Nedenstående har Dansk Mønt og div. andre fået Forfatterens tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

 

[Oprindeligt publiceret i 1998]

NNF-NYTT. Norsk Numismatisk Tidsskrift.

Index årene 1971-1997.

af Morten Eske Mortensen

 

Udgivet af Norsk Numismatisk Forening, Oslo 1998, 48 pp. ill. - (klager)

 

Innholdsfortegnelse

Forord ved Redaktør Sverre Y. Lerdahl Side 3

Om forfatteren Morten Eske Mortensen ved Christian J. Simensen Side 5

Kort om systematikken i indexen Side 7

Tavle over de første 27 års 54 enkeltnumre 1971-1997 Side 8

Signaturer for skribenter og anmeldere Side 9

1. Mønter Side 11

2. Fund Side 17

3. Pengesedler Side 18

4. Medailler og jetons Side 18

5. Prægeteknik m.v. Side 19

6. Auktioner Side 19

7. Personalia Side 20

8. Foreninger, fonds, kongresser og udstillinger Side 22

9. Museer, møntværker, ældre numismatikere og numismatiske værker Side 22

10. Diverse Side 23

11. Norsk Numismatisk Forening Side 24

12. Litteraturanmeldelser Side 31

13. Tegninger Side 40

 

TAKK, MORTEN ESKE MORTENSEN

Morten Eske Mortensen er en mann med sans for numismatikk og systematikk. I dette nummer har han laget en indeks over NNF-Nytt til glede for oss alle. Han tok selv initiativet til utgivelsen i 1995 og har fått alt inn på data hvor han som rettesnor har brukt indekser utgitt over NNUM og Svensk Numismatisk Tidsskrift. Resultatet er vår forening meget fornøyd med.

 

Morten Eske Mortensen (f. 5.nov.1959) på messen:

"Mønter i Forum", København 1996.

Fotograf: Sandra Hoffmann

Morten Eske Mortensen er i utgangspunktet amatør innen numismatikk. Men med sin glød for faget er han blitt meget profesjonell med årene. Hans første publikasjoner ble laget i 1974. De første arbeidene omhandlet rensing av sinkmynter, om en medalje fra 1945 og variasjoner på de danske tokroner fra 1925-1926. Senere har han vist sin store interesse for danske mynter og medaljer, og har en publikasjonsliste på over hundre titler. I de siste årene har Morten Eske Mortensen arbeidet meget med oversikter over auksjonspriser på mynter og sedler. Han har tatt for seg alle nordiske land, og har levert en serie systematiske arbeider innen feltet. Slike arbeider er ikke bare av betydning for de som samler mynt, men bidrar også til at vi får innsikt i hvilke mynter og sedler som "virkelig" er sjeldne og hvilke som er ganske vanlige.

På vegne av Norsk Numismatisk Forening takker jeg herved Morten Eske Mortensen for hans innsats. Indeksen gjør det meget enkelt for norske numismatikere og andre som er interessert i vår forenings arbeid, å skaffe seg en oversikt på meget kort tid. Så er det opp til den enkelte å skaffe seg de artikler han eller hun er mest interessert i.

Christian J. Simensen

Kort om systematikken i indexen

Indeksen for NNF-Nytt er ordnet i en serie fagområder etter samme systematik som ble introdusert i "Numismatisk Index" (København 1970) av Finn Rasmussen + Hjejl Resen Steenstrup. Fagområdene er: mynter, funn, pengesedler, medaljer og sjetonger, fremstillingsteknikk, auksjoner, personalia, foreninger m.m., diverse emner, Norsk Numismatisk Forening, litteraturanmeldelser og tegninger. Innen hovedemnene er det underkapitler vedrørende antikken, Danmark, Norge, Sverige, Norden, England og Irland og verden forøvrig.

Når man slår opp på en forfatter eller et detaljemne som glimt fra NNF’s aktiviteter i 1995, så er rekkefølgen som følger:

1) forfatternavn og så fornavn

2) tittel på artikkel

3) årstallet til NNF-Nytt

4) Inne i en parentes kommer: NNF-nummeret: sidetall fra og til; om det er figurer til artikkelen og til slutt om figurene har farger eller ei.

Eksempel:

Bergsland, Knut: "Tolkninger av kometen på de augusteiske denarer fra år 17 f.kr.", 1995 (1: 10-15, ill.)

 

Signaturen til skribenter og anmeldere

Alfabetisk ordnet etter signaturer Alfabetisk ordnet etter etternavn

Tavle over de første 27 års 54 enkeltnumre 1971-1997:

1 2 3 4

1971: pp 3- 12 pp 19- 29 pp 35-50

1972: pp 54- 62

1973: pp 67- 78 pp 83- 94

1974: pp 99-122 pp 127-142

1975: 68 pp a)

1976: 23 pp (32) pp (20) pp

1977: 51 pp 31 pp

1978: 32 pp 37 pp 33 pp

1979: 54 pp 36 pp 46 pp 55 pp

1980: 59 pp 54 pp 59 pp

1981: 80 pp 50 pp 64 pp

1982: 52 pp 39 pp 47 pp

1983: 68 pp 45 pp

1984: 51 pp

1985: 96 pp 75 pp

1986: 85 pp b)

1987: 86 pp

1988: 40 pp

1989: 48 pp 32 pp

1990: 62 pp 54 pp

1991: 51 pp c) 106 pp

1991: 61 pp d)

1992: 55 pp 148 pp

1993: 100 pp 83 pp

1994: 79 pp e)

1995: 55 pp

1996: 32 pp

1997: 60 pp 66 pp

 

De første 8 numre (1971-1974) var fortløbende nummereret som nos. 1-8 og fortløbende pagineret pp 3-142.

Udenfor nummer udsendtes 1977 Norsk Numismatisk Forenings historie: 1927-1977 (59 pp) af Per Hansen.

Artiklen En kongelig konkurs i kjølvannet av svartedøden af Christian J. Simensen i nr 1, 1993 findes også som upagineret særtryk (nu med firefarvet-tryk).

a) Festskrift til Per Lundgren

b) Festskrift til Den kongelige Mynts 300-årsjubileum

c) Festskrift til Kolbjørn Skaare (A4- format)

d) 1 skilling 1771 spesialnr. af Frank Pedersen (A4- format)

e) Dette blad var tildelt nummereringen ´1-2´

 

( ) : tilføjet ved indekseringen

Skribent- og anmelder- signaturer

Alfabetisk efter signatur

Alfabetisk efter efternavn

AEH Arne E. Holm KBS Katalin Biró-Sey
BD Bjørn Deberitz JBB Johan Bech Bjune
BRR Bjørn R. Rønning MC Mogens Christensen
BS Bodil Selnes JCC John Christian Christiansen
CHS Carl Henrik Størmer BD Bjørn Deberitz
CJS Christian J. Simensen SHG Svein H. Gullbekk
GT Gunnar Thesen HH Holger Halkjær
HaS Hans Selberg RH Ragnar Haugnes
HeS Helge Skaranger KH Kjell Hofstad
HH Holger Halkjær AEH Arne E. Holm
HI Håkon Ingvaldsen IH Irvin Høyland
HK Houshang Khazaei HI Håkon Ingvaldsen
HR Halfdan Rui OJ Ottar Jösang
HS Harald Salvesen HK Houshang Khazaei
HW Harald Wischmann ORK Ole-Robert Kolberg
IH Irvin Høyland KK Kjetil Kvist
JBB Johan Bech Bjune Llt Lars O. Lagerqvist
JCC John Christian Christiansen SYL Sverre Y. Lerdahl
JHN Jan H. Nordbø KL Kaare Liaaen
KBS Katalin Biró-Sey PL Per Lundgren
KH Kjell Hofstad SLM Stein L. Meyer
KK Kjetil Kvist MEM Morten Eske Mortensen
KL Kaare Liaaen JHN Jan H. Nordbø
KR Kjell Ruud TEP Thor-Egil Paulsen
KS Kolbjørn Skaare HR Halfdan Rui
Llt Lars O. Lagerqvist KR Kjell Ruud
MC Mogens Christensen BRR Bjørn R. Rønning
MEM Morten Eske Mortensen HS Harald Salvesen
NHS Nils Henrik Sjo HaS Hans Selberg
OJ Ottar Jösang BS Bodil Selnes
ORK Ole-Robert Kolberg CJS Christian J. Simensen
PEBV Poul Erik Balle Varmose NHS Nils Henrik Sjo
PL Per Lundgren KS Kolbjørn Skaare
RH Ragnar Haugnes HeS Helge Skaranger
SHG Svein H. Gullbekk CHS Carl Henrik Størmer
SLM Stein L. Meyer SS Sven Sønsteby
SS Sven Sønsteby GT Gunnar Thesen
SYL Sverre Y. Lerdahl TDT Tore Dag Thune
TDT Tore Dag Thune TT Tore Trosdahl
TEP Thor-Egil Paulsen PEBV Poul Erik Balle Varmose
TT Tore Trosdahl HW Harald Wischmann

 

1. MØNTER

 

Antikke

Bergsland, Knut: Tolkninger av kometen på de augusteiske denarer fra år 17 f.kr.

1995 (1: 10-15 ill.)

Burnett, Andrew: Utmyntningen fra det romerske Egypt i den romerske verden.

1991 (2: 9-33 ill.)

Christiansen, Erik: Den romerske udmøntning i Alexandria (30 f.v.t. - 296 e.v.t.).

1979 (4: 11-19 ill.)

Christiansen, Erik: Den romerske udmøntning i Alexandria (30 f.v.t. - 296 e.v.t.). En midtvejsrapport. 1991 (2: 35-44 ill.)

Christiansen, John Chr.: Due-orakelet i Dodona. 1987 (1: 32-37 ill.)

Christiansen, John Christian: Muldyr/hare - tetradrakmene fra Messana 480 f.Kr. - 396 f.Kr. 1992 (2: 6-48 ill.)

Christiansen, John Christian: En unik bronsemynt av Augustus fra øya Keos i Kykladene. 1993 (1: 42-46 ill.)

Christiansen, John Christian: Fra hedendom til kristendom illustrert ved mynter. 1997 (1: 4-12 ill.)

Christiansen, John Christian: En mynthistorisk reise i Sør-Italia 280-274 f.Kr. 1997 (2: 26-37)

Heggtveit, Ole Bendik: Romerske myntmotiver: Deres betydning og tolkning i samtiden. 1994 (1-2: 34-37 ill.)

Hoberman, Gerald: Myntkunst i skuddet. 1983 (1: 15-20 ill.)

(græsk møntkunst)

Holm, Arne E.: Om Alexandrinerne. 1975 (1: 12-21 ill.)

Holm, Arne E.: En sesterts fra keiser Hadrian. 1978 (2: 4-11 ill.)

Holm, Arne E.: Alexandrinske mynter fra de første 300 år av romersk keisertid og litt om deres bakgrunn. 1979 (4: 20-38 ill.)

Holm, Arne E.: Litt om skipsmotiv og sjøfart i antikken. 1981 (1: 38-46 ill.)

Holm, Arne E.:Fire myntmotiv fra Alexandria.Endring eller uforanderlighet.1981(3:4-14 ill.)

Holm, Arne E.: Litt om de minste Alexandrinerne. 1984 (1: 4-9 ill.)

Holm, Arne E.: En mynt fra keiser Neros gode år. 1990 (1: 36-45 ill.)

Holm, Arne E.: Det plastiske ved noen mynter fra antikken. 1991 (1: 9-12 ill.)

Holm, Arne E.: Små refleksjoner over noen myntmotiver. 1993 (1: 47-56 ill.)

(romerske mønter)

Jensen, Jørgen Steen & Zahle,Jan: Hvilken konge ? En utfordring. 1990 (2: 17-19 ill.)

(Tetradrachme fra Cappadocia præget for Ariarathes III (?) 223 f.Kr. og den tilhørende gamle diskussion mellem Bono Simonetta og Otto Mørkholm genopfriskes)

(svar til Harald Salvesens indlæg i NNF-NYTT nr 1, 1990, pp 34-35)

Khazaei, Houshang: En persisk gullmynt fra 300-tallet e.Kr. 1992 (1: 23 ill.)

King, C. E.: Småmyntens rolle i 3. årh. e.Kr. Denarer og quinarer,253-295e.Kr.1980(1:5-11 ill.)

King, C. E.: Bruken av bokstaver og symboler i det 4. århundres bronse-utmynting 294-313 e.Kr. 1981 (2: 5-17 ill.)

(romerske)

King, C.E.: Kristne symboler på mynter av Konstantin den Store. 1982 (1: 4-13 ill.)

King, C. E.: Senromerske sølvmyntskatter i Britannia. 1983 (2: 4-19 ill.)

Kromann, Anne: Alexandrinerne hos Ramus. 1991 (2: 45-55 ill.)

