Nedenstående har Dansk Mønt og div.  andre fået Forlagets tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktions-kataloger 1684-1998

Udgivet i 194 expl. af Morten Mortensen bistået af sponsorer, Oslo (december) 1999, (44) pp. på rødt papir, indbundet. Udsolgt.

Interesserede kunne i tide have bestilt bogen via Grelbers Forlagsekspedition, c/o Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, email: mem@image.dk

Klik for anmeldelser.

 

Forside, side 3 (foto skal indscannes), 4, 6-7, 8 , 9 (brev skal scannes), 14, 19, 30 (papir skal scannes), 37 (papir skal scannes), 43

 

Side 3:

FORORD

Denne "Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktions-kataloger 1684-1998" (1999) overflødiggør IKKE "Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger" (1980).

I "Fortegnelsen" (1980) bringes et stort antal personalhistoriske oplysninger om de forskellige møntsamlere – disse oplysninger gengives ikke i "Afkrydsningslisten" (1999). "Fortegnelsen" (1980) gav desuden mere detaillerede oplysninger om de enkelte auktionskataloger, end "Afkrydsningslisten" (1999) gør.

Noteapparatet samt de lærdomshistoriske oplysninger fra indledningen 1980 gengives heller ikke i 1999.

UDENLANDSKE AUKTIONER o.lign. med betydningsfuldt dansk/norsk indhold (et udvalg).

Den summariske liste (1999) over de udenlandske kataloger af særlig dansk/norsk interesse:

Dette er kun en udvalgt liste baseret på forfatterens fuldstændigt subjektive, personlige skøn over "vigtige" kataloger.

Efter forfatterens subjektive definition medtages blot udenlandske (herunder medregnes kun få svenske) kataloger med betydningsfulde større suiter eller sjældne enkeltstykker af dansk-norske mønter, medailler, pengesedler etc.

En Ponterio auktion med 100 moderne guldmønter eller andre almindeligheder udelades; en Schulman auktion med kun 1 mønt medtages derimod, hvis denne ene mønt er en meget sjælden mønt – f.eks. en 5-dukat, pagode eller platina. Er denne ene mønt derimod f.eks. en 2-specie 1669, en 2 Fr.d'or eller en gul 1 kr 1960 er dette i forfatterens subjektive definition ikke en sjælden og betydningsfuld mønt. Et sådant katalog udelades derfor.

Endvidere er udeladt de kataloger, som forfatteren ikke har haft kendskab til. Offentliggørelsen af dette ufuldstændige udvalg er et forsøg, som forf. håber vil resultere i mange henvendelser fra læserne ang. andre udenlandske kataloger, der burde inkluderes i listen – opfordring hermed givet.

MEM

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

side 4

UDGIVERKOMMENTARER

- Tak igen til de økonomiske velyndere -

 

De har nu i hånden en ajourført ny-udgivelse, der allerede er blevet ANTIKVARISK på selve udgivelsesdagen.

Sammen med de andre personer, der havde en interesse for ny-udgivelsen, har De med Deres seriøse økonomiske bidrag ydet grundlaget for udgivelsen. Der er kun blevet trykt eksemplarer i et oplag præcist nok til de, som har bekræftet deres interesse for publikationen ved at afgive forhåndsbestilling – mange har ovenikøbet bestilt 2, 3 eller flere expl.

De har hver især bidraget med individuelt variable beløb af en størrelse, som er bestemt ud fra den interesse De fandt for projektet. Andre personer har udtalt, at De skam også var interesseret i og støttede projektets udgivelse, men da seriøsiteten af interessen skulle udmåles i den bedste seriøsitetsmåler, der gives – nemlig antal kontante penge på bordet – sorterede de non-seriøse, ordflommere sig selv fra.

Disse må følgelig nu undvære, at tælles blandt den elitære skare, som læser prologen.

For De af bidragsyderne til ny-udgivelsen, der alligevel måtte sidde med en nagende frygt for at bidragene skulle have flydt så velvilligt, at der ligefrem kunne opstå en ubehagelig "profit" ved udgivelsen, er det vel passende at give nogle beroligende ord: de til hæftets udgivelse hørende omkostninger såsom satsudgifter, trykudgifter, arbejde, nødvendige litteraturindkøb, tid vedr. sponsorskriveri, papir, tryksværte, frimærker, ventetid i banken for indløsning af alle checksene osv. osv. overstiger ulykkeligvis de indkomne bidrag fra sponsorerne samt de andre købere, således at også for denne udgivelse er det endelige underskud blevet dækket af udgiveren.

Med håb om at denne oplysning kan give bedre stemning for somme ……

I 1979 indledte undertegnede sin forlagsvirksomhed med hæfte nr. 1 i "Køberne-serien . . . " ("Køberne på auktionen over Ole Devegge's Mönt- og Medaille-Samling II 2den April 1867" ; oplag 75 nummererede expl. + 29 u-nummererede gave-expl.) – en filantropisk hobby-virksomhed, hvor underskuddene hver gang betaltes af udgiveren.

Hæfte nr. 7 i denne serie var 1. udgaven af nærværende publikation udgivet i 1980; da med titlen "Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger" og trykt i et særdeles ringe oplag på blot 150 nummererede eksemplarer, hvortil kom 27 u-nummererede gaveeksemplarer.

Denne publikation blev først udsolgt i 1998 – dvs. efter lagerføring for samlerne i 18 år !

Dette tolker udgiveren som et udtryk for samlernes / boglæsernes / bogkøbernes interesse for, hvorvidt der skal udgives ny numismatisk litteratur.

Da udgiveren i dag – baseret på samlernes / boglæsernes / bogkøbernes udviste interesse / støtte / bogindkøb af 1. udgaven – på ingen måde ønsker at vise noget lignende "service-hensyn" overfor disse, blev ved udarbejdelsen af denne nye udgave "Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktions-kataloger 1684-1998" truffet principbeslutning om, at der denne gang INGEN LAGERFØRING vil finde sted. Baseret på de før trykningen indkomne forhåndsbestillinger nåede oplaget denne gang 194 nummererede eksemplarer (og ingen u-nummererede).

Udgiveren tillægger endvidere også et fromt ønske om at denne nye udgave vil udvise en stigende mer-pris på det antikvariske marked.

Skulle nogen finde på at fremføre jammer eller beklagelser over denne barske udgiverholdning, bliver repliceringen blot: samlerne / boglæserne / bogkøberne er selv årsag – udgivelse af num. publikationer er ikke gratis !

Forfatterens totale antal selvstændige udgivelser og artikler andrager 120 titler ved optælling 05.11.1999. Den fuldstændige bibliografi findes på internettet på adressen

http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm.

20 års udgiverjubilæet 1979-1999 markeres med dette hæfte nr. 13 i serien.

Samme år 1999 markerer forfatterens 25 års jubilæum som numismatisk skribent 1974-1999.

Endelig markeres datoen 5. november 1999: forfatterens 40 års fødselsdag.

Forfatteren ønsker hermed, at alle publikationens støtter må finde nytte ved brugen af afkrydsningslisten!

Morten Eske Mortensen, Østerbro, 5. november 1999

 

Side 8:

En varm tak til de købere, private og virksomheder, sponsorer samt Olov Hemmingssons Stiftelse för Historisk Forskning, der alle har bidraget til det økonomiske grundlag for denne publikation:

Kjell E. Zapffe Andersen, Drammen
Jan Andersson, Staffanstorp
Ole Andreasen, København
Ole B. Andrejcak, Hove
anonym, Aalborg
Steen Axil, Nykøbing Sj.
Alain Baron, Geneve
Ove Becher, Frederiksberg
Michael Beckers, Wien
Bella Bo Aps., Hove
Hanfried Bendig, Bremen
Kent Bengtsson, Munka Ljungby
Birger Bentsen, Næstved
John F. Bergman, Lakewood
Tom C. Bergroth, Åbo
Gunnar Blunk, Kastrup
Richard Bonnichsen, Hundested
Remy Bourne, Minneapolis
Brande Museum, Brande
Walter Braun, Kelkheim
Bernhard F. Brekke, San Nicolas
Buehøjgaard Møbler A/S, Hove
Per-Göran Carlsson, London
Roland Cronqvist, Lönsboda
Guttorm Egge, Oslo
Preben Eriksen, Herning
Fitzwilliam Museum, Cambridge
Michael Fornitz, København
Anders Frösell, Järfälla
Herbert Grün, Heidelberg
Hjalmar Haaskjold, København
Kurt Hallström, Malmö
Bo Bjørn Hansen, København
Jørgen Hansen, Idestrup
Bengt Hemmingsson, Stockholm
Kjell Holmberg, Uppsala
Jimmy Häggqvist, Åtvidaberg
Institut für Numismatik, Wien
Ketty Høgsted Jensen, Vodskov
Uno Barner Jensen, Brovst
John B. Jensen, København
Svend Erik Jeppesen, Skagen
Karl Aage Jepsen, Karup J.
Sam Kazmi, New York
George F. Kolbe, Crestline
Anonym KK
Kungliga Myntkabinettet, Stockholm
Kjetil Rune Kvist, Oslo
Fritz-Rudolf Künker, Osnabrück
Norman Lindtner, Kokkedal
Aimo Linkosalmi, Helsingfors
Louis d'Or, Monaco
Kaj Madsen, Jægerspris
Myntgalleriet, Stockholm
Münz Zentrum, Köln
Münzgalerie München, München
Nationalmuseets Myntkabinett, Helsinki
Anders Nordin, Stockholm
Ulf Nordlind, Stockholm
Manfred Olding, Osnabrück
Ulf Ottosson, Göteborg
Giovanni Paoletti, Trieste
Thor-Egil Paulsen, Fjerdingby
I. P. Pedersen, Randers
Willy H. Pedersen, København
Bent Petersen, Albertslund
PLEA, Frederiksberg
Jørgen & Poul Høegh Poulsen, Frederiksberg
Finn Mogens Rasmussen, København
Kjell William Riibe, Trondheim
Arne Riise, Drammen
Roskilde Mønthandel/v. Eivin Dahl Jensen
Harald Salvesen, Drøbak
Sonny Serrestam, Växiö
Kristian Skak-Nielsen, Virum
Stefan Sonntag, Stuttgart
Niels Ejgil Stampe, Odense
Hjejl Resen Steenstrup, Bagsværd
Claudia Sternberg, Zürich
Christian Stoess, Frankfurt
Gert Stumm, Düsseldorf
Johan Sættem, Molde
Gunnar Thesen, Oslo
Peter Thorstensen, Hejnsvig
Detlef Tietjen, Hamburg
Tore Trosdahl, Oslo
Universitetets Myntkabinett, Oslo
Vitenskapsmuseet, Trondheim
Wilfried Weiermüller, Köln
Leif Weisenfeld, Frederiksberg
Alexander Wild, Bern
Peter Österlund, Helsingborg
Åbo Landskapsmuseum, Åbo
Jan-Olav Aamlid, Thailand

Side 9:

 

Side 14:

auktioner af Skandinavisk relation (off. + private)

- masterliste -

FRA 1970 (til 1998)

Bruun Rasm. 68 IK 34 DANMARK: 205
Hornung 42 Andre 5    
Høiland 3        
Kunsthallen 12        
Nellemann 32        
E.B.Müller 9        
Oslo 42 Oslo billig 27 NORGE: 86
Riibe 16 Myntgalleriet 1    
Ahlström 58 St.Aukv. 47 SVERIGE: 234
    Hirsch 39    
    Antikören 22    
    SVEA 12    
    Mynthuset 7    
    Myntgalleriet 3    
    Tonkin 9    
    Wallin 17    
    Num.orden 13    
    Andre 7    
    Holmasto 67 FINLAND: 67
  -----   -----   -----
TOTAL: 592 = 282   + 310   = 592
DNF 1970-1998 425        
NNF 1970-1998 328        
SNF 1970-1998 56        
  -----        
  809        
           
FØR 1970          
dansk-norske 484 svenske ca. 500    
    div. udenlandske (1800-1998): ca. 500    
MF 1896-1916 110        
DNF 1916-1969 959        
  1069        

 

GRAND TOTAL: 2954 = 592+484+1069+809 samt div. udenlandske (ca. 500) + svenske før 1970 (ca. 500)

