[ Reviews written in: English language / German language / Dutch language / French language / Italian language / Spanish language / Hungarian language / Danish language ]

(home)

Dutch language reviews of:

 

C) Danish-Norwegian Coin Price Yearbook 1997/98

D) Swedish-Finnish Coin Price Yearbook 1997/98

I) Roman Coin Price Yearbook, Republican vol. 0

J) Roman Coin Price Yearbook, Imperial vol. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviews of 2nd edition:

Danish-Norwegian Coin Price Yearbook 1997/98 - demo

[Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98] (Oslo 1998)

 

 

Jan van Geelen 145

 

Een overzicht van 12.000 prijzen uit de jaren 1996 en 1997 betaald in openbare veilingen voor munten uit Denemarken, Sleeswijk-Holstein, koloniën en Noorwegen 1448-1997. Het boek geeft een overzicht van de prijzen uit 46 veilingen gehouden door veertien verschillende Skandinavische veilinghuizen in de jaren 1996 en 1997. In een tabel wordt per veilingdatum een omrekening gegeven van de Skandinavische valuta naar Amerikaanse, Duitse en Zwitserse tegenwaarden. Deze uitgave biedt de professionele numismaat en de liefhebber alle informatie over de geldswaarde (op één bepaald moment) van een groot aantal munten uit eerder genoemde landen.

(De Beeldenaar nr. 6, Leiden nov./dec. 1998, p. 285)

 

Tom Passon 146

 

In deze uitgave treft u een overzicht aan van veilingopbrengsten van munten afkomstig uit Denemarken (1448-1997), Trankebar (Deens India), Sleeswijk-Holstein (1514-1864), Deens West lndië (1740-1917), deense vorsten in Zweden (1449-1565) en Noorwegen (1483-1997). In dit boek staan 12.000 opbrengsten, behaald bij openbare veilingen in Skandinavië georganiseerd door onder meer Ahlström, Antikören, Holmasto, Kunsthallen, de Oslo Mynthandel en Wallin. Illustraties van de stukken zijn niet opgenomen.

Voor een goed gebruik van dit jaarboek is het raadzaam de uitleg bij de tabellen in het voorwoord goed door te nemen. De munten zijn per land chronologisch gerangschikt per vorst of periode. Per munt wordt een opgave gedaan van het jaartal, een verwijzing naar standaard literatuur, denominatie, veiling waar de munt werd aangeboden, veilingdatum en kavelnummer en een indicatie of de munt in de catalogus staat afgebeeld.

Verder aandacht voor zaken als varianten in beeld en/of omschrift, afwijkende muntplaatjes of metaal, vervolgens de kwaliteit, de taxatie, de toeslagprijs ex- en inclusief kosten in deense kronen.

Net als bij andere jaarboeken, samengesteld door deze auteur (zie MUNTkoerier 8, 1998 Roman Coin Price Yearbook en 12, 1998 Svensk-Finska Myntpris-Årsboken) is bij de catalogisering uitgegaan van de informatie uit de veilingcatalogus. Deze werden integraal overgenomen, ook al zou de informatie incorrect zijn geweest.

Voorafgaande aan de catalogus treft u een lijst aan van de veilingen waarvan de opbrengsten in dit jaarboek zijn verwerkt. Van enkele veilingen worden samenvattingen gegeven waarbij ingegaan wordt op de prijsontwikkelingen in de afgelopen jaren. Een aantal grafieken maken deze ontwikkelingen in de periode 1994-1997 duidelijk zichtbaar. Een register op land en vorst maakt het mogelijk om in een oogwenk informatie over de desbetreffende munt(en) in het boek te vinden.

De publicatie is netjes gebonden en voorzien van een harde kaft. Het Dansk-Norsk Myntpris-Årbok is en blijft niets meer dan een droge opsomming van feiten. Wereldwijd zal hiervoor van de zijde van de handel en van enkele doorgewinterde verzamelaars zeker belangstelling bestaan. (Muntkoerir nr 3, Apeldoorn marts 1999, p. 26)

 

 

Reviews of 2nd edition:

Swedish-Finnish Coin Price Yearbook 1997/98 - demo

[Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98] (Oslo 1998)

 

 

Tom Passon 158

 

Het boek bevat een opsomming van de veilingopbrengsten van de munten van Zweden 1521-1997, Reval, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommeren, Stralsund, Wismar, Bremen & Verden, Mainz, Nürnberg en andere zweedse bezittingen/bezettingen 1561-1903 alsmede de munten van Finland 1864-1997.

In totaal staan hierin 9.000 opbrengsten behaald bij openbare veilingen in Skandinavië. De munten zijn per land, stad of staat gegroepeerd en chronologisch per vorst of periode gerangschikt. Na bestudering van het voorwoord laten de tabellen zich goed lezen.

De registratie bestaat uit het jaartal, verwijzing naar de standaard literatuur, denominatie, veiling waar de munt werd aangeboden, de datum en kavelnummer, een opgave of de munt is afgebeeld, bijzonderheden met betrekking tot afwijkingen in het stempel, muntplaatje, metaal enz., vervolgens de kwaliteit, de taxatieprijs in zweedse kronen, de toeslagprijs ex- en inclusief de kosten.

