(home)


Uploadet 2011

KUN I FORHÅNDS-SUBSKRIPTIONER (gennemsnitligt trykt i oplag på mindre end 10 styk)

Declaration: Modtaget fondsstøtte til dataanalyserne: 0 (nul) kroner. Analysernes finansiering sker i stedet bl.a. ved analysebrugernes betalte licenspris.

 

Eksempler på idéer til fremstilling af  special-'kataloger' 

 

L.E.Bruun guldmønter 2023 (565 nos.) - info

L.E.Bruun guldmønter doubletauktion 1925 (300 lots)

Alfred Benzon guldmønter 5 auktioner 1885-1888 (341 lots)

Bille Brahe guldmønter fortegnelse ca. 1912 (447 nos.)

J. Guildal guldmønter fortegnelse ca. 1920 (260+11 nos.)

E. Glückstadt guldmønter auktion 1924 (326 lots)

H.H. Schou guldmønter auktion 1927 (218 lots)

Ragoczy guldmønter 2 auktioner 1959-1961 (293+3 lots)

Holger Hede guldmønter 3 auktioner 1988-1994 (245 lots)

Olaf Seck guldmønter 1991 (144 lots) - info

Zinck guldmønter 8+1 auktioner 2001-2004 + 2013 (284 lots)

Jens-Dahl Knudsen guldmønter 4 auktioner 2005-2007 (204 lots)

Poul-Henning Knudsen guldmønter 8 auktioner 2009-2013 (352 lots - heraf 110 ti/tyve-kroner)

Ottar Ertzeid skandinaviske guldmønter 6 auktioner 2016-2017 (xxx lots) *

 

Klædehandler L. Chr. Nielsen guldmønter 1878 (113 lots)

Sparekassedirektør Wolff guldmønter 1882 (131 lots)
Dir. Ludvig Bramsen guldmønter fortegnelse 1883 (85 nos.)
Generalmajor C.T. Jørgensen guldmønter fortegnelse 1901 (134 nos.)
Grosserer Otto Diemar guldmønter 1901 (141 lots)
Birkedommer Bech guldmønter 1906 (178 lots)

Kirchhoff I-II guldmønter 1910 (Mansfeld-Bûllner) (102 lots)

Grosserer Wellmann guldmønter 1939 (104 lots)
Skibsreder Otto Prip guldmønter 1947 (165 lots)
Advokat Axel Ernst guldmønter 1965-1966 (170 lots)
Johan Fensmark Becker guldmønter 1983 (121 lots)
Skibsreder Helge Reff I-II-III-IV-V guldmønter (109 lots)
Lensgreve Lerche-Lerchenborg guldmønter 1992 (92 lots)

Restauratør Johan Due-Nielsen guldmønter 1992 (127 lots)

Mønthandler Adler Pedersen guldmønter 1996 (124 lots)

 

G. Ekström svenske guldmønter 8 auktioner 1975-1987 (181 lots)

K.E. Schmitz svenske guldmønter 4 auktioner 1989-1991 (373 lots)

Julius Hagander collection svenske guldmønter fortegnelse 1996 (474 nos.)

Bonde svenske guldmønter 6 auktioner 2007-2010 (330 lots)

Hagander svenske guldmønter 4 auktioner 2011-2012 (543 lots)

 

GULD-katalogerne ovenfor: pris DKK 500/styk

 

Holger Hede I-II-III 3 auktioner 1988-1991-1994 (pris: DKK 750) (1.230 lots) - info

Zinck I-VIII 8+1 auktioner 2001-2004 + 2013 (pris: DKK 1000) (3.315 lots) - info

 

Gunnar Ekström svensk I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII (pris: DKK 1000) (ca. 2.800 lots)

Henrik Pripp svensk I-II (pris: DKK 1000) (2.563 lots)

Karl-Erik Schmitz svensk I-II-III-IV 1989-1991 (pris: DKK 1000) (3.645 lots)

Sammlung Julius Hagander schwedische Münzen / svenska mynt 1996 (pris: DKK 750) (784 nos.)