BRUUN nummerliste (1950-1998):

11-47-100-108-116-127-132-142-149-167-180-185-192-208-210-212-213-219-225-232-241-245-246-257-261-267-274-288-296-304-313-321-328-339-349-355-362-367-368-375-382-389-397-405-414-420-432-440-443-451-455-464-471-478-482-487-493-498-504-511-513-514(:Hede-I)-520-527-535-546-554-555-564(:Hede-II)-565-572A-572B-578-585-592-599-603(:Hede-III)-604-611-616-621-626-632-639-645-654

KUNSTHALLEN nummerliste (1989-1999): 376a-376b-382-386-396-407-419-434-444-460-467-475-506

NELLEMANN nummerliste (1985-1998):

556-560-567-570-574-578-582-586-590-593-605-612-626-634-644-650-660 -666-676-682-692-698-708-714-724-731-739

STOCKHOLMS AUKTIONSVERK datoliste (1981-1993):

03-10-81 / 18-02-82 / 06-05-82 / 07-10-82 / 25-11-82 / 03-02-83 / 28-04-83 / 06-10-83 / 24-11-83 / 23-02-84 / 26-04-84 / 17-05-84 / 04-10-84 / 06-12-84 / 21-02-85 / 25-04-85 / 23-05-85 / 26-09-85 / 21-11-85 / 23-01-86 / 25-04-86 / 21-05-86 / 24-10-86 / 20-11-86 / 10-02-87 / 09-04-87 / 04-09-87 / 21-11-87 / 09-12-87 / 09-03-88 / 30-04-88 / 12-09-88 (A) / 12-09-88 (B) / 26-11-88 / 27-02-89 / 22-04-89 / 02-10-89 / 25-11-89 / 05-03-90 / 01-10-90 / 24-11-90 / 22-03-91 / 30-09-91 / 24-04-92 / 26-10-92 / 15-04-93 / 22-10-93

 

 

 

Side 15:

 

 

Side 19:

 

Side 43:

Kgl. Mønt 665, 669
Kongelige Mønt- & Medaillesamling
76, 89, 144, 180, 191, 504
Koritz, A. 582
Koster, J. 502
Kragh, V.H. 209
Krakau mønthandler 5067
Kratzenstein, C.G. 53
Kraus, F.F. mønthandler 5185
v. Kreber, C.D. 149, 2039
Krohn, F.C. 192
Krohn, G. 2009
Kølle, O.P. 99
L-sky'sche & P'sche 5040
Lagerman, J.A. 5172
Landfried 5203
Lange, C. 5120, 5147
Larsen, U.F. 105, 106
Lassen, C.F. 293
Lassen, P. s
Lauritzen, O. 6
Lauritzen, U. 377
Lauritzen, V.N.C. 408
Laurwig 39
Laurvig k
de Laval, Gustaf 5216
Ledreborg 2041
Lee, G.L. 5261, 5263
Lehmann, E.A.E. 214
Lehn, A. 23
Lehnberg, G.C. 5098
Leipzig stadtbibliothek 5029
Lerche 700, 707, 714
Lichtenberg, B. 79
Liebeherr 5007
Lind, K.M. 234, 280, 292
Lindberg, J.C. 147
Linstow, C.A. 66
Linstrøm 38
Liodden, K. 581
Lockett, R.C. 5257
Lodberg, J. 28
Lorensen, G. 367
Lorents 55
Lorentzen 50
Lorentzen, R. 728
Ludwiszcze fund 5221
Lugge, C. 115
Lund, J.M.L. 430
Lundgaard, H. 513
Lundgren, P. 790, 792
Luxdorph, B.W. 73
Lyders, S. 377
Lünar grafen zu 5010
Lynge, H.H.J. 225, 233, 248, 249,
250, 251, 2066, 2068, 2070
Lütkens, F.J. 18
Lützau, H. 1
Læssøe, L.A. 184, 2060
v. Löhr 5045
v. Madai, D.S. 5018
Madsen, E. 783
Madsen, O. 527, 778
Mailliet, P. 5056
Malthe, J.L. 193
Mansfeld-Bûllner, H.V. 285, 310
Marck, H.V.M. 243, 253
Marcussen, K. 321, 380
v. Maretich de Riv-Alpon, E. 5035
Marienburg 5110
Mayer, T. 5036
Mayntzhusen, H. 191
McKenzie, A.P. 5235
Mecklenburg-Schwerin haus 5219
Mehlsen, E. 540
Meijer, J.F.G. 5079
Melbye, V.K.F.H. 189
Melchior, M. 377, 379
Mersdorf, G.D. 5019
Merzbacher mønthandlerfirma 5092,
5103
Metcalf, E.H. 5376
Meuron 130
Meuss mønthandler 5157, 5158
Meybusch, A. 14, 29
Meyer, O.J. 448
Meyer-Gedanensis, A. 5077, 5080
Michelsen 225
Milas, E.D. 5406
Miller zu Aicholtz 5125
Minus, G. 5043
Misson, A. 5054
Mohr, A.C. 154, 2043
Moltke, G. 107
Monrad, J.P. 148
Morosini, G.P. 5211
Mossin, A. 35
Mule, H. 2002
Muscat et Seufferheld 5016
Müller 48
Müller, P.E. 138, 2038
Müller-Alinenhof, H. 5234,
5237, 5239
Münter, F.C.C.H. 140,142,146,2034
Mynthuset mønthandler 5366
Münzen & Medaillen AG mønt-
handlerfirma 5242
Møller, J. 386
Møller, L. 376
Mørch, J.W. 2075
Nathanson, M. 224
Naumann, C. 5032
Neergaard, A.M. 85
Neu-Strelitz museum 5224
Neustätter mønthandler 5088, 5097
Newcomer, Waldo 5223
Neye, C. 441
Børge Nielsens Auktioner 592
Nielsen, L.C. 173, 183
Nielsen, N.P. 176
Nielsen, R. y
Nielsen & Søn, M. 379
Nissen hushovmester 218
Nissen, C. 2004
Nissen, H. 20
Nordang, Ø. 710
Nordjyllands Auktioner 671
Normann-Hansen, H. 365
Norweb, H.R. 5371
Nygaard, G.C. 409, 2092
Nygaard, P.P. 64
Nyström, H. 5258
v. Nægler, M.B. 226
v. Obelitz, B.G. 94
O'Byrne, J. 5281
Ockel, F. 5039
Odense Kathedralskole 2049
Odense Museum 198, 222
v. Oldenburg, F.A. 5175, 5177
Olesen, H.E. 705, 720
Olsen, J.M.D. 411
Oppermann 225
Ostermann, J.P.M. 188
Parsberg, H. 3
Parsons, H.A. 5291, 5294
Pauli, F. 5189
Pedersen, Borås mønthandler 5240
Pedersen, A.F.A.I. 476,491,541,561,
564, 585, 622, 635, 734, 762, 764
Pelzer zu Grevesmühlen, A. 5122
Petersen vinhandler 37
Petersen, A. 174
Petersen, L. 160
Petersen, L.C. 299, 307
Philipsen, G. 273, 284, 295, 2081
Pingel, J.C. 102
Pogge, C.F. 5102
Politiken 379
Pontoppidan, E. 34
Post- og Telegrafvæsenet 502
Pouplier, G. 607
Prehn, P. 97
Prip, O. 420
Proschowsky, P.M. 485, 709
Provinsbanken 617, 2021
Prætorius, L. 67, 2026
Rademin, H. 5006
Ragoczy, W.J.F.L.V. 438, 445
Rainer 5099, 5101
Rasmussen, J. 521
Rasmussen, P.H. 216
Rasmussen, R.C. 267
Rathje, E. 376, 377, 380
Rauch, F.M.A.F.E. 274
Raymond, W. 5275
Reedtz-Thott, A.G.T. 477
Reff, H. 617, 621, 626, 630, 636, 697
v. Reichel, J. 5025
Reichenbach, T.A. 5076
Reimmann, J.F.C. 5066, 5068
Renesse-Breidbach, C.W. de 5024
Reutze, T. 166
Rheinische Sammlung 5194

 


Tilbage til MEM forsiden