(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (gode, tidligere tilfælde af lyv om raritet)


 

Re.: "Gode metoder til at tabe penge ved møntinvestering"               6. maj 2001

Re.: "Gode tilfælde af tilsnigelser vedr. sjældenheds-'undersøgelses'-resultater og -raritetsgrader"   7. august 2001

Re.: "FORBRUGERINFORMATION: researchere"       10. september 2001

Re.: "Auktionshuses 'eksperter', eksterne specialisters & konsulenters økonomiske værdi, samt sælger-tab (= køber-gevinst)"

 

Korrektur-print til auktionshusenes katalogforfattere, attention:

[og til udvalgte private]

 

I forbindelse med Zinck auktion II i november 2001 producerer Grelbers Forlag & Marketing materiale, der afslører løgnagtige sjældenheds –'undersøgelses'-resultater og –raritetsgrader. [Hvis Du vil have dette materiale GRATIS efter auktionen, så skal Du sende forhåndsbesked herom inden oktober 2001 via email: mem@image.dk ]. 

 

Bl. a. vil artiklerne "Gode metoder til at tabe penge ved møntinvestering" (webadresse: http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm) og "Gode tilfælde af tilsnigelser vedr. sjældenheds-'undersøgelses'-resultater og -raritetsgrader" (webadresse: http://numisbooks.dk/info/lyvomraritetsgrader.htm) og "FORBRUGERINFORMATION: researchere" (webadresse: http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm) og "Auktionshuses 'eksperter', eksterne specialisters & konsulenters økonomiske værdi, samt sælger-tab (= køber-gevinst)" (webadresse: http://numisbooks.dk/info/eksperterogeksternekonsulenter.htm) blive almindeligt publiceret til offentligheden (vedlagt i korrektur-tryk).

 

Auktionshusenes katalogforfattere bedes om nøje at gennemlæse korrektur-printet. Kan der påpeges fejl i manuskriptet ? I tilfælde af opdagelse af fejl, bedes auktionskatalogforfatterne venligst fremsende oplysning om sådanne mulige fejl.

 

 

Endvidere et præmiespørgsmål til auktionskatalogforfattere/private (udløb 09.2001):

 

Kan Du henvise til nogle gode, tidligere løgnetilfælde mht. sjældenheds –'undersøgelses'-resultater og –raritetsgrader trykt i auktionskataloger ?

 

Det skal helst være tilfælde, der er så slemme og grelle, at man vil tage sig til hovedet, når man kender DE VIRKELIGE sjældenheds-oplysninger, som åbentlyst burde have været inkluderet i 'undersøgelsen' – hvis man da altså virkeligt HAVDE lavet en undersøgelse, og ikke kun LOD SOM OM man havde (tilfældene til og med kataloget for Zinck-I gælder).

Den katalogforfatter eller privatperson, som oplyser det 'bedste' (: dvs. det værste) løgne-tilfælde, får som præmie et styk Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000 foræret fra Grelbers Forlag.

Præmien for det næst-bedste løgnetilfælde er Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98. Trediepræmien er Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98.

Også egne løgnetilfælde er fuldt gyldige til at deltage i præmiekonkurrencen.

NB: det loves – hvis ønskes – at indsenderne af henvisninger, bliver behandlet som anonyme !

[PS: tak for alle de indtil nu indsendte dejlige tilfælde – mange flere kan sagtens bruges]

 

 

Med venlig hilsen

 

f. Grelbers Forlag & Marketing

 

Morten Eske Mortensen [ mem@image.dk ]

 

 

 

 

PS Som underholdningslæsning vedlægges "Unikum-Unikummere-Unikummest … del 3" (1993) (webadresse: http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/unikummestdel3.htm ) hhv. "Ups ... del 2" (2001) (webadresse: http://numisbooks.dk/info/upsdel2.htm ) hhv. " 'Eksperten' : Hvordan er det nu man gør ? " (webadresse: http://numisbooks.dk/info/ekspertenhvordangoerman.htm ). For de ganske få som har indsigt, er der udover underholdningen også et pædagogisk undervisningsperspektiv i disse glimrende, illustrative artikler.


Tilbage til MEM forsiden