Nedenstående har Dansk Mønt og div. andre fået Forlagets tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000. Hammerslagspriser fra offentlige auksjoner 1997 + 1998. 17.000 auksjonspriser på mynter fra Danmark 1448-1999, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514-1864, Dansk Vest India 1740-1917, danske konger i Sverige 1449-1565, svenske besittningsmynter 1561-1721-1815-1903, Norge 1483-1814-1999, Sverige 1521-1999

 

 

Udgivet af Auksjonsforlaget + Auktionsforlaget + Auktionsförlaget + Der Auktions Verlag, 1. udgave, Oslo (juni) 2000, 634+[54] pp., indbundet. Dansk + tysk + engelsk + svensk forord.

 

Interesserede kan bestille bogen hos Grelbers Forlagsekspedition eller Auktionsförlaget, c/o Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, email: mem@image.dk

 

Klik for citater / anmeldelser / klager

 

Forside, side 5 (indhold), 6-10 (register), 115-132 (forord), 159, 168, 198, 289, 350, 385, 427-430 (svensk forord), 443, 447, 630, bagside

 


 

Indhold

 

 

1 Titelblad Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000

2 kolofon

5 indhold

6 register: auktionspriser dansk-norske mønter

9 register: auktionspriser svenske mønter

12 Richard Giedroyc: Auctions are an important part of collecting coins, but often seen as realm of

dealers.

14 Michael E. Marotta: Before you buy the coin. 'Small cadre' defines numismatic markets.

17 25 års jubilæum som numismatisk forfatter 1974-1999.

Publicistvirksomhed 1974-1999 – manifesteret i recensioner.

111 index over recenserede bogtitler m.v.

112 index over recensenter

113 Titelblad Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000

114 kolofon

115 dansk forord

121 tysk forord

127 engelsk forord

133 Guttorm Egge: Prisutviklingen på norske mynter gjennom 1998 og 1999.

150 Finn Rasmussen: Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Highlights fra møntauktionerne 1998 og 1999.

152 Gunnar Thesen: Oslo Mynthandel A/S. Highlights fra møntauktionerne 1998 og 1999.

154 Michael Fornitz: Thomas Høiland Auktioner. Highlights fra møntauktionerne 1998 og 1999.

156 raritets- og kvalitets- betegnelser

157 auktioner medtaget i årbogen

158 valutakurser

159 10.000 hammerslagspriser over dansk-norske mønter

425 Titelblad Svenska Myntpris-Årsboken 1999/2000

426 kolofon

427 svensk forord

433 Per-Göran Carlsson: Svenska mynt på auktion 1998 + 1999; highlights samt marknadstrender

437 7.000 hammerslagspriser over svenske mønter

631 litteraturliste

633 telefon-liste / annoncør-register

635 annonce-sektion


..... Se selv hvad markedet betaler for Deres egne mønter .....

 

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000

 

Udgivelses-oplysninger

 

I Tyskland har samlerne gennem 20 år kunnet slå markedspriserne op i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch (første udgave 1976) med tusinder af hammerslagspriser i hver årbog fra tyske/schweiziske/østrigske/polske/svenske auktioner.

Årbøgerne om tyske mønter har været udgivet af Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wentzlaff og senest Kazimir Wonsik (pris: DEM 185).

 

Nu får skandinaviske samlere samme mulighed med den nye Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000.

...............................................

 

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000 indeholder følgende:

 

Mønter fra Danmark 1448-1999, Norge 1483-1814-1999, Slesvig-Holsten 1514-1864, Trankebar 1620-1845, Dansk Vest Indien 1740-1917; danske konger i Sverige 1449-1565, Wolfenbüttel 1627, Bremen og Verden 1641-1643, Oldenborg 1761-1765, Lauenborg 1830.

[Dvs. i princippet alle de mønter som Schous værk "Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923" (Kbh.1926) indeholder - bortset fra mønterne fra Prins Magnus]

 

 

De 10.000 auktionsobjekter i Myntpris-Årboken er udbudt til salg på følgende 43 offentlige auktioner i 1998 + 1999:

 

Ahlström 57-58-59-60  Künker 46
Antikören 21-22-23 Leu Numismatik 75
Bruun Rasmussen 645-654-661-669 Nellemann & Thomsen 731-739-750-762
Holmasto 64-65-66-67-68-69-70-71 Nordén 31.10.1999
Høiland 1-2-3-4-5-6  Oslo Mynthandel 41-42-43-44
IK Mønter 33-34-35 Peus 361
Kunsthallen 506 Tonkin 10-11

 

 

Alle mønter udbudt som ENKELT-stykker er medtaget for hele perioden 1448-1999 (for så vidt de kan identificeres). Det samme gælder alle lots indeholdende TO stykker (i kommentar-feltet nævnes den anden mønt som lottet indeholdt). For perioden 1448-1730 er også medtaget alle lots med TRE eller flere stykker (ingen specificering af lottets andre mønter, men blot angivelsen "Lot" i kommentar-feltet og kvaliteten anføres som "VK").

 

Ved hver udbudt mønt registrerer Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000 følgende:

 

a) identifikation af auktionen: auktionshus + dato

b) lot-nr

c) identifikation af mønten: årstal + nominal

d) reference for mønten: Galster/Hede/UBJ-nr

e) møntens konserverings-grad

f) vurderings-pris

g) hammerslags-pris

h) evt. kommentar fra auktionshuset

 

Enkelte registreringer vil kunne afvige fra hovedreglerne anført ovenfor.

 

 

...............................................

 

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000

 

Årbogen i A5 format er indbundet i hard cover og er på 266 sider m. 10.000 hammerslagspriser plus en extra sektion på [54] sider med annoncer fra auktionshuse og mønthandlere verden rundt.


  

Forord

 

En registrering af opnåede hammerslagspriser fra offentlige auktioner vil i første række have pecuniær interesse for handlere, samlere etc.

 

Man bør bemærke sig en væsentlig ting: en opnået hammerslagspris er absolut ikke nødvendigvis lig med den korrekte "markedsværdi". Utallige faktorer spiller ind på en auktionspris: var der ingen liebhavere på auktionsdagen, var der to ´fanatiske´ liebhavere som kom op at toppes, forhindrede vejrliget eller fodboldkampe at folk mødte op, mødte hele samler- og handler-markedet op pga. auktionens generelle vigtighed, var mønten eller kvaliteten fejlbestemt, havde liebhaverne lige betalt terminsudgifter eller havde de lige arvet osv. osv.

"Markedsværdi" er i virkeligheden et fuldstændigt arbitrært tal som kun gælder på eet givent sted i eet givent sekund; derefter er tallet for "markedsværdien" forældet. Emnet er ligesom fastsættelsen af den "rigtige konserveringsgrad" helt subjektivt indenfor visse rammer. Fastsættelse af "vurderingspriser" - måske endda uden Møntpris-Årbogens markedsoverblik - er i endnu højere grad fuldstændigt subjektivt.

 

En listning af offentlige auktionspriser har en meget værdifuld støttemæssig betydning.

 

Markedsoverblikket som Møntpris-Årbogen giver vil måske afsløre, at den mønt, man troede var almindelig, i virkeligheden meget sjældent bliver udbudt til salg, eller omvendt at den mønt, man troede var sjælden, slet ikke er så sjælden endda.

 

En anden og i virkeligheden væsentlig betydning af en sådan registrering, er den forskningsmæssige støtte som special-samlere og -skribenter kan hente ved på en yderst hurtig måde at konstatere hvilke og hvor mange eksemplarer, der fremkommer i markedet. Foto-, vægt- og Schou-angivelserne har for disse interesse-grupper også et betydningsfuldt aspekt. Det ville være af stor betydning, hvis alle auktionshuse kunne oplyse vægt- og Schou-angivelser.

 

Alle mønttyper handles ikke hvert eneste år. Møntrækkerne indeholder mangfoldige yderst sjældne mønter, som kun udbydes til offentligt salg med 5,10, 20, 30, 50 års mellemrum - eller endnu sjældnere !

 

En længere række af Møntpris-Årbøger vil derfor både for kommercielt og forskningsmæssigt interesserede få en uvurderlig betydning. Et kolossalt opslagsarbejde vil kunne spares for brugerne af sådanne Møntpris-Årbøger.