Bij de catalogisering is uitgegaan van de opgave van de desbetreffende veilinghouder. Deze beschrijvingen, ook als deze incorrect zijn, werden ongecensureerd overgenomen.

Het voorwoord is ook gesteld in het engels en het duits zodat het opzoeken van de desbetreffende munt in het jaarboek niet al te grote problemen zal opleveren. Interessant is ook het overzichtje van de duurste zweedse munten. Deze zijn per vorst gerangschikt. Topper op dit moment is een Ungersk Gyllen 1568 van Erik XIV geveild bij Münzen und Medaillen AG veiling 80, toeslag 308.413 zweedse kronen.

Dit boek is interessante documentatie voor verzamelaars van vooral de oudere munten van Zweden en Finland. Daarnaast zal de verzamelaar van duitse munten (= tijdens zweedse bezettingen in tot het duitse rijk behoren steden en staten geslagen munten) veel nuttige informatie opdoen bij aanschaf van dit stukje drukwerk.

(Muntkoerir nr 12, Apeldoorn december 1998, p. 24)

 

 

Reviews of:

Roman Coin Price Yearbook 1996/97,

Imperial Vol. I - demo (London 1997)

 

 

Tom Passon 127

 

Het vaststellen van prijzen van antieke munten is altijd een moeilijke bezigheid. De bestaande catalogi en handboeken zoals de uit acht delen bestaande "Description historique des monnaies frappées sous I'Empire romain communément appelées médailles impériales" van Cohen, de achtdelige serie "Coins of the Roman Empire in the British Museum" of "Roman Coins and their Values" van David R. Sear geven geen of verouderde prijsindicaties.

Wie toch een goede prijsindicatie wil hebben zal deze elders moeten halen. Een goede hulp hierbij is Roman Coin Price Yearbook 1996/97 samengesteld door Morten Eske Mortensen. Op 518 pagina's geeft hij informatie over prijzen van munten vervaardigd in de periode tussen 31 v.Chr tot 138 n.Chr.

Deze prijzen zijn de opbrengsten gerealiseerd tijdens 251 openbare veilingen die in 1995 en 1996 werden gehouden en ontleend aan 372 veilingcatalogi.

Bij de samenstelling van de gegevens is uitgegaan van de RIC (The Roman Imperial Coinage, volume I-X, Londen 1923-1994). Hierin zijn de munten wetenschappelijk gerangschikt per keizer en op chronologische volgorde en naar muntplaats gesorteerd.

In het Yearbook zijn alleen munten opgenomen die door de veilinghouder van een RIC-nummer zijn voorzien of munten met een verwijzing naar Cohen/BMC/Seaby die zich gemakkelijk naar een RIC-nummer laten omzetten. Munten die niet in de RIC voorkomen zijn bij de samenstelling buiten beschouwing gebleven.

De beschrijvingen en de omschriften zijn zoals die in de RIC worden vermeld. Er is geen poging gedaan deze op fouten te corrigeren. In 1984 verscheen een herziene druk van deel 1, in het jaarboek is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke uitgave uit 1923. Bovenstaande inleiding is van belang bij het gebruik van het boek. Het is raadzaam u ook de overige informatie bij de inleiding eigen te maken. Zo komt U te weten wat het opgeld is dat moest worden betaald en hoeveel belasting bij de aankoop moest worden afgedragen.

Andere zaken voorafgaande aan de muntinformatie zijn zaken als; een overzicht van de kwaliteiten, een verklaring van de afkortingen van de veilingen, een omrekentabel van de verschillende valuta en een overzicht van de keizers en personen van wie munten zijn opgenomen.

Per munt zijn de volgende zaken te vinden: periode van regering, naam van de keizer of persoon, volledige naam en een korte levensbeschrijving, jaar van uitgifte, RIC-nummer, denominatie, muntplaats, omschriften op voor- en keerzijde, beschrijving van de beeldenaar, veilingnummer en data, kavelnummer en een indicatie of de munt is afgebeeld, aanvullende informatie over cataloginummers, opmerkingen van de veilinghouder over zeldzaamheid en eventuele mankementen, kwaliteit, taxatie en opbrengst.

Alle prijzen zijn omgerekend naar amerikaanse dollars. Hierdoor is een prijsvergelijk mogelijk tussen de opbrengsten die dezelfde munt bij verschillende veilinghuizen behaalde. Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat elke opbrengst een momentopname is. De factoren waarom sommige opbrengsten sterk afwijken zijn niet in de tekst verwerkt.

De 10.000 munten die in dit Yearbook zijn samengebracht geven een goede indruk wat er van twee eeuwen romeinse muntslag over is gebleven en tegen welke prijzen deze voor de liefhebber beschikbaar zijn. Later dit jaar verschijnt deel II waarin de munten uit de periode 138-253 n.Chr. zijn opgenomen.

