(home) (klager)  opdateret 31.12.2010

 

http://numisbooks.dk/info/bibliografiertilsalg.htm    

  

                         Er udkommet 1999, 44 pp. A5, 1.400 nos. /                                               

 

 

auktioner af Skandinavisk relation (off. + private)

- masterliste -

FRA 1970 (til 2010)

Bruun Rasm.

79

IK

40

DANMARK:

295

Hornung

42

Andre

9

   

Høiland

70

       

Kunsthallen

13

       

Nellemann

33

       

E.B.Müller

9

       
           

Oslo

65

Oslo billig

41

NORGE:

125

Riibe

18

Myntgalleriet

1

   
           

Ahlström

71

St.Aukv.

48

SVERIGE:

275

Ahlström / Høiland 4

Hirsch

39

   
   

Antikören

23

   
   

SVEA

12

   
   

Mynthuset

7

   
   

Myntgalleriet

3

   
   

Tonkin

13

   
   

Wallin

17

   
   

Num.orden

14

   
   

Aurum

6

   

 

 

Nordlind 5    

 

 

Myntauktioner i Sverige 5    

 

 

Andre 8    

 

 

       
   

Holmasto

114

FINLAND:

114

 

-----

 

-----

 

-----

TOTAL: 809

= 404

 

+ 405

 

= 809

           

DNF 1970-2010

586

       

NNF 1970-2010

443

       

SNF 1970-2010

91

       
 

-----

       
 

1120

       
           

FØR 1970

         

dansk-norske

484

svenske

ca. 500

   
   

div. udenlandske (1800-2010):

ca. 800

   
           

MF 1896-1916

110

NNF 1927-1969 442    

DNF 1916-1969

959

SNF 1935-1969 70    
 

1581

       

GRAND TOTAL: 3994 = 809+484+1581+1120 samt div. udenlandske (ca. 800) + svenske før 1970 (ca. 500)  ==> ca. 3994+1300 = ca. 5294

 

BRUUN nummerliste (1950-2000, 2005-2015. I årene 2001-2004 holdtes pause med møntauktionerne.):

11(:Kofman)-47-100-108-116-127-132-142-149-167-180(:Ernst-I)-185-192(:Ernst-II)-208-210-212-213-219-225-232-241-245(:Proschowsky)-246-257-261-267-274-288-296-304-313-321-328-339-349-355-362-367(:Jens Rasmussen)-368-375-382-389-397-405-414-420-432-440-443-451-455-464-471-478-482-487-493-498-504-511-513-514(:Hede-I)-520-527-535-546-554(:Seck)-555-564(:Hede-II)-565-572A(:Lerche)-572B-578-585-592-599-603(:Hede-III)-604-611-616-621-626-632-639-645-654-661-669-687-746-752-758-764-774-782-791-795A-799-810-816-820A(:PHK-VII)-820B-824A(:PHK-VIII)-824B-829A(:PHK-IX)-829B-829C(:Meyer)-835A(:PHK-X)-835B-840A(:PHK-XI)-840B-844A(:Jens Zinck)-844B-848A-848B-852-856-860

 

HØILAND nummerliste (1998-2010. Firmaet år 2011 overtaget af Bruun Rasmussen):

