Numismatic bibliographies, Festschrifts, commemorative books etc.

(home) (klager)

 

001) Gullbekk, Svein H.: Norsk Numismatisk Bibliografi, Oslo 1998, 328 pp., bound. - anm / foto 

Numismatic bibliography consisting of 3.762 entries of Norwegian and Danish relation. 5 various indexes. Went out-of-print within 3 months of publication. Copy autographed by author.

DKK 400

 

002) Index til NNF-Nytt 1971-1997, Oslo 1998, 48 pp.- info / citater / anm / foto

Bibliography. Index to the Norwegian magazine Norsk Numismatisk Tidsskrift (NNF-Nytt) 1971-1997. Detailed groupings in subjects. Printing run: 600 copies.

DKK 150

 

003) Rasmussen + Steenstrup: Numismatisk index, København 1976, 154 pp, bound. - foto

Bibliography. Printing run: 1.000 copies. Index to the two important Danish magazines Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM) 1936-1970 and it´s predecessor Numismatisk Forenings Medlemsblad (NFM) binds I-XIV 1916-1936. Detailed groupings in subjects.

These two magazines has numerous articles with important relations to German and antique numismatics.

DKK 150 (out-of-print – antiquarian only)

 

Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ) - an index 1936-1970 :

004) Rosén, Hans-Åke: Författarregister, pp 236-249 in NNÅ 1971, bound

Bibliography. Index to this important series 1936-1970. Printing run: 3.330 copies.

DKK 160

 

005) Stuhr-Larsen, Bjarne: Forsøg på en dansk-norsk numismatisk bibliografi indtil 1969, København 1972, (28) pp, 849 entries. 4º. - anm / foto

Numismatic bibliography of Danish, Norwegian and of course lots of Schleswig-Holstein related articles and books.

DKK 150

 

006) Mortensen, Morten Eske: Fortegnelse over danske møntauktions-kataloger, København 1980, (44) pp, 553 entries.- info / anm / foto

Bibliography of 553 Danish+Norwegian coin auction-catalogues 1684-1979. With alphabetic name-index of the owner´s of the collections sold. Printing run: 150 individually numbered copies.

DKK 600 (out-of-print – antiquarian only)

 

007) Mortensen, Morten Eske: Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktions-kataloger 1684-1998, Oslo 1999, 798 + 95 + 437 entries, name index of collections, hardbound.- info / citater / anm / demo / foto

Bibliography of more than 800 Danish+Norwegian coin auction-catalogues 1684-1998 as well as 437 foreign catalogues 1719-1998 of Danish importance. With alphab.name-index of the owner´s of the collections sold. Printing run: 194 individually numbered copies.

DKK 500 (out-of-print at the date of publication; antiquarian only)

 

008) Nathorst-Böös, Ernst: Myntkatalogen i tvåhundra år, Stockholm 1966, 37 pp. - anm / foto

Bibliography of Swedish coin auction-catalogues 1706 up to ca. 1900.

DKK 120

 

009) Hildebrand, Bengt: Anteckningar till svensk numismatisk och arkeologisk-historiografisk bibliografi, Stockholm 1935, 26 pp. - foto

Contributions to a Swedish numismatic bibliography. Summary in German.

plus Thordeman, Bengt: Svenska 1500-talsbrakteater, Stockholm 1935, 3 pp, ill.

DKK 100

 

009b) Mulder, C.P. & Purves, A.A.: Bibliography of orders and decorations, Gylling 1999, 321 pp, ill. 17 x 24 cm. - foto 

Bibliography. 3.331 numbered entries + appr. 700 extra sub-entries all with relation to orders and medals. Thousands of  mainly/pure numismatic stand alone titles, off-prints as well as some ar­tic­les of over 50 pages, essential auction catalogues etc. Many of the entries registered  cover (besides a content of orders) 'ordinary' MEDALS and/or COINS world  wide. This comprehensive world numismatic bibliography includes essential bibliographic informations like titles in full, place and year of publication, number of volumes, number of pages, number of coloured plates, number of black and and white illustrations, size of the work, other editions, origin of offprints, print­ing runs, relevant information on contents. Also subject index and index of authors. Grou­pings by country or geographic area. Orders, Statutes, Lists of Recipients, Catalogues, Periodicials, etc. Supercedes by far the two part-bibliographies (BIBLIOGRAPHIE NUMISMATIQUE: SUPPLÉMENT: ORDRES ET DÉCORATIONS) by Ivo Suetens from 1969+1977 only including 979+1082 entries.  English language. Printing run: 400+68 copies.

