Møntsamleren nr 1, Hvidovre og Herning marts 1997, p. 45)

 

Bent S. B. Mikkelsen 084

Nyt svensk møntpriskatalog er udsendt [overskrift]. Vi har tidligere bragt omtale af Morten Eske Mortensens 1995/96 møntpriskatalog Dansk-Norsk Myntpris-Årbok med hammerslagspriser fra auktioner fra årene 94 og 95.

Nu er udsendt en Myntpris-Årsbok over Sverige 1521-1995, Reval, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern, Stralsund, Wismar, Bremen & Verden, Mainz, Nürnberg og mønt fra andre besiddelser 1561-1721-1815-1903.

Prisangivelserne bygger på indsamlede oplysninger fra offentlige auktioner 94 og 95 på ialt 7.000 auktionspriser.

En gennembladring af møntårbogen giver en række informationer af væsentlig interesse for samlere af ovennævnte områder. Det må derfor antages, at også denne bog bliver af stor informationsværdi for numismatikere med samlerområderne, nævnt ovenfor.

(Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 245, oktober 1996, p. 5)

Birger Bentsen 085

Årbogen, hvor den dansk-norske udgave kom i foråret, er nu udkommet i en svensk udgave. Det vil sige omhandlende svenske mønter solgt på nordiske auktioner i perioden 1994 og 1995. Under svenske mønter er også henregnet mønter fra tidligere svenske besiddelser i Østersø-området og i Tyskland.

Forfatteren har lyttet til de forslag der kom i forbindelse med den dansk-norske udgave og har bl.a. lavet et forord på tysk, engelsk og naturligvis svensk. Hvilket må være en stor hjælp for personer udenfor Skandinavien, idet både vores kvalitets angivelser og vore raritetsangivelser er helt anderledes end i resten af verdenen.

Et godt værktøj til den der søger information om prisniveauet på svenske mønter.

(Numismatisk Rapport nr. 50, København december 1996, p. 205)

Ole Bendik Heggtveit 086

Vi myntsamlere vet hvor vanskelig det er å danne seg et korrekt bilde av hva myntene våre er verdt. Like vanskelig er det å få rede på hvor meget de myntene vi planlegger å kjøpe bør koste. Ved hjelp av ulike lister over vurderings-priser, samt tråling av auksjonskataloger, erhverver vi oss som regel et visst bilde av prisnivået. En slik gjennomgang av auksjonsresultater tar imidlertid lang tid, og bare de færreste har tilgang til alle relevante auksjonskataloger med oppnådde priser. I den hensikt å spare samlere av svenske mynter for dette arbeidet, ble Svenska Myntpris-årboken skrevet. Her har forfatteren Morten Eske Mortensen samlet 7.000 auksjonspriser på svenske mynter preget i perioden 1521-1995 samt mynter fra svenske besetninger. Priser fra alle viktige auksjonshus i perioden 1994+95. Myntene er i alle ulike prisklasser og kvaliteter. Det er et ganske imponerende stykke arbeid og slik sett kan den noe høye utsalgsprisen på 350 kroner kanskje forsvares. Boken inneholder et vell av informasjon, presentert på en relativt oversiktlig måte. Alle prisene i boken er omregnet til svenske kroner, men valutakurser for de aktuelle auksjonsdatoer er tatt med. Morten Eske Mortensen har med dette levert en solid makker til "Dansk-Norsk Myntpris-Årbok" som utkom tidligere i år. Jeg antar at dette er en bok som er høyst nødvendig for samlere av svensk mynt.

(Numisma Asloia nr. 229-230, Oslo april 1997, p. 40)

K. Lulei 087

Münzpreis-jahrbücher sind seit den Klenau-jahrbüchern der jahre 1976 bis 1984 in Deutschland gut bekannt. Die aktuellste Ausgabe, von K. Wonsik verfasst, ist für die deutschen Auktionsergebnisse der jüngsten Vergangenheit seit etwa einem jahr auf dem Markt. Für Händler aber auch Sammler sind diese kompilierten und nach Münzständen sortierten Ergebnislisten eine sehr brauchbare Hilfe bei der Preisorientierung.

M. E. Mortensen hat diese Praxis jetzt auch für die skandinavischen Länder aufgegriffen und mit dem Schwedischen Münzpreis-jahrbuch und dem Dänisch-Norwegischen Münzpreis-jahrbuch sehr umfangreiche Listen mit Auktionsergebnissen von Münzen der genannten Länder zusammengestellt. Ausgewertet wurden die Kataloge der renommierten Auktionshäuser in Dänemark, Norwegen und Schweden.

Man kann dem Verfasser mit gutem Gewissen bescheinigen, dass er den bekannten Aufbau der deutschen Jahrbücher positiv weiterentwickelt hat. Bei jedem Münztyp steht die betreffende Auktion mit Datum, eventuelt ein Kommentar, die Münzstätte, der Erhaltungsgrad sowie Schätz- und Zuschlagpreis. Typografie und damit Übersichtlichkeit der skandinavischen Münzpreis-jahrbücher sind vorbildlich, so dass man nur hoffen kann, dass sie auch für zukünftige deutsche Jahrbücher übernommen werden.

Doch das hier anzuzeigende Schwedische Münzpreis-jahrbuch (immerhin mit rund 7.000 Zuschlägen aus den Jahren 1994 und 1995) ist auch für deutsche Sammler und Händler von Interesse, weil in ihm die Zuschläge der schwedischen Besitzungsmünzen im Baltikum und in Deutschland verzeichnet sind. Konkret handelt es sich dabei um Prägungen von Reval, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern (mit Stralsund), Wismar, Bremen und Verden (Münzstätte Stade), Mainz, Nürnberg, Erfurt, Augsburg, Osnabrück und Würzburg. Hilfreich für deutsche Benutzer sind die deutschen Erklärungen und die ebenfalls in deutscher Sprache erläuterten speziellen Erhaltungsangaben der nordischen Länder.

Der Empfehlung im Vorwort (Bewahren Sie deshalb dieses Münzpreis-jahrbuch auf Es wird auch in zehn Jahren noch seinen Wert haben) kann eigentlich nur zugestimmt werden und da das Aufbewahren den Besitz voraussetzt, folgt hier die Bezugsadresse des Jahrbuchs: Grelbers Forlagsekspedition, Drejøgade 26 F 501, DK-2100 Kopenhagen, Dänemark.

(Münzen und Papiergeld nr. 1, Regenstauf januar 1997, pp. 136-137)

 

Arne Kirsch 088

Einige Monate nach dem Erscheinen des "Dänisch-Norwegischen Münzpreisjahrbuches" (siehe MR 9/96) hat der Münzsammler, Autor und Verleger Morten Eske Mortensen nun auch die Auktionsergebnisse des skandinavischen Königreiches Schweden in den Computer eingegeben, gedruckt und gebunden. Auf fast 250 Seiten findet man wieder Tausende von Ergebnissen schwedischer Münzen von Gustav I. Vasa bis heute sowie von Prägungen der schwedischen Besitzungen.

Der trotz der grossen Datenmenge übersichtliche Aufbau, der stabile Kartoneinband, die Fadenheftung, das mahnende Vorwort und das Abkürzungsverzeichniss, welche in diesem Buch nun in Deutsch und Englisch übersetzt wurden, haben sich gegenüber der dänisch-norwegischen Ausgabe nicht verändert. Leider auch nicht verändert hat sich das Auswahlverfahren der ausgewerteten Auktionen: Wieder wurden fast ausschliesslich die Ergebnisse aus skandinavischen Auktionen eingegeben. Lediglich die kleine, aber bedeutende Sammlung schwedischer Münzen, welche die Münzen & Medaillen AG in Basel versteigerte, war wohl nicht zu ignorieren, im Gegenteil dazu jedoch die Tatsache, dass Nürnberger, Mainzer, Stralsunder und pommersche Münzen auch zum Beispiel in Deutschland durchaus erwähnenswerte Preise erzielen.

So ist das Fazit das gleiche wie vor drei Monaten: Die bei der Benutzung von Jahrpreisbüchern angebrachte Vorsicht ist aufgrund des Auswahlverfahrens bei diesem Buch erst recht zu beachten. Dem engagierten Schwedensammler und dem Händler ist das Buch aber dennoch zu empfehlen, vorausgesetzt er kennt sich im Auktionsgeschehen aus.

(Münzen Revue nr. 1, Basel januar 1997, p. 121)

[MEM Anm. Vorwort: "Ein Münzpreis-Jahrbuch erfaßt nur Auktionen, die zum „Heimatmarkt" gehören. Zum Beispiel das alte bekannte Deutsche Münzpreis-Jahrbuch berücksichtigt nur Auktionen, die in dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches stattfanden (die etwa 35 bedeutendsten Auktionshäuser in Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen). Dieses Buch enthält keine deutschen Münzen, die in den USA oder dem Rest der Welt versteigert wurden.

Ein zweites Beispiel: Das gleichermaßen alte und bekannte Auction prices realised. U.S. coins. Auction results erwähnt nur Auktionen, die in Amerika stattfanden (die etwa 15 bedeutendsten Auktionshäuser der USA). Dieses Buch enthält keine amerikanischen Münzen, die in Deutschland oder dem Rest der Welt versteigert wurden.

Ein drittes Beispiel: Das neue Dansk-Norsk Myntpris Årbok 1995/96 umfaßt nur Auktionen, die in Skandinavien stattfanden (obwohl das neue Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 als Ausnahme eine schweizer Auktion enthält).

Manchmal enthält eine ausländische Auktion eine bedeutende dänische / norwegische / schwedische Serie und wird ausnahmsweise aufgenommen (z.B. Münzen & Medaillen AG Auktion 80, eine wichtige Auktion schwedischer Münzen).

Beachten Sie besonders, daß Münzen der schwedischen Besitzungen, die in deutschen Auktionen vorkommen, vom Deutschen Münzpreis-Jahrbuch erfaßt werden und deshalb nicht im Svenska Myntpris-Årsboken erscheinen.

Aber beachten Sie, daß Münzen der schwedischen Besitzungen, die in skandinavischen Auktionen vorkommen, nicht im Deutschen Münzpreis-Jahrbuch (mit Ausnahme einer schwedischen Auktion in der Ausgabe 1995)."]

 

Hubert Emmerig 089

Im Jahr 1996 legte M. E. Mortensen erstmals ein dänisches Münzpreis-jahrbuch vor (vgl. GN 31, 1996, Heft 174, S. 206). Noch im gleichen Jahr folgte nun ein ähnlicher Band, der die Auktionsvorkommen schwedischer Münzen in den Jahren 1994 und 1995 erfasst. In ebenso sorgfältiger Erfassung und Aufmachung wie bereits beim dänischen Band sind hier die schwedischen Münzen ab 1521 (Gustav I. Vasa) bis 1995 enthalten. Für den deutschen Sammler besonders interessant sind aber die Prägungen der schwedischen Besitzungen, die sich auf den letzten 22 Seiten finden. Hier sind die zahlreichen Prägungen in Münzstätten des baltischen Raumes, dann aber auch die Münzen Gustavs II. Adolf in mittel- und süddeutschen Münzstätten zu finden.

Da Mortensen bis auf eine Ausnahme (Münzen und Medaillen AG, Basel) nur (insgesamt 37) Auktionen skandinavischer Firmen ausgewertet hat, wird hier nur das Preisniveau des skandinavischen Marktes wiedergegeben. Trotzdem wird dem Sammler hier wohl eine zuverlässige Orientierung über die Häufigkeit und die Preise der Münzen der schwedischen Besitzungen (und natürlich Schwedens selbst) ermöglicht. Erfreulich ist auch, dass Mortensen nun Vorwort und Erläuterungen auch in Deutsch und in Englisch bringt; auch die Erhaltungsangaben sind nun aufgelöst. So stellt diese zweite Veröffentlichung des Autors ein nützliches Nachschlagewerk dar, das auch deutsche Sammler mit Gewinn verwenden werden. Für Händler zählen die Bücher von Mortensen sowieso zum täglichen Handwerkszeug.

Als nächste Projekte plant Mortensen Preisjahrbücher für skandinavische Banknoten und römische Münzen.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr. 180, Frankfurt am Main juli 1997, p. 225)

 

Recensioner af:

1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR eller:

eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier. (Kbh. 1996) - citater / demo / foto / (klager)

 

Hjalmar Haaskjold 090

Omstridt mønt på plads ! [overskrift]. Små sølvmønter har skabt historie. Tredive af én slags var prisen for Jesu blod. Fra antikken af mindskedes sølvindholdet i de mønter, som blev mest benyttet. Vor egen Christian IV forsøgte at rette op på vort lands skrantende økonomi ved at foretage sig den samme manipulation. Hvis der idag udmøntes sølvmønter, er det til en pris, som skulle de være af guld.

Det kan synes ude af takt med verdens store begivenheder, at skrive en hel bog om én lille mønt. Det er alligevel dette, den altid korrekte, velfunderede, vederhæftige Morten Eske Mortensen har gjort med "1701-Mönten paa nye Æventyr", Grelbers Forlag. Arbejdet er en gedigen opfølgning af "Svinske historier" [J. Sømod, Kbh. 1989], der for nogle år siden morede og irriterede den numismatiske verden - i Danmark.

Ikke er det så meget mønten i sig selv, en tronskifte-zwitter-otteskilling 1701 med en vægt af 2,62 gram og lødighed 0,551 , som er forfatterens emne, som de urette legender og myter denne mønt har afstedkommet - for ikke at glemme de urigtige påstande og løgne, der er bragt til torvs.

Derfor er denne numismatiske perles princip, at skabe klarhed og ret omkring møntens historie. Dermed er Morten Eske Mortensen inde på det område, som et godt samfund ikke kan være foruden: retfærdighedens.

Disse knapt tre gram sølv har i flere år - fra Gedser til Skagen - været numismatikernes samtale-emne. Kendte navne i branchen har været involveret i sagen, indtil dette skrift sætter både dumhed og løgne på plads, men også grundigt redegør for en journalists usædvanlige kluntede træden i spinaten.

Legenderne og myten om 1701-møntens historie er her blevet afløst af realiteter og målt med virkelighedens målestok, hvilket på ingen måde, gør mønten mindre interessant. Læs selv !

Morten Eske Mortensen fremlægger en imponerende dokumentation, som viser at sandheden har lige så stor slagkraft som fantasien.

Møntens kringlede vandring er underordnet. Det handler nu her om mennesker, som ikke kender deres ansvar, og som derfor både lyver og kaster snavs på andre, for at skjule deres egen uvidenhed.

En person, som har opnået det privilegium at få en højere uddannelse, forventer vi andre noget særligt af, først og fremmest hæderlighed. Vi lader den slags kvinder og mænd blive anerkendt, fordi vi mener, at de kan se forskel på, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. I denne sag optræder både en ulden sagfører og en spøjs journalist på slap line. Den bemeldte journalist bringes af Morten Eske Mortensen ret bums ned på jorden.

Som i ethvert betydningsfuldt drama er rollelisten lang:

En møntsjakrer.

Nogle arrogante museumsfolk.

En numismatiker af national-socialistisk observans.

En løgnagtig mellemhandler.

En villig investor med realvidenskabelig uddannelse.

Nogle italienske mønthandlere.

En dansk-italiensk samler, ikke-eksisterende længe før sin død.

Hans enke, skabt af elverpigernes stof.

En forskende og efterforskende numismatisk forfatter.

Med flere.

Ville ikke både en Shakespeare og en Ibsen fare vild i dette persongalleri ?

Hvem har sagt, at det skal være enkelt? Spændende og underholdende er det at følge slagets gang, ikke mindst dér hvor Morten Eske Mortensen giver ovennævnte journalist ulivssår.

Selv om man arbejder på Jyllands-Posten, er man ikke fejlfri. Det jyske praleri fornægter sig ikke i forbindelse med reklamerne for denne "internationale" papirslask. Avisen stinker af provinsialisme i ordets mest ubehagelige forstand. I dette dagblad har man sat sig til dommer over "en kamp, man ikke har overværet".

Modsat Morten Eske Mortensen har bladsmøreren for mønter i JP glemt det vigtigste bud, at indhente sine oplysninger fra m i n d s t to kilder, før de præsenteres som "sandhed". Mens journalisten derfor dynger påstand efter påstand ovenpå hinanden, skærer Morten Eske Mortensen igennem og ind til benet og holder fast i sagens realiteter.

Konklusion: Jyllands-Posten er skyldig i absolutte usandheder og blank løgn.

Andet var ikke at vente, når bladet sætter en klamphugger af en ordekvilibrist til at skrive sin sludder for en sladder. Hvilket han i flere år har plaget numismatikken med.

Journalisten, en mand som er kendt for ét indenfor faget, at købe billigt, gøre kup og aldrig betale en fair pris for det stykke historie, som en mønt kan være, har altfor længe leveret for meget af sin værdiløse vare. I hans forsøg på at jorde Morten Eske Mortensen har han fået ris til sin egen bag, så det batter !

Der bliver altså heller ingen Cavling-pris dennegang, Jacobsen !

Rettens vej er den rigtige for at mane usandfærdig journalistik i jorden.

Behageligst af alt ved Morten Eske Mortensens arbejde er den objektivitet, han som brilliant numismatisk forfatter lægger for dagen. Det har han gjort før. Men en god ting kan ikke gentages for ofte.

Igen vil jeg slå fast, at den efterforskning og forskning, som står bag denne bog, er et skole-eksempel på, hvorledes den sag skal skæres. Jeg anbefaler den på det varmeste, også til det sted, hvor journalisten Erling Vester Jacobsen eventuelt har fået sin uddannelse.

(Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335)

 

Viktor Søndergaard 091

Skriftet bærer betegnelsen dokumentation, og det må siges, at der er ingen mangel på gengivelse af korrespondance, uddrag af avisartikler og meget andet af forskellig art. Kedelig er den bestemt ikke, selvom man i den tidligere udgivne "Svinske historier" [J.Sømod, Kbh. 1989] har fået et oplæg til det hundeslagsmål, der tilsyneladende kan fortsætte i det uendelige. Uvilkårligt kan man ikke undgå at tænke på, at det er mærkeligt, at ingen reagerer i skrift og tale, for der må da, set med en udenforståendes øjne, være grundlag for et antal sagsanlæg for injurier, måske fra begge sider, men åbenbart er der nogle, der måske håber på, at det hele kan ties ihjel, - eller også vil der blive pillet ved nogle glorier, som såkaldte 'pæne mennesker' fra 'bedre kredse'  bærer på ?

Et gammelt ord siger, at definitionen på en rigtig samler er, at en sådan er en mellemting mellem en tigger og en tyv , - men at en ganske uskyldig hobby i den grad kan udvikle sig til fanatisme, grådighed og misundelse, som det her er beskrevet, - det kan trods alt chokere en ganske almindelig samler, som altid har været af den opfattelse, at samleriet skal være både sjovt og interessant samtidig med, at man får nye bekendtskaber og gode oplevelser; men det er åbenbart en naiv indstilling !

Skriftet er tilgået klubbens bibliotek.

(Danish Token Club Medlemsblad nr. 88, København april/maj 1997, p. 1259)

 

Bent S. B. Mikkelsen 092

For omkring et års tid siden var der i dagspressen og især i Morgenavisen Jyllands-Posten en række artikler om en sjælden dansk mønt fra 1701.

Det drejer sig om det eneste kendte eksemplar af en Frederik IV otte skilling eller afslag af en tronskiftedukat fra 1701, med forbindelse tilbage til L.E. Bruuns samling. Iflg. oplysningerne forsvinder mønten fra samlingen i 1928.

Den dukker senest op på I.K.s mønt- og frimærkeauktion d. 21. oktober 1995, hvor den dog trækkes tilbage fra auktionen.

Årsagen hertil skyldes en række forviklinger omkring ejerskabet til mønten, hvilket forfatteren behandler i sin bog og bringer samt kommenterer artiklerne fra Morgenavisen Jyllands-Postens journalist Erling Vester Jacobsen og andre med tilknytning til sagen, herunder omtale m.v. vedrørende møntens vandring siden 1928.

Læseren får et indtryk af sagens meget indviklede aspekter og de interesser, der hæfter sig til netop denne sjældne 1701-mønt.

At der er stor uenighed om, hvad der er sandheden omkring mønten ses derhen, at sagen ender for retten som en sag mellem bogens forfatter, redaktør Morten Eske Mortensen og journalist Erling Vester Jacobsen iflg. de seneste aktuelle oplysninger, der er tilflydt medlemsbladets redaktion.

Der er iflg. medlemsbladets redaktion ikke så mange retsafgørelser i Danmark i nyere tid med udspring i dansk numismatik. Der må derfor hos mange samlere af ældre danske mønter være stor interesse om netop denne sag om den sjældne 1701-mønt og dens kreds af interessenter i sagsforløbet.

Det bliver derfor spændende at se, om der bringes klarhed over møntens [vandringshistories] forløb, og hvordan sagen juridisk slutter.

Bogen er tidligere omtalt her i medlemsbladet i form af annoncer, ligesom et eksemplar er skænket foreningen af Morten Eske Mortensen og auktionssolgt på et af vore seneste medlemsmøder.

Foreningens bibliotek indeholder et eksemplar af bogen, og kan beses eller lånes ved henvendelse til foreningens bibliotek eller kasserer bl.a. på medlemsmøderne.

Medlemmer, der ønsker at købe bogen, og som kommer på vort maj-møde har her mulighed for at erhverve det ekstra eksemplar, vi er i besiddelse af, for en pris af 100 kr.

Den der kommer først til mølle . . . Yderligere interesserede må selv foretage indkøb af denne bog med omtalen af en særegen numismatisk sag.

(Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 251, april 1997, p. 3)

 

Niels Ejgil Stampe 093

Ska' vi skændes – eller hvad ? [overskrift]. Der er tradition for gode – læs hårde og indædte – skænderier inden for dansk numismatik. Det har der været stort set hele dette århundrede.

Det nyeste skænderi drejer sig om Morten Eske Mortensen og en kendt møntskribent ved en af landsaviserne, som har forskellige synspunkter om en mønt fra 1701.

Morten Eske Mortensen føler sig anklaget af avisen, og da denne ikke synes at ville rense ham eller give ham ordet til genmæle, og der ejheller har været hjælp at hente i Pressenævnet, så har det fået Morten Eske Mortensens temperament til at slå gnister.

Så meget, at han har skrevet en 100 sider dokumentation over 1701-møntens brogede historie og om den uret, han mener, der er overgået ham.

Møntens historie begynder allerede i 20'erne, og især i 70'erne og 80'erne var der voldsomme diskussioner om mønten fra 1701. Der blev brugt ord som tyvegods, hittegods, værdiløs og nationalt eje.

Hvis ikke det var fordi sagen kunne være alvorlig nok i sig selv, og fordi parterne i den grad er røget i totterne på hinanden, så er her i hvert fald god underholdning for dem, som står på sidelinjen og undrende ser til.

P.S. Hvis nogen nu skulle få indtryk af, hvor anmelderens sympati ligger, så er dertil bare at sige, at så har vi alle misforstået hinanden!

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 28. november 1996)

 

Niels Ejgil Stampe 094

Auktion i Viborg [overskrift]. 18. oktober afholder I.K. Mønter, Ravnsbjergparken 11, Skelhøje, 7470 Karup, auktion nr. 32 i Golf Salonen i Viborg over 1337 lot mønter, medaljer, pengesedler og deslige. Ældste danske mønt er en penning af Erik Emune (1134-37) til minimum 1600 kr. Lot nr. 69 er den omstridte tronskifte zwitter otte skilling 1701, som efter omtale i Jyllands-Posten sidste år blev trukket tilbage på I.K.s auktion. Morten Mortensen har 'slæbt' J.P.'s skribent i retten, og dom ventes afsagt sidst i denne måned. Lige som årstallet på mønten er 1701, er minimumsgrænsen lidt trodsigt også sat til 1.701 kr.!

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 16. oktober 1997)

 

Niels Ejgil Stampe 095

Byretssagen mellem Morten Eske Mortensen og Jyllands-Postens skribent Erling Vester Jacobsen angående den efterhånden berømte 1701-mønt, som i 1995 efter omtale i Jyllands-Posten blev trukket tilbage på I.K.'s auktion, skal genbehandles ved Østre Landsret. I sidste måned blev 1701-mønten i øvrigt igen udbudt til salg på I.K.'s auktion, og mønten indbragte den nette sum af 30.750 inkl. salær ! Ved byrettens afgørelse anfægtede ingen, at indlevereren (sælgeren) af 1701-mønten havde erhvervet den på lovlig vis.

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 20. november 1997)

[MEM anm.: i overensstemmelse med NES er her i optrykket korrigeret en enkelt trykfejl]

Kjetil Kvist 096

Den berømte åtteskillingen 1701 solgt for DKK 25.000 hos I.K. Møntauksjoner [billedtekst]. Journalist Erling Vester Jacobsen måtte selv se det påvist i retten at han ikke hadde kunnet styre fantasien sin [billedtekst]. En åtteskillingsmynt kan skape store problemer – hvis den er sjelden nok. Det har forleggeren Morten Eske Mortensen fått oppleve. Nå er det ikke snakk om en hvilken som helst åtteskilling, men en spesiell pregning fra 1701. Mynten er preget i anledning tronskiftet mellom Christian V og Frederik IV – to konger som sto bak mange viktige mynttyper.

På I.K. Mønters auksjon 21. oktober 1995 ble denne mynten, beskrevet som unik, lagt fram for salg. Utropet var 24.000 danske kroner.

Så enkelt skulle det ikke være. Den 7. oktober 1995 trykker Morgenavisen Jyllands-Posten, en av Danmarks største aviser, en artikkel i sin myntspalte. Her påstår avisens skribent, Erling Vester Jacobsen, at mynten er "et stykke hittegods" som "besidderen [. . .] har pligt til at aflevere til L.E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling [. . .]". Etter dette trekker myntens eiere og auksjonshuset mynten ut av auksjonen.

Med dette som utgangspunkt starter en lang og nitidig prosess for å renvaske auksjonshuset, eierne og mellommannen. Heftet til Morten Eske Mortensen er en samling av en mengde dokumenter som belyser denne mynten fra alle tenkelige sider. I dag vet vi at Morten Eske Mortensen fikk rett og at alle påstander i Morgenavisen Jyllands-Posten er tilbakevist og journalist Erling Vester Jacobsen ble avslørt som løgner, dikter og bakvasker. Mynten ble i sin tur lagt ut for salg hos I.K. Møntauksjoner høsten 1997 til et utrop på 1.701 danske kroner. Tilslaget ble ny rekordspris DKK 25.000, plus DKK 5.750 i salær, tilsammen altså DKK 30.750.

Heftet er absolutt verdt å lese. Delvis er det viktig fordi heftet gir en god oppfatning om metodisk arbeide for å avdekke den egentlige sannheten bak en enkelt mynt – og dermed er verdifull i seg selv som metodeskrift. Men det er også et hefte som er verdt å lese for alle som vil sette seg inn i historien omkring en av de mest omtalte mynter i nyere dansk numismatikk.

Underholdningsverdien i boken er meget høy – god lesning!

(Numisma Asloia nr. 232, Oslo april 1998, pp. 21-22)

 

Per-Göran Carlsson 097

Om mynt kan man forska och debattera, studera, samla, beundra och förundras över. Varje land har väl sina egna favoriter och från tid till annan hamnar de av olika anledningar i fokus för media. I Danmark har under senare år ett silvermynt från 1701 valsat runt i pressen. Om orsakerna kring detta och hur "historien" utvecklar sig ska inte här relateras men det är ett intressant media-fenomen som nu sammanställts till rubricerade minnesbok (A-4 format) av Morten Eske Mortensen. Myntet i fokus – som skulle sålts på auktion hösten 1995 – utbjöds på auktion två år senare för "symboliska" utropspriset 1.701 danska kronor och klubbades för nya rekordpriset 30.750 danska kronor inklusive auktionspåslag. Underhållningsvärdet i denna bok är stort och man kan lätt föreställa sig Mortensen med förflutet som amatörboxare njuta av att vid "ringside" följa kombatanternas "numismatiska" slagserier, upper-cuts etc. samt bidra till att ställa en fantasifull journalist i skamvrån – en numismatisk "knock-out" i genuin dansk anda. Slutet gott, allting gott.

Minnesboken kan förvärvas efter förfrågan ställd till Grelbers Förlagsexpedition.

(Numismatiskt Forum nr 4, Åtvidaberg september 1998, p. 9)

 

Recensioner af:

Nordisk Seddelpris-Årbok 1997 (Oslo 1997) - citater / Demo

 

Hjejl Resen Steenstrup 098

Den samtidigt udgivne Nordisk Seddelpris-Årbok kan supplere og væsentligt udbygge Sieg’s Seddelkatalog Danmark. Årbogen omfatter hammerslagspriser på nordiske pengesedler udbudt til salg på 178 nordiske offentlige auktioner i de seneste 7 år. Den omfatter mange forskellige sedler, lige fra militære sedler over nødpenge til private billetter. For første gang i et priskatalog får man prisangivelser på de danske og norske Private Billetter fra 1800-tallet samt de norske Kommune Nødsedler og Kreditmærker fra krigens tid. Selv om Årbogen i første række kun synes at have pecuniær interesse for samlere, handlende og andre interesserede, har den også den værdi, at man får et markedsoverblik. Den seddel, som man troede var almindelig, bliver måske i virkeligheden meget sjældent udbudt til salg, eller omvendt, den seddel, man troede var sjælden, er slet ikke så sjælden endda. En anden og i virkeligheden væsentlig betydning af en sådan Årbogs registreringer, er den forskningsmæssige støtte som specialsamlere og skribenter kan hente ved på en yderst hurtig måde at konstatere, hvilke og hvor mange ex., der fremkommer på markedet – Årbogen medtager nemlig også den enkelte seddels individuelle serie-nummer, når auktionshuset har oplyst dette ! Årbogen – som er langt mere omfattende end Sieg’s Seddelkatalog - er basisk et Index til, hvad der er skrevet i et meget stort antal af auktionskataloger. Der er henvisninger til rækkefølgen i Sieg, og som ekstra gevinst giver Årbogen ydermere reference-numre til ikke mindre end 11 andre nordiske standard-referenceværker. Med sine mere end 7.400 hammerslagspriser giver Årbogen mange gange flere prisansættelser end man får i f.eks. Sieg’s Seddelkatalog. Årbogen dækker også alle de øvrige nordiske landes sedler, hvor Sieg kun dækker det danske område. Årbogen oplyser de "rigtige markedspriser", som samler- & handler- markedet betaler på auktioner, hvor Sieg oplyser mere fiktive, såkaldte "vurderingspriser".

(Referencen nr. 6, december 1997, p. 21)

(Fællesmønt nr. 39, Skelhøje januar 1998, p. 20)

Niels Ejgil Stampe 099

Et godt værk at have i baghånden [overskrift]. Samlere af nordiske pengesedler har fået et godt værktøj til rådighed i Morten Mortensens Nordisk Seddelpris-Årbok, som oplyser hammerslagspriser fra mere end 150 nordiske offentlige auktioner. I alt opgives 7.400 auktionspriser på pengesedler, militære sedler, nødsedler, private sedler m.v. fra alle de nordiske lande plus vore tidligere kolonier. Det er et meget grundigt og seriøst værk. Mens almindelige kataloger mere eller mindre sjusser sig til vurderingspriser, så oplyser MEM sedlernes nøjagtige handelspris på givne tidspunkter. Her kan samlere med et blik se, hvor mange gange en pengeseddel har været udbudt på auktion i de seneste syv år og til hvilke priser.

I 1-2 linjer katalogiserer MEM en seddel med årstal, pålydende, evt. oplag, auktionshus, dato, nr. i auktionskatalog, referencer til 11 standardværker, bemærkninger, evt. sedlernes serienummer, kvalitet, vurdering og hammerslagspris. Danske sedler solgt på andre nordiske auktioner er omregnet til dkr. efter Nationalbankens kurs.

Efterhånden som der fremkommer flere årbøger vil deres betydning stå klarere, for så kan man virkelig se, hvilke sedler, som er almindelige, sjældne eller unikke.

MEM har tidligere lavet årbøger over dansk-norske og svenske mønter samt en over romerske mønter. Den sidste bog er allerede et hit - uden for Danmark!

(Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 4. december 1997)

 

Vagn Lundø 100

Denne gang er sedlerne i fokus [overskrift]. Det er tørre kendsgerninger, der præsenteres – til gengæld er der masser af dem. [billedtekst] Den årbog, numismatikeren Morten Eske Mortensen sidste år udgav med hammerslagspriser på mønter fra Danmark, Trankebar, Slesvig-Holsten, Dansk Vestindien, Norge og Sverige, er nu fulgt op med én, hvor sedlerne er i fokus.

Ligesom sidst er der tale om ca. 7.000 auktionspriser – denne gang fra perioden 1990-96. Og emnerne er Danmark, Militære sedler, Jutlandia, Kreditbanksedler, S.O.S. Kasse, J.A.K., Kommune nødsedler, Private billetter, Dansk Vestindien, Slesvig-Holsten, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Nødpenge, Kreditmærker, Private billetter, Svalbard, Bjørnøen, Sverige, Enskilda Banker samt Finland fra 1657 til vore dage.

Resultater fra 178 auktioner [overskrift]. De 7.000 priser stammer fra 178 offentlige auktioner, arrangeret af Ahlström i Stockholm, Bruun Rasmussen i København, Holmasto i Helsingfors, Hornung i København, I.K. Mønter i Rødding, Kunsthallen i København, Myntgalleriet as i Oslo, Myntgalleriet AB i Stockholm, Mynthuset i Stockholm, Nellemann & Thomsen i Viby, Oslo Mynthandel, Riibe i Trondhjem, Swiss Bank Corp. i Basel, Sotheby i London, Stockholms Auktionsverk, Tonkin i Linköping og Wallin i Stockholm.

Det er en årbog, der rummer et hav af oplysninger. I forbindelse med hver seddel er der bl.a. facts om auktionen, tidspunktet, katalogreferencer samt bemærkninger om udstedelsessted, oplag, kvalitet, vurdering og hammerslag.

Priserne foreligger i danske kroner, n.kr., sv.kr. og finske mark Og forrest i årbogen findes ligesom sidste år en tabel med valutakurser, der stammer fra de forskellige auktionsdage. Derved er det nemt at sammenligne de forskellige priser. Samtidig bringer årbogen oplysninger om de forskellige auktionshuses moms- og salærbetaling. Jo, der er tænkt på det hele.

Årbogen er et fremragende opslagsværk både for samlere og mønthandlere. Et opslagsværk, som dels fortæller, hvor tit forskellige sedler handles på auktioner, dels giver et billede af deres pris. I den forbindelse fastslår Morten Eske Mortensen dog, at en hammerslagspris ikke er lig den korrekte markedsværdi. Utallige faktorer spiller ind: var der ingen liebhavere på auktionsdagen, var der to fanatikere, der kom op og toppes, forhindrede vejrliget folk i at møde op, var sedlen eller kvaliteten fejlbestemt ? Og sådan kan man blive ved …

- "Markedsværdi" er i virkeligheden et fuldstændigt arbitrært tal, som kun gælder på et givent sted i et givent sekund, derefter er tallet for "markedsværdien" forældet. Emnet er ligesom fastsættelsen af den "rigtige konserveringsgrad" helt subjektivt inden for visse rammer, fastslår Morten Eske Mortensen.

(Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 20. december 1997)

Johan Sættem 101

Morten Eske Mortensen kom med sin "Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96" i fjor, og jeg var ganske spent hvordan den ville ta seg ut. Boken omfattet objekter fra 10 forskjellige auksjonshus i perioden 1994/95. I utgangspunktet en glimrende idé men med et for lite sammenlikningsgrunnlag for mitt behov.

Stor er derfor begeistringen nå, når jeg leser denne nye boken "Nordisk Seddelpris-Årbok 1997" og jeg oppdager at sammenlikningen er foretatt med utgangspunkt fra hele 178 auksjoner fra 19 forskjellige auksjonshus i perioden 1990-96.

Nå begynner det virkelig å bli en viss sammenlikning og samlere kan få en komplett oversikt over priser, sjeldenhet, kvalitet osv. for de forskjellige sedler omsatt på auksjon i 1990-96 !

Mitt sterke ønske til Morten Eske Mortensen må derfor bli at han fortsetter med dette sitt verk, og utvider det bakover i tid til å omfatte alle auksjoner fra Ahlström nr. 1.

Personlig vil jeg spare meg mye oppslag og egen statistikkføring ved denne bok, men og det er et men, den inneholder kun en løpende oversikt over alle solgte sedler med og uten nummer. Det er derfor vanskelig å vite, når en seddel er oppført i auksjonskatalogen uten nummer, om den har vært omsatt på en tidligere auksjon eller om det er en ny omsetning for denne seddel. Det samme problemet melder seg ennå sterkere for myntenes sin del, det er kun bilder i auksjonskatalogene som kan avgjøre om det er en ny eller tidligere omsatt mynt.

Jeg takker Morten Eske Mortensen for dette hans bidra og ønsker ham lykke til ved å videreføre sine årbøker.

(Numisma Asloia nr. 232, Oslo april 1998, pp. 25-26)

Mogens Christensen 102

Mortensen har tidligere utgitt den hendige Dansk-Norsk Myntpris-årboken 1995/96 og nå foreligger: Nordisk Seddelpris-Årbok med hammerslagpriser fra mer enn 150 auksjoner i årene 1990-96. Dette må være en uunnværlig bok for seddelsamlere. Den gir ca. 7.000 auksjonspriser over en periode på 7 år. Alle prisene er omregnet til landets valuta slik at de bliver sammenlignbare. Dette er en vigtig detalj som gjør boken meget anvendbar.

For mange av de mer sjeldne sedlene bliver også seddelnumrene opgitt når disse er notert av auksjonsfirmaet. Vi har i mange år arbeidet for å få flere av handlerne til å oppgi litra og nummer på eldre og mer sjeldne sedler. Dette er vigtig for å fastsette den virkelige sjeldenhetsgraden, og flere og flere handlere følger nå etter. Det må være en oppgave for seddelsamlerne å si fra til dem som fremdeles ikke vil oppgi seddelnummere.

Ved siden av seddelnummeret oppgis kvalitet, vurderingspris og hammerslagspris. Auksjonsfirmaets kvalitetsvurdering kan være en tvilsom affære. Med litt erfaring kjenner man etter hvert de forskjelliges vurderingsevne, og vet f.eks. at en seddel oppgitt til kvalitet 1 sannsynligvis er en 1- osv. og kan gi sine bud deretter. Den erfaring jeg etter hvert har fått, vises jo relativt klart i denne boken. Den samme seddelen kommer opp til auksjon med noen års mellomrom ofte med en hel grads forskjell i kvalitetsvurdering.

Min eneste innvending mot denne boken er at materialet for de mest interessante seddelgruppene ofte blir i tynneste laget. Når det for 1 rigsdaler kurant for svært mange år bare er oppgitt et salg, sier det lite om både pris og sjeldenhet. Men her er det nettopp åpent for litt forskerarbeid fra den enkelte samler med å fylle ut med nye salgspriser en kommer over selv. Jeg ser allerede frem til en ny helst utvidet utgave med priser over enda flere år samlet for hver enkelt seddel.

Auksjonspriser er og blir svært variable avhengig av så mange faktorer, men samlet som her gir prisene et godt bilde av hva samlerne til en hver tid har vært villige til å gi for de enkelte sedlene. Meget interessant kan leses ut av boken når man sammenligner prisene på samme seddel i ulike kvaliteter, og også i forhold til prisene i de forskjellige katalogene. Med private tilføyelser og notater er dette en meget nyttig bok å ha for hånden for alle seddelsamlere.

(NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 2, Oslo juni 1998, pp. 34-35)

Per-Göran Carlsson 103

Intresserade och samlare av nordiska sedlar har genom utgivningen av den första upplagan av Nordisk Sedelpris-Årbok 1997 fått ett oumbärligt översiktsverk av utbudet under hela 1990-talet bland nordiska auktioner. Hela 178 offentliga auktioner under sju år ligger till grund för denna sammanställning av över 7.400 klubbade priser och mängder av ytterligare information. I likhet med den ökande floran av motsvarande myntpris-årsböcker är mannen bakom verket dansken Morten Eske Mortensen.

Det svenska avsnittet börjar som sig bör med de sk Palmstruchska sedlarna och deras föregångare, assignationerna och kassasedlarna under 1660-talet (Sverige var som bekant det första landet i världen med egentliga banksedlar) och sträcker sig över banco- och riksgäldsperioderna till moderna riksbankssedlarna. Uppställningen inkluderar även privatbanks och pollettsedlar. Utbudet från de renodlade numismatiska auktionerna är täckt, företrädesvis Ahlströms och Stockholms Auktionsverk, medan utbudet från de filatelistiskt inriktade auktionsföretagen (med smärre numismatiska auktionsobjekt, däribland sedlar), exempelvis Frimärkshuset och Frimärkskompaniet 1997 ännu inte uppmärksammats (lämpligt komplettera i nästa volym).

Sedelpris-Årsbokens översiktsbild av utbudet speglar på ett intressant sätt hur tillgängliga en del objekt är och kan väl också vara en indikation lika god som någon över svårighetsgrader, kvaliteter etc., åtminstone i det "korta" perspektivet, dvs. sju år. Utbudet över mynthandelsdisken och privata transaktioner samt de exempelvis föreningsauktioner som kan innehålla sedelobjekt men alltså inte är representerade här utgör "mörkertalet". Sannolikheten är dock ganska stor att betydande och dyrbara sedlar samt de sedlar som ingår i en numismatisk samling och som förbehållslöst ska auktioneras ingår i här presenterad översikt. Tvärsnittsutbudet torde därför vara väl representerat. Avsikten är ju också att en motsvarande volym ska komma ut med 2-4 års intervall, varför varje upplaga blir ett värdefullt komplement och en förlängning av den tidsperiod som man därmed överblickar.

Bland värdefulla informationer i denna statistiska "bibel" återfinns angivet sedelnummer (där auktionsföretaget angivit detta i katalogen) varför man kan följa individuella exemplars öden och därmed upptäcka om återkommande försäljningar av identiska exemplar "stör" den statistiska bilden av förkomst. I detta sammanhang kan lämnas en kompletterande upplysning angående den noterade "osålda" Palmstruch-sedeln 10 daler SM 1666 med nr 397 från Ahlströms auktionskatalog 51. Med största sannolikhet förkom den av misstag inför visningen av auktionsobjekten och torde ha skattats åt förgängelsen. Statistiskt sett torde alltså detta exemplar kunna avskrivas och ytterligare ett exemplar mindre vara tillgängligt på den privata marknaden. Kvalitetsangivelserna (auktionsföretagens egna uppgifter) lär oss förstå hur sällsynta de flesta sedlar är i hög kvalitet. Boken redogör också detaljerat för klubbade priser, omräkningsfaktorer för olika valutor och tillkommande avgifter. Det är alltså för varje enskilt tillfälle de faktiska marknadspriserna som här framträder – en kontrast till de fiktiva, uppskattade och ibland antagna "värderingspriser" som de illustrerade prisguiderna uppger.

För samlare av svenska men också övriga nordiska länders sedelmynt är denna volym en lika hanteringsvänlig grundbult med hög informativ densitet. Med den spridning som också denna katalog kan förväntas få över hela världen måste man nästan fråga sig hur sedelutbudet kan tillgodose efterfrågan. Materialbristen verkar överhängande och lär bli en hämsko för de aktiva samlarna. Detta brukar leda till antingen en hausse med stigande priser eller en kollaps på grund av för få tillgängliga objekt och därmed otillräcklig stimulans (ett aktuellt eksempel på sistnämnda fenomen är de svenska provmynten som i förhållande till sin stora sällsynthet torde vara världens just nu billigaste rariteter). Sedlar är ett dekorativt och "vackert" samlarområde men var observant på spekulationstendenserna som kanske kan avläsas i kommande volym – som vi redan väntar på

(Numismatiskt Forum nr. 2, Åtvidaberg april 1998, pp. 20-21)

 

Jimmy Häggqvist 104

För några år sedan kom den första "Årsboken" fylld av auktionsnoteringar från de senare åren. Serien har sedan dess fyllts på och täcker allt fler områden. Snart finns också Svensk-Finska och Dansk-Norska Myntpris-Årsboken 1997/98 (se annons sid 35).

Under hösten-97 kom "Nordisk Seddelpris-Årbok". Boken är på 239 sidor + annonser. Den omfattar 178 auktioner under perioden 1990-1996.

För den som inte har tillgång till eller vill snabbt få fram ett auktionsresultat eller veta om och isåfall var ett sällsynt objekt har sålts offentligt. Då kommer dessa böcker till sin fulla rätt och utgör då ett utmärkt komplement till det numismatiska biblioteket.

(Numismatiskt Forum nr. 1, Åtvidaberg januar 1998, pp. 25)

 

 

Anders Frösell 105

Morten Eske Mortensen har gett ut ännu en bok med auktionspriser. De tidigare, vilka alla upptar mynt, kompletteras nu med sedlar på i huvudsak skandinaviska auktioner mellan åren 1990-96. Vilka områden som ingår framgår av bokens titel.

Efter inledningen på danska, engelska och tyska förtecknar författaren alla genomgångna auktioner där, utöver datum och firma, även köpar- och säljarprovision samt eventuell tillkommande moms upptecknas.

[MEM anm.: I overensstemmelse med recensenten udelades her i dette optryk et uklart afsnit ang. auktionshusenes provisionssatser]

När jag för många år sedan fick tag i auktionskatalogen över L. E. Bruuns samling av svenska mynt (1914) letade jag länge efter valutakursen på tyska marken vid den tiden (cirka 70 öre per mark). Författaren har löst det problemet åt läsaren och har i följande avsnitt ställt upp valutakurserna i DKR, $, NOK, SEK, FIM, DEM samt CHF vid varje auktionsdatum. Bra.

I kapitlet därefter är respektive lands sedlar uppställda med sortering efter kronologi och valör samt med upplysning om auktionsfirma, datum, auktionsnummer, konserveringsgrad, värderingspris, klubbat pris, markering om sedeln är avbildad, eventuellt sedelnummer och i auktionskatalogen noterade anmärkningar samt i vissa fall även upplaga på sedelutgåvan.

När man jämför de olika ländernas auktioner, så ser man att finska sedlar nästan enbart säljs på finska auktioner, norska sedlar på norska auktioner, medan danska och svenska sedlar har en mera spridd försäljning.

Det är positivt att även privata valutor och pollettsedlar upptas. Men jag saknar bland annat de fyra spinnhuspolletter som jag själv köpte på Antikören auktion 15, trots att katalogen ska vara genomgången enligt författaren. "Sedlarna" är där dock upptagna under rubriken polletter.

En viktig komplettering är även Myntkompaniets auktioner i augusti och november 1996 där 113 svenska privatbankssedlar såldes. Den Enskilda Banken i Härnösand var representerad med 60, Kalmar 15, Gefle 14, Westerbotten 11 samt Christianstad med 8.

Till nästa utgåva får inte auktionerna i april och juni 1997 glömmas, där ytterligare 122 privatbankssedlar såldes (varav 86 från Härnösand).

För en nybörjare gäller det att vara uppmärksam på att det finns två anledningar till att en sedel inte finns med, dels om den är så sällsynt att den inte sålts under perioden, dels om den är så billig att den av den anledningen inte förekommer på större auktioner.

Boken avslutas med en litteraturförteckning, telefonlista till ett stort antal handlare samt 48 sidor annonser, nog så viktigt för att skapa bra kontakter. I "litteraturliste", som givetvis är en förteckning på i boken använda referensverk, skulle jag uppskatta om den var mer omfattande. Till exempel, utöver Platbãrzdis 1-3 och Wallén, skulle även Brisman (1918) och Torgny Lindgrens (1968) böcker om Sveriges Riksbank och dess sedlar samt några till, vara värdefulla tillskott när det gäller Sverige.

Författaren har lagt ner ett enormt arbete på att göra dessa föredömliga sammanställningar som är "guld värda" för samlare av nordiska sedlar, men även värdefulla för andra kalenderbitare och samlare av numismatisk litteratur. Själv ser jag fram emot en upplaga som innehåller de svenska (nordiska) vikinga- och medeltidsmynten, men det är ännu ej planerat, såvitt jag förstår. Vad gäller Sverige hade Mortensen en föregångare i T.G. Appelgren, som gjorde en lappkatalog över svenska mynt sålda på auktion. Appelgrens katalog finns på Kungl. Myntkabinettet.

(Svensk Numismatisk Tidsskrift nr 2, Stockholm marts 1999, p. 43)

 

Mogens Hammargren Christensen 106

Nordisk Seddelpris-Årbok er et virkelig flot og gennemarbejdet stykke håndværk, hvor der ikke er mange fejl at finde – ikke fordi det absolut er nødvendigt at finde fejl, men de er der som regel.

Ved gennemlæsning af "Forordet" og "Generel Guide til hvad en Seddelpris-Årbok er, og hvad en Seddelpris-Årbok er ikke" er der ikke levnet meget til en anmelder – der er faktisk taget forbehold overfor enhver tænkelig situation ang. bogens benyttelse, status og auktioner i øvrigt.

Nu foregår alle handler med pengesedler jo ikke kun gennem auktioner, men det må siges, at priserne på auktionerne generelt er betydeligt lavere end i fri handel – det skulle få enhver sælger til at overveje, om det ikke er bedre at sælge almindeligt end at gå ind i en tvivlsom handelssituation, hvor man kan risikere, at lottene går urimeligt lavt på grund af de i forordet skitserede tilfældige omstændigheder.

Det havde været rart, om der i afsnittet "Auktioner medtaget i årbogen" havde stået, hvilken procent sælger skal aflevere til auktionshuset, det er ikke helt uvæsentligt.

[MEM anm.: det kan oplyses, at den af recensenten savnede information, findes trykt nederst på bogens sider 14-17]

Forkortelserne BRUUN for Bruun Rasmussen og NEL for Nellemann & Thomsen virker forkerte – B.R. og N&T ville have været bedre – men det er til at leve med og i øvrigt en smagssag.

[MEM anm.: i dette optryk udelades her et uklart afsnit ang. auktionshusenes provisionssatser]

Hornungs 42. auktion den 3. maj 1997 er medtaget selv om der på titelbladet kun nævnes årstallene 1990+1991+ 1992+1993+1994+1995+1996, men så er Hornung-perioden også afsluttet med denne auktion.

Nu kommer det primære – hammerslagspriserne: Uden at have dissekeret samtlige sedler vil jeg påstå, at det i mange tilfælde er et meget lille materiale, der ligger til grund for bogen – i nogle tilfælde kun en enkelt seddel i en tilfældig kvalitet. Hvis man var startet i 1980 i stedet for 1990, havde grundlaget været fyldigere og mere nuanceret.

[MEM anm.: Et interessant forslag, der dog vil betyde, at bogen nødvendigvis for bogkøberne vil koste 2-3 gange mere, da bogens fysiske omfang dermed ville blive 2- eller 3- doblet. Recensenten oplyste i øvrigt på forespørgsel før bogens udgivelse, at recensenten ikke selv var villig til at betale de 300 kr., som er prisen for bogen, med den aktuelle dækning af perioden 1990-1996.]

Det er vigtigere end sedlens sjældenhed, hvem der er tilstede ved en auktion – hvis kun én eller ingen potentiel køber er der, går sedlen for minimum eller forbliver usolgt – så kan den være nok så sjælden og omvendt kan en ret almindelig seddel opnå skyhøj pris, hvis alle vil have den. Nævnte forhold kan man iagttage på side 54 – Tønder Bys Kasse 4 og 12 Schillinge.

På trods af min udtalte forhånds-skepsis overfor redaktørens projekt, må jeg indrømme, at jeg er positivt overrasket over resultatet, blot man, som omtalt i bogen, ikke tager auktionspriser for alvorligt eller forventer en facitliste for, hvad man må betale for en seddel.

Det er en bog man ikke bliver færdig med, den kan tages frem igen og igen.

(Numismatisk Rapport nr 55, København marts 1998, pp. 33-34)

Preben Nielsen 107

Bogen indeholder hammerslagspriserne på Nordiske sedler i perioden fra 1990 til 1997, og den er som nævnt i indledningen et index til udbuddet af nordiske pengesedler primært på de Skandinaviske auktioner. Derfor har den stor værdi for de, der har brug for at vide om en given pengeseddel har været udbudt til salg i Norden. Endvidere har årbogen den fordel, at det er angivet, om pengesedlen i forbindelse med salget er illustreret i auktionskataloget. Priserne er, som bogen også påpeger, et øjebliksbillede af hvad man er villig til at betale for den pågældende seddel. Det skal derfor om priserne blot nævnes, at de tilhørende kuponer øjensynlig har væsentlig betydning for Thor Møhlen sedlernes værdi.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 1, København februar 1998, p. 13)

 

Tuukka Talvio 108

Huutokauppoihin osallistuminen ja niiden tuloksien seuraaminen on osa kaikkien asialleen omistautuneiden keräilijöiden elämää. Luetteloita saavutetuista hinnoista hinnoista julkaistaa useissa alan lehdissä, ja viime vuosina hintatietoja on alettu koota myös kirjoiksi. Pohjoismaissa tämän alan tunnetuin kirjoittaja on tanskalainen M o r t e n E s k e M o rt e n s e n, jonka uusimpiin julkaisuihin kuuluu Nordisk Seddelpris-Årbok (Nordic Banknote Price Yearbook) 1997 (Oslo 1997, 239 s.). Siinä on esitelty yli 150 pohjoismaisen julkisen huutokaupan tulokset noin 7.000 Tanskan, Grönlannin, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen setelistä, vanhimmat niistä 1600-luvulta. Koska kyseessä ovat julkiset huutokaupat, numismaattisten yhdistysten myyntejä ei ole huomioitu (niiden osanottohan edellyttää jäsenyyttä).

Suomen osuus teoksessa kattaa sivut 195-237 - yhteensä noin 1.400 myyntiä vuosilta 1990-96 sekä lisäksi tiedot lukuisista myymättä jääneistä kohteista. Kuten näin suuresta lukumäärästä voi päätellä, mukana on varsin suuri osa maamme setelityypeistä aina vuodesta 1812 alkaen. Lähes kaikki Suomesta noteeratut myynnit ovat Holmaston huutokauppoja, mutta mukana on myös ulkomaisia huutokauppoja.

Kaikista seteleistä on annettu kirjallisuusviitteet ja kuntoluokka; kuntoa koskevat erilliset huomautukset on yleensä siteerattu alkukielellä, tässä tapauksessa siis etupäässä suomeksi. Setelien allekirjoittajia ei yleensä ole huomioitu, vaikka ne monessa tapauksessa ovat vaikuttaneet hintaan.

On varsin ilmeistä, että teos on hyödyksi kaikille, jotka ovat tekemisissä setelien ostamisen, myymisen ja arvioimisen kanssa.

(Numismaattinen Aikakauslehti / Finsk Numismatisk Tidsskrift nr. 3, Helsingfors september 1998, p. 86)

 

 

Alexander Persijn 109

In diesem "Nordischen Papiergeldpreis-Jahrbuch" sind die Zuschlagpreise erfasst, die auf mehr als 150 nordischen Auktionen in den Jahren 1990 bis 1996 erzielt worden sind. Es werden die Ergebnisse für 7.000 Geldscheine von Dänemark, (ehemals:) Dänisch Westindien, den Färöer Inseln, Grönland, Island, Norwegen, Schweden und Finnland jeweils von den ältesten Tagen bis 1996 vorgelegt. Dabei geht es nicht nur um die regulären Ausgaben, es werden vielmehr auch die Zuschlagpreise für Militärausgaben, Kreditbankenscheine, dänische und norwegische Notgeldscheine beider Weltkriege, die Geldscheine des Rotkreuzschiffes Jutlandia aus dem Korea-Krieg und vieles mehr erfasst, also Dinge, die man hierzulande nur selten oder nie bewertet findet. Dabei ist das Jahrbuch – wir zitieren aus dem deutschsprachigen Vorwort, das wie auch ein englischsprachiges dem Buche vorangestellt ist – "ein Register dessen, was in einer grossen Anzahl von Auktionskatalogen erschienen ist".

Die hier tabellenmässig vorgelegten Auktionsergebnisse sind in eine einzige Währung umgerechnet, damit man sie vergleichen kann, im vorliegenden Falle in Dänische Kronen, Norwegische Kronen und schwedische, sowie in Finn-Mark. Eine Tabelle zu verschiedenen Zeiten gültig gewesener Wechselkurse ist beigegeben. Es gibt – in aller Kürze gesagt – unendlich viel Informationen auf engem Raum. Es ist alles platzsparend sehr klein gedruckt, so dass zuweilen die Benutzung einer Lupe angezeigt erscheint.

Man muss sich erst einlesen, findet sich aber dann mit Hilfe der bereits erwähnten englischen und deutschen Vorwort-Erklärungen relativ rasch zurecht und kriegt dann "ein Gefühl" für die relative Seltenheit der Scheine und eine Handreichnung für deren Bewertung. So sollte dieses Buch vor allem von Händlern erworben werden, kann aber engagierten Skandinavien-Sammlern ebenfalls gewaltig nützen. "Wissen ist Macht" haben wir einmal gelernt. Es ist zuwielen aber auch sozusagen bares Geld. So ist das vorliegende Buch sicherlich seinen Preis wert und erspart viel eigene Arbeit und zeitraubendes Suchen.

(Der Geldscheinsammler nr 4, Regenstauf maj 1998, p. 49)

 

R. Hebig 110

Der Autor hat sich bereits als Herausgeber des 'Svenska Myntpris-Årsboken' und des 'Dansk-Norsk Myntpris-Årbok' einen Namen gemacht [und parallel zu dem Banknoten-Jahrbuch auch das 'Roman Coin Price Yearbook 1996/97' herausgegeben, Red.].

Das 'Nordisk Seddelpris-Årbok' ist in der inzwischen als bewährt zu bezeichnenden Art der nordischen Auktionspreis-Jahrbücher aufgebaut. Zu jeder Banknote werden das Vorkommen in den jeweiligen Auktionen, deren Daten, die Erhaltung der Geldscheine sowie der Schätz- und Zuschlagpreis aufgeführt. Ausserdem werden noch die Auflagenzahlen der einzelnen Scheine und die Zitate nach verschiedenen Katalogen (z. B. Pick, Sieg) genannt. Zusammengestellt sind die Auktionspreise der Jahre 1990 bis 1996 (insgesamt über 7.000 Preisangaben), die bei Versteigerungen in den skandinavischen Staaten (es gibt auch darüber hinausgehende Ausnahmen, wenn z. B. in Grossbritannien eine bedeutende Serie nordischer Banknoten unter den Hammer kam). Die zeitliche Begrenzung ist bei den Staaten unterschiedlich gezogen: - Dänemark 1713-1996 - Dänisch-Westindien 1775-1935 (sic!) – Schleswig-Holstein 1787-1864 - Færøer 1809-1996 - Grönland 1803-1967 - Island 1778-1996 - Norwegen 1695-1996 - Schweden 1657-1996 – Finnland 1809-1996.

Die von Mortensen entworfene Grundstruktur der Auktionspreis-Jahrbücher lässt nur wenige Wünsche offen und ist den bekannten deutschen Münzpreisjahrbüchern überlegen (selbst wenn man das indiskutable Erzeugnis von K. Wonsik ausser acht lässt). Dem Händler und dem fortgeschrittenen Spezialsammler ist mit diesem Jahrbuch ein sehr nützliches Hilfsmittel in die Hand gegeben worden.

(Münzen & Papiergeld nr 3, Regenstauf april 1998, p 130)

 

Michael Lang 111

Zu Beginn sei gleich bemerkt, dass es bewundernswert mutig erscheint, ein Auktionspreisverzeichnis über Banknoten, gleich welchen Landes auch immer, zu erstellen. Der Autor, bekannt bereits durch seine gleichartigen Werke über skandinavische und römische Münzen, hat in einem klar strukturierten Schema rund 7.000 Auktionsergebnisse der Banknoten Dänemarks (und seiner Kolonien), Schwedens, Norwegens, Grönlands, Finnlands und Islands zusammengestellt und dazu Auktionskataloge skandinavischer Firmen sowie von Sotheby's und der Swiss Bank Corp. herangezogen.

Sehr schwer nachvollziehbar und meiner Meinung nach ein Fehler ist hier allerdings die Tatsache, dass der Autor die Auktionen solch bedeutender (und mit skandinavischen Banknoten gut bestückter) Firmen wie Holger Rosenberg, Spink's oder Phillipps ignoriert. Dies führt letztendlich zu einer Verzerrung des Preisgefüges; dabei soll das Werk (und den Anspruch erhebt es ja mit der Vermarktung ausserhalb Skandinaviens) internationale Gültigkeit haben. Zwar macht der Autor in seinem Vorwort auf diesen Umstand aufmerksam, jedoch bleibt dies für mich trotzdem ein Makel.

Abgesehen davon ist das Buch hervorragend ausgestattet: Die Auktionsergebnisse werden genau notiert (jeweils umgerechnet in die jeweilige Landeswährung des betreffenden Landes; warum bei Island allerdings anstatt isländischer dänische Kronen verwendet wurden, bleibt rätselhaft), vorne befindet sich ein sehr genaues Valutaverzeichnis (basierend auf dänischen Kronen) für jede einzelne Auktion, so dass der Benutzer auf den Pfennig genau das Ergebnis in jeder gewünschten Währung auszurechnen vermag. Weiter wird das teils etwas komplizierte Mehrwertsteuersystem der einzelnen Staaten erläutert (was in Anbetracht der höhe der Steuern eine nicht unbedeutende Rolle für den Endverbraucherpreis der jeweiligen Note spielt), und ein Abkürzungsverzeichnis, Vorwort und Erläuterungen werden auf dänisch, englisch und deutsch beigegeben.

Im Hauptteil lässt die Fülle der auf engstem Raum gegebenen Informationen keine Wünsche offen: Katalogzitate, genaue Beschreibung mit Datum der Note, wenn möglich Auflagenzahl und Seriennummer, Erhaltung, Ausruf- und Zuschlagpreis sowie nötigenfalls Anmerkungen.

Es ist somit klar, das kein ernsthafter Sammler und erst recht kein Händler skandinavischer Banknoten an Mortensens Werk vorbeigehen kann. Der Erwerb kann dem interessierten Personenkreis nur wärmstens empfohlen werden, und das Werk ist trotz des eingangs beschriebenen Mangels jeden Pfennig des Kaufpreises wert.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr 185, Frankfurt am Main maj 1998, p. 177)

usigneret 112

Magnífica guia de precios obtenidos en subastas de moneda nórdica, con detalle de todas las monedas y variedades de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Groenlandia, Feroe, Svalbard, lslandia, Slevig-Holstein y otros territorios desde 1657 hasta la actualidad. El listado de las monedas, que aparecen sin reproducción, ha tomado como punto de partida orientativo las subastas de diferentes partes del mundo, pero fundamentalmente nórdicas, con más de 7.000 referencias que aportan información de primera mano sobre las valoraciones respectivas.

Es curioso hacer resaltar que las valoraciones ofrecen precios de partida y remates finales de martillo obtenidas en algunas subastas, lo que ofrece una indicación realmente objetiva del valor de mercado de cada moneda. También hay que referirse al orden dado a las tablas, que siguen clasificación por valor y, dentro de este, por fechas de acuñación.

(Crónica Numismatica nr 93, Madrid maj 1998, p. 30)

Walt Jellum 113

Nordic Banknote Price Yearbook by Morten E. Mortensen, Oslo 1997 contains prices realized for 7.000 Scandinavian bank notes sold through 178 Nordic auctions from 1990 through 1996. The text is in Danish with foreword in both English and German. However, the information is presented in a manner that should be clearly understood by most. The 239 pages are packed with tables of information about every conceivable paper money item of interest to Nordic collectors.

It is remarkable that the author includes all paper money from 1657 to the present day hammered from the following: Denmark: military notes, Jutlandia, creditbanks, S.O.S. kasse, J.A.K., municipal emergency notes, private notes; Danish West Indies; Schleswig-Holstein; Faeroes; Greenland, Iceland; Norway: emergency notes, creditmarks, private notes; Svalbard (Spitsbergen & Bear Island); Sweden: private banks and Finland.

I was delighted to receive this book to review and have in only a short time benefited from the wealth of information it contains. One example is by coincidence. I was contacted by a philatelist who had run into some early paper he was unable to identify that was determined to be early Swedish Transportsedler from the 1700's. He was, of course, curious to know their approximate value that the information in this book helped to estimate.

I am most interested in the first notes of Norway/Denmark, the Jørgen thor Møhlen notes of 1695. It has been very helpful with my research into all these notes that are outside the Danish archives and have appeared on recent auctions.

The information is organized by note denomination, date, auction house with date, lot number, major catalog number, note serial number, note condition, minimum auction bid and hammer price. It even denotes if the auction catalog includes a photo of the note, number of notes printed, and auction catalog comments. It lists all auction houses, their location, monetary units, percent of hammer price for purchaser and extensive exchange rate tables for each auction date for all Nordic countries plus England, Germany and U.S.

My only minor criticism is there were no places where I found definitions for all the abbreviations used to represent the specialized reference catalogs that are used, even though there is a fine bibliography on page 238.

If you have any interest in the paper money from Scandinavia, this book with its wealth of information will be of considerable help to you. No matter if you are a casual collector, a serious student with an interest in only one of the areas covered or have an interest in all Nordic countries, this book provides a great amount of useful data.

I do hope there will be updated editions in the future. A similar book providing the same information for auctions prior to 1990 would be on my wish list to better document rare and seldom offered notes.

(IBNS International Bank Note Society Journal nr. 1, 1999, p. 47)

Stewart Westdal 113b

During the past two years, Mr. Morten Eske Mortensen has produced a series of reference books which are and will continue to be of great benefit to those who collect or have other interests in the areas covered; he gathers auction result information on selected areas from a number of firms and publishes his compilations as rapidly and frequently as feasible. He has indicated in his works that these are NOT guides to "market values" of the materials listed, only records of what they sold for at a given point in time. To date, he has produced the following works:

Roman Coin Price Yearbook, volume I, 31 BC-138 AD (1997); he has garnered about 10.000 auction results from 251 international auctions held in 1995/6 for this work. Volume II should be available during 1999.

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/6 and 1997/8 (covering Denmark, Danish West Indies, Tranquebar, Schleswig-Holstein, Norway and Sweden under Danish rule); about 12.000 auction results have been compiled from 46 auctions 1996/7.

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1995/6 and 1997/8 (covering Sweden, Reval, Riga, Lithuania, Elbing, Thorn, Pommerania, Stralsund, Wismar, Bremen & Verden, etc., and Finland; the 1995/6 edition did not include Finland); 9.000 or so auction entries have been gathered from 43 auctions held during 1996/7.

Nordisk Seddelpris-Årbok, 1997 (Nordic banknotes of Denmark – government and other, Danish West Indies, Faeroe Islands, Greenland, Iceland, Norway, etc.); this comprises about 7.000 entries from 150 or so auctions held between 1990 and 1996.

The format Mr. Mortensen uses is quite easy to follow and it isn't necessary to know Danish or Swedish – there are explanations in English and other languages in each book; having a table of foreign exchange rates handy will definitely be useful. His format for a particular note would list the country, date and denomination and

Auction Firm/                             Print run                             Serial #                             References                             Condition                             Minimum                             Price

Sale number                             (if listed)                             (if listed)                             & comments                                    (if any)                             Realized

 

The auction firm/sale number information comes from a chart listing all auctions cited in the work; AHL43 indicates the listing came from Ahlström auction 43.

If there are 8 listings for a particular item, each would be on a separate line, and these are arranged in chronological order.

These books are fairly easy to use and can be of great assistance; I highly recommend them.

 ( foreword in auction sale #98 of Ponterio & Associates, 13. February 1999, San Diego, California)

 

 

Recensioner af:

Roman Coin Price Yearbook 1996/97,

Imperial Vol. I (London 1997) - citater / demo

 

Peter A. Clayton 114

This book is an invaluable compendium of prices realized at public auctions for Roman coins from 31 BC (Octavian's victory at the battle of Actium) to AD 138, the end of the reign of Hadrian.  It is ten years since the publication of the last edition of David Sear's Roman Coins and Their Values (although a new edition is in preparation), so the present volume is extremely welcome for dealers and collectors who like to keep an eye on market trends.  Sear has the advantage of more description of the emperors and the types, as well as illustrations, but in the present volume there is the advantage of indications of grade and differences due to that and, by virtue of the greater or lesser appearance at auction, there is a very good guide to rarity.

An initial glance at the close packed tabulated pages may be daunting, but persevere because you will find the basic types listed with date, references to RIC, Cohen, BMC, Sear, and Kankelfitz, plus mint followed by auction sale identification, and specific comment, grade, estimate and hammer price realized in US dollars.  There are over 10,000 auction prices listed drawn from some 200 world-wide public auctions held in 1995 and 1996.  Obviously not all of the rarest Roman coins have necessarily appeared under the hammer in those years, this could not be expected, but the range and coverage is, nevertheless, quite incredible.  Some coins that appear infrequently have a few lines of information added but other, commoner types can fill a page and therein lies the true value of the compilation to the collector ~ he can assess a particular type or indeed the coins of a specific reign at a glance.

Not to be overlooked are the introductory pages which set out the way to use the book to best advantage, and describe the basic reference works cited and other details.  Bearing in mind that coin lists in tabular form can be understood by almost anyone, the compiler has provided the introductory pages in English, German, French, Italian, Spanish and Danish - that really is forethought for a work of international interest ! Hopefully, volume two, which is promised and takes the listing from AD 138 down to AD 253, will soon be available. There can be no doubt that a sequence of revised editions of the Roman Coin Price Yearbook will become an invaluable tool for dealer and collector alike.

(Minerva nr. 5, London Sept./Oct. 1998, p. 54)

Wayne G. Sayles 115

One of the most frequently lamented voids in the hobby of collecting ancient coins is an accurate and functional price guide. To be sure, there have been attempts to produce such a tool.  The series of books by David Sear give a new collector some indication of rarities, however as a guide to absolute prices the series has its limitations.  Of course this is to be expected of a work that stays in print for decades.  The Classical Coin Newsletter, of a decade or so ago, tried to present average prices for coins commonly found in the market, but this was a mammoth job and was doomed to extinction. In the early 90s, Numismatic Archives [:Thomas Simmons] started offering bound offprints from an extensive computer database.  These were never mass produced however, and were not very widely marketed.

Now on the market is the first volume of a promised set dealing with auction prices realized for Roman coins sold in 1996 and 1997.  Roman Coin Price Yearbook 1996/97 is produced in handbook form and presents some 10,000 auction prices in a data­base format. The information is extracted from the auction prices realized of nearly 90 firms and more than 200 sales.  Volume I covers Roman coinage from 31 BC to AD 138.

The information provided is not simply a listing of prices.  Each coin is referenced by full description; RIC, Cohen, BMC and Sear numbers are also, date of issue and rarity.  Entries range from a single offering in the case of a rare specimen to nearly a full page of citations for more common types. Prices are listed in U.S. dollars and are accompanied by grade and preauction estimates. Comments with detractions or expanded information are also included, as are the weights of specimens sold. This information alone is quite useful. In reality, this price guide is a reference work in itself. Of course it is not as comprehensive as RIC, nor as handy as Sear. It does not include photographs or line drawings of the coins, although those auctions with illustrations are annotated so that the reader can look up the type in an auction catalogue. It does, however, provide a tremendous amount of information in a single volume.  But the big question is, does it provide useful pricing information?

The vagaries of ancient coin grading, and the emotional nature of auctions themselves, tend to result in wide disparities of pricing. This is immediately apparent to the browser of data in this work.  For example, a Nero denarius (RIC 60, Cohen 314) receives 27 line entries. This fact alone is useful because RIC lists the coin with a rarity of Rl. With 27 appearances in a two year span the type does not seem to be particularly rare.  Conclusion #l: there will be more of this type around if you don't buy the one offered at the moment.

The prices realized for this coin range from $50 in VG to $1,600 in EF.  VF prices ranged from $76 to $1,200.  With this kind of spread it is difficult to come to any meaningful conclusion.  Conclusion #2: prices and/or for ancient coins are wildly erratic. In fact, one can come to a number of meaningful conclusions by sifting through and analyzing the information in this book.

As a standard guide to pricing, this work suffers the same limitations as its forerunners. As a useful database for decision making and understanding the market, it is superb. We highly recommend it to anyone who intends to buy coins at auction.  

(The Celator nr. 6, Gainesville, Missouri June 1998, p. 35)

 

John W. Mussell 116

The Roman Coin Price Yearbook is, as its name suggests, exactly that, a price guide to virtually every Roman coin sold at auction throughout the world during 1995 and 1996, comprising Roman Imperial coins from 31 BC to AD 138. The Editor has amassed a huge amount of data from all of the major auction houses in over 500 pages and presents it in a tabular form that is easy to follow, making the task of discovering a specific coin realisation relatively simple. The references are for single coins offered as individual lots and wherever possible the item is identified by in-depth description of the piece, auction house, date of sale, lot number, standard reference number, state of preservation (in the language of the auction house), estimated value and the hammer price achieved. The listing is in chronological order under emperor or personality and sub-divided under denomination.

Although the prices included are not necessarily the prices that one would be able to purchase the coins for from a dealer, as auctions can sometimes distort prices, particularly when two collectors are both determined to out-bid each other, they are nevertheless a valuable barometer of the market. The book has no illustrations but this does not detract from the usefullness of a book that every collector of the Roman series should have in their library.

(Coin News nr. 11, Honiton, Devon November 1998, p. 53)

lan Dickson 117

As the title page tells us, this book provides the hammer prices realized from more than 200 international public auctions held world-wide during 1995 and 1996. This venture provides some 10,000 auction prices down to and including the reign of Hadrian.

Careful attention needs to be paid to the introductory sections which explain how the book is arranged by ruler, metal, denomination and reverse legend. The extensive "Preface" is provided in English, German, French, Italian, Spanish, and Danish. Although this is a thick volume, it is not feasible to record every coin, but the entries are extensive. The author emphasizes that "This book is not complete. This book will never become complete. It has not been attempted to make this book complete." Yet the utility of the volume will quickly become apparent.

The composition of this volume is best illustrated by looking at one example from the book, a "Vesta" as of Caligula (= 38) on p. 160.

Examination of this entry will reveal that its basic structure is self-explanatory, but a few observations are useful:

· The basic entry to RIC (Roman Imperial Coinage). In this instance the 1984 revision is used. Other references are to Cohen, BMC RE, Seaby, Roman Silver Coins, Sear, Roman Coins and Their Values, and so on. Varieties are recorded where appropriate.

· Each coin is described.

· The list of the sales has the name of the auction house abbreviated, but these are explained in an extensive listing toward the front of the book. Sale dates, lot nos., and illustrations are noted.

· Condition is given in the conventional grades used in various countries, but is expanded according to patination, surface, cleaning, flan and so on. Grading, itself, is a subjective thing.

· Pricing is converted to U.S. dollars and extensive table of conversion rates for different countries is provided. Careful attention should be paid to the explanations related to how the prices realized are to be interpreted.

Examination of the prices realized will provide some initial amusement. But, prices, like grading, are somewhat subjective in that a number of factors such as markets and economic conditions in various regions, the "reach" of the auction house, and the ambiance at a particular sale, greatly influence prices realized. Hence, the apparently disparate price variations can be seen to have a certain rationality after all.

After using the book a few times, the reader will realize that using it really is easier than first impressions conveyed.

This reviewer was amused to read the use of "aes" for "as". Collectors and dealers will find this book to be a good addition to their various price catalogues. We can look forward to future volumes extending this useful information for later rulers.

(The Anvil nr. 4, Canada December 1998, pp. 60-61)

 

usigneret 118

The Coin Price Yearbook series from Denmark is an invaluable guide to recent auction prices realised. The 500+-page Roman volume, for example, lists the auction details for over 10.000 coins that sold at more than 200 international public auctions held worldwide during 1995 and 1996, all in English – and the companion volumes offer similar information on the relevant areas but the main language is Danish with appropriate translations. Although the volumes are not illustrated, the system of listing makes them simple to use and easy to refer to – a useful tool for anyone needing to keep up to date with the market.

(Coin News nr. 6, Honiton, Devon juni 1998, p. 42)

 

Donald S. Yarab 119

This work records over 10.000 hammer prices for coins sold through 251 international auctions held during 1995 and 1996 from dozens of auction houses. It includes reference numbers to RIC/BMC/Cohen/Sear/Seaby/Kankelfitz. The coins covered are those covered in Imperial, vol. I: 31 B.C. – A.D. 138. Thus the coins of Agrippa, Augustus, Britannica, Caligula, the civil wars, Claudius, Clodius Macer, Domitian, Drusus, Gaius, Galba, Germanicus, Hadrian, Livia, Nero, Nerva, Otho, Tiberius, Titus, Trajan, Vespasian, and Vitellius are potentially covered.

For every coin recorded in the yearbook the following information is provided: auction house; date of auction; lot number; coin denomination and date; reference numbers; grade; estimated value; hammer price; and auction house comments, if any. In every instance, estimated price and price realized has been converted to U.S dollars to ease comparisions between auctions. The value of this book as a working aid to collectors of Roman coins is obvious. As such, it is recommended for purchase.

(NI Bulletin nr 7, Dallas, Texas juli 1998, p. 203)

 

Manfred Gutgesell 120

Für jeden Sammler ist es ein grosses Problem, den "richtigen" Preis für Münzen, die er gern erwerben möchte, festzustellen. Natürlich will niemand zuviel für eine Münze bezahlen, und daher ist ein intensiver Preisvergleich unabdingbar. Und genau an dieser Stelle setzt dieses Preisjahrbuch an. Es versucht, die Auktionspreise für Münzen der römischen Kaiserzeit vergleichbar zu machen. Dazu wurden 251 Auktionen in den Jahren 1995 und 1996 ausgewertet und etwa 10.000 Preise aufgelistet.

Die Anordnung ist übersichtlich nach dem RIC vorgenommen, andere Standardwerke werden ebenfalls zitiert. Es ist sehr sinnvoll, die internationalen Preise in Dollar umzurechnen und somit leichter vergleichbar zu machen. Die Auswahl der Auktionen ist zwar nach eigenen Angaben zufällig erfolgt, dennoch sind eigentlich alle grossen Namen des internationalen Münzhandels vertreten.

Trotzdem habe ich so meine Bedenken, ob dem Sammler solch ein - auch recht teures - Werk ohne Abbildungen wirklich nützt. Die Beschreibungen in den Auktionskatalogen werden unkommentiert übernommen und nicht einmal erkannte Beschreibungsfehler werden korrigiert. Diese können sich jedoch ganz erheblich auf den Preis auswirken.

Am problematischsten ist natürlich immer die Qualitätsbestimmung. Hier wird grundsätzlich die des Auktionators übernommen - und damit ist ein objektiver Vergleich der Münzen nicht mehr möglich. Ein Blick auf einen Denar des Galba (S. 229) zeigt die Problematik. Ein Stück einer Auktion in der Schweiz brachte in ss $ 1222,-, ein Stück in einer deutschen Auktion, ebenfalls mit ss bezeichnet, brachte ganze $ 178,-; zugegeben, das ist ein extremes Beispiel, das allerdings die ganze Problematik verdeutlicht. D. h., um die Münzen wirklich vergleichen zu können, muss man selbst in die Auktionskataloge schauen und was nützt dann noch das Preisbuch ? Bestenfalls erleichtert es das Auffinden von bestimmten Münzen, wenn sie im RIC genannt sind. Doch gerade die in den groben Katalogen (wie dem RIC) nicht aufgeführten Münzen sind meist sehr selten und für den Sammler von besonderem Interesse - sie findet man leider nicht im Jahrbuch!

Die einzige Möglichkeit, die aus diesem Dilemma herausführen worde, sähe ich darin, dass die Autoren sich jedes Stück einzeln ansehen, es nach einem eigenen Qualitätsmassstab bewerten und diese Bewertung konsequent beibehalten müssten, was einem erfahrenen Numismatiker sicher gelingen worde. Aber das ist eine Sisyphusarbeit, die niemand leisten kann, und auch hierbei gäbe es das Problem der teilweise sehr unterschiedlichen Qualität der Abbildungen.

Ich glaube, dass das Preisbuch das Maximum des gegenwärtig Möglichen darstellt, dass es aber für den Sammler aufgrund der aufgezählten Schwächen nur bedingt brauchbar ist, da es kaum Hilfen zur gegenwärtigen Preisgestaltung bieten kann, denn bei Erscheinen des Buches waren die aufgelisteten Preise bereits Geschichte.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr. 188, Frankfurt am Main November 1998, pp. 362-363)

 

Ursula Kampmann 121

Ist es nicht schön, dass in der heutigen Zeit alles wäg- und messbar ist ? Ist es nicht schön, dass man mit dem Computer die längsten Listen problemlos erstellen kann ? Ist es nicht schön, dass man sich heutzutage nur ein Buch kaufen muss, in dem alle Auktionsergebnisse römischer Münzen der letzten zwei Jahre zu finden sind, um zum Spezialisten für römische Münzen zu werden ?

Der Däne Morten Eske Mortensen zeichnet sich durch einen enormen Fleiss aus. Drei Bücher zu Ergebnissen der Münzen und Banknoten Schwedens, Dänemarks und Norwegens stammen aus seiner Feder. Der Kritik, die er für seine anderen Werke bekommen hat, ist in seinem Buch zu den Auktionsergebnissen römischer Münzen Rechnung getragen: Er erwähnt sie alle in seinem Vorwort, um zu zeigen, dass er sich der Probleme, die eine Computerliste mit sich bringt, durchaus bewusst ist. Lassen wir ihn doch selbst zu Wort kommen:

. . . Eine bei einer Auktion erzielter Preis ist nicht unbedingt der richtige "Marktwert". Eine Anzahl von Faktoren beeinflusst Auktionspreise: Waren am Auktionstag gerade keine Bieter da, kämpften zwei "fanatische" Bieter gegeneinander, waren die Interessenten nicht zur Auktion gekommen aufgrund des Wetters oder wegen eines Fussballspiels, oder nahm absolut jeder Händler und Sammler an der Auktion teil, weil das angebotene Material insgesamt besonders wichtig war; war die Münze falsch bestimmt, oder war die Erhaltung falsch beschrieben usw. usw.

Gerade die liebe Erhaltung, jeder Sammler weiss, wie stark zum Beispiel die meist in Katalogen nicht genauer beschriebene Patina einen Preis bestimmt. Und was ist mit dem Stil ? Für moderne Münzen, bei denen die Exemplare sich doch noch durch eine gewisse Einheitlichkeit auszeichnen, mag dieses System ja noch angehen. Aber für antike Münzen, bei denen jedes Stück nach einer Unzahl von Kriterien neu beurteilt werden muss, ist eine Computer-Auflistung doch etwas übertrieben; vor allem weil wohl die meisten echten Sammler römischer Münzen, die bereit sind 138,- DM für Sekundärliteratur auszugeben, wissen, was sie für einen durchschnittlichen Denar des Domitian oder des Hadrian zu zahlen haben, und was ihnen ein überdurchschnittlicher wert ist.

Dabei hat sich der Autor wirklich Mühe gegeben: Jeder RIC-Typ ist nach Vorkommen aufgelistet, sortiert nach Herrscher, Material und RIC-Nummer. Für jedes Stück ist das Vorkommen, eine zusätzliche Erhaltungsbeschreibung in der Originalsprache und die tatsächliche Erhaltung, diesmals ins Englische übersetzt, angegeben. Der Schätzpreis und das Ergebnis sind in Dollar umgerechnet. Sogar an eine Umrechnungstabelle ist gedacht, die für jede einzelne Auktion angibt, wie damals der Dollar in 12 verschiedene Währungen umzurechnen war.

Wirklich eine Fleissarbeit, dies es einem abnimmt, unzählige Kataloge durchzublättern, bis man ein bestimmtes Stück findet. Und so kann sich der Autor selbst in seinem Vorwort stolz auf die Schulter klopfen:

. . . Eine lange Folge von Münzpreis-Jahrbüchern wird deshalb von unermesslichem Wert sein, nicht nur für diejenigen mit finanziellem Interesse, sondern auch für wissenschaftliche Forscher. Die Information, die hier aufbereitet verfügbar ist, macht das zeitraubende Suchen in vielen verschiedenen Katalogen überflüssig . . .

(Münzen Revue nr. 4, Basel april 1998, p. 42-43)

[ Quote Wetterstrom # 1: "It is .. an important tool for the dealer and collector, both advanced and novice. In order to determine the value and hence the price of a coin, it is necessary to know the past values (i.e., the price history) of a coin. This is knowledge that is usually gained from years of experience, and in the case of a dealer, the very knowledge that enables him to function and make a living from his trade.

The normal method to accumulate this type of knowledge (short of having a photographic memory) is to gather as many auction catalogues (with prices realized lists) and fixed price lists as possible. Then you can study the coins or series that are of interest to you and produce your own database of prices realized.

But now, thanks to Mr. Mortensen, he has undertaken this project for the benefit of all. ]

[ Quote Wetterstrom # 2: "The Roman Coin Price Yearbook is like the old "Cliff Notes" that many an American student has made use of during their academic careers (even if some of us will never admit to it). I suggest that the collector, dealer, and scholar think of this "Yearbook Series" as a sort of "Cliff Notes" for the numismatist." ]

[ Quote Buttrey: " But it is far more than a guide to prices. In this regard the title understates: with the practical demise of the comprehensive classical numismatic photo file a work such as this provides a most helpful alternative. . . . . its value extends beyond, to serious study. . . . So much material has been and is being put on the market that no-one can keep up with it all; and the catalogues themselves can be expensive even if obtainable. Hardly any proper numismatic library today concentrates on building and maintaining a proper research library of numismatic auction catalogues and illustrated price lists. So that this volume contains numberless references in helpful concision which probably no scholar would have the time or the facilities to accumulate.

In addition, MEM notes the cases where the piece is illustrated (which is usual) in its catalogue. This is an immense help in viewing at once the specific material one is working on. . . . . So MEM's volume, while it is itself unillustrated, leads us directly to the catalogues which, for this period, illustrate the issues which particularly interest us." ]

 

H. Schulze 122

Münzpreis-jahrbücher sind mittlerweile eine vertraute Erscheinung im Münzenmarkt. Für ein bestimmtes Gebiet und einen definierten Zeitraum werden auf nationaler oder internationaler Ebene alle Auktionsergebnisse aufgelistet. Sie haben dadurch sowohl für den Handel als auch den engagierten Sammler den Vorteil eines weitgehend umfassenden Überblicks über das Preisniveau des betreffenden numismatischen Gebiets.

Für die deutschen Münzen sind die Jahrbücher von Tyra Gräfin Klenau, O. P. Wentzlaff und zuletzt K. Wonsik bekannt. Weit weniger umfassend sind derartige Hilfsmittel für die antiken römischen Münzen vorhanden. Rezensenten sind eigentlich lediglich die beiden 1988/89 erschienen Bände "Römische Münzen" von W. Bremser und R. Rupprecht bekannt, die sich an diese Materie gewagt hatten. Dort wurden sogar die römischen Münzen der Republik und des Kaiserreichs (bis Kaiser Anastasius, 491-518), allerdings nur von Auktionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit ihren Ergebnissen präsentiert. Der hier vorzustellende Band spannt den Bogen sehr viel weiter und erschliegt die Resultate darüber hinaus auch von amerikanischen, belgischen, britischen, französischen, italienischen, niederländischen und skandinavischen Auktionshäusern. Allerdings ist der erfasste Zeitraum sehr viel enger gezogen: Enthalten sind die Auktionszuschläge römischer Münzen von Augustus bis Hadrian (einschliesslich Sabina und Aelius), also die Jahre 27 v. Chr. bis 138 n. Chr.

Im Jahrbuch werden nach Angaben des Verfassers rund 10.000 Ergebnisse vorgestellt, die aus insgesamt 372 internationalen Katalogen von 251 öffentlichen Auktionen der jahre 1995/96 kompiliert wurden, eine wirklich anerkennenswerte Leistung ! Sehr nutzerfreundlich ist auch der Umstand, dass alle Auktionsergebnisse in US-Dollars angegeben werden, d. h., der Verfasser hat dem Nutzer die Mühen der Umrechnung von dänischen Kronen, österreichischen Schillingen o.a. Währungen abgenommen.

Die verbindliche Basis für die Erfassung war ein Katalog-Zitat nach dem RIC (Roman Imperial Coinage) bzw. ein Zitat, dem sich ohne weiteres ein RIC-Zitat zuordnen lieg.

Die Münzen sind im jahrbuch jeweils nach dem Herrscher geordnet. Innerhalb dieser Zuordnung sind die Münzen nach den Metallen in der Reihenfolge Gold, Silber, Messing / Bronze aufgelistet (das Schema entspricht damit ziemlich genau den vertrauten Katalogen von Cohen). Die Nominalgruppen bringen die Münzen alphabetisch nach den Rückseiteninschriften. Jede Münze ist durch den "Auctkode" eindeutig dem Auktionshaus (plus Datum der Auktion) und der Katalognummer zuzuweisen.

Als Band II dieser neuen Jahrbuchreihe ist für 1998 bereits der Zeitraum 138-253 angekündigt, mit rund 14.000 Ergebnissen der Jahre 1995/96 noch umfangreicher als der Band I. Für den Handel ist das sehr zu empfehlende Jahrbuch ohnehin ein Muss, doch auch der interessierte Sammler kann sich mit seiner Hilfe rasch einen Preisüberblick verschaffen.

(Münzen & Papiergeld nr. 1, Regenstauf February 1998, pp. 132)

 

Elena Manfredini 123

In questa guida al mercato numismatico redatta dal danese M. Mortensen, vengono stilati i realizzi delle monete romane che sono apparse in vendita nelle maggiori case d'aste. I prezzi sono stati ripresi da ben 251 aste che si sono svolte nel mondo durante il biennio 1995/1996; in tutto oltre 10.000 prezzi di realizzo qui rivalutati tutti in dollari USA.

Il catalogo redatto in lingua inglese si presenta senza illustrazioni e come una tabella in cui sono elencati i vari nominali, in ordine decrescente e cronologico (prima i pezzi in oro, poi quelli in argento e bronzo), partendo, in questo I volume dedicato alle imperiali, da Augusto arrivando fino a Vitellio (31 a. C - 138 d. C).

Oltre alla semplice lista di prezzi viene riportata anche una breve descrizione dei diritti e dei rovesci delle monete ed il riferimento bibliografico per ognuna (prescelti i volumi RIC, Cohen, BMC e Sear).

Si tratta di un interessante lavoro documentario utile soprattutto per iniziati e per coloro che abitualmente acquistano monete in asta, che fornisce una quantità incredibile di dati che danno una panoramica veramente ampia dell'andamento del mercato mondiale e il confronto dei prezzi in vari paesi per quanto riguarda le vendite all'asta.

Semplice da consultare, é ulteriormente facilitata la sua interpretazione grazie alle informazioni inserite prima del catalogo vero e proprio tradotto in più lingue tra cui anche quella italiana.

(La Numismatica nr. 11, Brescia December 1998, p. 531)

Michele Psello 124

Quanto vale? É una frase che si sente ripetere molto spesso da parte soprattutto dei principianti in numismatica i quali, specie ai primi "contatti" con la monetazione classica, pensano di aver a che fare con autentici tesori. Il fascino del valore prende spesso anche i collezionisti più smaliziati quando hanno a che fare con qualche moneta che conoscono poco.

Il concetto di valore diventa comunque molto relativo quando si ha a che fare con le monete e più ampi diventano i parametri da tenere in considerazione, più grande é la fascia di prezzo che si deve tenere presente nella valutazione. E se vi sono differenze a volte vistose nella monetazione decimale, figuriamoci in quelle antiche dove le monete da prezzare sono migliaia e migliaia, dove occorre tenere presente non solo la rarità e la conservazione ma anche fattori specifici come la patina e la centratura. I prezzari ci posso anche essere però non di rado danno soltanto un'idea del valore: i riferimenti principali potrebbero essere allora le aste pubbliche che vengono battute praticamente in tutto il mondo. Ma come fare a districarsi nelle centinaia di cataloghi che ogni anno presentano monete romane, come fare a raccogliere le aggiudicazioni?

Se non volete fare troppa fatica per prezzare le monete della vostra collezione, potete utilizzare questo volume che raccoglie i risultati delle monete romane imperiali da Augusto ad Adriano offerte in più di 200, per l'esattezza sono ben 251, aste in tutto il mondo negli anni 1995 e 1996. Di ogni moneta censita sono riportati, oltre i riferimenti per una immediata individuazione nei cataloghi, anche una breve descrizione, la conservazione, la bibliografia (Cohen, RIC e BMC), il peso e persino i commenti dei compilatori dei suddetti cataloghi in modo da descrivere meglio gli esemplari in oggetto. Come abbiamo detto, infatti, è fondamentale conoscere se la patina di un sesterzio è intatta o meno oppure se il soggetto è centrato oppure no.

Con tutti questi dati la ricerca è estremamente facile e attendibili sono i risultati che si ottengono. Sono stati indicati sia la stima che il realizzo, entrambi trasformati in dollari USA in modo da rendere il tutto omogeneo. Quando di una moneta vengono forniti dati riguardo ad una decina di passaggi in vendita pubblica ci si può far bene un'idea di quanto essa possa valere !

Fin qui abbiamo parlato soltanto di prezzi ma, a riflettere un momento, un libro del genere è utile anche per chi non è interessato soltanto all'aspetto economico della monetazione romana; al di là dei "soliti" esemplari eclatanti che fanno notizia anche nell'informazione non nurnismatica, si trovano i riferimenti ai passaggi di monete meno note, ma non per questo meno interessanti.

Tramite questo censimento così capillare è possibile infatti capire l'effettiva rarità delle monete. E' chiaro che se un certo pezzo considerato raro o rarissimo compare invece con una certa frequenza, la sua presunta rarità deve essere ridimensionata. Al contrario, una moneta ritenuta comune che non compare quasi mai deve essere considerata rara.

Al di là però di ogni aspetto collezionistico, questo libro servirà anche agli studiosi che vogliano fare delle ricerche nei cataloghi d'asta, da sempre un serbatoio inesauribile di esemplari interessanti.

In definitiva, facilità d'uso ed un numero incredibile di dati sono alla base di questo volume che, come è già stato previsto, verrà aggiornato periodicamente con i prossimi realizzi, formando così una autentica banca dati della monetazione imperiale romana.

(Panorama Numismatico nr. 125, Seravalle December 1998, p. 48)

 

Mario Traina 125

Un catalogo prezzario delle monete imperiali romane, da Agrippa a Vitellio, decisamente utile e pratico non solo per i collezionisti ma anche per i commercianti e gli studiosi. Realizzando quella che è stata sempre una mia idea fissa, l'editore ha spulciato oltre 10.000 prezzi di stima e di aggiudicazione realizzati in 251 aste di tutto il mondo negli anni 1995-1996 (per l'Italia è presente solo la Finarte di Milano). Sono state prese in considerazione, per ragioni pratiche, solo le monete vendute in un lotto singolo e che sono state indicate in riferimento al RIC, edizione 1984, o citando il Cohen / BMC / Seaby, citazione che può essere facilmente convertita nel numero del RIC. La chiave di accesso al catalogo è quindi il RIC. Non mancano tuttavia altre citazioni quando sono riportate dalle aste. Ogni moneta viene descritta in modo completo, indicando il peso, lo stato di conservazione (in inglese), il grado di rarità e i riferimenti alle varianti secondo il BMC, se citati nel catalogo d'asta; inoltre si indica anche se la moneta era o meno accompagnata da foto e si riportano nelia lingua originale eventuali commenti e note. L'editore, pur avendo corretto diversi errori riscontrati nei cataloghi, avvisa onestamente di non assumere alcuna responsabilità per altri errori eventualmente presenti e ricorda che il suo catalogo prezzario non ha alcuna pretesa di essere completo. Vuole essere, edè, solo una rassegna mondiale degli esiti riguardanti le monete imperiali romane vendute all'asta. Dato che il prezzo di aggiudicazione è gravato da una commissione aggiuntiva e dalle tasse statali, questo «Yearbook» offre due pratiche tabelle, una con le varie percentuali di commissione praticate e l'altra con tutti i cambi riferiti ai relativi giorni (perfacilitare il confronto, uno dei motivi principali della pubblicazione, i prezzi sono convertiti in USD). Così congegnato il volume, 1'invito dell'autore-editore ai collezionisti di far tesoro del suo catalogo «dal valore decennale» non sembra esagerato. L'opera ha un suo valore che non scade nel tempo, fondata com'è sui risultati delle aste, in base ai quali si potrà anche meglio precisare il grado di rarità di una moneta in base alle volte in cui è apparsa sul mercato. Per non parlare delle eventuali varianti. Certo, non sempre il prezzo registrato in asta rispecchia il reale valore di una moneta, dato che molti altri fattori possono influire sulla determinazione del prezzo; ma il confronto tra più prezzi raggiunti per la stessa moneta nei diversi gradi di conservazione può dare un'indicazione abbastanza obiettiva.

Una novità intelligente è la traduzione della prima parte del testo, dove si danno le indicazioni pratiche per consultare il catalogo, in più lingue, compreso l'italiano: questo agevola molto il collezionista. L'editore si propone di dare alle stampe ogni due anni un nuovo catalogo aggiornato con i prezzi realizzati nel successivo biennio ed ha in corso di stampa altri due cataloghi prezzari dedicati rispettivamente alle monete di Roma Repubblicana (290 BC-31 BC) e al secondo volume delle monete imperiali (138 AD-253 AD), offrendo quindi a chiunque sia interessato alle monete dell'antica Roma una panoramica completa dei prezzi di indubbio interesse e di pratica utilità.

(Cronaca Numismatica nr. 102, Napoli November 1998, p. 41)

usigneret 126

Un elemento de consulta insustituible para el coleccionista de moneda romana imperial, pues ofrece referencia de los precios de remate obtenidos en más de 200 subastas del mundo por todas y cada una de las monedas a que se hace mención entre 1995 y 1996.

Más de 10.000 precios de monedas de todos los emperadores desde el 31 antes de Cristo hasta el 138 de nuestra Era: de Agripa, Augusto, Británico, Caligula, las Guerras Civiles, Claudio, Clodio Macer, Domiciano, Druso, Gaio, Galba, Germánico, Adriano, Livia, Nerón, Nerva, Oto, Tiberio, Tito, Trajano, Vespasiano y Viletlio.

Un auténtico «valor de mercado» que refiere sus precios en dólares USA, con valores estimados tomados de los mejores catálogos del mundo y su comparación con los precios obtenidos en los remates de las subastas. Con la sorpresa de que muchas veces los precios estimados sobrepasan con mucho los precios de remate en subastas, aunque también ocurre, por supuesto, lo contrario.

El trabajo de Mortensen se considera no solo titánico por la referencia cruzada a las subastas internacionales sino que además constituye un elemento de trabajo muy profundo y útil para el coleccionista, toda vez que proporciona un listado exhaustivo de la moneda imperial romana y sus respectivos precios de mercado. Las monedas se detallan con estimación de la condición siguiendo los modelos norteamericanos, EF, VF y UNC.

Ya se advierte también que un precio obtenido en una subasta no tiene que ser necesariamente un precio de mercado, por las condiciones tan subjetivas en que se desenvuelve la subasta pública con múltiples elementos que no intervienen en un precio plano. Sin embargo, no deja por ello de constituir

Un referente valiosisimo, y este anuario es la prueba de lo que decimos, con la salvedad de que va sabemos que existen piezas que no se subastan ni siquiera una vez cada año, sino cada 4, 8 o incluso 50 años. La información que vierte este anuario es válida para el coleccionista, como fuente de información de primera mano, para los académicos, para los comerciantes y para los organizadores de subastas. Se echa en falta la inciusión de subastas españolas, pues la fuente de información proviene de subastas habidas lugar en Paris, Londres, Nueva York, Viena, Bruselas, Hamburgo, Estocolmo, Copenhaque y algunas otras ciudades alemanas, muy pocas italianas y de otros puntos de Europa. Italia y España deberian aparecer como referencias obligadas en la moneda imperial romana, por ser punto de origen de muchas de ellas.

(Crónica Numismatica nr. 91, Madrid March 1998, p. 30)

 

Tom Passon 127

Het vaststellen van prijzen van antieke munten is altijd een moeilijke bezigheid. De bestaande catalogi en handboeken zoals de uit acht delen bestaande "Description historique des monnaies frappées sous I'Empire romain communément appelées médailles impériales" van Cohen, de achtdelige serie "Coins of the Roman Empire in the British Museum" of "Roman Coins and their Values" van David R. Sear geven geen of verouderde prijsindicaties.

Wie toch een goede prijsindicatie wil hebben zal deze elders moeten halen. Een goede hulp hierbij is Roman Coin Price Yearbook 1996/97 samengesteld door Morten Eske Mortensen. Op 518 pagina's geeft hij informatie over prijzen van munten vervaardigd in de periode tussen 31 v.Chr tot 138 n.Chr.

Deze prijzen zijn de opbrengsten gerealiseerd tijdens 251 openbare veilingen die in 1995 en 1996 werden gehouden en ontleend aan 372 veilingcatalogi.

Bij de samenstelling van de gegevens is uitgegaan van de RIC (The Roman Imperial Coinage, volume I-X, Londen 1923-1994). Hierin zijn de munten wetenschappelijk gerangschikt per keizer en op chronologische volgorde en naar muntplaats gesorteerd.

In het Yearbook zijn alleen munten opgenomen die door de veilinghouder van een RIC-nummer zijn voorzien of munten met een verwijzing naar Cohen/BMC/Seaby die zich gemakkelijk naar een RIC-nummer laten omzetten. Munten die niet in de RIC voorkomen zijn bij de samenstelling buiten beschouwing gebleven.

De beschrijvingen en de omschriften zijn zoals die in de RIC worden vermeld. Er is geen poging gedaan deze op fouten te corrigeren. In 1984 verscheen een herziene druk van deel 1, in het jaarboek is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke uitgave uit 1923. Bovenstaande inleiding is van belang bij het gebruik van het boek. Het is raadzaam u ook de overige informatie bij de inleiding eigen te maken. Zo komt U te weten wat het opgeld is dat moest worden betaald en hoeveel belasting bij de aankoop moest worden afgedragen.

Andere zaken voorafgaande aan de muntinformatie zijn zaken als; een overzicht van de kwaliteiten, een verklaring van de afkortingen van de veilingen, een omrekentabel van de verschillende valuta en een overzicht van de keizers en personen van wie munten zijn opgenomen.

Per munt zijn de volgende zaken te vinden: periode van regering, naam van de keizer of persoon, volledige naam en een korte levensbeschrijving, jaar van uitgifte, RIC-nummer, denominatie, muntplaats, omschriften op voor- en keerzijde, beschrijving van de beeldenaar, veilingnummer en data, kavelnummer en een indicatie of de munt is afgebeeld, aanvullende informatie over cataloginummers, opmerkingen van de veilinghouder over zeldzaamheid en eventuele mankementen, kwaliteit, taxatie en opbrengst.

Alle prijzen zijn omgerekend naar amerikaanse dollars. Hierdoor is een prijsvergelijk mogelijk tussen de opbrengsten die dezelfde munt bij verschillende veilinghuizen behaalde. Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat elke opbrengst een momentopname is. De factoren waarom sommige opbrengsten sterk afwijken zijn niet in de tekst verwerkt.

De 10.000 munten die in dit Yearbook zijn samengebracht geven een goede indruk wat er van twee eeuwen romeinse muntslag over is gebleven en tegen welke prijzen deze voor de liefhebber beschikbaar zijn. Later dit jaar verschijnt deel II waarin de munten uit de periode 138-253 n.Chr. zijn opgenomen.

(Muntkoerir nr. 8, Apeldoorn August 1998, p. 39)

Paul Beliën 128

In het Roman Coin Price Yearbook 1996/7 zijn bedragen te vinden die Romeinse munten op verschillende internationale veilingen hebben opgebracht. Het gaat in totaal om 10.000 munten uit de periode 31 v. Chr.-138 n. Chr. Deze munten komen van 251 veilingen die in de jaren 1995 en 1996 zijn gehouden. In de loop van 1998 zal deel II van de serie verschijnen. Hierin zullen munten worden opgenomen uit de periode 138-253 n. Chr. Dit boek is van belang voor diegenen die inzicht willen krijgen in de marktwaarde van Romeinse munten.

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de gerealiseerde prijzen op veilingen van een heleboel factoren afhankelijk zijn en slechts een indicatie voor de waarde van bepaalde munten kunnen geven. Het boek begint met een beschrijving van de indeling en opbouw van de catalogus. Hierna volgen nog een aantal praktische gegevens zoals de afkortingen voor de kwaliteitsaanduidingen die in diverse landen gebruikt worden, een opsomming van alle in het boek, genoemde veilingen en een lijst met wisselkoersen. Deze laatste is toegevoegd omdat alle veilingopbrengsten zijn omgerekend in Amerikaanse dollars. Als laatste is een overzicht toegevoegd van alle keizers uit de periode 31 v. Chr.-138 n. Chr. Hierna volgt de catalogus met een beschrijving van de munten, de veilingen waarin ze voorkwamen en de gerealiseerde bedragen. De beschrijvingen van de munten zijn uitvoerig. Voorstellingen op voor- en keerzijde en op- en omschriften worden vermeld. Ook wordt verwezen naar diverse catalogi en zijn gewicht en kwaliteit geregistreerd. Het is jammer dat de opmaak van de catalogus niet echt overzichtelijk is. Dit vergemakkelijkt het opzoeken van een bepaald munttype niet.

Concluderend kan gezegd worden dat dit een nuttig boek is voor iedereen die een idee wil krijgen van de marktwaarde van bepaalde Romeinse munten. Hierbij moet worden aangetekend dat alleen munten uit de geraadpleegde veilingcatalogi in dit boek zijn terug te vinden. Met de 10.000 exemplaren die in dit werk beschreven zijn kan men echter een heel eind komen.

(De Beeldenaar nr. 4, Leiden July/August 1998, p. 193)

 

Harald Nilsson 129

Till de vanligaste frågor man får som anställd på ett museum hör vad ett föremål är värt. Standardsvaret – åtminstone från oss som arbetar på Kungl. Myntkabinettet - är ju att vi inte får svara på frågor om mynts och medaljers äkthet eller värde. Här följer vi en yrkesetisk konvention och undviker på så sätt alla frågor, där vi kan ställas till ansvar för hur marknaden sedan behagar värdera föremålen.

Många resonemang kan föras och har förts kring förutsättningarna för prissättning av de numismatiska objekten. Kvalitet, sällsynthet, historiskt och konstnärligt värde brukar anföras som grund för högre eller lägre pris och det säger sig självt att detta är en angelägenhet främst för handlare och samlare. Men även ett museum, som skall köpa in föremål, måste ha ett visst begrepp om ett rimligt pris för föremålen. Det vanliga sättet att gå tillväga är att konsultera auktionskataloger och listorna över uppnådda priser. Men detta är en omfattande och tidsödande arbetsmetod och förutsätter ett speciellt intresse för pris och kvalitetssättning, vilket inte alltid är det som ligger i förgrunden i det dagliga arbetet på ett museum. Där är det oftare frågan om att föremålet eller typen saknas och bör köpas in för att komplettera samlingarna.

För den som är intresserad av antika romerska mynt finns numera ett hjälpmedel i form av Roman Coin Price Yearbook 1996/97. Boken förtecknar uppnådda priser - omräknade i dollar - för romerska mynt från 31 f.Kr. - 138 e.Kr., dvs mynt från Augustus tom Hadrianus. Prisuppgifterna kommer från 10.000 tillslag från 251 auktioner hållna under 1995 och 1996 av framstående auktionshus. På detta sätt får man ganska snabbt fram åtminstone en rimlig uppfattning om vad någon har velat betala för ett visst mynt under de angivna två åren.

För att finna priset på ett visst mynt letar man först efter den kejserliga person vars porträtt finns på myntets åtsida. (Det kan ju vara så att porträttet tillhör en kejsarinna eller annan person i kejsarens familj.) Därefter är sökordningen metall (guld, silver, koppar), sedan begynnelsebokstaven i legenden på frånsidan. Utgivaren har därmed anslutit sig till den ordning, som gäller i det gamla verket Cohen, Description historique des monnaies frappées sous 1'Empire Romain. Detta gör det relativt lätt för en samlare att hitta. Däremot förtecknas mynten helt utan hänsyn till utgivningsår.

Det är viktigt att nämna, att katalogen inte är komplett, inte kan bli det och inte är avsedd att vara det. Den förtecknar bara de mynt, som faktiskt varit uppe till försäljning under 1995 och 1996. Vidare får man inte glömma att denna förteckning - av tekniska skäl - exakt återger den information som givits i auktionskatalogerna. Försök att rätta olika slag av fel har visserligen gjorts här och var men detta har bara kunnat ske undantagsvis.

Förordet har tryckts på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och danska - möjligheter till språkövning i numismatisk terminologi finns ! En sida upptar en tabell med kvalitetsbeteckningar från tolv olika lander. Viktiga data om de romerska kejsarna och deras familjemedlemmar meddelas. Hela boken bygger på klok användning av datatekniken. För varje auktionstilfälle har angivits hur mycket 100 USD motsvarar i tolv olika valutor. Layouten är standardiserad och enhetlig - ibland kan det dock vara litet svårt att hitta fram bland alla siffror och kolumner. Till en kommande upplaga borde det tex vara möjligt att något tydligare markera kejsarnamnet, eftersom det är grunden för uppställningen.

(Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 2, Stockholm March 1998, p. 43)

 

Birger Bentsen 130

Det nye værk fra MEM omfatter romerske mønter fra 31 BC til AD 138. Det omfatter endvidere 10.000 auktionspriser i perioden 1996/97.

Romerske mønter samles af personer på tværs af grænser og nationaliter. Det er derfor pudsigt at se afvigelser i de opnåede priser på mønter i samme kvaliteter. Især bemærkes det, at det er de store verdenskendte auktionshuse, der opnår de bedste priser.

Lille anke - det ville være godt, hvis det tydeligere fremgik på de enkelte sider, hvilken Kejser man beskæftiger sig med - det er anført, men det er umiddelbart svært at se.

Det er et imponerende værk, der vil kunne bruges af mange overalt i den numismatiske verden. Vi glæder os til de næste bøger.

(Numismatisk Rapport nr. 55, Copenhagen March 1998, p. 34)

 

Kjetil Kvist 131

Den viktigste bokutgivelsen i Norden i 1997 var Morten Eske Mortensens «Roman Coin Price Yearbook 1996/97». Boken er en imponerende gullgruve for alle numismatikere med hang til klassiske romerske mynter.

Konseptet for denne boken er det samme som vi kjenner fra den dansk-norske og svenske myntprisårboken og fra den ganske ferske nordisk seddelpris årbok som her blir presentert i kapittel 6.

Denne romerske myntprisårboken inneholder 10.000 auksjonspriser på en lang rekke forskjellige mynter utgitt av romerske keisere og liksom-keisere mellom 31 f. Kr. og 138 e. Kr. Materialet er samlet fra 251 auksjoner holdt i 1995 og 1996. Som kjent fra Morten Eske Mortensens publikasjoner er metodikken upåklagelig - på de mer enn 500 sidene som boken inneholder, er det samlet inn store mengder informasjon. Det gjør det utrolig enkelt for en samler å bruke boken som den er ment - nemlig som håndbok.

La oss bare se på en av myntene, en denar utgitt av keiser Vespasian i år 69 - 71 e. Kr. Denne mynten er en av de mest populære romerske denarer på grunn av sin tilknytning til slaktingen av den jødiske opprøret. Antallet omsetninger forteller oss noe om denne populariteten - men vi kan likevel se at auksjonspublikummet ikke deler alle auksjonshusenes entusiasme. Se f.eks. på den store variasjonen på utrop og faktisk pris. Noe av forklaringen på dette får vi i den kollonnen som viser kvaliteten til det gjeldende stykke, og en annen del får vi av de kommentarer Morten Eske Mortensen har gjengitt, f. eks. «exceptionally sharp detail and high relief».

Likevel, nøkkelen til denne boken ligger i de øverste linjene. Først gjengir han årstallet mynten ble preget, i dette tilfelle 69 - 71, så gjengir han hvor i standardverket Roman Imperial Coinage du kan finne en beskrivelse av mynten, altså side 16 i bind II, og at de i det verket har gradert den som sjelden i grad «C», dvs. «common» (vanlig). Deretter kommer RIC nummeret, så valøren, «denarius», så referansenummer til Cohen, BMC, Seaby, Sear, Kank, rett og slett alle andre referanseverk som er i vanlig bruk. Deretter noterer han hvor mynten er preget, «Rome». Denne nøyaktigheten er viktig. I figur 3.1 er det vist utdrag av en side fra boken som en illustrasjon på grundigheten til Morten Eske Mortensen.

Fordi mange vil undre seg over hvor lurt det er å kjøpe en bok om antikke mynter uten ett eneste bilde, er det viktig å påpeke at boken er systematisk. Dette er en håndbok, til hjelp når du blar i auksjonskataloger og når du lurer på hva som er en fornuftig pris på en sli eller slik mynt. I de aller fleste auksjonskataloger og prislister vil det være referert til et nummer i et av de store verkene - går man etter dem vil man alltid finne mynten i denne boka.

Morten Eske Mortensen beskriver også forsiden og baksiden av mynten og gjengir den inskripsjonen som finnes på mynten. Selvsagt har han også med dato, sted og lotnummer på hver mynt, slik at det blir enkelt å finne tilbake til nettopp den mynten, hvis man vil undersøke litt nærmere.

Myntmarkedet for antikke mynter er enormt. Store mengder antikke mynter omsettes hvert år på store internasjonale auksjoner og i de siste årene har vi sett en økende interesse for området. Noen firma tar seg betalt for å frambringe den informasjonen Morten Eske Mortensen har samlet i denne katalogen.

Jeg er overbevist om at denne boken kommer til å bli mottatt med glede av mange samlere verden over - at den vil høste lovord er det ingen tvil om. Jeg selv er svært entusiastisk - det er den viktigste boken Morten Eske Mortensen har utgitt og utvilsomt det mest interessante numismatiske arbeide utgitt i 1997.

Boken koster NOK 500 - noe som må sies å være svært rimelig for en slik nyttig bok.

(Numisma Asloia nr. 232, Oslo April 1998, pp. 13-16)

Tore Trosdahl 132

Vi står her overfor et særdeles imponerende verk. Ved å gjennomgå tre hundre og syttito auksjonskataloger fra de mest kjente auksjonsfirmaer har forfatteren maktet å oppstille en oversikt over priser på romerske mynter oppnådd på disse auksjonene. Oversikten omfatter mynter fra keiser Augustus til keiser Aelius. De er satt opp i kronologisk rekkefølge etter metall.

Boken må være særdeles interessant for alle med kjennskap til romerske mynter og som ønsker å holde seg ajour i markedet.

Den er også særdeles nyttig dersom man er på jakt etter en mynt omsatt på en auksjon i angjeldende år. Un-dertegnede som har en viss kjennskap til romerske mynter, fant boken meget lett å bruke. Dersom man også besitter angjeldende auksjonskataloger, kan man raskt finne de kataloger hvor de oppførte mynter ble solgt for nærmere å konstatere beskrivelsen.

Undertegnede har for eksempel alltid hatt en viss interesse av den berømte sesterts med Agripina. Den ble utgitt av Caligula med hennes portrett med den karakteristiske frisyren på adversen og vognen med de to muldyr og inskripsjonen SPQR Memoria Agripina på reversen. På bokens side 153 finner jeg ganske raskt at denne mynten i tidsrommet 1995-96 har vært oppe på auksjon 28 ganger. Den høyeste pris ble oppnådd på en auksjon hos Sotheby 15.07.1995 i «extremely fine condition» med US$ 26.284,-. Laveste pris var på en auksjon 20.09.1995 hos Classical Numismatic Group, New York i konserveringsgrad «fine» for US$ 175,-. Dette er litt av en prisforskjell når vi vet at romerske mynter i «fine condition», ofte kan være tiltalende. I «very fine», ligger prisen fra US$ 1.200 til ca. 2.000. I ni tilfelle ble mynten ikke solgt.

Det er mulig det finnes enkelte eksperter som vil hevde at de har slik intim kjennskap til markedet, at de ikke vil ha nytte av denne boken. Jeg finner imidlertid dette særdeles tvilsomt.

Det er å håpe at boken vil bli en slik suksess at ideen kan følges opp. Prisen kr. 500.- er ikke avskrekkende. Konklusjon: Et glimrende verk som kan anbefales.

(Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 2, Oslo 1998, p. 34)

 

Recensioner af 2. udgave:

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 (Oslo 1998) - citater / demo

 

Niels Ejgil Stampe 133

Så kom 2. udgave i serien om hammerslagspriser på offentlige auktioner over danske og norske mønter i årene 1996 og 1997.

Førsteudgaven 1995/1996 omhandler 34 auktioner med 7.000 priser, og andenudgaven 1997/1998 omhandler 46 auktioner med 12.000 priser. Det giver i alt 80 auktioner og 19.000 priser ! Priser fra virkeligheden ! Jo flere udgaver der kommer, jo mere uundværlig bliver årbøgerne for både handlere, klubber og prisbevidste samlere, for her kan man på ingen tid danne sig et indtryk af, i hvilket prisleje en given mønt bliver betalt.

Foruden danske og norske mønter medtager årbogen også mønter fra de danske konger i Sverige, kolonierne i Vestindien og Nordatlanten samt besiddelser i Nordtyskland. Nyt er privatmønter fra kolonierne og Norge efter afståelsen i 1814.

Forfatterens omhu og perfektionisme for at få så mange detaljer som muligt med er imponerende, og det afspejler sig tydeligt, når han - bortset fra en ledelinje med årstal, mønt, oplag og møntsted - i kun en linje får plads til auktionsfirma med dato og auktionsnummer, møntens kvalitet, vurdering / mindstepris, hammerslag og pris med provision. Danske, norske, finske, svenske og tyske auktionspriser er omregnet til danske kroner for danske mønter, mens priser på norske mønter er omregnet til norske kroner. I øvrigt er der en tabel, som på auktionsdagen viser dagskurserne på fem andre landes valutaer.

Med den lille og ret ensartede skrift kunne det i førsteudgaven være lidt besværligt at finde frem til en given mønt. Det er i den ny årbog taklet let og elegant ved i kolumne titlen at tilføje land/område og regent, og straks ved man nu, hvor man er.

Nyt i årbogen er desuden - og det er et plus - artikler med trends og highlights fra auktionsmarkedet. Der rundes af med et halvt hundrede sider med annoncer, der foruden at vejlede, inspirere og skabe kontakter bekræfter, at der er et behov for en årbog af denne slags.

(Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 7, Stockholm november 1998, p. 192)

 

Vagn Lundø 134

Møntårbog med gode nyskabelser [overskrift]. Årbogen tæller bl.a. en fin gennemgang af prisudviklingen på norske mønter. En gennemgang, der ledsages af grafer og skemaer [billedtekst]. Man kan vist roligt sige, at den møntårbog, Morten Eske Mortensen, udsendte for to år siden, lider af vokseværk. Nu foreligger 2. udgave. Den er ca. 200 sider større og byder denne gang på 12.000 auktionspriser mod ca. 7.000 sidste gang.

Men der er også andre nyheder, som må hilses med glæde. Bl.a. indlæg fra en række gæsteskribenter. Guttorm Egge byder således på en fin gennemgang af prisudviklingen på norske mønter i perioden 1994-97. En gennemgang, der ledsages af en række oplysende grafer og skemaer. Egge fastslår bl.a., at hvor det tidligere var muligt at købe mønter fra før 1814 til katalogpriser, ser det helt anderledes ud nu. Mangelen på materiale, har øget priserne. Ikke mindst, når det gælder god kvalitet, bedre typemønter og sjældne årstal.

Andre gæsteskribenter er repræsentanter fra nogle af de auktionshuse, priserne er hentet fra. Det gælder Finn Rasmussen fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Gunnar Thesen fra Oslo Mynthandel og Ole Andreasen fra Kunsthallens Kunstauktioner. De beretter alle om deres auktioner – og har jo mere end så mange andre fingeren på pulsen. Der er dog også blevet plads til et helt nyt auktionshus inden for møntverdenen. Det er Thomas Høiland. Gæsteskribenten herfra er lederen af møntafdelingen Michael Fornitz, der meget naturligt beretter om sin sidste tid hos Hornung, der ikke længere eksisterer. Af gode grunde har Morten Eske Mortensen ikke nået at få resultaterne fra Høilands første auktion med, da den afvikledes for nylig. Oven i købet med et meget bemærkelsesværdigt resultat, idet der blev omsat for over tre millioner kroner, mens det samlede opråb lå på ca. 1,5 mio.

Mens den første årbog rummede resultater fra 10 auktionshuse, er tallet denne gang udvidet til 14. Følgende er repræsenteret. Ahlström i Stockholm, Antikören i Göteborg, Bruun Rasmussen i København, Holmasto i Helsingfors, Hornung i København, I.K. Mønter i Rødding, Kunsthallen i København, Künker i Osnabrück, Myntgalleriet i Oslo, Nellemann & Thomsen i Viby, Oslo Mynthandel, Riibe i Trondhjem, Tonkin i Linköping og Wallin i Stockholm.

Det er resultater, der stammer fra perioden 1996-97. Og ligesom sidst sættes der fokus på Danmark (1448-1997), Trankebar (1620-1845), Slesvig-Holsten (1514-1864), Dansk Vest Indien (1740-1917), danske konger i Sverige (1449-1565) samt Norge (1483-1814-1997). Eneste nyskabelse her er, at Norge er udvidet helt frem til 1997.

Årbogen er udformet, så man i forbindelse med hver mønt får oplysninger om auktion, navn og dato for salg, Galster-, Hede-, Uno Barner Jensen, Schou- og Sieg-numre, møntsted, vægt, kvalitet, eventuelle kommentarer fra auktionshuset, vurdering og hammerslag.

Alle priser er i danske og norske kroner – for sammenligningens skyld. Det er sket efter registrerede valutakurser på selve auktionsdagen. Og ligesom tidligere findes der forrest i bogen et særligt afsnit med disse valutakurser. Ligesom der også er afsnit om kvalitetsbetegnelse og et omfattende register.

