(home) (klager)

..... Se själv vad marknaden betalar för Era mynt.....

 

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98 - info / anm / demo

[ Information in: German language / French language / Italian language / Spanish language / English ]

Mynt från Sverige 1521-1997, S:t Barthélemy 1784-1878, besittningsmynt från: Reval, Narva, Riga, Livland, Elbing, Thorn, Pommern, Stralsund, Wolgast, Wismar, Bremen & Verden, Stade, Södra och mellersta Tyskland, Augsburg, Erfurt, Fürth, Mainz, Nürnberg, Osnabrück, Würzburg 1561-1721-1815-1903, Finland 1864-1997.

De 9.000 auktionsobjekten i Myntpris-Årsboken är salubjudna på följande 46 offentliga auktioner under 1996 + 1997:

Ahlström 53-54-55-56 Myntgalleriet, Oslo 1
Antikören 18-19-20 Nellemann & Thomsen 698-708-714-724
Bruun Rasmussen 621-626-632-639 Oslo Mynthandel 37-38-39-40
Holmasto 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 Riibe 15-16
Hornung 40-41-42 Swiss Bank Corporation 43
IK Mønter 29-30-31-32 Tonkin 7-8
Kunsthallen 467-475 Wallin 15-16-17

 

Pressen skriver: Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96, 1. udgave

(home)

 

"Äntligen ! Kalenderbitarna, mynthandlarna och samlarna av mynt från Sverige med besittningar under perioden 1521-1995 har fått en extra "bibel" att använda i sitt nyttobibliotek. Den under hösten 1996 utgivna Svenska Myntpris-Årsboken … är en mycket systematisk och överskådlig sammanställning av en mängd uppgifter om samt över 7000 uppnådda priser på mynt, försålda på noga räknat 38 offentliga myntauktioner …

Bakom denna redaktionellt berömliga gärning står den litteratur-samlande energiske dansken Morten Eske Mortensen, erfaren bl.a. från en lika storartad insats beträffande danska och norska mynt. Vår tids intensiva debatt om kvalitetssättning, prissättning och marknadskrafter tillförs här en aldrig tidigare framställd, bekväm källa jämförande information, som i ett prisvärt (ca 350 Skr) "handgrepp" speglar de senaste årens viktigaste auktionshändelser och samlartrender. Svenska Myntpris-Årsboken 1995/96 är ett "måste" som komplement till befintlig "värderingslitteratur"

Årsboken är till sitt yttre en fröjd för ögat med sitt styva omslag i klarblått mot vilken titeln och undertexter i gult kontrasterar vackert. Till sitt inre är boken också "svensk", trots sitt danska "ursprung", genom en säker översättning av Gunnar Holst. Nödvändiga vägledningar har också fackmannamässigt översatts till engelska och tyska. Korrekturläsningen lämnar mycket litet övrigt att önska. Kvalitativt tål alltså detta förstlingsverk all jåmförelse med sin sedan 20 år befintliga tyska motsvarighet och liknande från bl.a. Polen och USA." [Mynttidningen, nr 5/6 1996, Per-Göran Carlsson]

 

"Författaren har … återigen lyckats åstadkomma en överskådlig och lättläst framställning .... Slutomdömet om Svenska Myntpris-Årsboken är detsamma som för dess dansk-norska motsvarighet. Den är en rik källa till kunskap om myntmarknaden och tack vare den slipper man mycket slående i olika auktionskataloger för att finna försäljningar av specifika mynt."   

[Svensk Numismatisk Tidsskrift, nr 4. maj 1997,Bengt Hemmingsson]

 

"Med Morten Eske Mortensens akkuratesse er det ingen sag at finde nøjagtige handelspriser på svenske mønter …. Det er imponerende, så mange kolde fakta Morten Eske Mortensen får medtaget på en enkelt eller to linier: Møntnominal, årstal, referencenummer, prægested, auktionshus med dato og lot-nr., kommentarer til mønten, om mønten er illustreret i auktionskataloget, kvalitet, vurdering og sluttelig hammerslag. Andetsteds i bogen er der en tabel, hvor der ud for hvert auktionshus er gengivet syv landes valutakurser nøjagtig som de var på dagen, da den pågældende auktion fandt sted ….. Fordelen ved den slags kataloger er, at man hurtigt og nemt kan se, hvor og hvor ofte en given mønt har været handlet, i hvilken kvalitet og til hvilken pris. På den måde kan samleren vurdere, hvor meget han har lyst til at give for en mønt, mens forskerne kan drage nytte af årbøgerne, når de skal prøve at klarlægge antallet af sjældne mønter. Derfor vil sådanne årbøger være nyttige også om 10 og 20 år. Jo flere der bliver udgivet, jo bedre sammenligningsgrundlag får man" 

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, torsdag 31. oktober 1996, Niels Stampe]

 

"Et godt værktøj til den der søger information om prisniveauet på svenske mønter." 

