(home) (klager) (Roman Coin Price Yearbook 1996/97 - 1st edition) (Scandinavian Coin Price Yearbooks 1996  - 2000) (Antiquarian coin books for sale) 

 

This is some sample data extracted from the databank of the Danish Coin Price Yearbook (covering the full 26 calendar years 1990-2015).

 

Message 10.09.2015 from the editor: Beginning in the 2016 editions it is planned to incorporate the reference-numbers of the late Jørgen Sømod (2012) into the databank yearbooks.

It is presently planned to also follow the new arrangements of the coins as introduced by Jørgen Sømod in his various reference works published in his monumental series "Det Store Projekt" 2003-2013 (unfinished).

The database yearbooks thus are the only price catalogs, where you can find the Sømod reference numbers as well as the new Sømod arrangements of the coins.

 

See some demo-pages below.


 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEMmoentRefvaerk2017

 

 

 

     Er udkommet: 2017, 642 pp., 7.000 nos. /                          Er udkommet: 2017, 606 pp., 6.000 nos. /

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

 

Trykoplag: mindre end 100. Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankCatalogueOfTheMEMlibrary1615-2013.htm#der-forekommer-ikke-mere-gratisbrugere-af-MEM-boeger-efter-31122013

 

Se linket til Skanfils salgswebside: https://www.skanfil.no/LotDetail?l=LOT/1983868 

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#1888-2018-Den-ULTIMATIVE-referencevaerks-serie

Nekrolog over Jørgen Sømod 1944-2012 (obituary)

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#Sorteringsprincippperne-for-den-nye-samlervenlige-MEM-raekkefoelge-af-moentraekkerne

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#Foreloebig-arbejdsskitse-omkring-MEM/-Soemod-projektet

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm

Se masterlisten over auktionskataloger 1684- 2018: http://numisbooks.dk/info/masterliste.htm

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEM-Om-referencevaerker-moenttyper-undertyper-og-varianter

Læs om sjældenheds-antals-snyd: http://numisbooks.dk/info/tilsnigelserOmSjaeldenhedsundersoegelsesresultater.htm

Se også C.T. Jørgensens foredrag "Om Mönttyper": http://numisbooks.dk/info/1886ctj-moenttyper-I.htm

 

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#De-4-store-og-grundlaeggende-moent-referencevaerks-serier-1884-2019

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#1888-2018-Den-ULTIMATIVE-referencevaerks-serie

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#Store-prisstigninger-i-brugtmarkedet-paa-boeger-fra-Joergen-Soemods-Det-Store-Projekt

http://numisbooks.dk/info/SiegsMoentkatalog2018-sidste-udgave-grundet-millionunderskud.htm#Krause-Publications-moentpriskataloger-konkurs-2019-ogsaa-udkonkurreret-af-Grelbers-Forlag

 

Bøger fra Jørgen Sømods "Det Store Projekt":

Sø04) Sømods referenceværk: [udgør tavle-del til MEMs medailleværk] ”Danske & norske medailler & jetoner siden jernalderen og indtil 1788”, Kbh., 252 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø07) Sømods referenceværk: ”Danske mønter og mønter fra lande samt områder i union med Danmark eller under dansk overhøjhed fra de ældste tider og indtil 1448”, del I, Kbh., 228 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø08) Sømods referenceværk: ”Danske mønter og mønter fra lande samt områder i union med Danmark eller under dansk overhøjhed fra de ældste tider og indtil 1448”, del II, Kbh., 178 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø10) Sømods referenceværk: [udgør tavle-del til MEMs møntværk] Hvid . Skilling . Øre. Bidrag til den nyere tids mønthistorie”, Kbh., 402 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø14) Sømods referenceværk: ”Danske mønter 1448-2013”, er ikke udgivet grundet dødsfald. I stedet træder Sømods lærling, MEMs, ”Referenceværk over Dansk-Norske Mønter 1448-2016”, Kbh. 2017

Sø12) Sømods referenceværk: [udgør tavle-del til MEMs møntværk] ”Mønter fra Slesvig & Holsten 1460-1923”, Kbh., 203 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø13) Sømods referenceværk: [udgør tavle-del til MEMs møntværk] ”Norges mønter 1483-1813 og mønter fra Gulland, Trankebar, Guldkysten, Dansk Vestindien, Færøerne, Island indtil 1944 & Grønland samt svenske mønter fra Christiern I og Hans”, Kbh., 162 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø11) Sømods referenceværk: ”Forordninger & Rescripter ang. det danske og norske møntvæsen 1483-1813”, Kbh., 154 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø01) Sømods referenceværk: ”Poletter & Pengetegn i Danmark siden stenalderen og indtil omkring 1960 1. del. Tiden indtil 1900”, Kbh., 278 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul)