     DKK 400 (out-of-print at the publishers – antiquarian only)

 

010) (Sømod, Jørgen dedicated): 10 års skriverier fra Jørgen Sømod 1984-1994, København 1994, 34 pp.- info / anm / foto / foto

Bibliography. Continuation of Mr. Sømod´s numismatic bibliography for the last 10 years listing his writings nos. 222-378 of various topics. Printing run: 200 copies.

DKK 50

 

011) Sømod, Jørgen: 1974-1984. BIBLIOGRAFI. Morten Eske Mortensen 1959 5. november 1984. København 5. november 1984, 25 pp., ill.- anm / foto

Udsendt af Morten Eske Mortensens venner i og uden for Dansk Numismatisk Forening i anledning af MEMs 10 års forfatterjubilæum samt 25 års fødselsdag. Incl. emneregister. 56 numre bibliografi 1974-1984 med forklarende noter plus redaktions- og udgiver-virksomhed samt salgslister. Endvidere alfabetisk henvisningsliste over alle de ældre møntsamlere biograferet i MEMs hidtidige arbejder. Printing run: 249 copies.

DKK 50

 

012) (MEM red.) 25 års jubilæum som numismatisk forfatter 1974-1999. Publicist-virksomhed 1974-1999 - manifesteret i recensioner, Grelbers Forlag, Oslo 2000, 96 pp, bound.- info /citater / anm / foto

Bibliography. 195 reviews by 100 named reviewers collected & reprinted in full; reviews dealing with Mr. Morten Eske Mortensen's numismatic writings & publishing for the last 25 years of various topics. Printing run: 117 individually numbered copies.

DKK 300

 

014) (Jensen, Jørgen Steen dedicated): Ord med mening, København 1998, 141 pp, ill, bound.

Festschrift on the occasion of Mr. Jensen’s 60th birthday. Contributions from ca. 25-30 writers and scholars on all kind of subjects.

RIKKE AGNETE OLSEN: Den bedste ven; KOLBJØRN SKAARE: Jørgen Steen Jensen; TOM C. BERGROTH: Frihetsmedaljerna och Frihetskorset; KATALIN BIRÓ-SEY: Neuanschaffungen antiker Münzen des Universitetets Myntkabinett, Oslo, 1993-1998; ERIK CHRISTIANSEN: Tusindvis af alexandrinske mønters vej fra Cairo via London til Toronto; PETER FLENSBORG: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Et par medaljeforslag fra 1858; MICHAEL FORNITZ: "Bitegn" i den sene vikingetid – metode og signifikans; FINN GRANDT-NIELSEN: En gåde løst ? En ukendt samling nødpengesedler; KELD GRINDER-HANSEN: Dansk møntcirkulation i anden halvdel af 1300-tallet – nogle metodiske bemærkninger; SVEIN H. GULLBEKK: Henrik Willialmsson myntare j Prondeimi; ANTON HOLT: Fynd av mynt från vikingatiden på Island; HÅKON INGVALDSEN: Numismatikkens komiske og tragiske sider – pengebenevnelser i gresk diktekunst; UNO BARNER JENSEN: C.H. Biddulph – Upubliceret katalog over mønterne fra Trankebar; HENRIK KLACKENBERG: Pengar av sten; L.O.LAGERQVIST: Ett tiggartecken; MONICA GOLABIEWSKI LANNBY: Skatten vid Silverhättan i Visby; BRITA MALMER: Ormtypen i Lund. Några anmärkningar till Hauberg II: 20 och IV:1 ; JENS CHRISTIAN MOESGAARD: Enkeltfundne mønter: tab eller tilfældigheder ? ; PREBEN NIELSEN: Kongeligt guld – guldafslag fra Margrethe II; GERT POSSELT: Betragtninger over samlervirksomhed; GERT RISPLING: Två typer av cirkulationsspår på vikingetidsmynt; JON ANDERS RISVAAG: Noen mynter og en vandredue; PEKKA SARVAS: Ett finskt myntfynd från unionstidens slutperiod; ULLA W. SILVEGREEN: Ett litet mynt från Verona; TORBJÖRN SUNDQUIST: Några kommentarer kring ett brev från Elias Brenner till Otto Sperling 1705; TUUKKA TALVIO: Naginsjtjina 1895: ett fynd med danska mynt från Ingermanland; IAN WISÉHN: Svenska medaljkonstnärer söker danska motiv; MAJVOR ÖSTERGREN + KENNETH JONSSON: Varför fick Gotland dansk mynträkning vid 1400-talets mitt ? ; SVEN AAGAARD: Samtidig udenlandsk (nordtysk ?) kopiering af norske Christiania-kroner fra Frederik III 1669 og Christian V 1670, 1672 og 1679.

