(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") 

Lauritz.com

 

Falsk profet (:selvudnævnt) udøver igen humbug

Månedens kommentar

Viden for de indviede

 december 2004

… en god historie fra Grelber

3. serie

eller Dansk auktionshus-portal i karambolage med Mar­keds­førings­loven  eller ’Researchernes’ snyderier bre­der sig videre til web og internet – del 3

 

Læserspørgsmål: Af hvilken økonomisk grund vildleder auktionshuse køberne ?

Før dyrere indkøb: check http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm .

 

Citat fra Lauritz.com’s helsides mønt-annoncer: ”Kvalificeret numismatisk betjening” .

 

 

 

Tilfælde A: 

Fr 3. 1 skilling 1659, sjælden (RRR ?).  Fr 3. 1 skilling 1659, H 71 B, NM 237 A, kv 1 - 1- sjælden. Min/vurd.: DKK 0/1500 - Udløber: 04-07-2003 16:00:00 - Højeste bud: DKK 1.350 - Showroom: Hjulmagervej, Aalborg, DK - Varenr: 137125 

 

CITERES: ”1 skilling 1659 med møntmærke "stempel", blev af H.Hede anset for at være RRR, men i de senere år er der yderligere fremkommet enkelte eksemplare. Denne tilvækst i antallet af kendte ex. skyldes Nationalmuséets mere liberale tolkning af Danefæloven, således at enkeltfundne danske og norske småmønter yngre end 1648 IKKE anses for at være danefæ, og de bliver returneret til finderne. Møntens raritet er usikker, men er formodentlig 6-8 kendte stykker, hvoraf mindst 2 er på muséum.” 

 

 

 

 

 

 

 

INFO: Når ’Researcher’-A i overskriften skriver "RRR ?", betyder det: "Mønten kendes i 2-3 explar. ? ", hvorefter den ikke-efterforskende  Digter-A ved hjælp af Tarok-kort tilføjer et gættet antal på ”6-8” kendte eksemplarer.

 

Tilfælde B:   Auktionshuset havde  desværre valgt at fortie alle de andre eksemplarer.

 

       

 

                    143                    270                      364                       410                       412a (skjult)

                   562                   771                    1075                      1427                      6181                320677

Tilfælde B: Grelber afbilder så for morskabs skyld dobbelt så mange ek­sem­plarer, nemlig 12 forskellige. Af disse var de 11 allerede kendt fra det offentligt trykte skandinaviske kildemateriale på det tidspunkt 07.2003, hvor Gætteren-A trykte sit lyveri ! ! Ondsindede personer kan selvfølgelig godt undre sig over, af hvilken økono­misk grund mon Gætteren-A valgte at fortie alle de mange andre eksemplarer ?

 

[Krediteringskilde for alle afskriverne: "iflg. Grelber og MEM" ]

 

 

EFTERORD. Lauritz.com's talskvinde Mette Margrethe Rode  svarer 10.07.2003 efter Grel­bers klage 01.07.2003 over den falske sjældenheds-antals-oplysning:

”Som Lars Wi­berg gan­ske rigtigt skriver, skal vi i vore varebeskrivelser ikke anvende smykkende til­lægs­ord. Der findes dog en enkelt undtagelse, som er relevant i sammenhæng med netop mønter. Når man går ind på enhver underkategori under Mønter, møder man et link 'Læs mere om forkortelse, kilder mm'.

Her defineres klart Lauritz.coms fastlagte forudsætninger for møntbeskrivelser, her­un­der sjælden­heds­angi­velser. Disse definitioner følger vi i opskrivningerne, hvor­for Børge Juhls pågæl­den­de beskrivelse var korrekt ud fra vore retningslinjer.”    (sic)

 

Lauritz.com’s forretningsregler plæderer i modstrid med Markedsføringslovens § 2:

”Sjældenhedsangivelser. Der er aldrig lavet en fuldstændig optælling af samtlige mønter i private- og offentlige samlinger. Derfor er raritetsangivelserne udtryk for et skøn, der kan være behæftet med fejl.”

Club Me 4 

 

Månedens Kommentar 04.2004.extra, no. 76 noterer:

 

”Opmærksomheden henledes i særlig grad på Markedsføringslovens § 2, stk. 4: "Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kun­ne dokumenteres." . Af denne § 2, stk. 4, følger, at kan man IKKE dokumentere rigtigheden, overtræ­des lov­teksten. 

 

Endvidere følger, at såkaldt 'faktuelle' udtalelser baseret på ek­sem­pelvis gætværk eller digteri eller fortielser eller direkte lyv, er ulovlige at an­ven­de.”

 

Gætteren-A er for resten siden 1993 også redaktør for og frem-’forsker’ samt fabrikant af  sjældenheds-antals-lyv trykt i Siegs Møntkatalog (2xsic).

 

M.K.-læser og co-forfatter BJ ud­tal­te forudse­ende allerede i 1994: ”Den slags bør straffes

http://numisbooks.dk/

 

INFO: Den påberåbte ikke-eksisterende undtagelsesparagraf for mønter findes ikke i Markedsføringsloven, men er behandlet i ”Månedens Kommentar”, 05.2004.extra.

Du kan genlæse den på dette sjove link:

http://numisbooks.dk/info/professionelvildledningafklienterne.htm

 


Flere historier om ekspertfjolserne hos Lauritz.com enten hos http://www.kunstnyt.dk/ eller på disse links:

 

http://numisbooks.dk/info/RRRmendeterlyvdel4.htm

http://numisbooks.dk/info/unikummestdel22.htm

http://numisbooks.dk/info/EkspertfjolserDel2.htm

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Lauritz.com-villig-til-at-sælge-moent-til-365.000-for-DKK-3.000

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Lauritz.com-villig-til-at-sælge-moent-til-10.000-i-rodekasse-for-DKK-800

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Lauritz.com-villig-til-at-sælge-moent-til-25.000-i-rodekasse-for-DKK-6500

 


Tilbage til MEM forsiden