Sø02) Sømods referenceværk: ”Poletter & Pengetegn i Danmark siden stenalderen og indtil omkring 1960 2. del. 1900-1924”, Kbh., 222 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø05) Sømods referenceværk: ”Poletter & Pengetegn i Danmark siden stenalderen og indtil omkring 1960 3. del. 1924-1960”, Kbh., 278 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø09) Sømods referenceværk: ”Poletter & Pengetegn i Danmark 4. del. 1960-1989”, Kbh., 284 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø03) Sømods referenceværk: ”Frimærkepenge i Danmark. 1. del: Ældre emissioner og københavnske serieudgaver”, Kbh., 168 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

Sø06) Sømods referenceværk: ”Frimærkepenge i Danmark. 2. del: Enkeltudgaver geografisk ordnet”, Kbh., 254 sider A4, helbind. (oplag: mindre end 100). Modtaget fondsstøtte: DKK 0 (nul).

 

Nekrolog over Jørgen Sømod: http://numisbooks.dk/info/JoergenSoemodNekrolog1944-2012.htm

 


 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEMmoentRefvaerk2017

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

Artikel på http://www.kunstnyt.dk/ under datoen 22.10.2016 [gengivet med tilladelse]: http://kunstnyt.dk/brh-skillingmem.html

 


 

8. nov. 2016                                                          Faglitteratur - del 19.

 

 

Vil nogen betale 125.000 kr. for
en mønt, der af mønteksperter betragtes
som kobberaffald, turistsouvenir og jux?

Den kendte møntspecialist MEM skriver om mønten:

Christian VII 2 skilling norsk 1807 afslag på firekantet kobberblanket.

Sømod: Turistsouvenir som ikke hører med til mønthistorien.

Schou: Ikke tænkt som mønt. Jux !

 

Scoop. Du kan købe dette stykke kobberaffald for kun DKK 100.000 hos eksperterne fra

Bruun Rasmussen Kunstauktioner den 08.11.2016, lot 431.

Naturlig størrelse er kun 5x5 cm. Vægt 95,1 gram.

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEMmoentRefvaerk2017-ABR-afslag1807-jux

 

http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?pg=2&iid=300878092&cid=681&mode=detail

 

Kunstnyt.dk mener:
Selv om mønteksperterne Jørgen Sømod og H.H. Schou taler ned om mønten, så er der tale om en sjældenhed, som er svær at vurdere, da der ikke er noget sammenligningsgrundlag. Den er fremstillet på Den kgl. Mønt i byen Kongsberg, Norge, som i 1807 stadig, indtil 1814, var en del af det danske kongerige.
Bruun Rasmussen skriver: På stemplet med værdiangivelsen ses en begyndende stempelrevne, og det er således sandsynligt, at der her er tale om et kasseret og henlagt stempel.
Bruun Rasmussen mener endvidere: ... at den med en vis ret kan betegnes som Norges eneste eksisterende plademønt.


Kobberaffald, turistsouvenir eller jux, så bliver det interessant at se hammerslaget.

 

H.H. Schou (1858-1932) og Jørgen Sømod (1944-2012) var begge mønteksperter og begge forfattere til flere bøger om mønter. Da Jørgen Sømod døde, skrev Information en fyldig nekrolog. Læs den her

Se auktionen

 


MEM er en flittig herre, hvilket hans
 kolossale udsendelser af møntbøger dokumenterer.
I starten af 2017 kommer han med et mammutværk på 612 sider
om samtlige danske og norske mønter fra 1448 til 2016.

 

Forventes at udkomme: 2017, 612 pp., 7.000 nos.

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

  http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEMmoentRefvaerk2017

 

Kunstnyt.dk
22. oktober 2016.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Salget er omtalt af Kunstnyt.dk under datoen 22.10.2016: "Vil nogen betale 125.000 kr. for en mønt, der af mønteksperter betragtes som kobberaffald, turistsouvenir og jux?": http://kunstnyt.dk/brh-skillingmem.html 

Samt af den sociale webdiskussionsplatform http://www.samlerforum.no/viewtopic.php?f=33&t=14611

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm

 

Naturlig størrelse er kun 5x5 cm. Vægt 95,1 gram.

