(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") 

En debat-artikel

Forfattet af [MEM og JS]:

 

EN FIKTIV DISKUSSION: emne afskrivnings-filosofien

 

GRELBER> Forfattere/forskere/osv/ skal HELT LADE VÆRE med at anføre nogen form for eller af-arter af  'sjældenheds'-antals-'udtalelser' i deres diverse skrifter, thi GENVEJSLEDERNE (=f.ex. personificeret i den Fiktive XYzi), der leder med lys og lygte efter (andre)ignoranters 'sjældenheds'-antals-'udtalelser', kommer halsende bagefter og afskriver, hvad denne eller hin person nu har udtalt/skrevet/, og som kan (MIS)bruges af en GENVEJSLEDER. GENVEJSLEDEREN ser derefter stort på alle de forbehold og indskrænkninger m.v.,  som den ærlige forfatter/forsker/ nu en gang har skrevet i sine indledende definitioner og forklaringer. 

Således som Fiktive XYzi f.eks. allerede har gjort tidligere end nu denne gang Sømod-polet-bogen  med forfatterne Aagaard og Knudsen+Nielsen  og Sieg og bare afskrevet såkaldte 'antals'-udtalelser fra disses skrifter, hvor det i forordene fremgår, at disse skribenter så sandelig da (naturligvis) ikke har gennemgået kildematerialet, og at disse skribenters udtalelser, da selvklart ikke må anvendes i økonomisk relation som 'sjældenheds'-antals-'udtalelser'. Desværre ryger sådanne skribenter jo til dels uskyldigt 'med i købet', når Fiktive XYzi ophøjer disse skribenter til afskrivnings-steder, og Grelber derefter som konsekvens bliver nødt til at 'afsløre' dem. Det var derfor, Siegs Møntkatalog blev fundet 'værdigt' til at behandles af Grelber. Grelber havde ikke haft ønske om at behandle Siegs Møntkatalog FØR Fiktive XYzi formentlig af 'afstivnings-årsager', fandt det påkrævet midt inde i Sink auktionerne (del III, maj 2002) pludselig også at begynde at kopiere antals-'udtalelser' fra Siegs Møntkatalog. Mon ikke BJ og PI i dag er Fiktive XYzi evigt taknemmelige for 'reklameværdien'  ? ? ? ?

 

[jf. hentydningen hertil i den morsomme kommentar-titel "Men mit citat af løgnen var da i det mindste korrekt" – der hidrører fra en virtuel Forum-drøftelse mellem Grelber og Fiktive XYzi om R-udtalelser som inspirerede direkte til nævnte titel, idet titlen citerer en mundtlig udtalelse fra Fiktive XYzi med Grelbers frie tillæg af de to ord: 'af løgnen'. ]

 

FORFATTERNE> Den går ikke. Prøv lige at se konsekvensen. Så kan ingen udtale sig  om noget overhovedet, idet de risikerer at blive fejlfortolket.

FORFATTERNE> Da må al kommunikation af enhver art standse.

 

GRELBER> Jeg forstår udmærket jeres rimelige indvending.

DESVÆRRE er det alt, alt, alt for mange gange allerede bevist i f.eks. "Månedens Kommentar", at det er sådan, GENVEJSLEDERNE opererer ! Grundet denne særdeles dårlige og dokumenterede erfaring bør forfattere/ forskere/ dermed pålægge sig at undlade alle sådanne 'sjældenheds'-antals-'udtalelser'.

Hver gang en forfatter/forsker/ ikke har pålagt sig denne indskrænkning, da kan man være rolig for: GENVEJSLEDERNE kommer ….. og de kopierer  ….. og de afskriver   ….. og de misbruger.

Så sikkert som Amen i kirken ! ! ! ! !

Forfatterne/forskerne/ må blot nøjes med at standse kommunikation/meddelelser/udtalelserne/ om alle arter af 'sjældenheds'-antal.

Sådanne 'sjældenheds'-antals-'udtalelser' er jo slet IKKE det bærende/vigtige/ numismatiske budskab i forfatternes/forskernes/ skrifter [undtagen af mammon-grunde, f.eks. hvis forfatter-XYZ ønsker at kunstigt gejle sin eller andres private samlingsværdi op på 20 mill. kr.], og kan snildt undværes i numismatiske skrifter (undtagen naturligvis af GENVEJSLEDERNE . . . . ).

 

FORFATTERNE> Hvis man vil være præcis og nøjagtig, så går den selvfølgelig ikke, men kunne GENVEJSLEDEREN så ikke bare tilføje et 'dum-smart' omgåelses-kneb "Antallet er skønsmæssigt ansat" ?.

 

GRELBER> Well, det er da meget dejligere, hvis GENVEJSLEDEREN kan få lov til at foregøgle folk med blår, at hvad GENVEJSLEDEREN trykker af forfatteres afskrevne 'sjældenheds'-antals-'udtalelser', det kan trygt anvendes af byderne til at træffe økonomiske beslutninger ud fra.

'Skønsmæssige' 'faktuelle' 'antals'-'udtalelser' kan et auktionshus da derimod slet ikke begynde på ! ? ! ? ! ?   [sådant er i direkte modstrid med Markedsføringsloven, idet faktuelle udtalelser ifølge loven ikke må baseres på gætteri ].  Emnet vil Grelber behandle i maj måneds extra kommentar, som Du kan læse på dette web-link : http://numisbooks.dk/info/professionelvildledningafklienterne.htm .     Drop nu snyderierne. 

 

ORDFORKLARINGER

se http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm 

Genvejsleder = tænker kun på een ting: "Hvor kan jeg finde det hemmelige kildested, hvor der på mirakuløs vis er lavet sjæl­den­heds-undersøgelse for alle mønter - - -  og som jeg kan kopiere ! " Genvejslederen véd ikke eller vil ikke forstå, dette vidundersted eksisterer ikke. Der er INGEN, som har lavet sjældenheds-undersøgelser - - - bortset fra EEN. Og der ER kun EEN researcher.

Kildematerialet = se weblink kildematerialet    [http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm#kilder]

Researcher = en, som gennemgår kildematerialet

'Researcher' = en, som IKKE gennemgår kildematerialet

Undersøgelse = research af kildematerialet

'Undersøgelse' = 'research', som IKKE omfatter kildematerialet

Vil Du se en navneliste over GENVEJSLEDERE ? :  http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm

 

Læs også relevant for emnet om stævning af en afskriver:

http://numisbooks.dk/info/afskriverstaevnet.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT2.htm .

 

 


 04.2004 ærbødigst Grelber

 

 

 

 


Tilbage til MEM forsiden