(home) (klager


 

 

 

 

De uvidende kan læse her: http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm

 

 

 

.
RR iflg. Herr XYZ (men det er lyv) (og ulovligt)

 

 

Til alle de nysgerrige Læsere oplyses: "Hvis du virkeligt gerne vil læse de for DNF pinlige og skændige detailler fra retspapirerne, skal du klikke på dette weblink her:":

 http://numisbooks.dk/info/RRmendeterlyvdel19.htm

 

xxxsss

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#I-var-alle-sammen-blevet-DIREKTE-advaret

 

 

Forklaring af svære ord og formuleringer vedr. sjældenhed af mønter  

(samt hvad katalogforfattere skriver for at slippe udenom research-arbejdet.)

 

En sjældenheds-undersøgelse = 8 små ord ("Denne mønt kendes kun i X privatejede eksemplarer") omvendt af stor økonomisk betydning, som det tager 10-20 timers researcharbejde at fremforske og forfatte ved at gennemgå kildematerialet . Derfor er der kun én researcher, som laver sådanne undersøgelser. Men der er MANGE katalogforfattere, som gerne vil kopiere dem. INGEN af auktionshusenes fastansatte 'researchere' laver undersøgelser; de laver kun i bedste(=værste) fald 'undersøgelser'.

Sjældenheds-undersøgelsens researcharbejde inkluderer at identificere og adskille de enkelte mønteksemplarer fra hinanden samt at proveniens-bestemme disse enkelteksemplarer. Udover den tidsmæssige arbejdsindsats er det naturligvis også tvingende nødvendigt at råde over (: at have købt) kildematerialet herunder de cirka 4.000 auktioner. Sådant kildemateriale-indkøb koster store summer af penge. Der findes ingen tossegod og filantropisk person, der vil betale disse pengeudgifter eller betale arbejdstidsindsatsen for dig - du må selv betale.

Angående baggrundsinformation om de faglige krav for at kunne udarbejde sjældenheds-undersøgelser - læs her: del-I og del-II.

Afskriver = en, som ikke selv har evnerne til at fremforske en sjældenheds-undersøgelse . Og strafberettiget.

Kopist = ditto , straffes efter lovens bogstav.

Plagiatør = ditto ,        ditto

Genvejsleder = tænker kun på een ting: "Hvor kan jeg finde det hemmelige kildested, hvor der på mirakuløs vis er lavet sjældenheds-undersøgelse for alle mønter - - -  og som jeg kan kopiere ! " Genvejslederen véd ikke eller vil ikke forstå, dette vidundersted eksisterer ikke. Der er INGEN, som har lavet sjældenheds-undersøgelser - - - bortset fra EENOg der ER kun EEN researcher.  [ Læs også debat-artiklen: afskrivnings-filosofien ].

Kildematerialet = se weblink kildematerialet [http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm#kilder]

Researcher = en, som gennemgår kildematerialet

'Researcher' = en, som IKKE gennemgår kildematerialet

Undersøgelse = research af kildematerialet

'Undersøgelse' = 'research', som IKKE omfatter kildematerialet

Dilettant = A) en 'researcher', som ikke GIDER at gennemgå kildematerialet  

                 B) en 'researcher' som ikke RÅDER over kildematerialet  

                 C) en 'researcher' som ikke VÉD, hvad kildematerialet omfatter.

Rudimentær = ”forkrøblet” / ”ruin” / ”levn” / jf. ”u-fuldstændig” / jf. ”overfladisk” / jf. ”unøjagtig”

Arbejdsfri profit = forbeholdt folk med mere indsigt / bedre ÆGTE viden om sjældenhed end resten af markedet.

Arbejdsfri svindlerisk profit = når f.eks. et auktionshus, der er gjort bevidst om sin manglende kompetence for sjældenheds-undersøgelser, UDEN at gennemgå kildematerialet i stedet trykker løgnagtige 'undersøgelser' , som auktionshuset allerede gentagne gange har fået at vide, vildleder køberne.

Bedrager = tilsigter en berigelse gennem et formuetab, tilføjet en anden, fremtrædende som krænkelse af en tillid, der vises en. Ved bevidst usandhed at fremkalde eller bestyrke en vildfarelse hos en anden og derved retsstridigt bevæge ham til en handling, hvorved der påføres ham et formuetab. At forlede nogen til at købe en genstand for noget andet og værdifuldere end den er.

Straffelovens § 279 : For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridig at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende et formuetab.

Grelbers Forlag & Marketing = Et uafh., filantropisk etablissement bl.a. for udbredelse af mere ærlighed og mindre snyd i møntverdenen. Sælger IKKE auktionsudbuds-analyser, sjældenheds-undersøgelser, proveniens-analyser etc. eller kommercielt betonede effekter.