 

Så gem derfor årets udgave af Møntpris-Årbogen. Den vil stadig have sin betydning om 10 år.

 

 

Priserne i denne årbog repræsenterer et historisk tilbageblik over, hvad markedspriserne var i de år, som er medtaget. Priserne fortæller altså ikke, hvordan markedspriserne i dag er, og spår heller ikke hvordan de vil blive i fremtiden.

 

Såfremt læseren dog alligevel ønsker at læse den fuldstændigt sikre spådom over markedsprisernes udvikling efter udgivelsen af denne årbog, er den eneste handling De skal foretage, at købe bogens næste udgave om 2 år !

 


 

Møntrækkernes ordning

 

Igennem århundrederne har samlerne benyttet ganske forskellige systemer til at ordne og opstille møntrækkerne.

F.ex. har man ordnet samlingerne

 

1) efter rækkefølgen i "Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling" (1791)

 

2) efter rækkefølgen i Jørgensens "Beskrivelse over Danske Mønter 1448-1888" (1888)

 

3) efter rækkefølgen i Schous "Beskrivelse af Danske og Norske Mønter 1448-1814 og Danske Mønter 1815-1923" (1926)

 

4) efter rækkefølgen i Hedes "Danmarks og Norges mønter. 1541.1814.1977" (1978)

 

5) efter rækkefølgen i Bergsøes "Trankebar-Mønter" (1895)

 

6) efter rækkefølgen i Funck-Rasmussens "Beskrivelse af Danske Mønter fra Trankebar 1620-1845" (1948)

 

7) efter rækkefølgen i Uno Barner Jensens "Trankebar-mønter. Ca. 1620-1845" (1978)

 

8) efter rækkefølgen i Ahlström, Brekke og Hemmingssons "Norges mynter", (1976)

 

9) efter rækkefølgen i Galsters "Unionstidens udmøntninger" (1972)

 

10) efter rækkefølgen i "Siegs møntkatalog" (1997)

 

11) efter nominalværdier med største værdi først og laveste værdi sidst

 

12) efter nominalværdier med laveste værdi først og største værdi sidst

 

13) efter de møntsteder hvor mønterne er præget

 

14) efter hvilke landsdele mønterne er beregnet til

 

15) efter møntens metal

 

16) eller efter andre systematiserings-metoder eller en kombination af nogle af de ovennævnte metoder

 

Fortalerne for den ene opstillingsmetode, man nu vælger, vil måske udtale sin tilfredshed med den valgte løsning. Men man kan ihvertfald være sikker på, at fortalerne for de 15 andre metoder vil føle en vis utilfredshed med den anvendte metode.

 

I denne Møntpris-Årbog benyttes en kombination af ovenstående opstillingsmetoder

 

For de danske, slesvig-holstenske, gullandske, svenske og vestindiske landsdele benyttes metoderne 12) og 10). For Trankebar benyttes metode 7). For Norge benyttes metode 8).


 

Hvilke oplysninger Møntpris-Årbogen giver om de udbudte mønter

 

Generelt:

Møntpris-Årbogen registrerer de oplysninger, som er trykt i auktionskatalogerne. Visse fejlkilder vil altid kunne forekomme. Det kan være auktionshusenes fejlangivelser såsom fejlbestemmelser, skrivefejl, trykfejl osv. Hertil kommer, at Møntpris-Årbogen heller ikke kan garanteres at være fejlfri. Som hovedregistreringsgrundlag benytter Møntpris-Årbogen auktionshusenes angivelse af mønternes Galster-/Hede-/UBJ-nummer. Såfremt auktionshusene tager fejl her, er det ret sandsynligt, at fejlen er viderebragt i Møntpris-Årbogen.

Såfremt en mønt har undertyper - f.ex. H80A-H80B-H80C-H80D - og auktionshuset blot oplyser hovedtypen H80, vil Møntpris-Årbogen anføre mønten under den første undertype - i eksemplet altså som H80A.

 

Auktkode:

Identificerer hvilken auktion, der er tale om. Yderligere anføres dato for auktionens afholdelse samt møntens lot-nr i auktionskataloget.

 

F:

Angiver, at der forefindes en foto-gengivelse af pågældende mønt i auktionskataloget.

 

Schou:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens variant-nummer hos Schou, angives dette.

 

NM:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens nummer i NM, angives dette (for det meste).

 

Kommentar:

Her anføres auktionshusets kommentarer vedr. mønten, beskadigelser m.v.

De anførte sjældenhedsgrader er de af auktionshusene anførte. Der er forskel på den dansk-norske og svenske definition af R-gradueringer. Læseren bør være klar over, at de sjældenhedsgrader auktionshusene anfører i hovedsagen afspejler, hvad der skrives i Hedes referenceværk. Hedes sjældenhedsbetegnelser er pr. definition misvisende og utilstrækkelige. Ligeledes er alle de af auktionshusene anonymt forfattede sjældenheds-´undersøgelser´ pr. definition utilstrækkelige og derfor vildledende for køberne. Om disse to emner kan læses yderligere forklaring i flyveskrifterne "Nytårsbrevet 31. december 1993: H.H.Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser" og "Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II ".

Redaktørens anmærkninger indskrænkes til [Trykfejl: ... ], [Anført som: ... ] eller [Fejlbestemt: ... ].

 

Vægt:

Såfremt auktionshuset oplyser den udbudte mønts individuelle vægt, angives dette.

 

Kvalitet:

Her anføres auktionshusets angivelse af møntens konserveringsgrad. Bemærk at der forekommer nuanceringsforskelle auktionshusene imellem vedr. den subjektive opfattelse af, hvorledes en mønts konserveringsgrad bør betegnes.

 

Min./Vurd.:

Bemærk at auktionshusene benytter forskellige angivelser. Nogle auktionshuse benytter vurderingspriser, mens andre benytter minimumspriser. Minimumspriserne skal efter angivende være betydeligt lavere end de anslåede tilsvarende vurderingspriser.

I tilfældet at en vurderingspris er angivet som et interval, f.ex. (10.000-15.000) registrerer årbogen kun det højeste vurderingsbeløb (15.000).

Alle prisangivelser er omregnet til DKK/NOK efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

 

Hammerslag:

Udover hammerslagsprisen skal køberen betale køber-salær til auktionshuset. I nogle tilfælde skal køberen endvidere betale moms til staten.

Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive auktionshuses satser for køber-salær samt statens momssatser.

Af sammenligningsmæssige årsager er alle prisangivelser omregnet til samme valuta (DKK/NOK) efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

Hammerslagspriserne er angivet således, som auktionshusene selv angiver disse i de efter auktionen trykte lister over opnåede priser. Undertiden varierer disse lister i forhold til, hvad tilstedeværende i auktionslokalet føler at have oplevet; f.ex. hvis en mønt i første omgang ikke opnår hammerslag, men senere bliver gen-udråbt. For de aller-friskeste auktioner har auktionshusene endnu ikke udsendt deres lister over hammerslagspriser, hvorfor Møntpris-Årbogen i disse tilfælde lister en tilstedeværende observatørs prisnoteringer.

 

Hammerslag+ standardsalær:

Hammerslagspris + standard køber-salær. Køberens samlede pris kan anvendes til sammenligning med priser i vurderingskataloger eller andre prisangivelser i markedet. Bemærk at køber ikke nødvendigvis i alle tilfælde betaler standardprovision.


 

Generel Guide til

hvad en "Myntpris-Årbok" er,

og hvad en "Myntpris-Årbok" er IKKE

 

De definerede regler for, hvad en "Myntpris-Årbok" er, forefindes kort og koncist beskrevet i "Myntpris-Årbokens" forord. Disse regler kan suppleres med denne lidt mere detaillerede "Guide", der generelt forklarer principperne for, hvad en "Myntpris-Årbok" basisk er.

 

En "Myntpris-Årbok" er basisk et INDEX til, hvad der er skrevet i et større antal af auktions-kataloger, og en "Myntpris-Årbok" er basisk INTET MERE end et index

 

Dette har f.eks. den følge, at forkert anførte reference-numre, ukorrekte kvalitets-beskrivelser eller endda helt fejlbestemte mønter sandsynligvis vil blive viderebragt fra auktions-katalogernes tekst til "Myntpris-Årboken".

