Nedenstående har Dansk Mønt og div. andre fået Forlagets tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

 

docuumentation. 1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR. eller: eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen  sViinske hIstorier.

 

 

Udgivet af Grelbers Forlag, Kiöbenhaun (fredag 1. Nov. 1996), 104 pp. med sjove illustrationer, 4º. 

 

Interesserede kan bestille bogen hos Grelbers Forlagsekspedition, Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, email: mem@image.dk

 

Klik for citater / anmeldelser / klager / (Til Erling: klik her)

 

Forside (incl. foto), fotografscoop (incl. foto), side 2 (indhold),

side 4-6 (incl. foto; mgl. 2 fotos som skal scannes), 8-9 (scannes), 93 (scannes), 98 (scannes), 100-103, 104 (incl. vignet), "Fantasien løb" (incl. 2 fotos; inc. vignet), "duplik" (incl. 3 fotos),

"store udtalelser fra berømte mænd", "sjældne mønter / rekordpris" (incl. foto)

 


 

Fotograf-scoop:

journalist amok - igen

Fredag d. 1. november 1996 ca. kl. 16.00 på den årlige messe Mønter i Forum i København har Ærlige Ærling fået lånt sig et eksemplar af hans eget mindeskrift. En snarrådig fotograf med sans for scoop-situationer lister sig ind på den dybt optagne Ærlige Ærling og tager et portrætfoto på klods hold. Derefter knipses endnu et foto, inden Ærlige Ærling bliver klar over situationens alvor og indser, at avismanden selv er kommet i søgelyset.

Med farve i kinderne snerrer Ærlige Ærling højrøstet, mens den hængende cigaret hvæser -

Ærlige Ærling: " Det der er du godt klar over er krænkelse af privatlivets fred ! "

 

Fotografen: " Nåeh ? "

 

Ærlige Ærling: " Du er godt klar over, det ikke må offentliggøres ! "

 

Fotografen: " Nå, det ved jeg ikke noget om .... "

 

Ærlige Ærling: " Hvad skal du bruge det til ? "

 

Fotografen: " Nå ja, det skal jeg bare have til at kigge på en gang i mellem "

 

Ærlige Ærling: " (... grynt ...) "


Her ses indfanget af fotografen det selvsamme øjeblik, hvor Ærlige Ærling for første gang læser i sit eget helt personlige mindeskrift. Foto: Sandra Hoffmann [ Klik her for forstørrelse ]. 

 

[Scenariet overværet af bl.andre en fhv. auktionsholder samt en nuværende auktionsholder]

Dette er, hvad avisfolk gang på gang udsætter deres ofre for, når avisfolkene uønsket fotograferer ´generte´, uforberedte personer og mod ofrenes vilje offentliggør fotografierne ...... forskellen er kun, at lige med ét smager avisens "ydmyge" udsendte avisernes egen most.

Det er ganske interessant at konstatere, at journalister tilsyneladende ikke bryder sig om egen kost !!

Ærlige Ærling har været fastansat på en avis kaldet Jyllands-Posten siden 1977 og burde vide, at hans udsagn ikke passer. På offentlige steder er det fuldt tilladt at tage personbilleder og offentliggøre disse. Alligevel taler Ærlige Ærling direkte mod sin egen bedre vidende ...... endnu engang !

Præcis ligesom vi tidligere mere end et par gange har kunnet påvise eksempler på Ærlige Ærlings overordentlig store villighed til at tale direkte mod sin egen bedre vidende. Det kan derfor undre, hvorvidt denne karakter-brist kan være forenelig med et professionelt virke som (påstået) redelig og objektiv journalist ?

Kilder oplyser, at senere samme aften og nu lidt mere skjult sad Ærlige Ærling på restaurationen Rio Bravo og læste interesseret videre i sit eget helt personlige mindeskrift, alt imens han rasede ud overfor de få tilstedeværende. I Forum havde han råbt og teet sig overfor et noget større publikum.

 

Med tilladelse fra fotografen offentliggøres portræt-fotoet af Ærlige Ærlings bistre læsning. Ophavsrettighederne til fotoserien blev senere på dagen solgt til Grelbers Forlag.

Grelbers Forlag stiller fotoet kvit og frit til rådighed for alle og enhvers benyttelse til et hvilket som helst formål.

BILAG TIL: 1701-Mönten på nye Æventyr. Eller: Eet beskjedent Biedrag til Ærliege Ærling Wester Iacobsöns Minde, med samt eet forskræckeliegt Instructions-Stuudium i anvendt u-ærlieg Blad-Reporter Methodiic. Endvidere eet Anhang til Trycksagen Sviinske historier, Kiöbenhaun (1996). Info / Citater / Anm / demo / foto


Side 2

 

"Hvorom man tier, deri samtykker man"

 

INDHOLD

forside titel

Inderside: Politiken-annoncen fra forhånds-reklamen

fotografscoop

1 titel-blad

2 kolofon med indholdsfortegnelse

3 PROLOG med konklusion til de utålmodige. Jyllands-Pesten afsløres.

4-5 person-præsentation: Carsten Juste, Knud Refsing Andersen, Erling Vester Jacobsen (med fotos)

6 animositet-brevet

7 FORSIDE: Dokumentationen

8-9 Artikel af MEM om 1701-mønten i auktionskataloget til I.K.Mønt- og Frimærkeauktion nr 28, oktober 1995.

10 Ærlige Ærling brillerer med den såbenævnte "kritiske journalistik"-methodiic, når den er ´bedst´

14 Ærlige Ærling undertrykker MEMs kortfattede, indledende svar, der fortæller, sagen forholder sig anderledes,end JP fortalte. Ærlige Ærling konsulterer heller ikke MEM inden sin 2. ukorrekte avisartikel.

15 auktionshuset tilbagekalder sine u-overvejede og af JP provokerede, ubeføjede sigtelser. Ærlige Ærling undertrykker dette.

21-23 Ærlige Ærlings "journalistik"-methodiic afsløres. På messen Mønter i Forum i København bliver Ærlige Ærling derefter i vidners nærvær ophidset over sin afsløring. Ærlige Ærling undertrykker at bekendtgøre sine læsere med de oplysninger, MEM meddeler i sit udførlige forsvar, der fortæller, at sagen forholder sig anderledes, end Ærlige Ærling har fortalt.

24-35 Jyllands-Posten anmodes høfligt om at trykke genmæle. Jyllands-Posten undertrykker genmæle.

36-39 Pressenævnet inddrages

41-43 chefredaktør Carsten Juste plumper gevaldigt i

48 Carsten Juste tier og samtykker i ang. det af ham selv fremhævede hovedpunkt at have talt direkte mod avisens egen bedre vidende overfor Pressenævnet og undslår sig samtidigt for at fremlægge udbedt dokumentation

49-55 Pressenævnets 1. kendelse: de presse-etiske regler tillader den methodiic Jyllands-Posten benytter

56 Berlingske Tidende/Arne Holstrup praktiserer censur og afviser at overholde ytringsfriheden

57 Politiken trykker istedet den betalte annonce "Bekendtgørelse" kundgørende Pressenævnets kendelse

58-60 Pressenævnet plumper i

61-64 Pressenævnets 2. kendelse: det noteres nu, at Jyllands-Posten har talt direkte mod sin egen bedre vidende både overfor avisens læsere og overfor Pressenævnet. Det noteres også, at Jyllands-Posten bevidst har fortiet de oplysninger, som modbeviste det af Juste selv fremhævede hovedpunkt i avisartiklerne.

Pressenævnets 2. kendelse noterer fortsat, at de presse-etiske regler tillader disse metoder.

66 Jyllands-Posten anmodes om at aftrykke Pressenævnets 2. kendelse. Jyllands-Posten undertrykker dette.

MEM er endnu på intet tidspunkt blevet konsulteret eller kommet til orde.

70 afsagt dom om bagvaskelse

71 afsagt dom om ubeføjede sigtelser

72-73 STÆVNINGEN: nok tillader de Presseetiske regler åbenbart, at medier taler direkte mod deres egen bedre vidende;

imidlertid gøres det gældende, at dette i Straffeloven hører under begrebet bagvaskelse, hvilket i disse regler er strafbart.

74 Pinlig afsløring; af chefredaktør og lederskribent Carsten Juste (med foto)

75 FORSIDE: Eet Anhang til Trycksagen Sviinske Historier. (brev 1975 fra Galster + Hede: krav på 1701-mønten)

76-77 Møntsamlernyt 1975: en svinestreg af journalist Niels Børge Rønne

78-79 Berigtigelse 1975

80 NNUM 1982: bestyrelsen for Bruuns Samling plumper i

81-82 Gribbebos Julehæfte 1982: bestyrelsen for Bruuns Samling afsløres; kravet på 1701-mønten var et falsum.

+ GJ 1984 vedr. postkort sommer 1983: forespørgsel om ikke-eksisterende krav på 1701-mønten

83-85 dr.phil. NLs jule-foredrag 1983: om Galsters/Hedes medskyldighed i et tyveri fra Bruuns Samling

86 dr.phil. NL var i virkeligheden et pseudonym

87 Sømod 1984: forespørgsel om ikke-eksisterende krav på 1701-mønten

88-89 10 års skriverier: Svinske historier 1989

90 Morgenposten Fyens Stiftstidende 1989: på grænsen af det tilladelige

91 Jyllands-Posten 1989: artige historier [bilag 23]. Ærlige Ærling taler senere direkte mod sin egen bedre vidende herfra

92 ANF 1990: resten af den svinske historie

93-98 breve 1994-1996: 4 forespørgseler om ikke-eksisterende krav på 1701-mønten

99 En lille mand: Juulemanden + Den offentlige Mening (med foto)

100-101 Pressenævnet: analyse og afsløring

102-103 Jyllands-Postens reklame-floskler om sin ansvarsfulde, troværdige og etiske journalistik citeret efter JPs lederskribenter

104 EPILOG: analyse - hvorfor gjorde Ærlige Ærling det ?

Inderside bagsiden (med Grelber-hovede) fra forhåndsreklamen

Bagside slutbrevet 05.09.1996 til Pressenævnet (med foto)

"Fantasien løb"  

"duplik"

"store udtalelser fra berømte mænd"

"sjældne mønter / rekordpris"

 

Skulle der et eller andet enkelt sted i dette Eventyrskrift ved et uheld være fremsat en enlig injurie eller to - selvfølgelig helt utilsigtet - er den i retslig henseende ansvarlige herfor

 

Deres ærbødige

Ansvarshavende chefredaktør: Morten Eske Mortensen

ISBN 87-87849-23-2 DC 90.88 Numismatik Pris: kr. 100,oo


Side 3

PROLOG

 

Dette Eventyrskrift er efterfølgende tilføjet vejledende kommentarer efter den methodiic, som benævnes med positiv-ordet "kritisk journalistik" [se herom i kapitlet side 100-101: Pressenævnet].

 

Af hensyn til de utålmodige er konklusionen placeret her. De omhyggelige kan derefter hygge sig med den møjsommelige gennemlæsning af det efterfølgende dokumentations-materiale.

 

Chefredaktør Carsten Juste betegner d. 29.01.1996 overfor Pressenævnet, at sagens kernepunkt er, at

"I artiklen .... den 7. oktober 1995 oplyses det, at den i sagen omhandlede 1701-mønt .... , betegnes som et stykke hittegods, som besidderen [:=MEM] har pligt til øjeblikkeligt at aflevere til .... Det nationalhistoriske Museum ...."

og videre

"[Galsters] .... krav om aflevering af mønten til museets samling, hvilket blev underbygget med en henvisning til straffelovens § 277 om ulovlig omgang med hittegods og med en politianmeldelse."

samt videre

"Det er således korrekt, når det oplyses, at rekvirenten ikke på tilstrækkelig vis har dokumenteret sin ret til at kunne sælge mønten." og "Dermed bortfalder grundlaget for klagerens indvendinger mod artiklen af 7. oktober 1995." og "Da artiklens oplysninger er korrekte, kan det ikke kritiseres, at avisen ikke i særlig grad har efterprøvet oplysningerne. Der har heller ikke været anledning til at bringe en berigtigelse af oplysningerne."

Eventyrheftets redaktør føjer da gerne Juste, og gør hermed det af JP/Ærlige Ærling+Juste opdigtede, ikke-eksisterende museumskrav til heftets hovedtema.

 

Redaktøren går ovenikøbet så vidt i sin føjelighed overfor Justes påstand, at det ikke-eksisterende museumskrav gøres til emnet i STÆVNINGEN mod JP ved Københavns Byret.

 

Særdeles uheldigt for Juste påviste Klageren derefter straks overfor Pressenævnet ved [Bilag 23 - JP af 04.11.1989], at Carsten Juste talte direkte mod avisens egen bedre vidende.