Lerdahl, Sverre Y.: Masadas fall. Et 1900-års minne. 1973 (5: 71-74 ill.)

(Jødiske mønter)

Lerdahl, Sverre Y.: Numismatiske vitnesbyrd om en keisers galskap. 1975 (1: 36-41 ill.)

(romersk)

Lerdahl, Sverre Y.: Myntmotiver fra den romerske republikk (I). 1976 (2: 4-11 ill.)

Lerdahl, Sverre Y.: Myntmotiver fra den romerske republikk. 1977 (1: 8-18 ill.)

Lerdahl, Sverre Y.: Victoria Navalis - Omkring et romersk myntmotiv fra 70-årene e.Kr. 1979 (1: 38-42 ill.)

Lundgren, Per: Litt om myntnavn. 1973 (5: 68-71)

(Genoptryk af afsnit fra Per Lundgrens bog "Litt om antikkens mynter")

Lundgren, Per: De 3 hovedformer i antikkens kunst. 1975 (1: 9-11 ill.)

(Genoptryk af afsnit fra Per Lundgren´s bog "Litt om antikkens mynter")

Metcalf, D.M.: Fremskritt innen byzantinsk numismatikk. 1992 (2: 50-63 ill.)

Metcalf, D. M.: Venner på høyt plan. 1993 (2: 6-20 ill.)

(Byzantinske mønter. Foredrag holdt i NNF)

Nordbø, Jan H.: Greske myntmotiver. 1975 (1: 22-31 ill.)

Nordbø, Jan H.: Karia, Iasos, drachme (?) 3.-2. årh. f.Kr.. 1976 (2: 23 ill.)

Nordbø, Jan H.: Byzants, Tiberius II Konstantin (578-82) solidus 581/82 fra Karthago.

1976 (3: 14 ill.)

Nordbø, Jan H.: Imitasjoner fra Sinope i Paphlagonia. 1977 (1: 5-7 ill.)

Nordbø, Jan H.: Marius (263). 1977 (1: 42 ill.)

(romersk)

Nordbø, Jan H.: Egypt, Ptolemaios II (285-46), dekadrachme 270-250 f.kr. 1978 (1: 19 ill.)

Nordbø, Jan H.: Farao og keiserinne - ørn og cornucopiae. 1979 (4: 5-11 ill.)

(græsk)

Nordbø, Jan H.: Mynter fra Delos og naboøyene i hellenistisk tid. 1980 (3: 6-11 ill.)

Paulsen, Thor-Egil: En "generell" artikkel om romerske mynter, bl.a. kvalitet og priser.

1975 (1: 33-35)

Paulsen, Thor-Egil: Noen tanker om romerske medaljonger. 1976 (2: 11-14 ill.)

Paulsen, Thor-Egil: Diocletianus og hans myntreformer. 1977 (2: 3-7 ill.)

Paulsen, Thor-Egil: En sjelden keiser - Pescennius Niger - og hans mynter. 1979 (3: 13-16 ill.)

Paulsen, Thor-Egil: Litt om reversinnskriftene og motivene på argentei under 1. tetrarki (284-306). 1987 (1: 39-45 ill.)

Paulsen, Thor-Egil: Hvor fikk antikkens myntmestre ideen om solgud-motivet fra ?

1994 (1-2: 38-39 ill.)

(Romerske møntmotiver med inspiration fra Erich von Dänikens rumfarer-teorier ?)

Paulsen, Thor-Egil: Første Jesusportrett på mynt. 1995 (1: 8-9 ill.)

(Justinian II, Konstantinopel, ca. 692-695 e.kr.)

Price, Martin J. & Trell, Bluma L.: Colosseum - det flaviske amfiteater i Roma. 1978 (3:4-6 ill.)

Price, Martin J.: Histiaieus, sønn av Tymnes, tyrann i Termera i Karia. 1979 (3: 4-12 ill.)

(græsk)

Price, M. Jessop: Et Alexander den Store portrett fra Egypt. 1981 (1: 24-37 ill.)

Price, Martin Jessop: En sølvkrise i 170-årene før Kristus. 1990 (2: 6-9 ill.)

Salvesen, Harald: Hvilken konge ? 1990 (1: 34-35 + 55 ill.)

(Tetradrachme fra Cappadocia præget for Ariarathes III (?) 223 f.Kr. og den tilhørende gamle diskussion mellem Bono Simonetta og Otto Mørkholm genopfriskes)

(Se svar fra Jørgen Steen Jensen + Jan Zahle i NNF-NYTT nr 2, 1990, pp 17-19)

Skaare, Kolbjørn: Mynter fra Pontius Pilatus. 1975 (1: 32 ill.)

(Genoptryk af artikel først bragt i Aftenposten 28. marts 1969)

Thesen, Gunnar: Et forsinket 1900 års jubileum. 1972 (4: 58-60 ill.)

(Mindemønter da Titus i år 70 e.Kr. knuser Jerusalem)

Trosdahl, Tore: Litt om verdens første numismatiske barneportrett. 1990 (2: 11-15 ill.)

Trosdahl, Tore: Seleukidiske utmyntingssteder - bevis/hypoteser. 1992 (1: 3-8 ill.)

Varmose,Poul Erik Balle: Romerske kejserportrætter på mønter og skulpturer.1983(1:8-14 ill.)

Vermule, Cornelius: Preging av greske og romerske mynter. 1974 (7: 101-108 ill.)

(Genoptryk af artikel først bragt i Archaelogy, vol. 10, no. 2, june 1957, Cincinnati)

Wischmann, Harald: To dobbeltsestertser fra Postumus. 1978 (1: 5 ill.)

Unik romersk medaljong. 1990 (2: 34 ill.).

(Constantin den store ,gullmedaljong Trier 310, handlet for 1,5 mill. kr.)

 

Danmark

Deberitz, Bjørn: Finanskrisen i Danmark-Norge under Frederik V. 1988 (1: 8-15 ill.)

Deberitz, Bjørn: Finanskrisen i Danmark-Norge under Frederik V. Del 2: Den tyske myntforringelsen under syvårskrigen 1756-63. 1990 (1: 18-29 ill.)

Jensen, Jørgen Steen: En planlagt kontramarkering af dansk/norsk mønt i Sverige under Den store nordiske krig 1716. 1991 (1: 41-43 ill.)

Pedersen, Frank: 1 skilling 1771. Med appendiks om ½ skilling 1771. 1991 (spesialnr: 1-61 ill.)

Rønning, Bjørn R.: Denning. 1977 (1: 36 ill.)

(Chr. IV.) (Genoptryk af artikel først trykt i Aftenposten 11. juli 1969)

 

Norge

Brekke, B. F.: 2-kronen 1909. 1978 (2: 25)

(Se også Bjørn R. Rønning´s kommentar hertil i NNF-NYTT nr 3, 1978, pp 17-18)

Brekke, B.F.: 8-skillingen 1644. 1978 (3: 16)

(Genoptryktes senere i ændret form i NNF-NYTT nr 1, 1980)

Brekke, B.F.: 8 skillingen 1644. 1980 (1: 32-33 ill.)

(ændret udgave af artikel først bragt i NNF-NYTT nr 3, 1978)

Brekke, B.F.: Åttendedels-specien 1635. 1980 (1: 31-32 ill.)

Brekke, B. F.: Frederik 4.´s norske 1-skillinger. 1980 (1: 34-35 ill.)

Brekke, B. F.: Christian IV´s speciedalere 1629. 1980 (2: 32-33 ill.)

Brekke, B. F.: Christian V´s norske 1-mark. 1980 (2: 34-35 ill.)

Brekke, B. F.: Kongsbergs første 3 år 1686-7-8. 1986 (1: 20-23)

Christiansen, John Christian: Norsk kronemynt 1958-1973. Statistikk over mynter i omløp. 1992 (1: 25-26 ill.)

Christiansen, Ole Sch.: Carl Johans kastepenning. 1980 (1: 39-40 ill.)

Deberitz, Bjørn: 24-skillingen 1767 og bakgrunnen for dens utmynting. 1983 (2: 21-25 ill.)

Deberitz, Bjørn: Frederik den Femtes Kongsberg-specie 1765 - historien om en utmynting med forviklinger. 1985 (1: 28-49 ill.)

Hatletvedt, Lasse: Perspektiver på Triquetra-symbolet i norsk mynthistorie. 1993 (1:38-40 ill.)

Hommedahl, Alf T.: Om Selja, Kong Olav Kyrre og myntmeistaren Gunnar. 1995 (1: 3-7 ill.)

Kolberg,Ole Robert: Kommende endringer i myntrekken - utvikling av en 10-kronemynt (I). 1983 (2: 25-29)

(genoptryk af artikel først bragt i Penger og Kreditt nr 4, 1982)

Lerdahl, Sverre Y.: Kronemynten 100 år 1875-1975. 1975 (1: 49-52 ill.)

Lundgren, Per: Den norske løve spiller < < Peer Gynt> > . 1977 (1: 32-35 ill.)

(Norsk underlegenhed i unionstiden med Danmark)

Lundgren, Per: Om Carl XV´s norske kobbermynter. 1980 (2: 35-36 ill.)

Lundgren, Per: Riksbanktegnene 1813-1815. 1986 (1: 60-64 ill.)

Mykland, Knut: Bank- og finansproblemer i 1813. 1989 (1: 4-8 + 44)

Nordbø, Jan H.: Karl Johans norske kastepenge 1818 overpræget på daler fra Utrecht.

1978 (2: 27 ill.)

Nordbø, Jan H.: Mynter og medaljer etter 1905 i H.M. Kongens eie. 1986 (1: 8-13 ill.)

Norgård, Dag: 1 skilling 1771. Ble stemplene utelukkende skåret for hånd ? 1993 (2: 54-56 ill.)

Pedersen, Frank: Kongsberg-typen af den dansk/norske 1-skilling 1771 bekræftet.

1989 (2: 2-3 +17 ill.)

Pedersen, Frank: Kongsberg, 1 skilling kobber, 1771. 1991 (1: 44-47 ill.)

Risvaag, Jon Anders: Konge, jarl og erkebiskop – mektige menn og retten til å slå mynt 1153-1300. 1997 (2: 15-25 ill.)

Rui, Per: Feilpreg på norsk mynt. 1986 (1: 66-72 ill.)

Rønning, Bjørn R.: 2-kronen 1909 - En dokumentasjon. 1978 (3: 17-18)

(Kommentar til B.F.Brekke´s artikel "2-kronen 1909" i NNF-NYTT nr 2, 1978, p 25)

Rønning, Bjørn R.: En norsk stempelskjærer ved mynten i Christiania. 1986 (1: 15-18 ill.)

(Den ukendte Chr. V stempelskærer IL muligvis identisk med Jonas Lunder)

Salvesen, Harald: Piasteren 1777. 1982 (3: 4-5 ill.)

Salvesen, Harald: Norsk piaster funnet i Kina. 1986 (1: 56-59 ill.)

(perforeret piaster 1777)

Selnes, Bodil: Pakkemetoder for myntsett fra Den kongelige Mynt. 1981 (2: 27-28)

Selnes, Bodil: Oversikt med spesifikasjoner for de ulike pakkemetoder for myntsett fra Den kongelige Mynt. 1981 (3: 42-45)

Selnes, Bodil: OL-myntene ¾ motivvalg og kunstnere. 1992 (2: 119-120 ill.)

Simensen, Christian J.: Historien om en H-brakteat. 1990 (2: 21-23 ill.)

Simensen, Christian J.: Håkon Sverresson og triqvetrabrakteatene. 1991 (2: 57-66 ill.)

Simensen, Christian J.: Nidarosdomen og erkebiskopens mynt 1152-1190. 1992 (2: 65-93 ill.)

(firefarvet tryk)

Simensen, Christian J.: En kongelig konkurs i kjølvannet av Svartedøden. 1993 (1: 4-36 ill.)

(norske udmøntninger 1319-1420)

(findes også som særtryk - nu med firefarvet tryk)

Simensen, Christian J.: Utmyntningen til Magnus Erlingsson 1161-1184. 1994 (1-2: 8-25 ill.)

Simensen, Christian J.: Hvem preget mynter i Kong Sverre tid 1178-1202 ? 1995 (1: 18-27 ill.)

Simensen, Christian J.: Kongehelle: forhandlingsby og pregested. 1997 (1: 21-32, 58-59 ill.)

(Bogstavbrakteater)

Simensen, Christian J.: Ad myntrett. 1997 (2: 6)

Skaare, Kolbjørn: Mynter fra Tønsberg. 1979 (1: 4-10 ill.)

Skaare, Kolbjørn: Den kgl. Mynts pregkomite. 1986 (1: 74-80 ill.)

Skaare, Kolbjørn: Om minnemynter til grunnlovsjubileene. 1989 (1: 24-30 il.)

