Forlagsfortegnelser

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(home) (klager)

Morten Mortensen, Eget hobby-Forlag

Drejøgade 26 F 501, DK-2100 København Ø. E-mail: mem@image.dk http://numisbooks.dk/

postgirokonto (nu Danske Bank): reg. nr. 1551 - konto 7 34 49 29. SwiftBIC: DABADKKK. IBAN: DK86 3000 0007 3449 29 (konditioner)

 

1. DKK 600 Køberne på auktionen over Ole Devegge´s Mönt- og Medaille- Samling II 2den April 1867 Oplag: 75 expl. - info / anm / foto     [udgivet i 1979 - og stadig ikke udsolgt]

 

2. DKK 100 Køberne på auktionen over Ole Devegge´s Mynt- og Medaille- Samling III 23de Marts 1866 Oplag: 75 expl. - info / anm     [udgivet i 1979 - og stadig ikke udsolgt - o.s.v.]

 

3. DKK 200 The buyers at the auction of C.J. Thomsen´s medieval coins September 22 1876 - info / anm / foto

 

4. DKK 100 Fortegnelse over J.F.v.Hegermann-Lindencrone´s Mønt- og Pengeseddel- Samling Oplag: 100 expl. - info

 

5. DKK 200 Køberne på auktionen over J.P.B.Grimsgaard´s Samling af norske Mynter og Medailler 5te December 1889 - info / anm / foto

 

6. DKK udsolgt Morten Eske Mortensen & Jørgen Sømod: Bremerholms Kirckis Fattige Oplag: 148 expl. - info / anm / foto

 

7. DKK 600 Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger Oplag: 150+27 expl. (kun antikvarisk) - info / anm / foto

 

8. DKK 150 Køberne på auktionen over J.V.Bergsøe´s Samling af Trankebar-Mønter 29de Oktober 1895 Oplag: 100 expl. - info / anm 

 

9. DKK 150 Køberne på auktionerne over H.V.M.Marck´s danske Medailler og Jeton´s 27. April 1897 & 26. Maj 1900 Oplag: 100 expl. - info / anm / foto

 

10. DKK 900 Køberne på auktionen over en Møntsamling tilhørende H.V.M.Ernst den 29. November 1915 Oplag: 26+19 expl. (kun antikvarisk) - info / anm / foto

 

11. DKK 150 Køberne på auktionen over C.L.Rübner´s Samling af antique og moderne Mynter og Medailler Aalborg den 1 May 1810 - info / anm / foto

 

12. DKK 150 Køberne på auktionen over en Samling danske Mynter fra Middelalderen d. 29de April 1889 (P.C.Hauberg - V) - info / anm / foto

 

13. DKK 500 Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktions-kataloger 1684-1998. Oplag: 194 expl. (kun antikvarisk) - info / citater / anm / demo / foto 

 

14. DKK 500 L.E.Bruuns dansk-norske guldmøntsamling 500-1923 (kommer snart til salg her i staden) (564 styk) Oplag: 11 expl. - info / demo

 

15. DKK 750 Privatsamling Holger Hede, 2001. Oplag: 6 expl. I-II-III - info / demo

 

16. DKK 500 Olaf Secks danske guldmøntsamling 500-1917, 2001. Oplag: 3 expl. - info / demo

 

17. DKK 995 Zinck's møntsamling I-VIII 1448-1972. Et indeks - og et Priskatalog over Danmarks og Norges mønter m.v. 1448-1972 med 3.281 auktionspriser fra offentlige auktioner 2001-2004 Oplag: 20 expl. -  / demo

*****************************************************************************************************************

publikationer udgivet af:

GRELBER´S FORLAG S.m.b.A. CVR: 34 88 22 23

http://grelbersforlag.dk/info/forlagsfortegnelserDKgrelbersforlag.htm#grelber

Oprettet 1982. Et uafh., filantropisk etablissement bl.a. for udbredelse af mere ærlighed og mindre snyd i møntverdenen.

Et af forlagets specialer er udgivelse af kritiske og stærkt satiriske publikationer. Forlaget har en præference for at føre retssager vedrørende principper.

Grelbers Forlag sælger IKKE auktionsudbuds-analyser, sjældenheds-undersøgelser, proveniens-analyser etc. eller kommercielt betonede effekter.