[Num. Rapport, nr. 50 dec. 1996, Birger Bentsen]

 

"Også denne bog bliver af stor informationsværdi for numismatikere med [disse] samlerområder …" [okt. 1996, Bent S. B. Mikkelsen]

 

"Der er blevet plads til meget på siderne idet det er skrevet meget småt, men trods det er det en meget overskuelig bog og nem at anvende…Med udsendelsen af bogen har vi nu et godt overblik over prisniveauet på de skandinaviske mønter, og det anbefales foreningerne at anskaffe bogen til deres biblioteker – der er god hjælp at finde her til hjælp ved udarbejdelsen af anvisningslisten." [Møntsamleren, nr 1 marts 1997, Preben Eriksen]

 

 

 

 

"Für Händler aber auch Sammler sind diese kompilierten und nach Münzständen sortierten Ergebnislisten eine sehr brauchbare Hilfe bei der Preisorientierung … Man kann dem Verfasser mit gutem Gewissen bescheinigen, dass er den bekannten Aufbau der deutschen Jahrbücher positiv weiterentwickelt hat. … Typografie und damit Übersichtlichkeit der skandinavischen Münzpreis-jahrbücher sind vorbildlich, so dass man nur hoffen kann, dass sie auch für zukünftige deutsche Jahrbücher übernommen werden. Hilfreich für deutsche Benutzer sind die deutschen Erklärungen und die ebenfalls in deutscher Sprache erläuterten speziellen Erhaltungsangaben der nordischen Länder." [Münzen & Papiergeld, nr 1 febr. 1997, K.Lulei]


 

Pressen skriver: Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98, 2. udgave   

 

"De nytillkomna 9.000 auktionspriserna med detaljerade data om varje mynt och exakt totalt försäljningspris ger med förre upplagans informationer en fantastisk överblick på marknadens utveckling under det aktiva 1990-talet.

Nytt i denna upplaga är också insiktsfulla artiklar om auktioner och marknadstrender under perioden 1966-1997 samt ett förtecknat utval "dröm-mynt" som utbjudits på auktion 1994-1997. Artiklarna beskriver på ett tankeväckande sätt för första gången hur pris-boomen verkligen uppstod, marknadsmekanismerna och spelet bakom kulisserna . …"  

[Numismatiskt Forum, 1998, Per-Göran Carlsson]

 

"Säkert är, att den mest seriöse samlare alltid måste ägna priset en tanke, både när han skall förvärva eller när han (i ytterst sällsynta fall hon) skall sälja – eller de vanligen okunniga arvingarna skall realisera en för dem kanske föga bekant kollektion." [Lars O. Lagerqvist]

 

"Morten Mortensen har igjen begått en aldeles utmerket katalog over de to siste års omsetninger av svenske og finske mynter fra perioden 1521-1997.

Årboken er i likhet med tidligere utgaver særdeles velstrukturert oppbygget. Nytt i år er at det i tillegg til minimums eller utropspris samt hammerslagspris også er tatt med sistnevnte pris inkludert stedlig provisjon. Dette er en betydelig forbedring, siden man nå umiddelbart kan se hvor mye kjøperen betalte for mynten. Alle priser er omregnet til svenske kroner etter gjeldende valutakurs for auksjonsdagen." [Numisma Asloia, 1998, Guttorm Egge]

 

"Utan tvekan är detta en användbar bok för samlaren. Normala "värderingskataloger" lider ju av bristen att de anger ett tänkt eller fiktivt "värde" på ett specifikt mynt i olika konserveringsgrader. Problemet är att detta "värde" ibland grundas på mycket klen statistik." 

[Svensk Numismatisk Tidsskrift, 1998, Kjell Holmberg]

 

"För samlaren är detta en praktisk handbok. Här har vi uppnådda priser, inte fiktiva värderingar. Med andra ord än mycket bra hjälpreda då vi inte får uttala oss om priser m.m.

…. boken är värd att ha i sin hylla, den fyller en vigtig uppgift, är något av ett måsta." 

[Tom C. Bergroth]

 

"Förekomsten av ett visst mynt på en auktion är även en viktig uppgift. Det finns därför all anledning att behålla "myntprisårsboken" även efter att nya upplagor har sett dagen.

Bokens räckvidd är betydligt större, eftersom den kan användas även i framtiden utan hänsyn till det vid auktionernas aktuella priser för att avgöra ett mynts sällsynthetsgrad på marknaden." 

[Numismatic.Net, Oslo 2001, Tamás Sárkány]

 

"Men även om man känner behov av att konsultera själva auktionskatalogerna, så ger Svensk-Finska Myntpris-Årsboken en stor arbetsbesparing. Man slipper ju leta igenom alla kataloger ! " 

[Svensk Numismatisk Tidsskrift, 1998, Kjell Holmberg]

 

"Bogen er et aldeles glimrende værktøj til bestemmelse af auktionspriser på svensk/finske enkeltmønter solgt på auktioner i Skandinavien inden for de sidste 2 år. Den skematiske opstilling er fremragende, og det er lettere at finde rundt i bogen ….. "

[Numismatisk Rapport, 1999, Jørgen Clauson-Kaas]

 

"Mange steder i katalogen er det også tilført spesialinformasjon om det enkelte mynt eller mynttype. Slike smådetaljer i kombinasjon med gjennomførte systematikken og detaljrikdommen, er etter mitt syn med på trekke boken opp fra å være svært god til å bli praktisk talt uunnværlig for en seriøs samler. For samlere som har en iboende motvilje mot å samle bøker og kataloger isteden for mynter, bør denne katalogen likevel innlemmes i tilknytning til samlingen med umiddelbar virkning." 

[Numisma Asloia, 1998, Guttorm Egge]

 

"Bearbetningen är, så långt det varit möjligt att avgöra, ytterst noggrann." [Lars O. Lagerqvist]

 

Der er ingen tvivl om, at mange vil have stor fornøjelse af bogen, og jeg kan varmt anbefale alle at anskaffe den. " [Numismatisk Rapport, 1999, Jørgen Clauson-Kaas]

 

"Slutomdömet om Svensk-Finska Myntpris-Årsboken - liksom om dess motsvarighet, Dansk-Norsk Myntpris Årbok - är att den är ett oumbärligt uppslagverk till mycket nytta och nöje för alla numismatiskt intresserade." [Numismatic.Net, Oslo 2001, Tamás Sárkány]

 

"Slutsatsen av allt detta måste emellertid bli att denna bok torde vara till stor glädje och nytta för den som samlar svenska eller finska mynt." [Svensk Numismatisk Tidsskrift, 1998, Kjell Holmberg]

 

"Personlig benytter jeg til stadighet Mortensens ulike prisårbøker både for å få en indikativ oversikt over hvor sjelden en aktuell mynt er, hvilke kvaliteter som har vært frembudt samt vurdering og tilslagspris. Faktisk benytter jeg bøkene så godt som hver eneste gang jeg er i ferd med å erverve mynter eller sedler i den litt dyrere prisklasse. ….. Prisen som ligger på rundt kroner 350 anser jeg for å være svært lavt for en bok på 300-400 sider med solid innbinding og et tiltalende ytre. I forhold til systematikken og innholdet, er de for en seriøs samler verdt minst det dobbelte.

Konklusjon: Løp og kjøp både denne og de andre årbøkene !! "

[Fællesmønt, 1998, Guttorm Egge]

 

 

 

 

"Die Münzpreis-Jahrbücher von Morten Eske Mortensen sind inzwischen zum Standard dieser speziellen Nachschlagewerke geworden. Münzhandel und der engagierte Sammler werden eine vergleichbar sorgfältig aufgebaute Publikation für die deutschen Münzen sicher schmerzlich vermissen.

Aus dieser Aufzählung wird ersichtlich, dass auch Händler und Sammler, die ihre Aktivitäten im Bereich Altdeutschland entwickeln, einen entsprechenden Nutzen aus dem gut aufgemachten Münzpreis-Jahrbuch ziehen können.

Ausgesprochen nutzerfreundlich ist - neben der klaren Gliederung, die eine Verwendung, des Buchs auch ohne entsprechende Sprachkenntnisse erlaubt - das Fehlen einer Zuschlags-Mindestsumme für die Aufnahme eines Ergebnisses in das Münzpreis-Jahrbuch." 

[Money Trend, 2001, K. Lulei]

 

"The work is recommended as an indispensible reference for all who seriously collect or trade in coins in any of the areas covered by the work." [NI Bulletin, Dallas, Texas, 1998, Donald S. Yarab]

...............................................

Svensk-Finska Myntpris-Årsboken 1997/98 - info / anm / demo / foto

Årsboken i A5-format är inbunden i hard cover och på 307 sidor m. 9.000 klubbade priser, och som bilaga en [44] sidors annons-avdelning innehållande bransch-annonser från auktionshus och mynthandlare världen runt.

Utgiven av Auksjonsforlaget + Auktionsforlaget + Auktionsförlaget + Der Auktions Verlag, 2. rev. utgava, Oslo (april) 1998, 307+[44] pp., inbunden. Svensk + tysk + engelsk förord. 

Pris DKK 300 + försändelse DKK 25.

Intresserade kan beställa boken hos Grelbers Forlagsekspedition eller Auktionsförlaget, c/o Drejögade 26 F 501, 2100 Köbenhamn Ö, email: mem@image.dk

Klik för anmälningar.


Tilbage til MEM forsiden