De 17 vidunderlige fordele ved
         MANCO-lister   ;>)

(home) (klager)                                                                                                                                                                  

(english)

 

 ;>)   eller: Gratis vejledning i hvordan Du får nye ting til Din samling bare ved at opfylde een eneste seriøsitets kondition: Du oplyser på forhånd, hvad Du synes Du vil betale.    ;>)

Ó MEM

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eksempel: en teoretisk vare er ved lov fastsat til at have en markedspris på 10.000 kr.

Du skriver denne vare på din manco-liste og oplyser, du for varen vil betale

  • A) kr. 6.000 - du véd dermed, at varen aldrig bliver skaffet

  • B) kr. 8.000 - du véd dermed, at der kun er ringe chance for at varen efter lang, lang ventetid bliver skaffet, hvis der er en sælger som går konkurs, og overhovedet ingen andre i markedet vil købe, og ingen andre manco-lister inkluderer varen

  • C) kr. 10.500 - du véd dermed, at varen bliver skaffet efter et eller andet tidsforløb, der svarer nogenlunde til den gængse  hyppighedsfrekvens i markedet

  • D) kr. 12.000 - du véd dermed, at leverandøren/konsulenten gør en lidt større indsats for at skaffe varen forholdsvist hurtigt

  • E) kr. 15.000 - du véd dermed, at leverandøren/konsulenten ganske  hurtigt skaffer varen

  • F) kr. 25.000 - du véd dermed, at leverandøren/konsulenten kommer  med varen i næste uge


MANCO-LISTE for (navn):                                                     Dato:

Følgende objekter bedes venligst skaffet, og jeg er villig til at betale de anførte priser ved leveringen:                                                       (evt. specialkrav skal specificeres). 

Såfremt indkøbs-"loft" forefindes, noteres max.-indkøbs-beløb her:

1)_________________________________ pris:
2)_________________________________ pris:
3)_________________________________ pris:
4)_________________________________ pris:
5)_________________________________ pris:
6)_________________________________ pris:
7)_________________________________ pris:
(osv.)

Mancolisten distribueres derefter af dig selv til div. forbindelser efter dit eget valg. Alternativt kunne man annoncere i div. trykte medier.

 

[Citat:] "De fleste samlere er uvillige eller tøvende mht. at oplyse, hvor meget de er indstillet på at betale. At spørge nogen om hvor mange penge, der er tale om, er som at spørge damer i en vis alder, hvor gamle de er. Svaret kunne jo nemt afsløre, hvorvidt du er en fedtsyl, torsk, ('Troede du virkelig du kunne købe en 3 år gammel Porsche for 30.000 kr ?') eller simpelt u-formuende, og folk bryder sig ikke om at fremstå som mangelfulde, det være sig i hjerne- eller købe- kraft."

 

Paul Withers, Moneta-List, dec. 2000      ;>)

 

 

 

[Citat:] "Der er een særligt stor fordel ved brug af manco-lister med købspris.

De ikke-seriøse samlere udfylder dem ikke !"

 

 Morten Eske Mortensen, dec. 2000     ;>)


Tilbage til MEM forsiden