Morten Eske Mortensen, Drejøgade 26 F 501, DK-2100 Kbh Ø - [mem@image.dk]

[The editor can alternatively be reached at grelbers.forlag@numisbooks.dk ]

© MEM     

     bogsamler

(klik for valg-MENU)

(klik for INVESTERINGS analyser)

(privatfotos)

 

[DECLARATION: Denne webside indeholder en god portion satire og bør kun læses af de, som kan tåle sådant]

 

sælges

fra større privatbibliotek

 

..... Antikvarisk numismatisk LITTERATUR fra hele Skandinavien m.m. ....

(english)

.

Markedsdeltagere og gratisbrugere som gerne vil have gratis 'viden' eller låne bøger - klik her.

 

bøger, artikler, særtryk, tidsskrifter etc., eksempelvis:

.

 

Acta num. osloensia 1927-36
Adler 1782-1792
Appelgren 1905-1948
Areen 1938
Aspelin 1896
Bentsen & Andrejcak 2002
Berch 1753-1798
Bergquist 1905

Bergsøe 1888-1916

Bircherod 1701

Bolin 1926-1962

Bramsen 1880
Brenner 1691
Brock 1871-1876
Brögger 1910-1936
Christensen, V.P. 1937
Collin 1855
Erslev 1874-1885
Falck-Muus 1932-1945
Femøren Mdlbl. 1961-1967
Galster 1916-1983
Grandjean 1919-1953
Grelbers julehæfte 1982
Gribbebos julehæfte 1975-1984
Grieg 1929
Grimsgaard 1862
Grüner 1936
Gullbekk 1998
Gustafson 1891-1896

Güthler 1927

Hallberg 1919

Hallenberg 1796-1822

Hartmann 1899-1918
Hatz 1952-1974

Hauberg 1884-1914

Heiberg 1789-1834

Herbst 1849-1878

Hildebrand
B+H+B1829-1937
Hobby 1930

Holm 1917

Holmberg 1928-1941

Holmboe 1835-1874
Holst 1879

Högberg 1961
Jacobsen
1996
Janse 1922

Jensen, Kim 1992
Johansson 1967
Jørgensen 1888

Keilhau 1952
Kieler 1927

Knoph 1777
Krigspengetidende 1919-1920

Larsen 1935

Larsen
1972
Liljegren 1830-1833

Lindtner 2002

Mackeprang 1952

Malmer 1948-1999

Mansfeld-Bûllner 1887-1889

Marck m.fl. 1889

Mathiesen 1989

Medd. f. Myntsamlare 1933-4

Merzdorf 1860

Modeer 1796-1798

Moneta 1932-1935

Morgenstierne 1876-1915
Mortensen
1999
Mulder
1999
Müller 1850-1866

Myntnytt 1938

Myntnytt 1970

Myntsamlernytt 1932-1946

Møntsamlingens
julehistorier

 1980-1995
Mørkholm 1955-1991
Nielsen 1907-1927

Møntsamlerforen. 1896-1916

NFM 1916-1936

NNUM 1936-1999

NNÅ 1936-1993
Num.Medd. 1874-1995

Nöbbe 1906-1950

Ossbahr 1927

Parsons 1916-1926

Person (Gamby)1929-
1990

Platbãrzdis 1963-1965
Ramus 1800-1826

Ramus & Devegge 1832-67

Riegels

Roth 1910

Rundquist 1945

Rygg 1918-1954
Sahlin 1895-1937

Salin 1892-1895

Salmo 1948

Scharling 1869

Scheffer 1753

Schive 1865-1876

Schou 1926

Schröder 1817-1849

Segerstedt 1907

Serrestam, Carlsson
& Hemmingsson 2002
Skaare 1959-1999

Småskrifter 1927-1938-1974

Småskrifter 1935-1939

Sperling 1688-1703

Steenstrup 1893-1897

Stenersen 1881-1912

Stenström 1944-1945

Stiernstedt 1859-1878

Stören 1937

Symbolae Osloenses 1927-42

Särström 1940

Sømod
1989
Thomsen 1827-1866

Tornberg 1843-1875

Tychsen 1779-1803

Waschinski 1952-1959

Werner 1879

Westermark 1961-1999

Whitte 1838

Wideen 1934

Wilcke 1919-1950

Wood 1914

Worsaae 1870

Zoëga 1787-1788

Østrup 1928-1938
 


Auktionskataloger, samlingsfortegnelser etc., eksempelvis:

 

Abildgaard 1817
Anonym 1739 Hamburg
Anonym 1838 xania
Appelgren 1908-1939
Bech 1906-1908
Beireis 1828
Benzon 1885-1888
Berckentin 1759
Bergsøe 1878-1903
Biermann 1853
Bjørnstad 1934
Blom 1906
Bonde 1847
Bruun 1894-1928-2023
Bukowski 1886
Bülow 1827-1829
Clausen 1917-1929
Crona 1937
Danesch.-Samsøe 1732
Davidson 1897
Devegge 1851-1867
Diemar 1884-1901
Dresden 1875
Ehrencron 1711
Ernst 1915
Eschricht 1869
Esmarch 1737
Essen 1834
Frost 1827-1828
Glückstadt 1924
Grimsgaard 1889

Guildal 1920-1930
Hammerich 1855
Hauberg 1881-1935
Hee's Eftf. 1870-1949
Hemmert 1807
Hielmstierne 1786
Hobe 1804
Jacobæus 1702
Jansen 1920
Joachim 1752
Kirchhoff 1910
Klemp 1891
Knoph 1788
Kgl. Møntsamling 1791-1883
Krakau 1892
Kreber 1841
Krohn 1884
Köhler 1759-1760
Lilienthal 1735
Lind 1894-1912
Lynge 1890-1899
Læssøe 1879
Mansfeld-Bûllner 1923
Marck 1897-1900
Mohr 1847
Moltke 1811
Monrad 1841
Mule 1670
Müller 1835
Münter 1836-1839

Naumann 1861
Nielsen 1878
Nissen 1716
Nissen 1730
Petersen 1914-1917
Reichel 1842-1850
Rübner 1810
Sagførernes Aukt. 1906-1958
Scharp 1844-1853
Schmidt 1830
Schou 1927
Schubart 1831
Seck 1991
Selling & Sahlstrøm 1867-84
Seufferheld 1785
Smidt 1870-1874
Soothe 1784-1904
Stiernstedt 1880-1882
Stora Kopparberg 1895
Suhm 1800-1802
Thomsen 1867-1876
Thomsen 1880
Thott 1789-1790
Thorlacius 1830
Timm 1831-1834
Värmlands Museum 1905
Vintmøl 1804
Walker 1830
Wedberg 1912-1913
Wilcke 1922-1946

 

 

 

Journalister eksempelvis fra Politiken og TV2 - og andre - som gerne vil have MEM til at udføre deres research for dem, bedes læse her:

INFO: Noget af det dummeste en journalist kan gøre, er at ville spare på faglitteraturen !

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#PolitikenBrovall

og her http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#TV2forkertTop10liste

INFO: You get exactly as much, as you are willing to pay for. If you pay nothing - you get nothing.

OVERSAT: Hvis du ikke er villig til at betale salæret for en rigtig researcher, så får du heller ikke rigtig research.

 

Et antal markedsdeltagere samler (kun) på auktionskataloger.

De mener, at det slet ikke er nødvendigt at købe 'rigtig' numismatisk litteratur.

Størstedelen af markedsdeltagerne vil dog heller ikke engang købe auktionskataloger.

 

Denne websides ejer [og privatbiblioteksindehaver] får en del anmodninger om [gratis!] viden / markedsdata-information fra markedsdeltagere, som ikke vil bruge de nødvendige penge på at købe et numismatisk fagbibliotek.

(De vil nemlig hellere bruge pengene på mønter).

 

Her er standardsvaret på videns/markedsdatainformations-anmodningerne til alle disse markedsdeltagere:

 

"Find det selv på internettet !" 

 

"Eller køb Dig et 'rigtigt' numismatisk fagbibliotek

- jeg har været villig til at betale for mit."

 

[men jeg vil ikke betale for Dig]

                                                                                                                                            


 

Markedsdeltagere og gratisbrugere som gerne vil have gratis 'viden' eller låne bøger - klik her.

 

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

 

INTRO

Er det egentlig ikke et voldsomt IRRITERENDE problem, Du har ?