Lærepenge = realiseret tab / formindsket gevinst fra Din egen møntinvestering.

Svindler = straffes ofte efter lovens bogstav

At handle i ond tro = når man - trods man har fået at vide, at man handler forkert - fortsætter med at handle forkert. Skærpende omstændighed.

Ærlig = det er Du forhåbentligt ?

Goodwill = er mange penge værd

Badwill = har også en værdi af mange penge (negativt). F.eks. kåring af de 3 auktionshuse, som vildleder køberne mest. [Naturligvis MED dokumentation. Start med at læse "Månedens Kommentar".]

Afsløring = noget pinligt stads  

Stævning = det er ikke rart

Vildleder =    ? men hvad med alle de andre stykker ? [Af hvilken økonomisk grund vildleder auktionshuse køberne ?]

Tabsbetaler = svært for folk frivilligt at erkende

Erstatning = penge i lommen, hvis man er blevet snydt / vildledt; men først skal Du indrømme, Du var dum nok til at blive snydt.  

"Vi havde jo ikke tid til at lave en sjældenheds-undersøgelse" = siger auktionshuset som forklaring, hvis det efterfølgende afsløres, at den trykte 'undersøgelse' var løgnagtig. Den skulle jo så slet ikke have været trykt !

"R iflg. Hede" = JEG ved godt Hede lyver, men forhåbentligt ved køberen det ikke. Når jeg fortier, at det er en løgn, jeg trykker, betyder det så nødvendigvis, at jeg er en bedrager ?

"Mønten kendes iflg. NM kun i X eksemplarer i privateje" = Jamen, da jeg skrev af, var der jo ingen, som fortalte mig, at NMs forfattere HELLER IKKE havde gennemgået kildematerialet. Er jeg dermed en svindler ?

"Et af formentlig kun X eksemplarer i privateje" = 'dum-smart' juridisk inddækningsforsøg, men løgnen "X" vil stadig være UFORANDRET EN LØGN, når man har UNDLADT at gennemgå kildematerialet.

"En gennemgang af de større auktioner siden 1925, har ikke vist andre eksemplarer, end de af H.H.Schou kendte" = jeg har ikke lavet en sjældenheds-undersøgelse, for jeg gad ikke gennemgå kildematerialet.  

"Vi kender kun til følgende auktionsomsætninger" = vi har ikke evner til at lave en sjældenheds-undersøgelse, og vi er desuden også for dovne.

"Vi har kun fundet 5 auktionssalg indenfor de sidste 50 år" = Vi har ikke kigget i de 4.000 kildematerialeauktioner – kun i 200 – er det ikke godt nok ?  Det tager jo meget længere tid at kigge i 3.800 extra auktionskataloger !

"Jeg har kun set følgende eksemplarer" = [se nedenfor]

"Vi kender følgende eksemplarer" = det gør vores tante og babydatter faktisk også, de har nemlig ligeså stor sjældenhedsforstand som os, men det lyder bedre sådan. Folk skal jo ikke tro, vi er uvidende idioter, som ikke kender sjældenheden.

"Nyt eksemplar" = Jeg har kun 10 gamle auktionskataloger, og stykket var ikke med i nogen af disse. [se nedenfor]

"Hidtil ukendt eksemplar" = ditto . Reelt kun "ukendt / nyt" expl., hvis man først har gennemgået og efterchecket kildematerialet UDEN at finde det "ukendte / nye" eksemplar.

"Upubliceret eksemplar" = Jeg har adskillige referenceværker, og de nævner ikke dette stykke [men de fleste værker er mere end 30 år gamle, og hvem kan vide, hvad der er publiceret siden da ? ]

"Vi kan ikke finde denne type handlet via auktioner i de seneste mange år" = vi betaler abonnement både til et københavnsk og et århusiansk auktionsfirma samt et i Skelhøje.

"Den er handlet så sjældent, at man må antage, at den i dag kun kendes i ganske få eksemplarer" = i hvert fald har vi kun handlet mønten denne ene gang, og vi har ellers solgt mange årgangsmønter og andre sjældenheder.

"Det første privatejede ekspl., vi har set" = Vi har været i branchen i 10 år, har næsten ingen gamle auktionskataloger, og har alligevel endnu ikke set denne mønt [selvom den autoriserede researcher underligt nok har set 12 ex.].

"Formentlig det eneste eksemplar i privateje" = Hede skriver jo Unik på Nationalmuseet, så mit ex. er sikkert det eneste i privateje [men jeg fortæller ikke, at HEDE HAR UNDLADT at gennemgå kildematerialet, og jeg selv ligeledes. Betyder det nødvendigvis, at jeg er en bedrager ? ]

"Ukendt" = jeg har kun én bog, og mønten er ikke med her i.

