(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

 

Falske 'faktuelle'

Månedens kommentar

Viden for de indviede

extra / maj 2004

… en god historie fra Grelber

3. serie

sjældenheds-antals-'oplys­ninger' og Markedsføringsloven

eller Professionel vildledning af klienterne

 

Oversat til lægmands(evt. almue)-'researcher'-sprog siger Markedsføringsloven § 2, stk. 1, om vildledning:

 

"Du må ikke trykke falske 'faktuelle' sjældenheds-antals-'oplysninger' "

 

Markedsføringsloven har ingen steder i lovteksten en undtagelses-paragraf, der siger:

 

Stk. B  -  "UNDTAGELSE.   Hvis bare Du citerer den faktuelle løgn fra Herr 'researcher' U. Kyndig, da overholder Du faktisk lovens ord og ånd om, at faktuelle oplysninger naturligvis skal være korrekte."

 

 

Markedsføringsloven § 2, stk. 1 om vildledning siger krystalklart:

 

"Du må ikke trykke falske faktuelle oplysninger. Basta."

 

 

Det er Dit ansvar, at de faktuelle oplysninger, Du trykker, vitterligt er korrekte.

[§ 2, stk. 4: "Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres."]

 

Loven levner altså ikke mulighed for at forsøge sig med at anvende 'dum-smarte' omgå­el­ses-kneb ved eksempelvis at tilføje ordene "ifølge, formentlig, antagelig, formodes etc.".

[For læse- eller forståelses- hæmmede: herunder udtrykkene "RR iflg. Hede", "RR iflg. Sieg", "X privatejede ekspl. iflg. NM" – du må lovligt kun trykke de () citeringer, som indholdsmæssigt er sande.] [. . . eller Du skal tilføje de 4 ord: "Men dette er lyv]

 

Du må altså IKKE trykke alle de mange Hede-R'er, som er lyv !

 

[Grelber lære-regel trykt allerede 05.2001: "Da Du ikke véd hvilke mange Hede R’er, som er løgn og hvilke Hede R'er, som alligevel holder sandt, skal Du INGEN R-angivelser fra Hede's bog bruge OVERHOVEDET." ]

 

Niels Bohr: Fremstilling af en sag kan gøres på to måder: enten den korte eller den sande.

 

En djævel:  Man kan ikke fraskrive sig sit ansvar ved 'citering'.

Vidste Du virkelig ikke det ?

 

NB Læs også den direkte relaterede artikel:  Prisvurderings-katalog indfører nu tillægsordene "sjælden / meget sjælden" vedr. sjældenheds-angivelser i stedet for "antals"-angivelser [ 'RRR/RR/R' ]

PS Læs også debat-artiklen: afskrivnings-filosofienGrelber spørgsmål:

Hvorfor var auktionshusets dygtige sjældenheds-'researcher's 'undersøgelse'/'udtalelse' ukorrekt ?

 

 

Grelber svar:

Fordi 'researcheren' IKKE havde lavet en undersøgelse ….

 

 

Grelber lære:

Dette er et fællestræk for auktionshusenes 'researchere' - afskrift er jo meget hurtigere.

 

Det uheldige er jo bare, at de i stedet skriver af efter andre, som HELLER IKKE havde lavet en undersøgelse !!!

                       

(Læs den publicerede tilhørende uddybning: http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memschou.htm

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memhede.htm

og http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

og http://numisbooks.dk/info/lyvomraritetsgrader.htm

og http://numisbooks.dk/info/sjovtraritetslyvdel1.htm

og http://numisbooks.dk/info/trykningafsjaeldenhedsundersoegelser.htm

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm 

og http://numisbooks.dk/info/eksperterogeksternekonsulenter.htm

og http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm )

 

ærbødigst

 

 


Tilbage til MEM forsiden