 

En "Myntpris-Årbok" foretager basisk overhovedet INTET - systematisk - FORSØG på at identificere, opklare og korreksere de eventuelle forkerte informationer, som alle véd findes i større eller mindre tal i de ofte hastigt frembragte auktions-kataloger. Heller ikke diverse for-anmeldelser, efter-anmeldelser, auktions-deltagere osv. eftersøges. Dette er ganske enkelt en opgave som aldrig vil kunne gennemføres fuldstændigt.

Ved rent og skært held kan "Myntpris-Årbok"-redaktøren falde over sådanne fejl, og i disse tilfælde vil redaktøren selvfølgelig gøre en note om den fejlagtige katalog-beskrivning.

Men per definition vil disse fejl-korrektioner kun foretages i de tilfælde, som redaktøren ved et "tilfælde" opdager.

 

En "Myntpris-Årbok" indeholder INGEN AFBILDNINGER, da den kun er et index. Nogle versioner af "Myntpris-Årbøker" vil dog gå så langt i indekseringen, at der også medtages en henvisende note til illustrationer i auktions-katalogerne.

 

En hovedbegrundelse for udgivelsen af pris-angivende bøger er prissammenligning . Af prissammenligningsmæssige årsager er det nødvendigt at omregne forskellige valutaer til een og samme valuta overalt.

 

En "Myntpris-Årbok" medtager kun auktionerne afholdt i, hvad der defineres som HJEMME-MARKEDET.

 

F. eks. vil man notere, at den gamle og etablerede Deutsches Münzpreis-Jahrbuch kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som var det gamle tyske rige (kun de ca. 35 mest dominerende auktionshuse i Tyskland+Østrig; + Schweiz + Polen). Bogen medtager ikke tyske mønter solgt i U.S.A. og resten af verden.

 

Som et andet eks. vil man notere, at den ligeledes gamle og etablerede Auction prices realized. U.S. coins. Auction results kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som er placeret på det amerikanske statsområde (kun de ca. 15 mest dominerende auktionshuse i U.S.A.). Bogen medtager ikke amerikanske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

 

Som et tredie eks. vil man notere, at den nye Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 kun medtager auktioner afholdt indenfor det skandinaviske område (dog undtagelsesvist een schweizisk auktion i den nye Svenska Myntpris-Årsboken). Bogen medtager ikke danske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

 

Forefindes indimellem en udenlandsk auktion af SIGNIFICANT betydning af danske/norske/svenske mønter, bliver denne SIGNIFICANTE auktion som en undtagelse medtaget.

(se f.ex. Münzen & Medaillen AG auktion 80 som er medtaget, da det var en SIGNIFICANT auktion af svenske mønter).

 

Det skal specielt bemærkes at slesvig-holstenske mønter solgt på tyske auktioner er medtaget i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch. Disse vil således ikke blive includeret i Dansk-Norsk Myntpris-Årbok.

 

Man vil også notere sig at slesvig-holstenske mønter solgt på danske auktioner ikke er includeret i i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch.

 

Til slut:

Tak til alle for Deres interesse - af den ene eller anden baggrund - omkring bogen, og Deres glædelige lyst til at diskutere bogen og dens nuværende og fremtidige form.

 

Redaktøren


 

Vorwort

 

Eine Zusammenstellung der bei öffentlichen Auktionen erzielten Preise ist vor allem interessant für Sammler, Händler und andere, wenn sie wissen wollen, wieviel eine Münze wert ist.

 

Dabei muss man eine wichtige Tatsache berücksichtigen: Ein bei einer Auktion erzielter Preis ist nicht unbedingt der richtige "Marktwert" . Eine Anzahl von Faktoren beeinflusst Auktionspreise: Waren am Auktionstag gerade keine Bieter da, kämpften zwei ´fanatische´ Bieter gegeneinander, waren die Interessenten nicht zur Auktion gekommen aufgrund des Wetters oder wegen eines Fussballspiels, oder nahm absolut jeder Händler und Sammler an der Auktion teil, weil das angebotene Material insgesamt besonders wichtig war; war die Münze falsch bestimmt, oder war die Erhaltung falsch beschrieben, usw. usw.

 

Der "Marktwert" ist ein mehrdeutiger Betrag. Er gilt für einen Markt an einem Ort zu einer Zeit; danach ist er veraltet. Genau wie "Erhaltungsangaben" ist er subjektiv innerhalb bestimmter Grenzen. "Bewertungskataloge", möglicherweise ohne den Vorteil des Marktüberblicks geschrieben, den das Münzpreis-Jahrbuch bietet, sind sogar noch subjektiver.

 

Die Zusammenstellung der bei öffentlichen Auktionen erzielten Preise ist eine wertvolle Informationsquelle.

 

Der Marktüberblick, den das Münzpreis-Jahrbuch gibt, kann zeigen, dass eine als häufig angesehene Münze selten vorkommt, oder auch dass eine Münze, die man für selten hält, tatsächlich ziemlich oft angeboten wird.

 

Eine weitere und wichtige Bedeutung einer solchen Zusammenstellung liegt in ihrem Wert als Quelle für spezialisierte Sammler, Autoren und Forscher. Sie zeigt deutlich, welche und wieviele Stücke in den Handel kommen. Einzelheiten über Gewicht, Varianten nach der Numerierung des Schou-Katalogs und Abbildungen sind für diese Benutzer von besonderem Interesse, und es wäre gut für sie, wenn alle Auktionshäuser diese Einzelheiten angäben.

 

Nicht jeder Münztyp taucht jedes Jahr im Handel auf. Es gibt viele äusserst seltene Münzen, die nur alle 5, 10, 20, 30, 50 oder sogar mehr Jahre angeboten werden !

 

Eine lange Folge von Münzpreis-Jahrbüchern wird deshalb von unermesslichem Wert sein, nicht nur für diejenigen mit finanziellem Interesse, sondern auch für wissenschaftliche Forscher. Die Information, die hier aufbereitet verfügbar ist, macht das zeitraubende Suchen in vielen verschiedenen Katalogen überflüssig.

 

Bewahren Sie deshalb dieses Münzpreis-Jahrbuch auf. Es wird auch in zehn Jahren noch seinen Wert haben.

 

 

Die Preise in diesem Buch geben einen historischen Überblick, wie hoch die Marktpreise in den betreffenden Jahren waren. Das Buch zeigt nicht, wie hoch die Marktpreise heute sind, und es sagt nicht voraus, wie hoch sie in Zukunft sein werden.

 

Wenn der Leser die zukünftige Entwicklung der Marktpreise nach dem Erscheinen dieses Buches erfahren will, bleibt ihm nichts weiter übrig, als die nächste Ausgabe in zwei Jahren zu kaufen.

 


 

Anordnung der Eintragungen

 

Sammler haben im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Systeme für das Ordnen von Münzreihen benutzt. Hier sind einige dieser Methoden:

 

1) nach dem Katalog "Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling" (1791)

 

2) nach dem Katalog von Jørgensen "Beskrivelse over Danske Mønter 1448-1888" (1888)

 

3) nach dem Katalog von Schou "Beskrivelse af Danske og Norske Mønter 1448-1814 og Danske Mønter 1815-1923" (1926)

 

4) nach dem Katalog von Hede "Danmarks og Norges mønter. 1541.1814.1977" (1978)

 

5) nach dem Katalog von Bergsøe "Trankebar-Mønter" (1895)

 

6) nach dem Katalog von Funck-Rasmussen "Beskrivelse af Danske Mønter fra Trankebar 1620-1845" (1948)

 

7) nach dem Katalog von Uno Barner Jensen "Trankebar-mønter. Ca. 1620-1845" (1978)

 

8) nach dem Katalog von Ahlström, Brekke og Hemmingsson "Norges mynter", (1976)

 

9) nach dem Katalog von Galster "Unionstidens udmøntninger" (1972)

 

10) nach dem Katalog "Siegs møntkatalog" (1997)

 

11) nach dem Nominal, mit dem höchsten beginnend

 

12) nach dem Nominal, mit dem niedrigsten beginnend

 

13) nach Münzstätten

 

14) nach Umlaufgebieten

 

15) nach dem Münzmetall

 

16) oder nach anderen Systemen oder Verbindungen mehrerer der obigen Systeme

 

Der eine wird diese, der andere jene für besser halten, egal welche Methode man auch wählt.