1-2-3(:C.J.Becker)-4-5(:Kaaber)-6-7-8(:Christensen)-9(:Meyer)-10-11(:Knappe/Gray)-12-13(:Zinck-I)-14(:Zinck med.)-15(:Zinck-II)-16-17-18-19(:Zinck-III)-20(:Zinck-IV)-21-22(:Zinck-V)-23-24(:J. Bonde)-25-26(:Zinck-VI)-27-28(:Zinck-VII)-28B(:Schimmelmann)-29-30(:Zinck-VIII)-31-84(:PHK-I)-88A(:PHK-II)-88B(:JDK-I)-88C-98A(:JDK-II)-98B(:PHK-III)-98C(:Nordsted-I)-98D-106A(:JDK antik)-106B(:JDK-III)-106C(:Nordsted-II)-106D(:Aalborg-I)-106E-113A(:JDK-IV)-113B(:Bonefeld)-113C(:Aalborg-II)-113D(:Nordsted-I)-113E-117A(:Nordsted-II)-117B(:Aalborg-III)-117C-125A(:Aalborg-IV)-125B(:Nordsted-III)-125C(:JDK-V)-125D-127A(:Sønsteby)-127B(:Harck-I)-127C-129A-129B(:Tord Ekström)-131A(:PHK-IV)-131B-133A(:PHK-V)-133B(:Bæhr)-133C-135(:Kühl)-137A(:PHK-VI)-137B

 

KUNSTHALLEN nummerliste (1989-1999. Firmaet år 2004 overtaget af Bruun Rasmussen.): 376a(:Albrethsen)-376b-382-386-396-407-419-434-444-460-467(:[Adler Pd.])-475-506(:Ibsen)

 

NELLEMANN nummerliste (1985-2001. Firmaet gik konkurs 2002.):

389-521-556-560-567-570-574-578-582-586-590-593-605-612-626-634-644-650-660 -666-676-682-692-698-708-714-724-731-739-750-762-771-778

 

MYNTAUKTIONER I SVERIGE nummerliste (2009-2015) (næsten alle kataloger er i hård indbinding):

1A(:Frösell)-1B(:Källå)-2-3A(:Frösell)-3B-4-5A-5B-6-7-8-9-10-11(:Stam)-12-13-14(:Hans Lundberg-1)-15(:Nils Lindberg-1)-16

 

NORDLIND datoliste (2006-2011) (alle kataloger i hård indbinding):

26-11-2006 / 23-11-2007(:Bonde-1) / 21-11-2008(:Bonde-3) / 20-11-2009(:Bonde-5) / 19-11-2010(:Bonde-6) / 26-11-2011

 

NUMISMATISK ORDEN datoliste (1973-1983):

24-11-1973 / 16-03-1974 / 12-10-1974 / 05-04-1975 / 11-10-1975 / 13-03-1976 / 09-10-1976 / 12-03-1977 / 13-03-1977 / 11-03-1978 / 10-03-1979 / 07-03-1981 / 20-03-1982 / 19-03-1983

 

STOCKHOLMS AUKTIONSVERK datoliste (1981-1993):

03-10-81 / 18-02-82 / 06-05-82 / 07-10-82 / 25-11-82 / 03-02-83 / 28-04-83 / 06-10-83 / 24-11-83 / 23-02-84 / 26-04-84 / 17-05-84 / 04-10-84 / 06-12-84 / 21-02-85 / 25-04-85 / 23-05-85 / 26-09-85 / 21-11-85 / 23-01-86 / 25-04-86 / 21-05-86 / 24-10-86 / 20-11-86 / 10-02-87 / 09-04-87 / 04-09-87 / 21-11-87 / 09-12-87 / 09-03-88 / 30-04-88 / 12-09-88 (A) / 12-09-88 (B) (:aktier) / 26-11-88 / 27-02-89 / 22-04-89 / 02-10-89 (A) (:aktier) / 02-10-89 (B) / 25-11-89 / 05-03-90 / 01-10-90 / 24-11-90 / 22-03-91 / 30-09-91 / 24-04-92 / 26-10-92 / 15-04-93 / 22-10-93

 

TONKIN datoliste (1989-2001):

08-01-1989 / 07-01-1990 / 06-01-1991 / 05-01-1992 / 10-01-1993 / 09-01-1994 / 08-01-1995 / 07-01-1996 / 05-01-1997 / 04-01-1998 / 10-01-1999 / 09-01-2000 / 07-01-2001

 

 

Har du brug for et reference-katalog over mønt-auktionskataloger ?

 

I så fald check:

 

"Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktions- kataloger 1684-1998" 

(Oslo 1999 - info / citater / anm / demo / foto)

 

Samler du


gamle bøger ?

Mangler Du noget litteratur ?

 


Kontakt da:
Morten Eske Mortensen
Drejøgade 26 F 501
DK-2100 København Ø
e-mail: mem@image.dk

 

Før 1960 er der meget få dansk-norske auktionskataloger, som inkluderer billeder: i alt kun 33 offentlige auktioner, og for det meste blot ganske få billeder.
 
De 33 offentlige auktioner 1878-1959, som indeholder afbildninger:

1878 Bergsøe

1903 Bergsøe

1914 L.Chr. Petersen-II
1914 L.E. Bruun - svenske I
1914 L.E. Bruun - svenske II
1915 H. Ernst
1917 L.Chr. Petersen-I

1924 Glückstadt

1925 L.E. Bruun - engelske I

1925 L.E. Bruun - engelske II

1925 L.E. Bruun doubletter

1927 Schou
1929 Hauberg
1930 Fenger
1931 Rosenørn-Lehn
1934 Bjørnstad
1936 Møller+Christensen
1936 Hjort

1937 Hjort

1937 Kieler - baltiske

1938 Broge
1939 Prins Valdemar
1939 Koffman
1939 Wellmann
1945 Barnekow
1945-46 Wilcke I-II-III-IV
1947 Prip
1955 Wieder

1959 Bruun Rasmussen 108

1959 Ragoczy-I

http://numisbooks.dk/info/masterliste.htm#Referencevaerk-over-Dansk-Norske-Moentauktionskataloger-1684-2018-B

 

Forventes at udkomme 05.11.2019, xxx pp. A4, 6.000 nos. /

 

Sidste bind i MEM/Sømod-referenceværks-projektet 2003-2019 med i alt 13+6 bind forventes at udkomme 05.11.2019. Trykoplag pr. bind: mindre end 100 styk.

Forudbetalte købs-ordrer: modtages fra 01.07.2018.

 

OPLAGSBEGRÆNSNING: Kan kun købes af fysiske personer, som upfront har bestået kvalifikationskravet.

Klik her http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#Kvalifikationskrav

 

 


tidsskriftserier og seriepublikationer af Skandinavisk relation

- masterliste -

.

Tidsskrift-serier og seriepublikationer er vældig vigtige informationskilder at have i sit numismatiske bibliotek.

I en del af de skandinaviske tidsskrift-serier blev også trykt auktionerne (og/eller hammerslagspriser) (og/eller auktionsrapporter) fra forskellige markedsdeltagende auktionsobjektudbydere.

Nedenfor er en masterliste over et antal mestendels populærtbetonede papirtrykte skandinaviske tidsskrift-serier og seriepublikationer.

.

MFM - Møntsamlerforeningen af 1896 Medlemsblad ?-1908-1916, København (Wilcke) [MEM har også to blade fra 1897] /

.

NFM - Numismatisk Forenings Medlemsblad , bind I-XIV, 1916-1936 (Wilcke+Galster) / 

NNUM - Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1936-2012 (661 nr. udkom) (udenfor den alm. serie udkom i 1942-1947 4 styk A-numre) [sjældne] /

KPT - Krigspenge-Tidende 1919-1920 / 

MFFFM - Møntsamlerforeningen for Fyens Stift Medlemsblad, Odense 1942-1962 (Axel Ernst) /

FEM - Femørens Medlemsblad 1962-1967 (Sømod) (29 nr. + 2 årsberetninger udkom) /

MSnyt - Møntsamlernyt 1970-1981 (110 nr. udkom) /

MHnyt - Mønthandlernyt 1972 (Sømod) (nr. 0, 1-5 udkom) /

DMU - Orientering fra DMU 1971-1981 (nummereret 1-54-78)