[J.S.JENSEN:] Bibliography 1961-01.04.1998 consisting of 410 selected items. Printing run: 1.500 copies.

DKK 150

 

015) (Molvõgin, Arkadi dedicated): Studia Numismatica. Festschrift. Arkadi Molvõgin 65, Tallinn 1995, 182 pp, 22 plates.

TATJANA BERGA: Der erhaltene Teil des Schtzfundes Eversmuiza aus dem Rigaer Geschichts- und Schiffahrtsmuseum (Anfang des 11. Jahrhunderts); MARK BLACKBURN: A East Anglian variety of Æthelræd II´s last small cross type; HANS-ULRICH GEIGER: Schweizerische Münzen aus den ikingerzeitlichen Funden Estlands; BIRGITTA HÅRDH: Baltic connections and silver hoards. Some speculations on the use of silver in the Baltic region; GERT HATZ: Zur Münzprägung Herzog Lothars von Sachsen; VERA HATZ: Die Otto-Adelheid-Pfennige in den Münzfunden Estlands; PETER ILISCH: Die S/COLONIA/A-Prägung König Heinrichs II (1002-1014); EUGENIJUS IVANAUSKAS: Johan Dila – a Vilnius master of coins and medals; JØRGEN STEEN JENSEN: Late-medieval Estonian coins in Danish hoards and finds; KENNETH JONSSON: The early gote; BRITA MALMER: Some long cross imitations found in Estonia; JENS CHRISTIAN MOESGAARD: Stray finds of Carolingian coins in Upper Normandy, France; ARKADI MOLVÕGIN: A unique hoard from Estonia; MIHHAIL NEMIROVITS-DANTSENKO: Zur Datierung der Seestlinge; FRANZISKUS PÄRN: Zur Geschichte der livländischen Numismatik; BORYS PASZKIEWICZ: The coins of the Jedrzejów Abbey; GERALD STEFKE: Der Beginn der Sterling-Prägung in Lund und das Ende der Münzstätte Næstved. Zur Geschichte der Münzprägung des frühen 15. Jahrhunderts im regnum Dacie und im östlichen Norddeutschland; STANISLAW SUCHODOLSKI: Coin hoards discovered in chuches – a symptom of cult or economy ? ; TUUKKA TALVIO: Three imitations of Byzantine coins found in Estonia.

DKK 295

 

016) (Sømod, Jørgen dedicated): Festskrift til Jørgen Sømod. 1944 24. maj 1984, København 1984, 166 + V pp, ill.- info / anm / demo / foto