 

In diesem Münzpreis-Jahrbuch ist eine Kombination von Anordnungen verwendet worden. Dänemark, Schleswig-Holstein, Gotland, Schweden und Dänisch-Westindien sind nach System 10 und 12, Tranquebar nach 7, und Norwegen nach 8 angeordnet.


 

In das Münzpreis-Jahrbuch aufgenommene Informationen

 

Allgemein:

Das Jahrbuch zitiert die Angaben so, wie sie in den Auktionskatalogen erscheinen. Fehler sind dabei nicht ausgeschlossen. In den Auktionskatalogen kann es irrtümliche Beschreibungen oder Druckfehler geben, und auch das Jahrbuch kann nicht für Fehlerfreiheit garantieren. Das Jahrbuch richtet sich nach den Galster/Hede/UBJ-Katalognummern, die von dem jeweiligen Auktionshaus genannt werden. Hat das Auktionshaus einen Fehler gemacht, so wird dieser Fehler wahrscheinlich auch im Jahrbuch auftreten.

 

Wenn es Varianten eines Typs gibt - z.B. H80A-H80B-H80C-H80D - , und der Auktionskatalog gibt nur den Haupttyp H80 an, so erscheint die Münze im Jahrbuch als die erste Variante, also in diesem Beispiel als H80A.

 

Auktkode:

Identifiziert das Auktionshaus. Nennt auch das Datum der Auktion und die Losnummer.

 

F:

Die betreffende Münze ist im Auktionskatalog abgebildet.

 

Schou:

Varianten nach dem Schou-Katalog werden zitiert, wenn sie angegeben waren.

 

NM:

Zitate nach NM sind (normalerweise) genannt, wenn sie angegeben waren.

 

Møntsted:

Münzstätte.

 

Kommentar:

Nennt die Anmerkungen des Auktionshauses.

Seltenheitsangaben sind vom Auktionator übernommen. Die dänisch/norwegischen und die schwedischen Definitionen der Seltenheitseinstufungen unterscheiden sich voneinander. Hauptsächlich geben die Einstufungen die Information aus dem Hede-Katalog wieder, die meist irreführend und unzureichend sind. Alle Seltenheits-´Untersuchungen´, die anonym von den verschiedenen Auktionshäusern veröffentlicht worden sind, sind per definitionem unzureichend und dadurch für die eventuellen Käufer irreführend. Mehr Informationen dazu in den satirischen Schriften "Nytårsbrevet 31. december 1993: H.H.Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser" und "Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II ".

Anmerkungen des Herausgebers beschränken sich auf [Druckfehler: ... ] , [Zitiert als: ... ] oder [Bestimmungsfehler: ... ] .

 

Vægt:

Das Gewicht wird angegeben, wenn es vom Auktionator genannt wurde.

 

Kvalitet:

Die Erhaltungseinstufung des Auktionators. Beachten Sie, dass sie subjektiv und von Firma zu Firma unterschiedlich ist.

 

Min./Vurd.:

Angegebene Minimum- oder Schätz-Preise. Wenn eine Spanne angegeben wurde (z.B. 10.000-15.000), wird die höhere Zahl genannt (15.000).

Alle Beträge sind zum jeweiligen Tages-Wechselkurs in DKK/NOK umgerechnet. Umgerechnete Beträge sind mit einem Sternchen * versehen. Am Anfang des Jahrbuchs gibt es eine Tabelle der Wechselkurse zu den verschiedenen Zeiten.

 

Hammerslag:

Zuschlagpreis bei der Auktion. Zusätzlich ist eine Provision an den Auktionator zu zahlen, und in manchen Fällen Steuern an den Staat.

Am Anfang des Jahrbuches gibt es eine Tabelle der Provisionen und der Steuersätze.

Die Preise sind in eine einzige Währung umgerechnet [DKK/NOK in diesem Jahrbuch], um den Vergleich zu erleichtern. Umgerechnete Beträge sind mit einem Sternchen * versehen. Am Anfang des Jahrbuches gibt es eine Tabelle der Wechselkurse zu den verschiedenen Zeiten. Die Preise sind aus den gedruckten Ergebnislisten der Auktionatoren zitiert. Dabei können Unterschiede zu den Beobachtungen anwesender Bieter auftreten, z.B. wenn eine Münze, die zuerst unverkauft blieb, später noch einmal aufgerufen und dann zugeschlagen wurde.

Für einige Auktionen, die erst vor kurzer Zeit stattfanden und für die noch keine Ergebnislisten zur Verfügung standen, wurden die von einem Beobachter im Auktionssaal mitgeschriebenen Preise verwendet.

 

Hammerslag+ standardsalær:

Zuschlagpreis + übliche Aufschläge. Der Endpreis für den Käufer dient für Vergleiche mit Preisen in Katalogen oder anderen Marktwertangaben. Beachten Sie, dass nicht jeder Käufer das übliche Aufgeld zahlt.


 

Allgemeine Anleitung

was ein Münzpreis-Jahrbuch ist,

und was es NICHT IST

 

Die Regeln für das vorliegende Münzpreis-Jahrbuch sind im Vorwort zu finden. Diese Anleitung hier erklärt etwas ausführlicher die allgemeinen Grundsätze, die hinter dem Jahrbuch stehen.

 

Das Münzpreis-Jahrbuch ist ein REGISTER dessen, was in einer großen Anzahl von Auktionskatalogen erschienen ist, und ist im Grunde NICHT MEHR als ein Register

 

Daraus folgt, daß Fehler in Katalogzitaten, Erhaltungsangaben oder auch Bestimmungen direkt von den Auktionskatalogen in das Jahrbuch übergehen.

 

Es ist kein systematischer Versuch gemacht worden, solche Fehler zu finden oder zu verbessern. Diese Aufgabe wäre nicht lösbar. Fehler, die zufällig bei der Zusammenstellung des Jahrbuches entdeckt wurden, wurden mit einer Anmerkung versehen, aber wir wiederholen, kein systematischer Versuch wurde gemacht, solche Fehler zu finden und zu verbessern.

 

Das Jahrbuch hat keine Abbildungen, denn es ist nur ein Register. Manchmal weisen Herausgeber von Münzpreis-Jahrbüchern auf Abbildungen in Auktionskatalogen hin.

 

Einer der Hauptgründe für die Veröffentlichung des Jahrbuches ist der Preisvergleich. Um Preise von Auktionen, die in verschiedenen Ländern stattfanden, vergleichen zu können, ist es notwendig, die Preise in eine Währung umzurechnen.

 

Ein Münzpreis-Jahrbuch erfaßt nur Auktionen, die zum „Heimatmarkt" gehören. Zum Beispiel das alte bekannte Deutsche Münzpreis-Jahrbuch berücksichtigt nur Auktionen, die in dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches stattfanden (die etwa 35 bedeutendsten Auktionshäuser in Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen). Dieses Buch enthält keine deutschen Münzen, die in den USA oder dem Rest der Welt versteigert wurden.

 

Ein zweites Beispiel: Das gleichermaßen alte und bekannte Auction prices realised. U.S. coins. Auction results

erwähnt nur Auktionen, die in Amerika stattfanden (die etwa 15 bedeutendsten Auktionshäuser der USA). Dieses Buch enthält keine amerikanischen Münzen, die in Deutschland oder dem Rest der Welt versteigert wurden.

 

Ein drittes Beispiel: Das neue Dansk-Norsk Myntpris Årbok 1995/96 umfaßt nur Auktionen, die in Skandinavien stattfanden (obwohl das neue Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 als Ausnahme eine schweizer Auktion enthält).

 

Manchmal enthält eine ausländische Auktion eine bedeutende dänische / norwegische / schwedische Serie und wird ausnahmsweise aufgenommen (z. B. Münzen & Medaillen AG Auktion 80, eine wichtige Auktion schwedischer Münzen).

 

Beachten Sie besonders, daß Münzen von Schleswig-Holstein, die in deutschen Auktionen vorkommen, vom Deutschen Münzpreis-Jahrbuch erfaßt werden und deshalb nicht im Dansk-Norsk Myntpris-Årbok erscheinen.

 

Aber beachten Sie, daß Münzen von Schleswig-Holstein, die in dänischen Auktionen vorkommen, nicht im Deutschen Münzpreis-Jahrbuch erscheinen.

 

Schließlich - Besten Dank für Ihr Interesse an diesem Buch und für Ihre Bereitschaft, seine gegenwärtige und seine zukünftige Form mit mir zu diskutieren.

 

Der Herausgeber


..... Schlagen Sie selbst nach, was der Markt für Ihre Münzen zahlt .....

 

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000

 

Presse-Information

 

Deutschen Münzsammlern steht seit über 20 Jahren das Deutsche Münzpreis-Jahrbuch (1. Ausgabe 1976) zur Information über Marktpreise zur Verfügung. Diese Jahrbücher für deutsche Münzen wurden von Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wentzlaff und zuletzt von Kazimir Wonsik (1995: Preis DEM 185) herausgegeben, und enthalten jeweils tausende von Auktionsergebnissen deutscher, schweizerischer, österreichischer, polnischer und schwedischer Auktionen.

 

Sammlern skandinavischer Münzen steht jetzt das Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000 zur Verfügung.

[:Danish-Norwegian Coin Price Yearbook 1999/2000] [:Dänisch-Norwegisches Münzpreis-Jahrbuch 1999/2000].

...............................................

 

 

Es enthält folgende Gebiete in dem Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000:

 

 

Münzen von Dänemark 1448-1999, Norwegen 1483-1814-1999, Schleswig-Holstein 1514-1864, Tranquebar 1620-1845, Dänisch-Westindien 1740-1917; dänische Könige in Schweden 1449-1565, Wolfenbüttel 1627, Bremen und Verden 1641-1643, Oldenburg 1761-1765, Lauenburg 1830.

[Es sind also alle Münzen enthalten, die H.H.Schou, "Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923" (Kopenhagen 1926), beschreibt - ausser Prinz Magnus]

 

 

 

Die 10.000 Zuschlagpreise entstammen folgenden 43 öffentlichen Auktionen der Jahre 1998 und 1999:

 

Ahlström 57-58-59-60  Künker 46
Antikören 21-22-23 Leu Numismatik 75
Bruun Rasmussen 645-654-661-669 Nellemann & Thomsen 731-739-750-762
Holmasto 64-65-66-67-68-69-70-71 Nordén 31.10.1999
Høiland 1-2-3-4-5-6  Oslo Mynthandel 41-42-43-44
IK Mønter 33-34-35 Peus 361
Kunsthallen 506 Tonkin 10-11

 

 

Alle EINZELN angebotenen Münzen der Periode 1448-1999, soweit sie identifizierbar waren, sind aufgenommen. Gleiches gilt für Lots mit ZWEI Münzen (im Anmerkungsfeld wird jeweils die zweite enthaltene Münze genannt). Für die Zeit 1448-1730 sind ausserdem alle Lots mit DREI und mehr Münzen aufgenommen (im Anmerkungsfeld wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Lot handelte. Erhaltungsangabe "VK" [: Variabel Konservation] ).

 

 

Für jede Münze werden im Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000 folgende Daten genannt:

 

a) Auktionshaus und Datum

b) Los-Nummer

c) Jahr und Nominal der Münze

d) Zitat nach Galster/Hede/UBJ

e) Erhaltungsangabe

f) Schätzpreis

g) Zuschlagpreis

h) eventuelle Bemerkung des Auktionshauses

 

Diese Informationen werden - soweit möglich - immer genannt.

 

 

 

...............................................

 

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000

 

Das Jahrbuch im Format A5 (14,8 x 21 cm) ist fest gebunden und umfasst 266 Seiten von 10.000 Auktionsergebnissen; weiterhin eine Abteilung von [54] Seiten aus Anzeigen des Fachhandels der ganzen Welt.


 

Preface

 

A record of prices realized at public auctions will primarily be of monetary interest to collectors, dealers and others.

 

One important fact should be noted: a price realized at auction is not necessarily the correct "market value" . A number of factors influence auction prices: were there no bidders on the day, were there two ´fanatic´ bidders competing, were people prevented from attending due to the weather or the football match, or did absolutely every dealer and collector attend because of the importance of the material offered, was the coin mis-identified or wrongly graded, etc. etc.

 

"Market value" is an arbitrary amount only valid at one place at one time; after that it is out of date. Like condition grading it is subjective, within certain limits. "Valuation guides", perhaps arrived at without the benefit of the market overview supplied by the Coin Price Yearbook, are even more subjective.

 

The listing of prices realized at public auctions is a valuable source of information.

 

The market overview the Coin Price Yearbook gives may reveal that a coin regarded as common rarely appears on the market, or conversely that a coin believed to be rare in fact turns up quite frequently.

 

A second and important value of such a listing is as a source for specialist collectors, writers and researchers. It shows clearly which and how many specimens appear on the market. Details of weights, varieties according to the Schou catalogue reference numbers and illustrations are of particular interest to these users, and it would be valuable for them if all auction houses supplied these details.

 

Not every coin type is sold every year. There are many extremely rare coins which are only offered for public sale once in 5, 10, 20, 30, 50 or even more years !

 

A long sequence of Coin Price Yearbooks will thus be of immense value to those with a commercial interest as well as to academic researchers. Much information will be readily available here, making time-consuming consultation of many different catalogues unnecessary.

 

So, keep this edition of the Coin Price Yearbook. It will still be of value in ten years´ time.

 

The prices in this book represent a historical review of what the market prices were in the years included. It will not tell you what the market price is today, or predict what they may be in the future.

 

If the reader still wishes to read the guaranteed prediction of the development of market prices after the publication of this volume, the only action required will be to buy the next edition in two years’ time!

 


 

Arrangements of the listings

 

Collectors have, over the centuries, used different systems to categorise and arrange coin listings. Some of the methods are given here:

 

1) according to the catalogue "Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling" (1791)

 

2) according to the catalogue by Jørgensen "Beskrivelse over Danske Mønter 1448-1888" (1888)

 

3) according to the catalogue by Schou "Beskrivelse af Danske og Norske Mønter 1448-1814 og Danske Mønter 1815-1923" (1926)

 

4) according to the catalogue by Hede "Danmarks og Norges mønter. 1541.1814.1977" (1978)

 

5) according to the catalogue by Bergsøe "Trankebar-Mønter" (1895)

 

6) according to the catalogue by Funck-Rasmussen "Beskrivelse af Danske Mønter fra Trankebar 1620-1845" (1948)

 

7) according to the catalogue by Uno Barner Jensen "Trankebar-mønter. Ca. 1620-1845" (1978)

 

8) according to the catalogue by Ahlström, Brekke and Hemmingsson "Norges mynter", (1976)

 

9) according to the catalogue by Galster "Unionstidens udmøntninger" (1972)

 

10) according to the catalogue "Siegs møntkatalog" (1997)

 

11) in order of denomination beginning with the highest

 

12) in order of denomination beginning with the lowest

 

13) according to mint

 

14) according to region of use

 

15) according to metal

 

16) or according to other systems or a combination of some of the above

 

Whichever method chosen will find favour with some whilst others will find it unsatisfactory.

A combination of arrangements has been used in this Coin Price Yearbook. Denmark, Slesvig-Holsten, Gotland, Sweden and the West Indies are arranged according to method 10 and 12, Tranquebar according to 7, and Norway to 8.

 

 

Information included in the Coin Price Yearbook

 

Generally:

The Yearbook quotes the information as given in the auction catalogues. Some errors may occur. There may be identification errors or misprints in the auction catalogues, and the Yearbook itself cannot be guaranteed error-free. The details in the Yearbook are recorded on the basis of the Galster/Hede/UBJ catalogue reference number given by the auction house, so any error in this number will most likely be transferred to the Yearbook.

 

If there are varieties of a type, for instance H80A, H80B, H80C, and the auction catalogues states only the main type H80, then the coin will appear in the Yearbook as the first variety, in this example H80A.