 

Den 4. nov. 1989 skrev Ærlige Ærling nemlig en fler-spaltet artikel i selvsamme Jyllands-Posten, der redegjorde for, hvorledes det var blevet påvist, at det i 1975 af Galster fremsatte ´hittegods´-krav på 1701-mønten var et falsum, idet Galster selv havde fjernet mønten i 1928 !!! Galsters indgivne politianmeldelse var dermed automatisk blevet til FALSK POLITIANMELDELSE.

 

I 1995 dummer den sensations-hungrende Ærlige Ærling sig efterfølgende, så det vasker sig, idet han - direkte mod avisens egen bedre vidende - i to ´scoop´-artikler fremsætter ubeføjet sigtelse om, at MEM gør sig skyldig i overtrædelse af "... dansk ret ..." ved ukorrekt omgang med "... et stykke hittegods ...", idet der er risiko for at "... politiet konfiskerer stykket ... " med mindre "besidderen [:=MEM] øjeblikkeligt ... aflevere[r] [mønten] til .... Det nationalhistoriske Museum ... ".

 

Som en skærpende omstændighed fortier Ærlige Ærling ovenikøbet den af Morten Eske Mortensen offentligt trykte oplysning om at "Ved kontakt til L. E. Bruuns Samling i august 1994 blev sikret, at samlingen ikke føler at have noget udestående krav på mønten."

 

Tilbage står nu blot det retslige efterspil og erstatnings-spørgsmålet.


Side 4

Erling Vester Jacobsen

(f. 12. aug. 1950). Fastansat på JP 1977

bærer kælenavnet ´Ærlige Ærling´ med rette

Landbrugs- & transport-journalist + mønter

Adr.: Fløjstrupvej 23

Tlf.-nr.: haves også, men der er alligevel grænser

 

 


 

Prent Dem disse ansigtstræk: således ser en person ud, som af Pressenævnets kendelse nr 65/1996 er noteret for at være villig til at tale direkte mod sin egen bedre vidende. Ligeledes er denne person i samme kendelse nr 65/1996 noteret for at være villig til at fortie oplysninger, som modbeviser de anklager, han selv fremsætter mod sagesløse anden-personer. Han var endvidere villig til i forsøg på at redde sit eget skind at fortie oplysninger for sin egen chefredaktør Carsten Juste, hvorved denne (uagtsomt ?) talte direkte mod avisens egen bedre vidende overfor Pressenævnet.

Tag Dem i agt såfremt De møder personer af lignende træk !

 

Har en fantasi, der rækker længere og større end til landbrugs-journalisthvervet; kunne blive en habil eventyr-digter, når fakta ikke haves for hånden. Har bevist ikke at have tilstrækkelig sagkyndighed og indsigt til at udtale sig pålideligt i research-fordrende opgaver. Yderst repræsentativ udøver af den uredelige methodiic "kritisk journalistik". Er for doven og sjusket, idet han ikke konsulterer det nødvendige kildemateriale - denne karakterbrist er jo selvfølgelig en katastrofe, hvis man har ambition om at begive sig ud i anklagende artikler ! Undertrykker oplysninger, der viser sagen forholder sig anderledes end digtet af ham selv.

 

Er ophavsmanden til det i dette Eventyrskrift gennemgåede, afskrækkende eksempel på dårlig journalistisk methodiic & håndværk dissekeret til offentlighedens undervisning og information.

Det vises inde i dokumentationen, at ang. mønt-priser mangler Ærlige Ærling en vis rutine til at kunne udtale sig tilforladeligt og elementær erhvervs-journalistisk erfaring er også en mangelvare - med mindre da selvfølgelig, at det ikke var af professionel viden-mangel Ærlige Ærling gjorde sine fejl-vurderinger, men at også disse udtalelser, ligeledes var udtalelser fremsat mod hans egen bedre vidende.

Den overvejelse skal man jo altid have i tankerne, når talen er om Ærlige Ærling.

 

Som transport-journalist er han uden tvivl kapabel, idet han ellers indimellem viser en almindelig god begavelse.

 

Andre bemærkelsesværdige karaktertræk: sindet kommer let i kog og pennen løber let varm.

 

 

 

Knud Refsing Andersen

(f. 1948). Ansat på JP 1982

første del af kælenavnet ´KnUlrik´

Ledende redaktionschef

 

Har personligt, telefonisk udtalt dec. 1995 - udover at han selvfølgelig ikke vil anbefale nogen at anlægge sag mod avisen - at såfremt avisen har lavet en fejl, forsøger avisen ikke at skjule den, men er indstillet på at korrigere den.

Og det venter vi så stadig på, at avisen vil vise vilie og mod til at efterleve. Senest hvor Refsing d. 06.09.1996 er blevet bedt om at aftrykke Pressenævnets 2. kendelse, der noterer, at avisen har talt direkte mod sin egen bedre vidende både overfor Pressenævnet og overfor avisens læsere samt ydermere fortiet oplysninger, der modbeviser avisens fremsatte ubeføjede hovedanklage.

 

Men tilsyneladende besidder Refsing alligevel ikke - når det kommer til stykket - den fairness, som avisens lederskribent d. 23.02.1996 offentligt roser avisen for.

 

 

Carsten Juste

(f. o. 1950). Ansat på JP 1982

Chefredaktør

 

Gjorde sig den antagelse - ligesom Ærlige Ærling - at han ikke behøver at konsultere kildematerialet, og oversprang efterkontrollen, hvilket giver anmærkning som u-professionel.

Talte overfor Pressenævnet direkte mod avisens egen bedre vidende i et ubehjælpsomt redningsforsøg for sin journalist, hvilket giver anmærkning som uredelig, i tilfældet det var bevidst gjort, og ellers giver anmærkning som u-professionel, hvis Juste lod sin journalist vildlede sig ved journalistens fortielser.

 

Som speciel service for Juste aftrykkes fra Grelbers Uhyggeligt Velassorterede Numismatiske Arkiv alt det relevante kildemateriale længere henne i Eventyr-heftet; den research Juste burde have foretaget inden, han forfattede sit amatøragtige venstrehånds-svar til Pressenævnet, vil så efterfølgende falde ham lettere - godt nok for sent til at redde det tabte ansigt, men pyt ! 


........................................................

 

 

Herværende redaktør har som følge af denne sag vundet hævd til offentligt

både nu og i al fremtid at pege fingre og benytte de ovenfor lidet flatterende

personbeskrivelser.

Er det mon muligt at foranledige de 3 personer til et sagsanlæg for at modbevise dette, eller vil de æde hele salven i sig med knyttede hænder ?

