(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (trykning af sjældenhedsundersøgelser) (afskrivende chefredaktør ude i den virkelige verden er nu blevet fyret


 

Gode tilfælde af tilsnigelser vedr. sjældenheds -'undersøgelses'-resultater og -raritetsgrader

 

Allerførst bør alle de intetanende blandt læserne fortælles:

 

Der er systematisk trykt mange, mange, mange hundrede tilfælde af ovennævnte type tilsnigelser i de offentlige auktionshuses kataloger specielt i årene 1976-1977 og 1985-2001.

 

Denne publicist har aldrig påtaget sig - og påtager sig heller ikke - specifikt at afsløre alle disse hundredevis af tilfælde, som derfor vil blive stående og fortsat videresprede deres lyv til nye generationer af godtroende samlere / investorer uden tilstrækkelig indsigt, men meget villige til optræden blandt tabs-betalerne. Publicisten har kun indskrænket sig til at fremdrage (en lille del af de) særligt 'gode', udvalgte OG grinagtige eksempel-tilfælde for derigennem at afsløre 'researchernes' manglende arbejds-'metode' samt exponere andre katalogforfatteres kritikløse afskrifts-villighed. Enkelte af de ikke-fremdragne tilfælde må man iøvrigt grundet held for 'researcheren' retfærdigvis henregne under "rimelig fejlmargen" - endskønt at selve udarbejdelses-'metoden' af princip var 'snyd'. De kløgtige blandt læserne kan på basis af eksempeltilfældene forhåbentligvis derefter selv generelt udregne konsekvenser af og tage sig forholdsregler vedr. den slags lyv i auktionskataloger m.v. (se nærmere på dette link: "Gode metoder til at tabe penge ved mønt-investering") - de ikke-kløgtige blandt læserne skal ikke fortvivle, de er så i godt selskab blandt majoritets-gruppen: tabs-betalerne.

 

BEMÆRK: Det er altså ikke fejlene i sig selv, som der skoses for; thi det er menneskeligt at fejle, og Publicisten omfatter da også selv såkaldte 'fejl'-udeladelser (eksempelvis nye jordfunds-'fejl' og/eller 100-årig 'hemmelig' opbevaring i udenlandsk fyrstehus og/eller salg via auktionshus i Langtbortistan -- altså tilfælde som ikke kan klandres en manglende gennemgang af kildematerialet). 

Næ, POINTEN som afsløres er, at 'researcherne' skriver deres lyv som direkte følge af, at 'researcherne' IKKE LAVEDE en undersøgelse med gennemgang af kildematerialet inden trykningen af 'undersøgelses'-'resultaterne' ! !   

[Publicistens langt, langt større nøjagtighed / træfsikkerhed / pålidelighed etc. skyldes ALENE, at Publicisten laver undersøgelser bl.a. MED gennemgang af kildematerialet i skarp modsætning til 'researcherne'].

1) "Det er jo meget behageligere, hvis nu jeg kunne slippe for at lave hele det tidskrævende og åh så besværlige undersøgelses-arbejde ....... der er sikkert alligevel ingen, som opdager det ....",  håber 'researcherne'; men glemmer, at spil er det eneste sted, en viis satser på held. 

2) "Hvis jeg nu bare kunne finde den nemme genvej udenom arbejdet." 

3) "Heureka ! Hvad kan jeg skrive af efter ?" 

[ 4) ... herefter laves AFSKRIFT fra såkaldte 'kilder', som HELLER IKKE havde lavet undersøgelses-arbejdet. ]

- desværre må Grelber oplyse, at ligesom landet Tra-La-La FINDES GENVEJEN IKKE; DER ER KUN DEN HÅRDE ARBEJDSVEJ !   Og hel eller delvis afskrift uden forhåndstilladelse efter MEM-undersøgelser medfører irriterende nok stævning. I stedet for den forgæves spildte tid på at lede efter den ikke-eksisterende genvej, kunne genvejs-lederne smartere have benyttet den samme tid på i det mindste bare en lille smule 'ærlig' og SYSTEMATISK, selvstændig research af kildematerialet - eller endnu smartere: have draget konsekvensen af sin 'dovenskab' og helt ladet være med at trykke sit lyv, hvorved man heller ikke efterfølgende havde gjort sig selv til almindeligt grin.

 

Til trods for at Grelber gennem 10 år siden sept. 1991 massivt på tryk har informeret om disse SYSTEMATISKE TILFÆLDE AF LYV, har auktionskatalogforfattere indtil nu IKKE foretaget sig vane-ændringer, selv om de gentagne gange skriftligt og mundtligt ER gjort bevidste om snyderiet. "Det er godt nok snyd, men det virker jo fint". 

Når man gentagne gange tidligere har fået oplyst, at det man trykker, er lyv, og man derefter fortsætter med at trykke lyverierne, da handler man i ond tro.

 

Grelbers essentielle hovedspørgsmål bliver dermed: når auktionskatalogforfattere gentagne gange tidligere har fået oplyst, at hvad de trykker er lyv, hvorfor fremturer de mon så alligevel ? ? ?

De få, som kan det rigtige svar, har sikkert også indsigt nok til at tjene penge . . . .

