(home)

(English)


"LET AT FORSTÅ" BRUGSANVISNING   i 2 nemme trin

 

 

Sådan får Du fremstillet præcis DEN NYE BOG, NETOP DU ØNSKER, men som desværre ingen andre endnu har lavet:

 

 

1) enten: betaler Du for fremstillingen af denne bog med Din egen arbejdskraft + penge som betalingsmiddel: Du fremstiller selv bogen samt betaler alle andre involverede.

 

2) eller: hvis Du af een eller anden årsag IKKE vil betale med betalingsmidlet nævnt i punkt 1, da kan Du meget, meget, meget nemmere få bogen fremstillet således:

betal da en anden part for hele besværet med at fremstille bogen; betalingsmidlet er i dette tilfælde: kontante penge upfront.

 

SUMMA SUMMARUM

Fremstilling af en hvilken som helst bog kræver medvirken af 2 parter, nemlig:

A) den part, som upfront er villig til at erlægge den fuldstændige betaling for fremstillingen

B) den part, som udfører fremstillingsarbejdet.

 

 

KONKLUSION:

Der er altså slet ingen grund til at jamre:

"Åh, jeg ville ønske nogen [:altså en anden end Dig selv] ville lave den XYZ-bog [for mig] ".

    F.eks. har MEM mange, mange gange fået fremstillet de bøger, han selv ønskede at kunne læse i, men som ingen andre havde lavet før. MEM har brugt betalingsmidlet nævnt i punkt 1). Når MEM kan få lavet de bøger, han ønsker at læse i, kan Du også sagtens gøre det samme !

Der er INTET svært ved at betale, for dét man ønsker (alligevel får de fleste ondt et bestemt sted; - men hvem kan dog forstå det ?. MEM har ikke haft det mindste ondt ! ).

 

 

HUSK:

A) Man får sjældent mere end præcist, hvad man selv er villig til at betale for.

B) Det er ekstremt sjældent, der er andre, som på filantropisk vis er villige til at forære een, dét, som man ikke selv er villig til at betale for.

 

 

ALMEN KLUMME

 

Eller: HVAD KRÆVER / FORVENTER /   DU SELV  I TIMELØN ?

 

 

Bogbruger X er i dette tilfælde =  xyz xyz (=Dig) .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Produktionsomkostningerne til en bog falder i tre dele:

(A)  løn til trykkeren

(B)  div. materialeomkostninger, m.v., etc.

(C)  løn til forfatteren

 = TOTALE omkostninger (D)

 

BRUGERNE af en bog er den part, som bør betale de TOTALE omkostninger - - - ikke forfatteren.

 

Alligevel er der rigtig mange bogbrugere, der har den forkastelige indstilling, at ”(C) løn til forfatteren” bør sættes til 0 (nul).

 

Hvor meget skal jeg - forfatter M - betale til Dig, Bogbruger X, for 8 af dine arbejdstimer ? Mere end 800 kr. ?

 

Du, Bogbruger X, har tilsyneladende ikke noget problem, når Du betaler DKK 2.500 i løn til Thomas Høiland for hans 1 (et) minuts arbejdstid med at svinge hammeren, når han sælger Dig en 10.000 kr. mønt i hammerslag. [Måske har hans medarbejder brugt yderligere 3 minutter på at skrive katalog­tek­sten dertil samt 1 minut mere på oven i købet at vildlede Dig ved at afskrive Hede's falske R-angivelse.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Det er stadigt forunderligt som verden agerer ! 

 

 

INFO om lønsatser

DKK 3.000:   Timeløn for (seriøs) investeringsrådgiver.

DKK 2.500:   Timeløn for markedsføringskonsulent.

DKK 2.000:   Timeløn for advokaten, som i Retten fik møntklubben MMAS og Formand Henning Mogensen m.fl. dømt som lovovertrædere.

DKK 1.500:   Timeløn for computer-specialist, eksempelvis databasekonstruktør.

DKK    600:   Timeløn for Thomas Høiland Auktioners tidligere auktionskatalogforfatter + møntafdelingschef (delvis anslået/delvis beregnet).

DKK    400:   Timeløn for mønthandler som udfører vurderingsarbejde for forsikringsselskab i erstatningssager.

DKK 30.000: Timeløn for auktionarius Thomas Høiland for de 5 minutters (1+3+1=5) arbejde med at sælge dig en 10.000 kr. mønt.

DKK 50.000: Timeløn for mønthandler som køber en mønt for 10.000 kr. af Thomas og videresælger den for 15.000 kr.

USD 300 mill: Timeløn for hurt-specialist Mike Tyson når han dasker en, som han eller Grelber ikke rigtigt kan lide.

DKK        ?:    Timeløn som Du hver måned forventer, at Din arbejdsgiver betaler Dig - oven i købet uden at Din arbejdsgiver må brokke sig.

 

 

 

 


Tilbage til MEM forsiden