(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentarer")


 

"cfr. sjove stiktilfælde af Raritets-lyv … del 1"

 

På dette link findes omtale: http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm#mem133

 

 

Nedenstående har Dansk Mønt og div. andre fået Forlagets tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

 

Morten Eske Mortensen Bibliografi; incl. tillæg til Jørgen Sømods bibliografi 1974-1984 i "1974-1984. BIBLIOGRAFI. Morten Eske Mortensen 1959 5. november 1984" samt bibliografi 1984-94. 

 

 

133) Månedens kommentar. Viden for de indviede ... en god historie fra Grelber.
August 2001: Ups . . . del 2.

 

Flyveblad udgivet af (Grelbers Forlag), august 2001, 1 ark A5 på lysegrønt papir, ill.

 

Collage sammenklippet af Grelber. Oplysningsskrift. Tema: Thomas Høiland Auktioner A/S samt uheldig, vildledende sjældenheds-'undersøgelse'/udtalelse.

 

Vedr. Zinck auktion I, 26. april 2001: norsk 2 mark Fr. IV som ifølge den udførte sjældenheds-'undersøgelse'/udtalelse kun kendes i 2 privatejede eksemplarer. Holger Hedes raritetsangivelse samt NMs ditto afskrives, hvilket derefter kombineres på 'u-ærlig' vis til en sjældenheds-'undersøgelse'/udtalelse.

 

Grelber lægger så i første omgang endnu tre eksemplarer til solgt mellem 1994 og 1997, der kunne være opdaget ved bare eet eneste 'research'-opslag i kildestedet Dansk-Norsk Myntpris-Årbok  - det giver nu 4 styk udbudt bare indenfor de seneste 7 år, samt en fordobling af de privatejede eksemplarer ! 

 

Begynder auktionshusenes fastansatte 'researchere' mon ikke snart at få lært lektien ?

 

"Den er til nar, som skriver af efter såkaldte 'researchere', der heller ikke har gennemgået kildematerialet; men langt værre: man vildleder køberne fra deres penge."

 

 

Jvf. »Nytårsbrevet 31. december 1992: Numismatisk research«, 1992 (se bibliografiens no. 85).

Jvf. »Nytårsbrevet 31. december 1993: H.H. Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser«, 1993 (se bibliografiens no. 96).
Jvf. »Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab – II«, 1994 (se bibliografiens no. 102).

Jvf. »Gode metoder til at tabe penge ved mønt-investering«, 2001 (se bibliografiens no. 128).

Jvf. »Gode tilfælde af tilsnigelser vedr. sjældenheds -'undersøgelses'-resultater og -raritetsgrader«, 2001 (se bibliografiens no. 129).

 

 

 

82) Torskehovedes lærling. Bilag til ABR katalog 578 den 6. oktober 1992.

Flyveblad udgivet af (Grelbers Forlag), København 6. oktober 1992, (5) ark A4, hvoraf forsiden er på lysgrønt papir, ill.

 

" Forfatterskabets Rangorden inddeles som bekiendt i 5 Categorier:

 

1ste Classe: Afskrift

 

2den Classe: Dictat

 

3die Classe: Gjenfortælling

 

4de Classe: Friestil

 

5te Classe: Forskning "

" ? ? ? Hvilken klasse er mon auktionshusenes fastansatte 'researchere' nået til ? ? ? "

 

 

 Citering af det smukke digt: 

"Hos torskehoved fiskes der

 

og digtes tem'lig meget

 

Hvad andre skrev, det skriver han

 

og kalder for sit eget"

 (Gribbebos Julehæfte 1976)

 

Se også  »Nytårsbrevet 31. december 1992: Numismatisk research«, 1992 (se bibliografiens no. 85).

 

 

 

86) Unikum - unikummere - unikummest ... del 3 (version b)

 

Flyveblad udgivet af (Grelbers Forlag),(København) (april 1993), 2 ark A4 ill.

 

Collage sammenklippet af Grelber. Genoptrykt (maj 2001) (nu af  '... version b').

 

Oplysningsskrift. Tema: Holger Hedes møntbog, Hornungs Møntauktioner, Riibe Myntauksjoner, Oslo Mynthandel, Ahlströms Mynthandel samt uheldige, vildledende sjældenheds-'undersøgelser'.

 

I anledning af at norsk 2 mark Fr. III præsenteres til salg som UNIK i privat eje med tilhørende vildledende sjældenheds-'undersøgelser', der skulle konfirmere denne usandhed.

 

Skriftet illustreres med 4 forskellige privatejede eksemplarer solgt på offentlige auktioner indenfor de seneste 25 år.

 

 

 

97) Månedens kommentar. Viden for de indviede ... en god historie fra Grelber.
September 1994: Ups.

 

Flyveblad udgivet af (Grelbers Forlag), september 1994, 1 ark A5 på lysegult papir, ill.

 

Collage sammenklippet af Grelber. Oplysningsskrift. Tema: Bruun Rasmussen Kunstauktioner, B.Ahlström Mynthandel AB og Kunsthallen samt uheldige, vildledende sjældenheds-'undersøgelser'.

 

Vedr. Holger Hede auktion I, 24. september 1988: 2 dukat Chr. IV som ifølge den udførte sjældenheds-'undersøgelse' er UNIK i privateje. Vedr. Kunsthallen auktion 444, 29. september 1994: 'undersøgelsen' fra ABR + Ahlström afskrives, hvortil Kunsthallen adderer deres eksemplar af mønten - altså kun 2 eksemplarer i privateje.

 

Grelber lægger så i første omgang endnu et eksemplar til - det giver nu 3 styk udbudt indenfor de seneste 10 år !

 

 

 

98) Månedens kommentar. Viden for de indviede ... en god historie fra Grelber.
Oktober 1994 (a): Unikum - unikummere - unikummest ... del 4.

 

Flyveblad udgivet af (Grelbers Forlag), oktober 1994, 1 ark A5 på lyseblåt papir, ill.

 

Collage sammenklippet af Grelber. Oplysningsskrift. Tema: Bruun Rasmussen Kunstauktioner og B. Ahlström Mynthandel AB samt uheldig, vildledende sjældenheds-'undersøgelse'.

 

Vedr. Holger Hede auktion III, 1. oktober 1994: 1 mark Stockholm Chr. III / Gustaf Vasa som ifølge den udførte 'undersøgelse' er UNIK i privateje. Katalogforfatter B. Ahlström var tidligere (i 1990 !) tilsendt foto af andet privatejet eksemplar til vurdering.

 

 

 

99) Månedens kommentar. Viden for de indviede... en god historie fra Grelber.
Oktober 1994 (b): Unikum - unikummere - unikummest ... del 5.

 

Flyveblad udgivet af (Grelbers Forlag), oktober 1994, 1 ark A5 på mørkegrønt papir, ill.

 

Collage sammenklippet af Grelber. Oplysningsskrift. Tema: Bruun Rasmussen Kunstauktioner og B.Ahlström Mynthandel AB og uheldig, vildledende sjældenheds-'undersøgelse'.

 

Vedr. Ahlström auktion 40, 12. november 1989 og Holger Hede auktion III, 1. oktober 1994: 4 skilling Stockholm Chr. III / Gustaf Vasa som ifølge den udførte 'undersøgelse' er UNIK i privateje. Da 'undersøgelsen' udførtes 1989 havde katalogforfatter B. Ahlström i mere end et år haft privatejet eksemplar nr. 2 deponeret i sin box til senere salg !


Tilbage til MEM forsiden