 

Auktkode:

Identifies the auction house. Also gives the date of the auction and the lot number.

 

F:

Denotes photographic illustration in the auction catalogue of the coin in question.

 

Schou:

References to varieties according to the Schou catalogue are quoted where given.

 

NM:

References to NM are (usually) quoted where given.

 

Møntsted:

Mint.

 

Kommentar:

Gives the comments of the auction house. Rarity ratings are those given by the auctioneer. The Danish/Norwegian and Swedish definitions of R-ratings differ. In the main the ratings given reflect the information in the Hede catalogue, which mostly are misleading and insufficient. All of the rarity analysis anonymously published by the various auctionhouses are as per definition insufficient and thus misleading to the prospective buyers. Read further on these subjects in the lampoons "Nytårsbrevet 31. december 1993: H.H.Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser" and "Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II ".

Remarks of the editor are restricted to [Printers error: ..... ] , [Quoted as: ..... ] or [Identification error: ..... ] .

 

Vægt:

Weight is quoted where given by the auctioneer.

 

Kvalitet:

The auctioneer´s condition grading. Note that this is subjective and varies from firm to firm.

 

Min./Vurd.:

Stated minimum or estimated prices. If a range is given (e.g. 10,000-15,000) the higher figure is quoted (15,000).

All amounts are converted to DKK/NOK at the exchange rate of the day. Converted amounts are marked with an asterisk * . A table of exchange rates at the various dates is given at the front of the Yearbook.

 

Hammerslag:

Hammer price at the auction. In addition a buyer´s commission will be payable to the auctioneer, and in some cases tax is payable to the state. A table of commission rates and tax rates is given at the front of the Yearbook.

Prices are converted to a single currency (:DKK/NOK in this Yearbook) to facilitate comparison. Converted amounts are marked with an asterisk * . A table of exchange rates at the various dates is given at the front of the Yearbook.

The prices are quoted from the auctioneers´ printed lists of prices realized. These may vary according to what present bidders felt they experienced in the auction room, for instance in the case that a coin at first not sold later were cried out once again. For some very recent sales where no price lists are yet available, prices noted by an observer at the sale have been included.

 

Hammerslag+ standardsalær:

Hammer price + standard buyer's premium. The total buyer's price can be used to compare with prices in catalogues or other market price indications. Note that the buyer does not necessarily pay a standard commission.


 

General guide to

what a coin price yearbook is,

and what it IS NOT

 

The defining rules for the coin price yearbook will be found in the foreword. This guide explains in a little more detail the general principles behind the yearbook.

 

The coin price yearbook is an INDEX of what has appeared in a large number of auction catalogues, and is basically NOTHING MORE than an index

 

It follows from this that any errors in catalogues references, grading or even identification will be copied directly from the auction catalogues to the yearbook.

 

There has been no systematic attempt to identify or correct any of these errors. The task would be impossible.

Any errors discovered by chance during the compilation of this yearbook have been noted, but we repeat, no systematic attempt has been made to find and correct such errors.

 

The yearbook has no illustrations, as it is only an index. In some cases publishers of coin price yearbooks give references to illustrations in the auction catalogues.

 

One of the main reasons for publication of the yearbook is price comparison. In order to compare prices it is necessary to convert prices to one currency in the case of auctions taking place in different countries.

 

A coin price yearbook includes only auctions in what is defined as the ‘home market’.

As an example, the old and established Deutsches Münzpreis-Jahrbuch only covers auctions held within what was the old German Empire (around the 35 most influential auction houses in Germany, Austria, Switzerland and Poland). This book does not include German coins sold in USA or the rest of the world.

 

As a second example, the likewise old and established Auction prices realised. U.S. coins. Auction results only covers auctions held within America (around the 15 most influential auction houses in USA). This book does not include American coins sold in Germany or the rest of the world.

 

As a third example, the new Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 only covers auctions held within Scandinavia (though the new Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96, exceptionally, includes one Swiss auction).

 

For antique coins the ‘home market’ is defined as the ‘world market’.

 

Occasionally a foreign auction has a significant Danish/Norwegian/Swedish content and will be included as an exception to the general rule (e.g. Münzen & Medaillen AG auction 80 which was a significant sale of Swedish coins).

 

Note particularly that coins of Schleswig-Holstein sold at German auctions are included in Deutsches Münzpreis-Jahrbuch and will thus not be included in Dansk-Norsk Myntpris-Årbok.

 

But note that coins of Schleswig-Holstein sold at Danish auctions are not included in Deutsches Münzpreis-Jahrbuch.

 

Finally - Thank you everybody for your interest in the book, and your desire to discuss its present and future form.

 

The editor


..... Look up for yourself what the market pays for your coins .....

 

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000

 

Release information

 

German coin collectors have been able to consult Deutsches Münzpreis-Jahrbuch (1. edition 1976) for market prices for more than 20 years. These yearbooks of German coins have been published by Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wentzlaff and at the latest by Kazimir Wonsik (1995: price DEM 185), and contains in every yearbook thousands of auction prices realized from the auctioneers hammer in German / Swiss / Austrian / Polish / Swedish auctions.

 

Collectors of Scandinavian coins now will have the same opportunity in the new book

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000.

[:Danish-Norwegian Coin Price Yearbook 1999/2000] [:Dänisch-Norwegisches Münzpreis-Jahrbuch 1999/2000].

...............................................

 

The following areas will be included in the Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000:

 

Coins from Denmark 1448-1999, Norway 1483-1814-1999, Schleswig-Holstein 1514-1864, Tranquebar 1620-1845, Danish West Indies 1740-1917; Danish union kings in Sweden 1449-1565, Wolfenbüttel 1627, Bremen and Verden 1641-1643, Oldenburg 1761-1765, Lauenburg 1830.

[In principle this means all coins included in H.H.Schou’s corpus "Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923" (Copenhagen 1926) - with the exception of Prince Magnus]

 

The 10.000 hammer prices realized, were for coins sold through these 43 public auctions held during 1998 and 1999:

 

Ahlström 57-58-59-60  Künker 46
Antikören 21-22-23 Leu Numismatik 75
Bruun Rasmussen 645-654-661-669 Nellemann & Thomsen 731-739-750-762
Holmasto 64-65-66-67-68-69-70-71 Nordén 31.10.1999
Høiland 1-2-3-4-5-6  Oslo Mynthandel 41-42-43-44
IK Mønter 33-34-35 Peus 361
Kunsthallen 506 Tonkin 10-11

 

 

All coins offered as SINGLE-objects will be included for the complete period 1448-1999 (as far as they can be identified). The same applies to all lots containing TWO coins (in the field of comments is stated the other coin, which was contained in the lot). For the period 1448-1730 will be included even further all lots containing THREE or more coins (in the field of comments the other coins in the lot will not be specified. Only the description "Lot" will be given and the state of conservation will be referred to as "VK" [:Varying Conservation] ).

 

For every single piece offered the Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000 will give the following information:

 

a) identification of the auction: auction house + date of auction

b) lot number

c) identification of the coin: Year + mark of value

d) reference number of the coin: Galster/Hede/UBJ

e) state of conservation for the given coin

f) estimated value

g) hammer price

h) comment from the auction house, if any

 

The above mentioned principles of information will be followed whenever possible.

 

...............................................

 

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1999/2000

 

The yearbook is size A5 and bound in hard cover including 266 pages of 10.000 hammer prices plus an extra section of [54] pages of advertisements by auction houses and dealers the world over.


 

Förord

 

En registrering av uppnådda klubbade priser från offentliga auktioner har i första hand ett pekuniärt intresse för handlare och samlare etc.

 

Man bör dock lägga märke till en väsentlig sak: ett uppnått klubbat pris är inte nödvändigtvis lika med det korrekta "marknadsvärdet". Otaliga faktorer inverkar på ett auktionspris: var där ingen liebhaber på auktionsdagen, var där två ´fanatiska´ liebhaber som konkurrerade, gjorde vädret eller en fotbollsmatch att folk inte kom, mötte samlare och handlare upp mangrant p.g.a. att auktionen var generellt viktig, var mynten eller kvaliteterna felbestämda, hade dessa liebhaber haft stora utgifter eller hade de fått ärva osv. osv.

