Nedenstående har Dansk Mønt og div. andre fået Forlagets tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98. Hammerslagspriser fra offentlige auksjoner 1996 + 1997. 12.000 auksjonspriser på mynter fra Danmark 1448-1997, Trankebar 1620-1845, Slesvig-Holsten 1514-1864, Dansk Vest India 1740-1917, danske konger i Sverige 1449-1565, Norge 1483-1814-1997.

Udgivet af Auksjonsforlaget + Auktionsforlaget + Auktionsförlaget + Der Auktions Verlag, 2. rev. udgave, Oslo (april) 1998, 379+[52] pp., indbundet. Dansk + tysk + engelsk forord.

Interesserede kan bestille bogen hos Grelbers Forlagsekspedition eller Auktionsförlaget, c/o Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, email: mem@image.dk

Klik for anmeldelser.

Forside, side 3-7 (nedenfor), 46-48, 49, 60, 68, 93, 98, 134, 149, 157, 174, 190, 204, 206, 235, 236, 241, 246, 250, 253, 257, 259, 275, 309, 366, 374, 379, bagside (nedenfor)

..... Se selv hva markedet betaler for Deres egne mynter .....

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98

Utgivelses-informasjon

I Tyskland har samlere gjennom 20 år kunnet slå opp markedspriser på mynt i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch (første utgave 1976) m. tusener av hammerslagspriser i hver årbok fra tyske/sveitsiske/østerikske/polske/svenske auksjoner.

Årbøkene om tyske mynter har blitt utgitt av Tyra Gräfin Klenau, O.P.Wentzlaff og senest Kazimir Wonsik (pris: DEM 185)

Nå får skandinaviske samlere samme mulighet med den nye Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98.

...............................................

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 inneholder følgende:

Mynter fra Danmark 1448-1997, Norge 1483-1814-1997, Slesvig-Holsten 1514-1864, Trankebar 1620-1845, Dansk Vest- India 1740-1917; danske konger i Sverige 1449-1565, Wolfenbüttel 1627, Bremen og Verden 1641-1643, Oldenborg 1761-1765, Lauenborg 1830.

[Dvs. i prinsippet alle de mynter som Schous verk "Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923" (Kbh.1926) inneholder - bortsett fra myntene fra Prins Magnus]

De 12.000 auksjonsobjektene i Myntpris-Årboken er utbudt for salg på følgende 46 offentlige auksjoner i 1996 + 1997:

Ahlström 53-54-55-56 Künker 34
Antikören 18-19-20 Myntgalleriet, Oslo 1
Bruun Rasmussen 621-626-632-639 Nellemann & Thomsen 698-708-714-724
Holmasto 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 Oslo Mynthandel 37-38-39-40
Hornung 40-41-42 Riibe 15-16
IK Mønter 29-30-31-32 Tonkin 7-8
Kunsthallen 467-475 Wallin 15-16-17

 

 

Alle mynter utbudt som ENKELT-stykker er tatt med for hele perioden 1448-1997 (i den grad de lar seg identifisere).

Det samme gjelder alle lotter med TO stykker for hele perioden 1448-1995 (den andre mynten i lotten oppgis alltid i kommentar-feltet).

For perioden 1448-1730 er også alle lotter med TRE eller flere stykker tatt med (ingen spesifisering av lottens øvrige mynter, men kun angivelsen "Lot" og kvaliteten anføres som "VK").

Ved hver utbudt mynt registrerer Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98 følgende:

a) identifikasjon av auksjonen: auksjonshus + dato
b) lot-nr
c) identifikasjon av mynten: årstall + nominal
d) referanse: Galster/Hede/UBJ-nr
e) myntens konserverings-grad
f) vurdering
g) hammerslags-pris
h) evt. kommentarer fra auksjonshuset

Enkelte registreringer vil kunne avvike fra hovedreglene anført ovenfor.

...............................................

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98

Årboken i A5-format er innbundet i hard cover og er på 379 sider med 12.000 hammerslagspriser plus en extra seksjon på [52] sider med annonser fra auksjonshus og mynthandlere rundt verden.

