(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

(English)

 

 

Hede's møntbog,

trykt 1964:

Månedens kommentar

Viden for de indviede

 oktober 2004

… en god historie fra Grelber

3. serie

Data fra ca. 1920

 

-----Oprindelig meddelelse-----  

Fra:       Grelber [mailto:grelber@image.dk]

Sendt:   2. juli 2004 20:51

Til:         Ole B. Andrejcak; Ulf Ottosson; Bjørn Ringøy; Michael Fornitz; Per-Göran Carlsson; Kjell W. Riibe; Gunnar The­sen; Kjell Holmberg; Jimmy Häggqvist; coindealer@ ahl­strom-coin.com; Niels E. Stampe; Kjell Z. An­der­sen; Bernt J. Bertelsen; Bengt Hemmingsson; tonkin@tonkin.se; Birger Bentsen; mem@image.dk, + div. Pri­va­te

Cc:            Børge Juul; Jens Pilegaard; Lauritz.com; Nobel Antik; Jørgen Sømod; Jørgen Steen Jensen; 'support@auction.no'; Bjørn Nordbakk; Øyvind Skaar

Emne:    Hede's møntbog, trykt 1964: data fra ca. 1920.

  

GRELBER 06.2004> R-'oplysningerne' i Hedes møntbog trykt 1964 er fortrinsvis baseret på afskrift af Schous data fra ca. 1920. De af Hede benyttede data var således ca. 44 år forældede allerede før møntbogens trykning i 1964. Pr. 2004 er dataene dermed ca. 84 år forældede. Dertil var dataene i sig selv aldeles utilstrækkelige til antals-'udtalelser', da de kun indeholdt sølle 19 privatsamlinger.

 

I de 2 senere ’reviderede’ udgaver trykt 1971 og 1978 (den sidste ved den nuværende leder af Den kongelige Mønt- og Medaillesamling Jørgen Steen Jensen), der stort set kun var uforandrede genoptryk af 1964-møntbogen, foretoges der kun nogle enkelte, tilfældige, overfladiske og minimale R-justeringer, der ikke betyder noget set i den store sammenhæng vedrørende den tæt på fuldstændigt manglende R-revision.

 

Der foretoges simpelthen aldrig nogen systematisk R-revision !  

 

Endvidere kan bemærkes, at af Schou ikke-optalte mønt-eksemplarer solgt på auktioner efter ca. 1920 i særlig ors. Holger Hedes eget mønthandlerauktionsfirma samt i f.eks. NF og andre auktionssteder heller ikke blev taget med af Hede i den oprindelige 1. udgave af hans 1964-møntbog (sic).

 

Et antal uforstandige 'researchere' og professionelle handlere og auktionshuse afskriver alligevel R-'oplysninger' fra Hedes møntbog i forsøg på at vildlede og illudere . . . . . .

 

 

Grundregel i al simplicitet: ”Når en person[:=her Hede]  IKKE har undersøgt  kildematerialet  - herunder de ca. 4.000 dansk-norske trykte  kildemateriale-auktioner -    er denne person[:=her Hede]  IKKE kvalificeret til at udtale sig om sjældenheds-antal. En sådan person[:=her Hede]  skal derfor IKKE foretage nogen som helst sjældenheds-antals-’udtalelser’ overhovedet. I modsat fald er den gennemgående statistiske sandsynlighed, at  eventuelle købere vildledes. En person bliver endvidere IKKE frigjort fra sit retslige ansvar ved at afskrive andres [:=f.eks. Hede’s eller Sieg’s eller NM's] lyverier. Og vildledning af købere med falske, faktuelle ’oplysninger’ er ulovligt.”

 

 
 

http://numisbooks.dk/info/professionelvildledningafklienterne.htm om Markedsføringsloven oplyser:

Det er Dit ansvar, at de faktuelle oplysninger, Du trykker, vitterligt er korrekte.

[§ 2, stk. 4: "Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres."]

 

Loven levner altså ikke mulighed for at forsøge sig med at anvende 'dum-smarte' omgåelses-kneb ved eksempelvis at tilføje ordene "ifølge, formentlig, antagelig, formodes etc.".

[For læse- eller forståelses- hæmmede: herunder udtrykkene "RR iflg. Hede", "RR iflg. Sieg", "X privatejede ekspl. iflg. NM" – du må lovligt kun trykke de () citeringer, som indholdsmæssigt er sande.]

[. . . eller Du skal tilføje de 4 ord: "Men dette er lyv]

 

Du må altså IKKE trykke alle de mange Hede-R'er, som er lyv !

 

[Grelber lære-regel trykt allerede 05.2001: "Da Du ikke véd hvilke mange Hede R'er, som er løgn og hvilke Hede R'er, som alligevel holder sandt, skal Du INGEN R-angivelser fra Hede's bog bruge OVERHOVEDET." ]

 

 

Loven giver Dig altså IKKE ’tilladelse’ til at trykke falske, vildledende, faktuelle ’oplysninger’ bare Du prøver at ’give skylden’ til / ’citere’ / Hede eller Sieg eller NM for den falske ’oplysning’ !

 

Det er DIG, som ryger i fængsel for at trykke den falske 'oplysning'.

 

Her er det passende at læse: Ny dom 04.08.2004 med vidtrækkende følger for mønt-, brugt-, antik- og auktions- brancherne. Skandinavisk professionel fik fængselsstraf for at "udnytte en købers vildfarelse"

 

 

 

 


 

 

 

 

PS Et spørgsmål fra Grelber til Dig:

Er DU indeholdt i gruppen af uforstandige: "Et antal ... 'researchere' og professionelle handlere og auktionshuse afskriver alligevel R-'oplysninger' fra Hedes møntbog ..." ? ? ?

 

 


 

’Researchernes’  undskyld­nings­forsøg:

Jamen, mange andre snyder. Så må man da godt, ikk' ?”

 

(A)             Der er ’mange’ mennesker, som snyder i skat og moms.

(B)             Nogle vil således idiotisk argumentere: ”Jamen, når det er almindelig kutyme, og når der er ’mange’ mennesker, som snyder i skat og moms, så må man da godt”.

 

På lignende idiotisk og ’dum-smart’ måde er der rigtig mange professionelle vildledere i møntbranchen, der spørgende argumenterer: ”Når bare man ’citerer’ sjældenheds-løgnen korrekt ved afskrift fra Hede/Sieg/NM, så må man da godt snyde, ikk’ ?”.

 

Lauritz.com og BJ repræsenterer 07.2003 holdningen: ”Dette er nemlig en helt speciel undtagelse i Markedsføringsloven, der gælder for møntbranchen.” og videre ”Det er jo de facto en mange-årig kutyme i møntbranchen og meget ærefuldt at afskrive Hede R’er, og det er altså også et anerkendt reference­værk, og Hede var da desuden advokat og oven i købet æresmedlem hos Dansk Numismatisk Forening, der ydermere har Hans Kongelige Højhed Prins Henrik som protektor, der jo på fotos trykker hånd med Ridder af Dannebrog Peter Hammerich, der var en særdeles god ven med Nationalmuseets møntekspert Jørgen Steen Jensen, der diskuterer meget lærde numismatiske emner med Sieg-medarbejder Sven Aagaard, som jeg håber på også at få julekort fra i år, der godt kender den forfærdelige Jørgen Sømods elev, og . .”    [forkortet af Grelber].

 

 

En djævel: Ukendskab til loven gør ikke straffri.

 

 

 

 


Tilbage til MEM forsiden