Nedenstående har Dansk Mønt og div. andre fået Forfatterens tilladelse til som demo at gengive:

(home) (klager) [Oprindeligt publiceret i tidsskriftet Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg (juli) 1999, pp 32-33]

Oplagspolitik & prispolitik vedr. num. publikationer

- et debatoplæg i form af nogle hastigt noterede tanker -
- må gerne rundsendes i kopi -

Til:
NNU Ulf Nordlind
SNF Kjell Holmberg
KMK Ian Wiséhn
UMK Svein Gullbekk
NNF Guttorm Egge
DNF Birger Bentsen
         Gunnar Thesen
         Bengt Hemmingsson

5. juni 1999
[med senere revisioner 10.06.1999]

Hildebrands "Anglosachsiska Mynt" udgivet i 1881 blev først udsolgt i 1997 ved rea-pris SEK 64!

 

På Frimynt talte undertegnede med nogle af SNFs standdeltagere om oplag og oplagspolitik vedr. num. bogudgivelser, hvor undertegnede f.eks. er fortaler for kun at trykke oplag så tilpas små, at den givne publikation ikke ligger på lager ud over 1 år (herved undgås situationer, hvor en udgivelse stadig ligger på lager 50 år eller mere efter udgivelsen).

 

I Skandinavien er samlere/boglæsere/bogkøbere siden 1960'erne vænnet til at "litteratur skal man ikke betale for, det er noget, man får foræret". Dette medvirker også til den udbredte holdning blandt potentielle bogkøbere ved nyudgivelsers præsentation: "Jeg vil ikke købe bogen i år, for hvis jeg venter 2 år, bliver udgiveren nødt til at sælge den på udsalg". Evt. bogudgivere kan se de økonomiske perspektiver heri (negative følger for bog-udgivere, men positive for bog-købere). Denne holdning bevirker i øvrigt færre udgivne nye titler, idet i hvert fald u-sponsorerede private udgivere - der ikke udgiver af filantropiske årsager - stopper efter den første udgivelse, belært af den økonomiske lektion / afklapsning boglæserne uddeler. Årsagen til disse holdninger blandt bog-købere/-læsere er den massive prisdumpning ved fonds- og legat-støtte, der sænker priserne for flotte og dyre bøger helt ned til 0 kr eller som f.eks. Flensborgs "Numismatisk Leksikon" til en uhørt lavpris af blot DKK 190, hvortil bog-køberne kommenterer, at "så mange penge vil de nu ikke give for denne bog heller" (oplevet på DNF auktion, hvor formanden uden held forsøgte at sælge bogen - bortset fra til 1/2 pris).

 

Schous referenceværk fra 1926 kunne stadig købes i 1950'erne ved udgiveren for 50 kr. Bogen blev langt om længe udsolgt, hvorefter bogens antikvariske markedspris i løbet af en årrække toppede med priser på flere tusinde kr.

 

Når en bog stadig kan købes ved udgiveren, er der ingen som vil købe den.
Når en bog er udsolgt hos udgiveren, vil alle købe den.

 

Undertegnede anbefaler, at bogudgiverne radikalt ændrer oplags- og pris-politik til en restriktiv oplagspolitik, hvor der kun trykkes et oplag, som er 10 % mindre end, hvad der kan sælges det første år - dette vil give hurtigt udsolgte titler, sandsynligvis også en hurtigere efterspørgsel for "ikke at komme for sent på toget" og muligvis derefter stigende merpriser på det antikvariske marked som en - set med udgiverøjne - sympatisk "straf til udsalgs-spekulanter".

 

Tag som eksempel på dette reaktionsmønster Gullbekks nye "Norsk numismatisk bibliografi" (1998), der pga. det fornuftigt satte ringe oplag på 300 ex. blev udsolgt i løbet af 3 mdr., og nu handles antikvarisk for DKK 400 eller højere.

 

Undertegnedes kommende publikation "Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktions- kataloger 1684-1998" (1999- info / anm / demo / foto) vil til praktisk anskuelighedsundervisning gennemføre disse oplagsprincipper og prispolitik i ekstrem grad: Bogen bliver udsolgt og dermed antikvarisk allerede på udgivelsesdagen, idet der kun trykkes præcist det antal eksemplarer, som bog-køberne har forudbestilt. På forsiden annonceres oplaget helt tydeligt ved psykologiskt demonstrativt at trykke: "Oplag: xxx eksemplarer". Prisen sættes til DKK 350 pr styk (og underskuddet financieres filantropisk).