..... Se selv hva markedet betaler for Deres egne mynter .....

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98

Mynter fra Danmark 1448-1997, Norge 1483-1814-1997, Slesvig-Holsten 1514-1864, Trankebar 1620-1845, Dansk Vest- India 1740-1917; danske konger i Sverige 1449-1565, Wolfenbüttel 1627, Bremen og Verden 1641-1643, Oldenborg 1761-1765, Lauenborg 1830.

De 12.000 auksjonsobjektene i Myntpris-Årboken er utbudt for salg på følgende 46 offentlige auksjoner i 1996 + 1997:

Ahlström 53-54-55-56 Künker 34
Antikören 18-19-20 Myntgalleriet, Oslo 1
Bruun Rasmussen 621-626-632-639 Nellemann & Thomsen 698-708-714-724
Holmasto 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 Oslo Mynthandel 37-38-39-40
Hornung 40-41-42 Riibe 15-16
IK Mønter 29-30-31-32 Tonkin 7-8
Kunsthallen 467-475 Wallin 15-16-17

Pressen skrev:

"Som møntsamler .... har mange sikkert spurgt sig selv, hvad der rent økonomisk er bedst at samle på, men dette spørgsmål lader sig ikke nemt og entydigt besvare .... Kan man altid være sikker på ´gode´ råd ? Kun til en vis grænse, man må selv følge med i priserne og se, hvilke mønter, der stiger mest. .... En af de måder man kan hjælpe sig selv på, er ved at gå til Dansk-Norsk Myntpris-Årbok, som er en nyskabelse inden for dansk numismatik" [Referencen, nr 2 1996, Hjejl Resen Steenstrup]

"Med denne boken har også dansk-norske mynter fått en egen myntpris-årbok med opplysning om myntenes markedsværdi"

[John Christian Christiansen]

"Alle, der modtager auktionskataloger eller deltager i de offentlige auktioner, kan have stor glæde af Myntprisårboken, idet man kan se og sammenligne katalogpris på en given mønt, se om prisen afviger, hvis den har været solgt i Jylland, København, Norge eller Sverige." [Møntsamleren, nr 2 1996, Preben Eriksen]

"På en meget enkel og overskuelig måde opstiller forfatteren i kun en linje auktionshusets navn og dato for salget, lot-nr., identifikation af mønten med årstal, nominal og om den er illustreret, reference til kataloger, møntens konserveringsgrad, vurderingspris, hammerslagspris og evt. kommentarer fra auktionshuset. " [Morgenposten Fyens Stiftstidende, torsdag 30. maj 1996, Niels Stampe]

"Og ikke nok med det. Alle mønter solgt i Norge og Sverige er omregnet til priser i danske kroner ..." [Niels Stampe]

"Boken anbefales som et nyttig arbeidsdokument .... for den .... som vil orientere seg i markedet foran et dyrt myntkjøp eller salg eller for å finne markedsprisen for mynter i egen samling ... " [John Christian Christiansen]

"Årbokens fortrinn frem for vurderingslisten er klar - den gir markedets vurdering av hva en mynt er verdt. .... Den er innbundet og har et profesjonelt og tiltalende utseende ...." [NNUM, nr 7 1996, John Christian Christiansen]

"Den är mycket användbar för den som på ett snabt sätt vill ta reda på när, var, hur ofta och för hur mycket ett visst mynt auktionerats bort under senare tid. Mycket tid kan sparas för den ´undersökande samlaren´ " [Mynttidningen, nr 2/3 1996, Ulf Ottosson]

"Det stora värdet av dylika sammanställningar ligger givetvis i möjligheten att få en faktisk bild av vissa mynts marknadsvärden. Värderingskataloger i all ära, men de har ju den svagheten att de innehåller uppskattningar av marknadspriserna." [B. Hemmingsson]

"En sammenligning mellem den dansk-norske og den tyske årbog falder klart ud til fordel for den dansk-norske årbog, for den indeholder mange flere detaljer, som kendere vil værdsætte" [Morgenposten Fyens Stiftstidende, torsd. 30. maj 1996, Niels Stampe]

"Im Unterschied zu den ehemaligen Klenau-Bänden sind hier weit mehr Angaben zu den Münzen und Auktionen zu finden ... Der klare Aufbau ermöglicht die Benutzung des Buches auch ohne dänische Sprachkenntnisse." [Money Trend, nr 5 1996, ks]

" ... et godt initiativ og et udmærket redskab til den del af møntsamlerne, der foruden almindelige byttehandler i møntklubber og køb hos mønthandlere, opbygger deres samlinger gennem køb på auktioner herhjemme og i udlandet" [ANF, nr 212, Kurt Guldborg Larsen]

"... sådanne bøger er et aldeles uundværligt stykke værktøj, både for den professionelle og for samleren ... " [NR, Birger Bentsen]

"Foreninger kan også have glæde af bogen, når de skal fastsætte en pris på en mønt på deres anvisningssalgslister." [Pr. Eriksen]

"Bogen er spækket med oplysninger, og er en guldgrube for den ivrige møntsamler, som får meget for pengene. Årbogen er som et supplement til Sieg´s møntkataloger og anbefales til referencesamlinger" [Referencen, nr 2 1996, Hjejl Resen Steenstrup]

"Helhetsinntrykket er likevel at det er gjort et solid stykke arbeid og at boken vil stå i mange år. Det er veldig sjeldent at vi ser et så grundig forarbeide på noe numismatisk verk i Skandinavia." [Numisma Asloia, nr 225/226 1996, Kjetil Kvist]

" "Uunværlig for samlere av mynter ...som vil danne seg et riktig bilde av dagens prisnivå." [Oslo Mynthandel 1996, Gunnar Thesen]

...............................................

Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98

Årboken i A5-format er innbundet i hard cover og er på 379 sider med 12.000 hammerslagspriser plus en extra seksjon på [52] sider med annonser fra auksjonshus og mynthandlere rundt verden.

Forord

En registrering af opnåede hammerslagspriser fra offentlige auktioner vil i første række have pecuniær interesse for handlere, samlere etc.

Man bør bemærke sig en væsentlig ting: en opnået hammerslagspris er absolut ikke nødvendigvis lig med den korrekte "markedsværdi". Utallige faktorer spiller ind på en auktionspris: var der ingen liebhavere på auktionsdagen, var der to ´fanatiske´ liebhavere som kom op at toppes, forhindrede vejrliget eller fodboldkampe at folk mødte op, mødte hele samler- og handler-markedet op pga. auktionens generelle vigtighed, var mønten eller kvaliteten fejlbestemt, havde liebhaverne lige betalt terminsudgifter eller havde de lige arvet osv. osv.

"Markedsværdi" er i virkeligheden et fuldstændigt arbitrært tal som kun gælder på eet givent sted i eet givent sekund; derefter er tallet for "markedsværdien" forældet. Emnet er ligesom fastsættelsen af den "rigtige konserveringsgrad" helt subjektivt indenfor visse rammer. Fastsættelse af "vurderingspriser" - måske endda uden Møntpris-Årbogens markedsoverblik - er i endnu højere grad fuldstændigt subjektivt.

En listning af offentlige auktionspriser har en meget værdifuld støttemæssig betydning.

Markedsoverblikket som Møntpris-Årbogen giver vil måske afsløre, at den mønt, man troede var almindelig, i virkeligheden meget sjældent bliver udbudt til salg, eller omvendt at den mønt, man troede var sjælden, slet ikke er så sjælden endda.

En anden og i virkeligheden væsentlig betydning af en sådan registrering, er den forskningsmæssige støtte som special-samlere og -skribenter kan hente ved på en yderst hurtig måde at konstatere hvilke og hvor mange eksemplarer, der fremkommer i markedet. Foto-, vægt- og Schou-angivelserne har for disse interesse-grupper også et betydningsfuldt aspekt. Det ville være af stor betydning, hvis alle auktionshuse kunne oplyse vægt- og Schou-angivelser.

Alle mønttyper handles ikke hvert eneste år. Møntrækkerne indeholder mangfoldige yderst sjældne mønter, som kun udbydes til offentligt salg med 5,10, 20, 30, 50 års mellemrum - eller endnu sjældnere !

En længere række af Møntpris-Årbøger vil derfor både for kommercielt og forskningsmæssigt interesserede få en uvurderlig betydning. Et kolossalt opslagsarbejde vil kunne spares for brugerne af sådanne Møntpris-Årbøger.

Så gem derfor årets udgave af Møntpris-Årbogen. Den vil stadig have sin betydning om 10 år.

 

 

 

 

Priserne i denne årbog repræsenterer et historisk tilbageblik over, hvad markedspriserne var i de år, som er medtaget. Priserne fortæller altså ikke, hvordan markedspriserne i dag er, og spår heller ikke hvordan de vil blive i fremtiden.

Såfremt læseren dog alligevel ønsker at læse den fuldstændigt sikre spådom over markedsprisernes udvikling efter udgivelsen af denne årbog, er den eneste handling De skal foretage, at købe bogens næste udgave om 2 år !

 

Møntrækkernes ordning

Igennem århundrederne har samlerne benyttet ganske forskellige systemer til at ordne og opstille møntrækkerne.

F.ex. har man ordnet samlingerne

1) efter rækkefølgen i "Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling" (1791)

2) efter rækkefølgen i Jørgensens "Beskrivelse over Danske Mønter 1448-1888" (1888)

3) efter rækkefølgen i Schous "Beskrivelse af Danske og Norske Mønter 1448-1814 og Danske Mønter 1815-1923" (1926)

4) efter rækkefølgen i Hedes "Danmarks og Norges mønter. 1541.1814.1977" (1978)

5) efter rækkefølgen i Bergsøes "Trankebar-Mønter" (1895)

6) efter rækkefølgen i Funck-Rasmussens "Beskrivelse af Danske Mønter fra Trankebar 1620-1845" (1948)

7) efter rækkefølgen i Uno Barner Jensens "Trankebar-mønter. Ca. 1620-1845" (1978)

8) efter rækkefølgen i Ahlström, Brekke og Hemmingssons "Norges mynter", (1976)

9) efter rækkefølgen i Galsters "Unionstidens udmøntninger" (1972)

10) efter rækkefølgen i "Siegs møntkatalog" (1997)

11) efter nominalværdier med største værdi først og laveste værdi sidst

12) efter nominalværdier med laveste værdi først og største værdi sidst

13) efter de møntsteder hvor mønterne er præget

14) efter hvilke landsdele mønterne er beregnet til

15) efter møntens metal

16) eller efter andre systematiserings-metoder eller en kombination af nogle af de ovennævnte metoder

Fortalerne for den ene opstillingsmetode, man nu vælger, vil måske udtale sin tilfredshed med den valgte løsning. Men man kan ihvertfald være sikker på, at fortalerne for de 15 andre metoder vil føle en vis utilfredshed med den anvendte metode.

I denne Møntpris-Årbog benyttes en kombination af ovenstående opstillingsmetoder

For de danske, slesvig-holstenske, gullandske, svenske og vestindiske landsdele benyttes metoderne 12) og 10). For Trankebar benyttes metode 7). For Norge benyttes metode 8).

 

 

 

Hvilke oplysninger Møntpris-Årbogen giver om de udbudte mønter

Generelt:

Møntpris-Årbogen registrerer de oplysninger, som er trykt i auktionskatalogerne. Visse fejlkilder vil altid kunne forekomme. Det kan være auktionshusenes fejlangivelser såsom fejlbestemmelser, skrivefejl, trykfejl osv. Hertil kommer, at Møntpris-Årbogen heller ikke kan garanteres at være fejlfri. Som hovedregistreringsgrundlag benytter Møntpris-Årbogen auktionshusenes angivelse af mønternes Galster-/Hede-/UBJ-nummer. Såfremt auktionshusene tager fejl her, er det ret sandsynligt, at fejlen er viderebragt i Møntpris-Årbogen.

Såfremt en mønt har undertyper - f.ex. H80A-H80B-H80C-H80D - og auktionshuset blot oplyser hovedtypen H80, vil Møntpris-Årbogen anføre mønten under den første undertype - i eksemplet altså som H80A.

Auktkode:

Identificerer hvilken auktion, der er tale om. Yderligere anføres dato for auktionens afholdelse samt møntens lot-nr i auktionskataloget.

F:

Angiver, at der forefindes en foto-gengivelse af pågældende mønt i auktionskataloget.

Schou:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens variant-nummer hos Schou, angives dette.

NM:

Såfremt auktionshuset oplyser møntens nummer i NM, angives dette (for det meste).

Kommentar:

Her anføres auktionshusets kommentarer vedr. mønten, beskadigelser m.v.

De anførte sjældenhedsgrader er de af auktionshusene anførte. Der er forskel på den dansk-norske og svenske definition af R-gradueringer. Læseren bør være klar over, at de sjældenhedsgrader auktionshusene anfører i hovedsagen afspejler, hvad der skrives i Hedes referenceværk. Hedes sjældenhedsbetegnelser er pr. definition misvisende og utilstrækkelige. Ligeledes er alle de af auktionshusene anonymt forfattede sjældenheds-´undersøgelser´ pr. definition utilstrækkelige og derfor vildledende for køberne. Om disse to emner kan læses yderligere forklaring i flyveskrifterne "Nytårsbrevet 31. december 1993: H.H.Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser" og "Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II ".

Redaktørens anmærkninger indskrænkes til [Trykfejl: ... ], [Anført som: ... ] eller [Fejlbestemt: ... ].

Vægt:

Såfremt auktionshuset oplyser den udbudte mønts individuelle vægt, angives dette.

Kvalitet:

Her anføres auktionshusets angivelse af møntens konserveringsgrad. Bemærk at der forekommer nuanceringsforskelle auktionshusene imellem vedr. den subjektive opfattelse af, hvorledes en mønts konserveringsgrad bør betegnes.

Min./Vurd.:

Bemærk at auktionshusene benytter forskellige angivelser. Nogle auktionshuse benytter vurderingspriser, mens andre benytter minimumspriser. Minimumspriserne skal efter angivende være betydeligt lavere end de anslåede tilsvarende vurderingspriser.

I tilfældet at en vurderingspris er angivet som et interval, f.ex. (10.000-15.000) registrerer årbogen kun det højeste vurderingsbeløb (15.000).

Alle prisangivelser er omregnet til DKK/NOK efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

Hammerslag:

Udover hammerslagsprisen skal køberen betale køber-salær til auktionshuset. I nogle tilfælde skal køberen endvidere betale moms til staten.

Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive auktionshuses satser for køber-salær samt statens momssatser.

Af sammenligningsmæssige årsager er alle prisangivelser omregnet til samme valuta (DKK/NOK) efter auktionsdagens registrerede valuta-kurser. Omregnede beløb er markeret med en stjerne *. Forrest i Møntpris-Årbogen forefindes en tabel med de respektive datoers registrerede valuta-kurser.

Hammerslagspriserne er angivet således, som auktionshusene selv angiver disse i de efter auktionen trykte lister over opnåede priser. Undertiden varierer disse lister i forhold til, hvad tilstedeværende i auktionslokalet føler at have oplevet; f.ex. hvis en mønt i første omgang ikke opnår hammerslag, men senere bliver gen-udråbt. For de aller-friskeste auktioner har auktionshusene endnu ikke udsendt deres lister over hammerslagspriser, hvorfor Møntpris-Årbogen i disse tilfælde lister en tilstedeværende observatørs prisnoteringer.

Hammerslag+ standardsalær:

Hammerslagspris + standard køber-salær. Køberens samlede pris kan anvendes til sammenligning med priser i vurderingskataloger eller andre prisangivelser i markedet. Bemærk at køber ikke nødvendigvis i alle tilfælde betaler standardprovision.

