(home) (klager) (Til Erling: klik her)


Pressen skrev:  

 

1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR

eller:

eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier (Kbh. 1996)

 


 

Ærlige Ærling-1: " … et stykke hittegods, som besidderen øjeblikkeligt efter  dansk ret har pligt til at aflevere"        (Jyllands-Posten 07.10.1995)

Ærlige Ærling-2: "Stykket … kommer på offentlig auktion om 14 dage – med  mindre politiet konfiskerer stykket … "       (Jyllands-Posten 07.10.1995)

 

Ærlige Ærling-3: " … at rekvirenten ikke på tilstrækkelig vis har dokumenteret  sin ret til at kunne sælge mønten."      (Jyllands-Posten 04.11.1995)

 

tilståelsen: "De sagsøgte bestrider ikke sagsøgerens ret til at sælge mønten."    (duplik i Byretten 06.02.1997)

 

" Det var bare en smart bemærkning " … " Jeg kender ikke møntens fortid " … " Jeg er ikke sikker på, at det var mig der skrev det – det var måske en anden ".

(udtalelser i Østre Landsret 06.05.1998)

 

Ærlige Ærlings advokat Ole Ravnsbo:

" Min klient er jo heller ikke blevet straffet for det han gjorde.

Ærling blev tværtimod frikendt for strafpålæggelse.

Det var skam kun for at undgå straf, at han løj ! "     (Kilde: en flue på væggen)

 

" .... allerede i auktionskataloget okt. 1995 [blev] meddelt:  ' Ved kontakt til L.E.Bruuns Samling i august 1994 blev sikret, at samlingen ikke føler at have noget udestående krav på mønten'. .... Erling FORTIEDE .... oplysningen mod sin egen bedre vidende."   (stort sic her overfor ÆÆ)

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 93, København sep./okt. 1998, pp. 1351-1355, Ove Becher]

 

"FORTIELSER ER OGSÅ LØGN" , siger Told & Skat. Ove Becher, Frb.

 

 

 

Efterfølgende er pt. under konstruktion - dette er altså ikke den endelige version.

Alle de nysgerrige, som løbende checker siden, må altså væbne sig med tålmodighed [lige indtil nærværende "konstruktions"-meddelelse er fjernet]. Men du skal klart have tak for din opmærksomhed.

Ventetiden kan så ideelt set, benyttes til at købe noget andet lige så interessant numismatisk litteratur.

 

"Vidneafhøringen afslørede, at det var Erlings egen falske og løgnagtige DIGTNING …" ; "Erling har … i Retten erkendt, at det var ham selv, der .. var .. ophavsmanden .. også dette har Erling fortiet." ; "Erling erkendte i Retten, at han havde undladt at kontrolforespørge ..." ; "Erling kendte intet til møntens fortid …" ; "Erling har i Retten erkendt, at [møntens ejere] var i sin gode ret til at sælge 1701-mønten. Dette er i strid med Erlings egen påstand … i hans 1995-artikler … "

[Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 256, november 1997, p. 7, Ove Becher]  

 

"Ved byrettens afgørelse anfægtede ingen, at indlevereren (sælgeren) af 1701-mønten havde erhvervet den på lovlig vis."

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 20. november 1997, Niels Ejgil Stampe]

 

"Journalist i pinagtig deroute: For at undgå straf afgav Jyllands-Postens Journalist Erling Vester Jacobsen falsk vidneforklaring i Østre Landsret i sagen om den berømte 1701-mønt [billedtekst]."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 93, København sep./okt. 1998, pp. 1351-1355, Ove Becher]

tilføjes MERE Becher-II 1998

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

 

 

"Omstridt mønt på plads ! [overskrift]. Det kan synes ude af takt med verdens store begivenheder, at skrive en hel bog om én lille mønt. Det er alligevel dette, den altid korrekte, velfunderede, vederhæftige Morten Eske Mortensen har gjort med "1701-Mönten paa nye Æventyr", Grelbers Forlag. Arbejdet er en gedigen opfølgning af "Svinske historier" [J. Sømod, Kbh. 1989], der for nogle år siden morede og irriterede den numismatiske verden - i Danmark."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Skriftet bærer betegnelsen dokumentation, og det må siges, at der er ingen mangel på gengivelse af korrespondance, uddrag af avisartikler og meget andet af forskellig art."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 88, København april/maj 1997, p. 1259, Viktor Søndergaard]

 

"For omkring et års tid siden var der i dagspressen og især i Morgenavisen Jyllands-Posten en række artikler om en sjælden dansk mønt fra 1701.

