(home) (klager)


Pressen skrev: NNF-NYTT. INDEX årene 1971-1997 (Oslo 1998)

 

"NNF-Nytt har siden oppstarten i 1971 vært Norges nasjonale tidsskrift for numismatikere. Medlemsbladet for Norsk Numismatisk Forening (NNF) favner videre enn foreningers medlemsblader har for vane å gjøre. Fra starten av har, foruten ildsjeler i foreningen selv, redaksjonen hatt sterke innslag av folk fra både mynthandler- og forskermiljøet." [Håkon Ingvaldsen]

 

"För alla intresserade är ett index för en ständigt växande tidskriftserie oumbärligt. Detta tomrum har för NNT:s del fyllts vid utgivningen av nr 1 1998 som till sin helhet upptas av ett index för åren 1971-1997 författat av danske numismatiske förläggaren Morten Eske Mortensen."

[Numismatiskt Forum nr. 4, Åtvidaberg september 1998, pp 8-9, Per-Göran Carlsson]

 

"Takk, Morten Eske Mortensen [overskrift]. Morten Eske Mortensen er en mann med sans for numismatikk og systematikk. I dette nummer har han laget en indeks over NNF-Nytt til glede for oss alle. Han tok selv initiativet til utgivelsen i 1995 og har fått alt inn på data hvor han som rettesnor har brukt indekser utgitt over NNUM og Svensk Numismatisk Tidsskrift. Resultatet er vår forening meget fornøyd med. Morten Eske Mortensen er i utgangspunktet amatør innen numismatikk. Men med sin glød for faget er han blitt meget profesjonell med årene."

[NNF-Nytt nr. 1, Oslo 1998, p. 6, Christian J. Simensen] [Forord i "Indeks"-nummeret]

 

"I 1995 kom et initiativ fra vårt kjære naboland i sør. Den danske numismatiske forleggeren Morten Eske Mortensen (MEM) tilbød NNF å utarbeide en index for NNF-Nytt for perioden 1971-1997."

[Håkon Ingvaldsen]

 

"Indexet är strukturerat under 13 rubriker som i alfabetisk författerordning upptar de artiklar och andra slags bidrag som publicerats under perioden:

1. Mynt – Antiken – Norge – Sverige – Danmark – Norden – England och Irland – Övriga världen – Primitiva betalningsmedel – Mynttecken och polletter. 2. Fynd. 3. Sedlar. 4. Medaljer och jetonger. 5. Präglingsteknik – Imitationer och förfalskningar – Konservering och rengöring – Präglingsteknik och forsknings metoder. 6. Auktioner – Mynthandlare. 7. Personalia. 8. Föreningar, stiftelser, kongresser och utställningar – Legat och stiftelser – Kongresser – Utställningar. 9. Museer, myntverk, äldre numismatiker och numismatiska verk. 10. Diverse. 11. Norsk Numismatisk Förening. 12. Litteraturanmälningar – Allmänt – Antiken – Norge – Sverige – Danmark – Norden – England och Irland – Övriga världen – Sedlar – Medaljer – Icke-numismatisk litteratur med historisk anknytning. 13. Teckningar."

[Mönt- & Medaillesamlerforen. i Aarhus Stift Medl.blad nr. 265, oktober 1998, p. 9, Per-Göran Carlsson]

 

"Nackdelen med tidskrifter av detta slag är att om det inte finns en innehållsförteckning årsvis över innehållet med ämnen och författare så får man ofta leta febrilt genom alla nummer för att hitta det man söker. ..... Med ett dylikt index blir det så betydligt lättare att använda tidskriften. Överskådligt och väl klassificerat har aderton års artiklar och bidrag förtecknats på 48 sidor." [Tom C. Bergroth]

 

"Inndelingen er naturlig og god. Det er forholdsvis enkelt å sirkle inn ulike områder en vil lese om. Slike inndelinger skaper jo alltid gråsoner, men MEM har vært konsekvent i sin gruppering."

[Håkon Ingvaldsen]

 

"Detta index är mycket praktiskt och överskådligt upplagt och främjar sökning av artiklar inom en rad intresseområden."

[Mönt- & Medaillesamlerforen. i Aarhus Stift Medl.blad nr. 265, oktober 1998, p. 9, Per-Göran Carlsson]

 

"Er der noget Morten Eske Mortensen er god til, så er det at samle information sammen, ordne det og få det udgivet i bogform, til glæde for alle, som har interesse for numismatik: hvad der ligger bag, hvilke oplysninger, der hører til, hvordan man skaffer sig disse og priser på al numismatik."