Generel Guide til

hvad en "Myntpris-Årbok" er,

og hvad en "Myntpris-Årbok" er IKKE

De definerede regler for, hvad en "Myntpris-Årbok" er, forefindes kort og koncist beskrevet i "Myntpris-Årbokens" forord. Disse regler kan suppleres med denne lidt mere detaillerede "Guide", der generelt forklarer principperne for, hvad en "Myntpris-Årbok" basisk er.

En "Myntpris-Årbok" er basisk et INDEX til, hvad der er skrevet i et større antal af auktions-kataloger, og en "Myntpris-Årbok" er basisk INTET MERE end et index

Dette har f.eks. den følge, at forkert anførte reference-numre, ukorrekte kvalitets-beskrivelser eller endda helt fejlbestemte mønter sandsynligvis vil blive viderebragt fra auktions-katalogernes tekst til "Myntpris-Årboken".

En "Myntpris-Årbok" foretager basisk overhovedet INTET - systematisk - FORSØG på at identificere, opklare og korreksere de eventuelle forkerte informationer, som alle véd findes i større eller mindre tal i de ofte hastigt frembragte auktions-kataloger. Heller ikke diverse for-anmeldelser, efter-anmeldelser, auktions-deltagere osv. eftersøges. Dette er ganske enkelt en opgave som aldrig vil kunne gennemføres fuldstændigt.

Ved rent og skært held kan "Myntpris-Årbok"-redaktøren falde over sådanne fejl, og i disse tilfælde vil redaktøren selvfølgelig gøre en note om den fejlagtige katalog-beskrivning.

Men per definition vil disse fejl-korrektioner kun foretages i de tilfælde, som redaktøren ved et "tilfælde" opdager.

En "Myntpris-Årbok" indeholder INGEN AFBILDNINGER, da den kun er et index. Nogle versioner af "Myntpris-Årbøker" vil dog gå så langt i indekseringen, at der også medtages en henvisende note til illustrationer i auktions-katalogerne.

En hovedbegrundelse for udgivelsen af pris-angivende bøger er prissammenligning . Af prissammenligningsmæssige årsager er det nødvendigt at omregne forskellige valutaer til een og samme valuta overalt.

En "Myntpris-Årbok" medtager kun auktionerne afholdt i, hvad der defineres som HJEMME-MARKEDET.

F. eks. vil man notere, at den gamle og etablerede Deutsches Münzpreis-Jahrbuch kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som var det gamle tyske rige (kun de ca. 35 mest dominerende auktionshuse i Tyskland+Østrig; + Schweiz + Polen). Bogen medtager ikke tyske mønter solgt i U.S.A. og resten af verden.

Som et andet eks. vil man notere, at den ligeledes gamle og etablerede Auction prices realized. U.S. coins. Auction results kun medtager auktioner afholdt indenfor de geografiske områder, som er placeret på det amerikanske statsområde (kun de ca. 15 mest dominerende auktionshuse i U.S.A.). Bogen medtager ikke amerikanske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

Som et tredie eks. vil man notere, at den nye Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96 kun medtager auktioner afholdt indenfor det skandinaviske område (dog undtagelsesvist een schweizisk auktion i den nye Svenska Myntpris-Årsboken). Bogen medtager ikke danske mønter solgt i Tyskland og resten af verden.

Forefindes indimellem en udenlandsk auktion af SIGNIFICANT betydning af danske/norske/svenske mønter, bliver denne SIGNIFICANTE auktion som en undtagelse medtaget.

(se f.ex. Münzen & Medaillen AG auktion 80 som er medtaget, da det var en SIGNIFICANT auktion af svenske mønter).

Det skal specielt bemærkes at slesvig-holstenske mønter solgt på tyske auktioner er medtaget i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch. Disse vil således ikke blive includeret i Dansk-Norsk Myntpris-Årbok.

Man vil også notere sig at slesvig-holstenske mønter solgt på danske auktioner ikke er includeret i i Deutsches Münzpreis-Jahrbuch.

Til slut:

Tak til alle for Deres interesse - af den ene eller anden baggrund - omkring bogen, og Deres glædelige lyst til at diskutere bogen og dens nuværende og fremtidige form.

Redaktøren

 


Tilbage til MEM forsiden