(home) (klager)

Principielt vedr. Bog-Samlingen og anmodninger om udlån, kopi-fremstilling, kopi-distribution, PRLs, EGLs etc.

 

Undertegnede samler ikke længere på mønter (har dog gjort). Supplerende har undertegnede så været stor-samler af bøger og div. anden litteratur i relation til numismatik, pengevæsen, historie etc. etc. Fra denne min samling finansieret ved privatfilantropiske penge foretages ikke udlån; her dækkes vi alle meget godt af de statsbetalte biblioteker, der foretager gratis bog-udlån til ejerne af bøgerne: nemlig alle skatteyderne.

Staten har i de offentlige bogsamlinger på 'forbilledlig' vis besluttet, at lade 'alle de andres' penge træde til med 'gratis' litteraturfinansiering overfor de grupper, som mener, litteratur IKKE er værd at betale penge for, samt de grupper som ikke har penge til at betale for litteratur.

 

De grupper, som mener, litteratur ER værd at betale penge for, anbefales at følge instruktionerne på dette link.

 

Selv har jeg undladt at købe en kopimaskine, bl.a. idet jeg ikke påtager mig fremstilling og distribuering af div. kopier. Tværtimod gør jeg det, når jeg har købt bog-partier, der også indeholder kopier, at jeg destruerer de kopier, der følger med i partiet. På samme vis som nogle mønt-samlere/-handlere destruerer kopi-mønter, når disse medfølger i modtagne mønt-partier. Det findes mest rimeligt kun at distribuere originaler.

 

Vedr. lister over opnåede hammerslagspriser fra div. auktioner (PRLs , EGLs osv.) er de fleste auktionshuse glade for at sælge disse, når blot man spørger dem. En del firmaer påtager sig endda også at fremstille kopier af PRLs, EGLs mod beskedne honorarer ca. DEM 5, GBP 2-3 pr. PRL, EGL.

 

Man kan gerne efter nærmere aftale opnå tilladelse til at visitere min private bog-samling.

 

 

orientering fra

MEM

05.11.1996 m. senere justeringer

 


MEMs personlige mening: De folk, som mener, at litteratur IKKE er værd at betale penge for, skal overhovedet ikke have (adgang til gratis at anvende) litteraturen, og derved bevidst snyde udgiveren / forfatteren for bogbrugerens lille (og meget minimale) bidrag til omkostningerne for bogbrugerens anvendelse af litteraturen, (de store) omkostninger som i virkeligheden er betalt af udgiveren / forfatteren, men som gratisbrugeren (helst) vil snyde for at betale.

Se videre argumentation for at bogbrugere bør betale bidrag til de bøger (bogudgivere / forfattere), som bogbrugerne jo er glade for at bruge, men helst ikke vil deltage med finansiering af:

http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm

 


Læs også relevant for emnet om stævninger for krænkelse af ophavsret på disse links:

http://numisbooks.dk/info/ophavsret.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriverstaevnet.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT.htm .

http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?t=c&iid=301263993&cid=600157&mode=detail

 


 

Er udkommet 2019 (v. 3.02), 1.500 pp i 3 bind. A4, 22.000 nos. /

Markedsdeltagere og gratisbrugere som gerne vil have gratis 'viden' eller låne bøger - klik her.

 

http://numisbooks.dk/info/nybogDK2.htm#Auktionshuse-forlanger-25-til-41-procent-i-salaer-for-research-etc

 


Tilbage til MEM forsiden