Det er kort og godt et hav af nyttige oplysninger, der for størstepartens vedkommende serveres i skemaform. Et opslagsværk, der både henvender sig til samlere og handlere. Årbogen er let at betjene, men desværre serveres det omfattende materiale med en så lille skrift, at man skal have rigtig gode øjne. Årsagen ligger naturligvis i, at sidetallet ellers var blevet betydeligt større. Og bogen derved uhåndterlig.

(Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 30. maj 1998)

 

Franck Petersson 135

Nyttige håndbøger for de prisbevidste [overskrift]. Denne møntprisårbog er en af de seks bøger over auktionspriser i 1990'erne, som kan være til stor nytte for samlere med interesse for auktioner omkring emnerne [billedtekst].

Morten Eske Mortensen er en flittig mand. Foruden diverse bøger om mønter og møntsamlere har han gennem de seneste år været den ivrigste iagttager af offentlige auktioner inden for det numismatiske område. Dette har resulteret i ikke færre end seks digre værker med resultaterne af hans optegnelser.

Disse resultater af auktionspriser gennem 1990'erne på nordiske numismatiske emner er af uvurderlig betydning for prisdannelserne hos katalogudgiverne – og til stor nytte for samlerne.

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 omfatter hammerslagspriser fra offentlige auktioner i 1996 og 1997, 12.000 priser på mønter fra Danmark, Norge, (danske konger i) Sverige, Slesvig-Holsten, DVI og Trankebar og prisen på bogen er 350 kr. Den tilsvarende bog med 9.000 priser over svenske og finske mønter koster 300 kr.

Bøgerne oplyser om auktionsfirma, lot-nr., dato, kat.-nr., årstal, nominal, konservering, vurdering og andet, som kan tænkes relevant for en seriøs samler.

Dansk-Norsk-bogen indeholder desuden indlæg fra gæsteskribenter med et indgående kendskab til mønter, priser og udvikling af disse, som den norske gæsteskribent, Guttorm Egge, der har medtaget ikke alene tabeller over norske mønter, men også diagrammer over prisudviklingen.

Morten E. Mortensen har også lavet en prisbog over nordiske sedlers prisudvikling ved 150 auktioner 1990-1996, men også Roman Coin Price Yearbook 1996/97 står Morten Eske Mortensen for. Disse nyttige bøger kan købes hos mønthandlerne eller direkte hos Grelbers Forlag, Drejøgade 26 i København.

(Aalborg Stiftstidende, lørdag 27. juni 1998)

 

Hjejl Resen Steenstrup 136

I lande som Tyskland og USA har møntsamlere gennem de sidste 20 år kunnet slå markedspriserne op i f.eks. Deutsches Münzpreis-Jahrbuch med over 30.000 hammerslagspriser i hver årbog fra tyske, østrigske, schweiziske, svenske og amerikanske auktioner. Denne mulighed har skandinaviske samlere også haft, men kun i et par år. For 2 år siden udkom foreliggende dansk-norske årbog første gang indeholdende en fortegnelse over mønter fra Danmark 1448-1995, Norge 1483-1814, Slesvig-Holsten til 1864, Trankebar, tidligere Dansk-Vestindien, danske konger i Sverige, Wolfenbüttel, Bremen og Verden, Oldenburg og Lauenburg, dvs. i princippet alle de mønter, som er med i Schou: Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923, Kbhvn. 1926.

Årbogen er ordnet som et møntkatalog dvs. efter årstal og efter stigende møntvaleur, og for hver mønt er relevante oplysninger anført. Alle priser er omregnet til danske hhv. norske kroner. Årbogens fortrin fremfor vurderingskataloger er, at årbogen giver markedets vurdering af, hvad en bestemt mønt er værd. Bogen er ret let at arbejde med.

Den nye udgave er ligesom den forrige forlagsindbundet. Årbogen er blevet kraftigt udvidet med over 160 extra sider og ajourført. Forrest i årbogen er der flere forord, artikler af ledende markedsdeltagere og grafiske kurver, som fortæller lidt om og analyserer møntsalget og auktionsmarkedet.

Nyt er også en talsøjle med de opnåede hammerslagspriser inkl. det standardsalær som køberen betaler til auktionshuset – læseren skal derfor ikke selv have ulejlighed med at udregne den totale købspris, som køberen betaler, når han køber en mønt på auktion; denne udregning er allerede foretaget af årbogsredaktionen ! Denne totale købspris på auktionen kan så ganske let sammenlignes med andre udbudspriser i markedet eller med de mere eller mindre fiktive såkaldte "vurderingspriser", som der er "sjusset frem til" i vurderingskataloger. Årbogen oplyser de "rigtige markedspriser", som samler- & handler- markedet betaler på auktioner. Sammen med den samtidigt udgivne søsterpublikation Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98 (redaktør Morten Eske Mortensen, Auksjonsforlaget, Oslo 1998, 2. rev. og udvidede udgave, ISBN 87-90358-06-6, 307 + [44] sider, forlagsindbundet. Pris i Danmark: 325 d.kr. incl. forsendelse. Grelbers Forlagsekspedition, adr. ovenfor) er hele det nordiske marked for samler-mønter nu dækket med disse 2 nye priskataloger.

Årbogen – som er langt mere omfattende end f.eks. Sieg’s Møntkatalog – er basisk et Index til, hvad der er skrevet i et meget stort antal af auktionskataloger. Der er henvisninger til rækkefølgen i Sieg, og som ekstra gevinst giver Årbogen ydermere reference-numre til andre nordiske standard-referenceværker.

Årbogen indeholder data om mere end 12.000 mønter, som er blevet udbudt til salg på 46 nordiske, offentlige auktioner i kalenderårene 1996 + 1997.

Der ligger et enormt stort arbejde bag årbogen, som stadig kan anbefales referencesamlinger og udlån.

(Fællesmønt nr. 44, Skelhøje marts 1999, p. 4)

Uno Barner Jensen 137

Bogen er en fortsættelse af Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 og indeholder auktionspriser på mønter fra Danmark 1448-1997, danske besiddelser fra de respektive perioder samt fra Norge fra 1483-1814-1997. Mønterne er solgt på 46 navngivne offentlige auktioner i Danmark, Norge og Sverige i 1996 og 1997.

Når det lykkes at finde indholdsfortegnelsen på side 46-48, er bogen let at slå op i, og dén samler eller handler der hurtigt vil se de to foregående års offentlige salg og opnåede priser, har i Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 et fortræffeligt opslagsværk. Det kunne ønskes, bogen dækkede en periode på noget mere end to års salg og derved også kunne benyttes til vurdering af sjældenhedsgraden på de sjældnere forekommende mønter. Men de der leder efter de sidste par års offentlige salg, har her et hurtigt opslagsværk frem for at skulle lede i stakken af auktionskataloger.

Det er selvfølgelig nødvendigt at tage forbehold for enhver situation, og forordet gør da også gældende, at der er tale om offentlige auktioner. Hvad der sælges gennem de større foreninger og mange handlere, har Morten Eske Mortensen ikke med, hvilket da heller ikke ville være rimeligt at forlange. Men hele dette salg er også af betydning for såvel prisdannelsen som vurdering af sjældenhed, ikke kun for de mere almindelige mønter, men også for mønter der kun er til salg med 5 eller flere års mellemrum. Som et eksempel kan nævnes Chr. Funck-Rasmussens samling af trankebarmønter, der blev solgt gennem Dansk Numismatisk Forening.

Fører man selv register over solgte mønter, kan man også benytte Morten Eske Mortensens bog til at verificere sine egne oplysninger.

Jeg har ikke set den første udgave af Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96, men efter de i bogen genoptrykte anmeldelser, ser det ud til forfatteren har taget meget til efterretning i denne nye udgave.

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 6, København september 1998, p. 99)

 

Helge Kierkegaard 138

Det har længe været kendt, at raritetsbetegnelserne i Hede ikke er så præcise, som man kunne ønske. I irritation herover begyndte jeg for efterhånden mange år siden at notere mig, når bestemte mønter dukkede op på en række auktioner og lagerlister fra større firmaer.

Jeg gjorde det netop med basis i en udgave af Hede: Gennemgik kataloger og lister på jagt efter "mine" mønter og noterede dem ind under nummeret i Hede. Kønt så det ikke ud (nej, det var ikke en l. udgave af Hede, der måtte lægge sider til ! ), men det var brugbart, og jeg lærte meget. Da en kendt numismatiker på et tidspunkt skrev et lille hæfte om raritetsangivelserne, kunne jeg endda fortælle ham om en mønt, han ikke havde været opmærksom på. "Nydeligt" står der på et postkort fra ham, jeg stadig har.

Arbejdet kan på ingen måde sammenlignes med den foreliggende årbog, men jeg har altså siddet og svedt over en række ikke altid fejlfri kataloger, så jeg har stor respekt for en mand, der vil bruge tid på at proppe 12.000 auktionspriser fra to år (1996 og 1997) ind i en håndbog.

Jeg har selvfølgelig ledt efter "mine" mønter og jeg har ledt efter alle mulige andre. Man kan bruge bogen til at studere priser inden et køb. Man kan bruge den, hvis man vil have et indtryk af, hvor almindeligt forekommende en mønt er - har den været handlet ti gange de sidste to år, kommer den jo nok igen, og så behøver man måske ikke skrabe bunden af pengekassen denne gang, hvis mange byder på mønten. Og man kan bruge bogen, hvis man pludselig tiltrækkes af et nyt område. Det sker jo, at man via bytte eller et auktionslot med flere mønter sidder med nogle mønter lidt udenfor ens normale område, men hvordan er priserne egentlig? Et hurtigt opslag i årbogen kan give en god fornemmelse om niveauet, som altså er opnåede salgspriser og ikke det mere diffuse begreb vurderingspriser.

Det er 2. udgave. Foruden selve katalogdelen er der artikler om forskellige auktioner i de to år, bogen dækker, skrevet af personer fra auktionshusene, og der er en interessant oversigtsartikel om prisudviklingen på norske mønter i årene 1994-1997, skrevet af Guttorm Egge. Der er også en del praktiske bemærkninger om brugen af årbogen, som man bør læse grundigt. Ikke fordi katalogdelen er vanskelig at bruge, men fordi man her får forklaret de rammer, bogen arbejder inden for.

Hvis det ikke allerede er fremgået af det skrevne, kan jeg kun anbefale årbogen, som jo knapt forældes. Nok vil nye udgaver bringe opdatede priser, men med flere udgaver på sin reol, vil man opbygge et stadig bredere, nyttigt register over møntpriser.

Det bør nævnes, at bogens dækningsområde er Danmark 1448-1997, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514-1864, Dansk Vestindien 1740-1917, danske konger i Sverige 1449-1565 og Norge 1483-1997.

(original anmeldelsestekst; forkortet udgave trykt i Numismatisk Rapport nr. 60, København juni 1999, p. 48-49)

Preben Eriksen 139

Det er et omfattende arbejde Morten Eske Mortensen (MEM) har påtaget sig med udgivelsen af årbøgerne. Det startede med Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 og Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 hver med 7.000 auktionspriser.

Det arbejde er nu fulgt op med: Dansk-Norsk Myntpris-Årbok (DNMÅ) 1997/98 med 12.000 auktionspriser på mønter fra Danmark 1448-1997, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514-1864, Dansk Vestindien 1740-1917, danske konger i Sverige 1449-1565 og Norge 1483-1814-1997.

Auktionspriserne er hentet fra 14 auktionshuse i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Tyskland, og man får ved hver mønt oplysninger om: Auktion, vurdering, hammerslag og pris incl. salær. For mønter henhørende til Danmark er prisen i Dkr og for Norges vedkommende i Nkr. Det er reelle priser og for mønter handlet i udlandet, er der omregnet fra kursen den pågældende dag.

Bogen indeholder derudover en række artikler. Guttorm Egge har skrevet om Prisudviklingen på norske mønter 1994-1997. Artiklen er meget grundig og illustreret med nogle meget avancerede grafer.

De danske beskrivelser betegnes som "Highlights". Michael Fornitz (MF) der nu er ansvarlig for Danmarks nyeste møntauktionshus, Thomas Høiland Møntauktioner. Thomas Høiland er velkendt i frimærkekredse, hvor han er førende i Danmark. MF var tidligere tilknyttet Hornungs Møntauktioner, hvorfor det er "Highlights" herfra han beskriver. Det hænger sammen med, at der på det tidspunkt han skulle skrive til DNMÅ ikke havde været auktion hos Thomas Høiland. Den første auktion var den 20. april 1998 og må betegnes som en succes. Vurderingsprisen var på ca. 1,5 mill. og omsætningen blev på 3 mill., så Thomas Høiland og Michael Fornitz kom godt i gang. Der var Highlights på auktionen, dem hører vi nok om senere. Finn Rasmussen har skrevet Highlights fra Bruun Rasmussens auktion. Han er for øvrigt startet som mønthandler i det han har overtaget den velkendte mønthandel "PLEA" på Gl. Kongevej. For Kunsthallen har Ole Andreasen fra Coin Invest skrevet Highlights. Ole Andreasen er trådt til efter Jens Hermanns død.

Med hensyn til møntpriser og auktionsomsætning kan vi ikke klare os over for nordmændene – det er nok olien, der spiller ind ! Gunnar Thesen har skrevet Highlights fra Oslo Mynthandel.

Den svenske Myntpris-Årbok er nu udvidet og hedder Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98 og indeholder 9.000 auktionspriser på mønter fra Sverige 1521-1997, Reval, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern, Stralsund, Wismar, Bremen & Verden, Mainz, Nürnberg og andre besættelsesmønter 1561-1903, Finland 1864-1997. Priserne er baseret på 46 forskellige auktioner i 1996/97 afholdt af 14 auktionshuse.

Roman Coin Price Yearbook indeholder 10.000 auktionspriser på mønter fra Augustus til Hadrian baseret på hammerslagspriser fra mere end 200 offentlige auktioner rundt om i verden.

Nordisk Seddelpris-Årbok 1997 har 7.000 auktionspriser fra mere end 150 nordiske offentlige auktioner.

Som der fremstår af ovenstående er det et imponerende arbejde MEM har udført. Det kan anbefales at anskaffe det katalog, der svarer til ens eget interesseområde.

På foreningsplan støtter vi os til de gængse kataloger. Men arbejdet med anvisningslisterne ville måske blive mere kvalificeret, hvis vi også havde MEM's årbøger til rådighed.

Nogle vil nok mene at bøgerne er dyre, men det skal jo stilles op mod det man får for pengene. MEM er "systematikkens" mand, det ser man tydeligt i bøgernes layout, hvor man må sige, at det er en stor fordel, at de er med fast bind og har hver deres farve.

(Møntsamleren nr. 2a, Hvidovre og Herning oktober 1998, pp. 28-29)

 

Svein H. Gullbekk 140

Alle som er opptatt av hva en mynt bør koste, hvor det er mulighet for å gjøre et godt kjøp eller hvilke mynter som er å finne i handelen, bør ha tilgang til Dansk-Norsk Myntpris-Årbøker. Denne siste utgaven innholder opplysninger om oppnådde priser for 12.000 danske og norske mynter solgt på 46 auksjoner i Norden i 1996 og 1997. Umiddelbart kan Mortensens bøker fortone seg som en monoton oppramsing av tall, men fokuserer man på enkelte mynttyper, år eller varianter, åpner det seg en rekke interessante aspekter ved handelen med mynt. De som samler norske 50 ører fra 1880 i usirkulert stand vil utvilsomt undre seg over at tre slike er omsatt av samme firma for henholdsvis kr. 7.360,- , 8.050,- og 13.800,- ved tre ulike auksjoner. Alle er klar over at to mynter i usirkulert kvalitet ikke nødvendigvis må være like gode. Der én handler vil utrope i kvalitet 0 vil en annen kanskje nøye seg med 0/01. Nyansene er små og prisforskjellen stor mellom en mynt i kvalitet 0 og et eksemplar som får betegnelsen "Prakteksemplar". Forskjellen er ofte avhengig av øye som ser ! I mine glade samlerdager hadde jeg et godt øye til en norsk 5 øre fra 1896 som ble gradert til kvalitet 1+/01 med prisen kr. 425, - hos en handler utenfor Oslo. Tilgangen på midler var knapp, så jeg klarte aldri bestemme meg for å kjøpe mynten. Etter noen måneder sendte handleren 5-øringen til auksjon i hovedstaden hvor den med kvalitetsangivelsen "Prakteksemplar" ble solgt for nærmere kr. 3.000,- . Det viste seg at myntens lyse og gyldne patina var ettertraktet vare hos samlere av Oscar II's mindre valører i topp kvalitet. Det finnes utallige eksempler på tilfeller hvor subjektive kriterier for hva som gjør én mynt bedre enn en annen gjør seg gjeldende. Og er det to ivrige og ressurssterke personer som skal ha samme mynt på samme auksjon, kan det lett føre til fantasipriser (jf. Guttorm Egge: Prisutvikling på norske mynter i perioden 1994 til 1997, s. 18 ff.). Hvorfor det ene eksemplaret av 50 øre 1880 i kvalitet 0 oppnådde nærmere dobbel pris av de to andre (i samme kvalitet), er uvisst, men denne boken gir deg i det minste anledning til å gå tilbake og sjekke, og eventuelt spørre den som avholdt auksjonen om årsaken.

Mer tankevekkende er det når mynter som oppgis å være av samme kvalitet oppnår vidt forskjellige priser hos ulike auksjonshus. Skyldes dette ulik kvalitetsvurdering eller simpelthen at kjøpegruppen og interessen for enkelte auksjoner er større enn andre. Alle med kjennskap til handel med mynt vet at myntmarkedet ikke er et perfekt marked. De som er kunnskapsrike kan meget vel kjøpe en mynt ett sted for umiddelbart å selge samme mynt med god fortjeneste ett annet. Mye avhenger av kunnskap om hvem som samler hva. Både utbudet av mynt og interessen for mynt varierer over tid. Ved enkelte tilfeller legges store betydningsfulle samlinger ut for salg. Det hadde vært ønskelig om fremtidige utgaver inkluderte en liste over slike samlinger med korte sammendrag av inneholdet samt referanser til auksjonskatalogene. Dansk-norsk mynt omsettes også utenfor Norden. For å komplettere informasjonen om handel med slik mynt ville det ha vært interessant å sammenligne priser oppnådd på engelske, tyske og amerikanske auksjoner med de nordiske. All informasjon om omsetning av mynt som blir systematisert og gjort tilgjengelig gir samlere og handlere bedre bakgrunn for å prise sine mynter. I så måte er den lille artikkelsamlingen om "Highlights fra møntauktionerne 1996 og 1997" skrevet av representanter for ledende auksjonshus i Norden, og særlig analysen av "Prisutviklingen på norsk mynt i perioden 1994 til 1997" skrevet av Guttorm Egge, med på å øke denne utgavens nytteverdi betydelig.

For oss med interesse for vikingtids- og middelaldernumismatikk ville en utvidelse av Myntprisårboken bakover i tid være ønskelig. Både dansk og norsk utmynting utgjorde betydelig omfang allerede i det 11. århundre. Når oversikten innledes med det danske Riksrådets pregninger i 1448 og kong Hans' utmyntinger 1483-1513 for Norge, er de første 500 årene av dansk-norsk utmynting - det vil si halvdelen - utelatt. Opplysninger om oppnådde priser for det relativt beskjedne antallet middelaldermynter som utbys for salg vil utvilsomt være et nyttig tilfang til fremtidige årbøker.

Etter flere utgaver av lignende håndbøker over ulike temaer har Morten Eske Mortensen funnet en enkel og oversiktlig form å presentere sine data på. Det er svært lett å finne frem til ønsket mynttype og variant. Når det gjelder den innledende delen av boken som omfatter forord, diverse forklaringer til bruken av boken, artikler m.m., er denne forunderlig uoversiktlig. Innholdsfortegnelsen - eller register som det heter i boken - dukker først opp på side 46-48, og begynner da med å liste opp katalogdelen som starter på side 49. Det er først etter at en fortegnelse over innholdet i katalogen er redegjort for at vi får en fortegnelse over artiklene med sideanvisninger. Ønsker man å slå opp på Guttorm Egges overnevnte artikkel, med henvisning til side 18, finner man raskt ut at boken ikke inneholder sidenummerering før på side 43. Det er vanskelig å forstå motivet med å ikke plassere en fullstendig innholdsfortegnelse først i boken. En slik innholdsfortegnelse burde også oppgi anvisninger til hvilke sider vi kan finne liste over auksjoner, forkortelser og diverse forklaringer.

Myntprisårbokens oversikter gir ikke bare oversikt over priser, men den representerer en viktig fortegnelse over hvilke mynter som blir utbudt for salg - og kanskje enda viktigere, hvilke mynter som ikke blir utbudt for salg. Nytteverdien av Myntprisårbøkene er kumulativ på den måten at for hver nye utgave øker datagrunnlaget for å gjøre seg opp en mening om priser for enkeltobjekter, prisutvikling og sjeldenhet. Myntprisårboken inneholder opplysninger som allerede er offentlig tilgjengelig for de som har tilgang til auksjonskatalogene, men måten de er systematisert og ordnet på gjør denne - den forrige og fremtidige utgaver - til verdifulle referanser for samlere av og forskere på dansk-norsk mynt etter 1448 og 1483.

(Numisma Asloia nr. 236, Oslo januar 1999, pp. 21-23)

 

Kjell E. Zapffe Andersen 141

Som "alle" myntsamlere vet har Morten Eske Mortensen viet sitt liv til bøker. Spesielt bøker av numismatiske interesse. Når det ikke er nok bøker å kjøpe og selge, lager han de selv, jfr. ovennevnte tittel. Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 er et nytt bidrag i tilstrebelsene på å skaffe de som er bedagelig anlagt en lettere tilgang til auksjonssalgsprisen enn de ellers ville ha hatt. Mange kunne ha skrevet en slik bok som Morten Eske Mortensen har gjort, men det er bare Mortensen som har tatt tak i det og gjort det. For det er vi samlere / handlere han stor takk skyldig. Myntprisårboken er til uvurderlig hjelp for den som vil danne seg et bilde av prisnivået på de myntene man er interessert i . Den er et oppslagsverk beregnet både for handlere og samlere og gir et større antall nyttige opplysninger om temaet enn det er mulig å skaffe seg direkte fra andre bøker.

Forbedringene fra forrige utgave er at nå er auksjonsfirmaene som er med i boken øket til 14 og dette medfører at antall auksjonspriser er øket til ca 12.000. De auksjonene som dekkes er fra årene 1996/1997 og dekker områdene Danmark, Trankebar Slesvig/Holstein, Dansk Vest India, Norge og danske konger i Sverige. Da Myntprisårboken dekker auksjoner avholdt i 1996/1997, synes jeg personlig det er feil når boken utgis som Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/1998. [MEM anm.: f.eks. er Siegs katalog med titlen 2000 udgivet i året 1999; skønt det er ulogisk titel-betegnelse, vil erfarne markedsdeltagere være bekendt med, at markedet gennem mange år har etableret sådan titel-givning som de facto standard vedr. priskataloger.]

Det er videre et stort pluss for den utgaven at boken også inneholder artikler fra gjesteskribenter og spesialt den fra Guttorm Egge. Guttorm Egge må ha nedlagt et betydelig arbeid i forbindelse med sin artikkel som er meget godt illustrert med grafer og tabeller. Det er også interessant å registrere hva representantene fra de forskjellige auksjonsfirmaene mener om markedet.

Til slutt vil jeg vise til tre sider i boken som jeg mener alle lese før de går videre med å studere detaljene i boken og bruke opplysningene. Det er for det første redaktørens forord, spesielt det som er rammet inn nederst på siden. Det neste er redaktørens "Generell Guide til hva en Myntpris-Årbok er, og hva en Myntpris-Årbok ikke er". Det siste av de tre er Guttorm Egges betraktninger i artikkelen "Prisutviklingen på norske mynter i perioden 1994 til 1997" under de to avsnittene Innledning og forbehold og Forhold som er avgjørende for prisen på en mynt. For å få et så godt resultat som mulig ved bruk av boken, er det nødvendig å ha disse forutsetningene klart for seg.

Det er viktig å huske at markedet er dynamisk. Det er derfor godt at vi har fått denne boken som er et godt verktøy når vi som handlere/samlere leter etter "riktig" pris på en mynt.

Dette er en bok alle handlere må ha og samlere bør ha. Ingen vil angre på denne anskaffelsen.

 

J. Tacke 142

Aus Kopenhagen kommt es Schlag auf Schlag ! Im Heft 5/1998 konnte M&P das Schwedisch-Finnnische Münzpreis-Jahrbuch vorstellen, nunmehr liegt bereits das Dänisch-Norwegische Münzpreis-Jahrbuch 1997/98 vor. In dieser Auflage sind 12.000 Auktionsergebnisse der Jahre 1996 und 1997 erfasst, wobei der Ausgangszeitraum der Erfassung bei den einzelnen Staaten zum Teil bereits in das 15. Jahrhundert zurückverlegt wurde. Im einzelnen sind die Auktionsergebnisse von Münzen der folgenden Gebiete in dem Band enthalten: - Dänemark 1448 - 1997 - Tranquebar (dän. Kolonie) 1620 - 1845 - Dänisch-Westindien 1740 - 1917 - Schleswig-Holstein 1514 - 1864 - Norwegen 1483 - 1997 – dänische Könige in Schweden 1449 – 1565 – Island - Grönland 1926 - 44 (auch Privatmünzen) - Färöer-Inseln 1941 –Bremen und Verden 1641 – 43 - Oldenburg 1761 – 65 - Lauenburg 1830 - Wolfenbüttel 1627 ("Hahnrei-Taler").

Von jedem Stück sind folgende Angaben zu finden: - Prägejahr und Nominal der Münze - Auktionshaus mit Datum der Auktion - Los-Nummer im Auktionskatalog - Zitat nach Galster oder Hede - Erhaltungsgrad – Schätzpreis – Zuschlagspreis - eventuell noch Anmerkungen des Auktionshauses.

Mortensen nimmt auch Lots auf, wobei bei zwei Münzen die zusätzliche im Anmerkungsfeld aufgeführt wird. Für den Zeitraum 1448 bis 1730 werden generell alle Lots erwähnt !

Man sieht, es bleiben so gut wie keine Wünsche offen, und jeder Sammler oder Händler kann sich über den skandinavischen Münzenmarkt informieren.

(Münzen & Papiergeld nr. 6, Regenstauf september 1998, p. 130)

 

Ursula Kampmann 143

Ein Register zu allen Auktionskatalogen soll es sein, und der Leser möge die Zahlen nur ja nicht als grundsätzliche Preisangaben verstehen, so versucht Morten Eske Mortensen seine neuen drei Bände zum nordischen Geldwesen zu verteidigen. Und wenn die langen Computerlisten zusammen mit all den zitierten Katalogen benutzt werden, dann sparen sie einem sicher eine Menge Arbeit, wenn man Preise für Dänische, Schwedische, Norwegische und Finnische Münzen und Geldscheine sucht.

In seinem Dansk-Norsk Myntpris Årbok finden sich beeindruckende 12.000 Auktionsergebnisse aus den Jahren 1996 und 97 zu den Bereichen Dänemark, Tranquebar, Schleswig-Holstein, Nordatlantik, Dänisch-Westindien und Norwegen. Im Svensk-Finska Myntpris-Årboken sind 9.000 Zuschlagspreise für Schweden, Besetzungsmünzen und Finnland angegeben. Im Nordisk Seddelpris Årbok nennt der Autor 7.000 Auktionsvorkommen von Geldscheinen aus Dänemark, Dänisch-West Indien, die Färöer Inseln, Grönland, Island, Norwegen, Schweden und Finnland für die Jahre 1990-1996. Sammler und Händler, die sich überwiegend mit Münzen und Geldscheinen aus diesen Gebieten befassen, können mit den neuen drei Jahrbüchern beim Suchen von Preisen sicherlich eine Menge blättern in unzähligen Katalogen sparen. Und da Zeit schliesslich Geld ist, werden sich die drei Bücher bald amotisiert haben.

(Münzen Revue nr. 12, Basel december 1998, p. 47)

Joachim Stollhoff 144

M. E. Mortensen hat die vor zwei Jahren begonnene Reihe der Dänisch-Norwegischen Münzpreisjahrbücher nun mit einem zweiten Band fortgesetzt, der die in den Jahren 1996 und 1997 erzielten Auktionsergebnisse enthält. Es werden 12.000 Zuschlagpreise aus 46 Auktionen von 14 Auktionsfirmen aufgeführt; ausser den skandinavischen Firmen ist ausnahms-, aber sinnvollerwiese auch die Auktion 34 der Firma Künker berücksichtigt, da sie eine Sammlung dänischer Münzen enthielt. Der Umfang ist gegenüber dem ersten Band erweitert worden, denn es werden jetzt auch die Münzen Norwegens nach 1814, also nach der Trennung von Dänemark, aufgeführt. Ausserdem enthält der Band jetzt einleitende Erläuterungen auch in Deutsch und Englisch. Eine umfangreiche Übersicht über die Preisentwicklung der norwegischen Münzen vergleicht Auktionsergebnisse der Jahre 1994-1997 mit den Bewertungen des Katalogs von Ahlström, Brekke und Hemmingsson, "Norges Mynter", von 1976. An die Liste der Auktionsergebnisse hat Mortensen noch eine zuzätzliche Spalte angehängt, in der er die Zuschlagpreise mit der an das Auktionshaus zu zahlenden Provision addiert, so dass sich ein Endpreis ergibt, den der Käufer zu zahlen hatte. Sonst entspricht der zweite dem ersten Band in seiner übersichtlichen Gliederung und sorgfältigen Bearbeitung.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr 189, Frankfurt am Main januar 1999, p. 59)

Jan van Geelen 145

Een overzicht van 12.000 prijzen uit de jaren 1996 en 1997 betaald in openbare veilingen voor munten uit Denemarken, Sleeswijk-Holstein, koloniën en Noorwegen 1448-1997. Het boek geeft een overzicht van de prijzen uit 46 veilingen gehouden door veertien verschillende Skandinavische veilinghuizen in de jaren 1996 en 1997. In een tabel wordt per veilingdatum een omrekening gegeven van de Skandinavische valuta naar Amerikaanse, Duitse en Zwitserse tegenwaarden. Deze uitgave biedt de professionele numismaat en de liefhebber alle informatie over de geldswaarde (op één bepaald moment) van een groot aantal munten uit eerder genoemde landen.

(De Beeldenaar nr. 6, Leiden nov./dec. 1998, p. 285)

Tom Passon 146

In deze uitgave treft u een overzicht aan van veilingopbrengsten van munten afkomstig uit Denemarken (1448-1997), Trankebar (Deens India), Sleeswijk-Holstein (1514-1864), Deens West lndië (1740-1917), deense vorsten in Zweden (1449-1565) en Noorwegen (1483-1997). In dit boek staan 12.000 opbrengsten, behaald bij openbare veilingen in Skandinavië georganiseerd door onder meer Ahlström, Antikören, Holmasto, Kunsthallen, de Oslo Mynthandel en Wallin. Illustraties van de stukken zijn niet opgenomen.

Voor een goed gebruik van dit jaarboek is het raadzaam de uitleg bij de tabellen in het voorwoord goed door te nemen. De munten zijn per land chronologisch gerangschikt per vorst of periode. Per munt wordt een opgave gedaan van het jaartal, een verwijzing naar standaard literatuur, denominatie, veiling waar de munt werd aangeboden, veilingdatum en kavelnummer en een indicatie of de munt in de catalogus staat afgebeeld.

Verder aandacht voor zaken als varianten in beeld en/of omschrift, afwijkende muntplaatjes of metaal, vervolgens de kwaliteit, de taxatie, de toeslagprijs ex- en inclusief kosten in deense kronen.

Net als bij andere jaarboeken, samengesteld door deze auteur (zie MUNTkoerier 8, 1998 Roman Coin Price Yearbook en 12, 1998 Svensk-Finska Myntpris-Årsboken) is bij de catalogisering uitgegaan van de informatie uit de veilingcatalogus. Deze werden integraal overgenomen, ook al zou de informatie incorrect zijn geweest.

Voorafgaande aan de catalogus treft u een lijst aan van de veilingen waarvan de opbrengsten in dit jaarboek zijn verwerkt. Van enkele veilingen worden samenvattingen gegeven waarbij ingegaan wordt op de prijsontwikkelingen in de afgelopen jaren. Een aantal grafieken maken deze ontwikkelingen in de periode 1994-1997 duidelijk zichtbaar. Een register op land en vorst maakt het mogelijk om in een oogwenk informatie over de desbetreffende munt(en) in het boek te vinden.

De publicatie is netjes gebonden en voorzien van een harde kaft. Het Dansk-Norsk Myntpris-Årbok is en blijft niets meer dan een droge opsomming van feiten. Wereldwijd zal hiervoor van de zijde van de handel en van enkele doorgewinterde verzamelaars zeker belangstelling bestaan.

(Muntkoerir nr 3, Apeldoorn marts 1999, p. 26)

 

usigneret 147

Obra cumbre sobre la numismática nórdica. La editorial ya viene ofreciendo obras de este tipo desde hace varios años, y mantiene ediciones especializadas anuales sobre monedas sueco-finesas, noruego-danesas y billetes nórdicos, además de un impresionante «Price Yearbook» sobre moneda romana, que toma como punto de partida los precios alcanzados por diversas subastas internacionales. La obra en cuestión ofrece más de 12.000 referencias acerca de precios de monedas alcanzados en subastas sobre monedas danesas entre 1448 y 1997, de Tranquebar entre 1620 y 1845, Schleswig-Holstein entre 1514 y 1864, las Indias Occidentales danesas entre 1740 y 1917 y Noruega desde 1483.

En este catálogo el lector no debe buscar información gráfica, sino un imprescindible elemento de consulta sobre todos los precios alcanzados por las monedas de referencia en diversas subastas del mundo.

(Crónica Numismatica nr 96, Madrid september 1998, p. 30)

 

 

Niels Ejgil Stampe 147 b

 

Here is the 2nd edition in the yearbook series of hammer prices realized for Danish and Norwegian coins sold at public auctions during the calendar years 1996 and 1997.

The 1st edition 1995/1996 deals with 34 auctions listing 7.000 prices, and the 2nd edition 1997/98 deals with 46 auctions listing 12.000 prices. This results in a total of 80 auctions listing 19.000 prices ! Prices from the real world ! The more editions that gets published, the more indispensable the yearbooks become both for dealers, clubs and price-conscious collectors, because here you can in no time get a picture of the price level that is paid for a specific coin.

Besides Danish and Norwegian coins the yearbook also includes coins from the Danish union kings in Sweden, the colonies in the West Indies and Northatlantic plus possessions in Northern parts of Germany. New is the inclusion of private coins from the colonies and Norway after the cede in 1814.

The precision and perfectibleness of the author to get as many details included as possible is impressive, and it is reflected clearly, when he – aside from one headline listing year, coin denomination, mintage and place of mint – in just one line squeezes in auction company with date and number of auction, grade of coin condition, estimate / minimum price, hammer price and hammer price including standard buyer's premium. Danish, Norwegian, Finnish, Swedish and German auction prices have been converted to Danish Kroner for Danish coins, while prices for Norwegian coins have been converted to Norwegian Kroner. In addition there is a table of exchange rates showing the current rates at the date of auction for 5 other currencies.

The small pitched and rather uniform typing in the 1st edition would make it a little difficult to find a specific coin. In the new edition this have been handled easy as well as elegantly by adding country / area and regent in the title of columns, and you now know at once, where you are located.

A new feature in the yearbook is also – and this is a bonus – articles dealing with trends and highlights from the auction market. Rounding off is about 50 pages of advertising, which besides guiding, inspiring and making contacts, further confirms there is a need for a yearbook of this kind.

(translated from Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 7, Stockholm november 1998, p. 192)

 

 

Granvyl G. Hulse, Jr. 148

The book includes about 12.000 hammer prices realized during 1996+1997 for coins of Denmark 1448-1997, Tranquebar 1620-1845, Schleswig-Holstein 1514-1864, Danish West India 1740-1917, Sweden 1449-1565, and Norway 1483-1814-1997.

Each coin that is listed has the following information provided: The auction house, date of auction, lot number of the coin, and if there was a photographic illustration. Next, if specified in the auction catalog, the book will give the variety, mint, rarity, weight, and grade for each coin. Finally, the book lists both the auction house, estimated price, and the price realized (hammer price).

Unless you read Danish the book is not immediately user friendly, but with patience, and referring back to the English preface the basic format of the book can be followed relatively easily. What you do loose out on is the highlights given for the various auction houses for the years 1996 and 1997. Even so, if your interest is Danish coins, the book will be a great help in evaluating your collection, as well as giving you some idea as to what you could be expected to pay when purchasing a specific coin.

(NI Bulletin nr 7, Dallas, Texas juli 1998, pp. 202-203)

 

Recensioner af 2. udgave:

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98 (Oslo 1998) - citater / demo

 

Per-Göran Carlsson 149

En spännande andra reviderade och utökade upplagan av rubricerade bok har landat på mynthandelsdisken. För svenska och - numera - finska kalenderbitare har redaktör Morten Eske Mortensen åter sammanställt klubbade auktionspriser från offentliga auktioner under 1996 och 1997. Den gedigna översikten följer första utsålda upplagans format och är beträffande de svenska mynten kronologiskt en fortsättning av densamma. De nytillkomna 9.000 auktionspriserna med detaljerade data om varje mynt och exakt totalt försäljningspris ger med förre upplagans informationer en fantastisk överblick på marknadens utveckling under det aktiva 1990-talet.

Nytt i denna upplaga är också insiktsfulla artiklar om auktioner och marknadstrender under perioden 1966-1997 samt ett förtecknat utval "dröm-mynt" som utbjudits på auktion 1994-1997. Artiklarna beskriver på ett tankeväckande sätt för första gången hur pris-boomen verkligen uppstod, marknadsmekanismerna och spelet bakom kulisserna vid den sista Ekström-auktionen 1987. Dessa highlights leder osökt tankarna hundra år tillbaka då Oldenburgs auktioner m.fl. gynnade den tidens aktiva samlare med fint myntmaterial. Inte för inte kallade man gärna åren kring sekelskiftet för en numismatisk "guldålder". Att se tillbaka på flydda tiders utbud kommer man även att göra i framtiden och då kommer säkert 1990-talets fina auktionsutbud exemplifierat av denna "dröm-lista" att beundras på motsvarande sätt.

Det finska avsnittet omfattar mynt från 1864 och framåt och torde representera första gången både svenska och finska auktionsresultat jämförs. Egentligen är den finska delen av boken en logisk följd av att Finland sedermera blev självständigt som nation och därigenom utvecklade sitt eget myntväsende från att tidigare (före 1809) brukat den svenska mynträkningen. Den finska samlarkåren är potentiellt en stor intressent av de äldre svenska mynten och besittningsmynten. Från de senaste årens auktioner i Stockholm kan noteras en ökad närvaro och konkurrens från just finska samlare, säkert påkallat av materialbristen i hemlandet. Tyvärr har de svenska samlarna sällan lika stor anledning att delta på de finska auktionerna. Att de svenska myntens vandringar i österled inte enbart är en modern företeelse vittnar den förnämliga Antellska samlingen i Nationalmuseum, Helsingfors samt den Hallenbergska i Vasa, väl värda ett besök i den numismatiska förbrödringens tecken.

När nu redaktör Mortensen blivit varm i kläderna kan vi förvänta oss förnyade upplagor vartannat år. Till skillnad från existerade värderingsböcker och -kalendrar, vari enbart värderingspriser revideras (jämte uppgifter om nya mynt), är Myntpris-Årsboken en för varje ny upplaga ständigt växande referenskälla. Vill man få bästa perspektivet på utbud och prisutveckling är alltså både första upplagan och de följande av oumbärligt värde.

(Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg juni 1998, p 14)

Tamás Sárkány 150

Denna andra utgavan omfattar mynt från Sverige 1521-1997, samt de forna svenska besittningarna, Reval, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern, Stralsund, Wismar, Bremen och Verden, Mainz, Nürnberg och andra besittningmynt. Nytt är avsnittet om Finland 1864-1997 (sid. 262-300).

Det är utan tvekan av stort intresse att få en sammanställning av auktionspriserna på detta sätt. Man får dock akta sig för att tro att ett mynt som har uppnått ett visst pris på en auktion automatisk skulle medföra att alla andra mynt av samma slag betingar samma värde. Auktionerna är ofta godtyckliga i den bemärkelsen att det uppnådda priset kan variera beroende på om en eller flera personer som samlar inom det aktuella området befinner sig i auktionssalen eller ingen. Förekomsten av ett visst mynt på en auktion är även en viktig uppgift. Det finns därför all anledning att behålla "myntprisårsboken" även efter att nya upplagor har sett dagen.

I och med att bokens uppgifter grundar sig på 9.000 objekt från 46 auktioner (sid. 36) får man dock en god uppfattning om ett mynts genomsnittsvärde. Redan här bör påpekas att prisguidens årtalsangivelse 1997/98 behöver inte uppfattas som om den hade gilltighet endast för åren 1996+1997. Vissa sällsynta mynt har under denna tid kanske inte alls förekommit vid de berörda auktionerna. Bokens räckvidd är betydligt större, eftersom den kan användas även i framtiden utan hänsyn till det vid auktionernas aktuella priser för att avgöra ett mynts sällsynthetsgrad på marknaden. Först när flera nya upplagor har sett dagen får man en sammanhängande bild av den avhandlade periodens myntpriser.

Grundprincipen för bokens upplägning är att ett mynt är bestämt enligt, Ahlström - Almer - Hermmingsson: Sveriges mynt 1521-1977, Stockholm 1976 (=SM); Ahlström - Almer - Jonsson: Sveriges besittningsmynt, (2:a uppl.), Stockholm 1980 (=SB); Siegs kataloger (=SIEG), samt för Finlands del enligt Holmasto.

Därmed får man en fullständigt överblick över litteraturen, som har använts vid bestämning av mynten. I auktionskatalogerna förekommer hänvisningar till "App, Lev, Ant, Ott, HH, Cav, ST, Bon, Ting, SMF" och det är endast mera erfarna läsare som förstår att de avser referenslitteratur av Appelgren, Levin, Antell, Cavalli, Bonnier m.fl. I litteraturförteckningen (sid. 301f) förekommer dessa inte, däremot finns det ett antal utländska titlar, som saknar relevans för boken.

Mynten är upplagda efter utgivningsår, SM eller SB katalognummer, valör och myntort. Referenshänvisning till Sieg förekommer från Karl XlII (1810). Därefter följer en kort beskrivning av åt- och frånsidan. Inom en inramat tabell anges auktionsfirmans namn i förkortning (jfr sid 36f), datum för auktionen, auktionsnummer, samt i förekommande fall ett F om myntet är avbildat i katalogen. Kortfattat anges även auktionsfirmans kommentarer om mynten, såsom skador och sällsynthetsgrad. För Finlands del sker detta omväxlande på finska eller svenska. Det är önskvärt att i kommande upplagor dessa anmärkningar översätts till finska respektive svenska. Författarens insatser begränsar sig till att inom klammer anteckna direkta felaktigheter och tryckfel. Vikten anges i gram enligt katalogens uppgift.

Under beteckningen "Kval" anges myntens konserveringsgrad, kvalitet enligt det svenska kvalitetssystemet. En korsreferens till olika kvalitetssystem finns på sid. 35.

Auktionsfirmorna tillämpar olika principer för värderings- eller minimipriser. Minimipriserna är självfallet lägre än värderingspriserna. Om ett värderingspris är angivet i prisintervall, upptas endast det högre beloppet. Uppnådda priser är angivna i svenska kronor respektive i finska mark. Omräknade belopp (se sid. 37) är utmärkta med asterix (*). Förutom det uppnådda priset debiterar auktionsfirmorna, köp- och/eller säljprovisioner, samt i förekommande fall slagavgift och lokala skatter (se sid. 36).

Boken innehåller även två läsvärda uppsatser av Per-G. Carlsson: "Svenska mynt,auktioner och marknadstrender 1966-1997" samt "Svenska mynt på auktion 1994-1997; highlights samt marknadstrender". Carlsson ger en utmärkt översikt över prisutvecklingen och visar andra infallsvinklar på hur boken kan användas.

Mortensen har i sitt förord och Myntseriernas ordning samt i avsnittet om "Vad en Myntpris-Årsbok är, och vad en Myntpris-Årsbok icke är" ger en förklaring till sina principer för bokens uppställning.

Slutomdömet om Svensk-Finska Myntpris-Årsboken - liksom om dess motsvarighet, Dansk-Norsk Myntpris Årbok - är att den är ett oumbärligt uppslagverk till mycket nytta och nöje för alla numismatiskt intresserade.

(Numismatic.Net, Oslo 2001)

 

Kjell Holmberg 151

För två år sedan utkom den första utgåvan av Svenska Myntpris-Årsboken. Nu har den outtröttlige Morten Eske Mortensen åter sammanställt ca. 9.000 prisuppgifter från myntauktioner – huvudsakligen i de nordiska länderna, denna gång täckande 1996 och 1997, och denna gång även inkluderande Finland. Utan tvekan är detta en användbar bok för samlaren. Normala "värderingskataloger" lider ju av bristen att de anger ett tänkt eller fiktivt "värde" på ett specifikt mynt i olika konserveringsgrader. Problemet är att detta "värde" ibland grundas på mycket klen statistik. Ett sällsynt mynt, som kanske endast bjuds ut med några års mellanrum, erhåller ju sitt "marknadsvärde" först när det omsätts – oavsett vad som står i någon "värderingskatalog". Morten Eske Mortensen har valt ett mera objektivt sätt att försöka lösa problemet med att uppskatta ett mynts "värde". Genom att helt enkelt förteckna de försäljningar som registrerats kan samlaren ganska enkelt få en uppfattning om ett specifikt mynts prisnivå.

I många fall så är nog detta tillräckligt. För den som vill vara mera exakt är det dock säkert i många fall nödvändigt att också granska de kataloguppgifter som angavs vid försäljningen. Som alla vet så är t.ex. kvalitetsbedömning en svår konst, och det är inte säkert att ens en bild gör myntet rättvisa. Men även om man känner behov av att konsultera själva auktionskatalogerna, så ger Svensk-Finska Myntpris-Årsboken en stor arbetsbesparing. Man slipper ju leta igenom alla kataloger !

Att Finland denna gång inkluderats är tacksamt, då ju en publikation av denna typ tidigare inte omfattat den finska myntningen. Sverige och Finland har ju en lång och gemensam historia, så det är kanske inte alls så långsökt som det först synes att sammanfatta dessa två länders myntning i en och samma bok. En separat utgåva med enbart den finska myntningen är nog inte realistiskt med tanke på de relativt höga kostnaderna för att trycka en bok av detta slag. Om de danska och norska samlarna kan betjänas av en och samma bok, så är det inte helt fel att anta att samma sak borde kunna fungera när det gäller svenska och finska samlare. Recensenten tror dock att den finska läsarkretsen skulle uppskatta att den inledande informationen i boken, förord m.m., även fanns på finska.

Recensenten har ytterligare en from förhoppning. Nämligen att kommande upplagor utökas till att även omfatta den vikingatida och medeltida myntningen. Antalet utbjudna objekt är ju inte speciellt stort - kanske på sin höjd några hundra per år. I sin recension av förra utgåvan efterlyste också P-G Carlsson ett motsvarande verk omfattande numismatisk litteratur från Norden - ett samlarområde som för närvarande är mycket "hett". Morten Eske Mortensen besitter som bekant stora kunskaper även i detta ämne, så i P-G Carlssons önskan kan jag bara instämma.

Språkligt är Svensk-Finska Myntpris-Årsboken acceptabel. Den skulle kanske mått bra av ytterligare en korrekturläsning - språk- och stavfelen är lite för många. Slutsatsen av allt detta måste emellertid bli att denna bok torde vara till stor glädje och nytta för den som samlar svenska eller finska mynt. Priset, 350 kr kan tyckas något högt, men det är ju inte billigt att producera böcker i dessa tider ~ speciellt inte böcker av detta slag, som ju trycks i relativt små upplagor.

(Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 6, Stockholm oktober 1998, p. 150)

Lars O. Lagerqvist 152

Mycket har sagts och sägs om de pekuniära synpunkterna på samlarobjekten, det må vara mynt och medaljer, bildkonst, "antikviteter" eller frimärken. Säkert är, att den mest seriöse samlare alltid måste ägna priset en tanke, både när han skall förvärva eller när han (i ytterst sällsynta fall hon) skall sälja – eller de vanligen okunniga arvingarna skall realisera en för dem kanske föga bekant kollektion.

Värderingsböcker har vi haft länge; för Sveriges del tog det sin början 1953 med den kända "Glück-Hesselblad", som upplevde många upplagor. En sådan bok får trots allt något subjektivt över sig och måste innebära en viss frestelse vare sig författaren/-na är mynthandlare eller samlare. Sedan en del år utger Morten Eske Mortensen myntprisböcker, som bygger på klubbade priser från (offentliga) auktioner. Den nu utgivna, 2:a rev. upplagan av Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98, redovisar priser från åren 1996 och 1997. Den omfattar Sverige 1521-1997 (med Finland fram till 1809), de svenska besittningarna och Finland sedan 1864, däremot inte medeltiden. Nyheten jämfört med 1:a upplagan är att Finland kommit med. Ingen kan anmärka på objektiviteten i en sådan publikation, möjligen endast att priser på mycket sällsynta objekt eller sådana av mycket hög kvalitet bliver något beroende av slumpen – hur många samlare tävlade om just det objektet ? Men detta har utgivaren/författaren själv framhållit i förordet. Som han säger: "Marknadsvärde" är i verkligheten ett fullständigt arbiträrt tal som blott gäller på en given plats och i en given sekund".

En längre serie myntprisböcker är tänkta att komma ut och därigenom ökar ju värdet av uppgifterna. Samlaren slipper också leta igenom en stor mängd kataloger. Bearbetningen är, så långt det varit möjligt att avgöra, ytterst noggrann. Som översättare till svenska har den kände och lärde numismatikern Gunnar Holst (Hönö) ställt upp; det finns också förklarande inledningar på engelska och tyska. Enskilda gästskribenter har också medverkat, varvid särskilt märks Per-Göran Carlsson, som kunnigt tagit upp marknadstrenderna 1966-1997 samt förtecknad några "highlights" under de sista åren; bland de senare märks ett medeltidsmynt ("sturemarken" 1512) och ungersk gyllen 1568, som verkligen nådde toppriser.

Man märker, att de medverkande svenskarna inte alltid leverat manus i diskett (jo, Carlsson har det nog), eftersom en del danicismer och tryckfel letat sig in. Men strunt i det, rec. brukar ofta citera Brillat-Savarin i nytolkning: "Man kan bli en bra författare, men man föds till korrekturläsare ! ". Nästa upplaga kommer väl snart, särskilt med beaktande av att denne anmälan dröjt alltför länge. Få se, om MEM har kraft att ta itu med auktionspriserna på medeltidsmynt, ett ämne som givetvis särskilt intresserar rec., men även andra !

 

Tom C. Bergroth 153

Den danske numismatikern Morten Eske Mortensen är en sällsynt produktiv sammanställare av prisuppgifter från olika myntauktioner i de nordiska länderna. I denna katalog som omfattar årena 1996 och 1997 – med ca. 9.000 prisuppgifter – har även Finland inkluderats, vilken är glädjande. Ett växande intresse för finska mynt i våra grannländer kan vara orsaken till detta, men också den ekonomiska fördelen av att slå i hop två länder i ett referensverk.

För samlaren är detta en praktisk handbok. Här har vi uppnådda priser, inte fiktiva värderingar. Visserligen kan auktionspriser vara missvisande i enstaka fall beroende på vilka som har tävlat om ett objekts inropning, men till större delen signalerar priserna om var myntens egentliga värde ligger i realiteten i dag. Har får vi en uppskattning av myntens värden, vari bokens största förtjänst otvivelaktigt ligger. För en museitjänsteman som ofta tillfrågas om myntens värde kan man här hänvisa till denna årsbok utan att behöva taga ställning till saken själv. Med andra ord än mycket bra hjälpreda då vi inte får uttala oss om priser m.m. Kvalitetsbedömning är en svår sak och ofta får man konsultera olika auktionshus kataloger m.m., speciellt hur uppgifterna angivits för ett enskilt objekt. Här finns nu samlat uppgifter från olika håll.

En liten skönhetsfläck är otaliga stav- och mindre språkfel, vilka naturligvis inte försämrar bokens användning. Känslan är dock att det har blivit bråttom på slutet. Men boken är värd att ha i sin hylla, den fyller en vigtig uppgift, är något av ett måsta.

Tidigare har av samma författare utkommit Nordisk Seddelpris-Årbok, Oslo 1997, vari också Finland inkluderas. Finlands andel omfattar årena 1990-96 och är liksom den nu utkomna boken av stort intresse för samlare av våra sedlar, därtill är kvalitetsbedömningarna gjorda på finska ! Någonting som alltid underlätar användandet för finska samlare.

 

Guttorm Egge 154

Morten Mortensen har igjen begått en aldeles utmerket katalog over de to siste års omsetninger av svenske og finske mynter fra perioden 1521-1997. Gledelig er det også at han nok en gang har tatt med den svenske besetningsmynten. Årboken inneholder også to meget interessante artikkeler om auksjoner og markedstrender skrevet av Per-Göran Carlsson. Den første artikkelen dekker perioden 1966-1997, mens den siste går konkret inn på høydepunktene de 4 siste årene.

Årboken er i likhet med tidligere utgaver særdeles velstrukturert oppbygget. Innledningen finnes på språkene svensk, engelsk og tysk. At også tysk er medtatt burde bidra til å gjøre boken attraktiv også på det tyske markedet. Reelle priser på besetningsmynter er svært vanskelig å oppdrive. Den eneste kilden jeg kjenner er Krause & Mishlers verdenskatalog over 1600-talls mynt fra 1996. Årboken er oppbygget i tabellform etter samme rekkefølge som i "Sveriges mynt 1521-1977" (1976) og "Sveriges besittningsmynt" (1980). Gjennom intet mindre enn 13 kolonner beskrives hver enkelt mynts karakteristika. Nytt i år er at det i tillegg til minimums eller utropspris samt hammerslagspris også er tatt med sistnevnte pris inkludert stedlig provisjon. Dette er en betydelig forbedring, siden man nå umiddelbart kan se hvor mye kjøperen betalte for mynten. Alle priser er omregnet til svenske kroner etter gjeldende valutakurs for auksjonsdagen.

Mange steder i katalogen er det også tilført spesialinformasjon om det enkelte mynt eller mynttype. Slike smådetaljer i kombinasjon med gjennomførte systematikken og detaljrikdommen, er etter mitt syn med på trekke boken opp fra å være svært god til å bli praktisk talt uunnværlig for en seriøs samler. For samlere som har en iboende motvilje mot å samle bøker og kataloger isteden for mynter, bør denne katalogen likevel innlemmes i tilknytning til samlingen med umiddelbar virkning.

Personlig benytter jeg til stadighet Mortensens ulike prisårbøker både for å få en indikativ oversikt over hvor sjelden en aktuell mynt er, hvilke kvaliteter som har vært frembudt samt vurdering og tilslagspris. Faktisk benytter jeg bøkene så godt som hver eneste gang jeg er i ferd med å erverve mynter eller sedler i den litt dyrere prisklasse. Etter mitt syn er disse årbøkene så vesentlige at jeg inderlig håper forfatteren greier å selge såpass mange av dem at han anser det økonomisk forsvarlig å fortsette utgivelsene. Prisen som ligger på rundt kroner 350 anser jeg for å være svært lavt for en bok på 300-400 sider med solid innbinding og et tiltalende ytre. I forhold til systematikken og innholdet, er de for en seriøs samler verdt minst det dobbelte.

Av de hittil utgitte årbøker anser jeg den nordiske seddelprisårboken som den som har bidratt mest i forhold til eksisterende litteratur. Mitt store ønske er imidlertid at Mortensen lager en årbok over nordiske medaljer. Selv om det finnes et anseelig antall kataloger og fortegnelser også på dette området, er det felles for dem alle at de er enten ufullstendige, foreldede eller begge deler. Jeg er også overbevist om at interessen blant samlere også vil ta seg kraftig opp hvis en slik årbok blir utgitt. Det er imidlertid vesentlig at den dekker minst like mange år som seddelprisårboken gjorde (1990-96). En slik katalog vil kunne gi et vesentlig bidrag til sjeldenhetsforståelse og prising på et område som i dag er svært dårlig dekket. Personlig vil jeg være villig til å betale svært mye for en slik katalog. Min oppfordring til andre interesserte er derfor å ringe Mortensen og fortelle ham hvor mye du er villig til å betale, samt hvor mange bekjente du tror er villig til å kjøpe årboken.

Konklusjon: Løp og kjøp både denne og de andre årbøkene !! (Fællesmønt nr. 42, Skelhøje november 1998, p. 46)

(Numisma Asloia nr. 235, Oslo november 1998, pp. 39-41)

Jørgen Clauson-Kaas 155

Det er altid spændende at åbne en ny bog, og det glæder altid én, hvis indholdet svarer til forventningerne. Som den lykkelige ejer af en 4 dalers plåtmynt fra Sverige ville jeg gerne se, hvad den var blevet handlet til. Jeg finder vej gennem bogens glimrende index, men ak mønten har ikke været handlet indenfor de sidste 2 år, derfor ingen priser. Jeg måtte tage til takke med priserne på de omkringliggende årstal, så helt fortabt er man jo ikke, kun lidt skuffet. Derefter ville jeg checke Saint Bartholomew, men der var kun handlet 2 mønter på 2 år. Jeg lurede herefter på, hvad man havde fyldt i de 300 sider.

Det viser sig, at jeg fra starten må være faldet over bogens svagheder. Bogen er et aldeles glimrende værktøj til bestemmelse af auktionspriser på svensk/finske enkeltmønter solgt på auktioner i Skandinavien inden for de sidste 2 år. Den skematiske opstilling er fremragende, og det er lettere at finde rundt i bogen, set i forhold til første-udgivelsen af samme forfatters bog over Danmark/Norge 1995/96.

Jeg tror, det ville være hensigtsmæssigt for fremtidige udgivelser, at reducere antallet af opnåede priser for enkeltmønter til f.eks. 8 priser pr. årgang, for så til gengæld at medtage priser på mønter, som ikke har været handlet inden for de sidste 2 år. Jeg kan ikke bruge 87 næsten ens priser for en finsk 10 mark 1882 til ret meget. Her ville et reduceret antal opnåede priser være på sin plads. Til gengæld kunne der så måske blive plads til min stakkels plåtmynt fra 1725. På den anden side skal man jo være konsekvent, og det må man jo sige, M.E.M. har været.

Der er ingen tvivl om, at mange vil have stor fornøjelse af bogen, og jeg kan varmt anbefale alle at anskaffe den. Man får dækket et stort samleområde, idet alle svenske besiddelser er indeholdt.

God fornøjelse.

(original anmeldelsestekst; ændret tekst trykt i Numismatisk Rapport nr. 60, København juni 1999, p. 48)

K. Lulei 156

Von dem ungemein rührigen dänischen Autor der nordischen Münzpreis-Jahrbücher hat M&P bereits einige Titel vorgestellt, zuletzt das «Nordisk Seddelpris Årbok» im Heft 3/1998 und zuvor im Heft 1/1998 das «Roman Coin Price Yearbook» . Die Münzpreis-Jahrbücher von Morten Eske Mortensen sind inzwischen zum Standard dieser speziellen Nachschlagewerke geworden. Münzhandel und der engagierte Sammler werden eine vergleichbar sorgfältig aufgebaute Publikation für die deutschen Münzen sicher schmerzlich vermissen.

In dem hier anzuzeigenden Band sind die Auktionsergebnisse (immerhin rund 9.000 Resultate aus skandinavischen Versteigerungen!) der Jahre 1996 und 1997 von schwedischen Münzen für den Prägezeitraum 1521 bis 1997, von finnischen Münzen von 1867 bis 1997 sowie - für die deutschen Sammler besonders interessant - von den schwedischen Besitzungsmünzen zusammengestellt. Zu den Besitzungsmünzen zählen neben den Prägungen für den schwedischen Besitz im Baltikum (Reval, Narva, Riga, Livland), in Polen (Elbing und Thorn), in der Karibik (St. Barthélemy) vor allem die für die im Gefolge des Dreissigjährigen Kriegs in Deutschland an Schweden gefallenen Gebiete (Pommern mit Stralsund und Wolgast, Wismar, Bremen und Verden sowie Stade) bzw. für Städte, die vorübergehend in schwedischem Besitz waren: Augsburg, Erfurt, Fürth, Mainz, Nürnberg, Osnabrück, Würzburg [in diesem Zusammenhang sei auf die in M&P publizierte Artikelfolge von Prof. Röblitz über die Prägungen des schwedischen Feldherrn Bernhard von Sachsen-Weimar verwiesen, Red.].

Aus dieser Aufzählung wird ersichtlich, dass auch Händler und Sammler, die ihre Aktivitäten im Bereich Altdeutschland entwickeln, einen entsprechenden Nutzen aus dem gut aufgemachten Münzpreis-Jahrbuch ziehen können.

