INFORMATION til auktions- & mønt- branchen fra

Grelbers Forlag

(home) (klager)

 

re.: OVERTRÆDELSE

AF OPHAVSRETSLOVEN

 

Retssag behandlet ved Domsforhandling i Århus Byret d. 13.09.2000.

 

Sagsøger havde indstævnet en professionel person i den danske møntbranche for krænkelse af ophavsrettigheder ved kopiering af informationer vedr. auktionssalg af mønter sammenstillet, udarbejdet og forfattet af MEM.

 

Sagsøgtes advokat lagde megen vægt på at forsøge at demonstrere sin påstand om, at trods sagsøgte uberettiget besad materialet, havde han på ingen måde hverken læst i, konfereret, kommercielt benyttet, anvendt, videresolgt eller videredistribueret, og knap nok set på det kopierede materiale.

 

Efter partsafhøringen tilbyder sagsøgtes advokat sagsøgers advokat et retsforlig til undgåelse af domfældelse. Forliget etableres og noteres i retsbogen af dommeren.

 

Dommeren påpeger, at sagsøgte skal fremfinde alt kopieret materiale og aflevere dette til opretshavers advokat til destruktion. 

Det pointeres, at gentagelsestilfælde vil medføre straf.

 

 

 

Det vil være en skærpende omstændighed, hvis der forekommer nye tilfælde af kopiering (indbefatter 'afskrift' / 'citering' / ), og sagsøger vil ikke vige for at rejse flere sager med denne sag som præcedens, såfremt  ophavsrettigheder igen krænkes.

 

NB i forb. med påtænkte benyttelser af div. materiale udarbejdet af MEM anbefales indhentelse af forfatterens forhåndstilladelser. Se div. udvalg af bibliografisk materiale f.eks.:

  http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm .

Jf. også flyveskriftet »Torskehovedes lærling. Bilag til ABR katalog 578 den 6. oktober 1992« (Grelbers Forlag).

Jf. også »Nytårsbrevet 31.december 1992: Numismatisk research« (Grelbers Forlag).

 


INFORMATION 01.10.2000

til auktionshusene,

katalogredaktørerne, m.fl.

 

 

 

I forbindelse med retssag sept. 2000 ang. overtrædelse af Ophavsretsloven

 

skal for god ordens skyld præciseres, at såfremt auktionshusene har ønske om i kommerciel eller anden forbindelse at gengive resultaterne af de af MEM sammenstillede, udarbejdede og forfattede sjældenheds-undersøgelser – helt eller delvist, eksempelvis varianter af "Mønten er kendt i X ekspl., hvoraf Y på museum og Z ekspl. i privateje" herunder varianten skrabet til hovedanalyseresultatet "Mønten er kendt i Z ekspl. i privateje" – indebærer dette, at auktionshuset skal indgå forhåndsaftale med ophavsretsbesidderen.

 

Ligeledes anbefales auktionshusene at etablere forhåndsaftale, såfremt man ønsker – helt eller delvist – at gengive MEMs publicerede eller ikke-publicerede proveniens-analyser.

 

med venlig hilsen

 

[Grelbers Forlag]

 

Kopi til: Advokat C. Schaumburg

 

 

Se div. udvalg af bibliografisk materiale f.eks.:

 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm .

Jf. også flyveskriftet »Torskehovedes lærling. Bilag til ABR katalog 578 den 6. oktober 1992« (Grelbers Forlag).

Jf. også »Nytårsbrevet 31.december 1992: Numismatisk research« (Grelbers Forlag).


 

Læs også relevant for emnet om stævning af en afskriver:

http://numisbooks.dk/info/afskriverstaevnet.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT2.htm .

 

 


 

Hvis du vil læse om piratkopier af møntbøger / faglitteratur, så skal du klikke her:

http://numisbooks.dk/info/KrausePIRATkopiDVDpaaQXL.htm

 


Tilbage til MEM forsiden