(Norske ´jubilæums´-mønter 1661-1989)

Skaare, Kolbjørn: Harald Hardrådes penning. 1994 (1-2: 40 ill.)

(Genoptryk af artikel først bragt i Oslo Mynthandel auktionskatalog 34, 1994, pp 14-15)

Sverdrup, Arne J.: 10-øringen 1937. 1982 (3: 5-6 ill.)

Sættem, Johan: Christian V. Monogramforskjeller på 2-skillinger Kongsberg type IV.

1992 (1: 15-17 ill.)

Sættem, Johan: 2 mark 1672 S 57. Mynten med feil myntnummer. 1993 (2: 52-53 ill.)

(hidtil upåagtet at mønten findes både med og uden møntmestermærke)

Wischmann, Harald: Kongsbergmynten under Christian 7. 1980 (1: 35-39 ill.)

Kjenner du disse variantene ? (norske øremønter 1929-1957). 1971 (2: 26-27) Dagfinn Winsnes

Sjelden norsk prøvemynt. (25 øre 1958). 1983 (2: 29 ill.) Dagfinn Winsnes

Myntsett. (oplagstal 1963-1970). 1971 (2: 25)

Den offisielle beskrivelse av 10-kronemynten. 1984 (1: 19-20 ill.)

Pressemelding - salg og distribusjon av myntsett fra Den kongelige Mynt. 1990 (2: 48)

Olympiske minnemynter. 1985 (2: 41-42 ill.) JHN

Numismatisk prøve-OL. 1990 (1: 4-5) SHG

Konkurranse om motiv til OL-mynter avgjort. 1990 (2: 32) SHG

Stor interesse for OL-myntene. 1992 (2: 121)

Alle sølvmyntene for OL på Lillehammer er utkommet. 1993 (1: 58)

Den kongelige Mynts årsberetning 1984. 1985 (2: 30-33 ill.) JHN

Nytt fra Den kongelige Mynt. 1981 (2: 29-30) (3: 46) 1983 (1: 54) BS 1989 (2: 10-11 ill.) BS

Mynt til Norges Banks 175-års jubileum. 1991 (2: 72 ill.) ORK

Nye norske myntutgivelser. 1993 (2: 49-50 ill.)

Fra mynter til sjetonger. 1996 (1: 3) SS (Leder i anledning af den nye konges møntrække)

 

Sverige

Hansen, Per: Den svenske plåtmyntingens historie. 1976 (3: 11-12 ill.)

 

Norden

Archibald, Marion M.: Mot strømmen: Myntbevægelse fra Skandinavia til de britiske øyer i vikingtiden. 1991 (1: 13-22 ill.)

(skandinaviske vikingetids-mønter fra fund på de britiske øer)

Berg, Karin: Myntenes funksjon i vikingtid og tidlig kristen middelalder. 1979 (2: 29-35 ill.)

(funktion som smykker, hacksilver og mønter)

Dolley, Michael: Den atlantiske omkrets - noen upåaktede sammentreff fra de to siste tiår av det 12. århundre. 1977 (1: 19-25 ill.)

(bl.a.mønter fra kong Sverre (1177-1202),Knut Eriksson (1167-1195/6) og Knud VI Valdemarsen (1182-1202) )

 

England og Irland

Dolley, Michael: En "ny" norrøn utmyntning fra de vestlige øyer. 1976 (2: 15-17 ill.)

(Hiberno-Manx mønter fra Isle of Man)

Dolley, Michael: "Men mange som er de første, skal bli de siste ..." (Matt. XIX. 30).

1981 (1: 54-63)

(Hiberno-Norse anknytning)

Lindberger, Elsa: Triquetra korp kors - myntens bilder en kunglig angelägenhet.

1991 (1: 31-36 ill.)

Metcalf, D.M.: Engelske sceattas og deres politiske bakgrunn i 8. årh. 1981 (1: 47-54 ill.)

 

Verden i øvrigt

Biró-Sey, Katalin: Keltisk utmyntning i Ungarn. 1985 (2: 14-24 ill.)

Frivold, Lars Helge: En 10-hellers historie. 1984 (1: 22 ill.)

(Slovakia 10 heller 1939)

Khazaei, Houshang: En sjelden dirhem fra Abbasidenes kalifer. 1992 (2: 111-112 il.)

Khazaei, Houshang: Umajjadiske sølvmynter i Universitetets Myntkabinett - Oslo.

1993 (2: 21-48 ill.)

Khazaei, Houshang: Enda en imitasjon fra middelalderen ! 1997 (1: 13-19 ill.)

(Imitationer af samanide-mønter)

Lundgren, Per: 1600-tallets inflasjon i Spania. 1973 (6: 86-89 ill.)

Metcalf, D. M.: Mynter som vitnesbyrd om økonomisk historie i tidlig middelalder.

1977 (1: 26-31 ill.)

Metcalf, D. M.: Korstogene i europeisk mynthistorie.I.Perioden til ca. 1175. 1979 (3: 24-29 ill.)

Metcalf, D. M.: Korstogene i europeisk mynthistorie.II. ca. 1175-1300. 1980 (1: 12-18 ill.)

Nordbø, Jan H.: Kontramarkeringer. 1976 (1: 7-11 ill.)

(generelt)

Nordbø, Jan H.: Minnemynter. 1976 (2: 18-22 ill.)

(fra antikken til nutiden)

Næss, Alfred: En sagnomsust rubel. 1977 (2: 14-17 ill.)

(Konstantin rubel 1825. Ekspl. iøvrigt solgt hos Bowers & Merena 18.11.1994)

Salvesen, Harald: Trade dollar 1751 fra Preussen. 1981 (2: 17-18 ill.)

Selberg, Hans: Chinas mynter inntil 618 a.d. 1975 (1: 42-48 ill.)

Selberg, Hans: Sultanatet Delhi. 1976 (1: 12-15 ill.)

Selberg, Hans: Billon og kobber utmyntingen i Janpur 1394-1476 a.d. 1976 (3: 6-9 ill.)

Søndergaard, Tyge: Nürnbergske thalere med bybilleder. 1978 (1: 11-18 ill.)

Sønsteby, Sven: Daglig liv i Russland på 1700-tallet. 1989 (2: 6-8)

(ekstrakt fra Peter van Haven´s bog "Efterrætninger om Det Russiske Rige", 1747)

Wischmann, Harald: Mustafa IV, 20 para Egypt 1222. 1979 (3: 30 ill.)

Østberg, Henning: Tysk Østafrika 1884-1918. 1980 (3: 30-46 ill.)

Østberg, Henning: Kiautschou. 1981 (3: 36-40 ill.)

(Tysk koloni i Kina)

Primitive betalingsmidler

Hansen, Per: Litt om primitive betalingsmidler. 1974 (8: 134-137 ill.)

Skaare, Kolbjørn : Mynt og andre pengar. 1978 (3: 7-15 ill.)

(Genoptryk af afsnit fra Skaare´s bog "Mynt i Norge")

 

Mønttegn og poletter

Hansen, Per: Dansk reklame (på norske og svenske mynter). 1974 (7: 109-111)

(Unions-mønter brugt i reklamens tjeneste)

Jensen, Jørgen Steen: Fire par medaillestempler fra enevoldstidens mønt på Kongsberg.

1986 (1: 25-32 ill.)

(1704/1719/1723/1733 samt om Kiøbmænds Liig-Laug Christianiæ 1695 plus Compagniets Liig-Laug Christianiæ 1696)

Lundgren, Per: Om pengetegn. 1973 (6: 85)

(Causeri fra 1965)

Mortensen, Morten Eske: Tugthusskillingerne - addendum. 1981 (3: 14-20 ill.)

(Proveniens-analyse 1790-1981 over 20 (25) eksemplarers vandringer blandt samlere)

Sømod, Jørgen: Et supplement om Tugthusskillinger. 1976 (3: 10)

(Addenda til Bjørn Rønnings artikel "Skillinger fra Kristiania Tukthus" i NNÅ 1969. Sjældenhedsgrad og provenienser)

Husmannspenger i Rakkestad. (poletter før 1889-1905). 1971 (2: 27-28) Leif Torp

Kan noen hjelpe ? (polet med 3 fiskespisende fugle). 1980 (1: 41-42 ill.) TDT

Melke-polett fra gården "Store Sande" 1927-1942. 1981 (3: 49 ill.) TDT

 

2. FUND

 

Blackburn, Mark: En mynt fra Olav Kyrre (1067-93) funnet nær Lincoln. 1989 (2: 4-5 ill.)

Bundgaard, Karsten: To signeter fra slaveskipet Fredensborg. 1980 (3: 19-21 ill.)

Carradice, Ian: Et østlig funn av subaerate romerske denarer fra keisertida. 1988 (1: 16-21 ill.)

Dolley, Michael: To mynter fra en norsk konge funnet på Isle of Man. 1976 (1: 3-6 ill.)

(Erik Blodøks)

Dolley, Michael: En ny engelsk funn-proveniens for en Eirik Blodøks-mynt. 1978 (2:12-14 ill.)

Dolley, Michael: Et glemt funn av 1600-tallets engelske mynter fra Stavanger Domkirke. 1978 (3: 19-20)

Dolley, Michael: Det første autentiske funn av en norsk vikingtidsmynt i Nordamerika. 1979 (2: 18-28 ill.)

Dolley, Michael: Skatten fra Bradda Mountain Man fra 1848 - en oversett norsk tilknytning. 1980 (2: 7-24 ill.)

Eriksson, Jan E.G.: Arkeologi i Tønsberg. 1979 (1: 12-35 ill.)

Jensen, Jørgen Steen: Numismatiske minder om Hans Egedes ophold på Håbets Ø 1721-1728. 1977 (2: 8-13 ill.)

(Numismatiske fund på Grønland)

Jensen, Jørgen Steen: Aggersborg-mønterne og andre norske middelaldermønter fra selvstændighedstiden i danske kirkefund. 1982 (1: 13-19 ill.)

Lindh, J. & Brendalsmo, J.: Mer om arkeologien i Tønsberg.Årene 1979-1982.1982(2:17-28 ill.)

Malmer, Brita: En skandinavisk long cross/quatrefoil-imitation i Årstadfyndet.

1991(1: 27-30 ill.)

Mayhew, Nick J.: Sterling i Skandinavia. 1982 (1: 19-34 ill.)

(Liste over 99 fund i Skandinavien 1200-1400 indeholdende sterling-mønter)

McKusick, Marshall: Noen historiske betraktninger omkring den norske penningen fra Maine. 1979 (3: 16-24 ill.)

Nordbø, Jan H.: En myntskatt fra Arabia Felix. 1985 (1: 6-26 ill.)

Ponterio, Richard m.fl.: Siste reis for det danske østindiakompaniskipet < < Nicobar> > . 1994 (1-2: 26-33 ill.)

(Skibsforlis 1783 med last af svenske plåtmynter)

Reed, Ian W.: Middelalderske utgravninger i Trondheim. 1978 (2: 15-24 ill.)

Rønning, Bjørn R.: Myntene fra slaveskipet Fredensborg. 1980 (3: 12-19 ill.)

Simensen, Christian J.: Bør norsk lov om myntfunn endres ? 1993 (2: 62-64)

(eksproprierede fundmønter bør erstattes bedre af staten end nu sker)

Simensen, Christian J.: Et Skattefunn fra Latvia. 1996 (1: 6-10 ill.)

(21 svenske solidusmynter (skillingsmynter) Gustav II Adolf + Christina 1625-1646 fra Riga og Elbing)

Skaare, Kolbjørn: En norsk penning fra 11. årh. funnet på kysten av Maine, U.S.A.

1979 (2: 4-17 ill.)

Skaare, Kolbjørn: Myntfunn fra Vestfold. 1982 (2: 7-15 ill.)

Wahlgren, Erik: Den norske mynten fra Maine. Filologi og navigasjon. 1980 (1: 18-30 ill.)

 

3. PENGESEDLER

 

Christensen, Mogens & Madsen, Peder S.: Norske erstatningssedler fra 1945 til 1987.

1991 (1: 48-51 ill.)

Christiansen, Per: Om skotske bankers rett til å utstede pengesedler. 1980 (3: 22-30 ill.)

Christiansen, Per: Om skotske bankers rett til å utstede pengesedler. 1981 (2: 19-25 ill.)

Kirkevold, Gullik: En falskmyntnerhistorie fra Valdres. 1971 (3: 48-49)

(Falske norske pengesedler fremstillet 1847-1848)

Løkke-Sørensen, Knut: Norske seddelutgaver. 1982 (3: 6-15 ill.)

Løkke-Sørensen, Knut: Norges Banks pengesedler 1814-1874. 1983 (1: 21-49 ill.)

Løkke-Sørensen, Knut: Norske seddelutgaver - del II. 1984 (1: 11-18 ill.)