Ausgesprochen nutzerfreundlich ist - neben der klaren Gliederung, die eine Verwendung, des Buchs auch ohne entsprechende Sprachkenntnisse erlaubt - das Fehlen einer Zuschlags-Mindestsumme für die Aufnahme eines Ergebnisses in das Münzpreis-Jahrbuch. Für die geringeren Zuschlagspreise unter etwa 200 DM war in den deutschen Klenau-Jahrbüchern bald kein Platz mehr. Bei Mortensen finden sich sogar Zuschläge, die umgerechnet Preise von etwa 20 DM ergeben.

(Münzen & Papiergeld nr. 5, Regenstauf juni/juli/august 1998, pp. 73-74)

 

Joachim Stollhoff 157

Auch das Schwedische Münzpreisjahrbuch ist durch einen zweiten Band mit den Auktionsergebnissen der Jahre 1996 und 1997 fortgesetzt worden, und auch dieses Buch hat Mortensen erweitert, indem er nun Finnland einbezieht, das im ersten Band noch nicht enthalten war. 46 Auktionen von 14 Firmen sind ausgewertet worden, wobei Mortensen auch hier von seinem Grundsatz, nur die in Skandinavien versteigerten Münzen aufzunehmen, einmal abgewichen ist, indem er die Auktion 43 des Schweizerischen Bankvereins einbezogen hat. Das ist gut, denn es ergibt einen umfangreicheren und damit zuverlässigeren Überblick. Genau wie im 2. Band des Dänisch-Norwegischen Jahrbuches erscheint auch hier nun eine Spalte, in der die Zuschlagpreise mit der zu zahlenden Provision zu Endpreisen addiert werden; sonst ist das System unverändert geblieben.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr 189, Frankfurt am Main januar 1999, p. 59)

 

Tom Passon 158

Het boek bevat een opsomming van de veilingopbrengsten van de munten van Zweden 1521-1997, Reval, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommeren, Stralsund, Wismar, Bremen & Verden, Mainz, Nürnberg en andere zweedse bezittingen/bezettingen 1561-1903 alsmede de munten van Finland 1864-1997.

In totaal staan hierin 9.000 opbrengsten behaald bij openbare veilingen in Skandinavië. De munten zijn per land, stad of staat gegroepeerd en chronologisch per vorst of periode gerangschikt. Na bestudering van het voorwoord laten de tabellen zich goed lezen.

De registratie bestaat uit het jaartal, verwijzing naar de standaard literatuur, denominatie, veiling waar de munt werd aangeboden, de datum en kavelnummer, een opgave of de munt is afgebeeld, bijzonderheden met betrekking tot afwijkingen in het stempel, muntplaatje, metaal enz., vervolgens de kwaliteit, de taxatieprijs in zweedse kronen, de toeslagprijs ex- en inclusief de kosten.

Bij de catalogisering is uitgegaan van de opgave van de desbetreffende veilinghouder. Deze beschrijvingen, ook als deze incorrect zijn, werden ongecensureerd overgenomen.

Het voorwoord is ook gesteld in het engels en het duits zodat het opzoeken van de desbetreffende munt in het jaarboek niet al te grote problemen zal opleveren. Interessant is ook het overzichtje van de duurste zweedse munten. Deze zijn per vorst gerangschikt. Topper op dit moment is een Ungersk Gyllen 1568 van Erik XIV geveild bij Münzen und Medaillen AG veiling 80, toeslag 308.413 zweedse kronen.

Dit boek is interessante documentatie voor verzamelaars van vooral de oudere munten van Zweden en Finland. Daarnaast zal de verzamelaar van duitse munten (= tijdens zweedse bezettingen in tot het duitse rijk behoren steden en staten geslagen munten) veel nuttige informatie opdoen bij aanschaf van dit stukje drukwerk.

(Muntkoerir nr 12, Apeldoorn december 1998, p. 24)

usigneret 159

La editorial que produce los mejores catálogos que existen sobre moneda nórdica, entendiendo esta la propia de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad, ofrece en esta ocasión un manual de insustituible utilidad para el coleccionista. La potencialidad que supone el disponer de todos los precios obtenidos por innumerables monedas en subastas de todo el mundo, requiere una sistematización como la que nos ofrece Mortensen, muy útil para conocer la evolución de los precios de mercado de cada una de las piezas.

En este caso se trata de más de 9.000 precios de monedas obtenidos de subastas realizadas durante 1996 y 1997, englobando Suecia desde 1521 hasta la actualidad, monedas de las diversas posesiones suecas desde 1561 a 1721 y de 1815 hasta 1903, y de Finlandia entre 1864 y 1997. Todas y cada una de las monedas reseñadas aparecen con una descripción general, identificación de la casa subastadora, así como fecha de la subasta y número del lote, numeración de la moneda en el catálogo ilustrado de la subasta, ceca, tipo, comentario genérico, peso, estado o calidad de conservación y precio de martillo obtenido.

(Crónica Numismatica nr 97, Madrid oktober 1998, p. 30)

 

Donald S. Yarab 160

Collectors of German coins have been able to consult Deutsches Münzpreis-Jahrbuch for market prices, as reflected in auction results, for more than 20 years. Collectors of Scandinavian coins will now have the same sort of information available to them with the publication of Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98. The work includes prices realized for coins from the following entities: Sweden 1521-1997; Saint Bartholomew 1784-1878; Reval; Narva; Riga; Livonia; Elbing; Thorn; Pommerania; Stralsund; Wolgast; Wismar; Bremen & Verden; Stade; Southern and Middle Germany; Augsburg; Erfurt; Fürth; Mainz; Nuremberg; Osnabrück; Würtzburg; and Finland 1864-1997. Thus, all coins included in Ahlström/Almer/Hemmingsson's corpus, Sveriges mynt 1521-1977 (Stockholm 1976) and Ahlström/Almer/Jonnson's Sveriges besittningsmynt / Die Münzen der schwedischen Besitzungen / Coins of Swedish possessions (Stockholm 1980) are potentially included in the work.

The work records over 9,000 prices realized for coins sold through 46 select public auctions held during 1996 and 1997 by the firms of Ahlström, Antikören, Bruun Rasmussen, Holmasto, Hornung, IK Mønter, Kunsthallen, Myntgalleriet, Nellemann & Thomsen, Oslo Mynthandel, Riibe, Swiss Bank Corporation, Tonkin, and Wallin. For the most part, these auction houses represent the "home market" for the covered coins. Thus, the publisher particularly notes that the coins of Swedish possessions sold through German auctions are included in the Deutsches Münzpreis Jahrbuch and are not included in this work just as the coins of Swedish possessions sold at Scandinavian auctions are not included in Deutsches Münzpreis Jahrbuch.

For every coin recorded the catalogue gives the following information: (a) identification of the auction by auction house and date of auction; (b) lot number-, (c) identification of the coin by year and denomination; (d) reference number of the coin: SM / SB; (e) grade; (f) estimated value; (g) hammer price; and (h) comment from the auction house, if any.

The work is recommended as an indispensible reference for all who seriously collect or trade in coins in any of the areas covered by the work.

(NI Bulletin nr 7, Dallas, Texas juli 1998, p. 201)

 

Recensioner af:

NNF-NYTT. INDEX årene 1971-1997 (Oslo 1998) - citater / foto

 

Håkon Ingvaldsen 161

NNF-Nytt har siden oppstarten i 1971 vært Norges nasjonale tidsskrift for numismatikere. Medlemsbladet for Norsk Numismatisk Forening (NNF) favner videre enn foreningers medlemsblader har for vane å gjøre. Fra starten av har, foruten ildsjeler i foreningen selv, redaksjonen hatt sterke innslag av folk fra både mynthandler- og forskermiljøet. Denne sammensetningen gjør det fornøyelig å skue tilbake på bladets innhold. Alt fra de minste notiser til bredt anlagte artikler av forskere av internasjonalt kaliber er med.

I 1995 kom et initiativ fra vårt kjære naboland i sør. Den danske numismatiske forleggeren Morten Eske Mortensen (MEM) tilbød NNF å utarbeide en index for NNF-Nytt for perioden 1971-1997. Nå foreligger denne som NNF-Nytt 1: 1998. Bladet er i sin helhet viet indexen, foruten to korte innledninger av Sverre Y. Lerdahl (om bladets historie) og Christian J. Simensen.

Indexen innledes med en nummer- og sideoversikt. Den systematiske inndelingen har følgende hovedkategorier: Mynt; Funn; Sedler; Medaljer og jetonger; Pregeteknikk; Auksjoner; Personalia; Foreninger, fond, kongresser og utstillinger; Museer, myntverk, eldre numismatikere og numismatiske verk; Diverse; Referater fra NNFs virksomhet; Litteraturomtaler; Tegninger. Inndelingen er naturlig og god. Det er forholdsvis enkelt å sirkle inn ulike områder en vil lese om. Slike inndelinger skaper jo alltid gråsoner, men MEM har vært konsekvent i sin gruppering (med unntak av A.T. Hommedals artikkel om funnet av et fragment av en Olav Kyrre-penning ved Selja klosterruin [1995: 1, 3-7]. Dette funnet sto sentralt ved dateringen av klosteranlegget, og fortjener vel å bli plassert under "Funn"). Over halve indexen fylles av referater fra NNF-møter, møteprogrammer og auksjonsresultater, og av "litteraturanmeldelser". Sistnevnte må medtas, men det er litt uheldig at litteraturomtalene, for de sprenger meget sjelden rammene for omtale, fyller nesten like mye plass som artikkelindexen. Likevel blir den eneste egentlige innvending savnet av et forfatterregister som utvilsomt ville økt nytteverdien av indexen. Enkelte aktivister innenfor språkstriden vil vel også beklage at redaksjonen ikke har tatt bryet med å oversette MEMs velklingende danske språk til NNF-Nytts eget målføre, men dette reduserer naturligvis ikke nytteverdien av det foreliggende arbeid.

NNF-Nytts innhold gjennom 27 år kan vi vanskelig kreditere MEM for, men oversikten han presenterer her får en jo til å rekapitulere for lengst glemte skriverier. Nylig avgåtte Oxford-professor D.M. Metcalfs middelalderartikler fra 1977-80 er morsom lesning. MEMs landsmann Erik Christiansen presenterte tidlig resultater av sin Alexandria-forskning og Martin J. Price har også i NNF-Nytt øst av sin kunnskap om Aleksander den store. I tillegg finner undertegnede stor glede i Arne E. Holms lærde artikler om gresk numismatikk. Han stiller ofte de spørgsmål andre mener er umulige å besvare, og hans egne tegninger er fabelaktige.

Vi må gratulere NNF-Nytt med en grundig og etterlengtet index, og ikke minst MEM for at han har påtatt seg det tidkrevende arbeid det er å utarbeide slike oversikter vi andre kan dra nytte av.

 

Preben Eriksen 162

Norsk Numismatisk Forenings tidsskrift. Det begyndte at udkomme i 1971 og igennem årene har der været bragt mange værdifulde artikler, anmeldelser m.m. i tidsskriftet.

Nu har Morten Eske Mortensen (MEM) udarbejdet et indeks over alt hvad tidsskriftet har bragt gennem årene. Indekset er opdelt i 13 hovedafsnit fra mønter over sedler og fund til litteratur og disse igen med underafdelinger.

Udarbejdelsen er særdeles grundig, hvad der jo er kendetegnende for tilsvarende arbejder af MEM.

(Møntsamleren nr. 1, Hvidovre og Herning marts 1999, p. 43)

Per-Göran Carlsson 163

I grannlandet Norge har man en mycket livaktig numismatisk rörelse. Såväl mynthandeln som föreningslivet verkar frodas i takt med det allt rikare näringslivet. Det avspeglas också i de betydande samlingar inte endast av norska utan även av antika mynt som byggs upp av privatpersoner och numera omtalas med internationell respekt. Den norska kronan är välkommen hårdvaluta på den internationella auktionsscenen. Den manna som faller på det numismatiska smörgåsbordet åtföljs ganska naturligt av ett ökat informationsbehov. Glädjande nog tillfredsställs det av goda inhemska krafter som publicerar sig bl.a. i Norsk Numismatisk Tidskrift (A-5 format). Även utländska framstående forskare och numismatiker lånar ut sin penna ibland. Sedan första numret i maj 1971 har tidskriften utvecklats på ett intressant och respektingivande sätt och intager nu en naturlig plats på referenshyllan för norsk numismatik.

För alla intresserade är ett index för en ständigt växande tidskriftserie oumbärligt. Detta tomrum har för NNT:s del fyllts vid utgivningen av nr 1 1998 som till sin helhet upptas av ett index för åren 1971-1997 författat av danske numismatiske förläggaren Morten Eske Mortensen. Indexet är strukturerat under 13 rubriker som i alfabetisk författerordning upptar de artiklar och andra slags bidrag som publicerats under perioden. Dessutom finns en förteckning över utkomna nummer samt ett signaturindex. Tidskriftens intresseområde är brett och omfattar även övrig nordisk numismatik samt övriga världen. Detta åskådliggörs enklast av de 13 rubrikerna; Om

1. Mynt – Antiken – Norge – Sverige – Danmark – Norden – England och Irland – Övriga världen – Primitiva betalningsmedel – Mynttecken och polletter. 2. Fynd. 3. Sedlar. 4. Medaljer och jetonger. 5. Präglingsteknik – Imitationer och förfalskningar – Konservering och rengöring – Präglingsteknik och forsknings metoder. 6. Auktioner – Mynthandlare. 7. Personalia. 8. Föreningar, stiftelser, kongresser och utställningar – Legat och stiftelser – Kongresser – Utställningar. 9. Museer, myntverk, äldre numismatiker och numismatiska verk. 10. Diverse. 11. Norsk Numismatisk Förening. 12. Litteraturanmälningar – Allmänt – Antiken – Norge – Sverige – Danmark – Norden – England och Irland – Övriga världen – Sedlar – Medaljer – Icke-numismatisk litteratur med historisk anknytning. 13. Teckningar.

Detta index är mycket praktiskt och överskådligt upplagt och främjar sökning av artiklar inom en rad intresseområden. Denna norska tidsskrift blir säkert lika efterfrågad i komplett skick som dess övriga nordiska motsvarigheter exempelvis Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Nordisk Numismatisk Årsskrift, Numismatiska Meddelanden och Svensk Numismatisk Tidsskrift. (Numismatiskt Forum nr. 4, Åtvidaberg september 1998, pp 8-9)

(Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 265, oktober 1998, p. 9)

usigneret 164

Nu finns det ett nyttigt register över innehållet i Norsk Numismatisk Tidskrift – NNF-Nytt. Det är till denna tidskrift som man skall gå om man vill veta vad som händer inom norsk numismatik. Många framstående forskare finns bland författernamnen. Det är intressant att notera de många artiklerna som berör antikens mynt. Även Sverige-samlaren finner mycket matnyttigt. Det nya registret är ett gott sökinstrument.

(Svensk Numismatisk Tidskrift nr. 8, Stockholm december 1998, p 219)

Tom C. Bergroth 165

I de nordiska länderna utkommer ett antal numismatiska tidskrifter i respektive lands riksomfattande föreningers regi, däribland NNF-NYTT. Norsk Numismatisk Tidsskrift, vilken utges av Norsk Numismatisk Forening. Publikationen behandlar av naturliga skäl främst norska betalningsmedel och deras historia, men inte desto mindre intressant för en nordisk läsare eftersom i äldre tider såväl ett danskt som svenskt inflytande har berört även norsk penningpolitik.

Nackdelen med tidskrifter av detta slag är att om det inte finns en innehållsförteckning årsvis över innehållet (som t.ex. är fallet med Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad) med ämnen och författare så får man ofta leta febrilt genom alla nummer för att hitta det man söker. Och det händer ju alltid då och då, åtminstone för mig

Den produktive danske numismatikern Morten Eske Mortensen har nu sammanställt ett index över årgångarna 1971-1997 av den norska tidskriften och detta hälsar vi med glädje. Med ett dylikt index blir det så betydligt lättare att använda tidskriften. Överskådligt och väl klassificerat har aderton års artiklar och bidrag förtecknats på 48 sidor. Indexet är ett måste för forskaren, men även den numismatiskt intresserade, som effektivt vill nyttja de många värdefulla bidrag som ingår i tidskriften genom årena.

 

Franck Petersson 166

Numismatisk bibliografi [overskrift]. NNF-Nytt har lavet et særdeles detaljeret index over tidsskriftets første 27 års mange artikler af høj kvalitet [billedtekst].

Er der noget Morten Eske Mortensen er god til, så er det at samle information sammen, ordne det og få det udgivet i bogform, til glæde for alle, som har interesse for numismatik: hvad der ligger bag, hvilke oplysninger, der hører til, hvordan man skaffer sig disse og priser på al numismatik.

Foruden de mange årbøger om auktioner og alt tilhørende, har M.E. Mortensen for Norsk Numismatisk Tidsskrift udarbejdet index for bladets første 27 år. Det omfatter en minutiøs gennemgang af alt, hvad dette særdeles dybdeborende tidsskrift har bragt gennem årene.. Index er opdelt i 13 hovedafsnit fra mønter over sedler og fund til litteratur og disse igen med underafdelinger. Ud af hver oplysning kan man læse forfatter, titel, årgang nr., sidetal og illustration.

Indexet er en nyttig ledetråd til at skaffe sig viden fra dette tidsskrift af høj, faglig kvalitet.

(Aalborg Stiftstidende, lørdag 31. oktober 1998)

Hjejl Resen Steenstrup 167

I 1971 skete en glædelig begivenhed inden for norsk numismatik, idet en kreds af møntsamlere og forskere i Norsk Numismatisk Forening fik iværksat udgivelsen af et eget tidsskrift for foreningen. Ansvarlig redaktør blev den kendte forsker og forfatter Bjørn R. Rønning og lærer Sverre Y. Lerdahl.

Formålet med NNF-Nytt skulle være et supplement til to andre publikationer: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM) og Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ). NNF-Nytt indeholdt oprindeligt mest oplysninger af intern karakter dvs. informationer til medlemmer, forskellige former for kontaktvirksomhed og information af mere speciel interesse for norske møntsamlere. I dag er der også boganmeldelser og fyldige artikler med bidrag af bl.a. udenlandske fagfolk.

Indexet over NNF-Nytt er ordnet efter fagområder og med den samme systematik, som findes i Numismatisk Index (København 1976). Fagområderne er: Mønter, fund, pengesedler, medaljer og jetons, fremstillingsteknik, auktioner, personalia, foreninger m.m, diverse emner og litteraturanmeldelser. Inden for hovedområderne er der undergrupper. Oversigt over anvendte forkortelser og signaturer. Som noget værdifuldt og nyttigt er der også udførlige annotationer, som kan fylde helt op til tre linier. Pænt tryk. Forord af lærer Sverre Y. Lerdahl og Dr. techn. Christian J. Simensen.

Et stort arbejde ligger bag dette register, som fortjener at blive udbredt.

(Fællesmønt nr. 44, Skelhøje marts 1999, p. 34)

Christian J. Simensen 168

Takk, Morten Eske Mortensen [overskrift]. Morten Eske Mortensen er en mann med sans for numismatikk og systematikk. I dette nummer har han laget en indeks over NNF-Nytt til glede for oss alle. Han tok selv initiativet til utgivelsen i 1995 og har fått alt inn på data hvor han som rettesnor har brukt indekser utgitt over NNUM og Svensk Numismatisk Tidsskrift. Resultatet er vår forening meget fornøyd med. Morten Eske Mortensen er i utgangspunktet amatør innen numismatikk. Men med sin glød for faget er han blitt meget profesjonell med årene. Hans første publikasjoner ble laget i 1974. De første arbeidene omhandlet rensing av sinkmynter, om en medalje fra 1945 og variasjoner på de danske tokroner fra 1925-1926. Senere har han vist sin store interesse for danske mynter og medaljer, og har en publikasjonsliste på over hundre titler. I de siste årene har Morten Eske Mortensen arbeidet meget med oversikter over auksjonspriser på mynter og sedler. Han har tatt for seg alle nordiske land, og har levert en serie systematiske arbeider innen feltet. Slike arbeider er ikke bare av betydning for de som samler mynt, men bidrar også til at vi får innsikt i hvilke mynter og sedler som "virkelig" er sjeldne og hvilke som er ganske vanlige.

På vegne av Norsk Numismatisk Forening takker jeg herved Morten Eske Mortensen for hans innsats. Indeksen gjør det meget enkelt for norske numismatikere og andre som er interessert i vår forenings arbeid, å skaffe seg en oversikt på meget kort tid. Så er det opp til den enkelte å skaffe seg de artikler han eller hun er mest interessert i.

(NNF-Nytt nr. 1, Oslo 1998, p. 6) [Forord i "Indeks"-nummeret]

 

Recensioner af:

Roman Coin Price Yearbook 1996/97,

Imperial Vol. II (London 1999) - Demo

 

Carl Henrik Størmer 169

Morten Eske Mortensen tør være kjent blant norske myntsamlere for sin Dansk-Norsk Myntpris-Årbok og for sin Nordiske Seddelpris-Årbok, som har blitt utmerkete veiledninger for alle som er opptatt av priser på sine samlerobjekter.

I de senere år har forfatteren kastet seg over et meget mer ambisiøst foretakende. The Roman Coin Price Yearbook 1996/97 har hittil utkommet i 3 bind, ett som dekker republikkens utmyntning frem til år 31 f.Kr, ett som dekker keisertidsmynt fra 31 f.Kr. til 138 e.Kr., og det foreløpig siste bindet som nå skal omtales, som dekker perioden fra 138 til 254 e.Kr., eller f.o.m. keiser Antoninus Pius t.o.m. Uranius Antoninus, opprørskeiser i Syria.

Boken er i likhet med de to foregående bygget opp på grunnlag av realiserte auksjonspriser rapportert fra 84 auksjonshus med til sammen 251 offentlige auksjoner i årene 1995 og 1996.

Opplysningene er lagt inn i en database som er sortert kronologisk etter myntherre, dernest etter metall og alfabetisk etter baksideomskrift med henvisning til standardverket Roman Imperial Coinage (RIC) bind 3 og 4. Kataloghenvisninger gis også til andre standardverk som Cohen, British Museum Catalog (BMC), Seaby, Sear og Kankelfitz der disse var oppgitt i auksjonskatalogene.

Slår man opp i årboken, finner man at hver myntherre (keiser) gis en liten introduksjon med kortfattet historisk beskrivelse. Dernest følger myntene med RIC-katalognummer. Under hvert RIC-nummer oppgis de auksjoner der mynter av denne type har vært med. Uheldigvis må man benytte Vol. I for å forstå koden for det enkelte auksjonshus – noe som kan bli komplisert dersom man ikke har Vol. I. For hver auksjon oppgis datum, katalognummer, om mynten er avbildet i katalogen, katalogens beskrivelse av mynten, vekt i gram, konserveringsgrad, minimums-/anslått verdi og realisert pris i amerikanske dollar omregnet etter auksjonsdagens registrerte valutakurser. – Igjen må man dessverre til Vol. I for å finne en nøkkel til disse opplysningene.

Etter kort tid blir man imidlertid fortrolig med årboken og hvordan den kan brukes.

Morten Eske Mortensen har lagt ned et betydelig arbeid. Ca. 13.000 auksjonspriser er ført opp, og det må ha tatt lang tid å registrere opplysningene fra auksjonskatalogene og resultatlistene.

Står så resultatet i forhold til innsatsen og til den prisen man må betale for boken?

For meg personlig har det mest interessante vært å se hvor ofte enkelte katalognummer har vært frembudt for salg. Like interessant er det å se den forbløffende store variasjonen i priser på mynter med samme katalognummer og konserveringsgrad.

Bokens hovedformål er å gi oversikt over markedspriser på romerske mynter. Sannsynligvis er dette en nesten umulig oppgave av følgende årsaker:

Romerske mynter er ikke industrielt fremstilt. Samme konserveringsgrad kan dekke over en mengde variasjoner som har større innflytelse på prisen enn konserveringsgraden. Stil, sentrering av myntstempel på blanketten, stemplets tilstand, pregningskvalitet, blankettens kvalitet og utseende, patina, bare for å nevne noen. I tillegg må nevnes at én enkelt kataloghenvisning til RIC kan dekke over en mengde varianter som ennå ikke er katalogisert, men som er av stor interesse for samlere.

Når dette er sagt, må også sies at realiserte priser i et slikt omfang som i Mortensens årbøker er viktige korrektiv til de mer enn 12 år gamle prisvurderinger i David Sear’s Roman Coins and their Values (som for øvrig kommer i ny og revidert 2-bindsutgave i løpet av 2000) og vurderingene i B. Ralph Kankelfitz’ Römische Münzen. Om ikke annet kan man lære at det ikke eksisterer faste priser for antikke mynter. Å vurdere priser krever lang tids erfaring og en betydelig mengde is i magen. Mortensens årbok er et viktig supplement til tilgjengelig erfaringsmateriale.

Nå som boken er kjøpt og betalt vil jeg ikke være den foruten. Jeg vil vel også komme til å kjøpe neste bind når det kommer. Jeg er for nysgjerrig til å la være!

(NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 1, Oslo 2000, pp. 29-30)

 

Recensioner af:

Roman Coin Price Yearbook 1996/97,

Republican Vol. (London 1999) - citater / demo

 

Theodore V. Buttrey 170

As its title announces, the book is intended to display prices for the individual issues of the whole of the Roman Republic, not editorially suggested but actually achieved in auction sales. The editor has surveyed several hundred sales for the period (actually 1995+1996) - - "a random selection", too modestly, for it includes almost every sale of any importance. For each coin the price estimated and realized is given wherever possible, along with the condition of the piece and any pertinent catalogue text. The prices themselves are converted to US$ so that a single comparison is possible through­out. Given the variety of dealers and collectors - - and of coin condition - - the results for any issue can only be suggestive within certain limits (and some dealers seem more successful than others in achieving high-value sales).

The book is crammed with detail, but is not difficult to use once the scheme has been absorbed. Seriation and dating follows Crawford Roman Republican Coinage, but references are included with each issue to Sydenham, BMCRR, Babelon, etc. Then the individual coins by dealer, date, condition, price, etc.

In short, anyone wishing to follow the market within these limits should find this a useful book.

But its value extends beyond, to serious study. First, in such a brief period of activity one cannot expect examples of every issue to have come to sale; yet the results are abundant. MEM lists references to (at a guess) perhaps 8.000 Republican coins. These are largely pieces otherwise unknown to us, for which the catalogues are the major evidence. So much material has been and is being put on the market that no one can keep up with it all; and the catalogues themselves can be expensive even if obtainable. Hardly any proper numismatic library today concentrates on building and maintaining a proper research library of numismatic auction catalogues and illustrated price lists. So that this volume contains numberless references in helpful concision which probably no scholar would have the time or the facilities to accumulate.

In addition, MEM notes the cases where the piece is illustrated (which is usual) in its catalogue. This is an immense help in viewing at once the specific material one is working on. In the past, our institutions provided this service by the construction of photo files - - e.g. at the British Museum, the ANS, or the Institut für Numismatik in Vienna. But the flood of new material which has come on the market over the past several decades, and the squeeze on museum resources, has meant that no-one can any longer maintain such a comprehensive service. Thus, the photo file of the ANS is still enormously useful for what it is, but hardly anything new has been added for the last fifteen or twenty years. It is now too late to recover.

So MEM's volume, while it is itself unillustrated, leads us directly to the catalogues which, for this period, illustrate the issues which particularly interest us. That includes some surprises. Everyone knows the denarius of Labienus, which we rarely expect to see; yet MEM has provided the references to no fewer than five appearances of the issue at auction.

Or again, while the material published here is limited to these ca. 250 auction catalogues, that ought to be enough to provide at least a general indication of relative rarity. Of course the rarer material, and the better preserved, will tend to appear in these sources; but it cannot be accidental that, in this survey, the Mars/eagle gold of the earliest denarius system appears in 56 examples of the 60-as coin, 0 of the 40-as, 3 of the 20-as.

(One caution: M., as he makes clear, has gathered the dealers' references. If these are awry the entry here can mislead. Such cases must be few, but I note the single reference to RRC 483/1, an immensely rare coin: the dealer's error, for the piece is actually the common 483/2.).

These are indications of the riches which this volume contains, and of course the same is true of the (so far published) two volumes of Roman Imperial coins. An earlier review put the point justly, "an invaluable tool for dealer and collector alike". But it is far more than a guide to prices. In this regard the title understates: with the practical demise of the comprehensive classical numismatic photo file a work such as this provides a most helpful alternative. In a perfect world MEM would continue to produce a series, with an annual or biennial volume. In any case this is a book which should be in every serious numismatic library, and which every student of the Republican coinages will find useful.

( Spink Numismatic Circular nr. 3, London juni 2000, p. 108)

Italo Vecchi 171

This compilation is a true product of the computer age and exhaustively covers the auction results of some 9.000 coins of the Roman Republic, from c. 280-31 BC, offered in auctions by the principal international numismatic firms in over a staggering 200 public sales between 1995 and 1996.

The general introduction is comprehensive and properly translated by numismatists in six languages, followed by an interesting essay by Wayne Phillips on Roman Republican scholarship. Bibliography, indexes, lists of dealers' auction sales and price lists abound as well as currency exchange rates.

The rubric used fore this compilation starts with the date of the issue followed by the page number of the main reference, Michael Crawford, Roman Republican Coinage (2. vols., Cambridge, 1974) followed by Sydenham, Babelon, BMC RRC, Sear and Cohen. This is followed by the mint, condition and estimates and hammer prices in US dollars. There is a brief description of the obverse and reverse of each type, followed by the list of sales in which it appeared as well as any defects noted and weight.

Luckily 1995 and 1996 saw some very important Republican collections on offer and here assembled and recorded in a most valuable index and cross-reference for dealers, collectors as well as scholars of a series widely collected and studied.

The commercial orientation of the numismatic trade has over the years evolved from its origins, the private knowledgeable dealer with a large and mixed stock of coins, gems and antiquities acquired mostly from casual finds and old collections. These stocks were in all grades and usually sold at reasonable prices that satisfied the needs of a large city of district with a large well educated middle class that considered a classical coin collection part and parcel of its cultural patrimony together with a library, decorative paintings, statues, and not least a specimen cabinet of curiosities that would encompass all manner of things from crystals to fossils. These early collections often were bequeathed to the local museums, as in the case of George III, king of England, whose collection formed that of the British Museum.

Scientific cataloguing based of national and private collections is greatly enhanced by the inclusion of the large body of coins published in trade sale catalogues often reflecting recent finds and new discoveries. This outstanding compilation greatly helps the study of the coinage it deals with and is part of greater series of coin price yearbooks published by the same editor. It suffers one shortfall in not covering a longer period. Let us hope others volumes will follow.

 

Kerry K. Wetterstrom 172

This handy little price guide is the latest edition in a series by Morten Eske Mortensen of Denmark. It is a compendium of over 9,000 market prices taken from more than 200 international public auctions from 1995 and 1996 (all prices have already been converted to US dollars, a very useful feature for the American collector). It covers the coins of the Roman Republic from 280 BC to 31 BC.

As stated by the author in his preface: "This book is NOT COMPLETE; This book will NEVER BECOME COMPLETE; and it has NOT BEEN ATTEMPTED to make this book complete," but nevertheless, it is still an important tool for the dealer and collector, both advanced and novice. In order to determine the value and hence the price of a coin, it is necessary to know the past values (i.e., the price history) of a coin. This is knowledge that is usually gained from years of experience, and in the case of a dealer, the very knowledge that enables him to function and make a living from his trade.

The normal method to accumulate this type of knowledge (short of having a photographic memory) is to gather as many auction catalogues (with prices realized lists) and fixed price lists as possible. Then you can study the coins or series that are of interest to you and produce your own database of prices realized.

But now, thanks to Mr. Mortensen, he has undertaken this project for the benefit of all. Granted, the prices in the present volume cover only a two year period, but with over 200 public auctions represented, it makes for an excellent source and reference. Even more valuable is the addition of comments other than just a grade.

As most collectors know, grading standards can and do vary from dealer to dealer and auction house to auction house, hence one might suspect the usefulness of price comparison when just comparing raw price data without the benefit of an accompanying photograph. To help alleviate this problem, condition comments describing patinas, flan problems, metal quality, the presence of smoothing or tooling, etcetera are given for almost every entry. This is the key feature that makes this reference work especially useful.

Another important feature is the addition of weights, in grams, to the hundredth place. A collector or researcher that is trying to study a series and maybe even attempt a die-study will find this pricing guide an excellent starting point. The Roman Coin Price Yearbook is like the old "Cliff Notes" that many an American student has made use of during their academic careers (even if some of us will never admit to it). I suggest that the collector, dealer, and scholar think of this "Yearbook Series" as a sort of "Cliff Notes" for the numismatist. An excellent summary and starting point, but still no substitution for taking the time to read the original work ­assuming that you have the luxury to do so ! 

(The Celator nr. 4, Lancaster, Pennsylvania April 2000, pp. 35-36)

Peter A. Clayton 173

The successor volume to the present one, listing Roman Imperial Coin auction prices, was published in 1997 (see Minerva Sept/Oct, 1998, p. 54). Here, the compiler/author has now produced the volume preceding, listing Republican coins from c. 280 BC to 31 BC, the battle of Actium that saw the end of Antony and Cleopatra's aspirations, and the short Imperatorial period that preceded Octavian/Augustus' fiction of restoring the Republic but in effect instituting Imperial Rome from 27 BC. The format of the present volume follows essentially that of its predecessor on Imperial coins, but the coins are listed here in date order based on Michael Crawford's magisterial work, Roman Republican Coinage (2 vols, Cambridge, 1974). References to the pieces (outside of their auction appearances) are given to Sydenham, Babelon, BMC Republican, Seaby, Gebhardt, and Cohen numbers in that order. Prices cited are given in US dollars for uniformity, both estimates and hammer prices, and there are useful tables of currency exchange rates on pp. 70-81, arranged in date order of the auction catalogues cited so that parity can be easily ascertained.

Much of what was said about the first Imperial Roman coin book holds good here with the major features of the structure repeated. Hammer prices realised from over 200 international public auctions held world-wide in 1995 and 1996 include some 9,000 auction prices for Republican and Imperatorial coins. In addition, two guest articles should not be overlooked: 'Roman Republican scholarship: Salis, Mommsen, Babelon, BMC Rep, Sydenham, Crawford', by Wayne C. Phillips, and 'What determines a Roman coin's value', by Gregory Cole.

The many laudatory reviews that greeted the Roman Imperial volume world-wide are reprinted on pp. 55-62. There can be no doubt that this volume listing Republican coins will be greeted with the same acclamation, and will be the vade mecum for all collectors and dealers concerned with the series.

(Minerva nr. 2, London March/April 2000, p. 53)

usigneret 174

Roman Coin Price Yearbook 1996/97 by Morten Eske Mortensen provides the results from 200 international auctions summarized as 9.000 prices for Roman republican and imperatorial coins 280 B.C. to 31 B.C.

Roman republican and imperatorial coins are a favorite area for scholars of the ancient world for whom the world of the Roman empire is considered well-documented.

For the collector, the double challenge is sorting out the assertions and then finding the coins to match the definition of the collection. With most of the action centered on the denarii and other coins of the Roman empire, this book becomes the focus of pricing for anyone choosing to collect Roman republican and Roman imperatorial coins.

The coins of Cleopatra, Marc Anthony, Pompey the Great and other personalities often command prices on the bourse floor that are not supported by active bidding at famous auctions.

This book is presented as a guide to the price levels for the collector who prefers having an upper hand in negotiations.

(Coin World nr. 2081, Sidney, Ohio, February 28 2000, p. 90)

 

Sam Kazmi 175

Since publishing my very first web site on classical numismatics almost six years ago, I have received several hundred emails asking all sorts of questions about the hobby. “How to determine the current market value of a coin?” is probably the most frequently asked question.

The proper answer to this age old query can often only be given by an experienced dealer who has his/her finger on the pulse of the marketplace. This information is acquired by the dealers’ active participation in numismatic sales around the world and their “inside” exposure to the frequency at which a coin in various grades may make it to the market in a given period of time.

At least for collectors of Roman coinage up to CE 254, this “inside” information is now available in the three volumes of Roman Coin Price Yearbook, edited by Morten Eske Mortensen.

This unique work surveys over 250 public sales from around the world and catalogues them in a unique and easy to use format; providing over 33,000 hammer prices for coins from the Republican period to CE 254.

Additionally and importantly, each coin is fully described; including anything unique or special about the individual specimen on auction – right from the auction catalogue and converted to US dollars – while providing extensive cross-referencing information to most major numismatic references such as Crawford, Babelon, Sydenham, BMC, Cohen, RIC, Sear, Seaby, etc.

I am not aware of any other single work which gives this much information for every coin listed within!

This series does much more than fill the simple need for a “current” market price guide as it also provides some unique information for the wise:

1)     It can easily help to determine if a coin listed as "Scarce" or "Rare" in the (mostly outdated) reference works is actually so by observing the frequency at which it may appear on sale.

2)     It can help sellers determine the best venue to auction their coins as one notices the differences in prices realized from country to country, or from one auction house to another.

3)     It can help buyers determine the best venue to look for good buys!

4)     It works as a unique “attribution tool” providing a broader cross-referencing possibility than other works.

To better understand what this book offers requires that we compare it to some of the standard works currently used as references. For example, in the Republican series Sydenham, Crawford, and Sear cover approximately 1,700 coins, 2,274 coins, and 469 coins respectively, while Mortensen covers 1,374 with recent hammer prices.

For the Imperial period up to CE 254, Sear lists 2,066 coins and Vagi lists 1,625 coins while Mortensen lists over 6,400 with actual hammer prices.

In other words, for the same period (i.e., Republican to CE 254) Sear has a total of 2,535 coins with prices compared to Mortensen with 7,808 coins and 33,903 prices for the same based on various auction results.

As such, since our acquisition of the Roman Coin Price Yearbook series, we have heavily relied on this extensive research to price coins for sale as well as to acquire for our own collection.

I truly believe that this invaluable work is a must for every dealer library as well as in the library of every serious collector of Roman coinage.

(NI Bulletin nr 1, Dallas, Texas januar 2001, p. 25-26)

  

Bruce R. Brace 175 b

In 1998, our librarian, Ian Dickson, reviewed the 1996/97 yearbook, "Imperial, Volume I, 31 B.C.-A.D. 138" (The Anvil, 4, December, 1998, pp 60-61). The pattern established there is continued here, with a few additions. Basically, it is a compendium of hammer prices realized in over 200 international public auctions during the period 1995-1996 and encompasses some 9.000 auction prices. The "Preface" explains what the volume is intended to do and what it is not, and it is important for the user to read it carefully. It appears in English and five other languages to facilitate its broader use.

Of course, not every coin is listed as the author points out, but the listings are fairly comprehensive. He notes that the volume "is an INDEX of what has appeared in a large number of auction catalogues …" . Its very nature precludes the need for illustrations.

The author has based his coin listings on Crawford's numbering system ("Roman Republican Coinage, 1974"). Each entry also refers to other major works such as Sydenham, Babelon, Seaby RSC, Sear and so on, and includes a brief description of obverse and reverse types. An entry can consist of only a couple of auction listings or several dozen. Each auction house is listed in an abbreviated form with the auction date and lot number and a notation ("P") if the coin is illustrated in that catalogue. Conditions (as variable as these subjective observations can be) are listed along with qualifying notations. Where available, weights are provided. Finally, minimum or estimated prices and prices realized ("hammer" prices) are given, converted into U.S. dollars based on exchange rates at the time of the auction.

An index of the auctions listed record the national currency of the sale along with commission and V.A.T. charges involved. It can be a long step between the hammer and delivery prices ! Another useful table provides a list of the auctions and the exchange rates of thirteen national currencies.

A couple of interesting articles by guest writers provide additional interest to the volume. Wayne C. Phillips' "Roman Republican Scholarship …" (reprinted from "Coin World") discusses the evolution of scholarship relative to republican coins from the time of Theodore Mommsen and the Count de Sales and helps to explain the evolution of republican studies. Gregory Cole provides useful insight in his article "What determines a Roman coin's value ?" in which he examines the many factors which influence what a coin will fetch at a particular time in a particular market. Keeping Mr. Coles' article in mind, it is fascinating to attempt to rationalize the prices realized in some of the more extensive listings.

A number of reviews of the Imperial Yearbook, volume I, 1996/97, are included and are interesting to read if only to compare the perspectives of the various reviewers.

A table of international grading abbreviations is a useful and interesting addition to the book.

The last 74 (unnumbered) pages are devoted to advertising.

Once again, Mr. Mortensen offers the collector of Roman coins and a republican specialist a useful volume to include in his library

(The Anvil nr. 1, Canada March 2000, p. 14)

 

 

Joseph T. Sermarini 175 c

FORVM's Recommendation:  The Roman Coin Price Yearbooks are the first books I turn to.  Organized like Sear's "Roman Coins and Their Values," but with more listings and more informationCoins are much easier to find than in RIC.  If I still feel it necessary to refer to RIC, the yearbook identifies the volume and page for rapid look-up.  After Van Meter and Sear, the Roman Coin Price Yearbooks should be your next purchase.  A must have reference.

(FORVM Ancient Coins' CATALOG 2000)

 

 

Tamás Sárkány 176

Morten Eske Mortensens bok är märklig i flera avseenden. Den anspråkslösa titeln låter ana en prisvärderingsbok i traditionell bemärkelse, men vid närmare betraktelse visar den sig vara en oumbärlig uppslagverk för mynten utgivna under den Romerska Republiken (och den tidiga Kejsartiden). Genom studiet av mynten får man en viktig inkörsport till förståelsen av romersk historia och ekonomi. Med tanke på de ofta mycket överkomliga priser är det förvånansvärt att förhöllandevis få som samlar mynt från denna spännande tid.

Boken innehåller en sammanställning av uppnådda priser från ett stort antal auktioner och ger därmed en viktig orientering om myntens värde. En ovärderlig kunskap för såväl samlare som handlare. Man får dock beakta att auktionspriserna är inte alltid detsamma som marknadsvärdet. Det är många faktorer som styr auktionerna; efterfrågan (ingen eller flera potentiella samlare närvarande), auktionskatalogens tillförlitlighet, auktionsfirmornas varierande kvalitetsbestämningar, samt även auktionsföretagens anseende. I och med att bokens uppgifter grunder sig på kataloger från 251 internationella auktioner (sid. 64ff.) får man dock en god uppfattning om ett mynts genomsnittsvärde. Redan här bör påpekas att prisguidens årtalsangivelse 1996/97 behöve inte uppfattas som om den hade gilltighet endast för åren 1995+1996. Vissa sällsynta mynt har under denna tid kanske inte alls förekommit vid de berörda auktionerna. Bokens räckvidd är betydligt större, eftersom den kan användas även i framtiden utan hänsyn till det vid auktionernas aktuella priser för att avgöra ett mynts sällsynthetsgrad på marknaden. Först när flera nya upplagor har sett dagen får man en sammanhängande bild av den avhandlade periodens myntpriser.

Grundprincipen för bokens upplägning är att ett mynt är bestämt enligt, eller kan hänföras till Michael H. Crawford: Roman Republican Coinage, Vol. 1-2 (Cambridge 1974). Mynten är listade efter Crawfords katalognummer och har dessutom hänvisning till Babelon (Paris 1885-1886) ; Cohen (Paris & London 1880-1892); Sydenham (London 1952); British Museum catalogue (London 1910); Seaby, Vol. I (London 1978); Sear (4. edition) (London 1988) och Gebhardt (Augsburg 1998). Därmed får man en fullständigt överblick över litteraturen, som har använts vid bestämning av mynten. Kataloguppgifter grundade enbart på Gebhardts och / eller Sears har däremot helt riktigt utelämnats.

Mynten är upplagda efter utgivningsår, Crawfords katalognummer, med sidhänvisning, valör, myntort (område) och metall. Referenshänvisning till Sydenham, Babelon, British Museums katalog, Seaby, Sear, Gebhardt och Cohen. Därefter följer en kort beskrivning av åt- och frånsidan. Inom en inramat tabell anges auktionsfirmans namn i förkortning (jfr sid 64ff.,), datum för auktionen, auktionsnummer, samt i förekommande fall om myntet är avbildat i katalogen. Kortfattat anges även auktionsfirmans kommentarer om mynten, såsom skador och sällsynthetsgrad. Författarens insatser begränsar sig till att inom klammer anteckna direkta felaktigheter och tryckfel. Vikten anges i gram enligt katalogens uppgift. Under beteckningen "Cond." anges myntens konserveringsgrad, kvalitet enligt den engelska kvalitetssystemet. En korsreferens till tolv länders kvalitetssystem finns på sid. 63. Auktionsfirmorna tillämpar olika principer för värderings- eller minimipriser. Minimipriserna är självfallet lägre än värderingspriserna. Om ett värderingspris är angivet i prisintervall, upptas endast det högre beloppet. Uppnådda priser är angivna i US dollar. Omräknade belopp (se sid. 70ff.) är utmärkta med asterix (*). Förutom det uppnådda priset debiterar auktionsfirmorna, köp- och/eller säljprovisioner, samt i förekommande fall slagavgift och lokala skatter (sid . 64ff).

Boken innehåller även två läsvärda uppsatser på engelska av Wayne C. Phillips: "Roman Republican scholarship: Salin, Mommsen, Babelon, BMCrep, Sydenham, Crawford" och Gregory Cole: "What determinates a Roman coin‘s value ?". Den sistnämnda anknyter till författarens avsnitt om "Vad en Myntpris-Årsbok är, och vad en Myntpris-Årsbok icke är."

Man får räkna med att det tar en stund innan man har lärt sig att använda boken. Det krävs vägledning och förklaringar. Det kan tyckas att det är onödigt. På andra sidan skall man göra boken tillgänglig för såväl nybörjare, som avancerade läsare. Förutom priserna, finner man många andra intressanta infallsvinklar.

Morten Eske Mortensen kallar sig själv för bara redaktör. Boken, som han anspråkslöst kallar för "Myntpris-Årsbok", ställer honom ständigt inför svåra självständiga val och avgöranden. Resultatet är en mycket användbart uppslagsverk, som bär författarens prägel. Som "Myntpris-Årbok" är den en av det bästa i sitt slag.

Boken borde intressera förutom samlare och mynthandlare även biblioteken, universiteten, museer och auktionsfirmor, oavsett om de handlar med mynt eller inte.

Egentligen kan man inte avsluta en bok som denna. Den kräver ständig uppföljning. Frågan är om man inte i en inte alldeles avlägsen framtid borde göra den tillgänglig på internet.

(Numismatiskt Forum nr 1, Åtvidaberg marts 2000, p. 34)

 

 

Monica Golabiewski 177

Såsom titeln visar är detta en prislista över försålda romerska mynt på mer än tvåhundra auktioner över hela världen åren 1995 och 1996. Så många som 9.000 myntpriser har förtecknats. Boken börjar med en register över de auktionsfirmor som är aktuella i detta fall och slutar med en förteckning över de auktionskataloger som ligger som underlag för uppgifterna. Däremellan har vi den egentliga prislistan med början på sid. 83. Den är ordnad i tidsföljd (280–17 f. Kr.) med myntbeskrivningar, kondition och kvalitet, auktionsfirmor med utropspriser och försäljningspriser omräknade i USA-dollar samt datum för försäljningen.

Boken utgör helt enkelt en sammanställning av auktionspriser på romerska mynt, men man förstår att här har nedlagts väldigt mycket arbete på att göra den. Det är onekligen en katalog som torde underlätta för såväl samlare som auktionsförrättare att lättare få en uppfattning av det kommersiella värdet på dessa mynt på den internationella marknaden. Ja även för museer, som många gånger har till uppgift att göra en uppskattning av värdet inför t.ex. inlösen av fynd. Den är inbunden, med gul text på grönt omslag, med bra papperskvalitet och håller med all säkerhet många bläddringar i den.

(Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 3, Stockholm april 2000, p. 68)

 

Katalin Biró-Sey 178

Dette bind presenterer prisene på romerske republikkmynter som ble solgt på auksjon i årene 1995 og 1996. Forfatteren har samlet utropsprisene og de oppnådde prisene fra vesteuropeiske og enkelte amerikanske auksjonskataloger. Han publiserer omtrent 9.000 auksjonspriser fra 251 auksjoner.

Republikk-"Price Yearbook" er en del av en bokrekke. Mortensen har nemlig utgitt priskataloger for romerske keisertid 1997 og 1999 (vol. I: 31. f.Kr.-138 e.Kr., vol. II: 138-254). Å utarbeide ett bind finner jeg imponerende, tre bind – heroisk, enda verden som er blitt lettere med computer. Det er særlig vanskelig å gjøre en slik katalog om republikkmynter.

Mortensen bekjentgjør – i sin polyglotte innledning til romersk republikk-bindet – hva formålet med boken er, hvilket systemet katalogen er lagt opp etter. Leseren får praktiske opplysninger til å benytte verket.

Han ordner republikkmyntene etter Crawfords kronologi fra 280 f.Kr.-31 f.Kr. Vi finner også bestemmelser etter andre myntkataloger som f.eks. Sydenham, Babelon, BMC rep., Seaby, Sear, Gebhardt og Cohen. I katalogen har alle mynter en linje som begynner med auksjonskatalogs daten, angir om mynter er avbildet eller ikke, plass for henvisning til andre av de overnevnte katalogene, bemerkninger om tilstand (patina, korrosjon etc.). Ved bemerkningene bruker han originalspråket, i auksjonskatalogen tysk/engelsk/fransk etc. Deretter kommer vekt, konserveringsgrad, utropspris og opnådd pris i USD. Disse viktige data må beklageligvis publiseres med svært små typer, av hensyn til bokens omfang.

Dette bind og de to tidligere (for keisertiden) hjelper også numismatikerne i museene i arbeidet med myntsamlingene der. De skal av og til avgjøre den pris de kan by for myntene som de ønsker å kjøpe til samlingen. Hvilken pris kan man betale for en sjelden, eller en ikke sjelden mynt ? Hva er riktig pris, hva er realistisk ? Disse spørsmål er vanskelige og ømtålige spørsmål når man bruker statens penger og ikke sine egne. Prisene på myntauksjoner speiler ikke alltid realiteten. Konkurransen driver budgiverne opp på et urealistisk nivå. Med slik database-kunnskap som vi kan hente ut fra "Price Yearbook", betyr et bedre sammenlikningsgrunnlag. Man kan bedre veie for og imot.

En annen positiv ting – ved siden av prissammenlikning – er at disse data er målstokk for hyppighet eller sjeldenhet. Dette bildet ville være mer presist hvis vi får en database over auksjonene de siste 10 årene. Jeg håper at Mortensen forsetter dette arbeid opp til dagen i dag !

I Cohen, og i noen bind av RIC ( VI-X) finner vi angivelser av sjeldenhet. Men Cohen arbeidet mer enn for hundre år siden. Hans angivelser er for gamle og er ikke nærmere begrunnet. Man må tro på sjeldenheten eller hyppigheten. RIC argumenterer bedre, men i "Price Yearbook" er det blitt mer håndgripelig.

Men det er nødvendig å utgi flere "Price Yearbooks" for å få dataene enda mer pålitelig.

(Numisma Asloia nr. 241, Oslo september 2000, pp. 27-29)

 

Thor-Egil Paulsen 179

Morten Eske Mortensen har her fortsatt/videreført sine utgivelser i form av årbok over oppnådde myntpriser. Denne type publikasjoner er jo numismatiske nyskapninger (innovasjoner), som absolutt vil være nyttige redskaper for å kunne danne seg et bilde over myntmarkedet innenfor sitt "eget" felt. En nyskapning, i boks form, som riktignok bare er blitt mulig takket være data-alderen, men som MEM nå har dratt nytte av, et systematisk arbeid til stor glede for den moderne numismatiker !

Boken er altså en håndbok over Romerske Republikkmynter, i alle valører, som ble solgt på auksjoner rundt om i verden i 1995/96. Til dette arbeidet har forfatteren benyttet seg av hele 372  auksjonskataloger fra de fleste ledende mynt/auksjonsfirmaer i verden. Alle myntene (over 9.000 hammerslag i alt) er beskrevet med henvisninger til Crawford og med kryss-referanser til Sydenham, Babelon osv., osv. Kvalitetsbenevnelser og andre opplysninger om den aktuelle mynt er også tatt med. Oppnådde priser er i US $, men omregningstabeller for de mest aktuelle valutaer på det aktuelle tidspunktet er også tatt med. Og her er mye mer som er tatt med: Innledningsvis er det forord og "bruksanvisning" på engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og selvsagt dansk. I tillegg finnes notater av tidligere utgaver i denne serien, samt også en engelsk innledning om numismatisk forskning innen republikkens mynter på 1800- og 1900- tallet.

Det er selvsagt mye mer som kunne vært sagt om dette verket, der selve katalogdelen avsluttes etter 374 sider, men så kommer bakerst annonsesider for (alle) de viktigste mynthandlere / auksjonsfirmaer / numismatiske foreninger og organisasjoner, som er aktuelle for en myntsamler. Jeg klarer ikke å finne ett firma i denne bransjen som jeg ville savne her, så det er et svært omfattende arbeide bak denne boken, og ikke minst, mye omtanke brukt på den som skal bruke den ! Og forfatteren har tatt alle nødvendige forbehold ! (Personlig kunne jeg ønsket meg større bokstavtyper i tekstene, særlig foran i boken).

Roman Coin Price Yearbook 1996/97, Republican Vol.,anbefales på det varmeste,og prisen er det ingenting å si på !

(NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 1, Oslo 2000, pp. 30-31)

 

Henry Hofmand Nielsen 180

Når man holder Morten Eske Mortensens digre værk Roman Coin Price Yearbook 1996/97 Republican Volume i hånden, bliver man ganske overvældet, og betagelsen af dette smukt udførte bogværk bliver bestemt ikke mindre, når man "ser" de tætskrevne 374 sider igennem.

Uvilkårligt savnes dog illustrationer af et bredt udsnit af de interessante mønter, som bogværkets titel ganske enkelt skaber forventning om at stifte bekendtskab med. [MEM anm.: bogværkets titel siger "auction prices realized"; de af recensenten efterlyste illustrationer forefindes i de indekserede auktionskataloger; her kunne med fordel studeres forordets p. 44 "Generel Guide til hvad en Myntpris-Årbok er, og hvad en Myntpris-Årbok er IKKE".] Skuffelsen dulmes dog en kende, når man blader frem til det 74 sider store afsnit med veludførte annoncer fra meget kendte numismatiske forretninger, der fornemt repræsenterer udvalget af de antikke mønter, der vil være årsagen til investering i en bog af dette format, netop for at kunne tilegne sig en grundig information af salgsmaterialet, der er grundlag for de mange auktionskataloger.

For at nå frem til information om salgsmaterialet kræves der dog en grundig gennemgang af de 251 auktionslister, hvor man tydeligt bør kunne se, hvilken tribun eller imperator, der repræsenterer listerne på netop denne side.

Spørgsmålet er imidlertid, hvor stort markedet for medlemmerne af Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig er. Erfaringen viser nemlig, at prislejet på de enkelte møntgrupper hurtigt stabiliserer sig, dog med enkelte udslag på grund af udbud og efterspørgsel.

Som indledningsvist nævnt, er det en fryd at holde et bogværk af dette format og i denne kvalitet i hånden, og den køber, der seriøst og grundigt stiler mod at opbygge en samling af antikke romerske mønter, får i rigt mål valuta for pengene ved at købe Roman Coin Price Yearbook, idet man her har en håndbog, hvor loftet for samlingens investeringer klart er angivet.

(Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig Medlemsblad nr. 3, Sønderborg 2001, pp. 1,2,7)

 

Collectors' referencebooks. Statistics

Sydenh. Crawford Mortensen Coin Price Yearbooks Sear Vagi Seaby (silver only) vol. I-V RIC
1952 1974 1997-1999 1988 1999 1978-1987 1923-1994
(269-30BC) (326-31BC) (280BC-254AD) (289BC-518AD) (82BC-480AD) (31 BC-491 AD) (289BC-476AD)
Coin types registered:
Rep. 1.700 2.274 1.374 (vol. 0) 469 170 1.403 0
Imp. (-254) 0 0 6.434 (vol.I-II) 2.066 1.625 10.561 17.500 (vol.I-IV)
Imp.(254+) 0 0 0 1.456 1.539 4.215 17.500-27.500 (vol. V-X)
Prov. 0 0 0 421 511 0 0
TOTAL 1.700 2.274 7.808 4.412 3.845 16.179 35.000-45.000
Number of Prices: 0 0 33.903 4.412 11.535 (price-ranges) 17.874 0
Coin types pictured:
Rep. 514 1.337 0 77 41 645 0
Imp. 0 0 0 415 c. 289 1.642 5.400-5.600
Prov. 0 0 0 11 c.21 0 0
TOTAL 514 1.337 0 503 351 2.287 5.400-5.600

 

Poul Erik Balle Varmose 181

Det er en imponerende arbejdsindsats, der ligger bag Morten Eske Mortensens nye bog "Roman Coin Price Year-

book 1996/97", der omhandler auktionspriser på antikke romerske mønter fra republikkens tid omkring 280 f.v.t. frem til år 31 f.v.t. fra årene 1995 og 1996. Men jeg fristes til på nærmest kættersk vis at spørge: Til hvilken nytte er denne prisårbog ? [MEM anm.: recensenten kan finde svarene på sit spørgsmål ved at nærlæse de øvrige optrykte recensioner.]

Årbogen rummer oplysninger på antikke romerske republik-mønter, der har været til salg på forskellige danske og mere internationale auktionshuse, hvoraf der kan nævnes Oslo Mynthandel, Antikören, H.G. Oldenburg, Spink og Glendinings blandt mange andre. [MEM anm.: notabene de 'betydningsfulde' antik-auktionshuse som fremhæves].

I alt er der noteret 9.000 auktions-hammerslagspriser fra mere end 200 internationale auktioner inden for perioden 1995 og 1996. Der er således oplysninger nok at få "gennemlæst", men inden læseren kommer så langt i bogen møder man i bogens forord følgende passus, der måske skal opfattes som en advarsel, idet den er indrammet:

"Priserne i denne årbog repræsenterer et historisk tilbageblik over, hvad markedspriserne var i de år, som er medtaget. Priserne fortæller altså ikke, hvordan markedspriserne i dag er, og spår heller ikke hvordan de vil blive i fremtiden." (forfatterens understregninger og grafiske fremhævelser).

Og for at understrege dette udsagn, oplyses der endvidere i forordet, at "markedsværdien" i virkeligheden er "et … arbitrært tal som kun gælder på eet givent sted i eet givent sekund; derefter er … "markedsværdien" forældet", hvilket nok ikke er helt skævt set, når man for eksempel i værket (side 297 f.) får oplyst følgende prisudvikling på den selvsamme mønt, nemlig Julius Cæsar's almindelig kendte denar med elefanten, der tramper på en slange (jf. CR 443/1 og Seaby 49 Sear 353):

kvalitet EF; hammerslag fra 240 til 3.295 US-dollar

kvalitet VF; hammerslag fra 71 til 292 US-dollar

kvalitet F; hammerslag fra 66 til 287 US-dollar

Dette illustrerer i virkeligheden svagheden ved denne type prisguider, idet der dels er tale om så store prisudsving, at det hele forekommer meget subjektivt og tilfældigt [MEM anm.: udover årbogens komplette forord anbefales også den vejledende artikel pp 51-53 af Gregory Cole, Stack's: "What determines a Roman coin's value ?" - læs og forstå], og dels er hammerslagspriserne mindst 3 år gamle, hvilket yderligere gør det hele en smule antikvarisk [MEM anm.: auktions-salg "forældes" ikke – auktions-priser "dør" ikke – "markedsværdi" derimod "forældes og dør" på eet sekund.].

Med den teknik, der i øvrigt findes i dag, er det muligt – hvis disse årbøger skal udgives – at reducere tidsrummet fra det sidst registrerede hammerslag til værket foreligger ganske betragteligt.

[MEM anm.: recensenten opfordres til at oplyse, hvilken "teknik, der i øvrigt findes i dag", som gør det muligt at reducere førstegangs-fremstillings-tiden af et 3-binds samleværk på 1.500 sider "ganske betragteligt" ? ]

Jeg har imidlertid også det indtryk, at de fleste mere seriøse møntsamlere (og her tænker jeg absolut ikke på samlere af danske årgangsmønter, der slavisk følger priserne i Siegs møntkatalog) gør sig en del private overvejelser omkring køb på auktionerne; hvad vil samleren egentlig byde og hvad har vedkommende råd til at betale for en bestemt mønt, når termin, badeferie og rødvin, samt de øvrige møntkøb også skal betales – og det uanset hvad en tilsvarende mønt for 3-4 år tidligere er blevet solgt for på en amerikansk møntauktion.

