(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (auktionshuses 'eksperter' og eksterne specialister / konsulenter) (forbrugerinformation / researchere: rating-skala fra 0 til 100 point)


Advarselsliste !

Navne på bl.a. mere end 50 ’researchere’ der 1979-2019 offentligt på tryk

har snydt og svindlet og vildledt markedet med falske sjældenheds-’antal’ – uden at have undersøgt 'kildematerialet' ! ! !

 

NOTE: Ny artikel "Kildematerialet - del 7" er uploadet 01.11.2019 nederst på denne side.

 


Hvis du vil se, hvordan du bliver snydt i auktionsbranchen så kig her: http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm

 

FORBRUGERINFORMATION: researchere *     [* Artiklen er første gang offentliggjort år 2001]

 

Hvilke af auktionshusenes fastansatte 'researchere', semi-'researchere', afskrivere, andre forfattere, andre afskrivere samt freelance researcheren

har faktiskt i forb. med trykning af sjældenheds-undersøgelses-resultater/-udtalelser gennemgået kildematerialet ?

 

[ Korrektioner / tilføjelser: såfremt Du kan bidrage - f.eks. ved at foreslå Dit eget navn - fremsend da besked via email mem@image.dk . ]

 

C.T. Jørgensen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

H.H. Schou: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Holger Hede: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Bjarne Ahlström: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Finn Andersen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Herluf Fjeldgaard Andersen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Jack Antonsen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Lars Barth: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Jan Bendix: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Birger Bentsen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Henrik Berndt: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Peter Bjørnstrup: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Bernhard F. Brekke: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Lars Brix: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Dan Carlberg: har IKKE gennemgået kildematerialet  

CoinArchives: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Dansk Numismatisk Forening (DNF): har IKKE gennemgået kildematerialet  

Roberto Delzanno: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Ebuy.dk: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Sten Runar Eek: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Preben Eriksen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Axel Ernst: har IKKE gennemgået kildematerialet

Ottar Ertzeid: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Roland Falkensson (og klik ogsaa her): har IKKE gennemgået kildematerialet  

Peter Flensborg: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Michael Fornitz: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Georg Galster: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Joh. G. Guildal: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Mogens Hansen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Anders Harck: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Heritage: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Jens Hermann: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Hans Hirsch: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Gert Hornung: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Flinke Thomas: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Henrik Jensen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Jørgen Steen Jensen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Uno Barner Jensen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Roger Jonsson: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Børge Juul: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Andreas Kaiser: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Matas Kalvaitis: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Kurt Knudsen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Poul-Henning Knudsen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Kjetil Kvist: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Fritz-Rudolf Künker: har IKKE gennemgået kildematerialet

Hans Henning Larsen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Kurt Guldborg Larsen: har IKKE gennemgået kildematerialet

Norman Lindtner: har IKKE gennemgået kildematerialet

Eirik Myge: har IKKE gennemgået kildematerialet

Myntkompaniet: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Michael Märcher: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Henrik Möller: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Mønthuset Danmark: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Cezar Nan: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Preben Nielsen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Bjørn Nordbakk: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Ulf Nordlind: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Preben Olsson: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Frank Pedersen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Vladimir Peresekin (i 2010 ekskluderet fra DNF) har IKKE gennemgået kildematerialet  

Philea: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Jens Pilegaard: har IKKE gennemgået kildematerialet    

Preben Randløv: har IKKE gennemgået kildematerialet

Finn Rasmussen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Göran Reutlert: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Kjell Riibe: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Bjørn Ringøy: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Roberto Russo: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Øyvind Rykke: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Frovin Sieg: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Skanfil: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Øyvind Skaar: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Preben Skaarup: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Karl Sæthre: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Gunnar Thesen: har IKKE gennemgået kildematerialet   

Detlef Tietjen: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Anton Tkalec: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Tonkin: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Christian Trabjerg: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Sten Törngren: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Peter Vik: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Michael Wagner: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Julius W. Wilcke: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Johan Ågren: har IKKE gennemgået kildematerialet  

Sven Aagaard: har IKKE gennemgået kildematerialet  

DU selv: har IKKE gennemgået kildematerialet  

De ovenstående har IKKE engang været villige til bare at indkøbe det nødvendige kildemateriale

Morten Eske Mortensen: HAR gennemgået kildematerialet (men desværre 

                                                       kun for et fåtal, udvalgte mønter)

 

Der er altså kun MEM-undersøgelser at kopiere efter (NB hel/delvis kopiering uden MEM-forhåndstilladelse medfører stævning).