Rønning, Bjørn R.: Seddelfalskneren Fredrik Hammond. 1979 (4: 39-42 ill.)

(Genoptryk af afsnit fra Rønnings bog "Norges pengesedler og seddelbankvesen inntil 1874. Del 1: Sedler utstedt i København")

Røning, Bjørn R.: Pengespørsmålet i Norge i 1814. 1989 (1: 9-18 ill.)

(Pengesedler især)

Norges nye 50-kroneseddel. 1985 (2: 26-28 ill.) JHN

 

4. MEDAILLER OG JETONS

 

Helgerød, Nils Petter: Norges Røde Kors-medaljer. 1991 (2: 68-70 ill.)

Jensen, Jørgen Steen: Fire par medaillestempler fra enevoldstidens mønt på Kongsberg.

1986 (1: 25-32 ill.)

(1704/1719/1723/1733 samt om Kiøbmænds Liig-Laug Christianiæ 1695 plus Compagniets Liig-Laug Christianiæ 1696)

Jensen, Jørgen Steen: En medaljegave fra Napoleon til Prins Christian Frederik.

1989 (1: 20-23 ill.)

(franske revolutions-medailler)

Kvist, Kjetil: 17. mai-medaljer. Unionsmotstand i metall ? 1997 (2: 7-14 ill.)

Laastad, Kristin: Medaljer - kilder til kunsthistorien. 1977 (1: 38-41 ill.)

Lagerqvist, Lars O.: Medaljen av guld från < < Die beständige Liebe> > . 1986 (1: 34-43 ill.)

(1735 mønt/medaille)

Nordbø, Jan H.: 17. mai-medaljene: Medaljer for folket. 1982 (3: 15-28 ill.)

Nordbø, Jan H.: 17. mai-medaljens kriterier. 1983 (1: 50-51 ill.)

Nordbø, Jan H.: Øivind Hansens mynt- og medaljeproduksjon 1979-1986. 1987 (1: 7-31 ill.)

Sjo, Nils Henrik: Ivar Throndsens skyttermedaljer. 1990 (2: 24-30 ill.)

Thomassen, Erling: Medaljer med tilknytning til Trondhjem og deres bakgrunn.

1981 (3: 20-34 ill.)

Wischmann, Harald: Ivar Throndsens elevarbeider i Paris. 1985 (2: 6-12 ill.)

Medaljen for edel dåd 100 år. 1985 (2: 28 ill.) JHN

Medalje utgitt ved 175-års jubileet for Norges Grunnlov 1814-1989. 1989 (1: 19 ill.)

Medaljer som forteller industrihistorie. 1989 (2: 9 + 18 ill.) HH

Nye medaljer. Kolbjørn Skaare 60 år. 1991 (2: 93 ill.) Llt

Nye medaljer. Kristiansands 350-årsjubileum. 1991 (2: 94 ill.)

Minnemedalje til Kristiansunds 250-årsjubileum. 1992 (1: 28 ill.)

Medalje til Frederikstads 425-årsjubileum. 1992 (2: 125 ill.) SYL

Medalje til minne om kongeparets signing. 1992 (2: 126-127 ill.) SYL

Minnemedalje til Kong Harald V og Dronning Sonjas rejse Nordenfjells 1992. 1992 (2: 123 ill.)

Årets 17. mai medalje. 1989 (1: 33 ill.)

17. mai-medaljen 1992. 1992 (1: 29 ill.)

 

5. PRÆGETEKNIK M.V.

 

Imitationer og forfalskninger

Norgård, Dag: Seriefremstilling av falske mynter for 1660 år siden. 1980 (2: 5-6 ill.)

(forfalskninger af romersk mønt støbt omkring år 320)

Pedersen, Frank: Vestlandets FALSKE 1 skilling 1771 fundet ? 1992 (1: 19-22 ill.)

Falske mynter. Jødisk mønt 132-135 e. Kr. 1973 (6: 90-91 ill.)

Falske mynter. Italienske 1825-1955. 1972 (4: 56-58)

Konservering og rensning

Lundgren, Per: Om konserveringsgraden. 1974 (8: 127-130)

(Se Peter Flensborgs kommentar hertil "Bemerkninger ..." i NNF-NYTT nr 1, 1975, p 53)

Paulsen, Thor-Egil: Litt om rensing/preparering av antikke mynter. 1974 (8: 133-134)

Sønsteby, Sven: Litt om rensning av sølv- og kobbermynter fra 1600-tallet til idag.

1976 (1: 1-19)

Prægeteknik, forskningsmetode m.v.

Berg, Karin: Enkelte betraktninger i tilknytning til fenomenet sekundær behandling.

1980 (2: 25-31 ill.)

(videnskabelige analyse-muligheder vedr. halvering, perforering, probering af mønt i vikingetiden)

Hansen, Øivind: Redegjørelse for medaljeframstilling. 1971 (3: 39-46 ill.)

Nordbø, Jan H.: Litt om den numismatiske metode. 1974 (8: 130-132 ill.)

(Benyttelse af f.ex. stempelkobling, skattefund, medianvægt)

Rui, H.: Litt om myntstemplers orientering. 1977 (1: 37)

 

6. AUKTIONER

 

Oslo Mynthandels auksjon nr. 4, 08.03.1980. 1980 (1: 46) SYL

Oslo Mynthandels auksjon nr. 5, 11.10.1980. 1980 (2: 45-46) JHN (3: 47-49 ill.) SYL

Oslo Mynthandels auksjon nr. 7, 10.10.1981. 1981 (2: 35)

Norsk storsamling under hammeren. (Oslo Mynthandels auksjon nr. 15). 1985 (1: 56-58 ill.) JHN

Oslo Mynthandels auksjon nr. 15, 05.10.85. 1985 (2: 52-54 ill.) SYL

Christensens samling - del 3. (Oslo Mynthandels auksjon nr. 16,01.03.1986).1985(2:38-40 ill.)JHN

Oslo Mynthandels auksjon nr. 23, 07.10.89. 1990 (1: 45-46) HW

Riibes auksjon nr. 8, 21.10.89. 1990 (1: 47) NHS

Inntrykk fra auksjonsmarkedet.(Internationale auktioner over antikke mønter).1988(1: 22-24) TT

Inntrykk fra det internasjonale myntmarked i 1989. 1989 (2: 12-15 il.)

Ny nordisk prisrekord. 1990 (2: 33 ill.) SYL.

(Oslo Mynthandel køber romersk gullmedaljong for 1,5 mill. kr.)

Mønthandlere

Norges Mynthandler-Forening. 1990 (2: 49). K.E.Frost

Våre annonsører. Bodø Mynt og Frimerkehandel, Bodø. 1985 (2: 46) SYL

Våre annonsører. Frimerke og Myntland, Oslo. 1985 (2: 47) SYL

Våre annonsører. Hobby, Metrosenteret Lørenskog. 1992 (2: 139 ill.) SYL

Våre annonsører. A/S Myntboden i nye lokaler. 1992 (2: 137-138 ill.) SYL

Våre annonsører. Mynten A/S, Tromsø Sparebank, Tromsø. 1985 (2: 47) SYL

Ny forretning i Oslo: Myntgalleriet A/S. 1991 (2: 98-99 ill.) SYL

Handlerrunden. Myntgalleriet A/S + Oslo Mynthandel A/S. 1995 (1: 40-42 ill.) SHG+HI

Nidaros Mynthandel. 1978 (2: 26 ill.) SYL

Våre annonsører. Numisma Mynthandel, Oslo. 1985 (2: 47) SYL

Ny myntforretning i Oslo (Oslo Mynthandel). 1975 (1: 61 ill.)

Trøndelag Mynt og Antikvarisk Handel. 1978 (2: 26) SYL

Våre annonsører. West Sølv og Mynt A/S, Oslo. 1985 (2: 47) SYL

 

7. PERSONALIA

 

NNF´s gullmerke til Jan Olav Aamlid. 1988 (1: 34) SYL

Richard H. J. Ashton´s foredragsturné høsten 1995. 1995 (1: 32-34 ill.) SYL

Dr. Michel Amandry´s foredragsturné høsten 1993. 1993 (1: 61 ill.) (2: 5 ill.) SYL 1994 (1-2: 7 ill.) SYL

Myntkabinettet får forsterkninger fra utlandet. (Katalin Biró-Sey) 1992 (1: 27 ill.) KS.

Johan Bech Bjune 1943-1987. 1987 (1: 5 ill.) JHN (nekrolog)

Schive-medaljen til Bernhard F. Brekke. 1989 (2: 24 ill.) NHS (2: 25-26)

Dr. Andrew Burnett´s foredragsturné 1991. 1991 (2: 8-9) SYL 1992 (1: 30-31 ill.) SYL

Schive-medaljen til Bjørn Deberitz. 1990 (2: 31 ill.) SYL

Basil C. Demetriadi’s foredragsturné 1998 (2: 49) SYL

Dr. Michael Dolley´s foredragsturné 1977. 1977 (2: 17-18 ill.)

Bjørnstad-medaljen til Michael Dolley. 1982 (1: 49)

Michael Dolley 1925-1983. 1983 (1: 6-8 ill.) KS (nekrolog)

Th. Frogn 80 år 22. mai 1976. 1976 (2: 3 ill.) PL

Th. Frogn - in memoriam. 1979 (4: 3) PL (nekrolog)

Per Hansen - in memoriam. 29.01.1922-29.10.1980. 1980 (3: 5 ill.) PL (nekrolog)

Ny fotograf ved UMK (Anne Sidsel Herdlevær). 1985 (2: 42)

Arne E. Holm - 80 år - 11.06.91. 1991 (2: 6 ill.) SYL

In memoriam. (Haakon Holt 26.03.1893-11.05.1984). 1985 (1: 70) PL (nekrolog)

Dr. Christopher J. Howgego´s foredragsturné høsten 1996. 1996 (1: 5 ill.) SYL 1997 (40-42 ill.) SYL

Håkon Ingvaldsen magister i numismatikk. 1994 (1-2: 67) SYL

Håkon Ingvaldsen tildelt Forskningsrådets doktorstipendiat. 1997 (1: 51) SYL

Dr. John P. C. Kent´s foredragsturné nov. 1984.1984(1:38-39 ill.) SYL/JHN 1985(1:50-53 ill.) SYL

Et møte med Houshang Khazaei. 1993 (2: 58-61 ill.) SYL

Dr. Cathy E. King´s foredragsturné 1982. 1982 (1: 43-44 ill.) SYL/JHN

Ole-Robert Kolberg valgt til korresponderende medlem av NNF. 1991 (2: 95 ill.)

NNF´s gullmerke til Alex Koritz. 1973 (6: 84)

Hilsen til Per Lundgren fra NNFs medlemmer.Formann i NNF gjennom 30 år.1975(1:2 ill.) HR

Portrettintervju med formannen (Per Lundgren). 1975 (1: 3-9) HeS

Per Lundgren 65 år 17. oktober 1976. 1976 (3: 3 ill.) SYL

Per Lundgren 70 år 17. oktober 1981. 1981 (2: 4 ill.) SYL

Per Lundgren æresmedlem av NNF. 1986 (1: 84) 1987 (1: 64 ill.)

Per Lundgren - 80 år - 17.10.91. 1991 (2: 7 ill.) SYL

Per Lundgren - En epoke er over. 1997 (1: 61) SS (nekrolog)

Per Lundgren - in memoriam. 1997 (2: 5) SYL

Per Lundgren - bibliografi. 1997 (2: 48) SYL

Dr. D. M. Metcalf´s foredragsturné 1979. 1979 (3: 33 ill.) (4: 46-49 ill.) SYL

Dr. D. M. Metcalf´s foredragsturné september 1985. 1985 (1: 59-60 ill.) SYL/JHN (2: 50-52 ill) SYL/JHN

Dr. D. M. Metcalf´s foredragsturné høsten 1992. 1992 (2: 4-5 ill.) 1993 (1: 59-60 ill.) SYL

Otto Mørkholm 50 år 28. juli. 1980 (2: 43 ill.)

Otto Mørkholm 1930-1983. 1983 (1: 4-5 ill.) JHN (nekrolog)

Jan H. Nordbø gjenintatt ved Myntkabinettet. 1980 (3: 52) SYL

NNF´s gullmerke til Jan H. Nordbø. 1985 (1: 58)

Jan til minne. Konservator Jan. H. Nordbø 24.12.44-07.11.88. 1988 (1: 7 ill.) SYL (nekrolog)

Schive-medaljen til - Thor Egil Paulsen. 1992 (2: 136 ill.)

Schive-medaljen til Frank Pedersen. 1992 (2: 136 ill.)