Det drejer sig om det eneste kendte eksemplar af en Frederik IV otte skilling eller afslag af en tronskiftedukat fra 1701, med forbindelse tilbage til L.E. Bruuns samling."

[Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 251, april 1997, p. 3, Bent S. B. Mikkelsen]

 

"En åtteskillingsmynt kan skape store problemer – hvis den er sjelden nok. Det har forleggeren Morten Eske Mortensen fått oppleve. Nå er det ikke snakk om en hvilken som helst åtteskilling, men en spesiell pregning fra 1701. Mynten er preget i anledning tronskiftet mellom Christian V og Frederik IV ..... "

[Numisma Asloia nr. 232, Oslo april 1998, pp. 21-22, Kjetil Kvist]

 

"Ikke er det så meget mønten i sig selv, en tronskifte-zwitter-otteskilling 1701 med en vægt af 2,62 gram og lødighed 0,551 , som er forfatterens emne, som de urette legender og myter denne mønt har afstedkommet - for ikke at glemme de urigtige påstande og løgne, der er bragt til torvs."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

" ...... en række forviklinger omkring ejerskabet til mønten, hvilket forfatteren behandler i sin bog og bringer samt kommenterer artiklerne fra Morgenavisen Jyllands-Postens journalist Erling Vester Jacobsen og andre med tilknytning til sagen, herunder omtale m.v. vedrørende møntens vandring siden 1928."

[Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 251, april 1997, p. 3, Bent S. B. Mikkelsen]

 

"Møntens historie begynder allerede i 20'erne, og især i 70'erne og 80'erne var der voldsomme diskussioner om mønten fra 1701. Der blev brugt ord som tyvegods, hittegods, værdiløs og nationalt eje."

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 28. november 1996, Niels Ejgil Stampe]

 

"På I.K. Mønters auksjon 21. oktober 1995 ble denne mynten, beskrevet som unik, lagt fram for salg. Utropet var 24.000 danske kroner.

Så enkelt skulle det ikke være. Den 7. oktober 1995 trykker Morgenavisen Jyllands-Posten, en av Danmarks største aviser, en artikkel i sin myntspalte. Her påstår avisens skribent, Erling Vester Jacobsen, at mynten er "et stykke hittegods" som "besidderen [. . .] har pligt til at aflevere til L.E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling [. . .]". Etter dette trekker myntens eiere og auksjonshuset mynten ut av auksjonen."

[Numisma Asloia nr. 232, Oslo april 1998, pp. 21-22, Kjetil Kvist]

 

"Rettens vej er den rigtige for at mane usandfærdig journalistik i jorden."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Om mynt kan man forska och debattera, studera, samla, beundra och förundras över. Varje land har väl sina egna favoriter och från tid till annan hamnar de av olika anledningar i fokus för media. I Danmark har under senare år ett silvermynt från 1701 valsat runt i pressen."

[Numismatiskt Forum nr 4, Åtvidaberg september 1998, p. 9, Per-Göran Carlsson]

 

"Derfor er denne numismatiske perles princip, at skabe klarhed og ret omkring møntens historie. Dermed er Morten Eske Mortensen inde på det område, som et godt samfund ikke kan være foruden: retfærdighedens."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Kedelig er den bestemt ikke, selvom man i den tidligere udgivne "Svinske historier" [J.Sømod, Kbh. 1989] har fået et oplæg til det hundeslagsmål, der tilsyneladende kan fortsætte i det uendelige."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 88, København april/maj 1997, p. 1259, Viktor Søndergaard]

 

"Læseren får et indtryk af sagens meget indviklede aspekter og de interesser, der hæfter sig til netop denne sjældne 1701-mønt."

[Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 251, april 1997, p. 3, Bent S. B. Mikkelsen]

 

"Med dette som utgangspunkt starter en lang og nitidig prosess for å renvaske auksjonshuset, eierne og mellommannen. Heftet til Morten Eske Mortensen er en samling av en mengde dokumenter som belyser denne mynten fra alle tenkelige sider. I dag vet vi at Morten Eske Mortensen fikk rett og at alle påstander i Morgenavisen Jyllands-Posten er tilbakevist og journalist Erling Vester Jacobsen ble avslørt som løgner, dikter og bakvasker."

[Numisma Asloia nr. 232, Oslo april 1998, pp. 21-22, Kjetil Kvist]

 

"Ad krogede veje er denne mønt havnet hos Morten Eske Mortensen, som satte den til salg på I.K.'s seneste auktion. Men journalistens omtale af mønten i sin avis var årsag til, at firmaet trak mønten tilbage, så den ikke blev solgt."

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 28. november 1996, Niels Ejgil Stampe]

 

"Møntens kringlede vandring er underordnet. Det handler nu her om mennesker, som ikke kender deres ansvar, og som derfor både lyver og kaster snavs på andre, for at skjule deres egen uvidenhed.

En person, som har opnået det privilegium at få en højere uddannelse, forventer vi andre noget særligt af, først og fremmest hæderlighed. Vi lader den slags kvinder og mænd blive anerkendt, fordi vi mener, at de kan se forskel på, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. I denne sag optræder både en ulden sagfører og en spøjs journalist på slap line. Den bemeldte journalist bringes af Morten Eske Mortensen ret bums ned på jorden."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Et gammelt ord siger, at definitionen på en rigtig samler er, at en sådan er en mellemting mellem en tigger og en tyv, - men at en ganske uskyldig hobby i den grad kan udvikle sig til fanatisme, grådighed og misundelse, som det her er beskrevet, - det kan trods alt chokere en ganske almindelig samler .... "

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 88, København april/maj 1997, p. 1259, Viktor Søndergaard]

 

"Morten Eske Mortensen føler sig anklaget af avisen, og .... denne .... synes [ikke] at ville rense ham eller give ham ordet til genmæle ... "

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 28. november 1996, Niels Ejgil Stampe

 

" ..... det är ett intressant media-fenomen som nu sammanställts till rubricerade minnesbok (A-4 format) av Morten Eske Mortensen."

[Numismatiskt Forum nr 4, Åtvidaberg september 1998, p. 9, Per-Göran Carlsson]

 

"Disse knapt tre gram sølv har i flere år - fra Gedser til Skagen - været numismatikernes samtale-emne. Kendte navne i branchen har været involveret i sagen, indtil dette skrift sætter både dumhed og løgne på plads, men også grundigt redegør for en journalists usædvanlige kluntede træden i spinaten."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Uvilkårligt kan man ikke undgå at tænke på, at det er mærkeligt, at ingen reagerer i skrift og tale, for der må da, set med en udenforståendes øjne, være grundlag for et antal sagsanlæg for injurier, måske fra begge sider, men åbenbart er der nogle, der måske håber på, at det hele kan ties ihjel, - eller også vil der blive pillet ved nogle glorier, som såkaldte 'pæne mennesker' fra 'bedre kredse' bærer på ? "

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 88, København april/maj 1997, p. 1259, Viktor Søndergaard]

 

"Morten Eske Mortensen fremlægger en imponerende dokumentation, som viser at sandheden har lige så stor slagkraft som fantasien."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Ska' vi skændes – eller hvad ? [overskrift]. Der er tradition for gode – læs hårde og indædte – skænderier inden for dansk numismatik. Det har der været stort set hele dette århundrede."

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 28. november 1996, Niels Ejgil Stampe]

 

"Det nyeste skænderi drejer sig om Morten Eske Mortensen og en kendt møntskribent ved en af landsaviserne, som har forskellige synspunkter om en mønt fra 1701."

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 28. november 1996, Niels Ejgil Stampe]

 

"At der er stor uenighed om, hvad der er sandheden omkring mønten ses derhen, at sagen ender for retten som en sag mellem bogens forfatter, redaktør Morten Eske Mortensen og journalist Erling Vester Jacobsen iflg. de seneste aktuelle oplysninger, der er tilflydt medlemsbladets redaktion."

[Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 251, april 1997, p. 3, Bent S. B. Mikkelsen]

 

"Der er iflg. medlemsbladets redaktion ikke så mange retsafgørelser i Danmark i nyere tid med udspring i dansk numismatik. Der må derfor hos mange samlere af ældre danske mønter være stor interesse om netop denne sag om den sjældne 1701-mønt og dens kreds af interessenter i sagsforløbet."

[Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 251, april 1997, p. 3, Bent S. B. Mikkelsen]

 

"Legenderne og myten om 1701-møntens historie er her blevet afløst af realiteter og målt med virkelighedens målestok, hvilket på ingen måde, gør mønten mindre interessant. Læs selv !  "

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Bogen er tidligere omtalt her i medlemsbladet i form af annoncer, ligesom et eksemplar er skænket foreningen af Morten Eske Mortensen og auktionssolgt på et af vore seneste medlemsmøder."

[Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 251, april 1997, p. 3, Bent S. B. Mikkelsen]

 

"Hvem har sagt, at det skal være enkelt? Spændende og underholdende er det at følge slagets gang, ikke mindst dér hvor Morten Eske Mortensen giver ovennævnte journalist ulivssår."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Modsat Morten Eske Mortensen har bladsmøreren for mønter i JP glemt det vigtigste bud, at indhente sine oplysninger fra m i n d s t to kilder, før de præsenteres som 'sandhed'. Mens journalisten derfor dynger påstand efter påstand ovenpå hinanden, skærer Morten Eske Mortensen igennem og ind til benet og holder fast i sagens realiteter."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Hvis ikke det var fordi sagen kunne være alvorlig nok i sig selv, og fordi parterne i den grad er røget i totterne på hinanden, så er her i hvert fald god underholdning for dem, som står på sidelinjen og undrende ser til."

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 28. november 1996, Niels Ejgil Stampe]

 

"Selv om man arbejder på Jyllands-Posten, er man ikke fejlfri. Det jyske praleri fornægter sig ikke i forbindelse med reklamerne for denne "internationale" papirslask. Avisen stinker af provinsialisme i ordets mest ubehagelige forstand. I dette dagblad har man sat sig til dommer over 'en kamp, man ikke har overværet'. "

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Auktion i Viborg [overskrift]. 18. oktober afholder I.K. Mønter, Ravnsbjergparken 11, Skelhøje, 7470 Karup, auktion nr. 32 .....

Lot nr. 69 er den omstridte tronskifte zwitter otte skilling 1701, som efter omtale i Jyllands-Posten sidste år blev trukket tilbage på I.K.s auktion. Indlevereren Morten Mortensen har 'slæbt' J.P.'s skribent i retten, og dom ventes afsagt sidst i denne måned. Lige som årstallet på mønten er 1701, er minimumsgrænsen lidt trodsigt også sat til 1.701 kr.!  "

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 16. oktober 1997, Niels Ejgil Stampe]

 

"Myntet i fokus – som skulle sålts på auktion hösten 1995 – utbjöds på auktion två år senare för "symboliska" utropspriset 1.701 danska kronor och klubbades för nya rekordpriset 30.750 danska kronor inklusive auktionspåslag."

[Numismatiskt Forum nr 4, Åtvidaberg september 1998, p. 9, Per-Göran Carlsson]

 

" Mynten ble i sin tur lagt ut for salg hos I.K. Møntauksjoner høsten 1997 til et utrop på 1.701 danske kroner. Tilslaget ble ny rekordspris DKK 25.000, plus DKK 5.750 i salær, tilsammen altså DKK 30.750."

[Numisma Asloia nr. 232, Oslo april 1998, pp. 21-22, Kjetil Kvist]

 

"Byretssagen mellem Morten Eske Mortensen og Jyllands-Postens skribent Erling Vester Jacobsen angående den efterhånden berømte 1701-mønt, som i 1995 efter omtale i Jyllands-Posten blev trukket tilbage på I.K.'s auktion, skal genbehandles ved Østre Landsret. I sidste måned blev 1701-mønten i øvrigt igen udbudt til salg på I.K.'s auktion, og mønten indbragte den nette sum af 30.750 inkl. salær !  "

[Morgenposten Fyens Stiftstidende, Odense torsdag 20. november 1997, Niels Ejgil Stampe]

 

"Den berømte åtteskillingen 1701 solgt for DKK 25.000 hos I.K. Møntauksjoner [billedtekst]. Journalist Erling Vester Jacobsen måtte selv se det påvist i retten at han ikke hadde kunnet styre fantasien sin [billedtekst]. "

[Numisma Asloia nr. 232, Oslo april 1998, pp. 21-22, Kjetil Kvist]

 

"Konklusion: Jyllands-Posten er skyldig i absolutte usandheder og blank løgn.

