(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") 

(Politianmeldelser her)  (Til Sømod: klik her) (English)

 

Månedens kommentar

Viden for de indviede

 extra / januar 2005*

… en god historie fra Grelber

4. serie

 

Politianmeldelse indgives til: Københavns Politi, Politigaarden, Polititorvet, 1567 København V, tlf. 33 14 14 48 eller nærmeste politimyndighed – hvis JS tør.

Udhængs Placat.

To alen ud af et stykke:

 

2 KOPIST kumpaner

 At kopiere = At stjæle

Peter Hammerich  , formand for DNF – vil helst ikke åbne tegnebogen – kopierer derfor 1. udgaven, 1980 ”Fortegnelse over danske møntauktionskataloger”

[kopien blev beslaglagt og konfiskeret på Nellemann & Thomsens auktion over Hammerichs bibliotek m.m. 03.1998]

 

Jørgen Sømod , formand for Numismatisk Selskab

som er kendt for at have svært ved at åbne tegnebogen –

kopierer 2. udgaven, 1999 ”Afkrydsningsliste etc. … 1684-1998”   Fy føj

[begge privat udgivet af forfatter & betaler af udgivelsesomkostninger, MEM] [læs også om PH’s & JS’ elev: Sorte-PR]

 

 

Forfatter Jørgen Sømod, der altså selv gerne KOPIERER andre forfatteres arbejde endog i hel BOGFORM (sic), var derimod i 2002 aldeles ophidset over, at en bidragende forfatter hos Siegs møntkatalog angiveligt skulle være kommet til at kopiere så lidt som blot et par sætninger fra hans, Forfatter Sømods forfatterskab ! Dette beskedne ’kopisteri’ lavede Forfatter Sømod et værre postyr over i hele møntbranchen i Skandinavien med hans  infamøse stridsskrift ”DEN LITTERÆRE TYVEKNÆGT” efterfulgt af "DEN LITTERÆRE HÆLER".

 

Da Forfatter Sømod ved opdagelsen 08.2004 blev konfronteret med det mildest talt mo­ralsk set bela­sten­de i hans KOPIST handling tilsat krav om, at bogbruger Sømod betaler sit be­sked­ne bidrag på kun 500 kr. til produktions­omkost­ninger­ne som enhver anden ærlig bog­bru­ger, reage­re­de JS præcist som en S  – han forsøgte at blokere emails fra MEM.

KOPIST Sømod S troede selvfølgelig, at så ville KOPIST-sagen nok selv gå væk. Fy.

 

Forfatter Sømod har 08.2004 skriftligt ladet MEM forstå, at Forfatter Sømod er af den attitude, at der er ingen grund til at betale bidrag til en anden forfatters produktionsomkostninger. Forfatter Sømod vil dermed sikkert væ­re 100 % enig i, at der er heller ingen grund til, at bogbrugere skal betale bidrag til Forfatter Sømods publikationer:

 

”Der er altså ingen grund til, at Du betaler de ca. DKK 4.000 for Forfatter Sømods 11 hæfters tryksag benævnt ’Det store projekt’, Kbh. 2003-2013.”

 

 

Forfatter Jerry: Kun 500 kroner ! Det var dog til en spotpris, at Sømod solgte ud­hængs­rettighederne. Er Sømod nu blevet fattig ?

Forfatter Frank: Hvad i alverden besværede Sømod sig over for mig i 2002 ?

Forfatter JSJ: Jeg har da altid vidst, at PH & JS var en skidt person!

En djævel: Det er slet ikke rart at blive idømt straf af Kopistbekæmper-Lærlingen.

 


 

DR-journalist plagierer stress-bog
Af Lars Wikborg  Urban - lørdag den 28. august 2004

 

Dele af Uffe Stenstrops nye stress-håndbog er direkte afskrift af en amerikansk bog. Strafbart, siger ophavsretsekspert. Stenstrop erkender, at det kan være ’sket i farten’.

 

Urban kan i dag afsløre, at flere kapitler af DR-journalisten og foredragsholderen Uffe Stenstrops nye bog '117 måder at undgå stress på' bortset fra enkelte ord er direkte afskrift af den amerikanske bestseller 'The Complete Idiot's Guide To Managing Stress', skrevet af forfatteren Jeff Davidson. »Det er tydeligt, at Stenstrops bog flere steder er afskrift fra den amerikanske. Og det er ikke bare enkelte sætninger, men hele afsnit, der er tale om. Så i dette tilfælde er der ingen tvivl om, at den amerikanske forfatters ophavsret er blevet krænket. Og det er faktisk strafbart, hvis der bliver lagt sag an.« siger ekspert i ophavsret Jens Schovsbo fra Københavns Universitet, som på Urbans opfordring har sammenlignet adskillige passager fra de to bøger. Uffe Stenstrops allerede populære bog udkom i sidste uge på Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, og forlagsdirektør Jesper Fensvig tager nu affære. »Jeg må naturligvis have en snak med Uffe Stenstrop om det her. Fordi det skal jo gerne være et originalt værk. Ellers er det jo nogle andre, der har skrevet det, og det er ikke meningen.« siger han. Uffe Stenstrop erkender, at han kan have bearbejdet passager fra den amerikanske bog og bragt dem i sin egen. Han afviser bevidst at have skrevet noget af. »Men jeg vil ikke afvise, at det kan være sket i farten.« siger Uffe Stenstrop, der tilføjer, at man kan finde sådanne passager i enhver bog om stress.