KM - Kunstmedaljen 1974-1984 (18 numre udkom) /

FMA - Foreningen Møntauktionen 1975-1977, (Sømod) (19+2 nr. udkom),udgivet af DNSPA [Dansk Numismatisk Selskab, for afholdelse af Private mønt, seddel og medalje Auktioner]

GJ - Gribbebo's Julehæfte 1975-1984 (Sømod) (10 nr. udkom)

GJ - Grelber's Julehæfte 1982 (1 nr. udkom)

MJ - Møntsamlingens Julehistorie , 1980-1995 [Anne Kromann] (16 nr. udkom)

GUIDE - GUIDE Mønter Medaljer , Børkop 1976-1977 (Ceverin Pedersen) (5 nr. udkom) /

MA - Møntavisen 1977-1979 (12 nr. udkom) /

NR - Numismatisk Rapport 1977-2012 (nummereret 1-43-115) /

DTCM - Danish Token Club Medlemsblad, 1980-2012 (særligt vigtige i Sømods bidragsperiode)

MM - Mønter & Medaljer, Thise 1981-1982 (Erik Steen Sørensen) (4 nr. udkom)

MS - Møntsamleren 1984-2008 (49+1 nr. udkom) /

FM - Fællesmønt 1988-2012 (99 nr. udkom) (særligt vigtige i Sømods bidragsperiode) /

MK - Månedens Kommentar 1993-2013 [sluttet 2013] (200 udgaver udkom) /

SFM - Småskrifter for møntsamlere 2013- [samme udgiver som Månedens Kommentar]

.

Meddelelser fra NNF 1927-1932 (nr. 1-48 udkom), Norsk Numismatisk Forening /

Myntsamlernytt fra NNF , bind I-IV, 1932-1946 (68 hæfter + 4 indeks udkom) /

Småskrifter fra NNF   1927-1938-1974 (1. serie: nr. 1-4, 1927-1931 [blev senere regnet som side 1-50 af ACTA] / 2. serie: nr. 1-17 udkom, 1938-1944 [1950], 1974 /

ACTA - Acta Nvmismatica Osloensia , bind I , 1932-1936 (5 hæfter udkom, side 51-92) / 

SYMB - Symbolae Osloenses , bind V-XIX, 1927-1939, 1942 (10 særtryk af Hans Holst udkom) /

REP - Norsk Numismatisk Forenings Repetisjonskursus 1945 (nr. 1-2, 3 udkom) /

NNF-Nytt - Norsk Numismatisk Tidsskrift 1971-2012 (99 nr. udkom) /

NA - Numisma Asloia, Oslo Numismatiske Forening, 1973-2007 (nummereret 1-251)  

.

Den internationella samlartidningen HOBBY , redaktion i Kulladal, trykt i Malmö, 1930 (Magne Elfström og Erik Person (Gamby)) (kun maj 1930 udkom ?) /

Moneta Lund og Malmö, 1932-1935 (Erik Person (Gamby)) - nr. 1, 2-4 udkom) / 

Moneta, Malmö 2011 (Thelin & Wijk) (nr. 5 udkom) /

Meddelanden för myntsamlare Malmö 1933-1934 (Erik Person (Gamby)) (3 hæfter udkom) /

Numismatiska Småskrifter   1935-1939, Lund og Stockholm (Erik Person (Gamby)) (nr. 1, 2 udkom) /

Myntnytt , Stockholm 1938 (Erik Person (Gamby) (nr. 1 udkom) /

Myntnytt , Stockholm 1970 (Rosberg) (nr. 1, 2, 3 ,4 udkom) /

Scandinaviska Myntmagasinet 1970 (N-G Persson) (nr. 1, 2 udkom) /

Skandinavisk Numismatik 1972-1985 (120 nr. udkom)

Skandinaviska Myntmagasinet 1985-1989 (-1994) (29 selvstændige nr. udkom; + specialsektioner nov. 1989-juli 1994 i "Nordisk Filateli") /