Festschrift dedicated to wellknown Danish numismatist Jørgen Sømod. Articles of various topics as Numismatiker-Exlibris, Albrekt of Mecklenburg ørtugs (ca. 1365-1385), Greenland-Piasters 1771 + 1777, local Notgeldscheine 1807-1815 of Denmark and Schleswig-Holstein, Scandinavian tokens, Roman coins, etc from various authors like REINHOLD JORDAN: Numismatikerexlibris, die nicht im Grasser stehen; FINN GRANDT-NIELSEN: Mikel Lunge giør Sedler for andres Punge. Lokale danske pengesedler 1807-1816; JAN H. NORDBØ: Norske gullavslag; BENGT HEMMINGSSON: Albrekt av Mecklenburgs första örtugmyntning; C.A.HOLMBOE: Om nogle norske Pengetegn; HARALD SALVESEN: Grønlands-piasteren – Hvor sjelden er den ?; POUL ERIK BALLE VARMOSE: Propagandaen på de romerske kejseres og kejserinders mønter; RICHARD BONNICHSEN: Historien om proof-børsten; RICHARD BONNICHSEN: En københavner indtager provinsen; KAJ MADSEN: I anledning af Jørgen Sømod’s 40-årsdag [Paryk 8-skillinger fra Fr. IV]; GUNNAR HOLST: Datum på tidiga 1700-talsmedaljer; HANS OTTO HARCK: Jørgen Sømod. Spredte Træk af Erindringer gennem 25 Aar fra en Ven, Medsamler og Kunde; HELGE KIERKEGAARD: Tivoli-Pedersen; BØRGE R. JUUL: Skattefundet fra Lundbykrat; SVEN AAGAARD: Fr. III’s danske 2 skillinge 1667 – forslag til revideret typologi.

Including the bibliography 1959-1984 of Mr. Sømod´s 221 various writings, with subject-index. Printing run: 303 copies. Scarce.

DKK 400 (out-of-print – antiquarian only)

 

017) Sømod, Jørgen: Gribbebos Julehæfte 1984, København 24. december 1984, 52 pp., ill., 10th edition. - foto

Stridsskrift. 10. årgang. Tema: civilingeniør Peter Hammerichs og højesteretssagfører(?) Jan Anker Rasmussens fremfærd mod udgiver af numismatisk festskrift.

Endvidere inspektør ved Nationalmuseet Jørgen Steen Jensen: videreførsel af  Ernst-legatets mærkværdige anvendelse, censur af artikler fra NNUMs forfattere, underbetaling af danefæ-finderne m.v. Liste over: mønter enten 1) angiveligt stjålet 1928 fra L. E. Bruuns Samling under påstået meddelagtighed af Nationalmuseumsinspektør Georg Galster eller 2) delvis genstande for påstået  falsk politianmeldelse af Georg Galster og overretssagfører Holger Hede; endvidere unika frasolgt i hemmelighed 1928 og i 1925 fejlagtigt som værende doubletter til L.E.Bruuns hovedsamling.

Af indholdet: Fra portrætsamlingen. Legater og stiftelser. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. Den kongelige Mønt- og Medaillesamling: Nyt om danefæ. Dansk Numismatisk Forening: Makkerparret. Dokumentation: SKUESAG eller Et beskedent bidrag til Peter Hammerichs minde. Nordisk Numismatisk Årsskrift: Hamrikken. Litteratur: Et festskrift. Tilføjelser til kataloget over L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling. Årsberetninger: Numismatisk Selskab; Tannhäuser Numismatikerlegat. Kabinetterne: Sagfører Ole Andersens Samling; Spiritusmuseet i Tannhäuser Bar.

Printing run: 206 copies. Jævnfør bogen »Svinske historier«, Kbh. 1989.

DKK 150 (omtrent udsolgt)

 

018) (Ernst, Axel foundation): Advokat Axel Ernst´s og Frøken Alfrida Ernst´s Legat til Fremme af Numismatisk Forskning i Danmark. Beretning om 25 års virke 1970-1994. Et Jubilæumsskrift. (København) 1995, 74 pp. 4º.- info / anm / demo / foto

25th anniversary of the Ernst-scholarship for numismatic studies & research. Accounts and balance sheets as well as annual reports for all 25 years is published. A complete list of subjects & persons granted the Ernst-scholarship is also given. Contributions from various authors. Printing run: 300 copies - of which 150 have been maculated.

DKK 100

 

019) Jensen, Jørgen Steen: Møntsamlere og forskere. Dansk Numismatisk Forening 1885-1985, København 1985, 125 pp, ill. - foto

The Danish Numismatic Society/Societé Danoise de Numismatique/Dänische Gesellschaft für Numismatik, founded 1885, celebrates it´s 100th year. Printing run: 1.260 copies. Geschichte der dänischen Numismatik der letze 100 Jh.