Såfremt læseren af en eller anden økonomisk baseret grund har behov for at studere en detailleret rating af ovennævnte researchere på en samlet rating-skala fra 0 til 100 point, så klik her.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTABENE: KUN hvis Du HAR gennemgået kildematerialet, har Du et grundlag til at kunne trykke sjældenheds-undersøgelses-resultater/-udtalelser. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Hvis Du har UNDLADT at gennemgå kildematerialet, kan du uheldigvis IKKE TRYKKE en sjældenheds-'undersøgelses'-'udtalelse' med specifik antalsangivelse, da Du i så tilfælde vildleder køberne !

Og Du ønsker jo ikke offentligt at blive betegnet 'snydepels' eller noget værre, vel ?  Strfl. § 279  

(Se nærmere på dette link: "Gode metoder til at tabe penge ved mønt-investering")

(Se nærmere på dette link: "Gode tilfælde af tilsnigelser vedr. sjældenheds -'undersøgelses'-resultater og -raritetsgrader")

(Se også nærmere på dette link: "Brugsanvisning ang. trykning af sjældenheds-undersøgelser i møntauktions-kataloger")

(Se nærmere på dette link: "Auktionshuses 'eksperter' og eksterne specialister / konsulenter")

Stævningslisten: http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm#Staevninglisten-kandidater  

 

Du må i så fald nøjes med kun at bruge tillægsord, eksempelvis: 

"sjælden" / "meget sjælden" / "yderst sjælden" 

UDEN specifik antalsangivelse. (R-systemet er også talspecifikt)

 

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Falske-sjaeldenhedsantal-afsloeres-nemt-via-Database-Aarboekene

 

mange sympatetiske hilsener fra

gæsteskribenten

08.2001+05.2004+02.2006 

(med senere tilføjelser)

ærbødigst

Grelber


 

HUSKEREGEL: Hvis Du  ikke "har tid til"  at undersøge kildematerialet , skal Du selvfølgelig heller IKKE TRYKKE sjældenheds-'undersøgelses'-'resultater'/-'udtalelser'.

 

En lignende regel gælder også for kanalsvømmere: Hvis Du  ikke "har tid til"  træningen, skal Du selvfølgelig heller ikke kaste Dig ud i Den Engelske Kanal: Du dør af det !


 

Vildledende salgsmateriale medfører erstatningsbetaling

 

Danske Bank er ved en række domstolskendelser blevet dømt til at betale erstatninger i million kroners klassen, fordi Danske Bank havde trykt vildledende salgsmateriale (cf. Hafnia sagen).

 

Alle – incl. møntauktionshuse – som trykker vildledende salgsmateriale, påfører sig selv erstatnings­ansvar i overensstemmelse med lovens bogstav. Herudover må nok påregnes yderligere en negativ økonomisk faktor: "badwill" i markedet !


(Besked uploaset maj 2019:)

Advarselslisten med de bl.a. mere end 50 navne på upålidelige ’researchere’, der 1979-2019 offentligt på tryk har vildledt markedet med falske sjældenheds-’antal’,

kan ses på web her: http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm

Websiden har også klik-links, så du kan more dig med på din egen skærm at se fantastiske ’dumheds’-eksempler J fra de individuelle ’researcher-navne’.

 

http://numisbooks.dk/info/kendtafhvem.htm

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Falske-sjaeldenhedsantal-afsloeres-nemt-via-Database-Aarboekene

 


Kan du tåle at se snesevis af tilfælde, hvor auktionshusenes mønteksperter professionelt vildleder de tusindevis af potentielle bydere med falske sjældenheds-’antal’ ?
På dette link: http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm
kan du se talrige tilfælde på, hvordan bl.a. de ovenfor listede 50+ 'researchere' har vildledt de tusindevis af andre ligeså u-vidende markedsdeltagere med falske sjældenheds-antal,

fordi 'researcherne' ikke havde undersøgt kildematerialet - herunder de ca. 6.000 auktioner.

 

Alle de forfattere, som har fået deres navn nævnt på ADVARSELS-listen, skal man altså ikke afskrive sjældenheds-antal fra ! !
 