 

Vil mon en offentlig afsløring tilsat et godt stænk af syrlig satire bevirke vane-ændringer på både forfatter hhv. køber -side ? Det vil fremtiden vise ....

 

De mange, mange 'u-ærligt udarbejdede' sjældenheds-'undersøgelses'-'resultater' trykt i bl.a. auktionskataloger har alle som fællesnævner, at de er usignerede. De få 'ærligt udarbejdede' sjældenheds-undersøgelser , kan især genkendes ved, at de (fleste) er signerede. På den anden side må man da også bemærke, at tusindevis af mønt-samlere - som helst undgår at købe videnbringende litteratur - mere eller mindre selvforskyldt ikke har bibragt sig selv erkendelse om snyderierne, og Grelber kan derfor ikke have synderligt ondt af de økonomiske tab, som disse samleres / investorers manglende indsigt påfører dem selv. Verden VIL bedrages, og den bliver det ... i stor stil !

 

Skulle der nu alligevel være en eller anden bestemt mønt eller seddel, som Du netop er i færd med at købe, og hvor Du - inden Du taber alt for mange penge - godt lige vil have lidt mere baggrundsviden før købet, så kan Du jo få fremstillet en special-analyse for denne særlige mønt eller seddel; klik her for hvordan.

 

I særligt grad kan selvfølgelig auktionskatalogforfattere hjertensgerne få hjælp - ovenikøbet på TO tidspunkter ! Nemlig FØR kataloget er trykt, og EFTER auktionen er afholdt - men ikke i tidsrummet derimellem .....

 

Grelber spørgsmål til katalogforfattere:

"Der er TO typer undersøgelser: nemlig A) 'undersøgelser' og B) undersøgelser

Hvilken type benytter Du dig af ?"

 

Grelber spørgsmål til andre:

"Hvad er ÅRSAGEN til, at man kan afsløre, at 'researcherne' ikke lavede en undersøgelse ? "    [klik her for svar]

 

Forbrugerinformation: Hvilke researchere har faktiskt gennemgået kildematerialet ?   [klik her for svar]

(Se også nærmere på dette link: "Brugsanvisning ang. trykning af sjældenheds-undersøgelser i møntauktions-kataloger")

(Se også nærmere på dette link: "Auktionshuses 'eksperter' og eksterne specialister / konsulenter")

 

 

LISTE OVER GODE TILFÆLDE AF RARITETS-LYV I MØNTAUKTIONS-KATALOGER  ( ELLER: 'undersøgelser' SOM IKKE VAR undersøgelser )

(listen er langt, langt, langt fra fuldstændig - alene stiktilfælde gives):

 

0) cfr. sjove stiktilfælde af Raritets-lyv ... del 1

1) Unikum - unikummere - unikummest del 3

2) Ups . . . del 2

3) 'Eksperten': Hvordan er det nu man gør ?

4) Ups . . . del 1

5) Unikum - unikummere - unikummest del 4

6) Unikum - unikummere - unikummest del 5

7) 

8) 

9) 

10)

11)

12)

13) osv. osv.: her er plads til at Dit 'gode' tilfælde bringes (også efter konkurrenceudløbet)

 

PRÆMIEKONKURRENCE: andre 'gode' tilfælde af lyv modtages, klik her (præmieudløb 09.2001).

 

mange deltagende hilsener fra

gæsteskribenten

06.2001 

ærbødigst

Grelber


 

AFSKRIFT & AFSKRIVERE UDE I DEN ØVRIGE VERDEN

Et lærerigt (morsomt ?) og aktuelt reference-tilfælde

 

Avisen Berlingske Tidendes lederskribent - som er identisk med chefredaktør Annegrethe Rasmussen - trykker onsdag 15.08.2001 som sædvanlig sin lederartikel. 

 

Det pinlige er imidlertid, at chefredaktøren for konkurrenten Politiken, Tøger Seidenfaden, i et læserbrev trykt 16.08.2001 i Berlingske Tid. gør opmærksom på, at Berl. Tid. har afskrevet hovedparten fra de 2 lederartikler, som Seidenfaden trykte i sin avis Politiken 26.07.2001 og 12.08.2001. Samtidigt 16.08.2001 afslører en dokumentationsartikel i Politiken minutiøst afskriverierne. 

 

Udover at Berlingske Tidende selvfølgelig bliver gjort kraftigt til grin i talrige indslag både i TV og andre aviser, må Berl. Tidende fredag d. 17.08.2001 på forsiden trykke en offentlig, officiel undskyldning for at Berl. Tid. på 'u-ærlig' vis havde benyttet sig af afskrift (Se forsideartiklen "Vi beklager")

 

Bl. a. siger Berl.Tid. om afskrift, at: 

"Det er helt og aldeles uforeneligt med Berlingske Tidendes fundamentale værdier og uforeneligt med den troværdighed, som vi lever af. Chefredaktionen har derfor taget de nødvendige foranstaltninger til, at det ikke vil ske igen."

 

Fredag formiddag 16.08.2001 blev den snydende og afskrivende chefredaktør fyret !!!

 

 

Se det var en rigtig historie  ... og det er ikke engang et eventyr.

 


 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

Samling XX: http://numisbooks.dk/info/analyseJM1.htm

med flere: http://numisbooks.dk/info/analyseRM.htm

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm     

 


Tilbage til MEM forsiden