 

   

 

Hammerpris blev DKK 70.000

Kunstnyt.dk’s udsendte reporter på møntauktionen i dag kan rapportere, at mønten, der af auktionshuset var forhåndsvurderet til DKK 100.000, fik hammerslag på DKK 70.000.

Der var kun en eneste person, som afgav bud på mønten, og derfor købte mønten til ABRs absolutte minimumspris, DKK 70.000 med tillæg af 25 % i købersalær i alt DKK 87.500. [Til Norge: dog kun 20 %]

Køberen var Eirik Myge, der sad i salen på første række, hvor han købte mønten af auktionarius Michael Fornitz på vegne af Oslo Myntgalleri.

Eirik, der er yngstemand i møntfirmaet fra Oslo (ny-ansat for 6 uger siden den 01.10.2016) købte mønten på vegne af en norsk privatmand.

Et antal ellers normalt købevillige millionærer (:privatsamlende markedsdeltagere) og en velrenommeret svensk mønthandler meddelte inden hammerslaget til Kunstnyt.dk’s udsendte reporter, at de var u-enige med auktionsfirmaet, der i salgsprospektet havde kaldt stykket for en såkaldt ”plåtmynt”, idet disse markedsdeltagere havde den mening, at der snarere var tale om et såkaldt ”afslag i kobber” og ikke en såkaldt ”plåtmynt”, hvilket formentligt forklarer den manglende køber-entusiasme.

INFO: Auktionshusets indkrævede salær for ca. 30 minutters arbejde, og for ikke at slå op i af ”Referenceværk over Dansk-Norske Mønter 1448-2016” no. 5.204 citerede litteraturhenvisninger: ca. DKK 23.000.

 

 


 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEMmoentRefvaerk2017-DNF-mark1617-udgaar

 

21. feb. 2015                                                          Faglitteratur - del 20.

 

 

Skal slettes fra møntrækkerne: 1 mark 1617 Glückstadt.

Solgt hos Dansk Numismatisk Forening 2015

af chefen for DNF, Preben Nielsen.

http://www.numismatik.dk/lister/502s.pdf  

 

Redaktøren af Sieg 2017, Jan Bendix (en ekspert ansat hos ABR),

har stadig ikke fjernet juxet fra katalogsiderne.

 

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#DNF-anvender-ikke-den-nyeste-referencelitteratur-mark1617-udgaar

Se også http://numisbooks.dk/info/SiegsMoentkatalog2004.htm

 

Fra: Steen Jakobsen [mailto:steen@trillegaarden.se]
Sendt: 20. november 2016 12:58
Til: undisclosed-recipients:
Emne: Vigtig information om mødet på torsdag

 

Kære møntsamler

 

Auktionslisten på torsdag indeholder en lang række spændende mønter, hvor jeg ikke vil undlade at gøre ekstra opmærksom på

 

lot nr. 850, Fr. 4, krone 1701, H36, S6, sjældent årstal.

 

I Siegs katalog, er mønten kategoriseret som en R mønt, dvs., at der kun findes 7-10 kendte eksemplarer.

Jeg vedlægger et billede af denne sjældne mønt, som er vurderet til kvalitet 1-1+ og opråb starter i kr. 4.800.

 

Du kan erhverve dig denne sjældne mønt ved enten at møde op og byde på auktionen eller sende et brevbud til mig seneste på torsdag inden kl. 10:00.

 

Her ud over skal jeg gøre opmærksom på, at en lang række bedre danske årgangsmønter fra lot 886 til 914 kommer under hammeren.

 

Jeg ser frem til en spændende aften med stor bydelyst.

 

Med venlig hilsen

Amagerlands Numismatiske Forening

 

Steen Jakobsen

Formand

 

Fra: mem@image.dk 
Sendt: 20. november 2016 15:33
Til: 'steen@trillegaarden.se.
Emne: SV: de falske R’er i Sieg’s katalog // Vigtig information om mødet på torsdag

 

Hej Steen

STEEN> I Siegs katalog, er mønten kategoriseret som en R mønt, dvs., at der kun findes 7-10 kendte eksemplarer. Jeg vedlægger et billede af denne sjældne mønt, som er vurderet til kvalitet 1-1+ og opråb starter i kr. 4.800.