[Aalborg Stiftstidende, lørdag 31. oktober 1998, Franck Petersson]

 

"Udarbejdelsen er særdeles grundig, hvad der jo er kendetegnende for tilsvarende arbejder af MEM." [Møntsamleren nr. 1, Hvidovre og Herning marts 1999, p. 43, Preben Eriksen]

 

"Det omfatter en minutiøs gennemgang af alt, hvad dette særdeles dybdeborende tidsskrift har bragt gennem årene." [Aalborg Stiftstidende, lørdag 31. oktober 1998, Franck Petersson]

 

"Alt fra de minste notiser til bredt anlagte artikler av forskere av internasjonalt kaliber er med."

[Håkon Ingvaldsen]

 

"Numismatisk bibliografi. NNF-Nytt har lavet et særdeles detaljeret index over tidsskriftets første 27 års mange artikler af høj kvalitet." [Aalborg Stiftstidende, lørdag 31. oktober 1998, Franck Petersson]

 

"Nu finns det ett nyttigt register över innehållet i Norsk Numismatisk Tidskrift – NNF-Nytt."

[Svensk Numismatisk Tidskrift nr. 8, Stockholm december 1998, p 219, usigneret]

 

"Den produktive danske numismatikern Morten Eske Mortensen har nu sammanställt ett index över årgångarna 1971-1997 av den norska tidskriften och detta hälsar vi med glädje." [Tom C. Bergroth]

 

"MEMs velklingende danske språk ....." [Håkon Ingvaldsen]

 

"Indexet over NNF-Nytt er ordnet efter fagområder og med den samme systematik, som findes i Numismatisk Index (København 1976). ....  Som noget værdifuldt og nyttigt er der også udførlige annotationer, som kan fylde helt op til tre linier. Pænt tryk."

[Fællesmønt nr. 44, Skelhøje marts 1999, p. 34, Hjejl Resen Steenstrup]

 

"NNF-Nytts innhold gjennom 27 år kan vi vanskelig kreditere MEM for, men oversikten han presenterer her får en jo til å rekapitulere for lengst glemte skriverier." [Håkon Ingvaldsen]

 

"Denna norska tidsskrift blir säkert lika efterfrågad i komplett skick som dess övriga nordiska motsvarigheter .... "

[Numismatiskt Forum nr. 4, Åtvidaberg september 1998, pp 8-9, Per-Göran Carlsson]

 

"Det nya registret är ett gott sökinstrument."

[Svensk Numismatisk Tidskrift nr. 8, Stockholm december 1998, p 219, usigneret]

 

"Indexet er en nyttig ledetråd til at skaffe sig viden fra dette tidsskrift af høj, faglig kvalitet."

[Aalborg Stiftstidende, lørdag 31. oktober 1998, Franck Petersson]

 

"Indexet är ett måste för forskaren, men även den numismatiskt intresserade, som effektivt vill nyttja de många värdefulla bidrag som ingår i tidskriften genom årena." [Tom C. Bergroth]

 

"Et stort arbejde ligger bag dette register, som fortjener at blive udbredt."

[Fællesmønt nr. 44, Skelhøje marts 1999, p. 34, Hjejl Resen Steenstrup]

 

"På vegne av Norsk Numismatisk Forening takker jeg herved Morten Eske Mortensen for hans innsats. Indeksen gjør det meget enkelt for norske numismatikere og andre som er interessert i vår forenings arbeid, å skaffe seg en oversikt på meget kort tid."

[NNF-Nytt nr. 1, Oslo 1998, p. 6, Christian J. Simensen] [Forord i "Indeks"-nummeret]

 

"Vi må gratulere NNF-Nytt med en grundig og etterlengtet index, og ikke minst MEM for at han har påtatt seg det tidkrevende arbeid det er å utarbeide slike oversikter vi andre kan dra nytte av."

[Håkon Ingvaldsen]

 

...............................................

 

NNF-NYTT. INDEX årene 1971-1997 - info / anm / foto

 

Heftet i A5-format er på 48 sider.

 

Utgivet av Norsk Numismatisk Forening, 1. utgave, Oslo 1998, 48 pp.

 

Pris DKK 75 + frakt DKK 15.

 

Interesserede kan bestille heftet via Grelbers Forlagsekspedition, c/o Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, email: mem@image.dk

 

Klik for anmeldelser 

 


Tilbage til MEM forsiden