[MEM anm.: recensenten opfordres til at oplyse, hvilket prisreferencegrundlag – om noget – "de fleste mere seriøse møntsamlere" anvender i deres "private overvejelser omkring køb på auktionerne" ? - forhåbentligt er det ikke engang 'seriøse' recensenter, der involverer "badeferie- og rødvins-" priserne i relation til evt. mønt-køb/salg …. Og ydermere: råder man ikke over penge, kan man ganske enkelt ikke deltage i markedet – den markedsregel kender da vist alle ? ]

Da jeg fik overrakt det foreliggende værk af Morten Eske Mortensen fulgte der en lovprisning (der absolut ville være enhver brugtbilforhandler værdig) med, hvoraf det blev fremhævet, at prisguiden var et bedre katalog end Crawford og Sear (Seaby) – hver for sig ! [MEM anm.: her var galt citeret "tilsammen"; det korrekte citat lød "hver for sig" ]

Men jeg savner nogle møntillustrationer [MEM anm.: bogværkets titel siger "auction prices realized"; de af recensenten efterlyste illustrationer forefindes i de indekserede auktionskataloger; her kunne med fordel være studeret forordets p. 44 "Generel Guide til hvad en Myntpris-Årbok er, og hvad en Myntpris-Årbok er IKKE".], mere overskuelighed samt bl.a. et register over de enkelte møntembedsmænd fra republikkens tid [MEM anm.: årbogen oplyser i forordet, at den relaterer sig fuldstændigt til Crawfords opstilling og reference-nummerering. Det af recensenten efterlyste møntmester-register forefindes således pp 839-858 (samt supplerende pp 903-911) i Crawford.], så det ville være muligt på en hurtig måde at finde frem til den pågældende mønt, hvis denne lovprisning skal holde [MEM anm.: studér her tabellen overfor "Collector's referencebooks; Statistics"]. For eksempel ville jeg gerne forsøge at finde en bestemt denar, som jeg sad med i hånden, og som jeg vidste var præget af møntembedsmanden Publicius Licinius Nerva (Crawford 292/1; PHA nr. 15). Det var ret så besværligt indtil jeg fik hjælp fra de to referenceværker Crawford og Seaby ! [MEM anm.: Crawfords referenceværk rækker til bestemmelsen – Seabys bog var overflødig at konsultere. Principielt er omtrent alle republik-mønter forresten "ret så besværlige" eller endnu værre at bestemme, og blandt (den seriøse del af) branchedeltagerne må / bør man generelt forlade sig på Crawford ved bestemmelser.]

[MEM anm.: og hvorfra vidste recensenten at den Licinius ud af flere mulige, der var tale om, var lig Publicius Licinius Nerva ? – mønten oplyser ikke engang navnet "Licinius" ! Men når man allerede på forhånd kender/kendte (Crawford-) reference-nummereret kan selv den største ignorant finde mønten i årbogen; se anm. ovenfor og nedenfor]

[MEM anm.: for fuldstændighedens skyld gøres opmærksom på, at hverken med hjælp af Seaby + Sear + Yearbook er det muligt at bestemme (samtlige) republik-mønter – dette kan kun gøres ved brug af Crawfords referenceværk. De 2 Imperial-Yearbooks derimod kan i tilgift også anvendes til bestemmelse af kejsertids-mønterne. Om de nærmere årsager til denne forskel fører det for langt her at redegøre for. Disse informationer havde recensenten i øvrigt selvfølgeligt fået mundtligt fra MEM inden affattelsen af recensionsteksten sammen med andre "brugtbilforhandler"-informationer, men de deraf følgende konsekvenser er åbentlyst ikke forstået.]

Derefter var det muligt at konstatere, at nogle tilsvarende mønter var blevet solgt for et sted mellem 76 og 478 US-dollar for år tilbage, hvilket selvfølgelig kan være interessant, hvis man ikke har andet at foretage sig en sen aftentime i sit studerekammer. Selvfølgelig har bogen en funktion, hvis man af historisk interesse vil se hvor en pågældende mønt er blevet udbudt til salg, og hvilken pris den blev solgt for. Men som værktøj for møntsamleren, når der skal foretages indkøb af antikke romerske mønter, tror jeg desværre ikke på, at den er særlig brugbar.

[MEM anm.: recensenten opfordres til at oplyse, hvilke værktøjer der er brugbare, "når der skal foretages indkøb af antikke romerske mønter".] [SLUT på recensionstekst]

 

[MEM anm.: Recensenten havde meget betydelige og langvarige overvejelser inden han gav sin tilladelse til optryk. Efter MEMs gentagne optryksforespørgseler er det så hermed en fornøjelse for variationens skyld også at kunne gengive denne recension. Der skyldes læseren at oplyse, at redaktøren for ANFs Medlemsblad – som recensionen blev indleveret til – afviste at trykke recensionen; hvilket jo ikke gør recensionsteksten mindre diverterende at detaillegranske en kedsom og "sen aftentime i sit studerekammer".]

[Citat: "En anmeldelse har en tveægget od – anmeldelsen oplyser både, hvilken værdi anmelderen tillægger et anmeldt værk, men anmeldelsen afslører også, hvilken indsigt anmelderen selv besidder"].

Hans Jensen 182

Det skal siges med det samme: Denne bog burde udnævnes til "Årets Bog 1999".

Bogen omfatter 9.000 auktionspriser på romerske mønter fra republikkens tid (ca. 280 BC – BC 31). Priserne er samlet fra mere end 200 internationale auktioner over hele verden i årene 1995 + 1996. Det er et så imponerende materiale (hvor priserne er anført for hver enkelt mønt og det både den anslåede (eller vurderede) og hammerslagsprisen), at man kunne frygte, at det også var uoverskueligt, men forfatteren anvender hele bogen igennem en konsekvent metodik, der gør det nemt og ligetil at anvende bogen, og efter et par opslag kan man uden videre finde frem til nøjagtig den eller de mønter, man ønsker at studere. Det er bestemt ikke alle kataloger, der har det fortrin, nuvel dette er ikke et katalog, men et index, og det er klart, at hvis en mønt ikke har været handlet i de 2 år, som bogen omfatter, ja så er mønten altså ikke med.

De romerske mønter fra republikkens tid har altid været anset for et af de vanskeligste områder inden for romersk numismatik, det skyldes hovedsageligt den meget vanskelige datering eller kronologi. Det eneste, man som almindelig møntsamler kan gøre for at opnå en antagelig løsning på dette problem er, at anvende et internationalt anerkendt katalog til at opstille sin samling efter, og det er præcist det, forfatteren til denne årbog har gjort: der er anvendt M. Crawford's "Roman republic coinage" fra 1974 som hovedreferenceværk, og det er gennemført så konsekvent, at såfremt et auktionsfirma ikke anvender dette værk (forkortet til CR) som reference til en bestemt mønt, så kommer mønten ikke med i bogen.

Denne kendsgerning giver årbogen en standard som et gennemarbejdet og troværdigt kvalitetsprodukt.

Oplysningerne om de enkelte mønter omfatter alle relevante elementer: nominal, for- og bag- sidebeskrivelse, møntmester (med familienavn), møntsted, vægt og kvalitetsangivelse, der for alle mønters vedkommende konsekvent er "omregnet" til engelsk standard.

Herudover er der instruktion i bogens anvendelse – på 5 sprog foruden dansk ! Det giver en mulighed for at studere udenlandsk numismatisk terminologi.

Desuden indeholder bogen flere artikler fra udenlandske og danske eksperter, der omhandler romerske mønter, eller er anmeldelser af de andre af samme forfatters udgivne årbøger.

Endvidere er der en oversigt over alle de auktionsfirmaer, der er repræsenteret. Denne oversigt omfatter tillige hvert enkelt auktionsfirmas salærer angivet som en procentdel af hammerslagsprisen. Gæt hvem der har de højeste salærer: de danske firmaer beregner sig ikke mindre end 25 %, og det er den højeste kommission af dem alle. Der er også 12 sider med omvekslingskurser for 12 landes valutaer til og fra US dollar.

Bogen kan på det varmeste anbefales til alle samlere af disse genstridige mønter.

 

Jens Brøns 183

Denne nye bog er en udgivelse i en række af bøger, hvor forfatteren har samlet auktionspriser over romerske mønter i perioden 1995 + 1996. Dette bind omhandler den romerske republik, og ikke mindre end 9.000 auktionspriser er registreret. Mønterne er ordnet i tabelform efter Crawford, Roman Republican Coinage, og er egentlig ganske overskuelig, og som grundlag er anvendt 372 auktionskataloger fra perioden. Dette omfatter såvel danske som nordiske samt internationale auktioner. Hovedparten af de anførte salgspriser er dog i sagens natur fra store udenlandske auktioner.

I lighed med tidligere udgivelser må man beundre det enorme forarbejde, der ligger til grund for publikationen. Alene at gennemgå og systematisere alle data fra auktionsmaterialet ville have fået de fleste til at opgive. Jeg har ved stikprøver kontrolleret adskillige data fra bogen, og alle har været i fuldstændig overensstemmelse med det oprindelige auktionskatalog. Kvaliteten af det udførte arbejde må således være høj.

Som andre har anført, giver en bog af denne type et anderledes realistisk billede af mønters handelsværdi fremfor de traditionelle katalogpriser. De fleste kataloger opgiver en enkelt værdi for hver mønt, det vil ofte give et for simplificeret billede af den aktuelle værdi. En anførelse som f.eks. at en mønt 3 gange er solgt i kvalitet VF til priser på 46 $ , 55 $ og 124 $ giver et meget nuanceret billede. Den rimelige pris vil de fleste nok mene er på ca. 50 $, mens den meget høje hammerslagspris eventuelt kan forklares ved en kamp mellem to liebhavere, eller at eksemplaret er af usædvanlig høj kunstnerisk kvalitet. Tendensen i prisansættelsen indenfor de enkelte mønter er dog oftest relativ klar.

De mønter som optræder som selvstændige numre i auktionskataloget, vil afhængigt af auktionsfirmaet være mønter, som kan indbringe en relativt høj pris. Prisansættelsen er således mest repræsentativ for mønter i rigtig pæn kvalitet eller sjældne mønter i øvrigt. Meget almindelige mønter eller mønter i meget ringe kvalitet, vil nok være relativt underrepræsenteret. Hvis man ser på de anførte Crawford-numre i bogen, vil man dog næsten altid kunne finde de i handelen forekomne mønter fra denne periode. Mønter kan dog naturligvis være så sjældne, at der går år imellem, at de optræder i offentlig handel. Hvad angår mønter af denne sjældenhed vil auktionshusene dog ofte selv anføre proveniens og tidligere solgte mønter af denne type. En særlig rubrik ud for hver enkelt mønt i kataloget angiver, om der er særlige forhold, der er anført af auktionshuset om mønten. Det kan f.eks. være, om der er en særlig smuk patina, eller om mønten f.eks. er skadet ved hak eller ridser. Disse forhold vil ofte have overordentlig stor betydning for prisansættelsen på antikke mønter, hvor et tiltalende eventuelt kunstnerisk smukt ydre ofte vil være af stor betydning for møntens handelsværdi.

For den almindelige samler er bogen nyttig ved at kunne give et overblik over hvilke mønter, der er indenfor ens økonomiske muligheder at erhverve, samt hvilke der rent faktisk optræder nogenlunde hyppigt på auktioner. Det er ikke sjældent, at man studser over mønter som enten er mere almindelige eller sjældne, end man troede.

Forordet i årbogen er meget beskedent og anfører, at bogen er et historisk tilbageblik på, hvad markedspriserne var i 1995 + 1996. Med forsigtighed kan bogen dog bruges til meget mere, da langt de fleste mønttyper i handelen kan findes i bogen. Bogen giver således et hurtigt overblik over disse mønters motiver samt indskrifter, som findes opført ved de enkelte Crawford-numre. Tillige er der ved mange af mønterne anført vægt, hvilket kan være af værdi f.eks. ved vurdering af en given mønts ægthed.

Hvem har glæde af denne bog, køber eller sælger ? Begge parter kan man med god ret mene, da de anførte priser er af neutral karakter og rent faktisk afspejler markedet. Bogen kan tillige være nyttig, hvis man skal anføre en værdi af sin samling i forbindelse med forsikring af indbo. Købspriser på mønter, der er erhvervet for længe siden, vil ofte være helt misvisende.

For alle samlere af antikke mønter kan bogen anbefales på det varmeste, og måske kan dokumentationen af, at antikke republikmønter ikke behøver at være specielt kostbare føre til, at flere vil kaste sig over dette spændende område indenfor numismatikken.

(Fællesmønt nr. 50, Skelhøje november 2000, pp. 21-22)

 

Preben Eriksen 184

Så er der igen kommet et par vægtige bøger fra Morten Eske Mortensens hånd, hvor han har registreret auktionspriser (13.000 + 9.000) på romerske mønter. De er solgt på et tilfældigt udvalg af 251 offentlige auktioner fra hele verden i kalenderårene 1995+1996. I møntpris-årbøgerne kan man nemt sammenligne de opnåede priser, der er omregnet til US Dollars efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser.

Der er i årbøgerne en udmærket redegørelse for bøgernes opbygning og brug. Bøgerne er anbefalelsesværdige for samlere af romerske mønter eller foreninger, der jævnligt har romerske mønter på anvisningslisten.

(Møntsamleren nr. 1, Hvidovre og Herning marts 2000, p. 40)

Franck Petersson 185

Populære mønter fra romerriget [overskrift]. Romermønter har hos de fleste samlere ført en ret så upåagtet tilværelse i mange år – i alle tilfælde her i landet, men gennem de seneste 8-10 år er interessen vokset. Alligevel kan man stadig erhverve sig en ret så velbevaret antikvitet, der har mere end 1 ½ tusind år bag sig og ofte endnu mere for nogle få hundrede kroner og opefter.

Nogle mønter er mere populære end andre, og ret så eftertragtet er skattens mønt, den lille sølvdenar fra kejser Tiberius' tid (14-37 e.Kr.), som farisæerne rakte Jesus, da de havde spurgt ham, om man skulle give kejseren skat, og han svarede: "Hvis billede er det ?" og det ver jo kejserens . "Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er".

Der er også mange specielle romermønter, og det er især disse, vi ser på auktionerne. For samlere af romerske mønter er det en god vejledning at følge med i auktionspriserne. Til dette formål er Roman Coin Price Yearbook en glimrende rettesnor. Den er delt op i 3 bind: Republikken (vol. 0) 280-31 f.Kr., Kejsertiden 31 f.Kr.-138 e.Kr. (vol. I), 138-254 e.Kr. (vol. II). Prisen er 525 kr. pr. bind incl. porto, hvis man bestiller hos Grelbers Forlag, Drejøgade 26 F 501, København Ø, ellers køb den hos din mønthandler. 

(Aalborg Stiftstidende, lørdag 26. juni 1999)

 

E. Galliné 185b

Cet ouvrage est le catalogue des prix réalisés dans les ventes aux enchères publiques pour les années mentionnées dans le titre et dans des grandes salles du monde entier.

Il s'applique aux monnaies de la République Romaine (encore appelées "monnaies consulaires") donc de 280 à 31 avant notre ère et pour un total de 9.000 pièces environ. Les pièces sont classées par ordre chronologique, référencées par rapport aux ouvrages classiques (Babelon, B.M.C., Sydenham, Crawford, etc.), chaque lot décrit (métal, aspect, état de conservation), le degré de rareté mentionné, la date de la vente, le nom de l'organisateur, le pays, ainsi que le prix d'estimation et celui atteint en dollars américains. Des cotes donc on ne peut plus réalistes. Étant donné que ces mêmes cotes évoluent relativement peu au fil des ans, cet ouvrage n'est pas près d'être démodé.

La préface est multilingue, dont le francais, et lève toute incertitude sur le "mode d'emploi". Il existe chez le même éditeur deux autres ouvrages concus dans le même esprit et consacrés aux monnaies de l'Empire romain.

(Numismatique et Change nr. 304, Revigny sur Ornain april 2000, p. 14)

Lorenzo Bellesia 185c

Nel 1998 avevamo presentato in queste pagine l'edizione riguardante la monetazione imperiale romana con i realizzi delle vendite del periodo 1996/1997. Ora compare, puntualmente, il volume comprendente il periodo repubblicano e delle guerre civili.

L'idea che ha avuto l'autore è stata di fornire al collezionista una guida per avere un'idea dell'andamento del mercato numismatico per quanto riguarda la monetazione classica. Con una pazienza da certosino sono così stati ripresi tutti i dati relativi alle monete passate nelle vendite pubbliche di tutto il mondo. Il risultato è stato la formazione di un'autentica banca dati per ciò che riguarda i prezzi della monetazione di età repubblicana.

Il valore di una pubblicazione di questo genere è duplice: il volume di Mortensen offre innanzitutto un supporto documentario di incredibile utilità. Pensate solo alla difficoltà di sfogliare decine e decine di cataloghi, risparmiata da queste pagine, per trovare una particolare moneta che ci interessa. Inoltre viene fornita un'indicazione più o meno precisa di quanto possa valere sul mercato una moneta.

Qualcuno potrebbe manifestare un poco di scetticismo. Come è possibile determinare il valore di una moneta romana, o antica in generale, a prescindere dal pezzo (il catalogo infatti non presenta le illustrazioni delle monete di cui riporta la quotazione) ?

I parametri da tenere a riferimento per quotare una moneta antica sono, infatti, tantissimi. Giustamente il catalogo ospita un breve contributo di Gregory Cole che si intitola proprio: Che cosa determina il valore di una moneta romana ?

E' ovvio che si parte col considerare l'aspetto estetico (eye appeal in inglese). Cioè, è ovvio, se una moneta è bella, piace, allora si è disposti a pagare di più per essa. L'autore però individua altre caratteristiche più specifiche per le monete: la patina, la centratura, lo stile, la rarità. Di più, per una moneta antica, vale l'aspetto storico: una moneta con una tipologia famosa, magari emessa a ricordo di un celebre evento oppure da un personaggio molto conosciuto oppure, paradossalmente, talmente sconosciuto che le sue monete diventano autentici monumenti storici.

Fatte le debite considerazioni su tutti questi fattori che possono incidere sulla valutazione delle vostre monete antiche, si può consultare il volume ed approfittare della quantità di dati che propone. Spulciando i cataloghi d'asta di mezzo mondo, l'autore fornisce un'indicazione dei prezzi realizzati indicando anche altri dati non strettamente economici.

In ogni scheda vengono indicati i cataloghi d'asta in cui la moneta è stata proposta in vendita, compresa data precisa dell'asta e numero di lotto. Vengono anche dati tutti i riferimenti bibliografici, il peso, ove disponibile, lo stato di conservazione ed il prezzo di aggiudicazione. Questo prezzo è stato indicato sempre in dollari USA trasformando, secondo opportune tabelle, le valute nazionali.

Alla fine l'opera non è interessante soltanto per i collezionisti ed i mercanti di monete, ma anche per i ricercatori in quanto possono agevolmente rintracciare le monete di loro interesse nei cataloghi selezionati dall'autore.

Insomma, anche questa edizione del Roman Coin Price Yearbook dedicato alla monetazione repubblicana romana dimostra tutta la sua utilità.

(Panorama Numismatico nr. 140, Seravalle april 2000, p. 45)

 

Tom Passon 185d

De auteur heeft een uitgebreide serie publicaties op zijn naam op het gebied van catalogi waarin veilingopbrengsten van een afgebakend verzamelgebied bijeen zijn gebracht.

De voor ons liggende uitgave bevat de opbrengsten van munten uit de periode 280 v.Chr. tot 31 v.Chr., munten op naam van Brutus, Caius Antoninus, Cassius, Cleopatra, Cnaeus Pompey jr., Cornuficius, Domitius, Fulvia, Julius Caesar, Labienus, Lepidus, Lucius Antony, Mark Antony, Murcus, Octavia, Pompey the Great en Sextus Pompey.

De registratie bestaat uit de naam van persoon op wiens naam de munt is uitgegeven, de denominatie, een korte vermelding van voor- en keerzijde, verwijzing naar de standard literatuur, de veiling waar de munt werd aangeboden, de datum en kavelnummer, een opgave of de munt is afgebeeld, bijzonderheden met betrekking tot afwijkingen in het stempel, muntplaatje enz. Vervolgens de kwaliteit, de taxatieprijs en de toeslagprijs in Amerikaanse dollars inclusief kosten.

Bij de samenstelling van de gegevens is uitgegaan van de beschrijvingen van de munten door de desbetreffende veilinghouders. De beschrijvingen werden, ook als deze incorrect zijn, ongecensureerd overgenomen. Van de firma Laurens Schulman b.v. werden de opbrengsten van veiling 14 t/m 17 in deze uitgave verwerkt. In totaal staan in deze uitgave 9.000 opbrengsten vermeld.

Het voorword is gesteld in het Engels en het Duits zodat het opzoeken van munten op naam van een bepaalde persoon geen grote problemen zal opleveren. Zo'n boek is nooit compleet. Het is onmogelijk van alle veilinghuizen de opbrengsten te verwerken. De belangrijkste veilingen zijn echter vertegenwoordigd, zodat de inhoud als zeer representatief mag worden aangemerkt.

Een boek vol met informatie zonder één afbeelding. Het is vooral bestemd voor doorwinterde verzamelaars die meer dan doorsnee belangstellingen hebben voor republikeinse en vroege keizerlijke slagmunten.

(Muntkoerir nr. 3, Apeldoorn March 2000, p. 40)

  

Manfred Gutgesell 185e

Mit dem vorliegenden Band setzt der Autor seine Reihe von Preisjahrbüchern römischer Münzen fort. Diesmal werden etwa 9.000 Preise von rund 200 internationalen Auktionen der Jahre 1995/96 für Münzen der römischen Republik präsentiert. Die Münzen sind nach dem Standardkatalog von Michael Crawford angeordnet, die wichtigen älteren Kataloge von Sydenham und Babelon werden ebenso zitiert wie der unverzichtbare Bestandskatalog des British Museum in London. Die Münzen werden zwar nicht abgebildet, aber sehr übersichtlich in Tabellenform aufgelistet. Die Preise sind zum Tageskurs in US-Dollar umgerechnet. Es werden die Schätzpreise und die erzielten Preise angegeben, was sehr wichtig ist, denn so kann schnell erkannt werden, ob ein nicht verkauftes Stück wenig später erneut angeboten wird, wodurch z.B. ein relativ seltenes Stück häufiger in den Auktionen erscheint als zu erwarten ist.

Auf die Problematik solcher Preisbücher habe ich in meiner Besprechung des ersten Bandes dieser Reihe (GN, November 1998) bereits ausfürlich hingewiesen. Diese Vorbehalte bleiben für mich auch weiterhin uneingeschränkt bestehen. Wie der Autor selbst in seiner Einleitung  angegeben hat, sind die Preise natürlich bereits bei Erscheinen des Buches überholt. Auch auf die grosse Schwierigkeit des Vergleichens von Qualitätsangaben für Münzen durch die einzelnen Auktionshäuser sei hier noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Was dieses Jahrbuch allerdings recht sicher vermittelt, das ist ein Hinweis auf die Seltenheit im Handel für Münzen der römischen Republik – und das ist ja durchaus ein wichtiger Faktor auch für die gegenwärtige Preisbildung. Von dieser Seite her betrachtet, ist solch ein Register für den Sammler durchaus nützlich. Ob das allein allerdings den recht hohen Preis rechtfertigt, muss jeder Sammler für sich selbst entscheiden.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr. 199, Frankfurt am Main september 2000, p. 296)

 

 

Katalin Biró-Sey 185f

A kötet több mint 200 aukció római köztársaság kori pénzeinek becsértékét, illetve elért árát közli. Az anyag összeállítója az 1995-1996. évi, zömmel nyugat-európai, és néhány amerikai aukciós cég katalógusaiból gyüjtötte adatait. Mintegy 9000 aukciós árat közöl. A kötet egy sorozat része, mivel Mortensen 1997-ben és 1998-ban már kiadta a római császárkori pénzek árkatalógusát, mely az 1995-1996-os években elért árakon. (I. kötet Kr.e. 31. - 138, II. kötet 138-254) A munka kötetenként is imponáló, de a három kötet összességében nézve heroikusnak mondható még ebben a komputerekkel könnyített világban is. Talán azért nem kronológiai sorrendben kerültek kiadásra a kötetek, mivel a köztársaság kori pénzek rendszerezése mindig sokkal bonyolultabb, mint a császárkoriaké.

A római köztársaság kori kötet soknyelvü bevezetöjében Mortensen ismerteti a munka célját, az adatközlés rendszerét, amely elsösorban Crawford corpusán és kronológiáján alapszik. Idönként azonban megadja más corpusok, gyüjtemény katalógusok meghatározásait is (Sydenham, Babelon, BMC rep., Seaby, Sear, Gebhardt, Cohen). Az érmenként egy soros leírások nem csak a pénzek pontos meghatározását, de az aukciós katalógusok adatait, az egyes érmekre vonatkozó megjegyzéseket, súlyt, állapotot, becsértéket és elért árat (USD-ban) is adják. Mindez a sok, nélkülözhetetlen adat sajnos csak rendkívül kicsi betükkel hozható.

Ez a köztársasági kötet - akárcsak a két császárkori - nagy segítséget nyújt többek között a múzeumi gyüjteményekben dolgozó munkatársaknak, amikor dönteniük kell egy megvásárolandó érem áráról. Szabad-e, reális-e magas árat és milyen magas árat fizetni egy ritka vagy kevésbé ritka éremért ? Sokkal nehezebb és kényesebb ezt eldönteni akkor, amikor az ember nem a saját, hanem az állam pénzét költi. Az aukciós árak persze nem mindig reálisak, hiszen a versengés szelleme gyakran irrealitásba hajszolja a vásárlót. Egy ilyen adatmennyiségtöl azonban mégis reális összehasonlítási alapot kapunk a mérlegléshez.

Az árak összehasonlíthatóságán kívül a kötet másik pozitívuma, hogy az adatok bizonyos fokig a gyakoriság, illetve a ritkaság kézzelfogható fokméröi. Hiszen, ha bizonyos típusok egymás után több árverésen is elöfordulnak, nem lehetnek ritkák. Még pontosabb és valósabb képet kapnánk, ha az utóbbi 6-8 év aukciós éremanyaga lenne ily módon feldolgozva.

Remélhetöleg Mortensen kiterjeszti gyüjtését napjainkig. A Cohen - amely azonban már több mint száz éves - továbbá a RIC bizonyos kötetei (VI-X.) adnak ritkasági fokot. A Yearbookban található adatok teljesen nyilvánvalóvá teszik a gyakoriságot, a ritkasági fok tényleges megállapításához azonban még néhány Price Yearbook kiadására lenne szükség.

Összegezve: a magyar gyüjtök is jól használhatják viszonyításra a magyarországi numismatikai árak alakításánál Mortensen munkáját.

(Numismatikai Közlöny, XCVIII-XCIX. évfolyam, 1999-2000, Budapest 2000, p. 137)

 

John W. Mussell 185g

 

Collectors of ancient Roman coinage will be pleased to hear of the publication of the Republican edition of the Coin Price Yearbook which, as its companion the Imperial volume issued previously, details the auction prices realised for the series at virtually every sale throughout the world during the years 1995 and 1996. This important information has been collated and published in tabular form showing the estimated and realised prices of coins from c. 280 BC-31 BC. The book also features a great deal of other information useful to the collector including a number of articles by well-known guest writers. Companion to this title is the Scandinavian Auction Price Yearbook, which as its name suggests includes the prices achieved for all Scandinavian coins sold at auction in 1998 and 1999. For more details of these useful publications contact the editor Morten Eske Mortensen, Drejøgade 26 F 501, DK-2100 København Ø, Denmark. 

(Coin News issue 4, Honiton, Devon, april 2001, p. 10)

 

Reinhold Jordan 186

Als erster Teil eines auf drei Bände angelegten Übersichtswerks zur Preisgestaltung römischer Münzen legt Mortensen, bekannter Sammler und Verleger numismatischer Literatur, ein handliches Nachschlagekompendium für die Freunde römischer Republikmünzen vor. Der Benutzer findet jede Münze zwischen 280 bis 31 v.d.Z., die zwischen dem 5.l.1995 und 28.12.1996 von über achzig europäischen und nordamerikanischen Auktionshäusern angeboten wurde. Erfasst sind Einzelstücke, soweit sie nach Crawford (Roman Republic Coinage Bd. I-II Cambridge 1974) oder einem anderen gängigen Katalog zitiert wurden, der eine problemlose Zuordnung zu einer Crawford-Nummer ermöglicht.

Sehr aufwendig erscheint die Einführung in fünf Sprachen, die aber auch in diesem Umfang Sinn macht, da sie einmal sehr genau und sehr verständlich die Handhabung des Werks erläutert und andererseits das Buch auch den Interessenten erschliesst, die der englischen Sprache nur eingeschränkt mächtig sind. Die üblichen Erhaltungsangaben sind sogar in elf nationale Schlüsselbegriffe "übersetzt" (S.63).

Da die weltweit erzielten Auktionspreise vergleichbar sein sollen, werden alle Ergebnisse in USDollar umgerechnet. Die Umrechnungskurse können für jeden Auktionstermin aus einem Tabellenwerk entnommen werden. Selbst die unterschiedlichen Zuschläge sind über die Liste der ausgewerteten Auktionsfirmen zu rekonstruieren.

Sieht man von rein menschlich bedingten Unwägbarkeiten ab (subjektive Aspekte bei den Erhaltungsangaben, Stimmung im Auktionssaal ... ) hat der Autor alles getan um eine exakte Vergleichbarkeit des Auktionsgutes zu gewährleisten.

Welche Angaben bietet nun das Register von M.E. Mortensen?

Die aufgenommenen Stücke sind nach ihrer CR- Nummer sortiert. Nominal, Prägezeitraum und Beschreibung nach Crawford sowie eventuelle Crawford-Bemerkungen sind wiedergegeben. Zur Erleichterung der Benutzung ist auch die Seitenzahl des Crawford-Werkes genannt.

In einer Zeile finden sich nun ein Code, aus dem das Auktionshaus hervorgeht, das Datum der Versteigerung, die Losnummer, Bemerkungen des Auktionskatalogs (z.B. über die Seltenheit oder die Patina), die Masse und die vom Auktionator festgesetzte Erhaltungsangabe. Schliesslich führt das Jahrbuch den Schätzpreis und den eventuellen Zuschlagpreis auf Auch eine Bemerkung, ob die versteigerte Münze im Auktionskatalog abgebildet wurde, fehlt nicht.

Der durch die gängigen Auktionskataloge verwöhnte Zeitgenosse vermisst zunächst die Abbildungen. Der Verzicht darauf ist aber zwingend da jede Abbildung zur Verwirrung führen müsste. Welche der 36 Abbildungen (von 43 Auktionsvorkommen) zum Denar Marcus Antonius CR 42 hätte der Verfasser auswählen sollen?

Da nicht nur die Stücke eingearbeitet wurden, die tatsächlich zugeschlagen wurden, macht das "Roman Coin Price Yearbook" auch interessante Aussagen über Münzen, die begehrt und solche, die offenbar nicht so gesucht sind. So wurden von den fünf im Bearbeitungszeitraum auf Auktionen angebotenen Exemplaren des Quinars CR 373/1b nur zwei zugeschlagen, beide weit unter dem Schätzwert. Vom Denar 529/2a fand von vier Exemplaren kein einziges einen Käufer !

Eine Bibliographie und ein umfangreicher Inseratteil (nicht in der o.a. Seitenzahl enthalten!) schlieben das Register ab.

Für jeden Besitzer eines Crawford-Katalogs, insbesonders für den Händler antiker Münzen und für den engagierten Sammler der Römischen Republik, ist das vorliegende Werk eine hervoragende Arbeitsgrundlage wenn es darum geht, sich über die Preise zu informieren. Sie wird noch an Wert gewinnen, wenn die zweijährlich geplanten Neuausgaben noch mehr "zeitliche Tiefe" und damit eine noch bessere Einsicht in die Marktentwicklung bieten werden.

Der Bezug ist über den Herausgeber Morten Eske Mortensen, Drejøgade 26 F 501, DK 2100 Kopenhagen Ø, Dänemark, möglich.

(Münzen Revue nr. 4, Basel april 2000, p. 10)

 

Heinz Sterz 187

Vom selben Verfasser ist bereits 1997 ein Auktionspreis-Jahrbuch für antike römische Münzen erschienen. Darin wurden die Zuschläge der frühen kaiserzeitlichen Prägungen von Augustus bis Hadrianus erfasst. Nunmehr legt M.E.Mortensen ein weiteres Auktionspreisjahrbuch vor, in dem die im Zeitraum 1995/96 erzielten Auktionsresultate der Münzen der Römischen Republik von ca. 280 bis 31 v.Chr. (einschliesslich imperatorischer Prägungen) in Tabellenform aufgelistet werden. Wie bereits im Vorläuferband erfolgte die Zusammenstellung auf breiter internationaler Basis. Ausgewertet wurden die Versteigerungskataloge von Auktionshäusern aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Niederlande, Österreich, der Schweiz, Skandinavien und den USA. Insgesamt sind es aus etwa 200 internationalen Auktionen rund 9.000 Zuschlagpreise römischer Münzen vor 31 v.Chr., mithin eine enorme Zahl. Auf dieser Grundlage kann man solide Schlussfolgerungen über den Durchschnittspreis eines Münztyps und vor allem auch in bezug auf Vorkommen und Seltenheit einer Münze ziehen.

Sehr Nutzerfreundlich ist auch die Tatsache, dass in diesem Jahrbuch kein Währungswirrwarr dargestelt wird, sondern die Zuschläge generell in US-Dollars umgerechnet wurden. Die exakte Zuordnung bzw. Bestimmung wird durch die in den Tabellen vorhandenen Zitatenummern nach Crawford, Sydenham, Babelon, BMC u.a. gewährleistet. Für jedes Auktionsergebnis einer Münze sind die folgenden Angaben vorhanden: Auktionshaus und – datum / Los-Nummer / Prägezeitraum / Nominal / Zitate nach verschiedenen Werken / Erhaltungsangabe (mit Bemerkungen) / Schätzpreis im Auktionskatalog / Zuschlagpreis.

Für den verstärkt mit antiken Münzen befassten Münzhändler ist dieses Jahrbuch als willkommenes Hilfsmittel wohl unverzichtbar, doch kann es auch für den engagierten Sammler von Nutzen sein.

(Münzen & Papiergeld nr. 3, Regenstauf marts 2000, p. 136)

 

Recensioner af 2. udgave:

Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktions-kataloger (Oslo 1999) - Demo / foto 

Guttorm L. Egge 188

For å skaffe seg dybdekunnskap utover det som er tilgjengelig i dagens kataloger er gamle auksjonskataloger og samlingsfortegnelser verdifulle kilder. Mortensen’s myntprisårbøker og andre publikasjoner bør derfor være en del av grunnutrustningen hos enhver seriøs og genuint interessert samler. Det kan synes uoverkommelig å anskaffe "alle" gamle kataloger, men ved bruk av denne rykende ferske "Afkrydsningsliste" skulle det være mulig å få en oversikt over de viktigste auksjonene relativt hurtig. Opplaget på denne publikasjonen er imidlertid bare 194 nummererte og forhåndsbestilte eksemplarer. Min personlige anbefaling er derfor å forsøke å få kjøpt den så raskt som mulig - nesten uansett pris.

I den første delen av "lista" er det oppført hele 798 auksjoner fra perioden 1684-1998. For hver auksjon angis dato, antall sider, antall objekter, Firma og evt nr samt kort kommentar (f.eks. innleverer). Del 2 omfatter 95 samlingsfortegnelser fra perioden 1655-1991. Den siste delen er tildelt utenlandske auksjoner og lignende med betydningsfult dansk / norsk innhold. Denne delen strekker seg fra 1719-1998 og omfatter 437 enheter. Oversikten avsluttes med et fyldig navneregister.

side 14 finnes også en utmerket "masterliste"over offentlige og private auksjoner med skandinavisk relasjon. Denne viser at det tilsammen er avholdt mellom 3.000 og 4.000 myntauksjoner i Skandinavia i løpet av de siste ca 300 år.

Forøvrig inneholder fortegnelsen en rekke anmeldelser av diverse andre numismatiske bibliografier, deriblant den første utgaven av denne lista. Det presiseres av forfatteren at førsteutgaven slett ikke er overflødiggjort av denne nye utgaven, siden den gamle innholder adskillig flere detaljer om de enkelte auksjoner. En side er også dedikert til de 94 navngitte kjøperne av de 194 trykte eksemplarene av publikasjonen. Denne lista bør studeres nøye av de som ønsker å få tak i et eget eksemplar. Utgivelsen kan dermed også betraktes som en protest til de samlere som spekulerer i at det skal være mulig å skaffe seg god (og uunnværlig) litteratur billig, bare man venter lenge nok

Til slutt vil jeg få overbringe mine kondolanser til de som er interessert i numismatikk generelt og gammel numismatisk litteratur spesielt, og som ikke klarer å skaffe seg denne pekuniære utgivelse.

(Numisma Asloia nr. 240, Oslo februar 2000, pp. 17-18)

Norman Lindtner 189

Hvilken afkrydsningsliste ! Numismatikkens "lille røde" er udkommet i bare 194 eksemplarer, som allerede er udsolgt - mere end 2/3 af oplaget er forsvundet til udlandet. De kr. 700,- som en forudseende investor nyligt har udbudt et eksemplar til, kan vise sig ikke at være for høj en pris. Ethvert numismatisk bibliotek af betydning bør allerede have sikret sit eksemplar af dette enestående, numismatiske arbejde inden det antikvariske marked noterer alt for stigende priser.

Udgivelsen falder i øvrigt sammen med forfatteren, Morten Eske Mortensens, fyrre års dag. Bogen er ikke udgivet med støtte fra noget offentligt organ eller legat, men den i bogen trykte navneliste over betalende subskribenter indeholder en længere stribe af kendte numismatiske personligheder ikke kun fra Skandinavien men også fra 10 lande udenfor Skandinavien. Udover et par udenlandske museer ses således alle de betydende museer i Norden – det springer dog i øjnene, at vort eget nationale museum Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i København ikke i tide har bestilt bogen ! Morsomt er det også at se, at det på samme institutions adresse hjemmehørende Advokat Axel Ernst's og Frøken Alfrida Ernst's Legat til Fremme af Numismatisk Forskning i Danmark ikke har kunnet støtte udgivelsen (det danske Legats afslagsbrev er kuriøst nok aftrykt i bogen overfor navnelisten med forhåndssubskribenterne). Har dette mon noget at gøre med, at et af samme forfatters andre forlag i 1995 publicerede en (kritisk) 25 års jubilæumsrapport over Ernst-Legatets virke ? Til gengæld ser vi så, at bogen økonomisk er blevet støttet af det svenske Olov Hemmingssons Stiftelse för Historisk Forskning.

Antikvarisk vil bogen blive u-opdrivelig – bogen var allerede en sjældenhed fra dag 1. Dens indhold af viden og fakta er imponerende – altfor beskedent er titlen "Afkrydsnings"-liste, men forfatteren er jo ikke den, som er kendt for at råbe op eller benytte sig af de store armbevægelser, trods han er den, som både indad og udad er den flittigste numismatiske udgiver siden vor hæderkronede Julius Wilckes dage. Hvad Morten Eske Mortensen får fra hånden disse år er intet mindre end hæsblæsende. Som det ses i bogens indledende sider opnår han desuden de mest rosende anmeldelser i ind- og udland og således tegner han i dag stort set alene dansk numismatik udi verden.

De 1.400 registreringer i bogens katalogafdeling omfatter sand historisk forskning, som ingen seriøs møntsamler kan være foruden. Selvfølgelig rummer bogen også en glimrende alfabetisk navneliste over alle de møntsamlere, hvis samlinger har været sat til salg på auktionerne siden 1684.

Enhver indenfor faget må glæde sig over at vi i Danmark kan mønstre en sådan flittig sjæl, hvis ildhu vi burde støtte ved at anskaffe os hans samtlige arbejder ! Bogen markerer da forresten i forbifarten endvidere forfatterens 25 års jubilæum som numismatisk skribent 1974-1999.

 (Fællesmønt nr. 48, Skelhøje marts 2000, p. 17)

(Numismatiskt Forum nr 1, Åtvidaberg marts 2000, p. 33)

Niels Ejgil Stampe 190

Katalogisering af høj klasse [overskrift]. I 20-året for Morten Eske Mortensens debut som forlægger har han udgivet anden udgave af en afkrydsningsliste over dansk-norske møntauktionskataloger, som efter hans skøn er betydningsfulde for samlere af danskrelaterede mønter.

Det nye katalog overflødiggør ikke den første afkrydsningsliste ’Fortegnelse over danske møntauktionskataloger’ fra 1980 – tværtimod – for heri står netop de mere uddybende kommentarer til auktionerne og gør dem til et spændende hele.

Man imponeres faktisk over MEM’s evne til at få mange detaljer med, og hvor lidt det hele fylder. I en og samme linie lykkes det forfatteren at beskrive et auktionskatalog med referencenummer, auktionsdato, antal sider, lotantal, firma som afholder auktionen plus evt. kommentarer som samling, indleverer og by, hvori auktionen afholdes, hvor dette ikke er indlysende samt rubrikker til afkrydsning.

Emnerne i den ny liste er øget ganske betragteligt, nemlig fra 540 katalognumre i 1980 til 798. Hertil kommer, at fortegnelsen over store samlinger er øget fra 13 til 23 numre. Nyt i listen er en oversigt over 70 auktioner med udvalgt numismatisk litteratur, og nyt er også 437 udvalgte udenlandske kataloger og enkelte salgslister med betydningsfuldt dansk-norsk indhold. En tredje nyhed er et nyttigt navneregister, som kan spare en for megen søgen.

Det er katalogbearbejdelse af høj klasse. Derfor er der ikke noget at sige til, at MEM gerne vil undgå kopiering af sit tidskrævende arbejde. Men – men. Bogen er trykt på rødt papir, og det er svært og også hårdt for øjnene at læse den meget lille skrift på det farvede papir. Faktisk har anmelderen læst kataloget med den største lup, han har.

Dansk numismatik er spækket med personer, enere om man vil, som man ikke glemmer. MEM er en af dem. Hvem andre end ham kan/tør udgive et katalog (som kun er trykt i nøjagtigt det oplag, som der er modtaget bestillinger for – i alt 194 eksemplarer), markere sin egen 40 års fødselsdag, 20 års jubilæum som forlægger og 25 års jubilæum som numismatisk skribent og bruge en halv snes sider af en bog til egen PR ! Og – man fristes til at sige det – som sædvanlig ligger der bag linjerne en ubændig lyst til et verbalt slagsmål !

(Numismatic.Net, Oslo 2000)

 

Preben Eriksen 191

Bogen er udgivet i 194 eksemplarer, der alle er solgt efter forudbestilling og alle er forsynet med nr. og købers navn. Det lille oplag er nok et udtryk for forfatteren/udgiverens holdning. Han har på skrift givet udtryk for, hvor svært det er at afsætte numismatisk litteratur – selv ved små oplag skal en stor restdel sælges til reducerede priser. Det bliver ikke aktuelt her – bogen er antikvarisk fra start. Der er dog en hage ved det, at det ikke er muligt at låne den fra et offentligt bibliotek. Hvilket jo ellers er en ret i Danmark. Bogen er til gene for læseren trykt på rødt papir – men også det har forfatteren en hensigt med – rødt kan ikke kopieres !

(Møntsamleren nr. 1, Hvidovre og Herning marts 2000, p. 40)

[MEM anm.: Bogen findes både på Det Store Kgl. Bibliothek og Statsbiblioteket, som er de 2 eneste offentlige biblioteker, der er leveringspligt til.]

 

Franck Petersson 192

Numismatisk bibliografi [overskrift]. Denne meget nyttige bibliografi vil blive særdeles efterspurgt [billedtekst]. Den meget flittige numismatiske skribent, Morten Eske Mortensen, er igen på banen. Denne gang med en lille, men meget interessant bog, som han kalder "Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktionskataloger 1684-1998".

Bogen er selvsagt særdeles omfattende, men ikke omfangsrig, da den indeholder fortegnelse over danske og norske auktionskataloger, ikke nødvendigvis totalt omfattende, men efter forfatterens skøn vigtigste auktioner – og de er mange. Listen indeholder – foruden en afkrydsningsrække – auktionsdato, firma, samling, indleverer, by. For de ældstes vedkommende kan være visse mangler i oplysningerne. Der findes også en alfabetisk navneliste, så du kan finde tilbage til auktionen den vej. Bogen er et supplement til "Fortegnelsen" fra 1980.

Bogen, der kostede 350 kr., er kun kommet i 194 nummererede eksemplarer og er totalt udsolgt, og den vil givetvis blive efterspurgt. Skal jeg dryppe lidt malurt i bægeret må jeg sige, at den er svær at læse på grund af, at der i det meste af bogen er anvendt meget små typer, der bliver ekstra svære at læse på det røde papir, bogen er trykt på – og denne farve er jo en udmærket spærre for ulovlig kopiering

(Nordjyske Stiftstidende, Aalborg lørdag 5. februar 2000)

 

Sonny Serrestam 193

Efter den första upplagan 1980 benämnd "Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger", kommer Mortensen nu med den andra utökade upplagan. Vill man vara välutrustad i ämnet, bör man även ha första upplagan med sina personhistoriska kommentarer m.m.

Boken är i samma behändiga format som sin föregångare. Den inledes med förord och utgivningskommentarer. Efter diverse reklam, prispolitik på num. litteratur (jmf. priset på denna bok) m.m., kommer en köpare- och sponsor-lista av boken. Den omfattar 94 namngivna personer och instutioner. Här finns Kungl. Myntkabinettet i Stockholm, men inte Den Kongl. Mönt- och Medaillesamlingen i Köpenhamn. Medtaget är också svar från styrelsen för advokat Axel Ernst's och fröken Alfrida Ernst's Legat för numismatisk forskning i Danmark. Styrelsen ville ej gå in med ett av författaren ansökt utgivningsstöd om 3.000 kr. Man kan undra varför ?

Denna andra upplaga är precis som titeln anger i första hand en avkryssningslista. För samlare och instutionsfolk med dylika katalogsamlingar. Varje enskild katalog har tre rutkolumner där man kan kryssa om man: Har katalogen. P = tryckt prislista eller pristecknad. K = Köpare.

Den första delen av boken omfattar 798 dansk-norska auktionskataloger från 1684-1998. Vid varje katalog finns en kort beskrivande text. Andra delen upptar 23 tryckta förteckningar över samlingar från tiden 1655-1990. Under denna avd. finns också ett urval bokauktionskataloger innehållande betydande material av numismatisk litteratur. Sista delen är ett urval av 437 auktions- och lagerkataloger, utgivna utanför Danmark-Norge tiden 1719-1998. Dessa innerhåller betydande danskt-norskt – men i många fall även svenskt material. Att samla denna typ av kataloger är ett omfattande, men också ett spännande och lärorikt område. De utgör ett oslagbart referensmaterial, som visar vad som funnits till salu offentligt i gångna tider. Det hade vårit en stor bonus för vi i Sverige om författaren utmärkt vilka kataloger som innerhåller material av svenskt intresse.

Bokens tryck är på högrött papper, för att slippa otillåten kopiering. Detta i kombination med liten tät text kan påverka läsningen negativt, då man fort blir trött i ögonen.

Recensenten har inte funnit några allvarligare tryck- eller sakfel som måste kommenteras här. Sist vill jag citera Galsters ord om första upplagan, som även kan gälla den andra – "en nyttig bok".

[MEM anmærkning: Samtidig med et recensenten fremsendte kopi af manus til sin boganmeldelse kunne han også vedlægge i fotokopi fra sin egen bemærkelsesværdigt velassorterede bogsamling en 16 siders salgsliste no. I, fra den københavnske boghandler Rudolph Klein, der udbød en samling numismatiske bøger. Denne liste er ikke opført i min Afkrydsningsliste, men bedes tilføjet i anden del, afsnittet over bogsamlinger med numismatiske bog-afdelinger: " 2058A 1872 251 lots KLEIN I ". Tak til Sonny Serrestam for oplysningen ! ]

 

Per-Göran Carlsson 194

Lagom till julen 1999 kunde samlare av numismatisk litteratur glädja sig åt en reviderad utgåva av en dansk-norsk checklista över offentliga myntauktionskataloger utgivna 1684-1998. Det signalröda klotbandet utmärker sig i varje numismatiskt bibliotek och är ett användbart hjälpmedel för att systematisera samlandet av auktionskataloger. En del underfundiga publicistiska inlägg färgar ytterligare denna bok som dessutom är tryckt på rött papper (för att omöjliggöra "svartkopiering"). I kombination med liten text kan färgen påverka läsbarheten för någon. Formatet gör den dock lätt att bära och enkel att använda.

Morten Eske Mortensen har 19 år efter första utgavan samlat sig för utgivningen av denna subskriberade skrift. 194 exemplar är tryckta och sålda på förhand enligt en bifogad subskriptionsförteckning. Således finns den redan från början endast att tillgå antikvariskt. Första utgavan från 1980 innehåller dock såväl kompletterande personhistoriska upplysningar om myntsamlingarnas ägare, en notapparat samt fler upplysningar om de enskilda auktionskatalogerna och är därför oumbärlig som komplement.

Alldeles säkert har många av världens kända offentliga auktionskataloger med norsk-danska mynt identifierats. En smärre subjektivitet har av rationella skäl smugit sig in då ett urval ändock måste göras som sållar bort kataloger med högst obetydligt innehåll. Mortensen har emellertid vinnlagt sig om att få med kataloger med enstaka klenoder och har därvidlag haft god hjälp av samlande vänner.

Denna bok kan tjäna som inspiration och modell för en välbehövlig dito för auktionskataloger över svenska mynt etc. I Sverige har en del krysslistor publicerats som täcker mynttidningar och vissa mynthandlares lager- och auktionskataloger. Dessa skulle kunna ligga till grund för kompletteringar som skapar en "svensk bok".

Ämnet är omfattande men någonstans måste man börja. Frågan är då om vi kan finna någon auktionskatalog som tillnärmelsevis åldersmässigt kommer i närheten av den första "danska" från 1684?

(Numismatiskt Forum nr 1, Åtvidaberg marts 2000, p. 32)

Bjørn Deberitz 195

Forfatteren Morten Eske Mortensens navn er kjent og aktet i numismatiske kretser, også godt utenfor Norden. I en årrekke har han nedlagt et formidabelt arbeid med blant annet å samle opplysninger om auksjonsomsetning av nordiske mynter og sedler samt romerske mynter og systematisere det veldige stoffet. Denne forskningen har resultert i en hel serie årbøker, hvorav flere nå kun kan skaffes antikvarisk. Et annet verdifullt arbeid fra forfatterens hånd er "Index årene 1971-1997" – en systematisering av alt innhold i NNF-Nytt siden tidsskriftet startet i mai 1971.

Det er nå tyve år siden MEMs "Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger" utkom. Den foreliggende "Afkrydsningsliste" er en revidert og sterkt utvidet utgave. Forfatteren understreker imidlertid at den ikke overflødiggjør forgjengeren. Hit må man nemlig gå for blant annet personalhistorisk stoff om de forskjellige samlerne og nærmere opplysninger om de enkelte auksjonskatalogene.

Auksjonskataloger utgjør et viktig referansemateriale for myntinteresserte, som med Mortensens bok har en unik mulighet til på en enkel måte å skaffe seg oversikt over hva som har rørt seg på dette felt i de siste 350 år.

Selve katalogdelen inneholder opplysninger om så vel auksjonsdato, antall sider og lotantall, firma, samling / innleverer og sted for hver auksjon så langt det er kjent. En egen liste tar for seg et skjønnsmessig utvalg av utenlandske auksjonskataloger og salgslister med dansk/norsk innhold av interesse. Kriteriet for innlemmelse har her vært "betydningsfulde større suiter eller sjældne enkeltstykker af dansk-norske mønter, medailler, pengesedler etc.". Kataloger med for eksempel serier av moderne gullmynter eller enkeltobjekter som etter forfatterens subjektive vurdering ikke er betydningsfulle, er utelatt.

Foruten et register over personer, firmaer og institusjoner, inneholder "Afkrydsningslisten" også samlingsfortegnelser, liste over bokauksjoner, forlagsfortegnelse, stoff om manko-lister, noe annonsestoff og anmeldelser av andre numismatiske bibliografier.

Denne "Numismatikerens lille røde" – også i bokstavelig forstand – har imidlertid enda mer å by på, direkte og indirekte knyttet til det lave opplagstallet: 194 individuelt nummererte eksemplarer. Forfatterens utgiverkommentar og artikkelen "Oplagspolitik & prispolitik vedr. num. publikationer" uttrykker en lett forståelig frustrasjon over det paradoksale i at "Når en bog stadig kan købes hos udgiveren, er der ingen som vil købe den. Når en bok er udsolgt hos udgiveren, vil alle købe den." Som en konsekvens av dette ble opplagstallet fastsatt i forhold til det antall interessenter som på forhånd hadde subskribert og gitt sin økonomiske støtte til prosjektet, og som er behørig listet opp i boken.

Allerede fra utgivelsesdagen 5. november 1999 var dette virkelige "must" for enhver seriøs numismatiker, men med den så beskjedne tittel, følgelig en etterspurt sjeldenhet. Selv antikvarisk vil "Afkrydsningslisten" nok vanskelig kunne erverves uten anstrengelser.

Anmelderen kan bare ønske "God jakt," både etter denne boken og andre av Morten Eske Mortensens utgivelser!

 

Ian Wiséhn 196

Förra året utkom en inbunden skrift om dansk-norska auktionskataloger. Den här typen av skrifter är alltid nyttiga och gör att vi får ordning och reda i katalogfloran. Säkert finns det även svenskar som har intresse av dessa kataloger. Vi vet att de tidiga svenska auktionskatalogerna samlas av många och att priserna är höga.

Man blir imponerad av att Danmark redan haft 30 tryckta kataloger när den första svenska utges 1737 (överste Eric Gyllengrips samling).

Självklart funderar jag något över vilka andra som förtecknat auktionskataloger. En sådan för Danmark-Norge är Forsøg på en dansk-norsk numismatisk bibliografi indtil 1969. Denna enkla, men väl så nyttiga skrift, är sammanställd av Bjarne Stuhr Larsen 1972. Tyvärr kan jag inte se att Mortensen nämnt denna skrift.

[MEM anm.:I FORORD 1999 oplyses "Noteapparatet samt de lærdomshistoriske oplysninger fra indledningen 1980 gengives heller ikke i 1999".

1980-udgaven findes bl.a. i bibliotekerne tilhørende institutionerne KMK, KVHA, KB alle i Stockholm. Fra de lærdomshistoriske oplysninger i 1. udgaven 1980 citeres:

 

"Bjarne Stuhr Larsen. I den 1972 udgivne "Forsøg på en dansk-norsk numismatisk bibliografi indtil 1969" fandtes som afsnit "B. Auktioner" pp (19-26), opført med referencenumre 507-820, danske kataloger fra 1684 til 1969. B.S. Larsen har ikke kendt Krohns, Schous, Ernsts og Wedens manuskripter. Thomsens, Lynges, Bruuns og Wilckes kataloger er anvendt; men ikke Frost, Schubart og Kreber. Schous såre vigtige bogauktion 1932 i NFM kendes ikke. Derimod benyttes Axel Ernsts liste i "Dansk Numismatik", NFM 1926. Endvidere har Stuhr Larsen set MKs katalogbestand, men kataloger anbragt i kassetter er ikke opdaget. Flere privatbiblioteker er konfereret af B.S.Larsen - her bør særligt nævnes Jørgen Sømods. Sluttelig er skrevet af efter Det kgl. Biblioteks meget nødtørftige og fejlfyldte registrant, hvorved bl.a. opstår flere dobbeltregistreringer og ikke-eksisterende kataloger.

Da fortegnelsen er den hidtil eneste "fuldstændige" [MEM 1999 tydeliggørelse: "trykte"] liste over danske møntauktionskataloger, og da det tidligere er set hvilke resultater, der kan fremkomme, når dette makværk danner skole, skal her opstilles et fuldstændigt rettelsesblad til afdelingen angående de danske auktioner." [Citat slut]

 

MEM anm.: Forudgående er i 1980-udg. også gennemgået alle de tidligere ikke-publicerede manuskript-"bibliografier" over danske auktionskataloger, se selv videre i 1980-udgaven. Böös' svenske bibliografi omtales også. Endvidere omtales bibliografi over amerikanske kataloger. Se også litteraturlisten i 1980-udgaven. BSLs upålidelige og temmeligt mangelfulde 1972-aukt.kat.-liste overflødiggjordes ganske i 1980 hhv. 1999 ved nærværende bogs 1. hhv. 2. udgaver ! ]

I Sverige utgav Numismatiska Bokförlaget en liten skrift med titeln: Myntkatalogen i tvåhundra år. Den är sammanställd av Ernst Nathorst-Böös 1966. Man måste beklaga att en del fel kommit in i texten. Nathorst-Böös har också glömt bort vissa kataloger. När Ernst Nathorst-Böös skrev blev resultatet ofta fort, men fel. Emellertid kan ingen ta ifrån Ernst Nathorst-Böös att han inom så många områden var pionjär och inspiratör. Man kan väl säga att hans katalog tjänar som en bra utgångspunkt. I USA har man utgivit ett stort verk som heter Dictionary and Auction Catalogues of the Library of the American Numismatic Society. Här finns uppgifter från hela världen !  [MEM anm.: det nævnte amerikanske sporadiske katalog er værdiløst vedr. auktionskataloger fra Danmark, fra Norge, fra Sverige, fra Tyskland etc., etc., etc.].

Men åter till Morten Eske Mortensen arbete. I förteckningen över auktionskataloger finns datum för varje auktion. Vi får veta namnet på samlingen, antalet sidor etc. Där finns också tre rutkolumner där bokens ägare kan kryssa för om han äger katalogen, om katalogen är pristecknad eller om där finns en tryckt resultatlista och slutligen om katalogen innehåller namn på köparna. För mig känns denna tredelade kolumn som onödig, men det är kanske pga att jag själv inte samlar på litteratur på detta sätt. Detta är något för samlaren som finner tillfredställelse över att vartefter kunna fylla luckorna i kolumnen. [MEM anm.: bogens titel ER netop "Afkrydsningsliste"]

Jag har en del kritiska synpunkter. Till en början gillar jag inte att boken har röda sidor. Antagligen vill författaren förhindra fotostatkopiering. Men eftersom den röda färgen gör skriften svårläst får vi vara tacksamma över att inga andra författare gör på samma sätt. Om så vore fallet skulle bokbranschen hamna i en svårartad kris pga osålda böcker.

[MEM anm.: recensentens konsekvens-synspunkt (årsag/virkning) er ikke holdbart – f.eks. er den foreliggende Afkrydsningsliste trykt på rødt papir ovenikøbet blevet udsolgt allerede på udgivelsesdagen – dette borger jo sædvanligvis for en salgssucces ? ;^) ]

 

I framtiden hoppas jag på vita sidor. Nästa skönhetsfel handlar om alla tröttsamma sidor med reklam, förlagsförteckningar, ensidiga diskussioner om upplagestorlekar och tidigare recensioner över andra skrifter från förlaget.

[MEM anm.: tidsskriftet SNT indeholder en del reklamer og "förlags -förteckningar"/-oplysninger fra KMK og andre ; herværende kommentator antager, at disse – trods red. IW har besluttet at trykke dem – må være præcis lige så "tröttsamma"]

[MEM anm.: den 'ensidiga diskussion om upplagestorlekar' er stilet bl.a. til netop recensenten IW med navns nævnelse, hvis indlæg i diskussionen hermed fortsat efterlyses. 'Den ensidiga diskussion' oplyser, at 'diskussionen' er direkte årsag til den i praksis gennemførte anskuelighedsundervisning vedr. fastsættelsen af Afkrydsningslistens tryk-oplag, tryk-farve samt salgspris og anses af udgiveren MEM for temmelig væsentlig at aftrykke som læserinformation i Afkrydsningslisten].

Sammanlagt 15 sidor av bokens totalt 44 sidor går åt till dessa ovidkommande ämnen. Jag skulle i stället vilja ha en inledande text om auktionskatalogerna i ett historisk perspektiv. Hur stor var samlarmarknaden under 1700- och 1800-talen ? Hur vanligt var det i Danmark med andra typer av auktioner ? I vilka lokaler hade man auktioner ? Den intresserade läsaren skulle nog också vara intresserad av upplysningar om de olika samlarna. Dvs födelse- och dödsår, yrke, samlarinriktning m.m.

[MEM anm.: bogens titel er "Afkrydsningsliste". Ovenstående ønsker er glimrende og anbefalelsesværdige, de ligger blot udenfor rammerne for en bog med titlen "Afkrydsningsliste" – eller alternativt: de personer / legater som lægger FINANSIERINGEN på bordet vedr. ønskerne, kan også få dem opfyldt ! – konsekvens: de som ikke bidrager, kan ikke ønske ..... De personer / legater som bidrager KAN ønske ! ]

(Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 8, Stockholm december 2000, p. 203)

 

Guttorm L. Egge 197

 

To get a deeper knowledge apart from what is available in the current guides old auction catalogues and sylloges of collections are valuable sources. Mortensen's Coin Price Yearbooks and other publications ought to be part of the survival kit for any serious and genuine interested collector. It seemingly may be not practicable possible to aquire "all" old catalogues, but using this smoking fresh "Check list" it should be possible to get an overview of the most important auctions relatively quickly. However, the printing run for this publication is only 194 individually numbered and pre-ordered copies. My personal advice thus is to try to buy it as quick as possible – almost without regard to price.