"Marknadsvärde" är i verkligheten ett fullständigt arbiträrt tal som blott gäller på en given plats och i en given sekund; därefter är talet för "marknadsvärdet" föråldrat. Ämnet är liksom bestämningen av den "riktiga konserveringsgraden" helt subjektivt inom vissa ramar. Att fastställa "värderingspriser" - kanske utan Myntpris-Årsbokens marknadsöversikt - är i ännu högre grad fullständigt subjektivt.

 

En förteckning av offentliga auktionspriser har en mycket värdefull dokumentarisk betydelse.

 

Marknadsöversikten som Myntpris-Årsboken ger avslöjar kanske att det mynt man trodde var vanligt, i verkligheten mycket sällan salubjudes, eller omvänt att det mynt man trodde var sällsynt egentligen inte är så sällsynt.

 

En annan och i verkligheten väsentlig betydelse av en sådan registrering, är det forskningsmässiga stöd som specialsamlare och skribenter kan få genom att mycket snabbt kunna fastställa vilka och hur många exemplar som förekommer på marknaden. Foto- , vikt- och litteratur- anvisningarna är för dessa intressegrupper en viktig aspekt. Det skulle vara av stor betydelse om alla auktionshus kunde ge besked om vikt- och litteratur- uppgifter.

 

Alla mynttyper förekommer inte i handeln varje år. Myntserierna innehåller många ytterst sällsynta mynt som bara har sålts offentligt med 5, 10, 20, 30, 50 års mellanrum - eller ännu mera sällan !

 

En längre serie Myntpris-Årsböcker blir därför av högsta värde för de som är intresserade av både kommers och forskning. Ett kolossalt arbete med letande i kataloger kan undvikas genom att använda sådana Myntpris-Årsböcker.

 

Så spar därför årets upplaga av Myntpris-Årsboken. Den kommer fortfarande att ha betydelse om 10 år.

 

 

Priserna i denna årsbok representerar en historisk tillbakablick över vad marknadspriserna var under de år som omfattas. Priserna är alltså inte vad marknadspriserna är i dag och spår heller inte vad de kan bli i framtiden.

Om läsaren ändå önskar läsa om den fullständigt säkra förutsägelsen om marknadsprisernas utveckling efter utgivningen av denna årsbok återstår endast en sak att göra, nämligen att köpa bokens nästa upplaga om två år !

 


 

Myntseriernas ordning

 

Under århundraden har samlarna använt ganska olika system för att ordna och ställa upp myntserierna. Samlingarna har man t.ex. ordnat

 

1) efter ordningsföljden i Brenners "Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum" (1731)

 

2) efter ordningsföljden i Berchs "Beskrifning öfwer Svenska Mynt och Kongl. Skåde-Penningar" (1773)

 

3) efter ordningsföljden i Oldenburgs "Beskrifning öfver J.F.H.Oldenburgs samling af svenska .... mynt" (1883)

 

4) efter ordningsföljden i Holmbergs "Mynt af guld, silfver och koppar präglade i Sverige .... " (1894)

 

5) efter ordningsföljden i Bruuns "Sammlung des Herrn L.E.Bruun in Kop. Sammlung Schwedische Münzen" (1914)

 

6) efter ordningsföljden i Glück & Hesselblads "Årtalsförteckning över svenska mynt 1521-1950" (1953)

 

7) efter ordningsföljden i Tingströms "Svensk numismatisk uppslagsbok. Mynt i ord och bild 1521-1962" (1963)

 

8) efter ordningsföljden i Ahlström, Almer, Hemmingsson "Sveriges mynt 1521-1977. The coinage of Sweden" (1976)

 

9) efter ordningsföljden i Ahlström, Almer,Jonsson"Sveriges besittningsmynt.Coins of the Swedish possessions" (1980)

 

10) efter ordningsföljden i Hamrin & Hyllengrens "Svensk myntförteckning. Del 1. Bernad.-dyn. 1818-1988" (1988)

 

11) efter nominalvärden med högsta värdet först och lägsta värdet sist

 

12) efter nominalvärden med lägsta värdet först och högsta värdet sist

 

13) efter de myntorter där mynten är präglade

 

14) efter de landsdelar för vilka mynten är avsedda

 

15) efter myntens metall

 

16) eller efter andra system eller en kombination av några av ovan nämnda metoder

 

Förespråkarna för den ena uppställningsmetod man nu väljer vill kanske visa att de är nöjda med den valda lösningen. Men man kan ändå vara säker på att förespråkarna för de 15 andra metoderna inte är helt nöjda med den använda metoden.

I denna Myntpris-Årsbok begagnas en kombination av ovanstående uppställningsmetoder. För de svenska områdena användes metod 8). För besittningsmynten användes metod 9).


 

Upplysningar som Myntpris-Årsboken ger om de utbjudna mynten

 

Generellt:

Myntpris-Årsboken registrerar de upplysningar som är tryckta i auktionskatalogerna. Vissa felkällor kan alltid förekomma. Det kan vara auktionshusens felaktiga uppgifter såsom felbestämningar, skrivfel, tryckfel osv. Vidare kan Myntpris-Årsboken inte heller garanteras vara felfri. Som främsta registreringsunderlag använder Myntpris-Årsboken de SM-/SB-nummer som auktionshusen anger. Om auktionshusen gör fel här, är det mycket sannolikt att felet kommer in i Myntpris-Årsboken.

Om ett mynt har undertyper - t.ex. SM80a, SM80b, SM80c, SM80d - och auktionshuset endast anger huvudtypen SM80 hänför Myntpris-Årsboken myntet till den första undertypen - i exemplet alltså som SM80a.

 

Auktkod:

Identifierar vilken auktion det är tal om. Vidare anges datum för auktionen samt myntets lot-nr i auktionskatalogen.

 

F:

Anger att i auktionskatalogen finns ett foto av det gällande myntet.

 

Upplaga:

Antal präglade mynt.

 

Typ:

Typ angevad i SM/SB.

 

Kommentar:

Här framhålles auktionshusets kommentarer betr. mynten, skador etc.

De angivna sällsynthetsgraderna är de som auktionshuset anger. Det är skillnad på den dansk-norska och den svenska definitionen av R-graderingar. Läsaren bör vara klar över att de sällsynthetsgrader auktionshusen anger i huvudsak avspeglar vad som är skrivet i referensverken SM/SB.

Redaktörens anmärkningar inskränkes till [Tryckfel: ... ], [Anfört som: ... ] eller [Felbestämt: ... ].

 

Vikt:

Om auktionshuset ger besked om ett mynts individuella vikt anges detta.

 

Kvalitet:

Här framhålles auktionshusets uppgift om myntets konserveringsgrad. Märk att det mellan auktionshusen finns skillnader betr. den subjektiva uppfattningen om hur ett mynts konserveringsgrad bör betecknas.

 

Min./Värd.:

Märk att auktionshusen begagnar olika uppgifter. Några auktionshus använder värderingspriser medan andra har minimipriser. Minimipriserna skall efter vad som anges vara betydligt lägre än motsvarande satta värderingspriser.

I fall ett värderingspris är angivet som ett intervall t.ex. (10.000-15.000) registrerar årsboken enbart det högsta värderingsbeloppet (15.000).

Alla prisangivelser är omräknade till SEK/FIM efter auktionsdagens registrerade valutakurser. Omräknade belopp är markerade med en stjärna *. Främst i Myntpris-Årsboken finns en tabell med registrerade valutakurser för respektive datum.

 

Klubbslag:

Utöver det klubbade priset skall köparen betala köparprovision till auktionshuset. I några fall skall köparen vidare betala moms till staten.

Främst i Myntpris-Årsboken finns en tabell med de olika auktionshusens taxor för köparprovision samt statens momsavgifter.

För att kunna jämföra alla angivna priser är dessa omräknade till samma valuta [i denna bok: SEK/FIM] efter auktionsdagens registrerade kurs. Omräknade belopp är markerade med en stjärna *. Främst i Myntpris-Årsboken finns en tabell med registrerade valutakurser för respektive datum. De klubbade priserna anges så som auktionshusen själv anger dem i de efter auktionen tryckta listorna över uppnådda priser.