 

Prispolitikken bør endvidere omlægges således, at legat-/fonds-støtte ikke bruges til kunstigt at sænke udsalgsprisen under, hvad prisen ville være på helt almindelige markedsvilkår. Støttemidlerne bør derimod anvendes til at udgive flere titler, f.ex. 3 stærkt oplagsbegrænsede titler i stedet for som nu 1 masse-oplags, prisdumpende, forærings-bog. Alternativt trykkes kun 1 stærkt oplagsbegrænset titel, hvor man i stedet indfører delvis betaling af forfatterløn via støttemidlerne !

Kort sagt: lavt oplag - høj pris nu - endnu højere antikvarisk pris senere, for de som ikke køber ved udgivelsen.

 

Evt. restoplag, det ikke ønskes at lagerføre, bør aldrig sættes på udsalg, men bør slet og ret destrueres: Vil bog-læserne ikke betale prisen, skal man slet ikke have varen. Alternativt overdrages restoplaget m. klausul mod prissænkning.

 

En holdningsændring hos skandinaviske bog-købere/-læsere vil formentlig først kunne forventes efter flere års konsekvent gennemførelse af disse udgivelsesprincipper fra alle de store offentlige + private udgivere.

 

Omstående er som bilag vedlagt forskellige indsamlede oplysninger om div. publikationers oplag og oprindelige pris m.v.

med venlig hilsen

 

Morten Eske Mortensen, Drejøgade 26 F 501, DK-2100 København Ø, e-mail: mem@image.dk
(nu forlægger-virksomhed på filantropisk basis gennem 20 år 1979-1999)

 

 

BILAG ang. Oplagspolitik & prispolitik vedr. num. publikationer [rev. 05.11.1999]