( " Jamen, godt nok er viden penge værd, men jeg vil altså helst ikke betale for viden.

Er den slags virkeligt nødvendigt ? ")

HUSK: Du får IKKE MINDRE end Du er villig til at betale for, men Du får HELLER IKKE mere,

end Du er villig til at betale for.

 

Stil nu Dig selv dette spørgsmål: "Hvad er jeg faktisk villig til at betale for ?".

Først når Du har svar på dette spørgsmål, bør Du tale business med andre.

LÆREREGEL: Den, som har bedre viden end andre, kan tjene penge

.... Men DET véd Du jo slet ikke noget om !

 

Med dårligere viden end de øvrige markedsdeltagere, er det derimod DIG, der har tabsbetaler-rollen . . .

    

INTRO#2

;>) Fem grunde til at private samlere og museumsfolk og arvinger ikke har brug for markeds-data-informationerne i Møntpris-Årbøgerne:

 

A)    Private samlere og museumsfolk har ikke noget imod at betale for meget for de mønter, som de byder på eller køber.

 

B)    Private samlere og museumsfolk og arvinger har ikke noget imod at sælge mønter fra deres samling for billigt.

 

C)    Der er ingen grund til, at private samlere eller museumsfolk skal have kvalificeret data-information om den reelle ’almindelighed’ af de mønter, som de byder på eller køber.

 

D)    Der er ingen grund til, at private samlere eller museumsfolk eller arvinger skal have kvalificeret data-information om den virkelige sjældenhed af de mønter, som de sælger fra deres samling

 

E)    Der er ingen grund til, at private eller museumsfolk eller arvinger skal besidde kvalificeret data-information, der kan bidrage til at ’slå markedet’.  Den slags er kun nødvendigt for de udvalgte, seriøse markedsdeltagere.                                                                                                                                            

 

Er udkommet 2019 (v. 3.02), 1.600 pp i 3 bind. A4, 22.200 nos. /

Markedsdeltagere og gratisbrugere som gerne vil have gratis 'viden' eller låne bøger - klik her.  


 

(english)(top)

Forlagsfortegnelser: NY LITTERATUR

Num. BIBLIOGRAFIER, FEST- & MINDE- SKRIFTER etc.

Div. ANTIKVARISK LITTERATUR etc.

Liste over LITTERATUR FORFATTET AF MEM  

Oplagspolitik & prispolitik vedr. num. publikationer

 

MASTERLISTE over SKANDINAVISKE offentlige Mønt-AUKTIONER 1684-1970-2003

Skandinaviske møntsamlere m.m. 1800-2000

Vil Du gerne købe DEN bog, som desværre ingen endnu har fremstillet ?  

De 17 vidunderlige fordele ved MANCO-lister 

Prisprutning og rabatsatser

Kopi-distribution

re.: overtrædelse af OPHAVSRETSLOVEN

(english)(top)

Citater om DANSK-NORSK MYNTPRIS-ÅRBOK

Citater om SVENSKA MYNTPRIS-ÅRSBOKEN

Citater om SKANDINAVISK MYNTPRIS-ÅRBOK

Citater om NORDISK SEDDELPRIS-ÅRBOK

Citater om AFKRYDSN.LISTE DANSK-NORSKE AUKT.-KAT. 1684-1998

Citater om NNF-Nytt INDEX 1971-1997

Citater om PUBLICIST-virksomhed 1974-1999

Citater om ROMAN COIN PRICE YEARBOOK

 (annonce exponering årbøger)  

Udenlandske fuldtekst-anmeldelser  

Div. nye fuldtekst-anmeldelser (2000-2001)

 

   Andet:

C.T.Jørgensen: Om Mönttyper-I, 1886 (foredrag) [også om sjældenheds-antal]

C.T.Jørgensen: Om Mönttyper-II, 1886 (foredrag) [også om sjældenheds-antal]

L. Chr. Petersen: En Odense Møntsamlers Virksomhed, 1926 

Anonym: Hyldestsang til dr. J.W.Wilcke, 19xx 

B.F.Brekke: Norske samlererindringer, 1996 

Per-Göran Carlsson: Den svenska myntmarknadens utveckling 1969-1999, 1999 

Per-Göran Carlsson: Raritetsfilosofi, 2003 

John G. Matsusaka: Explaining the Market Price of the Tribute Penny: Evidence from 132 Auctions, 2004 (PDF) 

