(home)

Denne detaillerede ratingskala indeholder delikat materiale også af væsentlig økon. betydning. Såfremt Du befinder dig i een af de 2 persongrupper, som kan få adgang, og

hvis Du har lyst til at få oplyst det 'hemmelige link' for

FORBRUGERINFORMATION: Rating vedr. sjældenheds-undersøgelses-resultater/-udtalelser

 

skal Du blot sende en email til mem@image.dk med denne tekst i emne-feltet:

 

"SEND LINK TIL TABEL OVER RATING"


Tilbage til MEM forsiden