DKK 75

 

020) Sømod, Jørgen: Svinske historier. et aLdeLes nødvendIgt bIdrag tIL den rette forståeLse af det sIdste hundrede års hændeLser bLandt nuMismatIkkens Venner I Danmark, hVorVed der også gøres opmærksom på en række bLandt kendere Værende mIsforståelser. endVIdere oplysnInger om, hVorLedes sager af anden beskaffenhed er søgt behandLet, København [1. november 1989], 66 sider, ill. - foto / (klager)

Printing run: 400 copies. Went out-of-print in the month of publishing. Very much in demand and scarce. Telling interesting as well as 'scandal' stories from the last 100 years of Danish numismatics, involving such notabilities as P. Hauberg, Vilhelm Bergsøe, G. Galster, Wilcke, Holger Hede, Otto Mørkholm, L.E.Bruun and others. If you have read Jørgen Steen Jensens 100 years anniversary book »Møntsamlere og forskere. Dansk Numismatisk Forening 1885-1985« , you've got to read this book »Svinske historier« [translated: "Dirty stories"]. Some aspects of the last 100 years of history of Danish numismatics will then be understood in quite another light.

[ The continuation of »Svinske historier«, was released in 1996 wearing the title »docuumentation. 1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR. eller: eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier«, Kiöbenhaun [1. november 1996], 104 pp, ill. 4º. ]

 

Historier og episoder om afdøde og nulevende numismatikere og lyssky transaktioner med mønter. Den uofficielle historiebog om Dansk Numismatisk Forening i modsætning til den officielle jubilæumsbog »Møntsamlere og forskere. Dansk Numismatisk Forening 1885-1985« af JSJ.

Bogen forklarer og udreder de grundlæggende årsager til og indhold af de fleste af det sidste hundrede års personstridigheder i og omkring den ærværdige Dansk Numismatisk Forening. Det vises, hvorledes stridighederne ’arves’ generation fra generation, og bogen forklarer derved også de senere års fejder, der reelt er ’arvegods’ tilbage fra DNFs tidligste år. Således nævnes med kritiske ord bl.a.: Nationalmuseets inspektør P. Hauberg (understukne mønttegn til egen samling; den egentlige grundlægger af Wilcke-stridighederne), forfatteren Vilhelm Bergsøe (hjemmefremstiller af medailleforfalskninger), ors. Holger Hede (meddelagtig i falsk politianmeldelse), Nationalmuseets overinspektør Georg Galster (påstået tyveri og meddelagtighed  i falsk politianmeldelse), Den kgl. Mønt- og Medaillesamling (overinspektør Galster fjerner uden testamentarisk hjemmel unik prøvemønt 1822 fra L. E. Bruuns Samling og lader den indgå i Nationalmuseets samlinger), overinspektør på Nationalmuseet Otto Mørkholm (afslår at bringe orden i forholdet med den uretmæssigt fjernede unikke prøvemønt fra L. E. Bruuns Samling), mønthandler Tony Rubini Sørensen (fremstiller eller mellemhandler af forfalskede skandinaviske guldmønter), redaktør Børge Rønne (kaldet en svinsk boulevardjournalist) m.fl.

Hovedhistorien handler om det ’forsvundne’ sølvafslag 1701 fra L.E.Bruuns Samling. Bogen mener at påvise, at G.Galster og H.Hede 1) er dels skyldig, dels medskyldig i påstået tyveri 1928 fra L.E.Bruuns Samling og 2) begår falsk politianmeldelse  i 1975. Der er aldrig blevet rejst injuriesager ang. passager fra bogen, og der er aldrig forsøgt gendrivelser af bogens konklusioner vedr. Holger Hedes eller embedsmændenes unøjagtigheder i tjenesten.