I bland avviker dessa resultatlistor i förhållande till hur de närvarande i auktionslokalen uppfattar skeendet; t.ex. om ett mynt i första omgången inte uppnått minimipriset, men senare blivit utbjudet på nytt.

För de allra senaste auktionerna har auktionshusen ännu inte skickat ut sina listor över klubbade priser, varför Myntpris-Årsboken i dessa fall har infört en närvarande observatörs prisnoteringar.

 

Klubbslag+standard köparprovision:

Köparens totala pris kan användas till jämförelser med priser i värderingskataloger eller andra prisuppgifter på marknaden. Notera att köparna inte alltid betalar standardprovision.


 

Vägledning över

vad en "Myntpris-Årsbok" är

och vad en "Myntpris-Årsbok" inte är

 

De definierade riktlinjerna på vad en "Myntpris-Årsbok" är återfinns kort och koncist i dess förord. Dessa riktlinjer kan kompletteras med denna något mer detaljerade "vägledning" som generellt förklarar "Myntpris-Årsbokens" grundläggande principer.

 

En "Myntpris-Årsbok" är i grunden ett INDEX över vad som är förtecknat i ett större antal auktionskataloger, och en "Myntpris-Årsbok" är i grunden ICKE MER än ett index.

 

Detta får till följd att exempelvis felskrivna referensnummer, felaktiga kvalitetsangivelser eller felsbestämda mynt överförs okorrigerade från auktionskatalogernas text till "Myntpris-Årsboken".

 

En "Myntpris-Årsbok" försöker i grunden inte att överhuvud taget - systematiskt - identifiera, utreda och korrigera de eventuellt felaktiga informationer som alla vet finns i större eller mindre omfattning i de ofta hastigt producerade auktionskatalogerna. Inte heller har eftersökts auktionsaveseringar, auktionsreferat, upplyssningar från auktionsdeltagare etc. Detta är en uppgift som aldrig kan genomföras fullständigt. Det är ren och skär slump som leder till om "Myntpris-Årsbokens" redaktör uppmärksammar uppenbara felaktigheter varvid redaktören självklart gör en notering om den felaktiga katalogbeskrivningen.

Men per definition kan dessa fel-korrigeringar endast genomföras i den utsträckning redaktören slumpmässigt uppmärksammar felen.

 

En "Myntpris-Årsbok" innehåller INGA AVBILDNINGAR då den endast är ett index. Några versioner av "Myntpris-Årsböcker" är dock så utförliga i sin indexering att de innehåller hänvisning till illustrationer i auktionskatalogerna.

 

Ett grundbetingelse för utgivningen av böcker med prisuppgifter är prisjämförelser. Av prisjämförande orsaker är det nödvändigt att omräkna olika valutor till en och samma valuta överallt.

 

En "Myntpris-Årsbok" omfattar endast auktioner avhållna på en definierad HEMMAMARKNAD.

 

Exempelvis kan nämnas att den gamla etablerade Deutsches Munzpreis-Jahrbuch endast omfattar auktioner avhållna i det geografiska område som utgjorde gamla tyska riket (endast de ca 35 dominerande auktionsföretagen i Tyskland + Österrike + Schweiz + Polen). Boken omfattar inte tyska mynt sålda i USA eller resten av världen.

 

Som ett andra exempel kan nämnas att den likaså gamla etablerade Auction prices realized. U.S. coins. Auction results endast omfattar auktioner avhållna inom det geografiska område som utgör amerikanskt territorium (endast de ca 15 dominerande auktionshusen i U.S.A.). Boken omfattar inte amerikanska mynt sålda i Tyskland eller resten av världen.

 

Ett tredje exempel utgör den nya Dansk-Norsk Myntpris-Årsbok 1995/96 som endast omfattar auktioner avhållna inom Skandinavien (dock undantaget en schweizisk auktion i den nya Svenska Myntpris-Årsboken). Boken omfattar inte danska mynt sålda i Tyskland eller resten av världen.

 

Om en utländsk auktion avhålls med BETYDANDE danska/norska/svenska mynt medtas just denna BETYDANDE auktion som ett undantag. (Jfr t.ex. Münzen & Medaillen AG auktion 80 som är medtagen då den innehöll en BETYDANDE samling svenska mynt).

 

Det bör särskilt noteras att svenska besittningsmynt sålda på tyska auktioner är medtagna i Deutsches Munzpreis-Jahrbuch. Dessa inkluderas inte i Svenska Myntpris-Årsboken.

 

Vidare bör uppmärksammas att svenska besittningsmynt sålda på skandinaviska auktioner icke inkluderas i Deutsches Munzpreis-Jahrbuch (med undantag av en (!) svensk auktion; 1995-upplagan).

 

Slutligen:

Tack till alla för visat intresse - oavsett skäl - för denna bok och Ert engagemang att diskutera bokens nuvarande och framtida utformning.

 

Redaktören


..... Se själv vad marknaden betalar för Era mynt .....

 

Svenska Myntpris-Årsboken 1999/2000

 

Utgivnings-information

 

I Tyskland har samlarna i 20 år kunnat slå upp marknadspriserna i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch (första upplagan 1976) med tusentals klubbade priser i varje årsbok från tyska/schweiziska/österrikiska/polska/svenska auktioner. Årsböckerna om tyska mynt är utgivna av Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wentzlaff och senast Kazimir Wonsik (pris DEM 185).

 

Nu får skandinaviska samlare samma möjlighet med den nya Svenska Myntpris-Årsboken 1999/2000.

...............................................

 

Svenska Myntpris-Årsboken 1999/2000 innehåller följande:

 

Mynt från Sverige 1521-1999, S:t Barthélemy 1784-1878, besittningsmynt från: Reval, Narva, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern, Stralsund, Wolgast, Wismar, Bremen & Verden, Stade, Södra och mellersta Tyskland, Augsburg, Erfurt, Fürth, Mainz, Nürnberg, Osnabrück, Würzburg 1561-1721-1815-1903.

[Dvs. i princip alla de mynt som Ahlström/Almer/Hemmingssons verk "Sveriges mynt 1521-1977" (Stockholm 1976) och Ahlström/Almer/Jonssons verk "Sveriges besittningsmynt / Die Münzen der schwedischen Besitzungen / Coins of the Swedish possessions" (Stockholm 1980) innehåller]

 

 

De 7.000 auktionsobjekten i Myntpris-Årsboken är salubjudna på följande 4 offentliga auktioner under 1998 + 1999:

 

Ahlström 57-58-59-60  Künker 46
Antikören 21-22-23 Leu Numismatik 75
Bruun Rasmussen 645-654-661-669 Nellemann & Thomsen 731-739-750-762
Holmasto 64-65-66-67-68-69-70-71 Nordén 31.10.1999
Høiland 1-2-3-4-5-6  Oslo Mynthandel 41-42-43-44
IK Mønter 33-34-35 Peus 361
Kunsthallen 506 Tonkin 10-11

 

 

Alla mynt utbjudna som ENSTAKA objekt är medtagna för hela perioden 1521-1999 (i de fall de kan identifieras). Detsamma gäller alla lotter med TVÅ objekt (i kommentarfältet nämnes det andra myntet som fanns i lotten). För perioden 1521-1720 är också medtagna alla lotter med TRE eller flera objekt (ingen specificering av lottens andra mynt, utan endast beteckningen "Lott" i kommentarfältet och kvaliteten anges som "VK").

 

Vid varje utbjudet mynt registrerar Svenska Myntpris-Årsboken 1999/2000 följande:

 

a) identifikation av auktionen: auktionshus + datum

b) lott-nr

c) identifikation av myntet: årtal + nominal

d) referens för myntet: SM/SB-nr

e) myntets konserveringsgrad

f) värderingspris

g) klubbat pris

h) ev. kommentar från auktionshuset

 

Enstaka registreringar kan avvika från ovan angivna huvudregler.

 

 

...............................................

 

Svenska Myntpris-Årsboken 1999/2000

 

Årsboken i A5-format är inbunden i hard cover och på 193 sidor m. 7.000 klubbade priser, och som bilaga en [54] sidors annons-avdelning innehållande bransch-annonser från auktionshus och mynthandlare världen runt.


Tilbage til MEM forsiden