Deres ærede redaktør har dog gjort sit - efter ringe evner - bedste udi provokationens noble kunst.

 

Eller måske håber de 3 ovenfor præsenterede gentlemen of the press, at fortsat stædig og tålmodig passivitet fra deres side vil få den for Jyllands-Posten ubehagelige sag til at gå i sig selv og befri d´herrer for at korrigere deres fejl.

 

Desværre kan redaktøren af dette Eventyrskrift da gerne skuffe sådanne forhåbninger.

 

Hermed opfordres de nysgerrige læsere så til den fortsatte fornøjelige læsning af resten af Eventyrskriftet.

 

Grelber

 


Side 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta: Vi har konstateret, at Erling Vester Jacobsen har erklæret sin animositet overfor MEM.

Spørgsmål: Vil Ærlige Ærling lade denne animositetindflydelse på sit journalistiske arbejde og den i hans stilling krævede objektive sagsfremstilling ?

Vil Ærlige Ærling benytte sin professionelle journalist-stilling til at forfølge sin private animositet ?

Svar: Se nu videre fremme i Eventyrskriftet.

 

Lad eventyret tage sin begyndelse . . . . . .

 


Side 100

Pressenævnet

"Anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom" [Medieansvarslovens § 36, stykke 1].

 

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn oprettet ved lov i 1992. Pressenævnet har hjemmel til at kunne diktere et massemedie at trykke en klagers genmæle overfor massemediet uden omkostninger for klageren. Dvs. massemediet pålægges at bære udgifterne ved klagerens genmæle.

 

I tilfælde hvor Pressenævnet afslår at pålægge massemediet at trykke klagerens genmæle (gratis), ville sagen for de allerfleste mennesker så stå således, at en avis ganske risikofrit kan fremføre ukorrekte anklager og samtidigt undertrykke disse menneskers forsvar ved at nægte at trykke et (gratis) genmæle. De allerfleste mennesker ville derefter ikke have nogen/yderligere muligheder for at forsvare/rense sig mod, hvad aviserne finder for godt at skrive.

 

Undtagelsen findes, hvis man f.ex. er Den Danske Bank, der har råd, og derfor i foråret 1996 betalte sådan ca. ½ million kroner for dobbelt-helside-annoncer bl.a. i JP, hvor banken offentliggjorde sit genmæle "Svar på tiltale" mod JPs - efter bankens opfattelse - ukorrekte og uretfærdige angreb.

 

Er klageren blandt de få heldige, der ejer et forlag, har klageren dog en nemmere vej til at få sit genmæle bragt til offentlighedens kundskab end de allerfleste andre.

 

Derfor kan genmælet i nærværende Eventyrskrift nu læses af den nysgerrige offentlighed.

 

Det bør erindres, at Pressenævnet ikke skal bedømme sagernes fakta, men blot det presseetisk korrekte i den fremgangsmåde og præsentation, pågældende medie har betjent sig af.

 

Pressenævnet kan ikke idømme straf. Pressenævnet kan ikke pådømme erstatning. Pressenævnet skal ikke indkræve retslig dokumentation. Disse ting skal foretages ved domstolene.

 

Ved behandlingen af en klagesag medvirker 4 Pressenævnsmedlemmer:

1 jurist, 1 journalist, 1 redaktør og 1 repræsentant for offentligheden.

 

 

Prof., dr.jur. Ole Hasselbalch giver i en selvstændig publikation "Pressenævnet" (udgivet nov. 1994, DDF, boks 411, 8100 Århus C, ISBN 87-90183-00-2) sin vurdering af Pressenævnets hidtidige virke, hvorfra nedenfor citeres. Fremhævelser og kursiveringer skyldes Eventyrheftets redaktør.

 

"Mediemiljøet

Siden midten af 70´erne har en over for læserne, seerne og lytterne holdningsbearbejdende journalistik vundet frem i nyhedsformidlingen på bekostning af den mere traditionelle, der er neutralt rapporterende. Baggrunden er en udvikling på Journalisthøjskolen, hvor de gamle journalistiske dyder for en snes år siden kom under tryk fra ungdomsoprørets marxistisk orienterede tankeverden. Den nye journalistiske form, der blev resultatet, døbtes med positivordet "kritisk journalistik". Den er sammen med de færdige journalister, der har gennemgået journalistuddannelsen, gradvis sivet ind i medierne, hvor den nu mange steder dominerer det redaktionelle arbejde.

 

Den "kritiske" journalistik

Karakteristisk for denne "kritiske" journalistik er, at den ikke har objektiviteten som ideal for reportage og referat. I stedet søger den at være holdnings- samt handlingsvisende i samfundsforandringens tjeneste. Journalisten er ifølge den nye opfattelse af journalistikkens opgave en på én gang udredende, anklagende og dømmende myndighed, der ikke som den traditionelle journalist skal overlade det til offentligheden (vælgerne) selv at træffe beslutning på grundlag af journalistens så vidt muligt neutrale beskrivelse af, hvad der foregår i verden. I stedet tager journalisten stilling på læsernes, lytternes og seernes vegne og former sin beskrivelse, så at de ledes derhen, hvor journalisten ønsker.

[Note 1: Det bør nok i sammenhængen noteres, at der ved meningsmålinger på Journalisthøjskolen gennem en snes år - senest i 1990 - er konstateret tilslutning til partierne til venstre for Socialdemokratiet hos 2/3 af journalisteleverne]

 

 


Side 101

Konsekvensen er, at offentligheden i dag i store dele af pressen ikke får den vare, de fleste venter sig, nemlig et - i al fald tilstræbt - neutralt refereret billede af, hvad der foregår, som giver mulighed for selvstændig stillingtagen. I stedet præsenteres nyheder, der er udvalgt og beskrevet på en sådan måde, at fremstillingen så at sige bærer konklusionen i sig selv.

...........

...........

Information og manipulation

Den brede offentlighed har intet kendskab til ændringen af journalistikkens idealer, og evt. kritik af mediernes nye fremstillingsform affærdiges som regel som forsøg på censur.

...........

...........

En af Pressenævnets vigtigste opgaver er følgelig at fastholde journalisten på pligten til at beskrive facts, selv om de i første omgang virker usandsynlige, og til loyalt at referere andres meninger, selv om han ikke personligt bryder sig om dem.

...........

...........

