(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") 

 

 

http://numisbooks.dk/info/faengselsdomforudnyttelseafkoebervildfarelseDK.htm

http://numisbooks.dk/info/auktionshusdoemtforatvildlede.htm

(English)

Ny dom

04.08.2004 med

Månedens kommentar

Viden for de indviede

 extra / oktober 2004

… en god historie fra Grelber

3. serie

 vidtrækkende følger for mønt-, brugt-, antik- og auktions- brancherne

 

----- Oprindelig meddelelse -----

Fra:       Grelber [mailto:grelber@image.dk]

Sendt:  3. september 2004 21:20

Til:        Ole B. Andrejcak; Ulf Ottosson; Bjørn Ringøy; Michael Fornitz; Per-Göran Carlsson; Kjell W. Riibe; Gunnar Thesen; Kjell Holmberg; Jimmy Häggqvist; coindealer@ ahl­strom-coin.com; Niels E. Stampe; Kjell Z. Andersen; Bernt J. Bertelsen; Bengt Hemmingsson; tonkin@tonkin.se; Birger Bentsen; mem@image.dk, + div.private

Cc:            Børge Juul; Jens Pilegaard; Lauritz.com; Nobel Antik; Jørgen Sømod; Jørgen Steen Jensen; 'support@auction.no'; Bjørn Nordbakk; Øyvind Skaar

Emne: Fængselsdom til professionel. Ny dom 04.08.2004 med vidtrækkende følger for mønt-, antik-, brugt- og auktions- brancherne

 

 

Skandinavisk professionel fik fængselsstraf for ”at udnytte en købers vildfarelse”.

 

30 dages fængsel blev resultatet for en handel med kontantværdi på kun DKK 50.000.

 

 

Fæng­sels­straffen blev i dette tilfælde sat så lavt som til ’kun’ 30 dage og yderligere gjort ’kun’  betinget p.g.a. den faktor, at køber havde været ”meget uforsigtig” samt den døm­tes blanke straf­fe­at­test. Prøvetiden fastsattes til 1 år (mod anklagerens krav om 2 år).

 

Get rich quick

 

Denne helt aktuelle skandinaviske præcedens-dannende landsrets-dom beskriver helt principielt præcist det samme vildfarelsesaspekt, som skandinaviske auktionshuse har udøvet i de i "Månedens Kommentar" afslørede sjældenheds-antals-lyverier. Nemlig:

"udnyttelse af byderes og køberes vildfarelse".

 

 

Præcist som ved denne dom: skandinaviske auktionshuse udnyttede pris-op-byde­res og/eller/ slut-køberes  vildfarelse  [ved anvendelse af falske sjældenheds-an­tal].

 

Skandinaviske auktionshuse er fuldt vidende om dette og har handlet i ond tro.

 

Det vil tillige være en straffemæssigt skærpende omstændighed, hvis man - som i bl.a. tilfælde fra auktionshuse - også er den part, som skaber vildfarelsen.

 

Get IN JAIL quick

 

 

 

Den konkrete pådømte handel drejede sig om 5 Wilcke/Rubow-bø­ger med indklæbede, specielle pengeseddel-’af­tryk’.  Den dømte professionelle havde ikke selv skabt vildfarelsen hos køber – ’kun’ ”udnyttet vildfarelsen” (*FU). En dom­mer fremhæve­de, at den dømte burde have vidst bedre. Den dømte havde været pro­fes­sionel i ½ år. Sælger har et særligt ansvar for at sikre sig, at køberen ikke ”er i vild­fa­rel­se”.

Det var Statsadvokaten (efter påklage af at politiet i første omgang havde afvist en indgiven politi-anmeldelse), som havde indstævnet mønthandleren efter Strfl. § 279 (:=’bedrageri’-§).

 

 

Fra ordforklaringslisten over svære ord om sjældenhed: Vildfarelse = illusion. En illusionist udnytter en parts vildfarelse.

 

Her er det passende at læse: Auktionshus dømt 19.05.2004 for at have snydt køber med ukomplet og potentielt vildledende information   

 

Falske eller mangelfulde oplysninger i handel è falske forudsætninger è ”udnyttelse af købers vildfarelse” è Strfl. § 279 è fængselsstraf.

 

 

INFO: Der gælder samme regler for "auktionshuse" og "mønthandlere" og "privatsamlere" og "alle".

 

 

[note] (*FU) Fuskeaal: ”Jamen, jamen, jamen, høje Dommer, jeg ’citerede’ jo kun løgnen ! ”

 

 

 

En djævel:  Hvis man udnytter en vildfarelse for dobbelt så stort et beløb 100.000 kr. skal man nok påregne dobbelt så stor straf, altså 60 dages fængsel, og for 200.000 kr. 120 dages fængsel osv. osv.

En engel: Det, synes jeg, absolut ikke er salæret værd !

 

 En djævel no. 2 (rigtig ond): “Hvor mange fængselsdage mon auktionskatalogansvarlige hos off. skand. auktionshuse har tilgode ?”

“Og hvem bliver næste handler/auktionshus, der frivilligt stiller op til at blive dømt for allerede “at have udnyttet en købers vildfarelse” ? ”

 

 

En dommer:  Kære møntsamlere. I må ikke snyde hinanden ! Og hvis I alligevel gør det, putter jeg Jer i fængsel . . . . . .

 

Klik her for at læse lovgivningens regler 

Domsteksten fra: Landsretten 04.08.2004

Domsteksten fra: Byretten 06.02.2004

Christie's dømt for at vildlede køberne: http://numisbooks.dk/info/auktionshusdoemtforatvildlede.htm

 


Tilbage til MEM forsiden