 

 

Plagieret stress-bog trækkes tilbage

 

Af Lars Wikborg,  Urban  -   onsdag den 1. september 2004

 

DR-journalisten Uffe Stenstrops delvist kopierede bog `117 måder at undgå stress på' fjernes nu fra markedet. Samtidig overvejer det amerikanske forlag et sagsanlæg.

 

Forlaget bag den populære håndbog i stress-håndtering `117 måder at undgå stress på' fjerner nu omgående bogen fra boghandlernes hylder.

Det sker, efter at Urban i fredags afslørede, at bogens forfatter - DR-P1-journalisten og foredragsholderen Uffe Stenstrop - bortset fra enkelte ord har skrevet flere kapitler direkte af fra amerikaneren Jeff Davidsons bestseller `The Complete Idiot's Guide to Managing Stress'.

»Efter Urbans artikler stoppede vi salget af bogen til boghandlerne, og nu har vi besluttet at trække bogen helt tilbage fra markedet. Jeg er ked af det på forlagets vegne, men også på Uffe Stenstrops,« siger direktør for Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Jesper Fensvig. Men den pinlige sag er formentlig først lige begyndt.

Det amerikanske forlag overvejer nu et sagsanlæg. »Sagen ligger i øjeblikket i vores juridiske afdeling,« bekræfter forlægger Vicki Skelton fra Alpha Books, der har udgivet `The Complete Idiot's Guide to Managing Stress'. Jesper Fensvig vil ikke afvise, at et eventuelt sagsanlæg sendes videre til Uffe Stenstrop.

»Vi ser på sagen med stor alvor, så det kan det godt ende med,« siger han. Ekspert i ophavsret ved Københavns Universitet, Jens Schovsbo, har sammenlignet passager fra de to bøger og er ikke i tvivl om udfaldet af en eventuel sag. »I dette tilfælde er der ingen tvivl om, at den amerikanske forfatters ophavsret er blevet krænket. Og det er strafbart, hvis der bliver lagt sag an.« sagde han til Urban i fredags. Det lykkedes ikke at få en kommentar fra Uffe Stenstrop i går.

 

Det var den samme lov­over­træ­delse Finanschef og tid­li­ge­re mønthandler i ”Mønter & An­ti­kviteter” Poul-Henning Knudsen, Jyllinge, i 1990’erne udøvede, da han var ansat som mønt­ka­ta­log­forfatter hos Bruun Ras­mus­sen Kunst­auk­tioner I/S. PHK plagierede og afskrev sjæl­den­heds-un­der­sø­gel­ser og pro­ve­niens-analyser ud­ar­bej­det og forfattet af MEM. PHK stjal dog selv forfatter­æren, idet han undlod at kreditere den rig­ti­ge forfatter MEM’s navn. Endvidere satte PHK i 1991 sit for­fat­ter­navn ved siden af MEM’s navn på 46 sjældenheds-under­­gel­ser, der alene var forfattet af MEM.

 At kopiere = At stjæle

[Citat fra usigneret receptionsindbydelse til PHKs 25-års jubilæum, anonymt forfattet [af signaturen P-HK ? ] og trykt p. 44 i ABR auktionskatalog 572-B, 26.03.1992: ”Poul Henning Knudsens grundige research-arbejde og store viden viser sig tydeligt i auktionskatalogerne…...”].

Grundet sine fortjenester og ”30 års auktionserfaring” blev PHK fra 10.2004 ansat hos Fa. Høiland Auktioner A/S. Her har Thomas nemlig stor brug for medarbejdere af denne støbning. Grundet sine fortjenester indvalgtes PHK fra 2003 også i bestyrelsen for ”Selskabet den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Ven­ner”. Grelber ønsker tillykke.

 

 

Det var den samme lovovertrædelse en norsk Mønthandler og tidligere d.....t XYZ XYZ udøvede i 1991, da XYZ XYZ ved offentligt trykt salg plagierede og afskrev sjældenheds-undersøgelse og proveniens-analyse bl.a. ud­ar­bej­det og forfattet af MEM. XYZ XYZ stjal dog selv for­fatter­æren, idet han undlod at kreditere forfatter MEM’s navn.

 

 

Det var den samme lovovertrædelse en svensk Mønthandler og F…….l ZYX ZYX udøvede i 1993, da ZYX ZYX ved offentligt trykt salg plagierede og afskrev sjældenheds-undersøgelse udarbejdet og forfattet af MEM. ZYX ZYX stjal dog selv for­fatter­æren, idet han undlod at kreditere den rigtige forfatter MEM’s navn.

 

 

 

Det var den samme lovovertrædelse norsk Mønt­hand­ler og tidligere skotøjshandler fra ”Øko­nomisko” Bjørn Ringøy, Gull & Sølv A/S, Hau­ge­sund, udøvede i 2003 da BR ved auktionssalg plagierede og afskrev sjæl­denheds-undersøgelse bl.a. ud­ar­bej­det og forfattet af MEM. BR undlod på sam­me vis at kreditere forfatter MEM’s navn.

 

 At kopiere = At stjæle

 

 


Tilbage til MEM forsiden