In the first part of "Check list" is listed as many as 798 auctions from the period 1684-1998. At each auction is stated date, number of pages, number of lots, auction company and auction number where known plus a short line of information (for example name of the individual seller / collection). Part 2 comprises 95 sylloges of collections from the period 1655-1991. The last part is assigned to foreign auctions and the like of important Danish / Norwegian contents. This part stretch from 1719 to 1998 comprising 437 units. The survey ends in a comprehensive register of names.

At page 14 is found an excellent "masterlist" of public and private auctions of Scandinavian relation. This shows that altogether between 3.000 and 4.000 coin auctions have been held in Scandinavia during the last appr. 300 years.

Besides the check list includes a number of reviews of various other numismatic bibliographies, among these the 1st edition of the present check list. The author defines that the 1st edition by no means is superceded by this new 2nd edition, since the old edition contains far more details of the individual auctions. Also a page is dedicated to those 94 named buyers of the 194 printed copies of the publication. This list ought to be studied carefully by those who wants to get hold of his own copy. The publication therefore also could be regarded as a protest to those collectors who is speculating in the possibility to acquire fine (and indispensable) literature at cheap cost, just if you wait long enough.

Finishing off I would like to address my condolences to those interested in numismatics at generel level and old numismatic literature specifically, and who do not succeed in acquiring this pecuniary publication.

(translated from Numisma Asloia nr. 240, Oslo februar 2000, pp. 17-18)

  

Norman Lindtner 198

What a check list! The little red book of Danish Numismatics has been published in only 194 copies, which are already sold out. More than two thirds of the copies printed have been sold outside of Denmark. The asking price of DKK 700 which a foreseeing investor recently has offered as sales price for a copy, may prove not to be too high a price. Any numismatic library of significance should already have ensured it’s own copy of this unique numismatic work before the antiquarian market prices will increase.

The publishing by the way coincides with the author – Morten Eske Mortensen’s – 40th birthday. The book has been published without neither public funds nor scholarship support. In the book, however, is printed a list of subscribers including a large number of well-known numismatic personalities, not only Scandinavian but also from 10 non-Scandinavian countries. Besides a couple of foreign museums all important museums of Scandinavia are in the list. It springs to mind, though, that our very own Royal Collection of Coins and Medals, Copenhagen, did not order the book in time! It is also amusing to note that the Scholarship for promotion of Numismatic Research in Denmark of Attorney Axel Ernst and miss Alfrida Ernst, located on the same address as The Royal Collection of Coins and Medals, would not grant support to the publication (as a curiosity the letter of refusal from the Danish scholarship is printed opposite to the list of pre-subscribers).

Could this be related to the fact that another publishing firm belonging to the author in 1995 published a (critical) 25th anniversary report of the grants of the Ernst Scholarship ? On the other hand, however, we see that the book has been financially supported by the Swedish Olov Hemmingsson Foundation for Historical Research. As an antiquarian book it will be unobtainable – already from Day 1 it was a rarity. The contents of knowledge and facts are impressive. The title "Afkrydsningsliste" (meaning check list) is far too modest. The author, however, is not known to throw his weight about despite the fact that he inwards as well as outwards is the most hard-working numismatic publisher since the days of our renowned Julius Wilcke. The work that Morten Eske Mortensen gets done these years is no less than breathtaking. Furthermore, as it can be seen on the first pages of the book he is praised to the sky at home and abroad and today more or less alone he is representing Danish numismatics to the world.

The 1.400 entries in the catalogue section embrace true historical research which no serious coin collector can do without. Naturally, the book also displays an excellent alphabetic list of all coin collectors whose collections have been put up for sale on auctions since the year of 1684.

Anyone within the profession must be pleased that Denmark can master such a diligent soul, whose enthusiasm we should support by acquiring all his publishings ! By the way the book also marks the author’s 25th anniversary as a numismatic writer in the period of 1974-1999. 

(NI Bulletin nr 1, Dallas, Texas januar 2001, p. 26-27)

 

 

Bjørn Deberitz 199

 

The name of the author Morten Eske Mortensen is known and respected in numismatic circles, even well beyond Scandinavia. During a greater span of years he has embodied a formidable amount of work among other things gathering informations on auction transactions of Scandinavian coins and banknotes plus Roman coins and systematizing the enormous material. This research has resulted in a complete series of yearbooks, of which several now only can be acquired in the antiquarian market. Another valuable work from the pen of this author is "Index årene 1971-1997" – a systematizing of the complete contents of the Norwegian Numismatic Magazine NNF-Nytt since the beginning in May of 1971.

Now 20 years have passed since MEMs "Listing of Danish coin auction catalogues" (: "Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger") was released. The present "Check list" is a revised and much enhanced edition. However, the author emphasizes, that it does not render superfluous the predecessor. This is where one have to look for among others biographical subjectmatter upon the various collectors and more specified informations on the individual auction catalogues.

The auction catalogues constitutes an important material of reference for interested parties in coins, who during Mortensen's book have a unique possibility in a simple manner to get an overview of what have occured in this field during the last 350 years.

The reference part in the book contains informations of both date of auction, number of pages and number of lots, auction house, collection / seller and place of auction when known. A separate listing deals with an estimated selection of foreign auction catalogues and fixed price sales lists including Danish / Norwegian material of major interest. The criteria used for selection in this part has been "important larger suites or rare single pieces of Danish-Norwegian coins, medals, banknotes and so on". Catalogues for example including series of modern gold coins or single objects which accordingly to the subjective evaluation is not of importance, have been excluded.

Besides an index of persons, companies and institutions, the "Check list" also includes sylloges, lists of book auctions, list of publications, subjectmatter on want-/manco- lists, some advertising and reviews of other numismatic bibliographies.

This "little red book of Danish Numismatics" – even literally – has at the same time even more to offer, directly or indirectly due to the low printing run: 194 individually numbered copies. The publishing comments of the author and the editorial "Policies of printing runs and pricing conc. numismatic publications" expresses an easy understandable frustation of the paradoxical in that "When a book is still available at the publishers, no-one want to buy it. When a book is out-of-print at the publishers, everyone wants to buy it.". As a consequence of this the printing run was fixed according to the number of interested parties who in advance had subscribed and given their economic support to the project, and who is properly listed in the book.

Even from the day of publishing November 5th 1999 this indeed "must" to any serious numismatist, but of the so humble title, thus was a rarity in demand. Even antiquarian "Check list" supposedly will be hard to acquire without difficulties.

All the reviewer can wish is "good hunting", for this book as well as other of the publications by Morten Eske Mortensen !

 

     

 

Recensioner af:

Publicist-virksomhed 1974-1999 – manifesteret i recensioner (Oslo 2000) / (klager)

Per-Göran Carlsson 200

25 års eget författarskap och publicistverksamhet inom det numismatiska området har föranlett Morten Eske Mortensen att celebrera genom rubricerade utgåva i antologiform av 195 recensioner och omnämningar. Boken är utgiven i en upplaga om 117 exemplar vilket ska motsvara antalet förhandsrekvirerade exemplar. Detta sätt att anpassa upplagan till inför utgivningen aktuellt intresse gör boken exklusiv. Det är samtidigt ett konkret och intressant inlägg i den av Mortensen nyligen initierade debatten kring stiftelsesubventionerade numismatiska massutgåvor, osålda restupplagor och stödformer till samlares forskningsinsatser och författarskap. Efterfrågan visar också omfattningen på den internationella krets numismatiker, mynt-handlare, samlare och institutioner som kan uppskatta nyttan av verk som detta och är villiga att betala för dess framställning.

Denna trevliga volym utgör en intressant återblick på över tjugo års skandinavisk numismatik. Däri finns också en del svenska beröringspunkter. Bland många framstående internationella recensenter märks svenska bidrag från Ian Wiséhn, Lars O. Lagerqvist, Monica Golabiewski, Torgny Lindgren, Tamás Sárkány, Bengt Hemmingsson, Kjell Holmberg, Anders Frösell, Jimmy Häggqvist, Sonny Serrestam samt undertecknad.

Medan titeln talar om ett kvartsekels verksamhet inleds antologin med recensioner först från 1979, antagligen som de är de första verkliga anmälningarna av Mortensens skriftställeri. I denna bemärkelse omfattar boken således "enbart" drygt 20 år men det är icke desto mindre vackert så. Under senare år har ju Mortensens insatser främst prisats för de auktionsårsprisböcker som nu etablerats som efterfrågade arbetsverktyg för handlare och aktiva samlare. Detta återspeglas i den fruktsamma "dialog" mellan recensenter och Mortensen där för varje ny utgåva Mortensen svarat upp med förbättringar och kompletteringar som sakkunnigt framförts och föreslagits av engagerade bokanmälare. Detta är intressant läsning och visar det "ansvarstagande" som såväl museivärldens och forskningens liksom handelns och samlarnas företrädare kan bidra till och förena sig i. Volymens signalröda klotband syns i bokhyllan och kommer att vara en bestående påminnelse om en svunnen numismatisk epok. För numismatiska nostalgiker är Mortensens "Publicist-virksomhed 1974-1999" onekligen ett värdefullt bidrag ! 

(Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 8)

Franck Petersson 201

Bogen over Morten E. Mortensens numismatiske udgivelser og tilhørende anmeldelser gennem 25 år [billedtekst]. En af de flittigste danske forfattere inden for det numismatiske område er Morten Eske Mortensen, der i løbet af de forløbne 25 år har udgivet ikke mindre end 120 titler. Det drejer sig om såvel bøger som artikler i en lang række nordiske tidsskrifter.

Det er med iver og omhu Morten E. Mortensen går til arbejdet, og især inden for området "auktionspriser" har han gået i dybden. Hans omhyggelige optegnelser har været et væsentligt grundlag for dannelsen af et indtryk af mønters sjældenhedsgrad og efterspørgsel, som igen påvirker katalogpriserne.

Jubilæet fejres ved at udgive en bog "Publicist-virksomhed 1974-1999" med samtlige titler og anmeldelser og kommentarer, der knytter sig til disse. Bogen er trykt i så lille et oplag som 117 stk. og koster 300,- kr.

(Nordjyske Stiftstidende, Aalborg lørdag 4. november 2000)

Vagn Lundø 202

Fejrer jubilæum med bog [overskrift]. Numismatikeren og møntskribenten Morten Eske Mortensen har det ligesom tyskerne, når det gælder begrebet "Ordnung muss sein".

I hvert fald at dømme efter de talrige bidrag, han har leveret gennem adskillige år. Dels i form af artikler, dels i form af bøger.

Men det er ikke kun, når det gælder emnet, at Mortensen mener, der skal være "orden i tingene". Han har ikke bare hold på antallet af de skriftlige "udgydelser", han har stået bag, men også de talrige anmeldelser (recensioner), de har resulteret i.

Det fremgår af bogen "Publicist-virksomhed 1974-1999", som markerer Mortensens 25 års jubilæum som numismatisk forfatter.

Man kunne næsten fristes til at sige, at han med bogen rister en rune over sig selv – i levende live. Men mon ikke det snarere er tænkt som en opslagsbog, hvor det er muligt at finde henvisninger til de mange forskellige emner, Morten Eske Mortensen har berørt gennem tiden.

En optælling pr. 5.11.1999 afslører, at han i løbet af de 25 år har bidraget med 120 selvstændige udgivelser og artikler. Og de har så resulteret i de 195 bedømmelser – fra 100 forskellige anmeldere – som gengives i uddrag. Der er både ris og ros – dog med det sidste i klart overtal.

Mortensen har inden for de seneste år opnået en gedigen succes med sine årbøger. Bøger med et hav af auktionspriser samt relevante oplysninger om kvalitet, oplag, vurdering, kataloghenvisninger og m.a. Det er bøger med masser af tørre tal, men nyttige facts. En optegnelse over en skribents arbejder kan måske også lyde en smule tør, men ind imellem kaldes der nu også på smilet. Bl.a. når man læser om Mortensens kamp med en dansk journalist.

Men nok så væsentligt. Først og fremmest berøres en række emner, som har præget numismatikken gennem de sidste 25 år.

Til slut det sædvanlige hjertesuk: Den meget lille skrift – akkurat som i møntårbøgerne. En ting, der vel bunder i, at så meget som muligt skal presses ind for at spare på sidetallet. Filatelistisk og numismatisk litteratur er jo, på grund af de små oplag, en dyr fornøjelse at udgive. Hvad da også prisen indikerer. Den er på 300 kr., mens sidetallet er på ca. 100.

Bogen, som kun er fremstillet i 117 nummererede og signerede eksemplarer, kan erhverves hos Grelbers Forlag, Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø. 

(Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 16. september 2000)

 

Norman Lindtner 203

Denne anmelder er i sit 67. år og er gennem to trediedel århundrede blevet tilbudt enhver viden, teori og kultur. I de sidste 25 år har numismatikken skilt sig ud som min hovedinteresse. Parallelt og samtidigt med Morten Eske Mortensens forfatterskab, indledt som 14-årig i 1974 med hans første trykte numismatiske bidrag. I 1984 androg antallet af MEMs numismatiske bøger, særskilte tryk og tidsskriftsartikler 56 numre. Ved optælling i 1999 var antallet steget til 120.

Nok er The Big Bang, dinosaurernes liv m.m. interessant, men noget mere jordnært har MEMs publicist-virksomhed været. Som man bliver ældre er der færre dele i vor kultur, som skaber lykke og glæde. Den store skriftlige produktion MEM står bag, har h v e r gang vist sig at være af høj karat og opløftet til glæde og fornyet inspiration.

195 anmeldelser af 100 anmeldere på 9 sprog [overskrift]. For at markere sine første 25 års publicist-virksomhed har MEM nu i antologiform samlet 195 forskellige anmeldelser og anden omtale af sine udgivne arbejder. I alt er disse anmeldelser skrevet af ikke mindre end 100 forskellige anmeldere på ni forskellige sprog, og de optrykte anmeldelser giver derfor mange forskellige og hinanden vel-supplerende indfaldsvinkler, vurderinger og detaille-iagttagelser.

Så meget andet i vort moderne samfund er blevet til flimrende billeder og støj, derfor er "Publicist-virksomhed 1974-1999" blevet til den oase, som vandreren undervejs har behov for, og som ikke kan undværes. Til eftertanke og glad påmindelse, lystig erindring og alvorlig ihukommelse !

Giver interessante tilbageblik på de seneste 25 år i den danske num. verden  

[overskrift]. Publicist-virksomhed viser, at MEMs arbejder især har været koncentreret om studier af ældre tiders numismatikere, møntsamlere og møntsamlinger samt sporing af mønters provenienser og verificering af sjældenhedsgrader. Derudover har MEM i de sidste 5 år indsamlet og publiceret i pris-årbogsform moderne tiders offentlige auktionssalg af danske, norske, svenske, finske og romerske mønter samt nordiske pengesedler solgt over hele verden. Endvidere har MEM udarbejdet bibliografier og tidsskriftindekser. Ydermere er leveret en lang række bidrag i form af sjældenheds-undersøgelser og proveniens-analyser for sjældne dansk-norske mønter efter 1448.

MEM sender litterære tyveknægte til øretæver i retssalen [overskrift]. Så kvalitetsbetonede har Mortens arbejder været, at den allerhøjeste 'anerkendelse' herpå – nemlig andres tyveri – heller ikke mangler. Andre "researchere" bl.a. ansat ved de offentlige auktionshuse, men uden de nødvendige evner, har et par gange gerne (ja, endog meget gerne) villet bruge MEMs arbejder, og derfor har disse "uduelige" personer helt/delvist  kopieret/afskrevet resultaterne af MEMs original-arbejder – på 'behørig vis' uden at indhente MEMs forhåndstilladelse. At Kopiere = At Stjæle ; så simpelt er det. Den slags tyveknægteri – der efter loven er ulovligt, og enhver véd jo, man ikke må stjæle andres ejendom (ophavsret = ejendomsret) – har Morten med vanlig grundighed naturligvis så stoppet med en nylig, rask ophavsrets-retssag. Forhåbentligt kan den 5-cifrede økonomiske øretæve for den uheldige men også stupide prügelknabe – og udsigten til straftildeling næste gang – kurere andre potentielle tyveknægte for lysterne.

Også kontroversielle emner incl. bagvaskere berøres [overskrift]. Anmeldelserne i Publicist-virksomhed demonstrerer, at MEM i sit virke heller ikke har været det mindste bange for at røre ved kontroversielle emner. Det er et morsomt tilbageblik at blive mindet om den såkaldte Festskrift-strid fra 1984, hvor DNFs formand Peter Hammerich i den grad røg i flint over et foredrag om en 1701-mønt, der gjorde ondt på nogle ligtorne. Foredraget var dec. 1983 udgivet i mit navn af den da 24 år unge og modige forlægger Morten på hans forlag Grelber. Peter Hammerich blev til grin og høstede dengang en stor del ikke lige flatterende presseomtale, som det i dag er morsomt at genlæse.

Selvsamme 1701-mønt hurlumhej, som jeg oprindeligt (1974/75) var med ved starten af, stak sit grimme hovede frem igen i 1995 i form af en sensationslysten og overfladisk journalist uden kendskab til journalistskole-begrebet kontrolforespørgsel, men til gengæld indehaver af en alt for livlig fantasi og en ivrig udslynger af falske beskyldninger. Igen var det den helt igennem redelige MEM, som fik bøvlet for mine handlinger. Også den meget underholdende presseomtale 1996-1998 om 1701-Möntens nye Æventyr er optrykt i Publicist-virksomhed, og det er stadig lige festligt at genlæse beretningerne, der udstiller en journalists idioti. Som sig hør og bør endte den grinagtige journalist for resten i Retten (endda 2 gange), og er i dag 'landsforvist' (eller 'flygtet' ?) gennem dikteret orlov til en freelance korrespondent-udpost ved jordens ende i Kina.

Lavt oplag + sjælden bog = antikvarisk kostbar bog [overskrift]. Oplagets størrelse for Publicist-virksomhed fortæller igen om eksklusivitet; denne gang er der trykt et så minimalt oplag som bare 117 eksemplarer – alle individuelt nummererede, navnenoterede og signerede af jubilaren MEM. Når disse eksemplarer er fordelt blandt udvalgte klienter, er det sikkert og vist, at den antikvariske samler-pris bliver høj; og det hvis man da overhovedet kan lokalisere et eksemplar at købe.

En raffineret vinken fra sidelinien til banens øvrige spillere – de andre store forlagsudgivere – som producerer lektyrer i 1- , 2- og 3.000 eksemplarer – og derefter bruger fondsstøtte til prisdumpning eller bortforæring af op til 100 % af oplaget.

Læses over hele den vestlige verden [overskrift]. Fra MEMs hånd er der i de senere år strømmet den ene numismatiske betydningsfuldhed efter den anden. Hans værker er af både stor kvalitet og kvantitet. Langt udenfor Danmarks grænser tegner han det danske numismatiske billede. Således er hans bøger og artikler udgivet i fem lande og på ni forskellige sprog. Læst, benyttet og respekteret bliver hans store tjeneste i numismatikkens urtehave den vestlige verden over.

Solid, tiltalende produktion [overskrift]. MEMs samlede numismatisk-litterære produktion – en halv hyldemeter og tæt på 10 kg.s vægt – gør ham til en af enerne indenfor faget. Med sin betydelige numismatiske indsigt og solide, tiltalende produktion er han et numismatisk bibliotek per se og de kommende års udgivelser ses der frem til, som næste olympiade for de sportsinteresserede. Dog viser MEMs hidtidige og flittige udgivelsestempo, at der heldigvis næppe vil blive fire års ventetid. Tillykke med jubilæet ! 

(Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5)

 

Niels Ejgil Stampe 204

Anmeldelse af anmeldelser [overskrift]. Denne bog er ikke nogen almindelig bog. En spekulantbog kalder forfatteren den selv, grundet det lave oplag. På omslaget står 1959 5. november 1999, så det må være en fødselsdagsbog til sig selv - en bog med næsten 200 anmeldelser eller omtaler af MEM´s skriverier. En pralebog. Ja, nok ved første øjekast, men den vinder ved nærmere bekendtskab.

Men kedelig må sådan en bog da være, skulle man synes. Nej, tværtimod. Her er mange timers underholdning for samlere og numismatikere – alt imens man undres over, at første side i bogen er side 17 !

De, som kender Morten, ved, at han ikke er bange for at gå mod strømmen. Være provokerende. Ikke bange for at gå i dialog med nogen. Det gælder om at have paraderne oppe, for han husker hver en detalje, man har sagt.

Tilbage til bogen. Anmeldere er mennesker, der har større eller mindre interesse i netop den bog, som er sendt dem til anmeldelse. Ved at nærlæse alle anmeldelser – på nær nogle fremmedsproglige, som undertegnede ikke forstår – kan man konstatere, at nogle er fremragende til at skrive anmeldelser ved straks at fatte essensen og fokusere på den. Andre kører mere på ord eller har for stor respekt for en, som er i stand til at udgive en bog, og atter andre har bare ikke læst bøgerne ordentligt. Ros, ris og skepsis blander sig mellem hinanden, men roserne er langt i overtal.

MEM gør flittigt brug af sin skarpe kommentar-pen i anmeldelserne med en uddybning, tilføjelse, rettelse for at lette forståelsen eller en revselse til dem, der har misforstået noget. Det er noget mange forfattere vil misunde Morten, for de har sjældent eller aldrig mulighed for at tage til genmæle på en eventuel kritik af deres arbejde.

[MEM anm.: desværre kan udgiveren ikke i denne recension finde noget at bruge sin skarpe kommentarpen til . . . ]

Man kan ikke lade være med at trække på smilebåndet, når man læser om en redaktør, som nok var lidt sur over ikke at have fået et anmeldereksemplar, men som alligevel var fair nok til at henvise til en anmeldelse af bogen i en anden publikation !

Der dukker mange personnavne op i anmeldelserne, og her kan man direkte og mellem linjerne få et indblik i megen af den polemik, der har sat sit præg blandt møntsamlere i det sidste kvarte århundrede.

I de senere år har MEM´s forfatterskab koncentreret sig om at lave årbøger med prisansættelser fra auktioner – en niche han med sin akkuratesse er perfekt til – og jo flere årgange han udgiver, jo mere vil bøgerne vise deres betydning og berettigelse.

 

Kjetil Kvist 205

"Publicist-virksomhed" er en bok om Morten Eske Mortensens numismatiske forfatterskap i årene 1974-1999. Den inneholder 195 omtaler av hans bøker, fra et stort antall forfattere.

Dette er et festskrift utenom det vanlige. "Publicist-virksomhed" viser i stor grad en forfatter som ønsker å være i en konstant dialog med sitt publikum. Mortensens forfatterskap faller i to deler; der den andre er de siste års "Myntpris-Årbøker". Denne delen av boka er spesiellt interessant, og sier en del om myntsamleres ulike behov for prisoversikter.

Omtalene som er samlet i "Publicist-virksomhed" er av ytterst ulik karakter. De spenner fra de enkleste meldinger om bokutgivelser, til grundig gjennomgang av bøkenes kvaliteter. Ved noen få anledninger griper Mortensen selv inn i teksten, for å rette opp misforståelser og mistolkinger. "Publicist-virksomhed" er utgitt av jubilanten selv. Finnessen ligger i at opplaget er helt marginalt – kun 117 eks. er trykket og innbundet.

(NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 1, Oslo [sept.] 2001, p. 38)

 

Preben Eriksen 206

 

25 års numismatisk forfatterskab og udgivelsesvirksomhed fejres af Morten Eske Mortensen (MEM) med udgivelsen af en bog med angivelse af de 120 titler han har forfattet, samt udvalgte anmeldelser af titlerne.

Bogen udtrykker noget væsentligt om MEM's udgivelser, f.eks. Myntpris-Årbogen, men den viser også MEM's udgivelsespolitik. Bogen er sjælden med det samme, den er kun kommet i et oplag på 117 eksemplarer. Nummererede, med købernavn og dedikation. 

(Møntsamleren nr 1, Hvidovre og Herning marts 2001, p. 41)

 

 

Aimo Linkosalmi 208

 

Recensioner om hans litterära produktion [overskrift]. Dansken Morten Eske Mortensen har publicerat boken Publicist-virksomhed 1974-1999. I den har författaren samlat 196 recensioner som är skrivna om hans 120 artiklar och böcker. Antalet Recensenter är 99. En recension är skriven av Tuukka Talvio och Tom C. Bergroth har skrivit två. Den första recensionen är (tvärtemot rubriken) dock från år 1979. De första recensionerna behandlar Mortensens skrifter om de främsta köparna på auktioner på 1800-talet. Författaren har dock blivit känd p.g.a. sina prislistor från auktioner. Verken är ofta flera hundra sidor tjocka, och i dessa har han samlat uppnådda priserna från offentliga auktionerna under de senaste åren. Den första upplagan av boken om danska och norska mynt (för åren 1995 och 1996) kom ut redan 1996. De svenska (för åren 1995 och 1996) kom samma år och de nordiska sedlarna år 1997. Förra året publicerades en 643-sidig bok om skandinaviska mynt. Däri hade man samlat 17.000 noteringar från 43 offentliga [auktioner]. I boken finns mynt från Danmark, Norge och Sverige från mitten av 1400-talet. Om romerska mynt har tre böcker utkommit. Av detta publicist-exemplar trycktes 117 exemplar p.g.a. förbeställningar. Författaren säljer sina extra exemplar för 300 dkr / styck. Författarens adress är Drejögade 26 F 501, DK-2100 Köbenhavn Ö.

(Numismaattinen Aikakauslehti / Finsk Numismatisk Tidsskrift nr. 3, Helsingfors september 2001, p. 77)[Oversættelse fra finsk til svensk: Päivi Hennola]

 

 

Aimo Linkosalmi 209

 

Arvostelut hänen kirjallisesta tuotannostaan [overskrift]. Tanskalainen Morten Eske Mortensen on julkaissut kirjan Publicist-virksomhed 1974-1999. Tekijä on koonnut siihen 196 arvostelua, jotka on kirjoitettu hänen 120:stä artikkelistaan ja kirjastaan. Arvostelijoita on ollut 99.

Tuukka Talvio on kirjoittanut yhden arvostelun ja Tom C. Bergroth kaksi.

Ensimmäinen arvostelu on (vastoin otsikkoa) kuitenkin vuodelta 1979.

Ensimmäiset arvostelut koskevat Mortensenin kirjoituksia 1800-luvun huomattavimpien tanskalaisten huutokauppojen ostajista.

Tunnetuksi tekijä on tullut kuitenkin huutokauppojen hintanoteerauskirjoillaan.

Teokset ovat useita satoja sivuja paksuja ja niihin hän on koonnut viime vuosina julkisissa huutokaupoissa saavutetut hinnat. Tanskalaisten ja norjalaisten rahojen kirjan (vuodet 1995 ja 1996) ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1996. Ruotsalaiset (vuodet 1995 ja 1996) olivat vuorossa samana vuonna ja pohjoismaiset setelit vuonna 1997.

Skandinaavisista kolikoista ilmestyi viime vuonna 634 sivuinen kirja, johon on koottu 17.000 noteerausta 43:sta julkisesta huutokaupasta. Mukana kirjassa ovat Tanskan, Norjan ja Ruotsin rahat 1400-luvun puolesta välistä alkaen.

Roomalaisten rahojen hinnoista on ilmestynyt kolmekin kirjaa.

Tätä publicist-kirjaa painettiin ennakkotilausten perusteella 117 kappaletta. Tekijä myy ylimääräisiä kappaleitaan 300 kruunulla. Tekijän osoite on Drejögade 26 F 501, DK-2100 Köbenhavn Ö.

(Numismaattinen Aikakauslehti / Finsk Numismatisk Tidsskrift nr. 3, Helsingfors september 2001, p. 77)

 

Alexander Persijn 210

Der Lorbeerkranz, mit dem der dänische Publizist auf dem Bucheinband die Mitteilung "25 Jahre Autor" umgibt, feiert wohl nicht so sehr die bis 5. November 1999, seinem Geburtstag (im Jahre 1959), von ihm gezählten 120 Eigenpublikationen (inklusive Artikel) als ihn selbst zum 40. Geburtstag. Wie die weiland DDR hat er nicht das übliche halbe Jahrhundert abwarten wollen.

[MEM remark: is there any special reason to do so ? The publisher do not know of any such rules. ]

[MEM remark: the publishers of the likewise 40 years birthday book published 20 years earlier in 1980 apparently neither did know of such hitherto unknown rules. Offcourse this would take a literature specialist to have this knowledge, so all non-literature-specialists are referred to read the various reviews of the book "Danefæ" e.g. printed in NNUM 1980 pp 110-111 written by Prof. Skaare.]

Die Publikation, eine Art Auto-Laudatio, [MEM remark: the reviewer is making an absolutely right statement. Whenever a dealer, auction-house, magazine, publicist etc. publishes an anniversary publication whether commemoration 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 100 years and so forth IT IS Auto-Laudation. That actually is what anniversary publications do.] beginnt kurioserweise mit S. 17 und lässt somit Raum für jede Art von Vermutung, womit dies wohl zu erklären sei. [MEM remark: a simple question to the publisher from the reviewer would have resulted in the answer to this serious puzzle.]. Obwohl das Buch auf der Titelseite als im Jahre 2000 in Oslo erschienen bezeichnet wird [MEM remark: the title page writes Oslo for the simple reason, that the book IS published in Oslo], wird es von dem oben genannten Verlag in Kopenhagen vertrieben [MEM remark: to the best knowledge of the publisher ALL books can be bought in other cities than just the city of publishing, what is the apparently big mystery ? To an example the Coin Price Yearboks series can be bought from different publishing houses in quite a number of cities besides the city of publication . . . ]. Das in 117 Exemplaren produzierte Büchlein ist übrigens nicht als Schriftenverzeichnis Mortensens brauchbar [MEM remark: the reviewer is right again. The book actually IS what the title says: a listing of reviews]. Letzteres wird über Internet angeboten. Wem es aber Freude macht, die in 195 Rezensionen von 101 Rezensenten aus unterschiedlichen Ländern enthaltenen Würdigungen eines Vierzigjährigen zu lesen und miteinander zu vergleichen, kann das Büchlein zum stolzen Geburtstagsfeierspreis von DM 92 erwerben [MEM remark: the publisher has heard of "Rabatt-Preis", but what is a "stolzen Geburtstagsfeiers-Preis" ?], solange der Vorrat (?) reichen mag. Ob man damit eine zukünftige bibliographische Rarität erwirbt, wird sich später herausstellen. [MEM remark: well, is there a chance one could get lucky ? ]

(Münzen & Papiergeld nr 12, Regenstauf december 2000, p 32)

Hubert Emmerig 211

Publikationstätigkeit 1974 - 1999, manifestiert in Rezensionen. So könnte man ungefähr diesen Titel übersetzen, mit dem sich M. E. Mortensen zu seinem 40. Geburtstag selbst ein Denkmal setzt. Das Bändchen mit der etwas seltsamen Paginierung (die mit Seite 17 einsetzt), in einer numerierten Auflage von 117 Exemplaren gedruckt, enthält 195 Rezensionen von Publikationen Mortensens, die in verschiedensten Zeitschriften erschienen sind und hier aneinandergereiht nachgedruckt werden.

Leider enthält das Buch kein Verzeichnis der Publikationen von Mortensen. Eine solche Liste wäre nützlich, sie gibt es aber leider nur im Internet (http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm ).

[MEM remark: personally the publisher quite welcomes such an idea for publishing in print the Internet-bibliography; however since the realisation of this idea costs another 44 pages of print, unfortunately no patrons were available sponsoring any funds to that highly sympathized project. Neither has the reviewer made this offer.]

So ist dieses Buch eigentlich - außer für Herrn Mortensen selbst - ohne wesentlichen Gebrauchswert. Freilich: wer vergleichende Studien über mehrere Rezensionen zu einem Titel anstellen will, dem sei das Büchlein empfohlen. Ein anderer Grund, es zu erwerben, ist für mich nicht erkennbar.

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr. 200, Frankfurt am Main november 2000, p. 370)

[MEM remark: Question: Why is reviews written and printed ? Answer: So interested parties without / before buying the reviewed titles, get to know what lies inside the covers. Sometimes the reviews also even are written and printed for the benefit of the reviewed author ..... ; and sometimes not. Presented here is a collection of review texts in a common denominated special topic. Supplementary read the Scandinavian language reviews of "Publicist-virksomhed". Further the collection - as absolutely right quoted by the reviewer from the frontpage of the book - celebrates some anniversaries ("Denkmal"); that is what anniversary-publications do and naturally is the foremost occasion for the publication of this title.]

 

Niels Ejgil Stampe 212

A review of reviews [headline]. The present book is no ordinary book. A speculant's book it is named by the author himself, due to an extremely low printing run. On the cover is printed 1959 November 5 1999, so it is likely to be a birthday book for the publisher – a book of nearly 200 reviews or references to the writings of MEM. A book for boasting. Yes, at first glance it would seem so, but the book grows on you.

Wouldn't such a book be a bore, one wonders. No, on the contrary. Present is many hours of entertainment for collectors as well as numismatists – all while one is speculating, why the the first page of the book is paginated 17 !

Those who are familiar with Morten, know he is not afraid of going against the mainstream. To be provocative. Even not fearing entering into a dialogue. You are forced to have your blockings up and ready, because he remembers every little detail, you have said.

Back to the book. Reviewers are people, who have a greater or lesser interest in that book in particular, which has been sent to them for review. By carefully studying all the 195 reviews – with the exception of a few in foreign languages, which the present writer does not understand – one can deduct, that some reviewers are excellently skilled for writing reviews in that they at once grasp the essence and stay focused on the essential. Other reviewers are verbosing or are holding too much in respect a person who is able to get published, and others again plainly have not read the books thoroughly. Praisings, criticism and scepticism are mixing, but the praisings by far outnumber the others.

MEM is frequently using his sharp pen for comments in the reprinted reviews either by an improvement, addition, or correction to better the understanding of the reader or by castigating those who are guilty of misunderstandings. This is a fact that many an author will envy Morten, because seldom or never an author gets the opportunity to reply to possible criticism of their works.

One cannot help smiling, when reading of an editor, who may have been a little annoyed he did not receive a review copy, but on the other hand being fair enough to point to a review of that particular book in another magazine !

Lots of well known names are popping up in the 195 reviews, and one can either directly or between the lines get a good look into a good part of the controversy, which has left its mark on the coin collectors of the last quarter of a century.

In later years the authorship of MEM is concentrated on yearbooks listing hammer prices from auctions – a niche his accuracy makes him perfect for – and the more volumes he publishes, the more the yearbooks are going to prove their importance and justification.

(NI Bulletin, Dallas, Texas, issue 3, March 2001, pp. 82-83)

 

 

Norman Lindtner 213

 

The present reviewer is now in his 67th year and has for more than two thirds of a century been offered all kinds of knowledge, theory and culture. For the last 25 years numismatics has segregated as my favourite pastime. Parallel and simultaneously to the authorship of Morten Eske Mortensen (MEM), who started out at the age of 14 in 1974 when his first contribution in print occurred. In 1984 MEMs numismatic publications reached a total of 56 books, self-contained booklets and articles. By a counting in 1999 the number had increased to 120.

Naturally, The Big Bang, the life of the dinosaurs etc. are interesting topics, but the publishing and writings of MEM have been a bit more down-to-earth. As you grow older less parts of our culture create joy and happiness. The extensive written production initiated by MEM, a l w a y s  has shown to be of high standards and has elevated joy and new inspirations.

195 Reviews by 100 Reviewers in 9 Languages [headline]. To mark his first 25 years of publishing and writing MEM now as an anthology has collected 195 different reviews or references to his published works. No less than 100 different reviewers have written these reviews in 9 different languages, and the reprinted reviews thus present many different points of view, evaluations and particular observations complementing each other well.

Much in our modern society has become noisy, flickering pictures, which is why "Publicist-virksomhed 1974-1999" becomes the oasis, that a wanderer cannot do without during his journey: For reflection, joyful recollection and serious remembrance !

Interesting Retrospects of the Last 25 years of Danish Numismatics [headline]. "Publicist-virksomhed" shows, that the works of MEM have concentrated specially on studies of old time numismatists, coin collectors and coin collections as well as tracing of pedigrees for rare coins and verification of rarity grades. Furthermore, during the last 5 years in the shape of coin price yearbooks MEM has collected and published hammer prices from public auctions of Danish, Norwegian, Swedish, Finnish and Roman coins plus Scandinavian banknotes sold world-wide. Further, MEM has prepared bibliographies and magazine indexes. Even further, he has produced a long list of contributions concerning rarity-surveys and pedigree-analysis concerning rare Danish-Norwegian coins after 1448. 

MEM Puts Literary Thieves up in Court for Box on the Ear [headline]. Such a high quality has labelled the works of Morten, that the very utmost 'appreciation' for this – the theft by others – is not absent. Other 'researchers' e.g. employees of public auction houses, lacking the necessary skills themselves, a couple of times wanted (yes, indeed wanted badly) to use the works of MEM, and thus these 'incompetent' persons completely/partly copied/transcribed the results of MEM's original works – 'duly' without obtaining previous permission from MEM. It's simple: To Copy = To Steal . This kind of theft (Copyright = Ownership) according to the law is illegal, and everyone knows, you are not allowed to steal the property of others  –  in Mortens usual thorough way offcourse has been stopped through a recent, quick copyright lawsuit. Hopefully the 5-figure economic box on the ear for the unlucky but also stupid whipping-boy – plus the prospect of a sentence next time around – will cure other potential literary thieves for the same ambitions.

Even Controversial Subjects incl. Slanderers are Dealt with [headline]. The reviews in "Publicist-virksomhed" demonstrates that within his field of activity MEM has not been the slightest reluctant to go into subjects of controversy. It is amusing to be reminded of the so called Festschrift-Fight from 1984, when Peter Hammerich, Chairman of The Danish Numismatic Society (DNF), to such a degree went into a rage over a lecture concerning a coin from 1701 hurting some corns. The lecture was published December 1983 in my name by the then 24 years young Morten in his publishing house Grelber. Peter Hammerich made a fool of himself and did harvest quite a bit of not very flattering press comments, which today are amusing to re-read.

The very same hullabaloo of the 1701-coin, that I originally (1974/75) participated in from the beginning, put up its ugly face once again in the year 1995  in the shape of a sensation seeking and shallow reporter with no knowledge of the conception of enquires of control from the school of journalism. On the contrary the journalist was bewildered with all too much  imagination and had an eager pastime of hurling false accusations. Again the trouble created by  my actions fell down in the lap of the all upright MEM. Even the very amusing press coverage  of 1996-1998 concerning "1701-Möntens nye Æventyr" ("The New Adventures of the 1701 Coin") are reprinted in "Publicist-virksomhed", and it is still equal fun to re-read the narratives, which exhibits the idiocies of a journalist. As is meet and proper the ridiculous journalist by the way ended up in court (twice even), and today he is 'exiled' (or has 'fled') via a dictated leave of absence to a far-off freelance correspondent-job at the end of the world in China.

Low Printing Run + Rare Book = Costly Antiquarian Book [headline]. The printing run for "Publicist-virksomhed" again signals exclusiveness. This time a diminutive printing run of 117 copies has been printed – all individually numbered, named and signed by the jubilee, MEM. As these copies have been distributed amongst selected clients, it is certain that the antiquarian collectors price will grow high; if any copy for sale can be located at all.

This is a refined message from the side line to the other players in the field – the other big publishers – who produces readings in 1- , 2- and 3.000 copies – and afterwards often dump or give away for free up to 100 % of the printing run, and that with financial assistance from foundations.

Is read all over the Western world [headline]. From the desk of MEM in later years have poured a steady stream of numismatic significant titles. His work is of great quality as well as quantity. Far beyond the borders of Denmark he is drawing the Danish numismatic picture. The books and articles of MEM have been published in 5 countries and in 9 different languages. Read, used and respected one sees his great servings to the numismatic community the Western world over.

Solid, Pleasing Production [headline]. The collected numismatic literary production of MEM – one half meter on the shelve and close to 10 kilograms in weight – makes him one of those who stand alone within the profession. Given his considerable numismatic insight and solid, pleasing production MEM himself is a numismatic library. The publishings for the coming years are anticipated, like the upcoming Olympic Games by any sports fan. With the normal speed of publishing by MEM we shall hardly have to wait for 4 years. Congratulations with the jubilee !

(translated from Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5)

 

 

Theodore V. Buttrey 214

This is an unusual volume, not the collected works but the collected reviews (close to 200) of the works of Morten Eske Mortensen, some 40 pieces [reviewed] which ranged from fairly brief notes to the series of his gigantic Coin Price Yearbooks. His publications incline to the useful rather than the analytical: indices, bibliographies, publication of the names of purchasers at various 19th- and 20th- century numismatic auctions, and of course the coin price yearbooks with their thousands and thousands of entries.

The reviews similarly range from brief citations to more thorough examinations. The reviewers number more than 100, providing a wide range of reactions to Mortensen's work by scholars, collectors and journalists. Most are in Danish, but Dutch, English, Finnish, German, Italian, Norwegian, Spanish, and Swedish are represented, illustrating a wide spread of interest in his publications, and making it possible for the non-Scandinavian reader to survey them at least in part.

Most of the reviews tend to the descriptive rather than the critical (in the best sense), but they indicate the point of the publication, and often engage with its ideas and assumptions. Not surprisingly, the largest number of reviews, the most extensive, and the most thoughtful have been prompted by the Coin Price Yearbooks, with discussion as to how they work, and how far they serve the community of collectors and scholars. The overall judgement is very positive.

Publicist-virksomhed is also unusual in that at some points the reader is present at a kind of dialogue. In republishing the reviews Mortensen has contrived for himself a pleasure we would all like to arrange, in that he now and again inserts comments on or replies to the reviews, a procedure which could enliven many a learned journal.

 

Recensioner af:

Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000 - Demo

(Oslo 2000)

Bertel Tingström 215

Vad är rätta priset på ett mynt ? [overskrift]. De flesta samlare skulle ha svaret att det är egen erfarenhet som är svaret på frågan. Priset kan framgå av befintliga tabeller, eventuellt auktionslistor. Många har samlat på dessa uppgifter från gamla auktioner. Sällan har någon gjort detta systematiskt. Nu finns drömmen förverkligad, denna gång för de skandinaviska länderna i samma bok. Myntprisårsboken har priser från 1998 och 1999 för mynt från Danmark, Norge och Sverige samt sådana områden som tillhörde någon av staterna vilka därmed hade mynträtt (besittningsmynt).

Hos seriösa auktionister har uppgifter uttagits för mynt från ovannämnda områden. Dessa har sorterats så att alla uppgifter för samma mynt förts tillsammans och blivit lika mycket tillgängliga för läsaren som den som var med vid auktionen med undantag av själva myntet. De länder, från vilka auktionsuppgifterna tagits är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Schweiz. Uppgifterna gäller auktioner 1998 och 1999. Datum för auktionen för visst mynt är antecknad, auktionär, auktionsnummer, anmärkningar om myntet, dess kvalitet, pris vid klubbslaget, priset med inräknad moms och kostnader i SEK och för identitetssäkerhet myntens nummer i Sveriges mynt och Sveriges besittningsmynt. Cirka 7.000 svenska mynt är med.

Det säger sig självt att mynt, så sällsynta att de under perioden inte auktionerats heller inte finns med i boken.

Den nya boken är fantastisk och den ger information för alla samlare av mynt i Sverige, Norge och Danmark. Vi i Sverige får genom författarens urval kännedom om svenska mynt, sålda i våra grannländer. En aktiv svensk samlare har säkert varit med om att köpa, sälja eller byta norska eller danska mynt vid sidan av de svenska. Att anse som "halvsvenska" är mynten i Norge under unionstiden 1814-1905 särskilt från 1875. Den nya boken ger också möjlighet att få ett värde på norska och danska mynt. De senares antal är c:a 10.000 st.

Idén för denna bok – auktionsuppgifter - är begåvad. Det fordras stor noggrannhet men denne torde ha uppnåtts av redaktionen. Priset, 700 SEK för ungefär lika många sidor, kan förefalla högt men läsaren/samlaren bör jämföra med summan av priset på svenska mynt, köpta under ett år. Med bokens uppgifter inför ögonen kan ett pris betraktas som högt eller acceptabelt. Bokens uppgifter med kvalitetsnotering ger priser som verkligen betalts under 1998 och 1999. Det är samtidigt en garanti att inte betala för mycket. Nu kommer det svåra på vägen fram till rätt pris. Vi har framför oss ett antal mynt. Det finns inte två som är lika skadade, repade o.s.v. Om det skiljer lite kommer en bedömning att ge dem samma kvalitetsgrupp. Kvalitetsbeteckningarna nedan täcker ett område från det bästa till den sämsta. Det är ungefär som en lång linje, som delats i ett antal delar där varje del omfattar mynt av ungefär lika värderade skador.

Som hjälp för bedömning kan kanske följande små ändringar i myntets kvalitet hjälpa till: Ett mynt från äldre tider har ytterligt sällan undgått små repor, spår om myntet varit smycke (varit hängt), allmänt slitage, åverkan och annat. I allmänhet ser man normalt slitage, ju äldre mynt desto mer spår. Man kan se på de tunna linjerna i kronan eller kronringen. På mynt med porträtt och utan krona syns olika slitage på håret. Släta ytor har ofta repor. Det nämnda gäller guld- och silvermynt. För kopparmynten gällde i regel en mindre noggrann kontroll än för guld- och silvermynt. Det gäller särskilt till 1800-talets början. Kopparmynten angripes ofta av grön ärg. Detta påverkar priset på kopparmynt så att oskadade mynt är ganska dyra. [Her følger en liste over svenske og engelske kvalitetsbetegnelser].

Hur kan boken användas ? [Overskrift]. Det finns flera sätt. Se efter vad boken säger om de enskilda mynten i Din samling. Kanske hittar Du något intressant. Kontrollera kvaliteten hos Dina mynt med bokens priser för motsvarande mynt. Vid förvärvet fick Du nästan säkert en uppgift om kvaliteten. Anteckna på en lista varje mynt, dess kvalitet och pris – om Du gör jämförelsen rätt mellan myntet i boken och Ditt. På detta sätt har Du fått ett totalvärde på Din samling. Det är en summa med högst två år gamla priser. Det är just försäkringssumman för Din samling som Du nu har. Förvara mynten skyddade mot inbrott. Du behöver inte ge tjuven förteckningen över Din samling. Förvara alltså boken med anteckningar om Dina mynt på annat ställe.

Lite psykologi kan också prövas på Din samling. Har Du några mynt i samlingen som är avsevärt sämre än genomsnittet ? Försök att byta dem. Tillsamman med de bättre mynten förstör de dåliga intrycket mer än man tror. Välj via boken för att se om Du har råd.

Boken visar att vissa mynt inropats till väsentligt högre priser än de övriga. Det är inte alltid som kvaliteten avgjort. Vi känner ju inte till hur auktionen förlöpte men sannolikt är det två budgivare som var och en bestämt att han skulle ha myntet, kosta vad det ville. Det är nog så och Du har ju ingen anledning betala mer än verkliga värdet i allmänhet.

Ett litet tillägg till värdeuppskattningen av Din samling: Värdera ett mynt i Din samling till rätt värde med hänsyn till kvaliteten men inklusive moms och kostnad. Det är ganska enastående att få fram värdet av en samling med senaste marknadspriser från en för alla tillgänglig bok. Kom ihåg att det är inte vad Du betalt för ett mynt som är försäkringsvärdet utan det pris som gällar på marknaden d.v.s. just bokens två nämnda år – men var finns de medeltida mynten ? 

(Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 7, Stockholm november 2000, p. 170)

Frédéric Elfver 216

Nu har den 3:e reviderade upplagan av Dansk-Norsk Myntpris-Årbok samt Svenska Myntpris-Årsboken kommit ut. De två böckerna är samlade under titeln Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000, vilket ger en volym på 634 sidor plus 54 sidor annonser av diverse slag. Drygt 17.000 priser är förtecknade. En tidigare recensent av Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 påtalade det krångliga i att bokens register dök upp först på sidan 46. Detta är åtgärdat genom att registret nu är placerat på sidan 5 och framåt. En typografisk anmärkning är emellertid på sin plats beträffande registret och det gäller den sista spalten med bl.a. angivelse av valspråk och andra anmärkningar. Genomgående har de sista orden/bokstäverna fallit bort i högermarginalen, men detta (och en del språkliga missar) korrigeras säkert till nästa upplaga. Personligen saknar undertecknad ett övergripande förord till denna samlingsvolym.

Utgivaren, Morten Eske Mortensen har tagit med recensioner på sina tidigare publikationer (en omfattande samling som återfinns på sidorna 17-108!), vilket är sympatiskt och i många fall erbjuder recensionerna en roande läsning. Att utgivaren tar till sig kritik och förslag på förbättringar borgar för att dessa publikationer kommer att hålla god kvalitet samt att utgivningen fortsätter.

De auktionsfirmor och auktioner som är medtagna i Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000 är följande: Ahlström (57-58-59-60), Antikören (21-22-23), Bruun-Rasmussen (645-654-661-669), Holmasto (64-65-66-67-68-69-70-71), Høiland (1-2-3-4-5-6), IK Mønter (33-34-35), Kunsthallen (506), Künker (46), Leu Numismatik (75), Nelleman & Thomsen (731-739-750-762), Nordén (31 okt-99), Oslo Mynthandel (41-42-43-44), Peus (361) samt Tonkin (10-11). Det går lätt att leta i tabellerna och man finner snabbt den information man söker. Att utgivaren har valt att krydda boken med gästskribenter, bl.a. Per-Göran Carlsson samt Finn Rasmussen gör inte saken sämre.

Vid studiet av äldre tiders mynt är uppgifter om vikt av stort värde och Morten Eske Mortensens publikation belyser ett problem på detta område. Vikten är nämligen alltför sällan angiven i auktionskatalogerna! Om det förekommer fotografier i auktionskatalogerna, så finns detta angivet i det recenserade verket, vilket är mycket bra. Till sist skall ett önskemål framställas och det gäller auktionspriser på främst svenska medeltida, men även vikingatida mynt (Danmark, Norge, Sverige). När får vi se dessa områden i formen av en Myntpris-Årsbok? Kanske kan även numismatisk litteratur avhandlas på samma sätt.

Avslutningsvis kan det bara konstateras att genom utgivandet av Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000 (bra att samla allt i en volym) har samlarvärlden fått en riktig bibel beträffande verklighetsbaserade priser på mynt. Vi har genom publikationerna en god uppfattning om myntens marknadsvärde. Det som behövs nu är uppdaterade referensverk, modell Sveriges Mynt. Kanske kan en utgivare av ett sådant referensverk hoppa över att ange värderingspriser och överlåta den biten till Morten Eske Mortensen? Med föreliggande bok som exempel kan det inte bli annat än bra.

(Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 33)

 

Bernt J. Bertelsen 218

Et uunnværlig oppslagsverk [overskrift]. Så kom også den 3. utgaven av Dansk-Norsk Myntpris-Årbok, samt Svenska Myntpris-Årsbok, samlet utgitt under tittelen "Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000" av Morten Eske Mortensen. Boken er på godt over 600 sider, og inneholder spesifikk informasjon om vel 17.000 objekter fra offentlige auksjoner avholdt i 1998 og 99. Dette gjelder mynter fra Danmark, Trankebar, Slesvig-Holsten, Dansk Vestindia, danske konger i Sverige, svenske besittningsmynter, Norge og Sverige. Det er tatt med objekter fra de skandinaviske auksjonsfirmaene Ahlström, Antikören, Bruun-Rasmussen, Holmasto, Høiland, IK Mønter, Kunsthallen, Nellemann & Thomsen, Nordén, Oslo Mynthandel og Tonkin. I tillegg er det med skandinaviske mynter fra auksjoner avholdt av Künker (tysk), Leu Numismatikk (sveitsisk) og Peus (tysk).

Boken inneholder dessuten kommentarer til myntauksjoner fra noen av auksjonsfirmaene, en rekke anmeldelser av Mortensens mange numismatiske publikasjoner, samt to meget interessante artikler som omhandler "Prisutviklingen på norske mynter gjennom 1998 og 1999" og "Svenska mynt på auktion 1998 + 1999; highlights samt marknadstrender". Førstnevnte artikkel på 17 sider (m/figurer og tabeller) er skrevet av Guttorm L. Egge, sistnevnte av Per-Göran Carlsson.

Den nye boken må kunne defineres som et uunnværlig oppslagsverk for de som samler mynter fra ett eller flere skandinaviske land, ettersom man her enkelt og oversiktlig kan studere opplysninger om alle slike mynter som har vært omsatt på de nevnte auksjonene de to foregående år. Hver mynt er ført opp i en oversiktlig tabell med angivelse av den aktuelle auksjon, katalognummer, kvalitet, vurderingspris, hammerslagspris og pris inkludert provisjon. Det er dessuten tatt med eventuelle kommentarer, vekt og Schou-nummer (for danske og norske mynter), såfremt slikt har vært oppgitt i auksjonskatalogen. Man kan jo ønske at flere auksjonshus blir mer beviste på dette området i tiden fremover, det vil jo trolig også spare dem selv for en del tidkrevende henvendelser i forkant av auksjonene.

For å lette muligheten til å sammenligne priser er disse oppgitt i norske kroner for norske mynter, danske kroner for danske mynter og svenske kroner for svenske mynter, uansett hvor auksjonen har funnet sted. At omregningen så har medført at man ikke ender opp med runde tall, har etter min mening ingen betydning.

Skulle man være blant de mest iherdige samlerne som fortløpende har mottatt samtlige aktuelle auksjonskataloger, samt påfølgende resultatlister, er boken likevel ikke overflødig. Jeg vil påstå at boken først da kommer til sin fulle rett når den brukes i kombinasjon med selve auksjonskatalogene, og da som et samlet register eller INDEX til disse slik redaktøren selv påpeker på side 118. Der har Mortensen skrevet en "Generel Guide til hva en Myntpris-Årbok er, og hva en Myntpris-Årbok er IKKE". Ved å slå opp for en aktuell mynt (valør/årgang) i myntprisårboken vet man umiddelbart hvilke auksjonskataloger og lot numre som er relevante å studere nærmere. Dette kan være for å studere eventuelle foto (i så fall oppgitt), eller for å undersøke hvilke andre mynter som eventuelt var i den samme lotten. Det er bare å håpe at redaktøren etter hvert også vil lage tilsvarende årbøker tilbake i tid (for årene før 1994), men da spørs det vel om vi er mange nok samlere med en slik interesse til at slike utgivelser kan bli lønnsomt. Eksempelvis observerte jeg at en mynthandler annonserte Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 til salgs for halv pris umiddelbart etter at den neste utgaven kom, hvilket tyder på at i hvert fall den aktuelle handleren ikke hadde helt samme oppfatning som meg av bokas nytteverdi.

Kanskje kunne man ha gjort samlerne mer oppmerksomme på bokas unike nytteverdi ved å valgt en annen tittel enn Myntpris-Årbok, som jeg egentlig synes er lite dekkende med tanke på all den informasjon som er listet for hver enkel mynt. Pris er jo bare én av de mange opplysningene som gis for hver enkel mynt, og personlig mener jeg at prisene blir av litt underordnet betydning all den tid kvalitetsvurderingen varierer så mye som den i praksis gjør mellom ulike auksjonshus. Man kan vel til en viss grad snu på det å si at den oppnådde prisen må gjenspeile myntens egentlige kvalitet, men vi vet at så enkelt er det jo heller ikke ettersom det faktisk er mange andre omstendigheter som virker inn på hammerprisen. Hvor mange budgivere konkurrerte om den samme mynten, hvordan var kjøpekraften hos disse, og var der minst to samlere som bare absolutt måtte ha denne i samlingen sin nå ? Noen ganger ser man at mynter som nylig har vært omtalt får et kraftig prishopp (dette er visstnok bakgrunnen for at en kjent dansk numismatiker betegner myntsamlerne flest som dumme ). Deltakelsen på en offentlig auksjon er gjerne påvirket av tidspunktet for auksjonen (eventuelt sammenfall med andre arrangement, værforhold m.m.) og dens publisitet i forkant. Kjente samlinger og gode objekter på en auksjon kan bidra til at man blir oppmerksomme på denne gjennom f.eks. mediaoppslag, mens markedsføring med bilder av objektene (kataloger og/eller internett) kan føre til flere og større forhåndsbud.

Oppnådde priser er uomtvistelige fakta, i motsetning til subjektive kvalitetsbeskrivelser, og skal selvsagt være med i en slik bok, men informasjonen om hvor hyppig ulike valører og årganger har vært omsatt er nok for mange minst like viktig. Redaktøren kan selvsagt ikke påta seg å redigere oppgitte kvalitetsbeskrivelser, men det ville nok blitt langt mer interessant å studere prisene dersom det for kvalitetsvurderinger kunne vises til en rangering av de ulike auksjonshusene. I så fall måtte man kunne vise til en uavhengig undersøkelse gjort av et utvalg samlere i samme periode som auksjonene fant sted. Noe perfekt system for sammenlikning av kvalitetsbeskrivelser mellom ulike auksjonshus vil det imidlertid ikke være mulig å oppnå.

Å sammenstille et slikt verk med auksjonsopplysninger krever utvilsomt stor presisjon fra redaktørens side, men etter å ha benyttet denne boken en tid kan man likevel undre seg over hvor få feil man kommer over. Jeg har imidlertid funnet at lot 727 fra Nellemann & Thomsen’s auksjon 762 ikke er kommet med i boken, til tross for at denne skulle vært med i følge redaktørens egne regler (i forordet) ! For øvrig innebærer disse reglene bl.a. at lotter bestående av mynter som er litt upresist beskrevet bevist blir utelatt. Dette kan være lotter som består av småskillinger, eksempelvis lot 683, 690, 700, 712-13 og 728-29 fra ovennevnte auksjon, og som ideelt sett burde vært med for at boken skal gi best mulig informasjon om de ulike myntenes sjeldenhet.

Boken kan selvsagt unnværes av de som måtte være villig til selv å systematisere ønsket informasjon fra auksjonskatalogene m/resultater, men er helt uunnværlig for de av oss som ikke har de mange timene til rådighet som et slikt arbeid innebærer. Og med en pris på NOK. 650,- for denne boken ville jo uansett timebetalingen for eget arbeid blitt latterlig lav. Dette er et fortreffelig oppslagsverk for både samlere, handlere, auksjonshus og forskere.

På bokens aller siste side finner man en annonse [MEM anm.: indrykket af UltraFund, der har overtaget udgivelsesrettigheder for de skand. myntpris-årbøker] med informasjon om at dette var den siste "massedistribusjon i årboksform" fra Mortensen, men at tilsvarende informasjon i fremtiden vil være til rådighet "for serious and professional players in the market only". Jeg har nylig fått bekreftet riktigheten av annonsens innhold fra redaktøren, og han opplyser videre at nærmere informasjon om dette vil bli å finne fra linker på hans nye webside for litteratur på adressen: http://numisbooks.dk/ . Det kan nok tenkes at informasjonen i seg selv dermed vil ha større verdi for de få (?) som skaffer seg denne, dersom dette reduserer antall potensielle budgivere på sjeldne mynter som man vil forsøke å skaffe seg. Det ville imidlertid vært meget kjekt å kunne sette flere slike årbøker i bokhylla de kommende år, og for noen vil nok en stopp i utgivelsen nærmest kunne sammenlignes med det å miste førerkortet. Forskjellen her blir jo at de som ser seg tjent med et slikt "førerkortet" kan kjøpe det tilbake, mens de øvrige får ta sjansen på å "kjøre videre" uden dette (med den større usikkerheten det innebærer). Alternativet med egen redigering for de med nødvendige kataloger og tid til rådighet er allerede nevnt. Spørsmålet for oss samlere blir jo om vi er villige til å fastsette en pris for et slikt arbeid, eller om dette bare skal regnes som en givende del av hobbyen ?

(Numismatic.Net, Oslo 2001)

 

Finn Erhard Johannessen 219

Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000 er en bok på godt over 600 sider. Den består av to hoveddeler, en dansk-norsk og en svensk myntprisbok som begge dekker årene 1998/1999. Dessuten inneholder den artikler fra samlere, kommentarer til myntauksjoner fra auksjonsfirmaene og en rekke anmeldelser av Mortensens mange numismatiske publikasjoner. Boken er nærmest en numismatisk lesebok.

De to myntprisårbøkene er likevel hovedsaken. De er bygget opp på samme måte som de tidligere utgaver, som er utgitt hver for seg, ved en nitid gjennomgang av de viktigste auksjoner for omsetning av skandinaviske mynter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Sveits i 1998 og 1999. Hver mynt som er omsatt, er ført opp i oversiktlige tabeller med angivelse av den aktuelle auksjon, katalognummer, kvalitet, vurderingspris, hammerslagspris og pris inkludert provisjon.

Et problem med auksjonsprisene er hvilken valuta de skal oppgis i. Skal man kunne sammenligne prisene på for eksempel en randskriftdaler fra 1693, er det lite hensiktsmessig at prisene er oppgitt i valutaene i de landene der auksjonene fant sted. I den første utgaven av Dansk-Norsk Myntpris-Årbok fra 1996 er alle priser regnet om i danske kroner. Da blir det greit og sammenlignbart, men det er ikke så morsomt for norske samlere å møte priser som 5426 kroner for en randskriftdaler 1693. I Skandinavisk Myntpris-Årbok brukes et mye bedre system. Her er prisene på alle danske mynter oppgitt i danske kroner, alle svenske i svenske kroner og alle norske i norske kroner, uansett hvor auksjonen har funnet sted. Dermed kan man raskt finne fram til hvor prisnivået ligger, og bare de som samler på nabolandenes mynter, trenger eventuelt å regne om valutaen.

Å studere prisene er nyttig forberedelse for auksjonene - livets høydepunkter for mange numismatikere. Men boken er også verdifull ved at den gir et inntrykk av hvor hyppig de enkelte mynter omsettes – og dermed av sjeldenhet – og hvilken kvalitet myntene finnes i. Det ligger et omfattende og ytterst nøyaktig arbeid bak tabellene. Skulle forfatteren bli lei av numismatikken, bør han vurdere å gå inn for hardangersøm.

For anmeldere av slike verk er det selvfølgelig litt av en sport å finne feil, og jo mer graverende, desto bedre. Men alle mine iherdige forsøk feilet. Det eneste resultat var en detalj som at man ikke finner OSLOM29 i oversikten over de auksjoner som boken dekker (de fleste interesserte vil vite at det dreier seg om Oslo Mynt- og Frimerkeauksjoners auksjon nr 29). Ut fra dette hensynet er boken derfor en gedigen skuffelse.

[MEM anm.: redaktøren er ikke ked af at have skuffet recensenten].

(NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 2, Oslo 2000, pp. 35-36)

 

Keld Grinder-Hansen 220

Med udgivelsen af Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000 har Morten Eske Mortensen fortsat sit værdi­fulde arbejde med at samle og udgive auktionspriser for skandinaviske mønter solgt på offentlige auktioner i 1998 og 1999. Tidligere har han udsendt særskilte møntprisårbøger for henholdsvis det dansk-norske område og det svensk-finske. Nu har han samlet materialet for hele Skandinavien i ét samlet bind. I alt indeholder bindet hammerslagspriser fra 43 offentlige auktioner afholdt i 1998 og 99 med i alt 17.000 auktionspriser.

 

Bogen henvender sig til enhver samler, der vil følge med i prisudviklingen indenfor hans særlige sam­leområde, men er også værdifuld for møntforskeren, som har en interesse i at følge med i, hvilke mønttyper og varianter der bliver udbudt i handelen, og - lige så vigtigt - hvilke typer man ikke finder repræsenteret på de offentlige auktioner. Jeg har for nyligt beskæftiget mig med det Dansk Vest­indiske Møntvæsen og havde i den forbindelse stor glæde af at kunne slå op i møntprisårbogen og få et umiddelbart overblik over typesammensætningen af dansk-vestindiske mønter, der var blevet solgt på offentlige auktioner i 1998-99. Nytteværdien af værket er stort, og den bliver ikke mindre i takt med at flere og flere bind forhåbentligt vil udkomme i serien i de kommende år.

 

De mange møntdata præsenteres i en overskuelig og let tilgængelig form. Det er nemt at finde frem til de enkelte mønttyper og varianter i de stringent opbyggede møntlister. I modsætning til i tidligere udgaver af møntprisårbøgerne kan man nu let finde frem til de enkelte lande og perioders mønter via registre, der er placeret forrest i bogen lige efter indholdsfortegnelsen.

Før man når til de velordnede møntlister skal læseren imidlertid igennem godt 100 sider indledning, som indeholder forskellige numismatiske artikler og en grundig markering af redaktørens 25 års jubilæum som numismatisk forfatter og udgiver af numismatisk litteratur. I betragtning af at bogen i alt når op på o. 650 sider, kunne det have været ønskeligt, hvis de indledende numismatiske afsnit havde været slanket lidt. Bogens værdi ligger jo først og fremmest i samlingen og tilgængeliggørelsen af det store og spredte skandinaviske auktionsmateriale, der strækker sig fra midten af 1400-tallet til i dag. 

Som middelaldernumismatiker har jeg kun et ønske: At arbejdet med at indsamle data i fremtiden også kunne udstrækkes til at inkludere de skandinaviske middelalderlige mønter. Behovet for at danne sig et overblik over, hvilke typer og varianter der sælges på offentlige auktioner, er også her til stede, selvom det må erkendes, at der ikke eksisterer det sammme samlermæssige grundlag for at få samlet og udgivet det middelalderlige materiale i en særskilt møntprisårbog. Det ville være ønskeligt, hvis det kunne gøres økonomisk muligt for redaktøren at udstrække sit virke til middelalderens mønter. Måske kunne de store skandinaviske numismatiske fonde gøres interesseret i at understøtte et sådant projekt ?  Resultatet ville i hvert fald vise sig af stor betydning for forskningen i middelalderens numismatik.

(Fællesmønt nr. 57, Skelhøje september 2002, p. 22)

Franck Petersson 221

Vigtige oplysninger om nordiske mønter [overskrift]. Møntprisårbogen, med 17.000 auktionspriser over nordiske mønter, er et digert værk på 600 sider [billedtekst]. Et nødvendigt værktøj for den seriøse specialsamler, for møntsamleren, der gerne vil vide hvordan prisudviklingen inden for nordiske mønter bevæger sig. Selvfølgelig er bogen et særdeles vigtigt redskab for udgivere af kataloger over nordiske mønter, ikke blot det danske, men alle kataloger, som medtager nordiske mønter.

Som forfatteren Morten Eske Mortensen i forordet gør opmærksom på, er det ikke nødvendigvis en betegnelse for den endegyldige sandhed om markedsværdien for en mønt, hvad hammerslagsprisen på en bestemt auktion når op på. Mange forhold gør sig gældende.

Det kan være der netop den dag, af den ene eller den anden grund, ikke var en liebhaver til stede (var vejret dårligt, en vigtig fodboldkamp i fjernsynet, fest eller begravelse i familien m.m.), så kunne prisen blive for lav. Det modsatte kunne også være tilfældet, at flere liebhavere er mødt op, og alle vil have netop denne mønt med hjem, så bliver prisen for høj.

Men netop disse forhold gør, at denne bog er et vigtigt redskab, da den samler samtlige auktionspriser på væsentlige nordiske mønter, så samleren med bogen i hånden selv kan træffe sine konklusioner om markedsværdien af den eller de ønskede mønter.

Bogen, der er på mere end 600 sider, indeholder også recensioner (jeg foretrækker, at sproget var mere dansk, så det var anmeldelser) over Morten Eske Mortensens udgivelser gennem 25 år. Vigtigere er, at gæsteskribenter fra tre af de største auktionsfirmaer har kommenteret deres auktioner i 1998 og 1999. Dette giver et godt, alment indblik.

Bogen, der medtager 17.000 hammerslagspriser fra auktioner 1998 og 1999, koster 600 kr. og fås hos forlaget Grelber eller bestil den hos mønt- eller boghandler.

(Nordjyske Stiftstidende, Aalborg lørdag 7. oktober 2000)

Preben Eriksen 222

Møntprisoversigten er baseret på 11 nordiske auktionsfirmaer samt to tyske og en schweizisk og omfatter 17.000 auktionspriser på mønter fra Danmark, Trankebar, Slesvig-Holsten, Dansk Vestindien, danske konger i Sverige, svenske besittningsmønter, Norge og Sverige.

Bogen er let at anvende, da mønterne er ordnet i kronologisk orden. Danske mønter solgt på udenlandske auktioner er omregnet til Dkr. efter dagskursen.

I 1995/96 og 1997/98 udkom der en Dansk-Norsk Myntpris Årbok og en Svensk Myntpris-Årbok. Det nye er, at de nu er samlet i en bog. 

(Møntsamleren nr 2, Hvidovre og Herning oktober 2000, p. 40)

Vagn Lundø 223

God mastodont at have ved hånden. [overskrift]. Som det ses er oplysningerne mange og presset tæt sammen. [billedtekst]. Et kæmpe registreringsarbejde ligger bag årbogen. Den omfatter således 17.000 priser fra 43 offentlige auktioner. [billedtekst]. Opslagsværker er uundværlige. Såvel inden for filatelien som numismatikken.

Og når det gælder sidstnævnte – ja, så var det en god ide, Morten Eske Mortensen fik, da han i 90'erne begyndte at udgive årbøger med auktionsresultater. Det har resulteret i flere værker, hvor der fokuseres på såvel mønter som sedler.

Nu foreligger et nyt: Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000. En mastodont på næsten 700 sider med hammerslagspriser fra 43 offentlige auktioner i 1998 og 1999.

Alt i alt 17.000 priser på mønter fra Danmark 1448-1999, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514-1864, Dansk Vestindien 1740-1917, danske konger i Sverige 1449-1565, mønter fra svenske besiddelser 1561-1721-1815-1903 (bl.a. de baltiske lande, Pommern, Preussen, Mecklenburg, Thüringen og Bayern), Norge 1483-1814-1999 og Sverige 1521-1999.

En ordentlig mundfuld, kan man vist roligt sige. Men et fremragende værktøj, hvis man f.eks. vil følge, hvor tit forskellige mønter udbydes, og hvad de koster i de forskellige lande. Her får man hurtigt overblik over, om den mønt, man troede var almindelig, i virkeligheden er sjælden. Og omvendt.

14 auktionshuse. [overskrift]. Oplysningerne er pr. tradition presset godt sammen, men det er nu heller ikke småting, der præsenteres. I forbindelse med hver enkelt mønt er der bl.a. henvisninger til Galster- , Hede- og Barner Jensen-numre, oplysninger om varianter, auktioner, salgsdatoer, kvalitetsgrader, vurdering, hammerslag og prisen inklusiv provision. Og apropos priserne – ja, så er de selvfølgelig gengivet i de forskellige landes valuta. En ting, der også er rådet bod på, idet årbogen – ligesom tidligere – indeholder en liste med valutakurser, som de var på de forskellige auktionsdage. Derfor kan man lynhurtigt regne om.

Det er priserne fra 14 auktionshuse, der er sat under lup.

Auktionshusene er Ahlström i Stockholm, Antikören i Göteborg, Bruun Rasmussen i København, Holmasto i Helsingfors, Thomas Høiland i København, I.K. i Skelhøje, Kunsthallen i København, Fritz Rudolf Künker i Osnabrück, Leu Numismatik i Zürich, Nellemann og Thomsen i Århus, Nordén i Stockholm, Oslo Mynthandel, Dr. Busso Peus Nachf. i Frankfurt am Main og Tonkin i Linköping.

Markant stigning. [overskrift]. Ligesom tidligere har flere af auktionshusene fået lov til at give deres syn på de forgangne år.

Lederen af Thomas Høilands møntafdeling, cand. mag. Michael Fornitz fastslår bl.a., at møntmarkedet har været præget af en »hausse« (stigning), der ikke er set siden midten af 70'erne.

- Generelt må det siges, at det for bedre enkeltmønter har været en regel snarere end en undtagelse, at vi på de sidste auktioner har opnået højere priser end de, der er anført i Siegs katalog, mens priserne på stort set alle typer af pengesedler på det nærmeste er eksploderet.

Toppriser har altid en særlig fascination, så lad mig blot nævne vor hidtil dyreste mønt: Frederik den IV's pragtfulde fem dukat fra 1699, der kun er kendt i to eksemplarer. Stykket har tidligere ligget i Olaf Secks berømte guldsamling og blev ved dennes auktion i 1991 solgt for 210.000 kr. Nu blot otte år senere blev prisen på hele 310.000, skriver Fornitz. Som formentlig i næste udgave kan oplyse om endnu en rekord, da Thomas Høiland jo om kort tid udbyder en guld portugaløser u.år (H9, S4). Med en mindstepris på 500.000 kr.

Alt er dog ikke penge. I sin omtale råder Fornitz også samlerne til at være opmærksomme på de fine specialkataloger, der med mellemrum udsendes. Her nævner han bl.a. de to, firmaet udarbejdede, da man solgte C.J. Beckers vikingemønter og Holbæk-sparekassedirektøren K.G. Kaabers borgerkrigsmønter. Det kan man kun tilslutte sig. Opslagsværker er en nødvendig baggrund – både når det gælder frimærker og mønter.

Specialartikler. [overskrift]. Ud over auktionshusenes kommentarer rummer årbogen også udmærkede artikler om »Prisudviklingen på norske mønter gennem 1998 og 1999« og »Svenska mynt på auktion 1998+1999, highlights samt marknadstrender«. Den første er udarbejdet af Guttorm Egge, den anden af Per-Göran Carlsson. Dertil kommer et bidrag af Morten Eske Mortensen selv »Publicist-virksomhed 1974-1999«. Lidt over 100 sider, der markerer de 25 år, Mortensen har bidraget med artikler og bøger om numismatikken. Sider, der udelukkende er fyldt med recensioner – anmeldelser af Mortensens skriverier.

Da det sidste også foreligger som en selvstændig bog, kunne det med held være udeladt. Ligesom nogen måske kunne undvære den lange række af sider med auktionshuse og mønthandlere bagest i bogen. Men, det er jo annoncører, som i sidste ende er med til at betale udgivelsen.

Ikke desto mindre kan prisen måske godt afskrække nogen. Men lad det straks være sagt: Man får virkelig meget for pengene. Det er kort og godt en fortræffelig opslagsbog for den seriøse samler, men så sandelig også et værk, som skribenter, forskere, handlere, auktionshuse og katalogudgivere kan have stor glæde af.

(Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 14. oktober 2000)

Peter Ilisch 224

Sammler beobachten mit Aufmerksamkeit das Abschneiden der von Ihnen gesammelten Münzen auf Auktionen. Angesichts der Vermehrung der Auktionsfirmen in den letzten Jahrzehnten wie auch der Globalisierung des handels dürften aber nur wenige einen vollständigen Überblick über Auktionsvorkommen haben. Diesem bedarf widmet sich Mortensen seit 1996. Nach dem der 1. Band kritisiert wurde, weil er nur skandinavische Auktionen berücksichtigte, sind hier auch einige Firmen ausserhalb verzeichnet, jedoch nur mit einem sehr kleinen Spektrum (Künker, Leu und Peus). Auch wenn der "Heimatmarkt" den größten Teil der entsprechenden Münzen umsetzte, wären für den Sammler gerade die Vorkommen von ausserhalb von Interesse.

Grundlage des Verzeichnisses sind Computerdatenbanken, die den Katalog, das Auktionsdatum, die Nummer, die Erhaltunsbezeichnung mit Angabe von eventuellen Einschränkungen, die Taxe, den Zuschlag und last not least auch den Endpreis für den Käufer (in Landeswährung DKK, SEK oder NOK). Angesichts schwankender Währungswechselkurse sind die Kurstabellen vom Auktionsdatum in Dollar, Pfund, CHF, DEM und Kronen beigegeben. Auf die Relativität von Auktionsergebnissen auf Grund unterschiedlicher Handhabung von Erhaltungsangaben seitens des Handels sowie Zufallskonstellationen weist der Herausgeber selber hin. Abgesehen von Preis/Wert-Rechwerchen lässt sich ein solches Buch natürlich auch als Index bei der Suche nach bestimmten Typen nutzen.

Ungewohnt und m.E. an dieser Stelle auch überflüssig, ist der vollständige Abdruck, (z.T. mit Entgegnung des Herausgebers) der rezensionen auf 95(!) Seiten zu den Veröffentlichungen von M.E.Mortensen.

Aus einer Anzeige auf der letzten Seite ist im Übrigen zu entnehmen, dass dies das letzte skandinavische Münzpreisbuch war, da die Investitionsgesellschaft UltraFund die Publikationsrechte gekauft hat und die Fortsetzung nur von "berufsmässigen Marktteilnehmern" (=sprich Münzhändlern) von Datenbanken abrufbar sein werden.

 

 

Thomas Lautz 225

 

Vor fast 30 Jahren erschienen erstmals von Graf Klenau mehrere Ausgaben eines deutschen Münzpreis-Jahrbuchs. Durch die unglaubliche Menge an Auktionsergebnissen deutscher Münzen in jedem Jahr war dieses Unternehmen zum Untergang verurteilt. Zum Nachschlagen eines Preises mussten schliesslich zu viele Bände des "Klenau" durchstöbert werden.

Die skandinavischen Münzen sind jedoch ein weitaus überschaubareres Gebiet als etwa deutsche Münzen; so wird das Werk, das sich Morten Eske Mortensen hier vorgenommen hat, hoffentlich auch in einigen Jahren noch fortbestehen. Vorausgegangen waren Münzpreis-Jahrbücher Dänemarks und Norwegens von 1997/98, ein schwedisches Münzpreis-Jahrbuch 1995/96 etc. Mortensen betritt also kein Neuland.

Beim ersten Durchblättern des dicken Werkes fällt eine Dreiteilung auf: den Anfang bilden Textseiten, die Mitte Tabellen, die letzten 54 (!) Seiten nimmt Werbung ein. Leider belässt der Verfasser es nicht dabei, sondern streut zusätzliche Werbeseiten auch in den Textteil ein.

[MEM remark: this is quite simple: The advertisers partly pays the production costs of the yearbook. These money alternatively could be paid by the book-buyers for example by DOUBLING the retail price of the book – however, then off course you would hear complaints from that party. You cannot satisfy all parties at the same time ! The ads alternatively could be EXcluded in case the reviewer pays up with the same total amount of money for NOT having the ads included – the publisher is ready for that deal, but the publisher also claims, that the reviewer IS NOT ready. Our American friends have 2 sayings for this: "Put your OWN money where your mouth is" and "Money talks – shit walks".]

[MEM remark: quite sadly the publisher has to bring to mind that the brand new German book by Dr. Cunz "Concordia Ditat", Hamburg 2000, is 'disgraced' by ads. Even more sadly the magazine printing the present review text, "Geldgeschichtliche Nachrichten", is 'disgraced' by ads.]

 

Wenn man glaubt, der erste Teil würde über Münzen oder deren Preise informieren, der irrt.

[MEM remark: the publisher quite strongly believes, that literature about coins fall into the subject ".... über Münzen ... informieren ...." ]

 

Auf mehr als 100 Seiten trägt Mortensen ausschliesslich zusammen, was andere über ihn und seine Aufsätze und Bücher geschrieben haben – eine Sammlung von Rezensionen (natürlich nur den positiven).

[MEM remark: now, this is getting fun here. The reviewer states "natürlich nur den positiven [Rezensionen]" , which statement reveals 2 embarrassing ('peinliche') things on part of the reviewer. 1) The reviewer is INVENTING a statement from his own IMAGINATION .... and, 2) the reviewer cannot read or has not read the pages of the reprinted reviews. For information the publisher is happy to announce that the 195 reprinted reviews include 'all' of the bad reviews – off course ! Also included are the few 'good' reviews ........ . The OBjective rule used by the publisher was: "ALL reviews ought to be included" ! ]

 

Das ist nicht nur überflüssig, sondern eher eine peinliche Nabelschau für einen Numismatiker, der sich schon zum 25. Geburtstag eine Jubiläumsschrift widmen liess.

[MEM remark: the reviewer apparently is referring to the birthday book 1984 ("Bibliography") published by wellknown Danish numismatist Mr. Jørgen Sømod, Copenhagen. The Danish language reviews of this book published by Sømod can be read on pp. 35-36 in "Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000". For those - besides the present reviewer - who do not understand the Danish language, English language reviews can be supplied free for the asking ! ] [MEM remark: the publisher did not feel any of the reviews embarrassing ('peinliche') at the ORIGINAL DATE of publication, and the publisher do not find any of the reviews embarrassing ('peinliche') NOW at the time of the reprinting.][MEM remark: no harm towards the reviewer, envy is just human nature.] [MEM remark: it is recommended for the reviewer - and others not in the know - to read the information on "why reviews are written and why reviews are printed" at the end of the review text no. 209 above by Dr. Hubert Emmerig] [MEM remark: so who can answer this question: "Why was/is the present review by the present reviewer written and why was/is this present review printed ? – and reprinted ? " – the answer still is the same as the answer below the review text #209 by Dr. Hubert Emmerig]

Die meisten dieser Rezensionen sind auf Dänisch geschrieben.

 

Der Hauptteil, die Preistabellen, werden eingeleitet von Berichten namhafter skandinavischer Auktionshäuser über die Highlights ihrer Auktionen. In der Liste der Münzhandlungen, deren Kataloge ausgewertet wurden, finden sich ausser Leu, Künker und Peus keine deutschen Namen – der Handel mit skandinavischen Münzen findet offenbar nicht hier statt.

[MEM remark: the reviewer is quite right - naturally; no other 'SIGNIFICANT' auctions of Scandinavian coins were held in Germany during 1998+1999. Leu, Künker and Peus solely were INcluded as 'EXCEPTIONS', since these companies had some 'significant' Scandinavian related auctions.]

[MEM remark: it is recommended to read – and understand – the page in the directions for use ('Gebrauchsanleitung') titled "General guide to what a coin price yearbook is, and what it IS NOT" (p. 130):

" A coin price yearbook includes only auctions in what is defined as the ‘home market’.

As an example, the old and established Deutsches Münzpreis-Jahrbuch only covers auctions held within what was the old German Empire (around the 35 most influential auction houses in Germany, Austria, Switzerland and Poland). This book does not include German coins sold in USA or the rest of the world.

As a second example, the likewise old and established Auction prices realised. U.S. coins. Auction results only covers auctions held within America (around the 15 most influential auction houses in USA). This book does not include American coins sold in Germany or the rest of the world.

As a third example, the new Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 only covers auctions held within Scandinavia (though the new Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96, exceptionally, includes one Swiss auction).

For antique coins the ‘home market’ is defined as the ‘world market’.

Occasionally a foreign auction has a significant Swedish content and will be included as an exception to the general rule (e.g. Münzen & Medaillen AG auction 80 which was a significant sale of Swedish coins).

Note particularly that coins of Swedish possessions sold through German auctions are included in Deutsches Münzpreis-Jahrbuch and will thus not be included in Svenska Myntpris-Årsboken.

Likewise coins of Swedish possessions sold at Scandinavian auctions are not included in Deutsches Münzpreis-Jahrbuch (with the exception of one Swedish auction in the 1995 edition)."]

 

Sinnvoll ist eine Tabelle der recht unterschiedlichen Aufgelder, die ein Käufer an den Auktionator zu zahlen hat.

Obwohl das Layout eher an eine Computertabelle erinnert, sind die Preistabellen selbst recht übersichtlich gegliedert. Auch ohne langes Studieren der "Gebrauchsanleitung" kommt man bald damit zurecht. Die Preise werden in drei Gruppen angegeben: Schätzpreis, Zuschlag, Preis incl. Provision. Die Preise für norwegische Münzen sind umgerechnet in norwegische Kronen, für schwedische Münzen in skr., so dass ein Vergleich einfach ist. 

Beschrieben wurden die einzelnen Stücke nicht, die Standardwerke skandinavischer Münzen müssen also in jedem Fall hinzugezogen werden.

[MEM remark: the reviewer is right; this is the purpose, that standard-referenceworks are made for.]

 

Dafür gibt es, wo vorhanden, Angaben über die Auflagenhöhe.

Insgesamt umfasst dieses Kompendium der letzten zwei Auktionsjahre insgesamt 17.000 Nummern ! Mit aufgenommen wurden auch die Randgebiete der skandinavischen Numismatik: die dänisch-indische Besitzung Tranquebar, Dänisch-West-Indien und Grönland, Faeröer und Island.

Die Preise für die Münzen von Schleswig-Holstein, Oldenburg unter Dänemark und die schwedischen Besitzungen in Deutschland machen dieses Buch auch für "nur" Deutschland-Sammler sehr interessant. Hilfreich wäre ein kleines Wörterbuch mit der Übersetzung vorkommender Ausdrücke, wie jern (Eisen), årstal (Jahreszahl), været hængt (Henkelspur) etc.

 

Das Buch beinhaltet eine Fülle von Material. Vielleicht liegt die Zukunft solcher Münzpreis-Jahrbücher in der Verwendung der PC's. Auf eine CD gebrannt, könnten die Daten der anschliessenden Jahre leicht eingemischt und damit aktualisiert werden. Erst durch das Verfolgen eines Münztyps über viele Jahre kann ja etwas über dessen wirklichen Wert und die Preisentwicklung ausgesagt werden. So bleibt ein Jahrbuch eine Ansammlung von relativ wenigen Auktionsergebnissen, die doch einem gewissen Zufall unterliegen.

[MEM remark: the reviewer is right .... and special analysis can be acquired from the company Ultrafund]

[MEM remark: no CD's or likewise electronic files are to be published, though – the pirates and other thieves not willing to pay the copyright-fee shall not be handed over such an easy job.]

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Skandinavien-Sammler, die sich für den Wert ihrer Münzen interessieren, sowie Händler um einen Erwerb des Skandinavischen Münzpreis-Jahrbuchs kaum herum kommen.

[MEM remark: no sharp penned or dis-agreeing arguments presented here from the publisher. ;^) ]

(Geldgeschichtliche Nachrichten nr. 202, Frankfurt am Main marts 2001, p. 102)

 

 

Gerald Stefke 226

Dieses insgesamt kompetent gemachte Kompendium von Auktionsergebnissen für die neuzeitlichen Münzen der Staaten Skandinaviens mit ihren "Nebengebieten" folgt in den Grundzügen dem Muster der Klenau'schen "Deutschen Münzpreis-Jahrbücher" aus den 1970er und frühen 1980er Jahren: Es werden also, von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen, nur die Auktionen von Firmen berücksichtigt, die in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland ansässig sind (siehe das Auktionsverzeichnis auf S. 157), und es gibt keine Abbildungen. Dass es in der Sache grundsätzlich auch anspruchsvoller geht, hat in den späten 1980er Jahren die holländische Firma Stuurman gezeigt, die für die Münzen und Medaillen aus dem gesamten Raum der historischen Niederlande alle Auktionsvorkommen samt den zugehörigen Abbildungen zusammenzustellen bemüht war; das Unternehmen ist aber, vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen, nicht über zwei Bände hinausgekommen.

Der vorliegende Band setzt je zwei 1996 und 1998 gesondert erschienene Münzpreis-Jahrbücher für Dänemark/Norwegen und Schweden/(Finnland) fort. Die Zusammenfassung der beiden Teile ist noch nicht ganz geglückt; vor allem der Benutzer, der die skandinavischen Sprachen nicht geläufig liest, wird einige Mühe haben, sich zurechtzufinden; nur ein Teil der für die Benutzung nötigen Angaben liegt auch in englischer und deutscher Übersetzung vor. Eine "Gebrauchsanweisung" für deutschsprachige Interessenten hat daher vor allem anzugeben, wo man findet, was man unbedingt braucht: Auf S. 5 gibt es unter "Indhold" das Inhaltsverzeichnis für den gesamten Band, leider nur auf Dänisch. Unter dem Titel "Register" folgt auf S. 6-10 eine detaillierte Übersicht über den Kernbereich des Buchs, die Beiden Preis-Teile (S. 159-424 und 437-630); dieser Übersicht ist beispielsweise mühelos zu entnehmen, dass man auf S. 220 die Münzen findet, die der Dänenprinz Friedrich, der spätere König Frederik III., 1641-1643 als Erzbischof von Bremen und Bischof von Verden in Bremervörde hat schlagen lassen. Auf das ganze Werk beziehen sich noch die Übersicht über die in Skandinavien üblichen Bezeichnungen für Seltenheit und Erhaltung (S. 156, mit englischer und teilweise auch deutscher Übersetzung), die "Valutakurser" auf S. 158, die man braucht, um die Preise, die in dänischen, norwegischen oder schwedischen Kronen ausgeworfen sind, in (beispielsweise) DM oder Schweizerfranken umrechnen zu können, und das Literaturverzeichnis aus S. 631 f. Von den gesonderten Einleitungen ("forord") zu den beiden Abteilungen liegt die für Schweden nur auf Schwedisch vor. Auf mancherlei sonstiges Beiwerk braucht hier nicht eingegangen zu werden. [MEM remark: The Swedish foreword is practically identical to the Danish foreword; the Danish foreword has been translated to English and German languages – printing the translating of the same text twice is not found necessary]

Die Preisverzeichnisse folgen der jeweils massgeblichen Zitierliteratur, für Dänemark also vor allem den Werken von Galster und Hede, für Norwegen, Schweden und die schwedischen Besitzungen den Büchern von Bjarne Ahlström und seinen Mitarbeitern. Die einzelnen Eintragungen erscheinen in tabellarischer Form und verdienen wegen ihrer Ausführlichkeit und Übersichtlichkeit alles Lob: Für jeden Münztyp bzw. jeden Jahrgang eines Typs gibt es eine Überschrift. Sie enthält die Jahreszahl bzw. die Angabe "UAAR" = o.J., die Nummer im Zitierwerk, den Nennwert oder Münznamen und die Münzstätte; dazu kommen, wo nötig, verschiedene weitere Informationen, etwa die Unterscheidungsmerkmale für Subtypen oder zusätzliche Literaturangaben. Die Nachweise der Auktionsvorkommen bringen zunächst, leicht gekürzt, aber mühelos einprägbar, den Namen der Auktionsfirma (z.B. NEL für Nellemann & Thomsen), Nummer und Datum der Auktion und die Katalognummer, dazu die Angabe "F", wenn die Münze im Katalog abgebildet ist, dann gegebenenfalls eine speziellere Literaturangabe (z.B. die Schou-Nummer), ergänzende Angaben des Katalogs zur Münze (meist Seltenheitsangaben oder Hinweise auf Mängel des Stücks), das Gewicht, wenn im Katalog angegeben, und die Erhaltungsangabe. Am Ende stehen drei Preis-Spalten: Schätz- oder Mindestpreis, Zuschlagpreis und Preis inclusive Aufgeld (aber ohne Mehrwertsteuer). Dass auch geringerwertige Münzen nicht ausgeschlossen sind, ist prinzipiell nicht zu monieren. Als Mangel muss man es aber wohl werten, dass auch Vorkommen von häufigen und/oder schlecht erhaltenen Münzen in Lots berücksichtigt sind; ich wüsste nicht, wozu derartige Platzverschwendung gut sein könnte. [MEM remark: these coins in lots are included only for the benefit of those specialist collectors / scholars who wish to be able to establish indiviual rarity scales for rare coins.]

Bereits der Untertitel des Buchs zeigt, dass hier und da ins späteste Spätmittelalter zurückgegriffen wird. Das sind offenbar Nachwirkungen einer dynastiegeschichtlich orientierten Münzgeschichte. 1448 ist das Jahr, in dem mit Christian I. der erste Oldenburger den dänischen Thron bestiegen hat; ab 1483 hat erstmals ein Oldenburger, König Hans, auch in Norwegen Münzen schlagen lassen, und seit 1457 war Christian I. auch in Schweden für einige Jahre als Unionskönig anerkannt. In diesem Bereich scheint sich Mortensen freilich nicht so gut auszukennen. So ist die Angabe "dänische Könige in Schweden 1449-1565" in allen ihren Elementen schief: Beide Jahreszahlen beziehen sich auf Gotland, das damals zum dänischen Reich gehörte, und soweit dänische Könige wirklich im (damaligen) Schweden haben prägen lassen (Christian I., Hans, Christian II.), taten sie es als Unionskönige von Schweden, deren Münzen besser im Schweden-Abschnitt aufgeführt worden wären. Aber der beginnt erst mit Gustav Wasa, ab 1521, und so fällt eine ganze schwedische Münzgruppe aus dem Zeitraum 1448-1521, die Gepräge der "einheimischen" Könige und Reichsvorsteher (s. Lagerqvist 1970, S. 120 ff.) einfach unter den Tisch.

[MEM remark: for Denmark all coins included in Schou's referencework 1926 starting 1448 have been included in the yearbook. For Sweden it is the limits of Ahlström/Brekke/Hemmingsson's referencework 1976 that is used – this book begins in the year 1521.]

[MEM remark: All the above mentioned periods/areas have been included by Schou in his Danish referencework 1926. Lagerqvist, as a born Swede, includes some of these as Swedish coins. Every Dane off course knows that of the two gentlemen, it is Mr. Schou who is right ! The foreword states it like this p. 122: "Whichever method chosen will find favour with some whilst others will find it unsatisfactory." ].

Auch könnte ein dänischer Autor, der ein Vierteljahrhundert als numismatischer Fachjournalist tätig ist (s. S. 17), wohl wissen, dass die Münze, mit der er den Dänemark-Teil beginnen lässt, der Reichsrat-Hvid Galster 22 von angeblich 1448, schon vor fünf Jahren als Gepräge der Thronvakanz zwischen 1481 und 1483 erkannt worden ist (Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1995, S. 34-39 und 84-86).

[MEM remark: the reviewer is right – the author should know and DID know of the 1995 article mentioned. So goes for the auctionhouses ! However, the auctionhouses (as well as the referenceworks Schou + Ahlström, which (naturally) have in this moment not yet been put to a revised print) nonetheless still place the coin in the traditional order of arrangement under the heading "Rigsrådet 1448". The foreword states: "The coin price yearbook is an INDEX of what has appeared in a large number of auction catalogues, and is basically NOTHING MORE than an index". Thus the placing is as it is in the yearbook.]

Aber das ändert nichts daran, dass es sich insgesamt um ein für Händler und Sammler wirklich nützliches Werk handelt. Speziell für den Benutzer im deutschen Sprachraum ist natürlich besonders interessant, dass er dank diesem Buch bequem einen Blick auf den skandinavischen Markt für Münzgruppen werfen kann, die aus deutscher Sicht als deutsche gelten. Dies sind vor allem die Gepräge, die die dänischen Könige als Herzöge von Schleswig und Holstein haben schlagen lassen (die Münzen der Gottorfer und der "abgeteilten Herren" findet man hier natürlich nicht), und die Münzen, die im 17. und 18. Jh. in den deutschen Besitzungen der Krone Schweden entstanden sind.

(Money Trend nr. 2, Wien februar 2001, pp. 46-47)

Heinz Sterz 227

Der Autor ist inzwischen kein Unbekannter mehr. In jüngster Vergangenheit hat er in kurzen Abständen Auktionspreisjahrbücher in sehr beachtlicher Zahl auf den Markt gebracht. Neben den Auktionsergebnissen der Münzen einzelner skandinavischer Staaten (teilweise zwei Länder zusammengefasst) liegen von ihm auch schon zwei Jahrbücher mit Ergebnissen antiker römischer Münzen vor.

Mit seinem jüngsten Münzpreisjahrbuch hat Mortensen den Bogen noch etwas weiter gespannt und ein skandinavisches Münzpreisjahrbuch zusammengestellt. Es enthält die Zuschlagpreise der Jahre 1998/99 für Münzen der folgenden Staaten und Herrschaften: Dänemark 1448-1999, Schweden 1449-1999, Norwegen 1483-1999, Dänisch-Ostindien (Trankebar), Dänisch-Westindien. Für Sammler deutscher Gebiete sind speziell die sogenannten schwedischen Besitzungsmünzen 1561-1903 und Schleswig-Holstein 1514 bis 1864 von Interesse, die als gesonderte Positionen erfasst sind.

Insgesamt sind im Jahrbuch 17.000 Auktionsresultate skandinavischer Auktionshäuser enthalten, bei speziellen Angeboten auch von weiteren europäischen Händlern (von deutschen Firmen sind z.B. Dr. B. Peus Nachf. und F.R. Künker zu finden).

Die Ergebnisse werden für jedes Münznominal (Zitate nach Korpuswerken) zugeordnet, wobei Auktionshaus, Datum der Versteigerung, Erhaltung der Münze, Schätz- und Zuschlagpreis exakt ausgewiesen sind. Die Zuschlagpreise sind zum betreffenden Tageskurs in dänische, norwegische bzw. schwedische Kronen umgerechnet, wozu auch eine Wechselkurstabelle im Jahrbuch enthalten ist.

Für händler, die auch die skandinavischen Münzen in ihrem Angebot pflegen, ist das Münzpreisjahrbuch ein sehr informatives und empfehlenswertes Hilfsmittel, doch auch der stärker engagierte Sammler kann seinen Nutzen aus dem Buch ziehen. (Münzen & Papiergeld nr. 9, Regenstauf september 2000, pp. 127-128)

 

Janjaap Luijt 228

 

Een overzicht van prijzen die Scandinavische munten hebben opgebracht bij openbare verkopingen in de jaren 1998 en 1999. Het boek vermeldt ruim 17.000 prijzen van munten uit Denemarken, Sleeswijk-Holstein, Noorwegen, Zweden en de Zweedse bezittingen in Duitsland en het Baltisch gebied uit de periode 1448-1997. De enige munten die in dit boek zijn afgebeeld, staan in de advertenties. Naar mijn mening is dit typisch een boek voor verzamelaars die de financiële waarde van hun collectie belangrijker vinden dan de esthetische of wetenschappelijke.

(De Beeldenaar nr. 1, Utrecht januar/februar 2001, p. 42)

 

Sonia Igea 230

Continuando la serie que desde las páginas de "Crónica" dedicamos a los países del norte de Europa, reseñamos en esta ocasión el anuario sobre las monedas escandinavas. Así, esta obra ofrece al coleccionista la oportunidad de conocer el precio que las piezas nórdicas han alcanzado en diferentes subastas durante 1998 y 1999. Los valores que recoge esta guía son los emitidos en Suecia desde 1521 hasta 1999 y las monedas de otras posesiones de este país en 1561, 1721, 1815 y 1903; los valores acuñados en Dinamarca en el periodo 1448-1999; y las de Tranquebar de 1620 a 1845; así como las del territorio de Schleswig-Holstein entre los años 1514 y 1864. Además, la guía recoge las emisiones de Islandia y la India Occidental Danesa desde 1740 hasta 1917 y, finalmente las monedas noruegas que vieron la luz en 1483, 1814 y 1999.

La catalogación de las piezas, que aparecen sin fotografía, ha tomado como punto de referencia las subastas de diferentes partes del mundo, pero se basa principalmente en las acontecidas en los territorios escandinavos, aportando más de 17.000 referencias que aportan información de primera mano sobre sus respectivas estimaciones.

Asimismo, podemos destacar que las valoraciones ofrecen precios de salida y remates finales obtenidos en algunas subastas, lo que ofrece una perspectiva realmente objetiva del valor de mercado de cada moneda. Asimismo, también hemos de referirnos al orden que el autor ha dado a las tablas, que se rigen según el valor de la pieza y, dentro de este, por su fecha de acuñación.

Por último, el propio autor justifica la ausencia de imágenes explicando que el carácter del volumen es el de ser simplemente un índice, y que no persique otros fines más ambiciosos.

(Crónica Numismatica nr 121, Madrid december 2000, p. 35)

Richard Mantia 231

The Scandinavian Auction Prices Realized for 1999/2000 by Morten Eske Mortensen is a continuation in the fine tradition of a quality book that will see actual use and not collect dust on a shelf. Mr. Mortensen has produced another must have reference book for the serious numismatist as well as for the occasional coin purchaser. The usefulness of this volume is very broad because it covers Sweden, Denmark, Norway, and their respective possessions. This single volume spans 500+ years of coinage and lists 17,000 prices realized at auction among the top auction houses of the world. The text is slightly difficult for an English speaking audience, yet it is extremely easy to transpose and any collector can readily find their coin by country, date, mint, and sale that it last occurred in. All known auction sales by date and lot number are shown with notes and descriptions that then follow with the grades and prices.

If you are a coin dealer then this book should be on your shelf, if you merely collect then you need to purchase it because it will save you money on your next coin purchase by showing the current market value. The smart numismatist always buys the book before the coin and this book is the one you will need!

(NI Bulletin, Dallas, Texas, issue 5, May 2001, p. 142)

 

Recensioner af:

Bibliografi 1974-1999 (2000)

Norman Lindtner 232

Ifølge god dansk tradition er det væsentligt at bringe sin viden – også inden for numismatik – videre til nye højder, og her foreligger så den komplette numismatiske bibliografi dækkende samtlige Morten Eske Mortensens skriftlige arbejder 1974-1999 med ikke mindre end 121 numre. En ikke uvæsentlig del af disse 121 numre er bøger eller selvstændige hæfter. Bibliografien anfører i megen detailleret grad alle gængse bibliografiske oplysninger.

Derudover er bibliografien forsynet med et væld af annoteringer og forklarende og uddybende noter. Dette er et stort plus, idet udenforstående dermed ganske let bliver sat ind i, hvad titlerne dækker, og noterne sætter de undertiden kortfattede titler i perspektiv. Yderst betænksomt er der også tilføjet et grundigt emne-register samt index over anmeldersignaturer, liste over citerede publikationssteder og index over samtlige de af MEM biograferede ældre tiders møntsamlere.

Alt i alt en yderst nyttig publikation til den, som vil vide mere.

For de, der ikke vil bruge penge på en papirtrykt udgave – eller ikke har råd til at købe litteratur – foreligger den service, at man gratis kan læse bibliografien på Gladsaxe Gymnasiums website

http://www.danskmoent.dk/artikler/membibl.htm .

(Numismatiskt Forum nr 5, Åtvidaberg december 2000, p. 18)

 

Erling Vester Jacobsen 233

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Erling Vester Jacobsen <erling@public2.east.cn.net>

Til: gambit@post2.tele.dk <gambit@post2.tele.dk>

Dato: 10. november 2000 01:46

Emne: I viderebringer injurier

 


Kære Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager

På jeres iøvrigt fornemme sider om Dansk Mønt viderebringer I injurier mod mig, der ved dom i såvel Københavns byret som Østre Landsret er kendt retsstridige. I finder det på siden:

  http://www.danskmoent.dk/artikler/membibl.htm#mem111 .

Alt det æreskrænkende, der står om mig, er - for at sige det pænt - forkert. Og det faldt der dom  for i begge retsinstanser. MEM citerer annoncer indrykket af sin såkaldte bisidder, Ove Becker, samt et pseudonym, han øjensynlig selv kan råde over, plus en omtale fra et norsk blad, hvor det vist er et meget åbent spørgsmål, hvem forfatteren er.

MEMs omgang med sandheden er så grov, at jeg må forlange, I øjeblikkeligt fjerner det fra jeres sider om Dansk Mønt.

Jeg bor og arbejder p.t. i Kina og har ikke de mange hundrede sider sagsmateriale - hovedsagelig produceret af MEM - med herom. Men I kan evt. bede Jørgen Sømod om et kort referat af sagen. Jeg vedhænger den injurierende tekst i et word-dokument - og håber, I reagerer prompte, så vi undgår unødige udgifter til advokater.

Med venlig hilsen

Erling Vester Jacobsen

Beijing Correspondent

7-1-21 Ta Yuan Dipl. Compound

1 Xin Dong Lu, Chaoyang District

Beijing 100600, P.R. of China

Tel & Fax: +86-10-6532 0635

Mob: +86-13601089240

e-mail: erling@public2.east.net.cn

(Email meddelelse, Peking 10. november 2000)

[MEM anm.: ovenstående citeres fra en emailtekst, og altså ikke en anmeldelsestekst]

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Morten Eske Mortensen [mailto:mem@image.dk]

Sendt: 14. november 2000 21:33

Til: erling@public2.east.cn.net

Cc: Niels Jørgen Jensen

Emne: Re.: ikke-eksisterende, af EVJ opdigtede 'injurier'

Vedr. ikke-eksisterende, af EVJ opdigtede 'injurier' 13. nov. 2000

Kære Erling

Det er hyggeligt igen at høre fra dig. Nu aktuelt med din nedenstående e-mail af 10. nov. 2000 med titlen "I viderebringer injurier" vedr. "Bibliografi 1974-1999" udgivet af Grelbers Forlag, og som med 100 % korrekt citat gengives af bl.a. websiden Dansk Mønt, hvilket også ved Højesterets-dom 1996 under alle omstændigheder er stadfæstet som fuldt tilladeligt (note 1).

Indledningsvist bemærker jeg, at du åbenbart stadig ikke er bekendt med de danske regler vedr. citering, ytringsfrihed, trykkefrihed, censur-afskaffelse samt endnu mindre injurie-lovgivningen.

Tilfældigvis er jeg specialist heri, og jeg skal om nødvendigt gerne belære dig.

 

Du skriver (citeres): " Dansk Mønt viderebringer … injurier mod mig, der ved dom i såvel Københavns byret som Østre Landsret er kendt retsstridige. I finder det på siden: http://www.danskmoent.dk/artikler/membibl.htm#mem111 . Alt det æreskrænkende, der står om mig, er - for at sige det pænt - forkert. Og det faldt der dom for i begge retsinstanser.", hvilket er tåbesnak, der dog viser, at din digter-fantasi fortsat er intakt, thi:

A) Du har KUN været med i 2 (to) retssager, der handlede om, hvorvidt DU evt. havde fremsat injurier mod sagsøger

B) Du har været med i 0 (nul) retssager, der handlede om, hvorvidt andre personer evt. skulle have fremsat 'injurier' mod dig

C) Du har INGEN DOM, der siger, at nogen personer overhovedet skulle have fremsat retsstridige 'injurier' mod dig.

Idet jeg ikke er bekendt med tilstedeværelsen af blot een eneste 'injurie' i den korrekte "Bibliografi 1974-1999" OPFORDRES du til med direkte, nøjagtigt og præcist citat at nævne minimum een 'injurie'. Selvfølgelig véd jeg godt, at det kan du ikke, da der INGEN 'injurier' er at citere. Og indtil du har bevist minimum een 'injurie', ER DER SLET INGEN 'injurier'.

Da Grelbers Forlag publicerer / har publiceret "Bibliografi 1974-1999" world wide i div. medier incl. de elektroniske, UDFORDRES DU hermed til at bakke dit morsomme men forvrøvlede ordskvalder op med en stævning mod rette part: Grelbers Forlag ved MEM.

Udebliver denne stævning som forventeligt må vi konkludere, at der alligevel ikke var nogen 'injurier' i den af Grelbers Forlag udgivne "Bibliografi 1974-1999" , som Grelbers Forlag selvfølgelig på ingen måde tilbagekalder, og du må herefter for evigt holde din kæft.

Jeg tillader mig at gætte på, Kære Erling, at vi herefter ikke hører yderligere fra dig.

 

Med stor og venlig hilsen

Din hengivne

Morten

(også på vegne Grelbers Forlag)

Kopi til juridisk konsulent O. Becher.

PS

Såfremt Du skulle have noget at beklage dig over, er det for resten ikke alle mulige ikke-involverede personer, du skal ynke dig til. Det rette sted du skal henvende dig er såmænd: ……. hos MIG.

Hvorfor mon jeg hidtil endnu aldrig har modtaget en eneste klage fra dig ?

Ligeledes – såfremt der er et eller andet, du vitterligt gerne vil have bragt en ende på – er det rette sted, du skal henvende dig: ……. hos MIG.

 

NOTE 1

Højesterets-dom 1996 ang. ret til at viderebringe ærekrænkende ytringer.

"Højesteret frikendte i mandags en journalist og en tidligere ansvarshavende chefredaktør fra Vejle Amts Folkeblad for at have viderebragt ærekrænkende ytringer mod en advokat. Bladet havde i 1993 citeret en ældre kvinde …" [chefredaktøren Morgenavisen Jyllands-Posten 11.12.1996]

"Det overordnede princip er det logiske, at man ikke skal straffe budbringeren, men at den, der fremsætter beskyldningerne, sigtelserne eller fornærmelserne, alene skal stå til ansvar. Det er et godt og sundt princip." [chefredaktøren Morgenavisen Jyllands-Posten 11.12.1996]

"Dommen fastslår, at pressen har frihed til at viderebringe også ubehagelige oplysninger, som man ud fra en journalistisk vurdering anser for relevante for befolkningen."

[chefredaktøren Morgenavisen Jyllands-Posten 11.12.1996]

"… dommen [giver] rent faktisk borgerne en udvidet ytringsfrihed. Medierne skal ikke være tilbageholdende med at publicere upopulære og kontroversielle synspunkter … Budbringeren skal ikke straffes, siger Højesteret."

[kancellisten Morgenavisen Jyllands-Posten 07.01.1997]

"Den trykte presse skal ikke længere frygte for sagsanlæg og trusler om store erstatningsbøder, selv om redaktørerne vælger at viderebringe ringeagtende og ærekrænkende udtalelser fra en navngiven person."

[Karl Erik Nielsen og Svend Erik Skovmose Morgenavisen Jyllands-Posten 11.12.1996].

Find selv artiklerne i arkivet. Hvis du ikke gider, kan du sende mig DKK 30 til omkostninger, og jeg tilbyder så at fremsende kopier af disse domsreferater.

(Email meddelelse, København 14. november 2000)

 

[MEM anm.: Herefter hørte Grelbers Forlag – som spået – intet yderligere fra vores fælles gode Ven, Journalist Jacobsen]

 

----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Morten Eske Mortensen [mailto:mem@image.dk]

Sendt: 21. december 2000 18:04

Til: numis@vip.cybercity.dk; erling@public2.east.cn.net

Emne: og de teede sig, som var de et par spyfluer i et for lille lokale

"NU er det slut! Nu må det være nok! Det ... det kan han ... det må han ikke. Det er ... det er ... noget svineri. De flinke herrer supplerede så nydeligt hinanden, og teede sig, som var de et par spyfluer i et for lille lokale.

.... Nej, Nej, Nej ! Det er forbudt. Det må de ikke. Det er ulovligt. Det burde være ulovligt. Og så sendt ud til v o r e s medlemmer. At v o r e s medlemmer skal lide den tort, at skulle se hans navn i forbindelse med vores blad. Det ... må vi standse. Postvæsenet ! Ja, vi må sende et dementi ud. Ja, det er det første. Og så skal trykkemaskiner være forbudt. De burde ihvertfald være det til den slags publikationer. .... Jeg har aldrig hørt noget lignende. Vi må stoppe det. Nu må vi skride ind over for det underlødige bilag ....."

[Gribbebos Julehæfte 1984]

God Jul & Godt Nytår

(Email meddelelse, København 21. december 2000)

[MEM anm.: ovenstående citeres fra en emailtekst, og altså ikke en anmeldelsestekst]

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Morten Eske Mortensen [mailto:mem@image.dk]

Sendt: 14. februar 2001 21:18

Til: erling@public2.east.cn.net

Emne: Er der virkelig INTET, du ønsker at klage over ...... hos GRELBERs FORLAG ?

 

.... i så tilfælde må Du herefter tie for evigt. Tidsfristerne er jo udløbet, véd Du.

 

Copy of original email dated 14. Nov. 2000.

 

Når det tidspunkt evt. måtte indtræffe, hvor der er et eller andet Du kunne tænke dig et låg lagt på, er den rette person at henvende Dig til: ...... - som nævnt i email af 14.11.2000 - hos MIG.

 

mange hilsener

Din Morten

(Email meddelelse, København 14. februar 2001)

 

Norman Lindtner 234

Following a good Danish tradition it is important to extend your knowledge – even in numismatics – to higher levels, and present is thus the complete numismatic bibliography covering all Morten Eske Mortensen's written works 1974-1999 totalling no less than 121 numbers. A good part of these 121 numbers are books or self-contained booklets. This bibliography in great detail supplies all prevailing bibliographic information one could wish for.

Beyond that the bibliography has been added a wealth of annotations and explaining and elaborating notes. This fact is a big plus, since the third parties this way very easy gets to understand, what lies beneath the titles, and the annotations puts into a perspective the sometimes rather short-formulated titles. Very thoughtful is the addition of a thorough subject index, and an index of reviewers signatures, a listing of places of publications quoted, plus a complete name index of all those old time collectors which have had their biographies written by MEM.

All in all a very useful publication for those, who want to know more.

For the benefit of those who do not want to spend money on a paper based edition – or those who cannot afford to buy literature – is available the service to read the bibliography for free on the website of Gladsaxe Grammar School http://www.danskmoent.dk/artikler/membibl.htm .

(NI Bulletin, Dallas, Texas, issue 3, March 2001, pp. 83-84)

 

 

Recensioner af:

Specialtema. Diverse artikler om mønt-auktionshuses sjældenheds-'undersøgelser' / -'udtalelser'. (del-hæfte no. 1). (Åtvidaberg 2001) - foto , foto

 

Niels Ejgil Stampe 235

Sjælden, meget sjælden og yderst sjælden [overskrift]. Tidsskriftet Numismatiskt Forum nr. 4/ [dec.] 2001 (36 sider) er udelukkende helliget et special­tema med diverse artikler om auktionshuses sjældenheds- ’undersøgelser’ / ’udtalelser’.

 

De tre betegnelser i overskriften: sjælden, meget sjælden og yderst sjælden vil Morten Eske Mortensen (MEM) foreslå katalog- og auktionshus­forfattere at bruge i stedet for, at de skriver, at en given mønt kun findes / kendes i et bestemt og måske forkert antal – enten ifølge upålidelige referenceværker eller endnu værre: efter egne gætterier.

 

Det er en årelang og sej kamp MEM har ført for at samlere kunne få mere nøjagtige og tidssvarende oplysninger, når de køber og sælger mønter. Han giver også eksempler på graverende fejl i både auktionshuses eksperthjælp og tekstbeskrivelser, som giver samlere misvisende informationer, og som kan have indflydelse på de endelige priser.

 

MEM harcellerer over, at de af ham kritiserede katalogforfattere bliver ved med at bruge gamle sjældenhedsbetegnelser, selv om de burde vide bedre, og selv om MEM gør dem opmærksom på, at der findes flere eksemplarer af de mønter, som er ’undersøgt’ af auktionsfirmaer.

 

Undertegnede kender MEM som en meget pertentlig mand, der går 100% ind for en sag, han brænder for. Det er bare ærgerligt, at tonen i hans dokumentationer er stærkt satirisk, så han gør grin med sine ´modstandere´ og dermed måske blokerer for en sober dialog.

 

Det er også mærkeligt, at man aldrig hører de af ham afslørede katalogforfattere protestere. Hvorfor gør de ikke det ? Er de stiltiende enige med MEM ?

 

Ingen bør være i tvivl om, at fejl i kataloger irriterer MEM. Hvis auktionsfirmaerne ikke selv kan levere en kvalificeret undersøgelse, så anbefaler MEM, at auktionsfirmaerne helt afholder sig fra at skrive om, hvor sjældne mønterne er.

(Fællesmønt nr. 59, Skelhøje januar 2003, p. 6)

 

Franck Petersson 236

 

Auktionshusenes vagthund [overskrift]. Grelbers Forlag, der gør meget i numismatisk litteratur og i en årrække leverede værdifulde bøger med fortegnelse over resultater fra en lang række af auktioner i Norden, lægger nu udvalgte ting ud på Internettet.

Forlaget har nu også været kendt for at være en slags "Numismatikkens Ekstra Bladet", der har boret i numismatiske tilfælde, hvor der har været rejst tvivl – berettiget eller uberettiget, det skal jeg ikke afgøre – om sandheds og rigtigheds troværdighed.

Forlaget leverer nu et numismatisk tidsskrift med titlen "Numismatisk Forum" med udgivelse fire gange årligt. Tidsskriftet indeholder emner som "Specialtema. Diverse artikler om auktionshuses sjældenheds-'undersøgelser' / 'udtalelser' " o.a.

(Nordjyske Stiftstidende, Aalborg  lørdag 1. marts 2003)

[MEM anm.: 3 styk forkerte ord er blevet korrigeret]

 

 

Per-Göran Carlsson 237

 

Raritetsfilosofi [overskrift]. Numismatiska objekts sällsynthet är ett ständigt aktuellt och fascinerande diskussionsämne för aktiva samlare, mynthandlare, auktionsföretag och även forskare. Bedömningar kan gälla antal kända exemplar, förekomst i viss kvalitet, frekvens på marknaden, relation till kända upplagor eller storleksuppskattningar av emissioner, signifikans för samhället, den dåtida ekonomin och handeln, etc. Inte minst viktigt är att konstatera vem som har vilka kunskaper om dessa förhållanden, identifiera källorna till dessa kunskaper och informationer. Ämnet inrymmer också en dimension vi kan kalla mörkertal, dvs uppgifter om fyndobjekt, äkthetsbedömningar och exemplar i icke dokumenterade eller allmänt kända samlingar. Informationen påverkar värderingar, viljan att konkurrera och köpa samt nivån uppnådda priser. Raritetsfilosofin kan också lämna väsentliga avtryck i forskarnas analysarbete och ständiga sökande efter förklaringsgrunder och historiska, kulturella samband.

 

Mitt över 35-åriga numismatiska samlande och studium av objekt, litteratur och kataloger har länge fokuserat på raritetsfenomenet som en kunskapsdimension, såväl i ett svenskt, nordiskt som internationellt perspektiv. Av ren självbevarelsedrift är det viktigt men även intressant att söka, utveckla och tillgodogöra sig insikter, kunskaper och informationer på området raritetsfilosofi. Mycket har debatterats om kvalitetsfilosofi. Det mer kunskapsrelaterade men också komplexa ämnet raritetsfilosofi, aktuellare än någonsin, har däremot haft få talesmän. Rubricerade bidrag avser att något avhjälpa den bristen, inspirera läsarna och visa värderade samlarvänner, övriga numismatiska aktörer och intressenter vägen till bättre raritetsinformation för analys och beslut. Ändamålet hoppas jag ska främjas av en informativ översikt om aktuella förhållanden i Sverige, Norden och internationellt, historiska återblickar på samlande, mynthandel, auktionsverksamhet, speglingar i dagens debatt samt insprängda egna kommentarer, slutsatser och förslag.

 

Den svenska traditionen

 

I den svenska numismatikens etableringsfas under 1700-talet hade sällsynta objekt och klenoder kuriosa- och sensationsvärde. En del sådana privatägda föremål har därefter inlemmats i museisamlingar och åter andra utgallrats som dubbletter från t.ex Kungliga Myntkabinettet, försålts på auktion och därmed gjort förnyad entre på samlarmarknaden. Detta skapar en spännande interaktion och dynamik mellan kunskap om föremålens vandringar, förekomst och tillgänglighet på marknaden. Sällsynthet framför kvalitet var det stora samtalsämnet under speciellt 1800-talet. Det avspeglades då tydligt i prisbilden på auktioner där ett ytterst rart objekt kunde kosta 10 gånger priset för ett typmässigt mindre rart mynt men i toppkvalitet. Idag kan motsvarande jämförbara objekt kosta lika mycket. I morgon kanske prispendeln slagit tillbaka… 

 

Från 1950-talet tog kvalitetsintresset och bedömningsdebatten överhand, driven av de värderingsböcker och –guider som i mängd utgivits sedan dess och som bidragit till epokens dominerande kvalitets- och värdeutvecklingsorienterade samlande. Man kan också säga att samlandet är mer skönhetsorienterat idag där man fäster vikt vid stil, komposition och det hantverksmässiga utförandet av gravörkonsten. Detta präglar värdedifferentieringen och är signifikant för den kvalitetsrelaterade raritetsfilosofin. Studium av dessa aspekter kan även ge oss nya kunskaper och bekräfta företeelser inom teknik och tillverkning, konstnärliga ideal och symbolik samt visa vilka artister som arbetat med förlagor, gravyrer, mm. Mycket har skrivits och debatterats om dessa kommersiella aspekter medan bidragen kring ämnet raritetsfilosofi är färre.

 

De rent forskningsmässiga värdena av att kartlägga, studera, analysera och dokumentera numismatiska objekt, förekomst, provenienser och registrera förvaringsplats och/eller ägare är naturligtvis odiskutabla. Intressant är också att relatera förekomst till relativa marknadsvärden och därmed så kunnigt och objektivt som möjligt vägleda marknadens aktörer vid köp, försäljning och auktionsförmedling. Här är det enkelt konstatera att prisbilden inte är rationell, att reella priser inte nödvändigtvis matchar vare sig sällsynthet eller andra kriterier av betydelse för ett idealiskt viktat pris. Ett teoretiskt väl underbyggt värde/pris skulle kunna resonemangsvis etableras men förutsätter säkra och väl underbyggda informationer. Dagens bild av marknadsprissättning låter oss ana betydande gap mellan verkliga raritetsförhållanden, efterfrågan och attityden till vad som bedöms vara ett attraktivt samlarobjekt, synen på kvalitet och andra prisdrivande parametrar. Ibland styr köparen över sina begär men ganska ofta faller man offer för eller söker ”trygghet” i den allmänna trenden, dvs följer efterfrågan, popularitet och andra irrationella skäl snarare än att gå sin egen samlarväg.

 

Proveniensstudier

 

I Sverige uppskattar vi ännu idag Stiernstedts, Oldenburgs, Levins, Bukowskis och andra av 1800-talets och senare namnkunnigas ansträngningar att delge sin bedömning av sällsynhet hos enskilda objekt. Ibland kan vi även gå tillbaka och finna sådana upplysningar och notiser i 1700-talets beskrivande och förtecknande verk av Brenner och Berch. Men det har inte bevarats annat än sporadisk dokumentation kring vilka exemplar som legat till grund för viss raritetsbestämning, vem som ägt dessa och hur de vandrat vidare till nya ägare. Ingen har systematiskt tillvaratagit och publicerat dessa gamla kartläggningar och notiser varför man i allra största utsträckning får försöka rekonstruera dessa ägarförlopp med hjälp av annoterade kataloger, korrespondens och intervjuer av minnesgoda personer.

 

Intresset idag för proveniensforskning och bestämning av sällsynthetsgrader har väl aldrig varit större. I Sverige finns en betydande skara engagerade samlare av gamla auktions- och lagerkataloger som lägger grunden till verifierbart vetande i dessa frågor. Det är en värdefull biprodukt och skänker ytterligare seriositet och legitimitet kring det rationella, faktabaserade samlandet.

