(home)

 

Uploadet: 24.12.2010

 

Nordens ældste møntsamlerkatalog

 

Se også http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?mode=detail&aid=100000477&iid=300350305

 

Nordens dyreste møntsamlerkatalog [MEM 50.282] blev den 04.12.2010 omsat via det anerkendte auktionshus Bruun Rasmussen Auktioner A/S, auktionskatalog nr. 816, lot 5593.

Katalogets tykkelse er cirka 7-10 millimeter (afhængigt af indbindingen) og højden er ca. 19 cm. Kiloprisen er altså: ret høj !

 

Den nye køber skulle have betalt hele DKK 32.500 beregnet med standard 25 % købersalær (hammerslag DKK 26.000).

Da det imidlertidigt var en udenlandsk privatsamler, som var den lykkelige køber, blev der dog heldigvis sparet 5 % dansk brugtmoms af prisen.

I øvrigt var næsthøjeste byder faktisk en moms-hæmmet dansker, men kataloget vandrer nu ulykkeligvis til fremmede lande.

 

På den anden side set var kataloget desværre i en nyere 1900-tals indbinding udført med istemplet blindstempel fra bogbinderen Oscar Jacobsen, hvilket nok klart forklarer den forholdsvist lave hammerslagspris.

 

Med mange weekend-hilsener

fra en tilfældig forbipasserende auktionsgænger

MEM

 

4 år efter blev der sat en ny prisrekord, som Kunstnyt.dk rapporterede om ved juletid 2014:

Rekordpris for sjældent
møntsamlerkatalog fra 1670

 

Direkte link: http://kunstnyt.dk/muhle1670.html   

 


Nedenfor ses pinupshots taget fra et par andre eksemplarer:

 

 

 

 
Mules katalog 1670 er det ældste trykte danske møntsamlerkatalog.
Mules katalog 1670 er det ældste trykte norske møntsamlerkatalog.
Mules katalog 1670 er det ældste trykte svenske møntsamlerkatalog. 
=  Mules katalog 1670 er det ældste trykte møntsamlerkatalog i Norden.
 
Kvæstor ved kommunitetet, højesteretsassessor Hans Mule, født 1605, død 3. september 1669, samlede på mønter. Han er også en kendt bogsamler (7.000 bind). Hans Mule var søn af borgmesteren i Odense, Jørgen Mule. Hans Mule, der selv havde udarbejdet kataloget over sin møntsamling, var meget velhavende og havde anvendt store pengebeløb og megen møje på at opbygge sin møntsamling.
Thomas Bartholin udgav kataloget med en fortale forfattet af Bartholin. Kataloget over Mules møntsamling er iøvrigt det ældste numismatiske 'værk' om mønter udgivet i Danmark og Norge.
 
Hesse inkluderer Mules katalog som et svensk katalog i sin "Svensk Numismatisk Bibliografi intill år 1903" med nummer 1378.
 
Hans Mule står ikke i nogen familierelation til Fedt Mule ;>)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Er du træt af gamle bøger ?

 

Vil du hellere kigge på pinups af ægte ariske blondiner ?

 

Little Red Riding Hood meets Numismatist Jørgen Sømod. "He just offered her 16 spintriae ...."

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

en rigtig GOD JUL 2010

 

og et GODT NYTÅR 2011

 

 

 

 


 

 


 

http://numisbooks.dk/info/forsideMule1670.htm#Nordens-aeldste-og-dyreste-moentsamlerkatalog-solgt-i-2018

 

Uploadet: 28.03.2018

 

Nordens ældste og dyreste møntsamlerkatalog

Artikel på http://www.kunstnyt.dk/ under datoen 27.03.2018 [gengivet med tilladelse]: http://kunstnyt.dk/mem55000.html

 


 

Et møntkatalog til 55.000 d.kr.

Kataloget [, der] er fra 1670 og det æld­ste dansk-norske møntkatalog, eksisterer i under 10 [privatejede] eksemplarer.

I 1925 kunne det købes for 4 kr. De seneste to auktions­pri­ser er hhv. 32.500 d.kr. (2010) og 34.323 d.kr. (2014) inkl. købersalærer.

[22.] marts 2018 solgte mønt­spe­cia­li­sten MEM et eksemplar for 55.000 d.kr., en pris dokumenteret med bankkontoudtog overfor Kunst­nyt.dk. Man kan ikke umiddelbart sam­men­lig­ne privat salg med aukti­ons­salg, da private salg ikke altid kan do­ku­men­te­res. Det vides heller ikke, om det aktuelle katalog på en auktion ville have indbragt mere end de 55.000 d.kr. Læs mere her.

 

D’Angleterre - Stedet hvor sjældne dansk-norsk-svenske møntbøger sælges bedst !  J

Også denne gang var det MEM, som var tilkaldt til at forfatte salgsprospekterne.   ;-)

 

22. marts 2018                                                     Faglitteratur - del 61.

 

 

MEM sætter igen en prisrekord.

Toppris: SEK 74.728 for eet styk dansk-norsk-svensk møntfaglittera­tur.

 

Læs MEMs Mule-jule-historie fra 2010 her: http://numisbooks.dk/info/forsideMule1670.htm 

 

Sidste chance for rige guldmøntsamlere til at komme med i ”Mule-klubben

 

 


 

http://numisbooks.dk/info/forsideMule1670.htm#Dyreste-dansk-norske-moent-auktionskatalog-fra-1759-solgt-i-2018

 

22. marts 2018                                                     Faglitteratur - del 60.

 

 

MEM sætter endnu en prisrekord - nu for faglitteratur om mønter:

Hidtil dyreste dansk-norske mønt-auktionskatalog til DKK 30.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil se andre fine bogbind, skal du klikke her:

http://numisbooks.dk/info/fine-nye-indbindinger-for-bogsamlere.htm

 


 

Se MEM også sætte prisrekord i 2017 med den hidtil dyreste auktionssolgte danske mønt SEK 1.140.000:

 

Rekorden vil dog falde i år 2023 !

 

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed-Del44.htm#Oekonomisk-klog-saelger-anvendte-naturligvis-MEM-artikel-til-markedsfoering-af-sin-moent-som-saa-blev-til-dyreste-danske-moenthammerslagspris

 


 

Se MEM også sætte prisrekord i 2005 med Nordens indtil da dyreste auktionssolgte mønt solgt for DKK 2.954.177

(i 2005 lig med NOK 3.068.000) (i 2018 lig med NOK 3.809.874):

 

Rekorden vil dog falde i år 2023 !

 

http://numisbooks.dk/info/MEM-markedsfoerte-Nordens-hidtil-dyreste-auktionssolgte-moent-i-2005-til-3-millioner-kroner.htm

 


 

MEM har også prisrekorden for den indtil da dyreste auktionssolgte dansk-norske mønt DKK 2.954.177:

 (i 2005 lig med NOK 3.068.000) (i 2018 lig med NOK 3.809.874):

 

Rekorden vil dog falde i år 2023 !

 

http://numisbooks.dk/info/MEM-har-ogsaa-prisrekorden-for-den-hidtil-dyreste-auktionssolgte-norske-moent-til-2,9-millioner-danske-kroner.htm

 

EN GRELB: ”Hvis man ønsker den optimalt bedste pris, er det sund fornuft at involvere MEM i salget af sine kostbare objekter.”

 

Uploadet: 22.03.2018