Per-Göran Carlsson: Den svenska myntmarknadens utveckling 1999-2009, 2009 (PDF)  

Blandede fotos af mønter, medailler, tegn, poletter og lign. metal til brugernes adspredelse

 

INVESTERINGs resultat Samling XX 2000 / For personer med den rette økonomiske indsigt

INVESTERINGs resultat guld YY 1991 / Specialanalyser 

INVESTERINGs resultat guld ZZ 1998-2000 /

INVESTERINGs resultat frimærker PL 1999-2004 Chok-tab for privatsamler /

INVESTERINGs resultat pengesedler 2007-2009 Chok-tab for private investorer /

GULDmønter: 'katalog' over L.E.Bruuns samling af 565 styk dansk-norsk guld (sælges om nogle år)  

Er der en anden samling (måske Din egen), Du gerne vil have lavet et special-'katalog' over ? Se eksempel her , her , her og her  

Analyse for bestemt mønt-1 1994-2000 [cf. Zinck-I]  

Analyse for bestemt mønt-2 1994-2000 [cf. Zinck-I]  

Analyse for bestemt mønt-3 1994-2000 [cf. Zinck-I]  

Analyser for diverse mønter [cf. Zinck-I]  

Vurderings-/opråbs-politik ? : vurdering/opråb versus salg [cf. Zinck-I]  

Vurderings-/opråbs-politik ? : vurdering/opråb versus salg [Nordens dygtigste møntauktionshus]  

Kompetence ? : auktionshus / køber [Nordens dygtigste møntauktionshus]

Mener Du, det har økonomisk betydning på forhånd at vide, om en specifik mønt sælges kun i  eet exemplar eller i flere expl. på Zinck-auktionerne ? Så klik her  

Analyse for bestemt mønt-4 1979-2000 [cf. Zinck-II]  

Analyse for bestemt mønt-5 1990-2000 [cf. Zinck-II]  

Analyser for diverse mønter [cf. Zinck-II]  

Analyse for bestemt mønt-6 1980-2002 [cf. Zinck-III]

Zinck I-VIII (indeks)

Ultimativ analyse for bestemt mønt-7 1900-2001 [demo på 101 års kildemateriale]  

Mega-ultimativ analyse for bestemt mønt-8 1804-2001 [demo på 197 års kildemateriale]

Analyse: Prisudvikling på dansk-norske mønter 1990-2014 - gevinst 

Analyse: Prisudvikling på dansk-norske mønter 1990-2014 - tab 

Rapport fra Benzon's auktion I 1885  

Rapport-a fra Bech's auktion II 1906  

Rapport-b fra Bech's auktion II 1906  

Rapport fra H.Ernst's auktion 1915  

Rapport fra Glückstadt's auktion 1924  

Foromtale af L.E.Bruun's doublet-auktion 1925  

Rapport fra Hauberg's auktion 1929  

Tabel over auktionshusenes køber- & sælger- salærsatser  

(english)(top)

Websider: < http://numisbooks.dk/ >

< http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/mem.htm >

Komplet bibliografi 1974-1999 findes på:

< http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm >

Fuldtext anmeldelser findes på:

< http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memanm.htm >

 

 

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm#Auktionshuse-forlanger-25-til-41-procent-i-salaer-for-research-etc

 


 

http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm

 

     

                              Er udkommet 2017, 642 pp., 7.000 nos. /                                          Er udkommet 2011, 659 pp., 1.800 nos. /                                     Er udkommet 2017, 606 pp., 6.000 nos. /               

 

  

                  Er udkommet 2018, 578 pp., 7.000 nos. /                  LEB er udkommet 2017, 425 pp. A4, 7.127 nos. /

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

    

                          Er udkommet 2019, 614 pp. A4, 7.000 nos. /                  Er udkommet 2019, 130 pp. A4, 1.000 nos.  /                      Er udkommet 2020, 612 pp A4, 10.300 nos.  /

 

   

Er udkommet 2022 (v. 5.0), 1.502+117+762 pp. i 3+1+1 bind A4, 24.817+1.658 nos.