Du kan læse om de falske R’er i Sieg’s katalog i dusinvis af udgaverne af massemediet ”Månedens Kommentar”: http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm#Smaaskrifter

Med venlig hilsen

Morten

 

Fra: mem@image.dk 
Sendt: 20. november 2016 15:51
Til: 'bendix@siegs.eu.; 'birger@bentsen.de.; 'gunnar@oslomyntgalleri.no.; 'mfo@bruun-rasmussen.dk; 'th@tha.dk.
Cc: 'kn@bruun-rasmussen.dk.; 'dupont@bruun-rasmussen.dk; 'ag@bruun-rasmussen.dk; 'poulsen@boganisvej.dk; 'pjm@mail.dk.
Emne: FW: de falske R’er i Sieg’s møntkatalog ved ABRs ekspert, Jan Bendix - stævninger // Vigtig information om mødet på torsdag [i ANF]

 

Jan Bendix med flere til orientering

Endnu et eksempel på hvordan den u-ansvarlige redaktion af Sieg-kataloget år efter år fortsætter med være den direkte årsag til vildledninger af økonomisk art over hele mønt- og auktionsbranchen.

De u-ansvarlige personer bag Sieg-katalogets fortsatte udbredelser af vildledninger bør stoppes snarest - - - eventuelt gerne via en stribe af stævninger hvis ønskes !

Med mange venlige hilsener

MEM (møderet for VL og ØL)

 


FW: de falske R’er i Sieg’s møntkatalog ved ABRs ekspert, Jan Bendix - stævninger // Vigtig information om mødet på torsdag [i ANF]

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#DNF-anvender-ikke-den-nyeste-referencelitteratur-mark1617-udgaar

Se også http://numisbooks.dk/info/SiegsMoentkatalog2004.htm 

http://politiken.dk/kultur/ECE3262768/bruun-rasmussen-det-er-imod-al-etik-og-moral/  http://grelbersforlag.dk/info/MoentpersonStaevnesTilDraenPaaHalvMillionKronerFraTegnebogen.htm

 

 

 

 


 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEMseddelRefvaerk2017

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#De-11-styk-MEM-referencevaerker

 

13 MEM-referenceværker:

 

      http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

         

Er udkommet: 2017, 642 pp., 7.000 nos. /                                                 Er udkommet 2011, 659 pp., 1.800 nos. /                      Er udkommet: 2017, 606 pp., 6.000 nos. / 

 

Demosider dansk-norske mønter: http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEMmoentRefvaerk2017

Demosider dansk-norske medailler: http://numisbooks.dk/info/demodatabankMED.htm                                                                                                                                      .

Demosider nordiske pengesedler: http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEMseddelRefvaerk2017

Demosider skandinaviske møntbøger: http://numisbooks.dk/info/demodatabankCatalogueOfTheMEMlibrary1615-2013.htm                                                                            .

Demosider dansk-norske møntauktionskataloger: http://numisbooks.dk/info/masterliste.htm#Referencevaerk-over-Dansk-Norske-Moentauktionskataloger-1684-2018-B     .

 

       

                                      Er udkommet 2018, 578 pp., 7.000 nos. /                     Er udkommet 2019 (v. 3.02), 1.500 pp. A4, 22.000 nos. /              Er udkommet 2016, 160 pp. A4, 3.500 nos. /                               

 

                 

   

 

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

http://numisbooks.dk/info/bibliografiertilsalg.htm  

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#Kvalifikationskrav - læs under billederne  

    

             Er udkommet 1999, 44 pp. A5, 1.400 nos. (demosider) /                                                Er udkommet 2019, 614 pp. A4, 7.000 nos. (demosider) /

 

Sidste bind i MEM/Sømod-referenceværks-projektet 2003-2019 med i alt 13+6 bind er udkommet 2019. Trykoplag pr. bind: mindre end 100 styk.

 

OPLAGSBEGRÆNSNING: Kan kun købes af fysiske personer, som upfront har bevist deres seriøsitet og har bestået kvalifikationskravet; nemlig hos MEM,

a) at have købt bog-kataloget version 3.0, 2016 (eller senere),

b) samt minimum at have købt 2 styk af de 4 andre MEM-reference-værker udgivet 2011-2018.

 

- O -

 

Læs også artiklen om de stortalende dugnadsfolk i 2014 på webdiskussionsplatformen Samlerforum.no: http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm#stortalende2014

Trods al deres pølsepalaver har alle disse mange og bravadatalende personer intetsomhelst fået udrettet i de forløbne 4 år 2014-2018.

Derimod har MEM udgivet - og selv betalt - 4 referenceværker på de 4 år,

samtidigt med at Siegs Møntkatalog gik 'konkurs' grundet de samme bravadatalende og gratisbrugende markedsdeltageres nærige tegnebøger.