Konklusioner

Det fremgår af eksemplerne i det foregående, at det virkelige problem i dag ikke er at sikre pressefriheden. Den er der næppe mange, der ønsker at undvære - ej heller dette skrifts forfatter. Det virkelige problem er derimod at sikre, at pressen ikke misbruger sin frihed til at holde oplysninger ude, der afkræfter rigtigheden af det, der er bragt. Problemet er med andre ord ikke den åbenlyse men derimod den skjulte censur - den der udøves af redaktionerne selv bag nedrullede gardiner.

Pressenævnet har for sit vedkommende gang på gang valgt at lade redaktionerne gøre hvad de vil. I dag kan et medie derfor uden større bekymring for, hvad Pressenævnet evt. vil sige til det, misinformere bevidst og derefter bortcensurere alt, hvad der viser, at det forholder sig anderledes end fortalt. Kommer sagen for Pressenævnet, kan mediet endvidere uden risiko misinformere Nævnet.

[MEM anm.: Pressenævnet kritiserede f.ex. ikke at Carsten Juste + Erling Vester Jacobsen overfor Pressenævnet bevidst og bevist [bilag 23] talte direkte mod deres egen bedre vidende.]

For i modstrid med grundlæggende retsplejeprincipper sikrer Nævnets praksis for sagsbehandlingen ikke klageren nogen adgang til at modsige det indklagede medies version af begivenhederne.

[MEM anm.: i sin første kendelse nr 10/1996 undlod Pressenævnet helt at medtage MEMs protest af 05.02.1996 mod at Carsten Juste + Erling Vester Jacobsen d. 29.01.1996 nu også overfor Pressenævnet talte direkte mod deres egen bedre vidende. Først ved en helt ny sag nr 65/1996 måtte Pressenævnet nølende tvinges til at notere dette. I sin første kendelse nr 10/1996 medtog Pressenævnet overhovedet intet fra MEMs indsigelser mod Carsten Justes ukorrekte fremlæggelser af 29.01.1996]

Dette bidrager ikke blot til at skabe usikkerhed om den offentlige debats grundlag men også til at skabe retsløshed for de mennesker, der evt. bliver ofre for "historierne". Undertiden har denne retsløshed antaget ekstreme former - som når Pressenævnet f.eks. end ikke kritiserer fremgangsmåder, der kolliderer med straffeloven.

[MEM anm.: Pressenævnet kritiserede f.ex. ikke at Carsten Juste + Erling Vester Jacobsen udøvede bevidst og bevist [bilag 23] , som det er gjort gældende: bagvaskelse; her var en kollidering med straffelovens § 268.]

...........

...........

Pressenævnet har kort sagt misforstået den mest centrale del af sin opgave, nemlig den der ligger i at opstille forbilleder for, hvordan nyhedsformidling bør foregå med henblik på at sikre sandhedsværdien i det bragte. I stedet for at virke ansporende på denne måde ser Nævnet det tilsyneladende tværtimod som sin opgave at undskylde mediernes tilsidesættelse af elementære sandheds- og anstændighedsprincipper og at begrænse de krænkedes mulighed for at tage til genmæle.

...........

...........

Når Pressenævnet afstår fra at udnytte sine muligheder og tværtimod ser gennem fingrene med bevidst desinformation og skjult censur - ja nærmest dækker over sådant - kunne det med nogen ret hævdes, at nævnsinstitutionen skader mere, end den gavner. Offentligheden vil jo nemlig naturligt gå ud fra, at når der er et Pressenævn, vil den slags ikke kunne passére upåtalt, som Nævnet rent faktisk accepterer uden at blinke. Offentligheden vil altså også i kraft af nævnsordningen tillægge medierne større troværdighed, end der er belæg for i henhold til den måde, på hvilket Pressenævnet forvalter sit pund.

Set i dette perspektiv bør Nævnet derfor enten nedlægges eller gennemgribende rekonstrueres. "


Side 102

Det er bedre at dømme journalister og aviser på deres handlinger ....

 

 

1) "Avisen [nævner] ikke med eet ord, at avisens [eneste benyttede] kilde [´Stefans´ hukommelse] af avisen citeres for - og gribes i - at have oplyst en ukorrekt salgspris ..." (MEM 15.01.1996)

 

2) "... dette i relief til at JP uanfægtet sætter sin lid til en 20 år gammel købspris ... citeret efter samme kilde [´Stefans´ hukommelse] - uden at kunne fremlægge samtidig, skriftlig dokumentation ! " (MEM 15.01.1996)

 

3) "Avisen [har] ikke konsulteret de skriftlige kilder nævnt i auktionskataloget." (MEM 15.01.1996)

 

4) " Møntens 2. ejer i 1974 ´NL´ er heller ikke blevet konsulteret af journalisten." (MEM 13.12.1995)

 

5) " .... journalisten har ejheller forelagt teksten til møntens 3. ejer i 1974, Herr J. Sømod." (MEM 13.12.1995)

 

6) "Avisen [har] ikke konsulteret auktionshuset." (MEM 15.01.1996)

 

7) "Avisen [har] ikke konsulteret auktionsartiklens forfatter [som blev angrebet]." (MEM 15.01.1996)

 

 

8) "Avisen [har] ikke konsulteret .... rekvirenten [som blev angrebet]." (MEM 15.01.1996)

 

 

9) "MEM er endnu på intet tidspunkt blevet konsulteret eller kommet til orde." ("1701-mönten på nye Æventyr", side 2)

 

10) "Ærlige Ærling undertrykker MEMs kortfattede, indledende svar, der fortæller, sagen forholder sig anderledes end fortalt." ("1701-mönten på nye Æventyr", side 2)

 

11) "Auktionshuset tilbagekalder sine u-overvejde og af JP provokerede, ubeføjede sigtelser. Ærlige Ærling undertrykker dette." ("1701-mönten på nye Æventyr", side 2)

 

12) "Ærlige Ærling undertrykker at bekendtgøre sine læsere med de oplysninger, MEM meddeler i sit udførlige forsvar, der fortæller, at sagen forholder sig anderledes end ... fortalt." ("1701-mönten på nye Æventyr", side 2)

 

13) "Jyllands-Posten anmodes høfligt om at trykke genmæle. Jyllands-Posten undertrykker genmæle." ("1701-mönten på nye Æventyr", side 2)

 

14) "Avisens journalistiske ´indsats´ har frembragt en påstand indtil nu uden tilhørende samtidig skriftlig dokumentation; dette giver som bekendt ingen ´sandhed´; men kun ... en påstand." (MEM 13.12.1995)

 