Dansk Numismatisk Forenings formand Peter Hammerich, der modvilligt trak sig fra posten, da han blev konfronteret med et antal uregelmæssigheder, det sagdes han havde begået, bekræftede iøvrigt selv i 1984, at ors. Holger Hede havde belastet sit eget minde ved sine ældgamle ungdoms-handlinger. Dette skrev P.Hammerich under på i et forlig, han blev presset til at indgå med indehaveren af Grelbers Forlag (forligsteksten delvis aftrykt i NNUM nr 8, december 1984, pp 157-158 og totalt aftrykt i Gribbebos Julehæfte 1984 , p 41). Citeres fra den af Hammerich medunderskrevne forligstekst: " ... et skrift med titlen »Ors. Hedes medskyldighed i et tyveri fra L.E.Bruuns samling«, hvis indhold er belastende for Holger Hedes minde" ! Skriftets uanfægtede oplysninger er fortsat gældende og fortsat belastende for Holger Hedes minde ...

Påfaldende nok er ors. Holger Hedes søn, lrs. Jørgen Hede, idag varetager af faderens bestyrelsespost i fonden(?) L.E.Bruuns Møntsamling !!, hvilket vel næppe er helt opportunt. I denne bestyrelse har Jørgen Hede iøvrigt nyligt sammen med Jørgen Steen Jensen gjort sig selv eksklusionsberettigede.

Anmeldelser i: Møntsamleren nr. 2, 6. årg., (september) 1989, p. 46. Erling Vester Jacobsen i Morgenavisen Jyllands-Posten 4. nov. 1989. Niels Stampe i Fyens Stifts Tidende 2. dec. 1989. Preben Nielsen i Amagerlands Numismatiske Forening, medlemsblad, 19. årg., januar 1990, p. 4. PV i Møntsamleren nr. 1, 7. årg., (marts) 1990, p. 42. Jvf. »Berigtigelse«, 1975. Jvf. »Gribbebos Julehæfte 1982«. Jvf. »Gribbebos Julehæfte 1983«. Jvf. »Gribbebos Julehæfte 1984«. Jvf. »Haubergs blymønter samt resten af historien«, 1990. Jvf. »3-mands bestyrelsen for L. E. Bruuns samling har gjort sig selv inhabil«, flyveskrift 1993.

Bogen »Svinske historier«, blev i 1996 fulgt op med del 2, fortsættelses- og supplements- bogen »docuumentation. 1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR. eller: eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier«, Kiöbenhaun [1. november 1996], 104 pp, ill. 4º - fotografscoopinfo / citater / anm / demo / foto. I 1995 havde en journalist fra Jyllands-Posten nemlig forsøgt at overtage Galsters + Hedes Hedes ukorrekte og udokumenterede sigtelser dog uden først at bekymre sig om kontrolforespørgseler. Journalisten forsøgte i en serie avisartikler at kriminalisere et auktionshus og 5 sagesløse ejere af den berømte 1701-mønt. I retssalen måtte journalisten dernæst erkende, at sigtelserne var uden grundlag, og journalisten kunne naturligvis slet ikke i Retten føre sandhedsbevis, hvorfor de ukorrekte sigtelser fremtidigt henstår under begrebet myter fremført af en mytoman [citat O.Becher]. Journalisten nødsagedes til at oplyse Retten: "De sagsøgte bestrider ikke sagsøgerens ret til at sælge mønten", og boganmeldelsen fra Numisma Asloia noterer: "I dag vet vi at ... alle påstander i Morgenavisen Jyllands-Posten er tilbakevist, og journalist Erling Vester Jacobsen ble avslørt som løgner, dikter og bakvasker ... han havde ikke kunnet styre fantasien sin.", hvorefter kommer derouten, som Hr. Ove Becher noterer fra retssalen: "For at undgå straf afgav Jyllands-Postens journalist Erling Vester Jacobsen falsk vidneforklaring i Østre Landsret" [DTCM nr 93, 1998], og Becher oplyser tillige aug. 1998 "Retten kom ikke ind på enkelte postulater, der var fremført i Jyllands-Posten, idet Retten ikke fandt de forskellige postulater var grove nok til en straffedom over journalisten Erling Vester Jacobsen, hvilket ikke skal forstås derhen, at de anførte løgne m.v. ikke er skrevet i Jyllands-Posten, endsige at Erling er blevet frikendt for sagsøgerens påstande herom; - men Erling er alene frikendt for de af sagsøgeren krævede repressalier og erstatning" og videre "Formentlig beklager alle, at der har været grundlag for at udbrede negativ – men korrekt – omtale af Herr Jacobsen. Som bekendt er det dog en del af ytringsfriheden, at kunne udbrede også negativ omtale." og tilbage står, som Hr. Hjalmar Haaskjold  lakonisk skriver: "[Erling] har fået ris til sin egen bag, så det batter".

