(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (indeks til 150+ udgaver af "Månedens Kommentar")

Thomas Høiland Auktioner A/S

 

(Klik her for ét sjovt svindel tilfælde fra Thomas Høiland Auktioner A/S)

(Og her er m a n g e flere svindeltilfælde: http://www.google.com/search?q=site:numisbooks.dk+thomas+h%C3%B8iland+m%C3%A5nedens+kommentar&num=100&hl=da&lr=&safe=off&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&rlz=1I7DVXA&filter=0 )

 

 

 

INFO: Nedenstående udgave af "Månedens Kommentar" blev den 30.04.2007 før of­fent­lig­gø­rel­sen i prøvetryk med kontrolforespørgsel fremsendt til bl.a. Advokat Martin Dahl Pedersen og Advokat Mogens Birkebæk til kom­men­te­ring og eventuel korrektion. Der kom ingen indsigelser fra advokaterne eller andre.

 

Med venlig hilsen

Grelbers Forlag 05.05.2007

 

 

 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 8B" (april 2005) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 1" (november 2005) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 2" (maj 2006) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 3" (november 2006) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 4" (maj 2007) 

Klik her for at læse "Disse 3 mænd kan ruinere Dig ... del 5" (september 2010) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 6" (november 2010) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 9" (november 2010)  

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 7" (maj 2011) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 8" (november 2011)  

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 10" (maj 2013) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 11" (maj 2013)  

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 12" (maj 2013)  

 


 

 

 

30.04.2007

Herr Advokat, Juridisk Forfatter

Martin Dahl Pedersen

c/o Kromann & Reumert

Sundkrogsgade 5

2100 København Ø

Tlf.: 70 12 12 11

mdp@kromannreumert.com

 

 

Kopi til:      Advokat Mogens Birkebæk

Auktionsleder Thomas Høiland

Auktionskatalogforfatter Poul-Henning Knudsen

 

 

Vedr.:

auktionskatalogtekster i Firma Høilands auktionskatalog maj 2007

omhandlet i ”Månedens Kommentar” 05.2007 og 05.2007.extra

(p.t. endnu ikke offentliggjorte)

 

 

Prøvetryk til orientering og kommentering / kontrolforespørgsel.

 

 

Grelbers Forlag har til hensigt i massemediet og nyhedsmediet "Månedens Kommentar" at offentliggøre et antal informationer vedrørende nogle auktionskatalogtekster i Firma Høi­lands auktionskatalog maj 2007, som er forfattet af Poul-Henning Knudsen.

 

 

Da Grelbers Forlag naturligvis ikke ønsker at publicere forkerte informationer, tilsendes høfligst som altid et prøvetryk i god tid førend den officielle udgivelsesdato.

 

:://:: Såfremt De måtte have kommentarer og meget gerne korrektioner til vedlagte prøve­tryk mærket "UDKAST", bedes De venligst sørge for at sådanne skriftligt er modtaget af Grelbers Forlag indenfor 4 dage fra nærværende brevs dato.

 

De kan hjertens gerne anvende email adressen mem@image.dk .

 

Til brug for eventuel advokathjælp er forlagets advokatreferenceliste vedlagt.

 

 

Med de venligste hilsener

på vegne af

Grelbers Forlag

 

 

 

 

 

Man bør kunne udvise offentligt pletfri van­del, ry samt ve­der­hæf­tig­hed (som det også gæl­der for eksempelvis politifolk og militærfolk og offentligt ansatte og bankfolk og poli­ti­ke­re og advokater og dommere osv. osv.).

 

 

PS Forlaget har fuld tiltro til, at de ansvarlige og involverede på nuværende tidspunkt har lært, at såfremt man har eventuelle indsigelser at gøre, skal så­danne imødegåelser meddeles - hvis man altså overhovedet ønsker korrektioner foretaget.

 


 

 

Grelber spørgsmål:

Hvorfor var auktionshusets dygtige sjældenheds-'researcher's  'undersøgelse'/'udtalelse' ukorrekt ?

 

 

Grelber svar:

Fordi 'researcheren' IKKE havde lavet en undersøgelse ….

 

 

Grelber lære:

Dette er et fællestræk for auktionshusenes 'researchere' - afskrift er jo meget hurtigere.

 

Det uheldige er jo bare, at de i stedet skriver af efter andre, som HELLER IKKE havde lavet en undersøgelse !!!

                       

(Læs den publicerede tilhørende uddybning: http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memschou.htm

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memhede.htm  

og http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

og http://numisbooks.dk/info/lyvomraritetsgrader.htm

og http://numisbooks.dk/info/sjovtraritetslyvdel1.htm

og http://numisbooks.dk/info/trykningafsjaeldenhedsundersoegelser.htm

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm 

og http://numisbooks.dk/info/eksperterogeksternekonsulenter.htm

og http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm )

 

(Læs den publicerede tilhørende uddybning om Finanschef Poul Henning Knudsen's plagiatør virksomhed, problemer med Ophavsretsloven, og om hvordan PHK ynder at smykke sig med lånte fjer):

 

http://numisbooks.dk/info/afskriveren.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren2.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren3.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren4.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren5.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren6.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren7.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren8.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren9.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel8.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel9.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel10.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel11.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel12.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel13.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel14.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel15.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel16.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel19.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel23.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel24.htm

http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel31.htm

http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel36.htm

http://grelbersforlag.dk/info/loestogfastomPoulHenningKnudsendel1.htm

http://grelbersforlag.dk/info/loestogfastomPoulHenningKnudsendel2.htm 

http://numisbooks.dk/info/opsummering.htm

 

http://numisbooks.dk/info/unikummestdel4.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel1.htm

10) Okt. 2001: Salær kr. 83.000 til auktionshus giver denne 'ekspertise' … eller: Første Schou-skifte-operation udført

13) December 2001: Extraordinær, eksorbitant dumhed … eller simpelt bondefangeriforsøg ? (del 1)

19) Februar 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 4

21) Marts 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 5

205) Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II (1994)

 

 

 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden