(home) (klager)


Pressen skrev: Publicist-virksomhed 1974-1999 - manifesteret i recensioner (Oslo 2000)

 

"25 års eget författarskap och publicistverksamhet inom det numismatiska området har föranlett Morten Eske Mortensen att celebrera genom rubricerade utgåva i antologiform av 195 recensioner och omnämningar." [Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 8, Per-Göran Carlsson]

 

"En optælling pr. 5.11.1999 afslører, at han i løbet af de 25 år har bidraget med 120 selvstændige udgivelser og artikler. Og de har så resulteret i de 195 bedømmelser – fra 100 forskellige anmeldere – som gengives i uddrag. Der er både ris og ros – dog med det sidste i klart overtal."

[Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 16. september 2000, Vagn Lundø]

 

"195 anmeldelser af 100 anmeldere på 9 sprog [overskrift]. For at markere sine første 25 års publicist-virksomhed har MEM nu i antologiform samlet 195 forskellige anmeldelser og anden omtale af sine udgivne arbejder. I alt er disse anmeldelser skrevet af ikke mindre end 100 forskellige anmeldere på ni forskellige sprog, og de optrykte anmeldelser giver derfor mange forskellige og hinanden vel-supplerende indfaldsvinkler, vurderinger og detaille-iagttagelser."

[Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"En af de flittigste danske forfattere inden for det numismatiske område er Morten Eske Mortensen, der i løbet af de forløbne 25 år har udgivet ikke mindre end 120 titler. Det drejer sig om såvel bøger som artikler i en lang række nordiske tidsskrifter."

[Nordjyske Stiftstidende, Aalborg lørdag 4. november 2000, Franck Petersson]

 

 " 'Publicist-virksomhed' er en bok om Morten Eske Mortensens numismatiske forfatterskap i årene 1974-1999. Den inneholder 195 omtaler av hans bøker, fra et stort antall forfattere." 

[NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 1, Oslo [sept.] 2001, p. 38, Kjetil Kvist]

 

"Däri finns också en del svenska beröringspunkter. Bland många framstående internationella recensenter märks svenska bidrag från Ian Wiséhn, Lars O. Lagerqvist, Monica Golabiewski, Torgny Lindgren, Tamás Sárkány, Bengt Hemmingsson, Kjell Holmberg, Anders Frösell, Jimmy Häggqvist, Sonny Serrestam samt undertecknad."

[Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 8, Per-Göran Carlsson]

 

"Anmeldelse af anmeldelser [overskrift]. Denne bog er ikke nogen almindelig bog. En spekulantbog kalder forfatteren den selv, grundet det lave oplag. På omslaget står 1959 5. november 1999, så det må være en fødselsdagsbog til sig selv - en bog med næsten 200 anmeldelser eller omtaler af MEM´s skriverier. En pralebog. Ja, nok ved første øjekast, men den vinder ved nærmere bekendtskab.

Men kedelig må sådan en bog da være, skulle man synes. Nej, tværtimod. Her er mange timers underholdning for samlere og numismatikere ..... " 

[oversat fra NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Man kunne næsten fristes til at sige, at han med bogen rister en rune over sig selv – i levende live. Men mon ikke det snarere er tænkt som en opslagsbog, hvor det er muligt at finde henvisninger til de mange forskellige emner, Morten Eske Mortensen har berørt gennem tiden."

[Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 16. september 2000, Vagn Lundø]

 

"Dette er et festskrift utenom det vanlige. "Publicist-virksomhed" viser i stor grad en forfatter som ønsker å være i en konstant dialog med sitt publikum.

[NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 1, Oslo [sept.] 2001, p. 38, Kjetil Kvist]

 

"De, som kender Morten, ved, at han ikke er bange for at gå mod strømmen. Være provokerende. Ikke bange for at gå i dialog med nogen. Det gælder om at have paraderne oppe, for han husker hver en detalje, man har sagt." 

[oversat fra NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Detta återspeglas i den fruktsamma 'dialog' mellan recensenter och Mortensen där för varje ny utgåva Mortensen svarat upp med förbättringar och kompletteringar som sakkunnigt framförts och föreslagits av engagerade bokanmälare."

[Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 8, Per-Göran Carlsson]

 

"Detta är intressant läsning och visar det "ansvarstagande" som såväl museivärldens och forskningens liksom handelns och samlarnas företrädare kan bidra till och förena sig i."

[Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 8, Per-Göran Carlsson]

 

"Giver interessante tilbageblik på de seneste 25 år i den danske num. verden [overskrift]. 'Publicist-virksomhed' viser, at MEMs arbejder især har været koncentreret om studier af ældre tiders numismatikere, møntsamlere og møntsamlinger samt sporing af mønters provenienser og verificering af sjældenhedsgrader. Derudover har MEM i de sidste 5 år indsamlet og publiceret i pris-årbogsform moderne tiders offentlige auktionssalg af danske, norske, svenske, finske og romerske mønter samt nordiske pengesedler solgt over hele verden. Endvidere har MEM udarbejdet bibliografier og tidsskriftindekser."  [Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"I de senere år har MEM´s forfatterskab koncentreret sig om at lave årbøger med prisansættelser fra auktioner – en niche han med sin akkuratesse er perfekt til – og jo flere årgange han udgiver, jo mere vil bøgerne vise deres betydning og berettigelse." 

[oversat fra NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Mortensens forfatterskap faller i to deler; der den andre er de siste års 'Myntpris-Årbøker'. Denne delen av boka er spesiellt interessant, og sier en del om myntsamleres ulike behov for prisoversikter." 

[NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 1, Oslo [sept.] 2001, p. 38, Kjetil Kvist]

 

"Det er med iver og omhu Morten E. Mortensen går til arbejdet, og især inden for området 'auktionspriser' har han gået i dybden. Hans omhyggelige optegnelser har været et væsentligt grundlag for dannelsen af et indtryk af mønters sjældenhedsgrad og efterspørgsel, som igen påvirker katalogpriserne." [Nordjyske Stiftstidende, Aalborg lørdag 4. november 2000, Franck Petersson]

 

"Læses over hele den vestlige verden [overskrift]. Fra MEMs hånd er der i de senere år strømmet den ene numismatiske betydningsfuldhed efter den anden. Hans værker er af både stor kvalitet og kvantitet. Langt udenfor Danmarks grænser tegner han det danske numismatiske billede. Således er hans bøger og artikler udgivet i fem lande og på ni forskellige sprog. Læst, benyttet og respekteret bliver hans store tjeneste i numismatikkens urtehave den vestlige verden over."

[Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"Mortensen har inden for de seneste år opnået en gedigen succes med sine årbøger. Bøger med et hav af auktionspriser samt relevante oplysninger om kvalitet, oplag, vurdering, kataloghenvisninger og m.a. Det er bøger med masser af tørre tal, men nyttige facts."

[Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 16. september 2000, Vagn Lundø]

 

"Den store skriftlige produktion MEM står bag, har h v e r gang vist sig at være af høj karat og opløftet til glæde og fornyet inspiration."

[Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"MEM sender litterære tyveknægte til øretæver i retssalen [overskrift]. Så kvalitetsbetonede har Mortens arbejder været, at den allerhøjeste 'anerkendelse' herpå – nemlig andres tyveri – heller ikke mangler. Andre "researchere" bl.a. ansat ved de offentlige auktionshuse, men uden de nødvendige evner, har et par gange gerne (ja, endog meget gerne) villet bruge MEMs arbejder, og derfor har disse "uduelige" personer helt/delvist  kopieret/afskrevet resultaterne af MEMs original-arbejder – på 'behørig vis' uden at indhente MEMs forhåndstilladelse. At Kopiere = At Stjæle ; så simpelt er det. Den slags tyveknægteri – der efter loven er ulovligt, og enhver véd jo, man ikke må stjæle andres ejendom (ophavsret = ejendomsret) – har Morten med vanlig grundighed naturligvis så stoppet med en nylig, rask ophavsrets-retssag. Forhåbentligt kan den 5-cifrede økonomiske øretæve for den uheldige men også stupide prügelknabe – og udsigten til straftildeling næste gang – kurere andre potentielle tyveknægte for lysterne." [Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"Der dukker mange personnavne op i anmeldelserne, og her kan man direkte og mellem linjerne få et indblik i megen af den polemik, der har sat sit præg blandt møntsamlere i det sidste kvarte århundrede." 

[oversat fra NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Også kontroversielle emner incl. bagvaskere berøres [overskrift]. Anmeldelserne i Publicist-virksomhed demonstrerer, at MEM i sit virke heller ikke har været det mindste bange for at røre ved kontroversielle emner." [Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"En optegnelse over en skribents arbejder kan måske også lyde en smule tør, men ind imellem kaldes der nu også på smilet. ....

Men nok så væsentligt. Først og fremmest berøres en række emner, som har præget numismatikken gennem de sidste 25 år."

[Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 16. september 2000, Vagn Lundø]

 

"Denna trevliga volym utgör en intressant återblick på över tjugo års skandinavisk numismatik."

[Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 8, Per-Göran Carlsson]

 

"Fejrer jubilæum med bog [overskrift]. Numismatikeren og møntskribenten Morten Eske Mortensen har det ligesom tyskerne, når det gælder begrebet 'Ordnung muss sein'.

I hvert fald at dømme efter de talrige bidrag, han har leveret gennem adskillige år. Dels i form af artikler, dels i form af bøger." [Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk lørdag 16. september 2000, Vagn Lundø]

 

"Finnessen ligger i at opplaget er helt marginalt – kun 117 eks. er trykket og innbundet."

[NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 1, Oslo [sept.] 2001, p. 38, Kjetil Kvist]

 

"Detta sätt att anpassa upplagan till inför utgivningen aktuellt intresse gör boken exklusiv. Det är samtidigt ett konkret och intressant inlägg i den av Mortensen nyligen initierade debatten kring stiftelsesubventionerade numismatiska massutgåvor, osålda restupplagor och stödformer till samlares forskningsinsatser och författarskap."

[Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 8, Per-Göran Carlsson]

 

"Lavt oplag + sjælden bog = antikvarisk kostbar bog [overskrift]. Oplagets størrelse for Publicist-virksomhed fortæller igen om eksklusivitet; denne gang er der trykt et så minimalt oplag som bare 117 eksemplarer – alle individuelt nummererede, navnenoterede og signerede af jubilaren MEM. Når disse eksemplarer er fordelt blandt udvalgte klienter, er det sikkert og vist, at den antikvariske samler-pris bliver høj; og det hvis man da overhovedet kan lokalisere et eksemplar at købe."

[Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"Efterfrågan visar också omfattningen på den internationella krets numismatiker, mynt-handlare, samlare och institutioner som kan uppskatta nyttan av verk som detta och är villiga att betala för dess framställning." [Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 8, Per-Göran Carlsson]

 

"Anmeldere er mennesker, der har større eller mindre interesse i netop den bog, som er sendt dem til anmeldelse. Ved at nærlæse alle anmeldelser – på nær nogle fremmedsproglige, som undertegnede ikke forstår – kan man konstatere, at nogle er fremragende til at skrive anmeldelser ved straks at fatte essensen og fokusere på den. Andre kører mere på ord eller har for stor respekt for en, som er i stand til at udgive en bog, og atter andre har bare ikke læst bøgerne ordentligt. Ros, ris og skepsis blander sig mellem hinanden, men roserne er langt i overtal." 

[oversat fra NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Omtalene som er samlet i "Publicist-virksomhed" er av ytterst ulik karakter. De spenner fra de enkleste meldinger om bokutgivelser, til grundig gjennomgang av bøkenes kvaliteter. Ved noen få anledninger griper Mortensen selv inn i teksten, for å rette opp misforståelser og mistolkinger." 

[NNF-Nytt Norsk Numismatisk Tidsskrift nr. 1, Oslo [sept.] 2001, p. 38, Kjetil Kvist]

 

"MEM gør flittigt brug af sin skarpe kommentar-pen i anmeldelserne med en uddybning, tilføjelse, rettelse for at lette forståelsen eller en revselse til dem, der har misforstået noget. Det er noget mange forfattere vil misunde Morten, for de har sjældent eller aldrig mulighed for at tage til genmæle på en eventuel kritik af deres arbejde." 

[oversat fra NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Volymens signalröda klotband syns i bokhyllan och kommer att vara en bestående påminnelse om en svunnen numismatisk epok. För numismatiska nostalgiker är Mortensens "Publicist-virksomhed 1974-1999" onekligen ett värdefullt bidrag ! "

[Numismatiskt Forum nr 3, Åtvidaberg september 2000, p. 8, Per-Göran Carlsson]

 

"Solid, tiltalende produktion [overskrift]. MEMs samlede numismatisk-litterære produktion – en halv hyldemeter og tæt på 10 kg.s vægt – gør ham til en af enerne indenfor faget. Med sin betydelige numismatiske indsigt og solide, tiltalende produktion er han et numismatisk bibliotek per se og de kommende års udgivelser ses der frem til, som næste olympiade for de sportsinteresserede. Dog viser MEMs hidtidige og flittige udgivelsestempo, at der heldigvis næppe vil blive fire års ventetid. Tillykke med jubilæet ! "   

[Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

 

 

"This is an unusual volume, not the collected works but the collected reviews (close to 200) of the works of Morten Eske Mortensen, some 40 pieces [reviewed] which ranged from fairly brief notes to the series of his gigantic Coin Price Yearbooks." [Theodore V. Buttrey]

 

"195 Reviews by 100 Reviewers in 9 Languages [headline]. To mark his first 25 years of publishing and writing MEM now as an anthology has collected 195 different reviews or references to his published works. No less than 100 different reviewers have written these reviews in 9 different languages, and the reprinted reviews thus present many different points of view, evaluations and particular observations complementing each other well."

[translated from Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"A review of reviews [headline]. The present book is no ordinary book. A speculant's book it is named by the author himself, due to an extremely low printing run. On the cover is printed 1959 November 5 1999, so it is likely to be a birthday book for the publisher – a book of nearly 200 reviews or references to the writings of MEM. A book for boasting. Yes, at first glance it would seem so, but the book grows on you.

Wouldn't such a book be a bore, one wonders. No, on the contrary. Present is many hours of entertainment for collectors as well as numismatists ..... " 

[NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Those who are familiar with Morten, know he is not afraid of going against the mainstream. To be provocative. Even not fearing entering into a dialogue. You are forced to have your blockings up and ready, because he remembers every little detail, you have said." 

[NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Interesting Retrospects of the Last 25 years of Danish Numismatics [headline]. 'Publicist-virksomhed' shows, that the works of MEM have concentrated specially on studies of old time numismatists, coin collectors and coin collections as well as tracing of pedigrees for rare coins and verification of rarity grades. Furthermore, during the last 5 years in the shape of coin price yearbooks MEM has collected and published hammer prices from public auctions of Danish, Norwegian, Swedish, Finnish and Roman coins plus Scandinavian banknotes sold world-wide. Further, MEM has prepared bibliographies and magazine indexes. Even further, he has produced a long list of contributions concerning rarity-surveys and pedigree-analysis concerning rare Danish-Norwegian coins after 1448."

[translated from Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"In later years the authorship of MEM is concentrated on yearbooks listing hammerprices from auctions – a niche his accuracy makes him perfect for – and the more volumes he publishes, the more the yearbooks are going to prove their importance and justification." 

[NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"His publications incline to the useful rather than the analytical: indices, bibliographies, publication of the names of purchasers at various 19th- and 20th- century numismatic auctions, and of course the coin price yearbooks with their thousands and thousands of entries." [Theodore V. Buttrey]

 

"The reviews .... range from brief citations to more thorough examinations. The reviewers number more than 100, providing a wide range of reactions to Mortensen's work by scholars, collectors and journalists. Most are in Danish, but Dutch, English, Finnish, German, Italian, Norwegian, Spanish, and Swedish are represented, illustrating a wide spread of interest in his publications, and making it possible for the non-Scandinavian reader to survey them at least in part." [Theodore V. Buttrey]

 

"Is read all over the Western world [headline]. From the desk of MEM in later years have poured a steady stream of numismatic significant titles. His work is of great quality as well as quantity. Far beyond the borders of Denmark he is drawing the Danish numismatic picture. The books and articles of MEM have been published in 5 countries and in 9 different languages. Read, used and respected one sees his great servings to the numismatic community the Western world over."

[translated from Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"Not surprisingly, the largest number of reviews, the most extensive, and the most thoughtful have been prompted by the Coin Price Yearbooks, with discussion as to how they work, and how far they serve the community of collectors and scholars. The overall judgement is very positive."

[Theodore V. Buttrey]

 

"The extensive written production initiated by MEM, a l w a y s  has shown to be of high standards and has elevated joy and new inspirations."

[translated from Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"MEM Puts Literary Thieves up in Court for Box on the Ear [headline]. Such a high quality has labelled the works of Morten, that the very utmost 'appreciation' for this – the theft by others – is not absent. Other 'researchers' e.g. employees of public auction houses, lacking the necessary skills themselves, a couple of times wanted (yes, indeed wanted badly) to use the works of MEM, and thus these 'incompetent' persons completely/partly copied/transcribed the results of MEM's original works – 'duly' without obtaining previous permission from MEM. It's simple: To Copy = To Steal . This kind of theft (Copyright = Ownership) according to the law is illegal, and everyone knows, you are not allowed to steal the property of others  –  in Mortens usual thorough way offcourse has been stopped through a recent, quick copyright lawsuit. Hopefully the 5-figure economic box on the ear for the unlucky but also stupid whipping-boy – plus the prospect of a sentence next time around – will cure other potential literary thieves for the same ambitions."

[translated from Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"Lots of well known names are popping up in the 195 reviews, and one can either directly or between the lines get a good look into a good part of the controversy, which has left its mark on the coin collectors of the last quarter of a century." 

[NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Even Controversial Subjects incl. Slanderers are Dealt with [headline]. The reviews in "Publicist-virksomhed" demonstrates that within his field of activity MEM has not been the slightest reluctant to go into subjects of controversy."

[translated from Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

"Low Printing Run + Rare Book = Costly Antiquarian Book [headline]. The printing run for "Publicist-virksomhed" again signals exclusiveness. This time a diminutive printing run of 117 copies has been printed – all individually numbered, named and signed by the jubilee, MEM. As these copies have been distributed amongst selected clients, it is certain that the antiquarian collectors price will grow high; if any copy for sale can be located at all."

[translated from Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

 

" .... eine zukünftige bibliographische Rarität .... "

[Münzen & Papiergeld nr 12, Regenstauf december 2000, p 32, Alexander Persijn]

 

"Reviewers are people, who have a greater or lesser interest in that book in particular, which has been sent to them for review. By carefully studying all the 195 reviews – with the exception of a few in foreign languages, which the present writer does not understand – one can deduct, that some reviewers are excellently skilled for writing reviews in that they at once grasp the essence and stay focused on the essential. Other reviewers are verbosing or are holding too much in respect a person who is able to get published, and others again plainly have not read the books thoroughly. Praisings, criticism and scepticism are mixing, but the praisings by far outnumber the others." 

[NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Publicist-virksomhed is also unusual in that at some points the reader is present at a kind of dialogue. In republishing the reviews Mortensen has contrived for himself a pleasure we would all like to arrange, in that he now and again inserts comments on or replies to the reviews, a procedure which could enliven many a learned journal." [Theodore V. Buttrey]

 

"MEM is frequently using his sharp pen for comments in the reprinted reviews either by an improvement, addition, or correction to better the understanding of the reader or by castigating those who are guilty of misunderstandings. This is a fact that many an author will envy Morten, because seldom or never an author gets the opportunity to reply to possible criticism of their works."

[NI Bulletin, Dallas, Texas, nr 3, marts 2001, pp. 82-83, Niels Ejgil Stampe]

 

"Solid, Pleasing Production [headline]. The collected numismatic literary production of MEM  – one half meter on the shelve and close to 10 kilograms in weight –  makes him one of those who stand alone within the profession. Given his considerable numismatic insight and solid, pleasing production MEM himself is a numismatic library. The publishings for the coming years are anticipated, like the upcoming Olympic Games by any sports fan. With the normal speed of publishing by MEM we shall hardly have to wait for 4 years. Congratulations with the jubilee ! "

[translated from Fællesmønt nr. 51, Skelhøje januar 2001, pp. 4-5, Norman Lindtner]

...............................................

Publicist-virksomhed 1974-1999 - manifesteret i recensioner - info / anm / foto

Boken i A5-format er innbundet i hard cover og er pagineret 17-112 med 195 uddrag af anmeldelser fra 100 anmeldere.

Utgitt i 117 expl. av Grelbers Forlag, 1. utgave, Oslo (juni) 2000, 40+[4] pp., innbundet.

Pris DKK 300 + frakt DKK 25.

Interesserede kan bestille boken via Grelbers Forlagsekspedition, c/o Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, email: mem@image.dk

Klik for anmeldelser 


Tilbage til MEM forsiden