I toppen af denne webdiskussionstråd https://samlerforum.no/viewtopic.php?f=51&t=16491&sid=57564863c1f4b613dbced73fd477cef8 oprettet den 22.05.2019

kan du se et helt aktuelt eksempel fra maj måned 2019 på, hvordan det går,

når ’researchere’ og ’eksperter’ ikke har villet indkøbe den nødvendige research-litteratur til at kunne udtale sig om ’antal mønteksemplarer i privateje’.

Auktionshuset vildleder og snyder simpelthen de tusindevis af u-vidende markedsdeltagere.

 

http://www.bruun-rasmussen.dk/sold-items.do?pg=1&t=c&iid=301263993&cid=522&mode=detail

 

http://numisbooks.dk/info/faengselsdomforudnyttelseafkoebervildfarelseDK.htm

http://numisbooks.dk/info/auktionshusdoemtforatvildlede.htm

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Sagsoegningsmanden-Ny-2021-snyder-staevning-er-udtaget

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Sagsoegningsmanden-Ny-2022-snyder-staevning-er-udtaget

 


 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#De-falske-sjaeldenheds-antal-fra-Ottar-Ertzeid-og-Roland-Falkensson---og-Sven-Aagaard-og-Roberto-Delzanno-og-Hede-Sieg-og-NM-SM-etc

 

 

Se eksempelvis her:

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Fa-Kuenker-auction-house-and-Doktor-Andreas-Kaiser-plagiarizes-Danish-numismatist-Joergen-Soemod

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed-Katalog-over-Samling-Ottar-Ertzeid.htm#Roland

http://numisbooks.dk/info/misbrugafAagaardsregistreringsdata.htm#Tonkin-2018-anvender-ufuldstaendige-antals-registreringer-af-Roland

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#MIS-AB-indfoerer-kildemateriale-paa-kun-71-styk-auktioner

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Roberto-Delzanno-besoeger-2023-MEMs-researchlitteraturbibliotek

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Roberto-Delzanno-boeger-er-til-en-vis-skade-for-numismatikken-med-FALSKE-sjaeldenheds-antal

http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm

 

Salget af Ottar Ertzeid møntsamlingen: Falske og vildledende sjældenheds-antal samt ’kopiering’ / plagiering /

uden skam anvendt til helt bevidst at snyde byderne fra deres penge.”

 

Se ordforklaring vedrørende sjaeldenhed.

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Det-tog-kun-3-uger-for-MEM-at-vinde-sin-seneste-retssag

 

 

.
RR iflg. Herr XYZ (men det er lyv) (og ulovligt)

 

 

Til alle de nysgerrige Læsere oplyses: "Hvis du virkeligt gerne vil læse de for DNF pinlige og skændige detailler fra retspapirerne, skal du klikke på dette weblink her:":

 http://numisbooks.dk/info/RRmendeterlyvdel19.htm

 

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#I-var-alle-sammen-blevet-DIREKTE-advaret

 

 

http://numisbooks.dk/info/faengselsdomforudnyttelseafkoebervildfarelseDK.htm

http://numisbooks.dk/info/auktionshusdoemtforatvildlede.htm

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Sagsoegningsmanden-Ny-2021-snyder-staevning-er-udtaget

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Sagsoegningsmanden-Ny-2022-snyder-staevning-er-udtaget

 

 

 

I var alle sammen blevet DIREKTE advaret

 

Du kan genlæse (nogle af) advarslerne her:

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#I-var-alle-sammen-blevet-DIREKTE-advaret

 


 

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

Samling XX: http://numisbooks.dk/info/analyseJM1.htm

med flere: http://numisbooks.dk/info/analyseRM.htm

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm    

 

 

 

 

http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm#Auktionshuse-forlanger-25-til-41-procent-i-salaer-for-research-etc

 


 

http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm

 

 

 

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

 

 

http://numisbooks.dk/info/afskrivningsfilosofien.htm

 

Der er så meget faglitteratur, som Delzanno og Falkensson og Ertzeid aldrig har gidet at læse.

Her er en 18 år gammel artikel anonymt forfattet af [Sømod & MEM] [MEM 54.857-1]:

”AFSKRIVNINGS-FILOSOFIEN”  klik her

 

 

Læs mere om publicering af ny litteratur her: http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

 

Tilbage til MEM forsiden