Andet var ikke at vente, når bladet sætter en klamphugger af en ordekvilibrist til at skrive sin sludder for en sladder. Hvilket han i flere år har plaget numismatikken med.

Journalisten, en mand som er kendt for ét indenfor faget, at købe billigt, gøre kup og aldrig betale en fair pris for det stykke historie, som en mønt kan være, har altfor længe leveret for meget af sin værdiløse vare. I hans forsøg på at jorde Morten Eske Mortensen har han fået ris til sin egen bag, så det batter !  "

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Heftet er absolutt verdt å lese. Delvis er det viktig fordi heftet gir en god oppfatning om metodisk arbeide for å avdekke den egentlige sannheten bak en enkelt mynt – og dermed er verdifull i seg selv som metodeskrift. Men det er også et hefte som er verdt å lese for alle som vil sette seg inn i historien omkring en av de mest omtalte mynter i nyere dansk numismatikk.

Underholdningsverdien i boken er meget høy – god lesning! "

[Numisma Asloia nr. 232, Oslo april 1998, pp. 21-22, Kjetil Kvist]

 

"Behageligst af alt ved Morten Eske Mortensens arbejde er den objektivitet, han som brilliant numismatisk forfatter lægger for dagen. Det har han gjort før. Men en god ting kan ikke gentages for ofte."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Foreningens bibliotek indeholder et eksemplar af bogen, og kan beses eller lånes ved henvendelse til foreningens bibliotek eller kasserer bl.a. på medlemsmøderne.

Medlemmer, der ønsker at købe bogen, og som kommer på vort maj-møde har her mulighed for at erhverve det ekstra eksemplar, vi er i besiddelse af, for en pris af 100 kr.

Den der kommer først til mølle . . . Yderligere interesserede må selv foretage indkøb af denne bog med omtalen af en særegen numismatisk sag."

[Mönt- & Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift Medlemsblad nr. 251, april 1997, p. 3, Bent S. B. Mikkelsen]

 

"Igen vil jeg slå fast, at den efterforskning og forskning, som står bag denne bog, er et skole-eksempel på, hvorledes den sag skal skæres. Jeg anbefaler den på det varmeste, også til det sted, hvor journalisten Erling Vester Jacobsen eventuelt har fået sin uddannelse."

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

"Underhållningsvärdet i denna bok är stort och man kan lätt föreställa sig Mortensen med förflutet som amatörboxare njuta av att vid 'ringside' följa kombatanternas 'numismatiska' slagserier, upper-cuts etc. samt bidra till att ställa en fantasifull journalist i skamvrån – en numismatisk 'knock-out' i genuin dansk anda. Slutet gott, allting gott.

Minnesboken kan förvärvas efter förfrågan ställd till Grelbers Förlagsexpedition."

[Numismatiskt Forum nr 4, Åtvidaberg september 1998, p. 9, Per-Göran Carlsson]

 

"Der bliver altså heller ingen Cavling-pris dennegang, Jacobsen !  "

[Danish Token Club Medlemsblad nr. 92, København april/maj 1998, p. 1335, Hjalmar Haaskjold]

 

...............................................

 

 

1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR - fotografscoop / info / anm / demo / foto

Bogen i A4-format er i soft cover og er på 104 sider med sjove illustrationer.

Udgivet af Grelbers Forlag, 1. udgave, København (1. nov.) 1996, 104 pp.

Pris DKK 100 + porto DKK 25.

Interesserede kan bestille bogen hos Grelbers Forlagsekspedition, Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, email: mem@image.dk

Klik for anmeldelser / klager / (Til Erling: klik her)


Tilbage til MEM forsiden