Dr. Martin J. Price´s foredragsturné 1981. 1981 (1: 76-77) SYL/JHN (2: 39-40 ill.) JHN/SYL

Dr. Martin J. Price´s foredragsturné høsten 1990. 1990 (2: 5 ill.) SYL 1991 (2: 85-86 ill.) SYL

Dr. Martin J. Price´s foredragsturné høsten 1994. 1994 (1-2: 4-5 ill.) SYL 1995 (1: 32-34) SYL

Heder til NNF´s korresponderende medlem Martin J. Price. 1992 (2: 135 ill.)

Martin J. Price 1939-1995. 1995 (1: 37 ill.) KS (nekrolog)

Ingrid Austlid Rise - formgiver ved Den kongelige Mynt på Kongsberg. 1987 (1: 47-48 ill.) SYL

Halfdan Rui 18.09.1905-02.03.1978. 1978 (1: 4 ill.) PL (nekrolog)

NNF´s gullmerke til Kjell Ruud. 1991 (2: 96 ill.)

Heder til Bodil Selnes (overrakt Bjørnstad-medaljen). 1991 (2: 95 ill.)

Heder til Bodil Selnes. 1995 (1: 30-31 ill.) SYL (Pensionering fra Den kgl. Mynt)

Simensen, Christian J. tildelt Gunnar Holst-medaillen i numismatikk for 1996. 1997 (1: 51) Bengt Holmén

Kolbjørn Skaares doktordisputats. 1976 (2: 17) (3: 13 ill.) JHN

Kolbjørn Skaare 50 år 06.04.1981. Et fødselsdagsintervju. 1981 (1: 6-13 ill.) HeS

Kolbjørn Skaare dosent i numismatik ved Universitetet i Oslo. 1983 (1: 53)

Professor Kolbjørn Skaare korresponderende medlem av Dansk Numismatisk Foren. 1985(2: 42)

Kolbjørn Skaare 60 år 6. april 1991. 1991 (1: 7 ill.) SYL

Kolbjørn Skaares 60-årsjubileum. 1991 (2: 87) SHG

Elisabeth Sletten 1949-1983. 1983 (1: 5 ill.) JHN (nekrolog)

Anne Strøm 1920-1987. 1987 (1: 6 ill.) JHN (nekrolog)

NNF´s gullmerke til Sven Sønsteby. 1988 (1: 34) SYL

Sven Sønsteby - et portrett. 1989 (1: 2-3 ill.) JCC

NNF´s gullmerke til Tore Dag Thune. 1982 (3: 39 ill.) SYL

Thore Dag Thune 50 år 31.10.1985. Et fødselsdagsintervju. 1985 (2: 44-46 ill.) SYL

Ingeniør Kristian T. Westbye in memoriam. 1973 (6: 83) PL (nekrolog)

NNF´s gullmerke til Harald Wischmann. 1988 (1: 34) SYL

 

8. FORENINGER, FONDS, KONGRESSER OG UDSTILLINGER

 

Legater og fonds

Per Lundgrens Fond for Numismatikk. 1979 (2: 36) SYL (4: 52) TDT

Norges Banks Fond for Økonomisk Forskning. 1978 (2: 11)

Jan H. Nordbøs Fond til fremme av antikk numismatisk forskning. 1990 (2: 4). Viggo Hagstrøm

-:- : Årsberetning 1993. 1994 (1-2: 6) SYL

 

Kongresser

Den internasjonale numismatiske kommisjon. 1980 (1: 54) (2: 44) SYL 1982 (3: 32-35) KS 1989 (1: 31-33) KS 1991 (2: 91-92) KS

Den 10. internasjonale numismatiske kongress i London 8.-12- september 1986. 1985 (2: 12) SYL 1987 (1: 49-50) SYL

Internasjonalt numismatisk symposium (i Oslo). 1991 (2: 88-89) SHG

IAPN - Den Internasjonale Mynthandlerforenings årsmøte 1985 i Oslo. 1985 (1: 54-55 ill.) JHN

FIDEM´s kongress og medaljeutstilling i Firenze 1983. 1982 (3: 35-36) BR

FIDEM-kongressen i London. 1992 (1: 33) SHG

Unionsmøtet i København lørdag 21.09.1985. 1985 (2: 49) PL

Nordiske numismatikere på Sagaøya: Nordisk Numismatisk Unions møte - Reykjavik 30. juni - 1. juli 1989. 1989 (2: 16-17) SYL

Numismatisk landskonferanse på Kongsberg 07.10.77-09.10.77. 1977 (2: 19-21) SYL

Norsk Medaljeselskap stiftet. 1993 (1: 62-63)

 

Udstillinger

Mexicanske mynter i DNC. 1981 (3: 48) 1982 (1: 37-39 ill.) JHN

Christiania-messen 1981. 1981 (2: 36)

Christiania-messen 1983. 1983 (1: 53) JHN (2: 33-35 ill.) SYL

Christiania-messen 1985 i Tønsberg. 1985 (2: 54-55 ill.) SYL

Jubileumsutstilling på myntkabinettet. 1995 (1: 39)

 

9. MUSEER, MØNTVÆRKER, ÆLDRE NUMISMATIKERE OG NUMISMATISKE VÆRKER

 

Claudius Jacob Schive. 1989 (2: 26-27) HH

Berg, Karin: < < Norges mynter i middelalderen> > blir til. Brevveksling mellom C. I. Schive og M. S. Dedekam. 1991 (1: 37-40 ill.)

Brekke, B.F.: Gamle samlere av norsk middelalder 1000-1387. 1978 (1: 6-10 ill.)

(gennemgang af ca. 15 ældre auktionskataloger fra Mohr 1847 til Hauberg doublet 1935)

Salvesen, Harald: En auksjonskatalog fra 1928. 1982 (1: 36-37 ill.)

(Sally Rosenberg 65, 12.11.1928, Universalsammlung m. 88 sjældne danske og norske mønter)

Skaare, Kolbjørn: Da Schives samling kom til Bergens Museum. 1981 (1: 14-22 ill.)

Skaare, Kolbjørn: Axel Ernst og hans gave til Universitetets Myntkabinett. 1992 (2:95-110 ill.)

Talvio, Tuukka: Norska gåvor till Myntkabinettet i Helsingfors. 1990 (1: 30-33 ill.)

Direktørskifte ved Den kongelige Mynt, Kongsberg. 1980 (2: 42 ill.)

Den kongelige Mynts 300-årsjubileum 19. juni 1986. 1987 (1: 65 ill.)

Lerdahl, Sverre Y.: Den kongelige Mynts Bedriftsmuseum. 1990 (1: 10-16 ill.)

Myntutstillingen i DNC, Oslo. 1981 (1: 71 ill.) JHN

Myntsamlingen i Trondheim. Hermann Hansen intervjuer Jan H. Nordbø. 1980 (3: 50-51 ill.)

(Genoptryk af artikel først bragt i Arbeider-Avisa 22.11.1980

Myntsamlingen i Videnskabs-Selskabet, Trondheim. En orientering. 1981 (1: 69-70) Hermann Hansen

Universitetets Myntkabinett under omorganisering. 1990 (1: 6-8) KS

Tyveri fra Kungliga Myntkabinettet, Stockholm. 1983 (1: 54 ill.)

Mynttyveri fra Nordland Fylkesmuseum, Bodø. 1984 (1: 31 ill.) JHN

Hammerich, Peter: Mønter er Danefæ. Den kongelige Mønt- og Medaillesamling 200 år. 1981 (1: 64-69 ill.)

(Handler IKKE om danefæ men er nærmest et referat af den af Mørkholm redigerede 200-års jubilæumsbog)

(Genoptryk af artikel først bragt i Berlingske Tidende 16. december 1980)

 

10. DIVERSE

 

Deberitz, Bjørn: Det daglige brød: Om matvarepriser og arbeiderlønninger ved Kongsberg Sølvverk 1772-74. 1986 (1: 44-54 ill.)

Gullbekk, Svein H.: Numismatikk i cyberspace. 1995 (1: 38-39)

Hoberman, Gerald: Myntinvestering. 1984 (1: 23-29 ill.)

Lerdahl, Sverre Y.: Mynter fritatt for moms. 1997 (2: 47-48 ill.)

Metcalf, D. M.: Cash and carry. 1991 (1: 23-26)

(causeri tilsat et par Skaare-visetekster)

Kartotekskort til mønter - et forslag. 1983 (1: 63-64 ill.)

Et forum for antikkens mynter. 1985 (2: 56) JHN

Numismatikk som hobby. 1980 (1: 40-41) PL

Nytt numismatisk forlag (Norsk Numismatisk Forlag). 1980 (1: 45-46) SYL

Arbeider-Avisa, Trondheim med egen myntspalte. 1980 (3: 49 ill.) SYL

Om å kjøpe norske mynter. 1971 (2: 24-25) Peder S. Madsen

Norska unionsmynt - populärt samleområde i Sverige ! 1972 (4: 60) Sven Elfving

Sveriges svåraste mynt. 1973 (5: 75) Sven Elfving

Er dyre mynter sjeldne mynter ? 1971 (3: 38 + 47) Leif Asbjørn Nygaard

Samlerglede. 1974 (7: 99-101) Jørn Ording

Om at samle byzantinsk. (Jan H. Nordbø intervjuer Per Lundgren). 1976 (3: 4-5 ill.)

Kurs i numismatikk. 1979 (3: 38-39)

Nordisk forskerkurs i numismatikk. 1981 (2: 36-37) SYL

 

11. NORSK NUMISMATISK FORENING

 

NNFs lover. 1971 (1: 3-4) 1977 (NNFs 50 års historie: passim) 1978 (1: 23) 1982 (3: 44) 1983 (1: 61) 1987 (1: 72-73)

Liste over formænd, viceformænd, sekretærer, kassererer og auksjonsforvaltere 1927-1976. 1977 (NNFs 50 års historie: 53-54) PH

Liste over NNFs æresmedlemmer 1928-1970. 1977 (NNFs 50 års historie: 56) PH 1986 (1: 84) 1987 (1: 64 ill.)

Liste over NNFs korresponderende medlemmer 1929-1937. 1977 (NNFs 50 års historie: 56) PH 1991 (2: 95 ill.) (2: 135 ill.)

Schive-medaljen. 1977 (NNFs 50 års historie: 57-58) PH 1985 (35-37 ill.) PL

Schive-medaljen, liste over modtagere 1949-1965. 1977 (NNFs 50 års historie: 58) PH 1989 (2: 24 ill.) NHS (2: 25-26) 1990 (2: 31 ill.) SYL 1992 (2: 136 ill.)

Modtagere af Bjørnstad-medaljen. 1982 (1: 49) 1991 (2: 95 ill.)

NNFs gullmerke. 1973 (6: 84) 1982 (3: 39 ill.) 1985 (1: 58) 1988 (1: 34) 1991 (2: 96 ill.)

NNFs gullmerke, liste over modtagere 1937-1973. 1977 (NNFs 50 års historie: 55) PH

Det blå bånd. 1992 (1: 53)

Våre medaljer. 1992 (1: 52) SS

 

NNF-NYTT programerklæring. 1971 (1: 3)

NNF-NYTT 10 år. Et fødselsdagsnummer. 1981 (1: 5) SYL/JHN

NNF-NYTT feirer 20 år. 1991 (2: 3-5 ill.) JCC

(NNF-NYTT:) Tidsskrift fra Norsk Numismatisk Forening. 1994 (1-2: 76-77) TEP

(Liste over udgivne blade samt restlager af ældre numre 1971-1993)

NNF-NYTT er 25 år. 1996 (1: 4) CJS

NNFs forskellige publikationer gennem årene. 1977 (NNFs 50 års historie: passim) PH

NNF-biblioteket er ikke mer. 1990 (2: 41-42 ill.) SLM

 

Ad auksjonsforvaltningen i NNF. Utkast til retningslinjer for medlemmene av en auksjonskomite. 1978 (1: 24-25)

Objekter til NNFs auksjoner. 1993 (1: 81) styret

 

Litt om samarbeidet mellom NNF og de lokale myntforeninger. 1982 (2: 37-38) SYL

Lokalforeningsnyt. 1974 (7: 112-113) (8: 140) 1975 (1: 62) 1976 (2: 30-32) (3: 18-19) 1977 (1: 51) (2: 30-31) 1978 (1: 30-32) (2: 35-38) (3: 29-30) 1979 (1: 50-54) (3: 40-46 ill.) (4: 53-55) 1980 (1: 55-59) (2: 51-54) (3: 57-59 ill.) 1981 (1: 78-81) (2: 48-50) (3: 62-64) 1982 (1: 51-52) 1983 (1: 67-68) (2: 43-45) 1984 (1: 48-50 ill.) 1985 (1: 90-91 ill.) (2: 74-75) 1987 (1: 83-86) 1989 (2: 18-19) 1990 (1: 48) 1992 (2: 83)

Lokal Forenings-Komiteen. 1982 (1: 49) (2: passim) (3: 37-40 ill.) SYL 1983 (2: 41-42) TDT/SYL 1985 (2: 72-74) SYL 1987 (1: 80-82) BD 1990 (1: 49-51) RH

Nye medlemmer. 1971 (1: 4-5) (2: 19) (3: 35)

 

12. LITTERATURANMELDELSER

 

Alment

Amos Press: Coin World almanac, Sydney, Ohio 1975. 1976 (3: 16) JHN

Archibald, M.M. & Cowell, M.R.: Metallurgy in numismatics, vol. 3, London 1993.