Alle bidragsformer til dækning af omkostningerne og dermed begrænsning af underskuddene er velkomne.

c/o Drejøgade 26 F 501, DK-2100 København Ø. E-mail: mem@image.dk

c/o postgirokonto (nu Danske Bank): reg. nr. 1551 - konto 7 34 49 29. SwiftBIC: DABADKKK. IBAN: DK86 3000 0007 3449 29

 

1. DKK 100 Grelber´s Julehæfte 1982 Oplag: 127+9 expl. (kun antikvarisk) - info / foto

 

2. DKK 100 Gribbebo´s Julehæfte 1983 Oplag: 208 expl. (kun antikvarisk) - info / foto

 

3. DKK frit Norman Lindtner: Ors. Hedes medskyldighed i et tyveri fra L.E.Bruuns samling. Bilag til Gribbebos Julehæfte 1983 (foredrag) 2. oplag - info

 

4. DKK 400 Festskrift til Jørgen Sømod. 1944 24. maj 1984. Oplag: 303 expl. (kun antikvarisk) - info / anm / demo / foto

 

5. DKK 10 numismatisk rapport. meddelelser fra dansk numismatisk forening. INDEX til bladets 5 første årgange 1978-1982 med tillæg af 1983 - info / anm / foto

 

6. DKK 10 Særudstilling af Christian IV´s store danske guldmønter (sort-hvid udgave) Oplag: 10.000 expl. - info

 

7. DKK 20 Særudstilling af Christian IV´s store danske guldmønter (fire-farvet udgave m bagside-tabel) Oplag: 12.000 expl. - info / foto

 

8. DKK udsolgt Nytårsbrevet 31. december 1992: Numismatisk research Oplag: 50 expl. - info / foto

 

9. DKK 15 L.E.Bruuns møntsamling. Hele sandheden om ´Smørmandens guldskat´ Oplag: 4.000 expl. - info / anm

 

10. DKK 10 3-mands bestyrelsen for L.E.Bruuns samling har gjort sig selv inhabil Oplag: 400 expl. - info

 

11. DKK 10 Nytårsbrevet 31. december 1993: H.H.Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser Oplag: 175 expl. - info

 

12. DKK 25 RETTELSER OG TILFØJELSER TIL: Holger Hede: Auktion III. Nogle korrektioner til B.Ahlströms og Bruun Rasmussens auktionskatalog. Oplag: 500 expl. (snart udsolgt) - info / anm / foto

 

13. DKK 50 10 ÅRS SKRIVERIER fra Jørgen Sømod 1984-1994 Oplag: 200 expl. - info / anm / foto

 

14. DKK 10 Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II Oplag: 525 expl. - info

 

15. DKK 10 Når sindet er i kog bør pennen ligge kold. Eller: Et åbent brev til Morgenavisen Jyllands-Postens møntskribent - info

 

16. DKK 100 Advokat Axel Ernst´s og Frøken Alfrida Ernst´s Legat til Fremme af Numismatisk Forskning i Danmark. Beretning om 25 års virke 1970-1994. Et Jubilæumsskrift. Oplag: 300 expl. - heraf destrueret 150 expl. - info / anm / demo / foto

 

17. DKK 100 docuumentation. 1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR. eller: eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier. - fotografscoop / info / citater / anm / demo / foto

 

18. DKK 300 Publicist-virksomhed 1974-1999 Oplag: 117 expl. - info / citater  / anm / demo / foto

 

19. DKK 300 Bibliografi 1974-1999 - info / anm

 

20. DKK frit re.: OVERTRÆDELSE AF OPHAVSRETSLOVEN Oplag: 160 expl. - info / anm

 

21. DKK 10 Gode metoder til at tabe penge ved mønt-investering Oplag: 200 expl. - info / anm 

 

22. DKK 10 Gode tilfælde af tilsnigelser vedr. sjældenheds -'undersøgelses'-resultater og -raritetsgrader Oplag: 200 expl. - info / anm 

 

23. DKK 10 Brugsanvisning ang. trykning af sjældenheds-undersøgelser i møntauktions-kataloger. + Forklaring af svære ord og formuleringer vedr. sjældenhed af mønter (samt hvad katalogforfattere skriver for at slippe udenom research-arbejdet) Oplag: 200 expl -  anm.