Men eventyrkvaliteterne var der trods alt intet at udsætte på ..... Der Rest ist Gut.

DKK 350 (out-of-print – antiquarian only)

 

021) (Jacobsen, Erling Vester dedicated): docuumentation. 1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR. eller: eet beskjedent bieDrag tiL ærliege ærling Wester iacobsöns mInde med samt eet forskræCkeliegt instrUCtions-stuudiUM I anVendt U-ærlieg blad-reporter methodIIC. endVIdere eet anhang til tryCksagen sViinske hIstorier. Kiöbenhaun (1. Nov. 1996), 104 pp, ill. 4º. - fotografscoop / info / citater / anm / demo / foto / (klager)

Published to the honour of numismatic newspaper-columnist and token-collector Mr. E.V.Jacobsen, Malling (born Aug. 12 1950). Contributions from various authors.

Bogen er en fortsættelse og et supplement til Jørgen Sømods bog »Svinske historier. et aLdeLes nødvendIgt bIdrag tIL den rette forståeLse af det sIdste hundrede års hændeLser bLandt nuMismatIkkens Venner I Danmark, hVorVed der også gøres opmærksom på en række bLandt kendere Værende mIsforståelser. endVIdere oplysnInger om, hVorLedes sager af anden beskaffenhed er søgt behandLet«, København [1. november 1989], 66 sider, ill

DKK 100

 

022) Mørkholm, Otto editor: Den kongelige Mønt- og Medaillesamling 1781-1981, København 1981, 216 pp., ill. - foto

Festschrift on the occasion of the first 200 years of the Royal Coin- and Medal Cabinet of Copenhagen.

JSJ: Det kgl. Mønt- og Medaillekabinet fra 1652 til 1832; MØRKHOLM: The Danish Contribution to the study of Ancient Numismatics c. 1780-1880; GALSTER: Erindringer fra Universitetet og Nationalmuseet 1906 til ca. 1930; Personer beskæftigede ved Den kgl. Mønt- og Medailesamling 1780 til 1980; Personregister.

DKK 150

 

023) [Grelber]: Grelber’s Julehæfte 1982, København [24. december 1982], pag. 18-28, ill.- info / foto

Stridsskrift. 1. årgang. Gennemgående tema: mønthandler Jørgen Sømod. Satirisk parodi-plagiat / supplementstryk på Gribbebos Julehæfte.

Trykt i 127 nummererede eksemplarer på rødt papir, hvortil et BILAG dateret 31. december 1982 trykt på lysegrønt papir.

Af indholdet: Flab i: Alle er dumme. Litterært. Gribbebo sælger ud. Hvad er det ? Vort sprogkursus lektion II & III. Numismatisk Selskab. Tabula gratulatoria & subscripta. Printing run: 127 copies.

DKK 100 (out-of-print – antiquarian only)

 

024) Sømod, Jørgen: Gribbebos Julehæfte 1982, København [24. december] 1982, 15 pp., ill. - foto

Stridsskrift. 8. årgang. Hovedhistorie: vedr. påstået ulovlig omgang med ’hittegods’ fra L.E.Bruuns Samling i 1974 (sølvafslag 1701, LEB 7310).

Af indholdet: Somivision. A + B./Sagkundskab. Kom, kom, kom til frelsermøde. Forsider af GJs ældre årgange. En julehistorie. Den daværende bestyrelse for L.E.Bruuns Mønt- og Medaillesamling.

Printing run: 126 copies. Hertil findes et satirisk parodi-plagiat/supplementstryk: Grelber's Julehæfte 1982.