1994 (1-2: 45-46) CJS

Burnett, Andrew: Coins, London 1991. 1991 (2: 81-82) SYL

Casey, John & Reece, Richard: Coins and the archaeologist, London 1988. 1989 (2: 20-21) SYL

Cooper, Dennis R.: The art and craft of coinmaking, London 1988. 1992 (1: 45-46) TEP

Cribb, Joe red.: Money from cowrie shells to credit cards, London 1986. 1987 (1: 56-57) SYL

Cribb, Joe: Money in the bank, London 1987. 1992 (1: 42) SYL

Cribb, Joe & Cook, Barrie & Carradice, Ian: The coin atlas (The world of coinage from its origins to the present day), London 1990. 1990 (2: 38-39) TEP

Flensborg, Peter: Mønter som hobby, København 1978. 1978 (2: 30) SYL

Flensborg, Peter: Viden om mønter, København 1979. 1979 (4: 43-44) SYL

Flensborg, Peter: Numismatisk leksikon, København 1996. 1997 (2: 40) CJS

Frey, A.R.: Dictionary of numismatic names with addenda, London 1973. 1978 (3: 26) SYL

Gedai, I. & Biró-Sey, K. red.: International numismatic symposium, Budapest 1980.

1980 (3: 46-47) JHN

Greenhalgh, D.I.: A cumulative index to Spink´s Numismatic Circular 1892-1992, London 1993. 1993 (2: 72-73) CHS

Grinder-Hansen, Keld: Og har du penge ... Træk af pengenes historie, København 1987.

1988 (1: 33) TEP

Hoberman, Gerald: The art of coins and their photography, London 1981. 1982 (3: 32) SYL

Hoberman, Gerald: Numismatic fine art photography Spink coin slides, London.

1984 (1: 37) SYL

Holm, Johan Chr.: Gamle mynter, Oslo 1971. 1971 (1: 8) SYL

Jones, J. R.: A numismatic index to the Journal of Roman Studies, Cambridge 1970.

1979 (1: 44) SYL

Jones, J. R.: A numismatic index to American Journal of Archaeology and Hesperia 1885-1932-1970, Cambridge 1972. 1979 (1: 44) SYL

Junge, E.: The Seaby coin encyclopedia, London 1992. 1992 (2: 134) SYL

Kromann, Anne & Jensen, Jørgen Steen: Inflation, København 1976. 1976 (2: 25) JHN

Linecar, Howard: Coins and coin collecting, 1971. 1971 (2: 23) SYL

Mai, Anne & Refsnes, Øyvind: Skattejegeren - Eventyret om gutten som ble millionær på 10-ører, Oslo 1990. 1991 (2: 83) TEP

Malpas, Evelyn: "Lighter than air". Two hundred years of ballooning in numismatics, London. 1990 (1: 55) TEP

Nordbø, Jan H. & Holmén, Bengt: Mynten berättar, Stockholm 1982. 1984 (1: 37-38) SYL

Porteous, John: Coins in history, 1969. 1971 (2: 22) KL

Porteous, John: Coins, London 1973. 1973 (6: 92) SYL

Price, M. J. red.: Coins, London 1980. 1981 (1: 72-73) SYL

Purvey, P. F.: Collecting coins, London 1985. 1985 (2: 64) JHN

(Skaare, Kolbjørn tilegnet) NNF-Nytt nr 1, 1991: Festskrift til Kolbjørn Skaare i anledning 60-årsdagen 6. april 1991. 1991 (2: 73-74) LLt

Spink: About those coins, London. 1979 (1: 45) JHN

 

Antikke

Albrethsen, P.Høeg: Romerske mønter i Ny Carlsberg Glyptotek, København 1982.

1983 (2: 30) SYL

Askew, Gilbert: The coinage of Romain Britain, London 1980. 1980 (2: 38) SYL

Besly, Edward & Bland, Roger: The cunieto treasure - Roman coinage of the third century AD, London 1983 (1984: 1: 34) JHN

Björn, Leif: Romerske myntporträtt. Några synspunkter, Göteborg 1983. 1983 (2: 30) SYL

Bloesch, H.: Griechische Münzen in Winterthur, Winterthur 1987. 1992 (2: 129-130) JCC

Bowman, John S.: Tresures of ancient Greece, London 1986. 1987 (1: 61-62) JHN

Burnett, Andrew: The coins of Roman Britain, London 1977. 1981 (2: 30) SYL

Burnett, Andrew: The coins of late antiquity, London 1977. 1981 (2: 30) SYL

Burnett, Andrew: Coinage in the roman world, London 1987. 1990 (1: 53-54) SYL

Burnett, Andrew & Amandry, Michel & Ripollès, Pere Pau: Roman provincial coinage, vol. I: From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC - AD 69), London og Paris 1992. 1993 (1: 71-73) SYL

Carradice, Ian & Price, Martin: Coinage in the greek world, London 1988. 1989 (1: 37) TEP

Carson, R. A. G.: Principal coins of the Romans, vols.I-II-III,London 1978-1981.1981(1:72) SYL

Carson, R. A. G.: Coins of the roman empire, London 1990. 1990 (2: 35-36) SYL

Christiansen, Erik: The roman coins of alexandria, Aarhus 1988. 1988 (1: 27-29) AEH

Christiansen, Erik: Coins of Alexandria and the Nomes, London 1991. 1992 (1: 38) AEH

Clayton, Peter: Treasures of ancient Rome, London 1986. 1987 (1: 61-62) JHN

Crawford, M. H.: Coinage and money under the Roman republic, London 1985.

1985 (2: 58-59) SYL

Duncan, G.L.: Coin circulation in the Dunabian and Balkan provinces of the Roman Empire AD 294-578, London 1993. 1993 (2: 68-69) KBS

Foss, Clive: Roman historical coins, London 1990. 1990 (2: 36-37) SYL

Grant, Michael: Roman imperial money, Amsterdam 1972. 1974 (7: 112) SYL

Hill, P. V.: The dating and arrangement of the undated coins of Rome a.d. 98-148, London 1970. 1978 (3: 25) SYL

Hill, Philip V.: The coinage of Septimius Severus and his family of the mint of Rome a.d. 193-217, London 1977. 1979 (1: 44) JHN

Hill, Philip V.: The monuments of ancient Rome as coin types, London 1989. 1990 (2:38) SYL

Hill, P.V. & Carson, R.A.G. & Hunt, J.P.C.: Late Roman bronze coinage a.d. 324-398, London 1978. 1979 (1: 44) SYL

Howgego, C. J.: Greek imperial countermarks, London 1985. 1985 (2: 59-60) JHN

Howgego, C.: Ancient history from coins, London 1995. 1997 (1: 33-34) SYL

Jenkins, G. K.: Ancient greek coins, London. 1975 (1: 59) JHN

Jenkins, G. K.: Greek coinage, London 1990. 1991 (2: 75-76) JCC

Jenkins, G. K. & Hipolito, M.Castro: A catalogue of the Calouste Gulbenkian collection of greek coins, part 2, Lissabon 1989. 1992 (1: 33) JCC

Jones, J. M.: A dictionary of ancient greek coins, London 1966. 1988 (1: 26) SYL

Jones, John R. Melville: Testimonia numaria. Greek and Latin texts concerning ancient greek coinage, vol. 1: Texts and translations, London 1993. 1994 (1-2: 41-42) JCC

Jones, John Melville: A dictionary of ancient Roman coins, London 1990. 1990 (2: 37-38) SYL

Kent, J. P. C.: The Roman imperial coinage, vol. VIII, London 1981. 1982 (1: 39-40) SYL

Kent, J. P. C.: A selection of Byzantine coins in the Barber Institute of Fine Arts, Birmingham. 1985 (2: 60-61) SYL

Kent, J. P. C.: The Roman imperial coinage, vol. X, London 1994. 1995 (1: 48-49) SYL

King, Cathy E. & Sear, David R.: Roman silver coins, vol. V, London 1987. 1988 (1: 29-30)TEP

Kinns, Philip: The Caprara forgeries, London/Basel 1984. 1985 (1: 64) JHN

Klawans,Zander H.: Imitation and inventions of Roman coins,Santa Monica.1978(3:22-23) SYL

Kromann, Anne: Romersk guld. Mønter i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København 1989. 1989 (1: 39) SYL

Lind, Lennart: Romerska denarer funna i Sverige, Stockholm 1988. 1991 (2: 78) TEP

Lindgren, Henry Clay & Kovacs, Frank L.: Ancient Greek bronze coins. European mints, San Mateo. 1993 (1: 69 ill.) JCC

Lindgren, Henry Clay & Kovacs, Frank L.: Ancient Greek bronze coins of Asia Minor and the Levant, San Mateo. 1993 (1: 70) JCC

Loosley, R.: Roman silver coins, vol. II, London 1979. 1980 (1: 43) SYL

MacDonald, David: The coinage of Aphrodisias, London. 1994 (1-2: 50-51) IH

Mathiesen, Hans Erik: Grækernes mønter, Aarhus 1988. 1989 (1: 35-36) JCC

Mattingly, H.: Roman coins from the earliest times to the fall of Western empire, London 1977. 1978 (3: 26) SYL

Miller, David: Coins of Roman Britain, London 1976. 1977 (1: 44) SYL

Mørkholm, Otto: Early hellenistic coinage from the death of Alexander to the peace of Apamea (336-188 B.C.), London 1991. 1992 (1: 34-35) JCC

Penn, R. G.: Medicine on ancient Greek and Roman coins, London 1994. 1996 (1: 15-17) JCC

Plant, Michael: Greek coin types and their identification, London 1979. 1980 (1: 42-43 ill.) SYL

Price, Martin: Coins and the Bible, London 1975. 1976 (2: 24) SYL

Price, Martin Jessop: The coinage in the name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus, London/Zürich 1991. 1992 (2: 113-118) JCC

Price, Martin Jessop & Trell, Bluma L.: Coins and their cities: Architecture on the ancient coins of Greece, Rome and Palestine, London 1977. 1978 (1: 20) JHN

Price, Martin & Waggoner, Nancy: Archaic Greek silver coinage. The Asuyt hoard, London 1975 (1: 44) SYL

Reece, Richard: Coinage in Roman Britain, London 1987. 1992 (1: 39) TEP

Reece, R. & James, S.: Identifying Roman coins, London 1986. 1987 (1: 57) SYL

Seaby, H. A.: Roman silver coins, vol. I, London 1978. 1978 (3: 22) SYL

Seaby: Roman silver coins, vols. III + IV, London 1982. 1983 (1: 56) SYL

Seaby: Roman provincial coins, London 1988. 1989 (1: 37) TEP

Sear, David R.: Byzantine coins and their values, London 1974. 1976 (1: 20) JHN

Sear, David R.: Collecting Greek coins, London 1977. 1977 (2: 22) SYL

Sear, David R.: Roman coins and their values, London 1981. 1981 (3: 47) SYL

Sear, David R.: Greek imperial coins and their values: The local coinages of the Roman empire, London 1982. 1982 (3: 31-32) SYL

Sear, David R.: Roman coins and their values, London 1988. 1989 (1: 38 ill.) SYL

Sear, David R. & Seaby, B.A.: Greek coins and their values, vol.I,London 1978.1979(1:43) SYL

Sear, David R. & Seaby,B.A.: Greek coins and their values,vol.II,London 1979.1980(2:37) JHN

Sellwood, David: An introduction to the coinage of Parthia, London 1980. 1980 (2:37-38) JHN

Skaare, Kolbjørn: Mynter fra antikken, Oslo. 1975 (1: 60) JHN

Stevenson, Seth. W.: A dictionary of Roman coins, London 1889, nytryk 1964. 1971(3: 37)

Sutherland, C. H. V.: Roman coins, London. 1975 (1: 59) JHN

Sutherland, C. H. V.: The emperor and the coinage, London 1976. 1977 (2: 22-23) SYL

(Sutherland,H.): Scripta nummaria Romana. Essays presented to Humphrey Sutherland, London 1978. 1978 (3: 21-22) SYL

Sutherland, C. H. V.: The Roman imperial coinage, vol. I, London 1984. 1984 (1:30+32-33) SYL

Sutherland, C. H. V.: Roman history and coinage 44 BC - AD 69, Oxford 1987. 1988 (1:26) SYL

Sydenham, E.A.: Historical references on coins of the Roman empire,London 1968.