'dum-smart'#1: "Denne mønt er af os kendt i syv eksemplarer i privateje" = Vi har ikke undersøgt kildematerialet, herunder de cirka 4.000 auktioner. Vi er derfor i virkeligheden inkompetente til at udtale os, men hvis vi kan tjene mammon, vil vi da gerne vildlede køberne. Se resten af forklaringen under ”Jeg har ’30 års auktionserfaring’.
'dum-smart'#2: "Av denna sällsynta typ känner vi bara till två exemplar i privat ägo" = ditto .
'dum-smart'#3: "För oss kända i mindre än 5 ex." = ditto .
'dum-smart'#4: "Dessa uppgifter skall inte betraktas som någon komplett och uttömmande förteckning, utan i båda fallen som en lägsta [sic] siffra, och därmed en undre gräns för antalet mynt i privatsamlingar eller försäljningar". [NOTE: Du skal da ikke skrive det laveste mulige tal (unik) - da snyder du køberen. Men du kan godt skrive et (stort) højeste ciffer (f.eks. 100 ex.) - så snyder du kun dig selv og sælgeren.]

 

 

Falsk ’ekspert’-’erfaring’-A:

”Jeg har samlet på mønter i 30 år, og jeg kender kun 2 eksemplarer af denne mønt, som jeg her udbyder offentligt til salg”.

Falsk ’ekspert’-’erfaring’-B:

”Jeg har handlet med mønter i 30 år, og jeg kender kun 2 eksemplarer af denne mønt, som jeg her udbyder offentligt til salg”.

Falsk ’ekspert’-’erfaring’-C:

”Jeg har ’30 års auktionserfaring’, og jeg kender kun 2 ek­sem­pla­rer af denne mønt, som vi her udbyder offentligt til salg”.

= Selv om jeg har samlet på/handlet med/skrevet kataloger om/ mønter i hele 30 år, har jeg aldrig undersøgt en skid af kildematerialet, og jeg er derfor slet ikke kvalificeret til i økonomisk sammenhæng at udtale mig om sjældenheds-antal. Men jeg håber på, at jeg falskeligen kan indbilde køberne, at jeg er ’ekspert’-kvalificeret. Jeg véd for resten også godt, at man ikke falskeligen må udgive sig for at besidde et ’ekspert’-grundlag i økonomisk forbindelse. Min antals-udtalelse er i virkeligheden bare et ønsketænkt juridisk inddækningsforsøg og et ’dum-smart’ omgåelsesforsøgs-kneb, som jeg bruger overfor den ignorante (=”vildfarne”) 99% andel af køberne (*). Det skal såmænd nok også lykkes at vildlede dem og ”udnytte deres vildfarelse  - - - - hvis altså bare ikke Grelber offentligt afslører min snyder-moral (**) .

[ Her er det passende at genlæse de 2 tidligere trykte:  'Kendt' af hvem ? [del 1] og Hvad har Du lært ? [del 1]  ]

 

Vildfarelse = illusion. En illusionist er én, der illuderer. En illusionist udnytter en anden parts vildfarelse. Strafbart i økonomisk sammenhæng. Den 04.08.2004 blev en skandinavisk professionel i møntbranchen idømt fængsel for "at udnytte en købers vildfarelse".

 

(*) note: Ca. 100 % af de skandinaviske professionelle har på nuværende tidspunkt bedre vidende på grund af den årelange modtagne undervisning i ”Månedens Kommentar” og andet informationsmateriale publiceret af Grelbers Forlag og sendt til dem alle, og ingen af de skandinaviske professionelle kan længere undskylde sig med: ”Jamen, det vidste jeg slet ikke” !

(**) note: de vildfarne købere kan jo foreslå deres sælger på bagskud at give et refusions-beløb fra den betalte pris. Formentlig er sælgeren enig i dette forslag, som sælger visseligen nok kan se det fornuftige i frem for en evt. fængselsstraf  . . . . .

 

Lærereglerne gælder uforandret:
1) "Når du er inkompetent til at udtale dig, skal du ikke udtale dig" - "Ellers er den overvejende statistiske sandsynlighed, at du vildleder køberne".
2) "Du er inkompetent til at udtale dig, når du ikke har undersøgt kildematerialet herunder de cirka 4.000 auktioner".

3) "Du burde altså vide bedre".

 

 

"Mønten kendes i X eksemplarer" = udtalelse fra researcheren, som HAR gennemgået kildematerialet.  

 

udarbejdet af

gæsteskribenten

10.2001 

ærbødigst

Grelber

http://www.bruun-rasmussen.dk/sold-items.do?pg=1&t=c&iid=301263993&cid=522&mode=detail


Tilbage til MEM forsiden