(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") 

 

 

 

 

Læs starten på historien: Bevidst auktionssvindel. Både top-professionelle, glade amatører, offentligt auktionshus, foreninger og vildfarne bydere involveret   ... eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 15   ... eller Nyt klassisk skoleeksempel på sjældenheds-antals-lyverierne   ... samt: Glade, straffri forenings-auktionsliste-amatører ?

 

Læs også om de 2 retssager der fulgte: D Ø M T i Retten

 


 

Grelber spørgsmål:

Var det fordi Henning Mogensen uden forskelsbehandling fremover vil ekskludere alle sjældenheds-antals-snydere, at han smed Hr. Svindler ud [med krav om, at det skulle være hemme­lig­t ! ], eller var det fordi, de jyske foreninger offentligt for alle og enhver som Kej­se­ren uden klæder fremstod som lalleglade godtroende jyske bondekarle, der var naive ofre for en smart bondefanger fra København ?

 

Grelber svar:

Hvad tror læseren selv ….

 

                       

(Læs den publicerede tilhørende uddybning: http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memschou.htm

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memhede.htm  

og http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

og http://numisbooks.dk/info/lyvomraritetsgrader.htm

og http://numisbooks.dk/info/sjovtraritetslyvdel1.htm

og http://numisbooks.dk/info/trykningafsjaeldenhedsundersoegelser.htm

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm 

og http://numisbooks.dk/info/eksperterogeksternekonsulenter.htm

og http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm )

 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden