"Norsk numismatisk bibliografi", ved Svein H. Gullbekk. Med innledning av Kolbjørn Skaare. Oslo: Universitetets Myntkabinett, 1998. 328 sider.- (Publikasjoner fra Universitetets Myntkabinett, nr. 5). ISBN 82-994890-0-8. Kan i Danmark erhverves hos Grelbers Forlagsekspedition, Drejøgade 26 F 501, DK-2100 København Ø. Pris i Danmark DKK 400 + porto DKK 25. - info / foto

 

Anmeldelse ved Hjejl Resen Steenstrup

 

Der er tradition for i Danmark at udarbejde og udgive brugbare bibliografier og referenceværker, især inden for det humanistiske område. Således foreligger der inden for områder som historie, jura, pædagogik og etnologi og folkloristik en lang række ajourførte og nyttige oversigter både i bogform og på nettet. Når det drejer sig om dansk numismatik er vi således udmærket dækket ind med referenceværker og tidsskrifter af næsten enhver art.

 

Det samme gælder imidlertid ikke for Norge, hvor man først nu har fået en landsdækkende litteraturfortegnelse: Norsk numismatisk bibliografi, omhyggeligt udarbejdet af den kendte og dygtige norske magister i numismatik, Svein H. Gullbekk. Foreliggende bibliografi er meget omfattende, idet den indeholder 3.762 numre opdelt systematisk efter emner og lande. Tidsmæssigt dækker bibliografien mere end 150 års norsk numismatisk forskning.

 

Den kendte numismatiske forsker Kolbjørn Skaare har skrevet en udførlig indledning om bibliografiens tilblivelse og norsk numismatisk litteratur. Der er næsten tale om en mini forskningsoversigt.

 

Når man skal udarbejde en bibliografi over norsk mønt- og pengehistorie kan det ikke undgås, at dansk numismatik inddrages, og jeg glæder mig over, at de to første numre henviser til Peter Flensborgs Numismatisk Leksikon (1996) og Jørgen Steen Jensens Numismatisk Opslagsbog (1974). Det er meget få emner, som ikke er medtaget, men et emne som ikke er registreret er auktionskataloger, idet der henvises til Morten Eske Mortensens Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger  (1980), og kun udvalgte møntpriskataloger er opført.

Hvad angår bibliografier savner jeg Numismatisk Index, som registrerer alle relevante artikler i NNUM frem til 1970 (1976). Nævnte index er udarbejdet af Finn Rasmussen i samarbejde med undertegnede.

 

Der er ellers ikke noget at kritisere ved dette fine opslagsværk, som bygger på en meget omfattende og kompetent gennemgang af Myntkabinettets arkivalier og tidsskriftsamling.

 

Som noget helt usædvanligt er aviser og magasiner gennemgået, hvilket ikke er normalt ved bibliografiske arbejder. Flere hundrede regionale og lokale aviser i og uden for Norge er minutiøst gennempløjet, hvortil kommer, at også relevante anmeldelser af bøger er kommet med.

 

Der er meget at glæde sig over ved denne udgivelse. Værket, der er af høj faglig standard med udførlige bibliografiske oplysninger og annotationer, er let at arbejde med, og bagi er der alle de registre (incl. fundstedsregister), som enhver bruger har brug for.

 

Det er flot, at Myntkabinettet har fået denne bog på gaden, fordi bibliografier er i manges øjne noget, man ikke altid værdsætter så nøje, som man burde. Jeg håber, bibliografien vil blive anvendt i mange år fremover, det fortjener den.

 

Norsk numismatisk bibliografi, der er udsendt i en lækker forlagsindbinding på glittet papir, er udgivet med støtte fra en række fonde bl.a. Advokat Axel Ernsts og Frøken Alfrida Ernsts Legat til Fremme af Numismatisk Forskning.

 

Bogen er kun blevet trykt i et oplag på 300 styk, så den vil antageligt hurtigt blive en sjældenhed, som kun kan købes på det antikvariske marked og sikkert til stigende priser. En god bog – køb den !