 

24. DKK 10 AUKTIONSHUSES 'EKSPERTER', eksterne specialisters & konsulenters økonomiske værdi, samt sælger-tab (= køber-gevinst). + FORBRUGERINFORMATION: researchere Oplag: 200 expl. -  anm

 

25. DKK 100 Specialtema. Diverse artikler om mønt-auktionshuses sjældenheds-'undersøgelser' / -'udtalelser'. (1. hæfte). Særtryk af Numismatiskt Forum nr. 4, Åtvidaberg 2001. 34+[8] pp. Grønt omslag. - anm / foto / foto

 

xx. DKK 20 Nytårsbrevet 31. december 2004: Appendiks. Sjældenheds-antals-udtalelserne i Zinck-katalogerne er ikke tilforladelige, 2004. -  / demo

 

xx. DKK 70 Jørgen Richard Andersen, i karambolage med loven ? Også formand i en ejerforening. Advokat Niels ’mange kasket’ Hupfeld, opkræver rykkergebyrer à 300 kr. Ansat af E/F Drejøgården, 2005. [Notabene: ikke numismatik - hæftet er bl.a. samfundsgavnlig brugsanvisning i at tæve advokater]. - demo / foto 

 

xx. DKK 100 En Århus-historie fra H.C. Andersen 200-året helt på højde med det klassiske eventyr om Dolly Dyt og de 5 små bøvede bamser eller i hvert fald det med Røven og rænnebærrene eller måske kun eventyret om Den dumme Ælling, 2006. [Notabene: lidt numismatik krydret med ytringsfrihedsloven og en stor del foreningsjura (vil Du heller ikke smides ud, bare fordi Formanden personligt ikke kan lide Dig eller Dine kritiske skriverier ?) - hæftet er bl.a. også samfundsgavnlig brugsanvisning i at tæve advokater]. - demo / foto 

 

xx. DKK 200 Appendiks til PHK-indekset. Angivelserne af sjældenheds-antal i Poul-Henning Knudsen-katalogerne er ikke tilforladelige. Auktionshuset var bevidst om, at det systematisk trykte falske ’oplysninger’ om sjældenheds-antal, hvorved bydere og købere vildledtes. Vildledningen kan have haft indflydelse på størrelsen af de realiserede hammerslagspriser, som er angivet i indexet. Ifølge markedsførings- og bedrageri- lovgivningen er det direkte ulovligt og strafbart at vildlede købere med falske, faktuelle ’oplysninger’ samt "at udnytte en købers vildfarelse", særtryk nytår 2012, [160] sider. ISBN 978-87-87849-36-4

 

xx. diverse udgaver af massemedierne "Månedens Kommentar" og "Småskrifter for møntsamlere" og "Staevningstidende for møntsamlere" 

 

dec. 2004


 

Følgende af Jørgen Sømods tidligere publikationer kan fås f.eks. via:

GRELBER´s FORLAGSEKSPEDITION

- Et non-profit distributionsagentur -

c/o Drejøgade 26 F 501, DK-2100 København Ø. E-mail: mem@image.dk

c/o postgirokonto 7 34 49 29

 

DKK 150 Jørgen Sømod: Danmarks og Norges mønter 1448-1540 (1967) 

 

DKK 200 (P.Hauberg): Afbildninger af Danmarks mønter indtil 1241 samt tillæg Grenaafundets mønter (1974) 

 

DKK 175 Carl Lund-Jensen & Jørgen Sømod: Fortegnelse over frimærkepenge (1975) (kun antikvarisk) 

 

DKK 250 Jens Jacob Weber: Fortegnelse over en stor Samling Guld og Sølv Medailler samt andre rare Mynter, afgangne Blytækker Peder Pedersen Nygaards Stervboe tilhørende. 1780 (Genoptryk 1976) Oplag: 200 expl. (kun antikvarisk) - foto

 

DKK 50 C.F.Herbst: Beskrivelse af Bjergsted Fundet. 1867 (Genoptryk 1978) 

 

DKK 50 Sophus Bergsøe: Nogle danske Mønter fra Middelalderen i fremmede Samlinger. 1882 (Genoptryk 1978) 

 

DKK 150 Jørgen Sømod: RETTELSER OG TILFØJELSER TIL: Holger Hede: Danmarks og Norges mønter (1978) Oplag: 1.000 expl. (kun antikvarisk) 

 

DKK udsolgt Fortegnelse over Henning Burgunders samling af Spillemærker med opnåede salgspriser (1979) 

 

DKK 500 Czechoslovak Ministry of The Interior. SECRET Report on Forgery carried out in Sachsenhausen Concentration Camp. 1945 (Genoptryk 1981) (omtrent udsolgt) 

 

DKK 50 1974-1984. BIBLIOGRAFI. Morten Eske Mortensen 1959 5. november 1984 (1984) Oplag: 249 expl. - info / anm / foto

 

DKK 150 Gribbebos Julehæfte 1984 (1984) Oplag: 206 expl. (omtrent udsolgt) - info / foto

 

DKK 250 SKUESAG eller Et beskedent bidrag til Peter Hammerichs minde (1984) Oplag: 54 expl. (kun antikvarisk) - info / anm / foto

 

DKK udsolgt Swedish transportation tokens. Collected by A.C.Hazevoet. Continued by F.J.Bingen. Now a part of the lawyer Ole Andersen collection. Exhibition 2nd European Token Conference Copenhagen 1985 (1985) 

 

DKK 350 Svinske historier (1989) Oplag: 400 expl. (kun antikvarisk) - info / foto

 

DKK frit Fjortenpenningvisen (1990) 

 

DKK frit Nytårshilsen 1992: Kopiér og send videre - gerne anonymt (4. januar 1992) 

 

DKK 50 10 ÅRS SKRIVERIER fra Morten Eske Mortensen 1984-1994 (1994) Oplag: 200 expl. - anm / foto

 

***************************************************************************************************************

 

Følgende udgivelser fra andre forlag kan erhverves f.eks. via:

GRELBER´s FORLAGSEKSPEDITION

- Et non-profit distributionsagentur -

c/o Drejøgade 26 F 501, DK-2100 København Ø. E-mail: mem@image.dk

c/o postgirokonto 7 34 49 29

 

DKK 300 Hans Erik Mathiesen: Grækernes mønter, Aarhus Universitetsforlag (1988) (kun antikvarisk) - info / foto 

 

DKK 10 Møntsamleren. INDEX årene 1984-1989 (1989) Oplag: 400 expl. - heraf destrueret 250 expl. - info / anm

 

DKK 20 Danish Token Club Medlemsblad. Kumuleret stikordsregister. Bind I-III 1979-1988 (1989) - info / anm

 

DKK 225 Danske guldmønter. Direktør Olaf Seck´s samling. Danish gold coins. The collection of the late Olaf Seck, Bruun Rasmussen Kunstauktioner 554 (1991) Oplag: 2.000 expl. - heraf destrueret 210 expl. (kun antikvarisk) - info / anm / foto

 

DKK 10 Møntsamleren. INDEX årene 1990-1994 (1995) Oplag: 250 expl. - heraf destrueret 100 expl. - info

 

DKK 20 Danish Token Club Medlemsblad. Kumuleret stikordsregister. Bind I-V 1979-1994 (1996) Oplag: max. ? 100 expl. - info

 

DKK 400 Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96. 7.000 hammerslagspriser fra offentlige auksjoner (1996) (kun antikvarisk) - info /citater / anm / demo / foto

 

DKK 400 Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96. 7.000 klubbade priser från offentliga auktioner (1996) (kun antikvarisk) - info /citater / anm / demo / foto

 

DKK 300 Nordisk Seddelpris-Årbok 1997. 7.000 hammerslagspriser fra offentlige auksjoner (1997) - info /citater / anm / demo / foto

 

DKK 500 Roman Coin Price Yearbook 1996/97. Imperial,vol. I: 31 BC-AD 138. 10.000 hammer prices from public auctions (1997) - info /citater / anm / demo / foto

 

DKK 350 Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98. 12.000 hammerslagspriser fra offentlige auksjoner (1998) - info /citater / anmdemo / foto

 

DKK 300 Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98. 9.000 klubbade priser från offentliga auktioner (1998) - info /citater / anm / demo / foto

 

DKK 150 NNF-NYTT. INDEX årene 1971-1997 (1998) Oplag: 600 expl. - info /citater / anm / foto

 

DKK 400 Svein H. Gullbekk: Norsk numismatisk bibliografi. 3.762 registreringer (1998) (udsolgt på 3 måneder) - info / anm / foto 

 

DKK 400 Mulder & Purves: Bibliography of orders and decorations. 3.331 registreringer (1999) Oplag: 400+68 expl. (udsolgt på 14 måneder) - info / foto 

 

DKK 500 Roman Coin Price Yearbook 1996/97. Imperial, vol. II: AD 138- 254. 13.000 hammer prices from public auctions (1999) - info /citater / anmdemo / foto

 

DKK 500 Roman Coin Price Yearbook 1996/97. Republican: 280 BC – BC 31. 9.000 hammer prices from public auctions (1999) - info /citater / anmdemo / foto

 

DKK 600 Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000. 17.000 hammerslagspriser fra offentlige auksjoner (2000) - info /citater / anmdemo / foto

 

dec. 2004


Tilbage til MEM forsiden