(Muntkoerir nr. 8, Apeldoorn August 1998, p. 39)

 

Paul Beliën 128

 

In het Roman Coin Price Yearbook 1996/7 zijn bedragen te vinden die Romeinse munten op verschillende internationale veilingen hebben opgebracht. Het gaat in totaal om 10.000 munten uit de periode 31 v. Chr.-138 n. Chr. Deze munten komen van 251 veilingen die in de jaren 1995 en 1996 zijn gehouden. In de loop van 1998 zal deel II van de serie verschijnen. Hierin zullen munten worden opgenomen uit de periode 138-253 n. Chr. Dit boek is van belang voor diegenen die inzicht willen krijgen in de marktwaarde van Romeinse munten.

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de gerealiseerde prijzen op veilingen van een heleboel factoren afhankelijk zijn en slechts een indicatie voor de waarde van bepaalde munten kunnen geven. Het boek begint met een beschrijving van de indeling en opbouw van de catalogus. Hierna volgen nog een aantal praktische gegevens zoals de afkortingen voor de kwaliteitsaanduidingen die in diverse landen gebruikt worden, een opsomming van alle in het boek, genoemde veilingen en een lijst met wisselkoersen. Deze laatste is toegevoegd omdat alle veilingopbrengsten zijn omgerekend in Amerikaanse dollars. Als laatste is een overzicht toegevoegd van alle keizers uit de periode 31 v. Chr.-138 n. Chr. Hierna volgt de catalogus met een beschrijving van de munten, de veilingen waarin ze voorkwamen en de gerealiseerde bedragen. De beschrijvingen van de munten zijn uitvoerig. Voorstellingen op voor- en keerzijde en op- en omschriften worden vermeld. Ook wordt verwezen naar diverse catalogi en zijn gewicht en kwaliteit geregistreerd. Het is jammer dat de opmaak van de catalogus niet echt overzichtelijk is. Dit vergemakkelijkt het opzoeken van een bepaald munttype niet.

Concluderend kan gezegd worden dat dit een nuttig boek is voor iedereen die een idee wil krijgen van de marktwaarde van bepaalde Romeinse munten. Hierbij moet worden aangetekend dat alleen munten uit de geraadpleegde veilingcatalogi in dit boek zijn terug te vinden. Met de 10.000 exemplaren die in dit werk beschreven zijn kan men echter een heel eind komen. (De Beeldenaar nr. 4, Leiden July/August 1998, p. 193)

 

 

Reviews of:

Roman Coin Price Yearbook 1996/97,

Republican Vol. - demo (London 1999)

 

 

Tom Passon 185 d

 

De auteur heeft een uitgebreide serie publicaties op zijn naam op het gebied van catalogi waarin veilingopbrengsten van een afgebakend verzamelgebied bijeen zijn gebracht.

De voor ons liggende uitgave bevat de opbrengsten van munten uit de periode 280 v.Chr. tot 31 v.Chr., munten op naam van Brutus, Caius Antoninus, Cassius, Cleopatra, Cnaeus Pompey jr., Cornuficius, Domitius, Fulvia, Julius Caesar, Labienus, Lepidus, Lucius Antony, Mark Antony, Murcus, Octavia, Pompey the Great en Sextus Pompey.

De registratie bestaat uit de naam van persoon op wiens naam de munt is uitgegeven, de denominatie, een korte vermelding van voor- en keerzijde, verwijzing naar de standard literatuur, de veiling waar de munt werd aangeboden, de datum en kavelnummer, een opgave of de munt is afgebeeld, bijzonderheden met betrekking tot afwijkingen in het stempel, muntplaatje enz. Vervolgens de kwaliteit, de taxatieprijs en de toeslagprijs in Amerikaanse dollars inclusief kosten.

Bij de samenstelling van de gegevens is uitgegaan van de beschrijvingen van de munten door de desbetreffende veilinghouders. De beschrijvingen werden, ook als deze incorrect zijn, ongecensureerd overgenomen. Van de firma Laurens Schulman b.v. werden de opbrengsten van veiling 14 t/m 17 in deze uitgave verwerkt. In totaal staan in deze uitgave 9.000 opbrengsten vermeld.

Het voorword is gesteld in het Engels en het Duits zodat het opzoeken van munten op naam van een bepaalde persoon geen grote problemen zal opleveren. Zo'n boek is nooit compleet. Het is onmogelijk van alle veilinghuizen de opbrengsten te verwerken. De belangrijkste veilingen zijn echter vertegenwoordigd, zodat de inhoud als zeer representatief mag worden aangemerkt.

Een boek vol met informatie zonder één afbeelding. Het is vooral bestemd voor doorwinterde verzamelaars die meer dan doorsnee belangstellingen hebben voor republikeinse en vroege keizerlijke slagmunten.

(Muntkoerir nr. 3, Apeldoorn March 2000, p. 40)

 

 

 


[ To INFO: Roman Coin Price Yearbook ]

 

Information on Scandinavian Coin Price Yearbooks

 

To MEM-homepage of new and antiquarian coin books