15) "Avisen [har] ikke - trods anmodninger herom - fremskaffet/fremlagt samtidig, skriftlig retsbærende bevisførelse for avisens historie-version." (MEM 15.01.1996)

 

16) "Kan intet fyldestgørende samtidigt skriftligt bevis fremlægges [af avisen]... , er man nødvendigvis tvunget til at tilbagekalde anklager på ... baggrund [af en påstand] som grundløse." (MEM 13.12.1995)

 

17)"Skade at Herr Carsten Juste - ligesom EVJ - heller ikke har gjort sig bekendt med de i auktionskatalogartiklen tydeligt anførte trykte kilder ... " (MEM 05.02.1996)

 

18) "Herr Juste burde da selvfølgelig også have læst i sin egen avis fra den 4. november 1989, hvor Morgenavisen Jyllands-Posten .... skriver ... " (MEM 05.02.1996)

 

19) "Carsten Juste gjorde sig den antagelse - ligesom Ærlige Ærling - at han ikke behøver at konsultere kildematerialet, og oversprang efterkontrollen, hvilket giver anmærkning som u-professionel." ("1701-mönten på nye Æventyr", side 5)

 

20) "Jeg vil specielt overfor Pressenævnet helt tydeliggøre, at Journalist Erling Vester Jacobsen og Herr Juste idag taler direkte imod deres egen bedre vidende, jvf. hvad avisen af 4. november 1989 selv skrev vedr. samme emne ! " (MEM 05.02.1996)

 

21) "Carsten Juste tier og samtykker i ... at have talt direkte mod avisens egen bedre vidende overfor Pressenævnet og undslår sig samtidigt for at fremlægge udbedt dokumentation." ("1701-mönten på nye Æventyr", side 2)

 

22) "Pressenævnets 2. kendelse: det noteres nu, at Jyllands-Posten har talt direkte mod sin egen bedre vidende både overfor avisens læsere og overfor Pressenævnet. Det noteres også, at Jyllands-Posten bevidst har fortiet de oplysninger, som modbeviste det af Juste selv fremhævede hovedpunkt i avisartiklerne." ("1701-mönten på nye Æventyr", side 2)

 

23) "Jyllands-Posten anmodes om at aftrykke Pressenævnets 2. kendelse. Jyllands-Posten undertrykker dette." ("1701-mönten på nye Æventyr", side 2)

 

 

24) ".... avisen har forsøgt at oppuste sit oplagstal ved hjælp af to artikler med bevisligt usande postulater og urigtige oplysninger garneret med en påstået og ubevist eventyr-historie." (MEM 13.12.1995)

 

25) "Endvidere er det ikke korrekt af JP at fremføre et anklagende udtryk som ´... den person, der står bag ...´ ... uden at tydeliggøre, at det er de to mundtlige kilder ´NL´ + ´Stefan´der ´står bag´ de afvigende historier, hvorved avislæserne vildledes til fejlagtigt at tro, at auktionsartikelforfatteren [MEM] er den person, som ´står bag´ de afvigende historier." (MEM 15.01.1996)


Side 103

..... end på deres ord !

 

 

1) ".... [JP] bygger sine artikler på troværdige og efterprøvede kilder ...." (JP leder 21.02.1996)

 

 

2) ".... det handler om tillid og troværdighed ...." (JP leder 18.02.1996)

 

 

3) ".... vore ... journalisters indsigt, grundighed, omhyggelige research og løbende efterkontrol ...." (JP leder 21.02.1996)

 

4) ".... vore ... journalisters indsigt, grundighed, omhyggelige research og løbende efterkontrol ...." (JP leder 21.02.1996)

 

5) ".... vore ... journalisters indsigt, grundighed, omhyggelige research og løbende efterkontrol ...." (JP leder 21.02.1996)

 

6) ".... vore ... journalisters indsigt, grundighed, omhyggelige research og løbende efterkontrol ...." (JP leder 21.02.1996)

 

7) ".... derfor har [JP] også i god tid før offentliggørelsen af de enkelte artikler indhentet ... [den angrebnes] ... kommentarer og i det hele taget ud fra de begreber om fairness og grundighed, der hersker på JP, søgt at oplyse sagerne fra alle sider ...." (JP leder 20.02.1996)

 

8) ".... derfor har [JP] også i god tid før offentliggørelsen af de enkelte artikler indhentet ... [den angrebnes] ... kommentarer og i det hele taget ud fra de begreber om fairness og grundighed, der hersker på JP, søgt at oplyse sagerne fra alle sider ...." (JP leder 20.02.1996)

 

9) ".... [JP] har ... løbende givet [angrebne] ... lejlighed til at svare for sig ...." (JP leder 23.02.1996)

 

10) ".... [JP] har indfriet de ekstraordinært høje krav om ... fairness ... , som er påkrævet ...." (JP leder 23.02.1996)

 

 

11) ".... [JP] har indfriet de ekstraordinært høje krav om ... fairness ... , som er påkrævet ...." (JP leder 23.02.1996)

 

 

12) ".... [JP] har indfriet de ekstraordinært høje krav om ... fairness ... , som er påkrævet ...." (JP leder 23.02.1996)

 

 

13) ".... [JP] har indfriet de ekstraordinært høje krav om ... fairness ... , som er påkrævet ...." (JP leder 23.02.1996)

 

14) ".... [JPs] oplysninger er efterprøvet ad andre kanaler .... " (JP leder 20.02.1996)

 

 

15) ".... [JPs] oplysninger er efterprøvet ad andre kanaler .... " (JP leder 20.02.1996)

 

 

16) ".... [JPs] oplysninger er efterprøvet ad andre kanaler .... " (JP leder 20.02.1996)

 

 

17) ".... vore ... journalisters indsigt, grundighed, omhyggelige research og løbende efterkontrol ...." (JP leder 21.02.1996)

 

 

18) ".... vore ... journalisters indsigt, grundighed, omhyggelige research og løbende efterkontrol ...." (JP leder 21.02.1996)

 

 

19) ".... [JP] har handlet professionelt ...." (JP leder 23.02.1996)

 

 

20) ".... [JPs] mål ... er at udøve troværdig og ansvarsfuld journalistik ...." (JP leder 21.02.1996)

 

 

21) ".... [JPs] mål ... er at udøve troværdig og ansvarsfuld journalistik ...." (JP leder 21.02.1996)

 

 

22) ".... [JPs] mål ... er at udøve troværdig og ansvarsfuld journalistik ...." (JP leder 21.02.1996)

 

 

 