 

Desværre beholder MEM gerne de 6 referenceværker 2011-2019 for sig selv. L Sådan er det.

Det faktum blev skrevet allerede i februar 2014.

Klik barstens her: http://numisbooks.dk/info/demodatabankCatalogueOfTheMEMlibrary1615-2013.htm#MEM-beholder-gerne-kataloget-for-sig-selv

 

 

 

http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm

 

http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm#indt2

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#Forord-1999-og-2019-Auktionskataloger

De to forord fra 1999 hhv. 2019 gengives nedenfor

 

 

 

http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm

 

 


 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

     

 


 


 


 


 

 


For exact listing of auction cats. presently included in the databank of The Scandinavian Coin Price Yearbooks (covering the full 26 calendar years 1990-2015) do study this link: http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

From 31.12.2013 onwards all the MEM printed data extracts are distributed via the Microsoft model of personal user license. You must not re-sell the extracts. (Google-books scanning projects and iCoinsApp and 'free-riders' etcetera thus are excluded from use). 

License details are translated into English language at the bottom of this webpage: http://numisbooks.dk/info/demodatabankCatalogueOfTheMEMlibrary1615-2013.htm

 


For exact listing of auction cats. presently included in the databank of The Roman Coin Price Yearbook (RCPY) (covering the full 11 calendar years 1995-2005) do study this link: http://numisbooks.dk/info/demodatabankROMANcatlist.htm


 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#ErrataSoemodOgNMD

 

 

 

Mange ton doublet-møntbøger og tusindevis af andre stykker numismatisk doublet-litteratur og auktionskataloger haves.

Fremsend mankolisten fra http://numisbooks.dk/info/mancolisterDK.htm med udfyldte købsprisfelter til mem@image.dk

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

”Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

Store prisstigninger i auktionsmarkedet på brugte bøger fra Jørgen Sømods "Det Store Projekt":

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#Store-prisstigninger-i-brugtmarkedet-paa-boeger-fra-Joergen-Soemods-Det-Store-Projekt

 

 

Store prisstigninger i auktionsmarkedet på brugte bøger fra Jørgen Sømods "Det Store Projekt":

1.000 kroner pr. bind hos Bruun Rasmussen september 2017.

Se linket til Bruun Rasmussens salgswebside: http://www.bruun-rasmussen.dk/sold-items.do?pg=1&iid=300975976&mode=detail

 

 

Se link#1 til Skanfils salgswebside 2019: https://www.skanfil.no/LotDetail?l=LOT/2067965

Se link#2 til Skanfils salgswebside 2019: https://www.skanfil.no/LotDetail?l=LOT/2067974

 

Se linket til Bruun Rasmussens salgswebside 2019: http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?pg=1&t=c&iid=301253953&cid=18333&mode=detail

Se linket til Skanfils salgswebside 2020: https://www.skanfil.no/LotDetail?l=LOT/2123654

Se linket til OMGs annonce: https://www.oslomyntgalleri.no/auksjon/objekt-nr-4-pa-omg-auksjon-nr-19-lordag-9-mai-2020-speciedaler-1633-ex-schulman-og-zinck/

 

Skanfil solgte 03.05.2019 den hidtil dyreste Sømod bog bind nr. 13 i "Det Store Projekt"

for NOK 3.906 kun 6 år efter hans død !

Se linket til Skanfils salgswebside 2015: https://www.skanfil.no/LotDetail?l=LOT/1453145

Se linket til Skanfils salgswebside 2019: https://www.skanfil.no/LotDetail?l=LOT/1998919 

 

 

Nekrolog over Jørgen Sømod 1944-2012

 

Du ’nåede’ jo desværre ikke at købe Sømods bøger i tide inden hans tidlige død 2012. ’Nåede’ du at købe MEMs bøger, mens du kunne ?

Tør konstatering fra Grelber: ”Der er mange, mange, mange nærige og selvforskyldt u-vidende møntsamlere / mønthandlere / forlagsejere / auktionskatalogforfattere / foreningsfolk / museumsfolk / numismatikere / markedsdeltagere.

 

 

Sømod bøger kan købes via mem@image.dk

 

 

Om Sømods manglende bind 14 i "Det Store Projekt" (ufuldendt)

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#Om-Soemods-manglende-bind-14-i-Det-Store-Projekt-(ufuldendt)

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSOEMODsReferencenumreOgNyordningAfMoentraekkerne2016.htm#MEMmoentRefvaerk2017

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm

 

Interiør fra Tannhäuser Bar ejet af Jørgen Sømod

 


Back to MEM home page