 

Numismatiska objekt med provenienser kända gärna flera generationer tillbaka i tiden, uppskattas allt högre på dagens marknad och betraktas som en extra försäkring mot risken att drabbas av moderna sofistikerade förfalskningar. Traditionellt är det värdefullare guld- och silvermynt, exklusiva medaljer och klenoder som varit föremål för proveniensdokumentationen. Dagens raritetsforskare ivrar särskilt för kartläggning av sällsynta mynt i lägre valörer, speciellt koppar- och öresmynt. Dels är samlarkåren inom dessa gebit ganska stor och aktiv, dels har under senare decennier framkommit väldokumenterade samlingar, Pripps, Ekströms, Sjöbergs som främjat intresset för ägardokumentation. Den muntliga traditionen idag betyder också mycket för proveniensforskarna och dokumentationen för framtiden.

 

Raritetsverifiering och -statistik

 

För sakligt korrekta försök till raritetsbestämningar bör man som utgångspunkt reflektera över källmaterialet, dvs gångna tiders auktionskataloger, lagerlistor etc, med eller utan illustrationer, kvalitetsangivelser mm. I äldre tider och långt in under åtminstone 1800-talet florerade mer eller mindre goda kopior av rariteter som den samlande eliten accepterade, antingen som medveten kompensation för ett svåröverkomligt och dyrbart original eller i tron att exemplaret verkligen var ett original. Ömsom okunnighet eller finkänslighet hos samtida samlarvänner, katalogmakare etc bidrog förmodligen också till att inte alla kopior verkligen identifierades som sådana vid en försäljning, katalogisering och liknande. Det är alltså viktigt att förstå att äldre auktionskataloger och förteckningsverk innehåller beskrivna stora rariteter vilka kan ha sålts som men inte utan vidare kan antas vara och räknas som äkta. Under årens lopp har en del sådana tveksamma exemplar kunnat identifierats efter att ha kritiskt studerats och på faktisk grund bedömts vara, ibland mycket välgjorda, kopior/förfalskningar.

 

Då och då dyker det upp hittills i modern tid okända exemplar av rariteter. Det sannolika är att flertalet sådana exemplar är sådana som tidigare försvunnit spårlöst och kanske genom arv och på annat sätt blivit otillgängliga för forskning och handel. De representerar det mörkertal som kommer och går i katalogstatistiken. Sådana exemplar är svåra eller omöjliga att proveniensbestämma. Eftersom äldre kataloger sällan avbildar objekten, vare sig avritade eller fotograferade, därtill sällan innehåller viktuppgifter och om så trots allt är fallet inte av den noggrannhet vi är betjänta av idag, måste alla parter idag acceptera att någon exakt metod eller absolut svar på raritetsfrågor inte kan produceras, vare sig med hjälp av alla utgivna auktionskataloger eller på annan grund.

 

Etablerade rariteter, ofta av guld och silver, åtnjuter sedan länge respekt som handelsobjekt  bland mynthandlare och samlare. Dessa numismatikens 16-taggare tillhör kategorin extrema rariteter kända i ett eller ett fåtal exemplar i privat ägo. Vid gränsen 5 eller flera kända privatägda exemplar brukar särskilt årtalsmynten generaliseras och åsättas ”RR” eller, om vanligare, enbart ”R”. I de första värderingsböckerna utgivna under 1950- och 60-talen etablerades även ”S” som ett raritetsbegrepp, allt i relativa och subjektiva termer. I dag med ökade krav på precision och faktaförankring är dessa tänjbara raritetsbegrepp visserligen bra  som indikationer men många samlare vill gärna läsa in något mer, tydligare och precisare. Detta har accentuerats av variantsamlandet där typmyntet kan ha en viss raritetsbestämning medan varianten kan vara extremt sällsynt. För att ytterligare ”komplicera” verkligheten blir det allt vanligare att diskutera hur sällsynta typmynt, varianter etc är i viss kvalitet. Dessa sk kvalitetsrariteter har en starkt drivande effekt på dagens marknadsprisbildning. Det finns belysande exempel på sådan ”begreppsförvirring” i auktionsbeskrivningarna. R-begreppen baseras ofta på äldre uppfattningar men används flitigt i auktionsvärlden. Man överför eller lånar gärna raritetsbegreppen från tidigare beskrivningar utan att justera för nyupptäckta exemplar (eller, för den delen, tidigare privatägda exemplar som uppgått i museal ägo). 

 

Statistiken påverkas också av att så länge dessa föremål samlats och handlats har kompletterande inköp skett till, men också avyttringar från, offentliga museer av dubbletter, donerade exemplar, mm. Detta förr ofta förekommande men idag relativt ringa flöde av numismatiska objekt till och från museerna påverkar och gör statistiken över kvarvarande privatägda exemplar i viss mån osäker. I moderna tider förefaller en del museer och institutioner, exempelvis i Sverige, återhålla eller kraftigt senarelägga rapportering och information om gjorda nyförvärv. Detta bidrar till en snedvriden bild av förekomst och tillgänglighet på den privata marknaden och kan även påverka prisbilden. Ett väl känt och förhoppningsvis inte vanebildande exempel på detta i Sverige är de s.k. återköpen på auktion 1987 av utvalda mynt och medaljer, ur Gunnar Ekströms donerade samling. Förvärvens omfattning och syfte kom inte till allmän kännedom förrän efter 10 år då objekten permanent exponerades i samband med invigningen av Kungliga Myntkabinettets, Sveriges Ekonomiska Museums nya lokaler på Slottsbacken, Stockholm.

 

Sambandet mellan kända exemplar och vandringen mellan olika ägare är intressant information. Visst erbjuder den stora mängden auktions- och lagerkataloger en hel del verifierbara samband. Särskilt tacksamma källor är de äldre katalogerna som ganska ofta anger materialets härkomst. I modern tid har pietets- och sekretesskäl begränsat proveniensangivelser, även när storartade samlingar eller enstaka viktiga objekt säljs. Det är ofta endast under synnerliga omständigheter eller som medgivna undantag någon information av provenienskaraktär kan erhållas från auktionshusen. Å andra sidan underlättar ju dagens mycket generösa fotograferingspolicies närmare identifiering särskilt för mynt slagna före ringpräglingsperioden, vilket gagnar möjligheten att särskilja enskilda objekt och undvika felräkning.

 

Kvalitetsangivelser och viktuppgifter har ibland hävdats som grund för säker identifiering och proveniensbestämning. Beträffande kvalitetsangivelser torde dagens samlare veta eller förstå att sådana varierat över tiden (obeaktat om objektet i sig förslitits eller kommit till skada under mellantiden) och att bedömningar kan variera mellan olika sakkunniga även idag. Detta är särskilt fallet om man jämför standards för kvalitetsbedömning mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det finns ju även typiska irrationella bedömningssituationer där auktionshus direkt eller indirekt anmärker på, rätt eller fel ned- eller uppgraderar objekt som tidigare hanterats av konkurrent. Sådana fenomen bidrar givetvis till att försvåra och komplicera möjligheterna till en rättvisande statistik över förekomst och identifiering av enskilda exemplar. Viktangivelser med två eller tre decimaler är kompletterande information men kan inte förbehållslöst antas som ensam faktor för vare sig äkthetsindikering eller identifiering, särskilt inte när den mycket viktprecisa ringpräglingsepoken tar vid. Kalibrering av våg är naturligtvis viktigt, smutspartiklar och beläggningar kan lätt ge varierande utslag på sista decimalen från ett mättillfälle till ett annat.

 

Internationella traditioner

 

Information i gamla auktionskataloger och lagerlistor bär alltid intressant vittnesbörd om vilken kunskap och marknadskännedom som författare, utgivare och förrättare besitter eller representerar. På den europeiska kontinenten påbörjades efter 1850-talet en föredömlig kartläggning av befintliga rariteter, försäljningstillfällen, statistik mm. Numismatiska auktionshus såsom Ball, Cahn, Hamburger, Helbing, Hess, Riechmann, Rosenberg, Schulman m fl blev snart ledande namn i branschen. Åtminstone fram till andra världskrigets utbrott fanns omfattande raritetskartotek som firmorna underhöll. Bevarade interfolierade budböcker visar på äldre aktörers seriösa inställning och minutiösa omsorg att dokumentera numismatiska klenoders vandringar mellan samlarhänder. I sann serviceanda tillhandahöll man väsentliga informationer i katalogbeskrivningarna till gagn för den tidens storköpare, en tradition som förflackats idag.

 

I USA, med alla mått mätt världens idag största myntmarknad, uppstod den organiserade auktionshandeln under 1850-talet. Tidens första blygsamt utformade förteckningar utvecklades efter ett par decennier till fotoillustrerade kataloger, en del med kolorerade omslag. Nästan samtidigt utgavs katalogversioner på tjockare papper, med flera fotografiska planscher och exklusivt inbundna för priviligierade kunder. Under 1920-talet populariserades mynthobbyn enormt. Särskilt framträdande promotor var Max Mehl som utgav inköpsguider vilka under depressionens tidevarv genererade ett formligt skattletande bland växelmynt. Detta var under det tidevarv när kvalitetsobjekt på sin höjd betalades med dubbla priset av ett slitet exemplar medan rariteter redan var eftersökta dragplåster. PR-trumman basunerade gärna ut att Mehl annonserade för över en miljon dollar per år. Även om den siffran kanske var ordentligt överdriven så var Mehl störst och aggressivast, sysselsatte ett eget postkontor och fanns t.o.m. på vykort!

 

Mehls auktionsverksamhet hanterade de allra flesta amerikanska rariteter, även en del svenska. Katalogbeskrivningarna var färgstarka och inspirerande. Sakligheten kom i andra hand, kunskapen var givetvis inte heller på den högre nivå vi möter idag. En senare kollega, Q David Bowers, är idag efter snart 50 års mynthandlande en ledande branschaktör. Bowers numismatiska författarskap är legendariskt och har genom orädda satsningar bidragit till att introducera nya generationer till samlande och studier. Auktioner över Garretts, Eliasbergs och Norwebs samlingar är exempel på prestigefyllda landmärken i samlarkretsar. Under senare år har Bowers medverkan vid innovativ marknadsföring och försäljning av ett mycket stort skeppsfynd guldmynt och tackor bärgade utanför Kaliforniens kust skapat mycket positiv uppmärksamhet för numismatik i media. En snarlik jämförelse kan göras med den norska guldreserven nordiska guldmynt som avyttrades med framgång av norska aktörer för 10-15 år sedan. Digniteten av den affären var dock ”bara” en tiondel om ens det av värdet på den amerikanska guldskatten.

 

I England i synnerhet men även i den övriga anglosaxiska världen inklusive USA har man länge vinnlagt sig om att dokumentera provenienser, inte endast på stora rariteter utan även enklare objekt. Stora tunga vackra auktionskataloger är synbara bevis, inte endast på volymen omsatta objekt utan även med vilket engagemang arrangörerna och katalogskrivarna söker överträffa konkurrenters föregående katalog. I den amerikanska mynthandlarföreningen belönar man genom årliga omröstningar ”bästa katalog” och andra kategorier. Här tillämpar man verkligen devisen ”kunden är kung” och har väl i viss mån inspirerat sina europeiska kollegor att försöka sig på liknande ”stordåd”. Visst kostar dessa kataloger, både att producera och att prenumerera, men såväl handlare som kunder har glädje av slutprodukten.

 

En fin katalog – en god ambassadör

 

En god beskrivning och fina illustrationer informerar och säljer. Intresset ökar, efterfrågan ökar och priserna stiger – det kan närmast liknas vid en kommersiell självuppfyllande profetia. Effekterna representerar ju inte något självändamål, har väl sina avigsidor och, som vi erfarit, förändrar sig i takt med konjunkturer och andra världsfenomen. Värre vore dock om effekterna vore rakt de motsatta, en marknad som imploderar, intresset och kunderna som tynar bort – ett fenomen ingen är betjänt av.

 

En fin auktions- eller lagerkatalog är en säljares ”testamente” på sin samlargärning eller handlarmässiga kunskapsförmåga och blir en samlingsbar, trevlig prydnad och småningom kanske också riktigt värdefull i referensbibliotek och bokhylla. Det är ofta en njutning och källa till återkommande glädje att studera en välproducerad katalog – numismatikens kanske viktigaste och mest spridda redskap för dess popularisering. Mycket kunskap och nya rön låter sig publiceras i dessa kataloger och blir därmed ett viktigt komplement till standardreferensverk vilka påfallande ofta är ålderstigna och delvis passé. Modernare forskning och nya rön publiceras ofta i artikelform i både etablerade skriftserier och facktidningar men bidrag når också andra, mindre lättillgängliga publicerade källor. En fin katalog är en god numismatisk ambassadör – det är inga bortkastade reklampengar!

 

För väl informerade katalogskrivare men även för de aktiva samlarna och forskarna är kvalificerade auktionskataloger idag en tacksam källa till syntes mellan gamla och nya rön. Katalogerna kan också vara ett mindre prestigefylld men likväl lämpligt forum att publicera och kommentera hypoteser och rön som kanske inte alltid går att belägga med akademisk pregnans men trots allt har ett värde i att ”luftas”. Katalogerna har ju också fördelen att snabbare än de vanliga publiceringsorganen nå ut med nya rön.

 

Katalogerna som forum för beskrivningar har under modern tid betytt mycket för raritetsforskningen och i ännu högre grad på studie och samlande av kvalitetsrariteter – ett idag synnerligen populärt samlarområde. Detta är flagrant i USA där man under senaste 15-20 åren utvecklat såväl olika kvalitetsstandards som tekniker att paketera mynten i hermetiskt tillslutna transparenta plastkassetter. Detta utförs mot avgifter av oberoende serviceföretag och representerar en god affär. Varje individuellt objekt registreras och bearbetas statistiskt. Detta främjar den kommersiella utvecklingen av handeln men har knappast påverkat de genuina grunderna för samlande i sig. Tack vare dessa graderings- och förvaringsåtgärder har såväl mynthandel över disk som auktioner förenklats och förtroendet utvecklats. Det har blivit särskilt populärt att sträva efter att samla exempelvis något av de tio bästa exemplaren av varje enskild myntvalör, årtal och variant. Trots att vi i Norden saknar dessa klassificeringsverktyg är intresset för kvalitetsrariteter i kraftigt stigande och därmed behovet att försöka beskriva dessa fina graderingar och inbördes förhållanden.

 

Katalogbeskrivningar i Norden

 

Det är ytterst sällan ett nordiskt auktionsföretag hävdar att ett specifikt objekt är det bäst kända – det är upp till den välinformerade samlaren att göra sina egna informations- och erfarenhetsbaserade bedömningar och i konkurrens fatta bud- och köpbeslut. Kunskapen om befintliga för samlare överkomliga exemplar är också ganska förflackad. Enbart de historiskt etablerade rariteterna bland guld- och silverpjäserna åtnjuter fortfarande respekten av en hygglig ägar- och försäljningsdokumentation. Kvaliteten på denna information är i hög grad relaterad till mynthandlarens och auktionsföretagets intresse för saken.

 

Tyvärr verkar alltfler aktörer ta aktivt avstånd från beskrivningar och information av detta slag, dels för det merarbete och –kostnader det onekligen medför, dels för det ansvar man väntas bära för att informationen är tillförlitlig. Det är ju också ett faktum att raritetsinformation inte kan framställas lättvindigt och kräver såväl grundlig källkritisk genomgång och dokumentation av källmaterial som en viss tolerans för avvikelser vilka kan ha ett antal förklaringsorsaker. Om å andra sidan nyttjarna av denna information kunde godta ett resonemang kring toleransorsaker skulle mycket vinnas. För det första skulle intresserade proveniens- och raritetsforskare kunna bygga vidare, ackumulera och i nätverk främja utbyte av information för att öka graden av precision om sakförhållanden. För det andra skulle informationsväxlingen bättre säkerställas mellan äldre och yngre generationer numismatiskt intresserade, särskilt i mynthandelskretsen, så att värdefull information om förhållanden i gången tid tillvaratas och dokumenteras på ett konstruktivt sätt. Tyngdpunkten läggs på kopplingen mellan enskilda objekt och personifierade proveniensuppgifter. Det blir naturligtvis en strikt återhållsam hantering av nutida konfidentiella uppgifter i förhållande till ägarskiften, transaktioner mm för exempelvis mer än 50 år sedan och som den muntliga traditionen ännu i bästa fall medger klarläggande av.  

 

Detta exemplifierar återigen ett intressant gap mellan roller och behov;

 

-          auktionsföretagens uppdrag och förmåga att skapa stimulerande betingelser för och optimera ett försäljningsresultat för inlämnaren under samtidig faktabaserad beskrivning av föremålet,

-          konsumentens (budgivarens/köparens) egen kunskap, bedömningsförmåga, samt

-          behov av ytterligare information angående sakbestämning, kvalitetsbedömning, raritetsbedömning och andra eventuellt subjektiva informationer.

 

Den danska traditionen

 

Raritetsfilosofin i Danmark har sin grund i den något avundsvärda traditionen att raritetsbestämma äldre danska och norska mynt genom hänvisning till de sällsynthetsinformationer som de gamla storsamlarna Schou, Hede och Hauberg nedtecknat och som alltsedan 1920-talet utgjort rättesnöre för flera generationers samlare, auktionsförrättare, etc. Dessa informationer grundade sig dock på en blandning av uppgifter om exemplar i museer och privata samlingar samt vidare att endast ett mycket begränsat antal museala respektive privata samlingar inom och utom Danmark genomgåtts (notabelt, ingen refereras konsekvent i Sverige!). För några fåtal etablerade rariteter, kända i ett fåtal exemplar, stämmer informationerna ganska väl fortfarande medan mörkertalen är större för de något vanligare objekten. Dessutom, rent statistiskt, är ju antalet museiexemplar ointressanta för den private samlaren eftersom prisbilden till en del grundas på antalet tillgängliga exemplar på marknaden.

 

Raritetsdebatten

 

I Danmark driver sedan 1990-talet Morten Mortensen, numismatisk förläggare och privatforskare, en debatt kring auktionsföretagens ansvar och roll i raritetsbedömningar och påverkan på prisbilden. Genom artiklar, web-sidor (för webadress, se fotnot 1) och flygblad har intresserade kunnat följa den stundtals strida strömmen av inlägg, exemplifierade i Numismatiskt FORUM 4/2001 (för webadress, se fotnot 2). En dansk dagstidning har till och med utnämnt Mortensen till ”auktionshusens vakthund” - ett välment epitet. Sammanfattningsvis hävdar Mortensen att slarvig eller ”obefintlig” raritetsforskning missleder konsumenterna och kan snedvrida prisbilden – pedagogiska belysande exempel saknas inte! Det vore till gagn, menar han, att man i auktionskatalogerna antingen låter en kvalificerad ”raritetsforskare” (någon med motsvarande kunskaper och tillgång till referensbibliotek) uttala sig eller avstår raritetsutfästelser överhuvudtaget. Vi kan ana att ”sanningen” inte är så enkel…

 

Till just situationen i Danmark hör att Mortensen sedan över 20 år varit och fortfarande är av auktionsföretag och privatpersoner anlitad och uppskattad konsult just i frågor rörande provenienser och raritetsbedömningar. Kruxet uppstod när hans publicerade rön olovligen ”lånades” av andra auktionsföretag och ”experter”, plagierades och återanvändes utan ersättning eller referens till den sammanställda informationens upphovsman, dvs Mortensen. Hans motdrag blev att deklarera texterna med ”copyright” och beivra överträdelser med stämningar och skadestånd. Det hela blev än mer kontroversiellt av att ett fåtal provenienslistor, inte helt överraskande, kunde kompletteras och förbättras av Mortensen själv eller andra forskare. Andra aktörer återanvände listor och informationer som av okunnighet och slarv presenterades i förvanskat och missvisande skick. Grunden för en rejäl pajkastning var lagd.

 

Som utomstående betraktare kan man konstatera att Mortensens envig riktar sig till många välkända nordiska auktionsföretag och att han tar köparnas parti. Mortensen exemplifierar att sällsynthetsangivelser inte stämmer med verkligheten och hävdar att samlarna och blivande köpare blir missledda av kataloguppgifterna. De stora inkomster auktionshusen uppbär av säljare och köpare i form av provisioner bör motsvaras av bättre utforskade beskrivningar, raritetsinformationer och proveniensbestämningar, menar Mortensen. Auktionsföretagen yttrar sig sällan eller aldrig om påvisade brister. Av glömska, kan vi anta, upprepar några tyvärr misstagen trots att de blivit meddelade klarläggande information. Åter andra aktörer har blivit återhållsamma med raritetsinformationer eller avsiktligt reducerat precisionen för att åtminstone inte kunna anklagas för att beskriva objekt som mer sällsynta än de kan påvisas vara. Som en ”Numismatikens Vite Riddare, den ädle rättfärdighetens och sanningens utmanare och förkämpe”, står nu Mortensen ensam på barrikaden men hämtar styrka från den anonyma samlarkårens instämmande i sakfrågan.

 

Mål, attityder och resultat

 

Man kan inte bortse från att debattens provokativa tonläge och numera monolog inte längre gynnar Mortensens ursprungliga välmenande intentioner. I själva verket torde det vara så att ingen aktör i sig, objektivt, skulle kunna förneka de sakliga förhållanden som Mortensen illustrerat. En seriös aktör ska kunna erkänna sina misstag eller uppskatta bättre sakinformation än han förmått själv prestera. Men det handlar också om hur budskapen framförs. Numera kan även Mortensen medge att hans intentioner fallit på ett alltför överambitiöst provokativt grepp så att målgruppen i gemen uppfattat budskapet som mer angrepp på person, rörelse och bransch. Detta ska ses mot bakgrund av att Mortensen under 10 år, 1991-2000, hade en ”vänligare” och icke-provokativ undervisande framtoning. Denna ansats medförde inga uppenbara förbättringar bland auktionshusens sällsynthets- och antalsinformationer, varför Mortensen under 2001 valde att bli mer provokativ med förhoppning att på så sätt få auktionshusen att ”lägga märke till” kritiken.

 

Sakfrågorna Mortensen önskat få reaktioner och förändrat beteende kring bemöts av flertalet auktionsföretag med en närmast talande tystnad. I ett och annat förord tar auktionsförrättare indirekt upp problematiken genom att exempelvis diskutera den marginella prispåverkan existensen av 8 eller 11 exemplar kan ha på den privata marknaden. Lika relevant är påpekandet att populära typmynt, om än kanske betydligt vanligare och oaktat skicket, ibland betingar belopp, fullt jämförbara med stora rariteter, trots att det är popularitetsfaktorn som driver prisbilden. Observationerna är intressanta och pragmatiska men kringgår Mortensens invändningar hur man samlar material för raritetsinformation och vilken riktighet beskrivningen har. Mortensen kritiserar nämligen inte auktionshusen för den rimliga felmarginalen att exempelvis påstå 8 exemplar när det korrektare antalet skulle ha varit 11, utan kritiserar däremot auktionshusen för att felaktigt påstå 8 exemplar medan det korrektare skulle varit minst 16 exemplar. Mortensen kritiserar alltså enbart grova antalsfelaktigheter av typ kaliber ”gånger 2” vilket i förekommande fall, enligt honom, i gengäld visar att auktionshuset (A) överhuvudtaget inte gjort någon undersökning eller (B) helt enkelt inte är kvalificerade att uttala sig om sällsynthetsantal. Dessutom kritiseras auktionshusen exempelvis när de felaktigt påstår att ett mynt är unikt när myntet i verkligheten inte är unikt (alltså, igen, minst en fördubbling av antal kända exemplar).

 

Det är beklagligt och anmärkningsvärt att inte de nordiska ländernas respektive branschföreningar för mynthandlare och auktionsföretag redan tidigt i debatten mer öppet noterade det principiella sakinnehållet i budskapen och genom egna initiativ - i denna sak - visade vilja att främja och vidareutveckla goda handelsseder och stärka förtroendet hos konsumenter och marknad. Tänk vilken positiv genklang sådana åtgärder och informationer skulle möta – bland såväl gamla som potentiella samlare och marknadsaktörer. I ett konsumentperspektiv finns det också skäl som skulle tala för att de nordiska ländernas numismatiska riksföreningar borde bidra till en utvecklad policy kring raritetsbestämningar och hithörande informativa deklarationer.

 

Behovet av sällsynthetsbestämning varierar. Mortensen har utgått ifrån att angivna raritetsuppgifter ska bygga på genomgång av i bästa fall ”allt” källmaterial, dvs i överförd bemärkelse i storleksordningen 4000 tryckta auktions- och lagerkataloger och dylika omfattande danska och norska numismatiska objekt. Kan det finnas en motsvarande mängd kataloger för svenska numismatiska objekt? Man kan lätt bli förblindad av denna enorma mängd kataloger och inse vilken nästan omöjlig sakuppgift Mortensen talar för. Men, begränsar man sakfrågan till raritetsinformation som berör naturligt sällsynta och särskiljbara exemplar faller en majoritet av de efter 1970 utgivna föreningsauktionskatalogerna bort, dels för att de förtecknar enklare material, dels för att sådana listor ytterst sällan (men ingen regel utan undantag) innehåller signifikanta rariteter.

 

Mortensen hävdar att den som inte gjort denna ”hemläxa” (dvs genomgått 4000 tryckta kataloger) heller inte utan kunskapsgrund eller inhämtande av sådan kompetens ska hävda eller försöka sig på en raritetsbestämning, i akt och mening att åtminstone inte ge missledande information till potentiella budgivare, inklusive privatköpare, museer och institutioner. Resonemanget förefaller logiskt men även den mest kompetente behöver göra en del reservationer med sina bestämningar. Som ovan diskuterats är några sådana viktiga reservationer följande:

 

-          verifiering av kopior kontra äkta exemplar

-          verifiering av provenienser för museiexemplar kontra ”dubbletter” som återförts marknaden genom legitima försäljningar och byten eller stöld

-          verifiering och särskiljning av individuella exemplar med hjälp av bild, vikt, kvalitet och andra karaktäristika

-          mörkertal från (jord-)fynd och andra, för handeln otillgängliga, källor och förvar

 

I över 10 år som Mortensen har debatterat sällsynthetsforskning har han även berört ovannämnda aspekter men i huvudsak diskuterat det tryckta källmaterialets relevans och nyttjande. Objektivt och ödmjukt sett måste man ändå medge att skälen har betydelse för hur riktigt information är - vid en given tidpunkt - om sällsynthet och möjligheten att belägga provenienskedjor, dvs ägarlängder hos det enskilda objektet.Vi ska heller inte glömma bort att en auktionskatalog är ett marknadsförings- och försäljningsverktyg men också bör vara ett redskap för dokumentation och kunskaputveckling för samlare, museipersonal och allmänt intresserade. Enligt den försiktighetsprincip som tagit överhand bland dagens auktionsaktörer i Norden är ”enradsbeskrivningarna” – även av rariteter – en trist utveckling. Det bör vara värt en slant, för såväl auktionsföretaget och branschen att fånga nya generationer samlare genom att konsultera kunniga samlare som kan bidra med såväl sakkunskap som verifierbara bedömningar och intresseväckande notiser. En sådan interaktion inger respekt och föder utveckling och samförstånd.

 

Epilog och förslag

 

Man kan nog på goda grunder anta att raritetsfilosofi är lika gammalt som samlarintresset för och handeln med föremålen ifråga. Raritetsegenskapen hos mynt, medaljer, sedlar, polletter, spelpenningar och numismatisk litteratur har naturligtvis betydelse och vägs in i bedömningen av vilket marknadsvärde ett sådant föremål anses ha eller vad en köpare kan tänkas vilja betala. Provenienskunskapen är en annan viktig hörnpelare och även värdedrivande informationsfaktor. Det skulle vara av stort dokumentärt värde att auktionshusen, i samband med inlämning och avtal om försäljningsuppdraget, systematiskt tillfrågar klienten om bättre objekts kända ursprung. Sådan information kan vara både intressant och värdehöjande i auktionssammanhanget och gagna ett högre slutresultat åt säljaren. Man får respektera om klienten av diskretionsskäl föredrar att just vid auktionstillfället innehålla sådana proveniensupplysningar. På aktiv förfrågan kan klienten tänka sig godkänna att sådan information frisläpps till gagn just för proveniensforskningen efter viss tid, säg 30-50 år. Om mynthandeln och auktionshusen uppmuntras införa denna ”rutin” skulle ett främjande framsteg nås och muntliga traditioner och erfarenheter ännu bättre kunna tillvaratas. Här har de numismatiska branschorgansiationerna en främjande uppgift att stödja.

 

Uppfattningen om raritetsgraden och den kommersiella tillgängligheten, kvalitet, hantverk och skönhet, historisk signifikans samt efterfrågan och konkurrens har alla sin inverkan på bestämningen av ett transaktionspris eller bedömt värde. Också för museiansvariga är dessa informationer väsentliga då man som regel har även till uppgift att komplettera de samlingar som förvaltas. Att sedan förvärvsbehoven och önskemålen alltför sällan kan matchas av ordinarie verksamhetsmedel utan idag är mycket beroende av ändamålsenliga stiftelsers generositet är dock ett annat dilemma.

 

Det vore intressant om den danska raritetsdebatten kunde föra till en god sak, förändra situationen, resultera i arbetsro och stimulera till kunskapsutveckling mellan branschens företrädare och konsumenterna. Det gäller att finna och om nödvändigt återupprätta betingelserna för en fungerande symbios där båda sidor givetvis är beroende av varandra och har alla skäl i världen att främja det gemensamma intresset för fortsatt numismatisk utveckling och värna om sunda kommersiella former.

 

Med stöd av diverse funderingar ventilerade i denna artikel ser jag det som en rimlig möjlighet att söka konsensus bland mynthandlare och auktionsföretag att med en lämplig informativ notis meddela karaktären av osäkerheten i raritetsbedömningar. Ett sådant utvecklingssteg skulle vara en öppen och ärlig deklaration till potentiella köpare att tolka givna raritetsinformationer med lämpliga reservationer. En stor majoritet, kanske närmare 99 % av katalogläsarna, är okunniga eller aningslösa om osäkerheten i raritetsbedömningarna och har en benägenhet att förlita sig blint på tryckta informationer. En del auktionshus ”friskriver” sig i allmänna klausuler från felbedömningar och reducerar möjligheterna till sådana grundade reklamationer. Bland Mortensens många exempel är det tyvärr återkommande hur auktionshusen upplyser om antal kända exemplar som Mortensen kunnat påvisa är kända i minst dubbelt så många exemplar. Anbudsbeslut kan inte ovillkorat bygga på den givna raritetsinformationen eftersom den till sin natur i stort sett aldrig kan bevisas vara absolut korrekt.

 

Eftersom problematiken är densamma överallt skulle föreslagna utvecklingssteg med acceptans av en informativ notis gagna den numismatiska beskrivningsnormen även i andra länder. Det skulle också uppmuntra aktiva samlare att bidra till kunskapsutbyte om raritetsinformation och förbättring av dessa kunskaper. Auktionshusen skulle gagnas av denna kunskapsutveckling och våga tillföra mer signerad raritetsinformation i katalogerna – givet notisen, som i praktiken tydliggör att varje lämnad raritetsinformation inte kan eller ska uppfattas och brukas som absolut utan vägledande. De auktionsföretag och mynthandlare som är anslutna till nationella men även internationella branschföreningar (AINP) skulle kunna välja att rekommendera sina medlemsföretag att inkludera denna informativa notis bland auktionsvillkoren som service och upplysning gentemot kundkretsen. Mot denna bakgrund finner jag tillfället väl valt att presentera som förslag följande formulering att användas som upplysning i auktionsvillkoren:

 

”I katalogen förekommer försök att informera potentiella budgivare om särskilt sällsynta objekts förekomst på marknaden, antal kända privatägda exemplar, försäljningar eller motsvarande. Information om antal bevarade eller försålda exemplar i privat ägo är ingen absolut vetenskap. Sådan vägledande information bygger på, men gör inte alls anspråk på någon fullständig, genomgång av historiska försäljningar dokumenterade i auktionskataloger och lagerlistor. Sådan inhämtad information kan kompletteras av kunskap om och observationer av ej publicerade exemplar i privat ägo. Raritetsinformation kan förändras över tiden då hittills okända exemplar framkommer i privat ägo eller då museer och institutioner förvärvar exemplar och därmed reducerar på marknaden tillgängliga samlingsbara exemplar. Katalogförfattarna och auktionsföretaget reserverar sig härmed för att sådana förändringar av antal exemplar i privat ägo kan ha skett som inte är kända av oss vid tillfället för katalogens produktion. All raritetsinformation ska betraktas som vägledning och komplement till annan information från andra kunskapskällor för presumtiva anbudsgivares självständiga tolkning, slutsatser och beslut.”

 

Det är en from förhoppning att denna diskussion och utvecklade förslag på hur raritetsinformation kan ges och ska förstås också uppmuntrar till ökad, bättre och mer kvalificerad i bemärkelsen grundligare källmaterialbetonad raritetsforskning. Då kan man arbeta bort tryckning av grovt felaktiga, vilseledande raritets- och antalsuttalanden och därmed vitalisera branschens auktions- och försäljningskataloger till nöje och kunskapsutveckling bland numismatikens utövare – det är vi skyldiga oss själva och lika mycket vår hobbys arvtagare, framtidens gynnare och intressenter.

  

Fotnot 1: (http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm)

Fotnot 2: (http://numisbooks.dk/info/lyvomraritetsgrader.htm)  

(SNT - Svensk Numismatisk Tidsskrift nr. 5+6, Stockholm september + oktober 2003, pp. 120-122+144-146)

 

 

Norman Lindtner 238

 

"Månedens Kommentarer" siden 1993 udarbejdede og forfattede af pseudonymet Grelber og udgivet på det filantropiske Grelbers Forlag, bl.a. for udbredelse af mere ærlighed og mindre snyd i møntverdenen.

Postadresse: Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø. Sponsor-støttepris 10 kr/stk. Email: mem@image.dk

Website: http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm.

 

 

Man skal kun være 12 år gammel for at forstå, at de økonomisk betydningsfulde nøgletal er lige så vigtige som gadedørsnøglen !

Under vor nuværende samfundsform er penge Gvd. Også for dem som har nok af dem. Samlerglæden er kørt ud på et sidespor og ligger i dag i skyggen af den pecuniære spekulation.

 

Det antikke objekts tavse fortælling – mere indholdsrig end den tykkeste roman – er vi nogle få, som stadig lytter til i ærefrygt og respekt.

 

Det er skrækkeligt at iagttage selv anerkendte auktionsfirmaers manipulering (bistået af nogle få ligeså helt u-ærlige og gennemrådne, ikke-kvalificerede vurderingskatalogudgivere) bl.a. med 'oplysninger', som i øvrigt er snart 100 år forældede og antikverede eller som falskelig illuderer at være underbygget af troværdige men ikke-foretagne 'undersøgelser', og for egen (og sælgeres) vindings skyld fortsætter med at bringe til torvs forkerte 'oplysninger' (læs: vildledninger), der ikke stemmer med virkeligheden. Og dette trods en række bindstærke, numismatiske værker om fupperierne gennem mange år er udkommet i moderne tid, der fortæller grundig og klar oplysning om hvilke sjældenhedsantals-kriterier og -metoder, som er de reelle at benytte.

 

Den kyniske økonomiske udnyttelse og misbrug af 80 år forældet 'viden', som gør visse auktioner til pengemaskiner, kvæler den sande samlerglæde. I indtjeningens hellige navn forsvinder samleriet i en røg af investeringsvillige tåber, der tror, at de kan købe sig til lykke stolende blindt på auktionshuses ufortjente, hidtidige 'renomé' ! Disse allerede velbjærgede subsistenser på samfundslegemet lader sig – som slagtekvæg – forlede til at tro, at de kan købe sig til det einmalige.

 

Vor tids øgede pengebegær stiller sig den almindeligt fornuft i vejen. I Morten Eske Mortensens velfunderede og klart fremstillede publikationer, kan der hentes reel oplysning for enhver.

 

MEMs saglige indsats i den numismatiske litteratur er netop at afsløre og gøre dette klart i den jungle af svindel, som sker i disse år.

 

Den eksakte videnskab, som numismatikken er, har det ene auktionshus efter det andet forplumret bistået af deres vellønnede, hus-ansatte såkaldte 'eksperter' (som i virkeligheden er [A] enten ukyndige, naive, dilettantiske 'ikke-eksperter' eller [B] værre endnu bedre-vidende, professionelle plattenslagere, sic ! ). Og alene finansieret af de 98% godtroende og lykkeligt u-vidende købere. Hele MEMs litterære produktion vidner om en sand kærlighed til vor hobby, undgå økonomiske misbrugeres besudling og narreri, og er en opfordring til at holde vor sti ren imod enhver pengemagt. Det er beskæmmende at iagttage brancheforeningers larmende tavshed, manglende initiativ og udeblevne indgriben ! ! !

 

Vi skylder alle MEM vor dybeste taknemmelighed og håber, at han vil fortsætte sin brave indsats. Og vi bør jo - som det mindste - i hvert fald alle bakke vor taknemmelighed op ikke kun med gratis ord men også med penge og hver yde vores sponsor-beløb til det udgivende Grelbers Forlag.

(Fællesmønt nr. 61, Skelhøje september 2003, p. 23)   

 

Anders Berg 239

 

Numismatikeren Morten Eske Mortensen, forfatteren av myntprisårbøkene med index over offentlige auksjonssalg og auksjonspriser på mynter [overskrift]

 

Morten Eske Mortensen er en dansk numismatiker og forfatter som er født 1959. Han begynte i ung alder og samle på auksjonskataloger og andre bøker som omhandler mynter og myntsamling, og er i dag i besittelse av en av nordens største private samlinger av numismatisk litteratur. I hans bibliotek finnes et nær komplett utvalg danske og norske auksjonskataloger helt fra slutten av 1600-tallet frem til moderne tid. Den tidligere bankmannen har etterhvert publisert mer enn 100 bøker, hefter, artikler osv. om diverse numismatiske emner.

Mest kjent er han for sine årbøker som inneholder informasjon om skandinaviske mynter og sedler, samt antikke romerske mynter som er omsatt på auksjoner de seneste 12 år (siden 1994). I dem finner man på en svært oversiktlig måte informasjon om tidspunkt og sted for omsetning, objektets kvalitetsvurdering, utropspris, tilslagspris og totalpris med salær. I bøkene som omfatter norske mynter eller sedler, er prisene også omregnet til norsk valuta basert på dagsaktuelle valutakurser, dersom salget fant sted på en utenlandsk auksjon. Årbøkene forteller også om myntene er avbildet i auksjonskatalogene, noe som er et verdifullt og tidsbesparende hjelpemiddel dersom man slik som undertegnede driver og undersøker om mynter har vært avbildet i tidligere auksjonskataloger.

Mortensen er også kjent for sine glimrende sjeldenhets og proveniens-analyser av mynter. En av hans faste oppdragsgivere er mynthandler Kjell Riibe i Trondheim. I Riibes to siste auksjonskataloger (katalog nr. 17 og 18) finner man et antall sjeldenhets og proveniens-analyser utarbeidet av Mortensen som eksakt forteller oss hvor mange kjente eksemplarer det finnes av de forskjellige mynter og hvilke samlere som har eid myntene tidligere.
Det tar ca. 20 timer å undersøke en enkelt mynt, noe som selvsagt koster oppdragsgiveren litt penger. Men undertegnede er overbevist om at dette har vært en lønnsom investering for Kjell Riibe. Samlere er som regel villig til å betale mye mer for mynter som har en fyldig historikk om tidligere eiere og auksjonsomsetninger.

Morten Eske Mortensen blir av enkelte sett på som en 
kontroversiell person. Hans kunnskaper om mynter kombinert med en uredd rettferdighetssans og skarp satire, har gitt mange uærlige mynthandlere tøffe arbeidsvilkår. Gjennom sitt filantropiske "Grelbers Forlag", har Mortensen publisert en rekke artikler i trykket form og på internett, som tar et kraftig oppgjør med juksemakerne blandt auksjonshusene og mynthandlerne. Spesiellt har han kritisert auksjonshus og mynthandlere som trykker feilaktige sjeldenhetsgraderinger på sine mynter, med den hensikt å lure markedet til å betale overpris for myntene. De fleste store skandinaviske auksjonshus har vel på et eller annet tidspunkt fått sitt pass påskrevet av "Grelbers Forlag". Ikke alle aktører er velsignet med en like stor porsjon selvironi. Hos firma Thomas Høiland A/S i Kjøbenhavn er Mortensen de seneste år blitt nektet adgang til deres auksjoner, fordi han i en rekke artikler har kritisert deres sjeldenhetsgraderinger av mynter. Firma Høiland har til og med ansatt vakter på sine auksjoner, hvis eneste oppgave synes å være å fysisk hindre Mortensen i å oppsøke auksjonslokalet! La oss endelig håpe at denne konflikten får en fredelig og lykkelig løsning for alle parter!
 

(websiden Numismatikeren Norsk Numismatikk, 28.03.2006 http://www.numismatikeren.com/litteratur/ab_myntprisarboker.htm)

 

 

Kjetil Kvist 240

 

[Norsk internetauktion udbyder pamphletter fra bl.a. Grelbers Forlag] 935454 : Mortensen: Lot med pamfletter 2001 til 2006
 

Den middelalderske filosofen Thomas skrev verket Summa Contra Gentiles – Summa mot hedningene – og dette er den moderne numismatiske versjonen av verket, skrevet av den danske numismatikeren Morten Eske Mortensen: Et veldig Summa mot kopister og taskenspillere, men også korreks av viktige auksjonshus og profesjonelle numisma­tikere. Mortensens Summa er skrevet med liv og lyst, humor, ironi og sarkasme. Det må leses med et lett sinn og godt humør. Budskapet må tas alvorlig, selvsagt, men tar man alle formuleringer alvorlig, så får man bare vondt i magen, og det er ikke hyggelig. Mortensens Summa inneholder et veldig viktig budskap til de seriøse auksjonshusene vi har igjen: Legger man mynter fram for salg og kaller dem sjeldne, så må man redegjøre for kildene sine og ta imot korrigering når kildene deres suppleres med andre kilder. Mortensens kilder er ikke ufeilbarlige, og det finnes rom for andre kilder, men han har en oversikt de fleste vil misunne ham.

Dette er en 2 cm tykk bunke med originale pamfletter i A5 format, datert fra 2001 til 2006, noe over 100 enheter. Det er sikkert ikke en komplett samling, men mer enn nok å kose seg med.

Dersom du lurer på hvilke feil det er i kjente auksjonskataloger de siste årene, så finner du en del eksempler her. Hvorfor Toga-debatten i Danmark nesten førte til rettsak? Sva­ret ligger her. Hva er sjeldenhetsundersøkelse og proveniensanalyse? Svaret ligger her.

Er det noen, som påstår, de har en unik mynt å selge? Etter å ha lest denne bunken, kommer du til å være skeptisk, og spørre hvor mange eksemplarer det egentlig finnes av den påståtte unike mynten.


Dette dreier seg selvsagt ikke om kopier av Mortensens åndsverk, men de originale pamflettene han har skrevet og trykket opp. Akkurat hvor sjeldent dette opus er, det skal jeg ikke spekulere i, formodentlig er Mortensen selv den eneste som kan bekrefte lave opplag. Jeg vil imidlertid gjette på, helt subjektivt, at mange eksemplarer har blitt kastet, brent og tilintetgjort allerede. Dette er nemlig litteratur som noen finner støtende. Ved å kjøpe denne bunken er du med på å bevare de mest spennende, og overraskende nok også, mest kontroversielle publikasjoner som har blitt utgitt i Danmark de siste 5 årene.

Et must for en samler av gammel dansk og norsk mynt.

 

Se for øvrig også min andre auksjon: Morten Eske Mortensens Publicist-virksomhed 1974-1999, en bok som inneholder anmeldelser av hans ulike bidrag til numismatikken.

Denne boka ble bare trykket i 117 eksemplarer, og jeg selger altså mitt, nummer 43, med Morten Eske Mortensens originale signatur. Denne boka er en ren bruksanvisning på den tykke bunken med pamfletter.

(SAS Scandinavian Auction Systems, Oslo, http://www.auction.no/no/bid.php?oid=935454, 13.03.2007)

 

 

Tom Michael 241

 

If you like the idea of tracking auction prices realized for specific types of Scandinavian coins, then you might want to consider adding some of Morten Eske Mortensen's Coin Price Yearbooks to your library as well. Though these volumes are costly, they are great time saving devices when doing research on specific coins and they will introduce you to sales and items you would not otherwise have normally noticed. Mortensen invests large amounts of time into compiling auction records from various firms into one compact source book. Each annual edition covers two years of auctions and most of Mortensen's recent Yearbooks cover single countries, making three separate editions for Danish, Norwegian and Swedish coinages. Finnish coinage has been compiled in a single volume covering 1998-2004. A Scandinavian Banknote Price Yearbook covering 1998-2004 is also available from Mortensen, as are a series of Roman Coin Price Yearbooks covering Republican and Imperial ancient Roman coins.

(web blog, Krause Publications, Iola, Wisconsin, USA http://www.numismaticnews.net/ideas/ , July 12, 2007)

 

 

Leif-Johan Igeltorp 242

Ett besøk hos Morten Eske Mortensen [overskrift]

Det siste året har jeg handlet en del myntprisårbøker, auksjonsoversikter og litteratur hos Morten Eske. Publikasjoner som er gode, oversiktlige og fulle av informasjon.

I forbindelse med en tur til København den 03-05 desember 2008 tenkte jeg at det kunne være interessant å hilse på vedkommende - hadde fått invitasjon noen uker i forveien og gjorde en avtale pr. mail.

Etter å ha vært på visning hos Bruun Rasmussen den 3 desember hev jeg meg i en drosje og kjørte sporenstreks til MEM. Ble tatt vel i mot - tok oss en forfriskning og samtalen var i gang. Jeg ble overveldet av hans enorme bibliotek som la beslag på det meste av veggarealet. Hyllemeter på hyllemeter av bøker, kataloger og publikasjoner fra 1600 tallet og frem til dags dato. Dette inkluderte en del dublettlitteratur - og er du på jakt etter noe spesielt kan nok MEM finne det. Og hvis han ikke har det - kan han nok skrive det for deg…. Han har forfattet mer enn 100 artikler, bøker og hefter om ymse emner relatert til mynter. En del av det er utgitt på Grelbers forlag som han selv driver, og en del er utgitt på andre forlag.

Han er født i 1959 og har i hele sitt liv vært interessert i litteratur omhandlende mynter. Han hadde også en gang en samling med mynter men den ble stjålet når han var 13 år gammel og for noen av forsikringspengene han fikk den gang kjøpte han litteratur; og det gjør han enda.

Han er nok mest kjent for årbøkene hvor han systematiserer informasjon omkring mynter som er blitt omsatt på ulike auksjoner opp gjennom årene - startet på i 1994. Årbøkene er delt opp i Svensk, Finsk, Dansk/Norsk, og Romersk mynt - i tillegg til sedler. På denne måten får man en grei oversikt over antall objekter av ett slag som er solgt gjennom året - man får en pekepinn om sjeldenhetsgraden, man får info om priser og kan selv gjøre sine tanker om hva man bør gi for ett tilsvarende objekt. Årbøkene inneholder ikke bilder men anmerkinger om objektet er avbildet i den spesifikke auksjonskatalog.

Ett annet av hans spesialfelt er utarbeidelse av sjeldenhets[undersøkelser] og proveniensanalyser samt auksjonsutbudsanalyser.

En liten definisjon kan her være på sin plass -  en proveniensanalyse vil vise hvor mynten har vært hjemmehørende gjennom årenes løp. Man følger mynten fra eier til eier og ser på hvor den er blitt omsatt, hvilke pris som er gitt for den - kort og godt mest mulig info om akkurat dette spesifikke eksemplaret. For en sjeldenhetsundersøkelse vil man i tillegg lokalisere de resterende kjente eksemplarer og liste de opp - både de som er i private og de som er i offentlige samlinger. En slik analyse vil ta 10-20 timer.

En auksjonsutbudsanalyse vil være en oversikt over en spesifikk mynt og dens omsetninger gjennom en bestemt periode. MEM har en solid database tilbake til 1994 og det vil være naturlig å ta ett utgangspunkt  fra det år frem til d.d. Har man dataene tilgjengelig vil man hurtig kunne utarbeide en slik analyse.  Den kan også brukes som en indikator på myntens sjeldenhet i markedet. Og da er vi over på en sjeldenhetsundersøkelse, hvilket viser det totale antall kjente eksemplarer av en bestemt mynt.

Uansett - det vil kunne være feilmarginer i slike analyser og hittil ukjente eksemplarer kan dukke opp i ettertid, eller mynten kan ha lagt fast i en samling i så lang tid at den ikke er registrert noe sted - den kan ha vært kun handlet privat og ikke offentlig - den kan ligge i off.samling og være uregistrert.

Altså nok av momenter som kan innvirke på en analyse.

Men det er ikke å legge skjul på at de analyser MEM utarbeider er grundige og tar hensyn til all tilgjengelig informasjon. Det er nok derfor at han har faste oppdragsgivere og Riibe har i sine to siste auksjoner nyttet MEM for å utarbeide proveniens og sjeldenhetsanalyser. Spesielt interessant er dette for mer kostbare mynter hvor proveniens er vesentlig for kjøper av mynten, og hvor dette styrker myntens verdi og historikk. Interessant vil det også være for oss alminnelige dødelig å studere en fyldig omtale og beskrivelse av historikken til en sjeldenhet som en 4 speciedaler fra Norge.

Man kan selvfølgelig hevde at det å bruke Hede, Schou eller Sieg som referanse vil være mer enn godt nok for å indikere sjeldenhet og ev. R status. Men man må huske på at noen av disse verk er gamle og i løpet av årene som er gått er det kommet meget nye informasjon frem i lyset - spesielt på de lavere valører. Og hvis man tenker litt etter - er det nok en grunn til at de fleste auksjonshus i dag har gått bort fra å henvise (sjeldenhet) til Hede eller Sieg. R-dataene i begge disse bøker stammer fra Schous ufullstendige avtrykkskartotek fra ca. 1920, dette kartoteket omfatter kun en registrering av 19 privatsamlinger.

Pr.d.d. vil man hos auksjonshusene oftest støte på den subjektive betegnelsen “sjelden” hvilket kan bety så meget……

Det er ikke å legge skjul på at det i årenes løp har vært en del diskusjon omkring “sjeldenhetsgradering” og ulike firma har hatt ulik praksis innen området. Ofte har man gjort mynten sjeldnere (les: feilaktige) enn det den er og prisene blir gjerne deretter. MEM har ofte påpekt dette ovenfor handlerne og auksjonshusene og skrevet en del - ja, la oss kalle det: satiriske pamfletter, hvor han redegjør for sjeldenheten på en noe annen måte enn auksjonshusene. Dette har ført til diskusjoner og spesielt firmaet Thomas Høiland har mislikt denne kritikk. Hvilket igjen har ført til at MEM er nektet adgang på TH sine auksjoner.

Men , men - besøket var hyggelig og jeg vil be leserne av denne artikkel om å sjekke ut følgende nettside (se under) her kan du få ytterligere opplysninger MEM og hans forlag Grelber.

(Myntposten, Bergens Myntsamlerklubb, nr 1 - 15.januar 2009)

(Publisert på websiden Numismatikeren, http://www.numismatikeren.com/litteratur/lji_mem001.htm 3. mai 2009)

 

George Klammt 243

New arrivial : Myntpris Årbok Norge og Myntpris Årbok Danmark [overskrift]

Every second year, Morten Eske Mortensen is publishing the Myntpris Årbok, and the 2010 edition has just been released.

A few facts about these publications :

- The book reports only results from public auctions.
- The books do  include all results from selected auctions, held during the years 2008 and 2009 within the area the title indicates ( Norge 1483 - 2009, Denmark 1448 - 2009 etc. )
- The auctions selected are clearly marked in the end of each book.
- The book follows the established structure of the leading  catalogs, with references to Galster, Hede. Schou, Norges Mynter, Sieg. Rønning and Skaare.
- Each coin offered in any of the observed auctions is reported with it’s key-data. : date of issue, denomination, catalog reference, auction, lot #, quality, startingprice, hammerprice and final result incl. commission.
- Since many of the auction results were achieved outside of Norway, all prices are recalculated in Nok. / resp. Dkk. for the Danish book.


A few frequently asked questions about these publications :

 

- Do the auction companies represented in the catalog pay the author for his work ?
Morten Eske Mortensen is independent, and needs to cover his time and costs involved in this publication through sales of the books.
 

- Why can’t I find the price for 10 kroner 1964 in the book ?
Because the coins was not sold in any of the auctions M.E.M is using as source for his report.
 

- Can I find pictures of all coins in the book ?
No, the book is an index, connecting different sources of information - a so-called cross-reference. You will not find any information about the design, size, weight, metal, mintage, variants etc.
 

- Can I learn which coins were too cheap - or too expensive sold ?
M.E.M makes no commenting statements whatsoever about the prices achieved during these auctions. All the book does is to offer the only complete overview of all sold Norwegian / Danish / Swedish coins during the recent two years within the auctions he is mentioning, observing. You may, however interpret the data and decide for yourself if a coin was too cheap or too expensively sold.
 

- Why should I buy this book ?
Because it is the only overview about the prices achieved there is - a true reflection of the market-price.
Please remember - due to the idea of this report, there is no room for an opinion, the wish of an auction company to promote it’s company or offers. Where else can you find out how many Speciedaler 1844 were really sold in public auctions during the last two years - in exactly 32 auctions.
It also helps you to get a very good idea about the value of coins you might have - it helps you to decide how much you are willing to pay for coins you might wish to buy.
The Myntpris Årbok is information pure.
 

- Why are these books so expensive ?
Because it is a huge amount of work invested in these books, and they were made in very low numbers. And since the books do not have any pictures, and other flashy features, they are not exactly bestsellers and mainly used by coindealers -  so, in short - a lot of work, a huge pile of valuable information and very few people buying it.
 

- I understand the value of it - but does an investment [in the book] pay off ?
When you are buying - or selling for more then 20.000 Nok a year, you will easily find out that the book will help you to save 5 % - or get 5 % higher prices for your coins - because you have better information. Information you can find out yourself - if you invest the time and look through these 32 auction catalogs every time you are thinking about buying - or selling a coin.

(Publiceret på Oslo Mynthandels webside http://www.oslomynthandel.no/index.cfm?FuseAction=MainCat.dspArt&ArtID=71&PageID=1&ID=2&SID=3 11. marts 2010)

 

Addendum - september 2012

An overly used phrase, most often marked as a quote of historical communist figures, describes a relation of knowledge – and power by concluding that knowledge is power.
Or, with other words, one, if not the very essence of power is knowledge.
The collected information, published in the year-price book of Morten Eske Mortensen are not giving the reader, user this knowledge and/or power – this would be a pathetic shortcoming.
But, without anyone being surprised, everyone with a long-term financial interest in the serious trade with numismatic objects is using, creating, working with one or another sort of overview – or database.
These books published are nothing else than a small database, created around a definition of the author, which aims to see the public sales of companies in a comparable fashion. The chosen companies reflect the intention to concentrate on the sales within the public focus - due to their importance within their main market (the trade of Danish, Norwegian, Swedish coins). Meaning, if for example the section of Danish Viking coinage at a BR auction gives lower results than previously seen; it would mostly be considered as a sign of a slower market – because the BR auction is considered as an important barometer in that particular market.
The choice of publishing a pricebook, based on selected contributions only, can to my mind be defended – because the contributions are the ones everyone would interpretate as important anyhow.
As a matter of fact do I know, that MEM has a larger, and more extensive database than the one published here, based on other criterias which I only can hint about. For example tracking coins he considers again as important, interesting etc.
So, the discussion of how complete the published version in relation to over all sold coins is, does not really address a critic towards the published book, but towards the method being used.
No risk not have second thoughts about the method being used (representative vs. complete) – but this publication can anyhow not be seen as a stand alone book. Every keen collector, and trader is aware about the point that this book is an accomplishing issue which depends in his whole systematic and logic on primary literature, ergo must be seen in connection with these.
It is therefore that the interest, commercial success is limited, because the use of it demands access and understanding of the primary work

It is probably not controversial to conclude that the MEM yearbooks do not represent a resume, but a tool to come to one if added, compared, matched or used in addition with ones personal observations, thoughts, theories etc. etc.

It has been said before, by me – and others, and can be disputed, which I consider as not overly interesting – to make such an overview is very time demanding.
Again, as a matter of fact, there even here among the readers of SF [are] people who are doing similar work – and I would bet that everyone of them is sitting on a back-log of entries – as I do.
Morten’s work is done in a proper fashion, checked and handled after a system which takes care of an almost complete – and useful description of each and every item – much more complete than offered by the companies selling the item.
This does cost time - and time comes not for free. The potential use of the information in these books justifies the fact that a price has to be paid – we all would love to have this exclusive and for free (and no others than yourself having access to the database information) - it’s not the way it works I’m afraid.

And after all, isn’t it time to think a little about the basics of pricing of numismatic objects ?

It is a different subject, interesting – and for sure controversial, but I can’t wait to see the influence of the club of “Chosen ones” fading – this system is as appropriate as – you chose …
And again, Morten is not supplying the final answer – but a tool – and step in the right direction of evaluating.

Finally, a small article around the theme of rapid information loss within the internet – Google translated:

http://translate.google.com/translate?sl=de&tl=no&js=n&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fnetzwelt%2Fweb%2Fweb-archiv-studie-zur-haltbarkeit-von-online-quellen-a-856936.html&act=url

 

Mads Tjøtta 244

MEM’s 2012 databaser over auksjonsutbud over Norske, Danske og Svenske mynter er kommet ut. [overskrift]

Database over auksjonsudbud av norske mynter 2011/2012. Hammerslagspriser fra offentlige auksjoner 2010 + 2011. 5.000 auksjonspriser på mynter.”  
[undertitel: Norsk myntpris årbok 2011/2012 ] , 9. reviderede utgave, Oslo 2012.

Morten Eske Mortensen er igjen ute med det undertegnede anser for å være ett av de viktigste verktøyene for en myntsamler.
Det finnes flere prisvurderingslister på markedet som feks. Sieg og Norges mynter. Problemet med disse er at de ikke alltid er like oppdaterte, og at de sjeldent forteller noe om hvor ofte en gitt mynt er utbudt på markedet. Med MEM’s myntprisårbok, finner du raskt ut hva mynten du ønsker deg, har kostet på offentlige auksjoner de siste 2 år. Auksjonshusene som er tatt med er: Thomas Høiland Auktioner A/S, Bruun Rasmussen Kunstauktioner I/S, I. K. Mønter, Storauktion.dk, Oslo Mynthandel A/S, Kjell Germeten A/S, Aurum Auktioner AB, Holmasto, Myntauktioner i Sverige, Nordlind Mynthandel, Künker, Dix Noonan & Webb samt utvalgte objekter fra Skanfil Auksjoner AS. 
Har du som undertegnede også de tidligere utgitte årbøkene, kan du i løpet av få minutter finne antall omsetninger på offentlig auksjon av en gitt mynt de siste 22 år, altså fra 1990.
Myntprisårbøkene kommer for Norske, Danske, Svenske, finske og romerske mynter. I tillegg er det også utgaver for sedler og medaljer.
For norske mynter finner du mynter fra 1483-2011. 

Så, hva koster herligheten? Ca DKK for den siste utgaven med Norske mynter. (Gjør oppmerksom på at prisen har steget siden denne anmeldelsen ble skrevet. Korrekt pris fås ved å kontakte forfatteren.) Noen vil si at det er dyrt! Ja til bok å være er det nok det, det er likevel ett men. Det er at det ikke er noen offentlig eller privat støtte. Det gjør at alle utgifter må dekkes inn fra salg av bøkene. Videre er det av en eller annen grunn dessverre få som kjøper disse bøkene. Opplaget som er under 100 stk gir ikke de store intektene, så timelønnen for forfatteren er ganske beskjeden. I årets utgave finner du 5000 omsetninger av norske mynter. Har du alle utgitte årbøker fra Norge, har du ett oppslagsverk på over 40000 omsatte Norske mynter! Det gir deg en fordel når du vil finne ut hva du vil gi for mynten du ønsker deg. Så du kan fort spare inn de kronene pr bok.
Det er likevel en svakhet med årbøkene. Det er at flere og flere mynter blir omsatt på internett auksjoner. Disse omsetningene blir dessverre umulige å få med seg. Likevel, vi vet alle hvor villedende feks Sieg kan være. Da er dette det beste alternativet. 
 
Vil du ha en eksakt liste over hvilke auksjoner som er registrert, gå inn på: http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm 
 
Som eksempel kan det nevnes at det på de 22 årene som til nå er registrert er utbudt:
A) 81 stk. 1 kr 1878 NM 32
B) 214 stk. 2 kr 1907 NM 4
C) 315 stk. 2 kr 1907 NM 5 
 
Ønsker du å kjøpe boken/bøkene kan du bestille per e-post til mem@image.dk eller kontakte en mynthandler.
En demo over boken finner du her: http://numisbooks.dk/info/demodatabankNO.htm

Løp og kjøp.

(NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 2, Oslo 2012, p. 32 og i fuld version på Samlerforum.no)

 


Tilbage til MEM forsiden