Myntkontakt - SNT 1972-1985-2012 (337 numre udkom)

Samlar Forum 1972-1981 (36 nr. udkom) /

Myntfront 1973-1979 (29 nr. udkom) /  [Myntfront nr 1, 1973 föregick av ett (1) nummer av SamlarBörsen]

Information från SNR 1977 (nr. 1, 2 udkom) /

SNRs Numismatiska Tidsskrift 1977-1982 (21 numre udkom)

Mynttidningen 1994-1997 (Ulf Ottosson) (19 nr. udkom) /

Numismatiskt Forum 1996-2001 (28 nr. udkom) /

.

NM - Numismatiska Meddelanden 1874-2004 (42 bind udkom) /

NNÅ - Nordisk Numismatisk Årsskrift 1936-2005 (52 bind udkom) /

.

GNF - Göteborgs Numismatiska Förenings Småskrifter 1971-2003 (25 hæfter udkom)

NLS - Numismatiska Litteratursällskapets Skrifter 1969-1989 (26 hæfter udkom)

SKNF - Skånes Numismatiska Förenings Småskrifter 1978-1984 (4 hæfter udkom)

SNF - Svenska Numismatiska Föreningens Smärre Skrifter 1977-2010 (13 nr. udkom)

KMK - Kungliga Myntkabinettet Utställningskataloger 1936-2012 (53 nr. udkom)

Numismatiska Klubben i Uppsala: Samlad glädje (2 bind udkommet, 1999 og 2009)

Pecvnia 1990-1993, Stockholm (4 nr. udkom) /

Coins and Computer Newsletter, Stockholm 1993-2001 (13 hæfter udkom, med nummerering 1-16)

Myntstudier. Mynttidskriften på Internet, Stockholm 2003-2012 (26 nr. udkom) http://www.archaeology.su.se/numismatiska-forskningsgruppen/nfg-s-publikationer/tidskriften-myntstudier/ladda-ner-myntstudier/for-utskrift-1.36354    

.

'Professionelt' videnskabelige serie-publikationer findes også:
eksempelvis Commentationes, Landskapsinventeringen, Corpus Nummorum, Sylloge Nummorum Graecorum, Uppsala Universitets Myntkabinett har udgivet flere bind af Studia Numismatica Upsaliensia, etc.

.

Er der forresten mon ikke tidsskrift-serier, hvor du har huller ?

Eller er der tidsskrift-serier, som du bør købe helt fra 'scratch' ?

Send mig din manko-liste over tidsskriftserier. http://numisbooks.dk/info/mancolisterDK.htm 

.

Opstillet af MEM 26.01.2013

.


.  

.

ddiverse udgaver 1992-2012 af "Database-årbøkene over auksjonsutbud" er registreret en total :

Database over auksjonsutbud av danske mynter:                67.000 registreringer [11 udgaver1992+1994+1996+1998+2000+2002+2004+2006+2008+2010+2012]

Database over auksjonsutbud av norske mynter:                 41.000 registreringer [11 udgaver; 1992+1994+1996+1998+2000+2002+2004+2006+2008+2010+2012]

Databas över auktionsutbud av svenska mynt:                    73.000 registreringer [11 udgaver; 1992+1994+1996+1998+2000+2002+2004+2006+2008+2010+2012]

Databas över auktionsutbud av finska mynt:                       13.000 registreringer [4 udgaver1996+1998+2004+2008]

Database over auksjonsutbud av nordiske sedler:                28.000 registreringer [3 udgaver; 1997+2004+2011]

Database over auksjonsutbud av dansk-norske medailler:      7.000 registreringer [3. udgave 2013]

Roman Coin Yearbook:                                                   134.000 registreringer [4 udgaver; 1997+2001+2003+2005] http://numisbooks.dk/info/demodatabankROMANcatlist.htm  

TOTAL:                                                                         363.000 registreringer AUKTIONS RESULTATER

 

  


Tilbage til MEM forsiden