(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed)


AUKTIONSHUSES 'EKSPERTER', eksterne specialisters & konsulenters økonomiske værdi, samt sælger-tab ( = køber-gevinst)

 

Nellemann & Thomsens 'eksperter' lod år 2000 et anonymt guldaldermaleri sælge for DKK 52.000. N&Ts såkaldte 'eksperter' havde i samråd med sælgeren bestemt, at man ikke ville investere i at få specialist-bistand [til en rensning af maleriet]. Sælgeren sparede altså specialist-honoraret. Og N&T opnåede at få provision af hammerslagsbeløbet DKK 52.000. Se, det var jo fint nok. Man var glade. I kort tid.

 

Et par måneder efter vinteren 2000 lod køberen det samme maleri sælge på en ny auktion hos Ellekilde. Køberen havde i mellemtiden betalt en extern specialist for konsulentbistand [rensning af maleriet], hvorved maler-signaturen I.C.Dahl, Norge, blev klarlagt. Køberen havde taget en kalkuleret chance, betalt investeringsbeløbene for den og heldet var med ham. SÅ kunne Ellekilde's eksperter sælge nøjagtigt det samme maleri for hammerslag DKK 6.500.000. Ellekilde blev betalt provision af det nye salgsbeløb DKK 6.500.000. Både sælger og Ellekilde var ellevilde !

 

Da den oprindelige sælger fra N&T ser denne pengegevinst, fortryder han, at han ikke ville betale en extern specialist for den konsulentbistand, som den nye køber gerne ville betale for. Med håb om at kunne tørre sagen og pengetabet af på N&T, indleder den oprindelige sælger nu en retssag mod N&T. N&T's 'eksperter' er selvfølgelig særdeles pinligt berørte, N&T høster masser af 'badwill' i markedet og er jo også til latter for de fleste i branchen og markedet. [Retssagsspørgsmålet er pt. endnu ikke tilendebragt].

 

Omvendt soler Ellekilde's eksperter sig jo, og Ellekilde høster masser af 'goodwill' i markedet og fremstår overfor markedet, som de 'virkelige professionelle', som branchen og markedet selvklart bør handle med. Og i parentes bemærket fik Ellekilde 125-dobbelt salær i forhold til N&T pga. Ellekildes – og især den eksterne konsulents – dygtighed !

 

Ekspertisen / uvidenheden hos de respektive auktionshuses 'eksperter' har naturligvis en signifikant økonomisk betydning for de involverede købere og sælgere. Ligeledes signifikant økonomisk betydning for auktionshusene selv salær-mæssigt. Men langt vigtigere: 'reklame'- / 'badwill'- mæssig betydning for de involverede auktionshuse, endog af langt større økonomisk betydning, end de varierende nøgne salær-indtægter på dette ene maleri.

 

Sådan er det selvfølgelig også ved brug af møntauktionshuse (og alle andre slags auktionshuse): De som har mere INDSIGT/dygtighed end andre, er de som tjener pengene. Og man får kun, hvad man er villig til at betale for. Ja, og selvfølgelig gælder også i møntbranchen: eksterne specialister / konsulenter kan mere end auktionshusenes 'eksperter' / 'generalister' (he, he, he) !

 

A) Når møntauktionshuset for det betalte salær yder "ukvalificeret/dårlig" ekspertise, gør auktionshuset sig potentielt erstatningsansvarlig – og sælgeren får naturligvis tilsvarende lav økonomisk betaling for sin vare.

 

B) Når møntauktionshuset for det betalte salær yder "sublim" ekspertise, får auktionshuset langt højere salær-indtægt pga. den kraftigt forhøjede hammerslagspris, som ekspertisen udløser - og naturligvis får sælgeren langt større økonomisk gevinst !

 

C) Dette er et dejligt skoleeksempel på, at tabs-betalerne (x) findes jo ikke kun blandt køberne, men også blandt de, som sælger med en halv-filantropisk foræring af 'skjult/u-erkendt indbygget gave-gevinst' til senere realisationsglæde for de nye købere.   

 

LÆRE. Som det gamle ord siger: Det koster penge, at tjene penge. Er Du selv villig til at efterleve denne erfaring ?  Eller vil Du hellere stadig holde Dig blandt tabs-betalerne ?

 

mange kondolerende hilsener fra

gæsteskribenten

09.2001 

ærbødigst

Grelber

 


 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

Samling XX: http://numisbooks.dk/info/analyseJM1.htm

med flere: http://numisbooks.dk/info/analyseRM.htm

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm    

 


Tilbage til MEM forsiden