23) ".... [man] bør holde et vågent øje med [virksomhedens] adfærd og afdække ... dispositioner, der ikke harmonerer med det image, som både bestyrelse og direktion forlener [virksomheden] med ...." (JP leder 18.02.1996)

 

 

24) ".... [man] bør holde et vågent øje med [virksomhedens] adfærd og afdække ... dispositioner, der ikke harmonerer med det image, som både bestyrelse og direktion forlener [virksomheden] med ...." (JP leder 18.02.1996)

 

25) ".... netop derfor påhviler der bestyrelsen og direktionen ... en overordentlig stor pligt til altid at have en dadelfri adfærd ...." (JP leder 18.02.1996)


Side 104

EPILOG

 

I den foregående dokumentation er det blevet meget pinagtigt afsløret, at Erling Vester Jacobsen er villig til at tale direkte mod sin egen bedre vidende for at fremme sin "sensation". Det er også blevet konstateret, at Ærlige Ærling heller ikke viger tilbage for at fortie de oplysninger han allerede har - eller bliver gjort opmærksom på - som tilbageviser de ubeføjede sigtelser, han fremsætter. For ikke at risikere at blive meddelt oplysninger, der kunne forstyrre hans forudindtagede konklusioner, er han ydermere villig til helt at undlade konsultering af alle de berørte personer.

 

Tilbage står nu blot spørgsmålet: hvad var Ærlige Ærlings bevæggrund, og hvorfor var han villig og tåbelig nok til at foretage disse for hans omdømme stærkt belastende handlinger, med den risiko for afsløring som var indeholdt ?

 

Eventyrskriftets redaktør har ikke gidet at konsultere Ærlige Ærling om hans syn på spørgsmålet. Da redaktøren altså ikke har indhentet Ærlige Ærlings egen belysning, og spørgsmålet jo nødvendigvis må forsøges besvaret bringes istedet nogle kvalificerede gæt med et stænk af fantasi. Denne journalistiske methodiic er i dette tilfælde fuldt forsvarlig,og den har ovenikøbet Ærlige Ærlings fulde sympati; - han benytter den selv.

 

Vi må for en ordens skyld indskyde, at i alle andre tidligere tilfælde - bortset fra Ærlige Ærling - har redaktøren altid ved en forhåndshenvendelse givet berørte mulighed for at svare for sig.

Eventyrredaktøren har forstås - i modsætning til Ærlige Ærling - nemlig presseetisk moral.

 

1) Ærlige Ærling er selv aktiv "møntsamler". Ærlige Ærling er af den art "samler", som ynder ofte og gerne at prale vidt og bredt af forfærdeligt billigt indkøbte mønter, som han videresælger til mange-dobbelt-pris - vi kender alle sjakrer-typen. Antageligt kan Ærlige Ærlings motiv til hans u-ærlige "scoop"-Eventyr have været ganske gemen indestængt dansk misundelse over at andre kan have bedre held end hans eget ?

 

2) Eller var det et forsøg på at oppuste Morgenavisen Jyllands-Postens oplagstal ?

 

3) og følgelig dermed sandsynligvis et karriere-forsøg på via sin "scoop"-indsats at score sin egen personlige økonomiske gevinst; det være sig i form af lønforhøjelse eller forfremmelse for indsatsen ? At hans personlige økonomiske gevinst dermed ville være fremkommet på et sagesløst offers bekostning, var han villig til at foranledige.

 

 

Eventyrskriftets læsere må selv træffe deres egen kritiske afgørelse ang., hvilken af disse adfærds-forklaringer, der synes at kunne være den bedste.


JVF DOKUMENTATIONEN I BOGEN

ÆRLIGE ÆRLING:

 

AFSLØRING i RETTEN

FANTASIEN løb med mig

Journalist Erling Vester Jacobsen (f. 12. aug. 1950), Fløjstrupvej 23, 8340 Malling, måtte i Retten selv se det påvist, at han ikke havde kunnet styre sin fantasi i forbindelse med sit forsøg på kriminalisering af et auktionshus og 5 sagesløse ejere af Danmarks mest omtalte mønt, den berømte 1701-mønt. Fantasien løb af med ’Ærlige Ærling’ mens han skrev sit eventyr om 1701-mønten. For at undgå straf afgav Erling falsk vidneforklaring i Østre Landsret.

 

"Hellere vidne falsk end berigtige", synes at være Jyllands-Postens salgsfilosofi. Chefredaktør Carsten Juste (f. 6. juli 1947), Kildegården 10, Århus C, har ikke fundet anledning til at dementere ’Ærlige Ærlings’ fantasi.

 


 

Journalist ERLING VESTER JACOBSEN

… når journalistik og fantasi bliver ækvivalente …

Chefredaktør CARSTEN JUSTE:

 " Ærling, når vi ingen nyheder har, så brug fantasien ! "

 


 

 

Hvis De vil vide mere ……

om Jyllands-Postens og ’Ærlige Ærlings’ falske og fantasifulde avisartikler, skal De snarest købe den underholdende eventyrbog:

"1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR eller: eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier" (publiceret til Erlings hæder på Grelbers Forlag, 104 pp, ill., bidrag fra forskellige forfattere, pris kun: DKK 100, giro 7 34 49 29).

Her dokumenteres alle de delikate afsløringer af ’Ærlige Ærling’ , Carsten Juste og Jyllands-Posten.

 

Pressen skrev:

Hjalmar Haaskjold: "[Bogen] redegør grundigt for en journalists usædvanlige kluntede træden i spinaten …" ; " … urigtige påstande og løgne …" ; "… dumhed og løgne …" ; "… mennesker, som ikke kender deres ansvar, og som derfor både lyver og kaster snavs på andre … " ; " … en spøjs journalist på slap line …." ; "… avisen stinker af provinsialisme …" ; "Konklusion: Jyllands-Posten er skyldig i absolutte usandheder og blank løgn." ; "… en klamphugger af en ordekvilibrist .. i flere år har plaget numismatikken .. har altfor længe leveret for meget af sin værdiløse vare .. usandfærdig journalistik .. har fået ris til sin egen bag, så det batter .. altså heller ingen Cavling-pris denne gang ... jeg anbefaler [bogen] på det varmeste [ til ] journalisten Erling Vester Jacobsen…"

Danish Token Club: "… grundlag for et antal sagsanlæg for injurier … " ; " … fanatisme, grådighed og misundelse …"

Fyens Stifts Tidende: " … god underholdning … gode skænderier … dokumentation over den uret …"

Mönt- & Med.samlerforeningen i Aarhus Stift: "Vidneafhøringen afslørede, at det var Erlings egen falske og løgnagtige DIGTNING …" ; "Erling har … i Retten erkendt, at det var ham selv, der .. var .. ophavsmanden .. også dette har Erling fortiet." ; "Erling erkendte i Retten, at han havde undladt at kontrolforespørge ..." ; "Erling kendte intet til møntens fortid …" ; "Erling har i Retten erkendt, at [møntens ejere] var i sin gode ret til at sælge 1701-mønten. Dette er i strid med Erlings egen påstand … i hans 1995-artikler … "

Numisma Asloia: "I dag vet vi at … alle påstander i Morgenavisen Jyllands-Posten er tilbakevist, og journalist Erling Vester Jacobsen ble avslørt som løgner, dikter og bakvasker… han hadde ikke kunnet styre fantasien sin."