1977 (2: 23) SYL

(Thomsen, Rudi tilegnet): Studies in ancient history and numismatics presented to Rudi Thomsen, Aarhus 1988. 1990 (1: 52) JCC

Thomsen, Rudi: Oldtidens penge, Aarhus 1994. 1995 (1: 49-50) SYL

Thurlow, B.K. & Vecchi, I.G.: Italian cast coinage, Italian aes grave, Italian aes rude, signatum and the aes grave of Sicily, London. 1985 (2: 57) SYL

Varmose,Poul Erik Balle: Portrætter på romerske mønter,Klampenborg 1986.1987(1:57-58) SYL

Westermark, Ulla & Ashton, Richard: SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. Finland. The Erkki Keckman collection in the Skopbank, Helsinki. Part 1: Karia, Helsinki 1994. 1995 (1: 50-51) IH

Whitting, P. D.: Byzantine coins, London. 1975 (1: 60) JHN

Williams, Roderick T.: The silver coinage of Velia, London 1992. 1994 (1-2: 43) JCC

Östergren, Majvor: Gotländska fynd av solidi och denarer, Stockholm 1981. 1982 (1: 40) JHN

 

Danmark

Bendixen, Kirsten: Et Myntcabinet til Nytte og Ære, København 1980. 1981 (1: 73) JHN

Flensborg, Peter: Danske mønter 1541-1985, København 1985. 1985 (2: 63) SYL

Glob, P. V. red.: Danefæ. Festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. april 1980 (40 års fødselsdag), København 1980. 1980 (1: 45)

(Jacobsen, Erling Vester dedikeret): docuumentation. 1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR. eller: eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier. Kiöbenhaun (1996), 104 pp, ill. 4º. 1997 (1: 56). fotografscoop / info / citater / anm / demo / foto / (klager)

(Publiceret til hæder for journalist Erling Vester Jacobsen, Malling (f. 12. aug. 1950). Journalist E.V.Jacobsen afsløres i at have talt mod egen bedre vidende, løjet og digtet i et forsøg på kriminalisering af et auktionshus og 5 sagesløse ejere af Danmarks mest omtalte mønt, den berømte 1701-mønt. Bidrag fra forskellige forfattere.)

Jensen, Jørgen Steen: To møntskatte fra Køge og Roskilde, Roskilde 1979. 1980 (3: 47) JHN

Jensen, Jørgen Steen: Møntsamlere og forskere - Dansk Numismatisk Forening 1885-1985, København 1985. 1985 (2: 64-65) JHN

Jensen, Jørgen Steen & Bendixen, K. & Liebgott, N.-K. & Lindahl, F. & Grinder-Hansen, K. & Posselt, G.: Danmarks middelalderlige skattefund I-II. Fra c. 1050 til c. 1550, København 1992. 1993 (1: 65-66) CJS

Jensen, Uno Barner: Trankebar-mønter ca. 1620-1845, Gentofte 1978. 1978 (3: 23)

Jensen, Uno Barner: Trankebarmønter 1620-1845. Vurderingspriser 1996, Brovst 1996. 1996 (1: 22) KK

Mortensen, Morten Eske: Køberne på auktionen over C.L.Rübner´s Samling af antique og moderne Mynter og Medailler Aalborg den 1 May 1810, København 1981. - info / anm 1981 (3: 47-48) JHN

Mortensen, Morten Eske: Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96, Oslo 1996. - info /citater / anm / demo 1997 (1: 52-53, 60) JCC 

(Genoptryk af rec. først trykt i NNUM 1996, nr. 7, p 125)

Mørkholm, Otto red.: Den kongelige Mønt- og Medaillesamling 1781-1981, København 1981. 1981 (1: 74) JHN

Posselt, Gert: Danske prøvemønter præget på Den kongelige Mønt 1983-1989, København 1989. 1990 (1: 55) TEP

Sømod, Jørgen: Mønter fra Dansk Vestindien, København 1980. 1981 (2: 31-33 ill.) PEBV

(genoptryk af anmeldelse først bragt i Numismatisk Rapport nr 1, 1981)

(Sømod, Jørgen tilegnet): Festskrift til Jørgen Sømod 1944 24. maj 1984, København 1984.  - info / anm / demo / foto 1985 (1: 68-69) HS

Sømod, Jørgen: 1974-1984 BIBLIOGRAFI Morten Eske Mortensen 1959 5. november 1984, København 1984. - info / anm / foto 1985 (1: 69) HS

 

Norge

Aamlid, J. O. & Ahlström, B. & Selin, J.-E. & Thesen, G.: Priskatalog over Norges mynter 1483-1985, Stockholm 1985. 1985 (1: 68) SYL

Aamlid, J. O. & Ahlström, B. & Jonsson, K. & Thesen, G.: Priskatalog over Norges mynter fra 995 til 1992, Stockholm 1991. 1992 (1: 46) SYL

Andersin, Olof J.: Norska mynthandboken, Huddinge. 1971 (1: 7-8) KR

Gullbekk, Svein Harald: Norsk numismatisk bibliografi, Oslo [projecteret]. 1995 (1: 35)

Nordeide, Sæbjørg W. & Skaare, Kolbjørn: Erkebiskopenes myntverksted, Trondhjem 1992. 1993 (1: 66) CJS

Nordgård, Dag (red.): Allehånde numismatikk i Trøndelag. Om mynter, sedler og medlajer – på trøndersk vis, Trondheim 1996. 1997 (2: 41) CJS

Risvaag, Jon Anders: Erkebiskopen i Nidaros´ utmyntning i middelalderen. Med særlig vekt på erkebiskopens myntrett, Oslo 1995. 1995 (1:35)

Rønning, Bjørn R.: Norges mynter 1628-1873, Oslo/Bergen/Tromsø 1971. 1971 (3: 36-37)

Rønning, Bjørn R.: Den kongelige Mynt 1628 - 1686 - 1806, Oslo 1986. 1987 (1: 50-54) BD

Schibbye, Erik & Thesen, Gunnar: Norges transportpoletter, Oslo 1987. 1987 (1: 54-55) SYL

Skaare, Kolbjørn: Myntene fra Lom Kirke, Oslo 1978. 1978 (2: 28) JHN

Skaare, Kolbjørn: Mynt i Norge, Oslo 1978. 1978 (3: 21) SYL

Skaare, Kolbjørn: Norges mynthistorie, vols. 1+2, Oslo 1995. 1995 (1: 35) 1996 (1: 18-20) CJS

Sørensen, Terje & Tore: Vurderingsliste over Norges mynter 1814-1970, Oslo 1971.

1971 (2: 23) SYL

 

Sverige

Malmer, B. & Wiséhn, Ian: Sveriges mynthistoria. Landskapsinventeringen, vols. 1 + 2. Myntfynd från Östergötland + från Ångermanland, Stockholm 1982+1983.

1983 (1: 57) JHN

Numismatiska Meddelanden, vol. XXXIII, Stockholm 1983. 1983 (2: 31-32) JHN

Numismatiska Meddelanden, vol. XXXIV, Stockholm 1983. 1983 (2: 32) JHN

Tingström, Bertel: Plate money. The world´s largest currency, Stockholm 1986.

1988 (1: 31-33) BD

 

Norden

Blackburn, M. A. S. & Metcalf, D. M. red.: Viking-age coinage in the Northern lands, part I+II, BAR 122, Oxford 1981. 1982 (1: 43) JHN

Hammerich, P. & Lagerqvist, L. O. & Skaare, K. & Talvio, T.: Nordisk gull - Historien bak en rekord, Oslo 1989. 1990 (1: 54) TEP

Hobson, Burton: Catalogue of Scandinavian coins, New York 1970. 1972 (4: 54)

Jensen, Jørgen Steen red.: HIKUIN 11 - Festskrift til Brita Malmer, Højbjerg 1985.

1985 (1: 67) JHN

(Skaare, Kolbjørn tilegnet) Nordisk Numismatisk Årsskrift 1991: Numismatica Thesaurica. Festschrift to Kolbjørn Skaare on the occasion of his 60th birthday 6. April 1991, Stockholm 1992. 1993 (1: 64)

 

England og Irland

Allen, Derek: Catalogue of the Celtic coins in the British Museum, vol. II. Silver coins of North Italy, South and Central France, Switzerland and South Germany, London. 1991 (2: 77) JCC

Allen, D. & Kent, J. & Mays, M. red.: Catalogue of the Celtic coins in the British Museum, vol. I. Silver coins of the East Celts and Balkan people, London 1987. 1987 (1: 62) JHN

Archibald, Marion & Blunt, C.E.: Sylloge of coins of the British Isles 34. British Museum. Anglo-saxon coins V, London 1986. 1987 (1: 55-56) KS

Arsdell, Robert D. van: Celtic coinage of Britain, London 1989. 1992 (1: 36-37) JCC

Beresford-Jones, R. D.: A manual of anglo-gallic gold coins, London 1964. 1979 (1: 45) JHN

Berry, Georg: Taverns and tokens of Peppy´s, London 1978. 1978 (3: 23) SYL

Coincraft: Standard catalogue of English & UK coins 1066 to date, London. 1997 (1: 38)

Kenworthy, Jane: Coins of England 600-1662, London 1977. 1977 (2: 23) SYL

Mack, R. P.: The coinage of ancient Britain, London 1975. 1977 (2: 22) JHN

Metcalf, D. M.: Thrymsas and sceattas in the Ashmolean Museum Oxford, vol. 1, London 1993. 1994 (1-2: 52-55 ill.) HI

Price, Martin & Burnett, Andrew & Bland, Roger red.: Essays in honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins, London 1993. 1993 (2: 66-67) KS

Pridmore, F.: The coins of the British Commonwealth of Nations to the end of the reign of George VI, 1952.Part 1: European territories plus Part 3: Bermuda, British Guiana, British Honduras and the British West Indies, London 1960 + 1965. 1979 (4: 44) HaS

Pridmore, Major F.: Coins and coinage of the Straits Settlements and British Malaya 1786 to 1951, including tokens issued by the merchants of Singapore 1828-1853, London 1968. 1979 (3: 31-32) HaS

Pridmore, F.: The coins of the British Commonwealth of Nations, to the end of the reign of George VI 1952, part 4, India, vol. I, East India Company Presidency series c. 1642-1835, London 1975. 1979 (1: 45) HaS

Pridmore, F.: The coins of the British Commonwealth of Nations to the end of the reign of George VI,1952, part IV India vol. 2 - Uniform coinage,London 1980.1980(2:38-39)JHN

Purvey, P. F.: Coins of England and the United Kingdom, London 1984. 1985 (1: 66-67) KS

Raynar, P. Alan: English silver coinage - since 1649, London 1992. 1993 (1: 73) HK

Robinson, Brian: Silver pennies & linen towels. The story of the royal maundy, London 1992. 1993 (1: 79) TEP

Scott,J.Gavin: British countermarks on copper and bronze coins,London 1975.1977(2:23) JHN

Seaby, B. A.: Standard catalogue of British coins. Coins of England and the United Kingdom, London 1990. 1990 (2: 39) TEP

Seaby, B. A.: Standard catalogue of British coins. Coins of England and the United Kingdom, London 1991. 1991 (2: 80) JCC

Seaby, B. A.: Standard catalogue of British coins, London 1997. 1997 (1: 38) SYL

Seaby, H. A.: Coins of England and the United Kingdom, London 1981. 1981 (2: 31) JHN

Seaby: The standard catalogue of British coinage. Coins of England and the United Kingdom, London 1993. 1993 (1: 78 ill.) JCC

Seaby, P. & Purvey, P.F.: Coins of England and the United Kingdom, London 1980.

1980 (1: 43-44) JHN

Seaby, P. & Purvey, F.: Coins of England and The United Kingdom, London 1982.

1983 (1: 56) SYL

Seaby, P. & Purvey, P.F.: Coins of England and The United Kingdom, London 1985.

1985 (2: 63-64) JHN

Seaby, Wilfred: Sylloge of coins of the British Isles 32. Ulster Museum, Belfast: Hiberno-norse coins, London 1984. 1985 (1: 65-66) KS

Spink & Son: English hammered coinage, vol. 2. Edward I to Charles II 1272-1662, London 1991. 1993 (1: 70) TEP

 

Verden i øvrigt

Brekke, B. F.: The copper coinage of imperial Russia, Malmö 1977. 1977 (2: 24) JHN

Cresswell, O. D.: Chinese cash, London 1971. 1971 (3: 38 ill.)

Darly-Daran, Robert E.: History of currency in the Sultanat of Oman, Muscat 1990.