DKK 100 (out-of-print – antiquarian only)

 

025) Mathiesen, Hans Erik: Grækernes mønter, Aarhus 1988, 233 pp, 7 maps, richly illustrated. - foto 

The late author was a lecturer in Greeks at The University of Aarhus and also a numismatist in the fields of ancient coins.

Generally presentation of Greek coins as those little master-pieces of art they often represents. Includes a lot of wonderfully pictured photographs of beautiful greek coins. A great number in enlargements. Coins originates from the major European museums.

This book went out-of-print rather early. A nice book to glance in.

DKK 300 (out-of-print – antiquarian only)

 

026) Hansen, Leo: Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983. Official Paper Money of Denmark, København 1983, 380 pp, bound.

Every note pictured. Reference work. English summary. Printing run: 1.372 copies.

DKK 650 (Out-of-print; antiquarian only)

 

027) Sømod, Jørgen: Gribbebos Julehæfte 1983, København 24. december 1983, [8] pp., ill., 9 th edition. - foto

Stridsskrift. 9. årgang. Tema: parodi på DNFs festprogram ved pengeseddelbogen DOPs udgivelse 23. november 1983.

Af indholdet: Om en påstået falsk 10-pf. 1925F solgt på Birthe Hornungs Møntauktioner. Ors. Hedes medskyldighed i et tyveri fra L.E.Bruuns samling. Ordener hænger man på Idioter.

Hertil findes et bilag:

Ors. Hedes medskyldighed i et tyveri fra L.E.Bruuns samling.

Udgivet af Grelbers Forlag, København (24. december) 1983, (4) s. ill. på lysegrønt papir.

Stridsskrift. Skrevet under pseudonym: Dr. phil. Norman Lindtner.

Om sølvafslag 1701, LEB 7310, ’savnet’ siden 1927/28 i Bruuns samling. Jvf. »Berigtigelse«, 1975.

Findes også på hvidt papir i et ulovligt kopiaftryk fremstillet af Peter Hammerich. Printing run: 208 copies.

DKK 100 (out-of-print – antiquarian only)

 

028) (Hammerich, Peter dedicated): Dokumentation. SKUESAG eller Et beskedent bidrag til Peter Hammerichs minde, København 1984, 32 pp, ill. Sonderdruck auf Gribbebo´s Julehæfte 1984. - anm / foto

Published to the honour of Mr. Peter Hammerich chairman of The Danish Numismatic Society/Societé Danoise de Numismatique/Dänische Gesellschaft für Numismatik, founded 1885. Contributions from various authors. Printing run: 54 copies. Very rare.

DKK 250 (out-of-print – antiquarian only)

 

029) Gamby, Erik: Bland numismatiker. Minnen från 1920- , 1930- och 1940- talen. Stockholm 1984, 72 pp ill. - foto

The memoirs of numismatic oldtimer, the late Erik Gamby [:Person] (1908-1996), co-founder of the Nordisk Numismatisk Union in 1936. Mr. Gamby had relations to all the important numismatists of the time and interesting ´inside´-information of the num. life & ways is given specifically around the foundation of the NNU. Including his num. bibliography 1929-1984.

DKK 75

 

031) Flensborg, Peter: Numismatisk leksikon. København 1996, 416 pp, richly ill., bound.

Printing run: 2.000 copies.

DKK 190

 

032) Hvidt, Kristian: TI’eren gennem tiderne. Danske pengesedler 1801-1976, København 1976. - foto

The story of Danish banknotes 1801-1976 told in an unusual way. (out-of-print).

DKK 140

 

033) Bendixen, Kirsten: Et Myntcabinet til Nytte og Ære¸ København 1980, 32 pp, ill. - foto

History of The Royal Collection of Coins and Medals in The National Museum of Denmark in occasion of the 200 years celebration of its origin.

DKK 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovenstående var lidt doubletbøger som kan overtages hos

Morten Eske Mortensen, Drejøgade 26 F 501, DK-2100 København Ø; email: mem@image.dk . (konditioner)

Betaling upfront. Porto tilkommer.

Søger du selv anden litteratur ?

Følg da instruktionerne for mancolister .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tilbage til MEM forsiden