 

Fhv. Minister Hans Engell er et mandfolk, fordi han:

1) erkender sin fejl, 2) undskylder sin fejl, 3) uden kny tager straffen for sin fejl

 

’Ærlige Ærling’ derimod er alt det, Hans Engell ikke er

 

Marketingchef Ove Becher, Frederiksberg


  

D U P L I K

 

(i ekstrakt)

 

(1701-mønt sagen mod chefredaktør Jørgen Ejbøl og

journalist Erling Vester Jacobsen, begge Jyllands-Posten)

 

 

Erling taler ikke om dette ! – hvorfor mon ?

Siden stilles derfor velvilligt til rådighed af:

 

Ove Becher, Frederiksberg

 

"FORTIELSER ER OGSÅ LØGN"

 

 

 

 

i sag G - 10.554/96

INTER·LEX Advokater

24.291 /ln Strandvejen 94

8000 Århus C

Tlf.nr. 86121200

Advokat

OLE RAVNSBO

 

Provokationerne i sagsøgerens replik besvares således:

 

ad 1:

 

Så vidt det er de sagsøgte bekendt, er der p.t. ingen - udover den aktuelle besidder af den omhandlede mønt - som gør krav på ejendomsretten til mønten.

 

ad 3:

 

De sagsøgte bestrider ikke sagsøgerens ret til at sælge mønten.

 

ad 4:

 

De sagsøgte bestrider ikke, at den omhandlede mønt er blevet leveret og betalt på adressen Gl. Kongevej 172.

 

ad 8:

 

De sagsøgte bestrider ikke, at I.K.Møntauktioner har tilbagekaldt "de tidligere fremsatte påstande

m.h.t. at have fået misvisende oplysninger om mønten."

 

ad 9:

 

De sagsøgte bestrider ikke, at I.K.Møntauktioner i den omtalte løbeseddel har angivet en artikel af sagsøgte Erling Vester Jacobsen som kilde.

 

 

Århus, den 6. februar 1997

 

 

Ole Ravnsbo

 


[ Klik her for forstørrelse ]

[ Klik her for forstørrelse ]

[ Klik her for forstørrelse ]


Paparazzi: Sandra Hoffmann

 

"FORTIELSER ER OGSÅ LØGN" , siger Told & Skat. Ove Becher, Frb.

 

 

Til suppl. redegørelser vedr.:   Byretssag 10.1997   Landsretssag 05.1998


Store udtalelser fra berømte mænd i vor tid:

Honest Bill og Ærlige Ærling

 

Bill: "Jeg har ikke haft et upassende seksuelt forhold med den dame, Miss Monica Lewinsky." (TV udtalelse 26.01.1998)

 

tilståelsen: "Jeg havde et seksuelt forhold til Miss Monica Lewinsky. Faktisk var det forkert."  (TV udtalelse 17.08.1998)

………………………………………….. 

Spørgsmål: "Herr Tour-de-France cykelrytter, har De nogensinde selv taget doping ? "

 

Svar: "Jeg er aldrig blevet testet positiv i en dopingtest ! "  (Kilde: en flue på væggen)

……………………………………… 

 

Spørgsmål: "Herr Ronald Biggs, er det rigtigt de var med i DET STORE TOGRØVERI ? "

 

Svar: "Ja, det var mig der gjorde det …. men jeg vil samtidig gerne pointere, at jeg aldrig er blevet straffet for det .

Husk nu mit honorar for interviewet ! "  (Kilde: en flue på væggen)

……………………………………… 

 

Ærlige Ærling-1: " … et stykke hittegods, som besidderen øjeblikkeligt efter dansk ret har pligt til at aflevere …"

(Jyllands-Posten 07.10.1995)

 

Ærlige Ærling-2: "Stykket … kommer på offentlig auktion om 14 dage – med mindre politiet konfiskerer stykket … "

(Jyllands-Posten 07.10.1995)

 

Ærlige Ærling-3: " … at rekvirenten ikke på tilstrækkelig vis har dokumenteret sin ret til at kunne sælge mønten."

(Jyllands-Posten 04.11.1995)

 

tilståelsen: "De sagsøgte bestrider ikke sagsøgerens ret til at sælge mønten." (duplik i Byretten 06.02.1997)

 

" Det var bare en smart bemærkning " … " Jeg kender ikke møntens fortid " … " Jeg er ikke sikker på, at det var mig der skrev det – det var måske en anden ".

(udtalelser i Østre Landsret 06.05.1998)

 

Ærlige Ærlings advokat Ole Ravnsbo:

" Min klient er jo heller ikke blevet straffet for det han gjorde.

Ærling blev tværtimod frikendt for strafpålæggelse.

Det var skam kun for at undgå straf, at han løj ! "

(Kilde: en flue på væggen)

"FORTIELSER ER OGSÅ LØGN" , siger Told & Skat. Ove Becher, Frb.


I.K. AUKTIONER

Karl Aage Jepsen

Ny adresse: Ravnsbjergparken 11,

Skelhøje, DK-7470 Karup J.

Ny telf.: +45 86 66 25 60

 

 

Har De sjældne mønter

kan I.K. Møntauktioner sælge

 

Det var I.K. Møntauktioner, som blev udvalgt til at sælge den berømte 1701-mønt

 


Tronskifte-zwitter-otteskilling 1701 (UNIK)

Ny rekordpris: hammerslag DKK 25.000,-

- solgt hos I.K. Møntauktioner -

Stor mediedækning. Danmarks mest omtalte mønt.

 

Ring eller skriv og få et gratis prøve-katalog

 

Vi er ikke de største

men vi er måske de bedste

 

indenfor vore områder

 

Test os bare !

 


Tilbage til MEM forsiden