1992 (1: 43-45) HK

Grierson, Philip: Coins of medieval Europe, London 1991. 1992(1:41-42) SYL 194 (1-2: 44) JCC

Grierson, P. & Blackburn, M.: Medieval European coinage, with a catalogue of coins in the Fitzwilliam museum, Cambridge. 1989 (1: 39-40) SYL (2: 21) SYL

Hess, W.: Staatliche Münzsammlung München, München 1985. 1985 (2: 65)(2: 78) JHN

Holst, Gunnar: Dirhemen - ett medeltida världsmynt, Göteborg 1985. 1985 (1: 64-65) JHN

Huszár, Lajos: Az erdélyi fejedelelség pénzverése, Budapest 1994. KBS 1996 (1: 12-13)

Jacob, K.: Coins and christianity, London 1985. 1985 (2: 61-62) SYL

Kidder, Edward: Ancient Japan, Oxford 1977. 1978 (1: 22) KL

Kindler, A.: Coins of the land of Israel, Jerusalem 1974. 1976 (1: 20) SYL

Maltiel-Gerstenfeld, J.: 260 years of ancient Jewish coins, Tel Aviv. 1985 (1: 61-64) SYL

Mandel, Edgar J.: Cast coins of Korca, 1972. 1979 (1: 43) HaS

Mitchiner, Michael: Oriental coins and their values, 1977. 1978 (1: 22) HaS

Munro-Hay, Stuart & Bent Juel-Jensen: Aksumite coinage, London 1995. 1997 (1:34-37 ill.) SYL

Rode, V. P.: Catalogue of coins in the Central Museum Nagpur, parts I-II, Bombay 1969+1973. 1979 (3: 31) HaS

Rønning, Bjørn R.: Akerendam - Historien om Rundeskatten, Oslo 1979. 1980 (1: 44) SYL

Schön, Günter: Seaby world coin catalogue, London 1985. 1985 (2: 65) SYL

Valentine, W. H.: Copper coins of India, parts I-II, London 1914,reprint 1971. 1979 (3: 32) HaS

Wiséhn, J. & Lannby, M.G. & Sárkány, T. & Lagerqvist, L.O. & Braunerhielm, T.: Franska revolutionen 1789-1799. Mynt - sedlar - medaljer. Stockholm, 1989. 1989 (2: 21) SYL

Pengesedler

Amundsen, Bjørn & Eldorsen, Hans-Gunnar: Svalbardsedler. Currency of Spitsbergen 1992, Bodø 1992. 1993 (1: 68) TEP

Christensen, Mogens & Madsen, Peder S.: Norske pengesedler 1877-1983, Oslo 1983. 1983 (2: 32-33) 1984 (1: 34-35) JHN

Erlandsen, Hans Chr.: Penger av papir, Oslo 1992. 1993 (1: 67-68) MC

Flensborg, Peter: Grønlandske pengesedler 1803-1967, København 1970. 1972 (4: 55) SYL

Flensborg, Peter: Pengesedler som hobby, København 1976. 1977 (1: 44-45 ill.)

Flensborg, Peter: Pengesedler som hobby, Oslo 1980. 1980 (2: 40) SYL

Grandt-Nielsen, Finn: Danske billetter. Nødpengesedler 1807-16, København 1993.

1994 (1-2: 49) TEP

Hansen, Leo: Danmarks officielle pengesedler 1713-1983, København 1983. 1984(1:35-36) BRR

Keller, Arnold: Das deutsche Notgeld, Battenberg 1976-77. 1978 (2: 28) JHN

Madsen, P.S. & Christensen, M.: Norske pengesedler 1877-1985. Priskatalog, Oslo 1985.

1985 (2: 62) SYL

Rønning, Bjørn R.: Norges pengesedler og seddelbankvesen inntil 1874. Del 1: Sedler utstedt i København, Oslo/Bergen/Tromsø 1980. 1980 (2: 39-40) JHN

Sieg, Frovin: Sieg´s seddelkatalog. Norden 1874-1976, Skals 1976. 1976 (3: 16) JHN

 

Medailler

British Art Medal Trust & FIDEM: The Medal, nr. 9, høsten 1986. 1987 (1: 58) JHN

British Art Medal Trust & FIDEM: The Medal, nr. 15, høsten 1989. 1990 (1: 55) TEP

British Art Medal Trust & FIDEM: The Medal, nr. 16, våren 1990. 1990 (2: 39-40) JCC

British Art Medal Trust & FIDEM: The Medal, nr. 18, våren 1991. 1991 (2: 82-83) SYL

British Art Medal Trust & FIDEM: The Medal, nr 20, våren 1992. 1993 (1: 75) HK

British Art Medal Trust & FIDEM: The Medal, nr 21, høsten 1992. 1993 (1: 75) HK

Jensen, Jørgen Steen: Medaljen över Jan Baptist Teczynski och Cecilia Vasa. Ett stycke 1500-tals historia, Göteborg 1979. 1979 (4: 43) JHN

Jones, Mark: The art of the medal, London 1979. 1981 (2: 31) SYL

Jones, Mark red.: Contemporary British medals, London 1986. 1987 (1: 59) JHN

Mericka, Vaclav: Book of orders & decorations, London/New York/Sydney/Toronto 1975. 1977 (1: 45) JHN

Purves, Alec A.: Collecting medals and decorations, London 1978. 1978 (3: 24) SYL

Woolf, Noel: The medallic record of the Jacobite movement, London. 1990 (2: 39) TEP

 

Ikke-numismatisk litteratur af historisk indfaldsvinkel

Abbote, F.: The art of classical Greece, London 1973. 1973 (6: 93) SYL

Bagge, Sverre & Mykland, Knut: Norge i dansketiden, Oslo 1987. 1989 (1: 34-35) BD

Bowder, Diana red.: Who was who in the Roman world, Oxford 1980. 1981 (2: 34-35) SYL

Boardman, J. & Edwards, I.E.S. & Hammond, N.G.L. & Sollberger, E. &Walker, C.B.F. red.: Cambridge ancient history < < The Assyrian and Babylonian empires and other states of the Near East, from the eighth to the sixth centuries B.C.> > , vol. III, part 2, Cambridge 1991. 1993 (1: 76-77) HI

Christiansen, Erik: Romersk historie. Fra by til verdenshistorie, Aarhus 1989. 1991 (2:78) TEP

Cornell, J. & Matthews, J.: Atlas of the Roman world, Oxford. 1987 (1: 60-61) SYL

David, R. & David, A.E. & Seaby,B.A.: A biographical dictionary of ancient Egypt, London 1992. 1992 (2: 130) SYL

Dixon, Philip: Barbarian Europe, Oxford. 1977 (2: 24-25) SYL

Ellis, P. Benesford: Caesar´s invasion of Britain, London 1978. 1979 (1: 43) SYL

Eydoux, Henri-Paul: In search of lost worlds, 1971. 1973 (5: 77 ill.) SYL

Fabech, Charlotte & Ringtvedt, Jytte red.: Samfundsorganisation og regional variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid, Aarhus 1992. 1994 (1-2: 48) TEP

Field, D. M.: Gresk og romersk mytologi, 1977. 1977 (2: 24) SYL

Foss, C. & Magdalino, P.: Rome and Byzantium, Oxford 1977. 1977 (2: 24) SYL

Fuchs, J. W.: Illustrert klassisk realleksikon, Oslo 1968. 1975 (1: 58) SYL

Gibbon: Decline and fall of the Roman empire, London. 1983 (1: 56-57) SYL

Goodenough, Simon: Citizens of Rome, London 1979. 1980 (1: 45) SYL

Grant, M.: The Roman forum, 1974. 1975 (1: 56-57 ill.)

Grant, M.: The fall of the Roman empire. A reappraisal. 1976 (3: 15) SYL

Grinder-Hansen, Poul (red.): Margrete 1. Nordens Frue og Husbond; Kalmarunionen 600 år, København 1996. 1997 (2: 39) CJS

Hannestad, Niels: Romersk kunst som propaganda, København 1976. 1977 (1: 45-46) SYL

Hannestad, Niels: Roman art and imperial policy, Aarhus 1986. 1988 (1: 30-31) SYL

Harding, Dennis W.: Prehistoric Europe. 1978 (3: 24-25) TEP

Harris, Nathaniel: The Greek and the Romans, 180. 1981 (2: 34) JHN

Highham, N.: Rome, Britain and the Anglo-Saxons, London 1992. 1993 (2: 70) TEP

Hjortsø, Leo: Romerske guder og helte, København. 1987 (1: 60) SYL

Hopper, R. J.: The Acropolis, 1974. 1975 (1: 57) SYL

Hvass,Steen & Storgaard,Birger red.: < < Da klinger i muld > > . . . 25 års arkæologi i Danmark, Aarhus 1993. 1994 (1-2: 47) TEP

Johnston, Alan: The emergency of Greece, Oxford 1976. 1977 (1: 46) SYL

Jørnæs, B.: Stilartenes kavalkade, Oslo 1977. 1977 (2: 25) JHN

Kent, J. P. C. & Painter, K.S.: Wealth of the Roman world, London 1977. 1978 (1: 20-21) SYL

Kirkhusmo, A. red.: Trondheim i 1000 år. Historisk guide, 1973. 1978 (2: 28) SYL

Kjellberg, E. & Säflund, G.: Grekisk ock romersk konst ca. 3000 f.Kr.-ca. 550 e.Kr., Stockholm 1971. 1975 (1: 55) SYL

Larousse: Encyclopedia of archaeology, 1972. 1974 (7: 111-112) SYL

Larousse: Prehistoric and ancient art. 1975 (1: 56) SYL

Larousse: World mythology, London/New York/Sydney/Toronto 1974. 1976 (2: 25) JHN

Lewis, D.M. & Boardman, J. & Davies, J.K. & Ostwald, M.: Cambridge ancient history, The fifth century B.C., Cambridge 1992. 1992 (2: 131-133) HI

Ling, Roger: The Greek world, Oxford 1976. 1977 (1: 46-47) SYL

Lukanc,Ivo: Diocletianus. Der römische Kaiser aus Dalmatien,Wetteren 1991.1992(2:133) TEP

Manton, E. Lennox: Roman North Africa, London 1988. 1993 (1: 74) HK

Marcellinus, Ammianus: The later Roman empire, Middlesex 1986. 1987 (1: 59-60) SYL

Moorey, P. R. S.: Biblical lands, London 1975. 1976 (2: 24) SYL

Nicol, D. M.: A biographical dictionary of the Byzantine empire,London 1991.1991(2:79) SYL

Paasche, F.: Landet med de mørke skipene, Oslo 1977. 1977 (2: 25) SYL

Paulsson, Gregor: Konstens världshistoria i antiken, 1968. 1975 (1: 54-55) SYL

Perowne, Stewart: Roman mythology. 1972 (4: 55-56) SYL

Prinset, John: Greek mythology. 1972 (4: 55-56) SYL

Rasmussen, Tom & Spivey, Nigel red.: Looking at Greek vases, Cambridge. 1992 (1: 40) JCC

Redmond, J. R.: Viking hoaxes in North America, New York 1979. 1980 (2: 41-42) SYL

Rogers, Michael: The spread of Islam, London 1976. 1976 (3: 15) SYL

Schoder, R. V.: Ancient Greece from the air, London 1974. 1978 (3: 24)

Schreiner, Johan Henrik: Antikkens historie, Oslo. 1985 (1: 60-61) JHN

Stapleton, Michael: A dictionary of Greek and Roman mythology, 1978. 1978 (2: 29) SYL

Svalesen, Leif: Slaveskipet Fredensborg og den dansk-norske slavehandel på 1700-tallet, 1996. 1997 (2: 43-46) SYL

Thorleif Dahls Kulturbibliotek, Oslo 1960. 1975 (1: 58) SYL 1978 (1: 21) JHN

Toynbee, J. M. C.: Roman historical portraits, London 1978. 1978 (2: 29) SYL

Vickers, M.: The Roman world, Oxford 1977. 1978 (1: 21-22) SYL

Walbank, F. W. & Astin, A.E. & Fredriksen, M.W. & Ogilvie, R.M. red.: Cambridge ancient history, vol. VII, part 1, Cambridge 1984. 1992 (1: 9-13) HI

Walker, Susan: Roman art, London 1991. 1992 (1: 41) SYL

Walker, Susan & Burnett, Andrew: The image of Augustus, London. 1984 (1: 33-34) SYL

Walker, Susan & Burnett, Andrew: Augustus: Handlist of the exhibition and supplementary studies, London 1981. 1984 (1: 33-34) SYL

Warren, Peter: The Aegaen civilizations, Oxford 1975. 1976 (3: 16) JHN

Wilson, David: The Vikings and their origin, London 1970. 1977 (1: 46) SYL

Wright, Esmond red.: The ancient world, London 1979. 1980 (2: 40-41) JHN

 

13. TEGNINGER


 

Tilbage til MEM forsiden