1881 Hildebrand: Anglosachsiska mynt		(Oplag: 900+100	tjock)	uds. i 1997	sidste rea-pris var: SEK 64
1893 Bergsøe: danske medailler			(Oplag:  500)		udsolgt     pris DKK 15 senere foræret nye medl.
1926 Schou: Beskrivelse over danske mønter	(Oplag:  750)		udsolgt c. 1960 pris DKK 75
1956 Högberg: Gamla mynt och deras öden		(Oplag: 1.000)		udsolgt		pris SEK 10
1991 Seck: Danish gold coins ABR 554		(Oplag: 2.000)		udsolgt i 1991	1 gratis til kunder, ellers solgt kr 200
1986 INDEX SNT 1972-1982			(Oplag:  400)				pris SEK 75
1993 INDEX SNT 1983-1992			(Oplag:  200)				pris SEK 45
1998 INDEX Num.MEDD. I-XL			(Oplag:  300)				pris SEK 75
1976 INDEX NNUM 1936-1970			(Oplag: 1.000) 		udsolgt		pris DKK 46
1989 INDEX Møntsamleren 1984-1989		(Oplag:  400) (heraf destrueret ca. 250) pris DKK 10 (ca.50 stk tilbage)
1995 INDEX Møntsamleren 1990-1994		(Oplag:  250) (heraf destrueret ca. 100) pris DKK 10 (ca.50 stk tilbage)
1996 DTCM kumuleret stikordsreg. 1979-1994	(Oplag: ? 100 max.)			pris DKK 20
1998 INDEX NNF-Nytt 1971-1997			(Oplag: 600)				pris NOK 75 hovedpart foræret medl.
1998 Gullbekk: norsk num. bibliografi		(Oplag:  300)   	udsolgt i 1999	pris NOK 249 udsolgt på 3 måneder
1970 Grønlandske pengesedler 1803-1967		(Oplag:	 500)		udsolgt		pris DKK 37
1976 Andersen: ældre seddelpenge 1736 reprint	(Oplag:	 500)		udsolgt		pris DKK 42,55
1977 Brekke: coinage of imperial Russia		(Oplag:	3.000)		udsolgt i 1994	pris USD 50
1979 Bremerholms Kirckis Fattige		(Oplag:  148)		udsolgt c. 1991	pris DKK 18
1980 Fortegn. over danske møntauktions-kat.	(Oplag:150+27)		uds. i 1998	pris DKK 88
1981 Køberne på H.Ernst's auktion		(Oplag:	26+19) 		uds. i 1981	pris DKK 98 udsolgt på udgivelsesdag
1982 Gribbebo's Julehæfte 8. årg.		(Oplag:  126) 		udsolgt i 1982	pris DKK 10
1982 Grelber's Julehæfte 1. årg.		(Oplag:	127+9)		uds. i 1982	pris DKK 10 hovedpart foræret
1983 Gribbebo's Julehæfte 9. årg.		(Oplag:  208)  	udsolgt		gratis - pris DKK 10 efter jul
1981 Mønter fra Dansk Vestindien		(Oplag:	1.000) 		udsolgt		pris DKK 168 forlag lod den gå på rea
1984 Festskrift til Jørgen Sømod		(Oplag:	 303) 	udsolgt i 1997	pris DKK 250
1982 møntvarianter fra Chr. IV			(Oplag:	 500)				pris DKK 50
1995 medaljer m.tilknytning til 2. verd.krig 50 år (Oplag:350) 	udsolgt i 1996	pris DKK 165 det var off. bibl..som købte
1995 mærkatpropaganda i Danmark			(Oplag:	 500) 	udsolgt i 1999	pris DKK 135
1998 sedler brugt af danskere under 2. verd.krig(Oplag:450+50)				pris DKK 235 (ca. 60 styk tilbage)
1999 afkrydsningsliste over dansk-norske aukt. (Oplag:	 194) 	udsolgt i 1999	pris DKK 350 udsolgt på udgivelsesdag
NNÅ 1970					(Oplag: 3.000)				foræret til medl. i NNU
NNÅ 1971                    (Oplag: 3.330)				foræret til medl. i NNU
NNÅ 1983-84					(Oplag:  500)				pris DKK 250
NNÅ 1991	(festskrift Skaare)		(Oplag:  800)		udsolgt (i hvert fald i DK) pris DKK 125
1965 Num.Medd. XXX (festskrift Rasmusson)	(Oplag:	1.500)				pris SEK 50
1990 Num.Medd. XXXV (festskrift Hildebrand)	(Oplag:	 800)				pris SEK 300
1987 Num.Medd. XXXVI (Böös/Wiséhn)		(Oplag:	 635)				pris SEK 145
1989 Num.Medd. XXXVII (festskrift Llt)		(Oplag:	 875)				pris SEK 275
1992 Num.Medd. XXXVIII (festskrift Westerm)	(Oplag:  635)				pris SEK 250
1995 Num.Medd. XXXIX (Avesta myntmus.)		(Oplag:  910)				pris SEK 250
1995 Num.Medd. XL (1000 års mynt)		(Oplag:	1.000)				pris SEK 200
1996 Sammlung Julius Hagander			(Oplag:  800)				pris SEK 850
1998 Smärre skrifter 7 (militärpoletter)	(Oplag:  550)				pris SEK 100
1998 Smärre skrifter 8 (medaljer)		(Oplag:	2.000)				foræres medl.
1964 Hede: Danm. og Norges mønter, 1. udg.	(Oplag:	1.500)		udsolgt c. 1972 pris DKK ?
1972 Galster: Unionstidens udmøntninger		(Oplag:	2.000)				pris DKK 138 (ca. 40 styk tilbage)
1983 Danmarks officielle pengesedler		(Oplag: 1.372)		udsolgt i 1998	pris DKK 550
1985 Hikuin 11: festskrift til Malmer		(Oplag: 2.300)				pris DKK 140 (ca. 600 foræret medl.)
1985 JSJ: møntsamlere og forskere, DNF 100 år 	(Oplag: 1.260)		udsolgt		pris DKK 95 oplaget foræret bort
1993 Private billetter fra Napoleonstiden	(Oplag: 1.000)				pris DKK 350 (mange 100 er tilbage)
1996 Flensborg: numismatisk leksikon		(Oplag: 2.000)				pris DKK 190 (mange 100 er tilbage)
1998 Festskrift til Jørgen Steen Jensen		(Oplag: 1.500)		udsolgt i 1998 	pris DKK 150 (ca. 600 foræret medl.)

Oplagstal er også bibliofilt interessante oplysninger:

De læsere som kan supplere med oplags-oplysninger for andre tryksager (feks. NNÅ-årgange, Rønning+Skaare-bøger, Hede-bøger, Num.Medd.-årgange i øvrigt) opfordres til at sende disse til MEM.
Der vil så senere blive rundsendt et opdateret ark til bidragsyderne.


Tilbage til MEM forsiden