Bonde svensk I-II-III-IV-V-VI 2007-2010 (pris: DKK 1000) (3.127 lots)

Hagander svensk I-II-III-IV 2011-2012 (pris: DKK 750) (1.020 lots)

Ottar Ertzeid svensk 3 auktioner 2016-2017 (x.xxx lots) ***

 

L. Chr. Nielsen 1878 (pris: DKK 1000) (1.644 lots)

Ove T. Thomsen 1880 (pris: DKK 750) (1.438 lots)

Stiernstedt fortegnelse 1881 (pris: DKK 500) (471 nos.)

Uhrmager Christensen 1881 (pris: DKK 750) (966 lots)

Wolff 1882 (pris: DKK 750) (1.249 lots)

Ludvig Bramsen fortegnelse ca. 1883 (pris: DKK 750) (1.120 nos.)

Sjöcrona + Mayntzhusen 1883 (pris: DKK 500) (230 lots)

Krohn 1884 (pris: DKK 500) (478 lots)

Nordmanden Malthe, Mandal i Norge 1884 (pris: DKK 750) (1.262 lots)

Hauberg 1885 (pris: DKK 750) (660 lots)

Alfred Benzon I-II-III-IV-V (pris: DKK 1000) (3.859 lots)

Hornemann 1888 (pris: DKK 500) (261 lots)

Lehmann 1888 (pris: DKK 500) (479 lots)

Nissen, Tølløse 1889 (pris: DKK 500) (246 lots)

Nordmanden Grimsgaard, Sarpsborg i Norge 1889 (pris: DKK 750) (803 lots)

Skibsted 1890 (pris: DKK 500) (343 lots)

Eckersberg 1890 (pris: DKK 750) (1.143 lots)

Klemp 1891 (pris: DKK 500) (140 lots)

anonym HEE (Lynge+Bruun) 22.05.1894 (pris: DKK 750) (550 lots)

Lind 1894 (pris: DKK 500) (333 lots)

Vilhelm Bergsøe 1895 (pris: DKK 500) (222 lots)

Slager 1896 (pris: DKK 750) (687 lots)

L.E. Bruun doubletter 1898 + 1901 (pris: DKK 500) (320 lots)

Lynge I-II-III-IV (pris: DKK 1000) (2.548 lots)

C.T. Jørgensen fortegnelse 1901 (pris: DKK 1000) (2.753 nos.)

Otto Diemar 1884-1887-1901 (pris: DKK 1000) (2.388 lots)

Chr. A. Clausen 1902 (pris: DKK 750) (1.217 lots)

Pogge 1903 + Feill 1907 + Eremitagen 1911 (pris: DKK 750) (420 lots)

Nordmanden Blom 1906 (pris: DKK 500) (426 lots)

Bech I-II-III (pris: DKK 1000) (1.666 lots)

Hornbeck 1907 (pris: DKK 500) (442 lots)

Lind 1907+1912 (pris: DKK 750) (796 lots)

Kirchhoff I-II 1910 (Mansfeld-Bûllner) (pris: DKK 1000) (2.213 lots)

Ridiger 1910 (pris: DKK 750) (600 lots)

E. Christensen 1911 (pris: DKK 1000) (1.919 lots)

Bille Brahe fortegnelse ca. 1912 (pris: DKK 1000) (3.851 nos.)

L. Chr. Petersen I-II (pris: DKK 1000) (1.801 lots)

Wolthers 1915 (pris: DKK 750) (757 lots)

H. Ernst 1915 (pris: DKK 750) (563 lots)

Guildal fortegnelse ca. 1920 (pris: DKK 1000) (3.390+31 nos.)

Jansen 1920 (pris: DKK 1000) (1.506 lots)

Wilcke 1922 (pris: DKK 1000) (1.884 lots)

Glückstadt 1924 (pris: DKK 1000) (3.854+13 lots)

Bruun doubletsamling 1925 (pris: DKK 1000) (2.936 lots)

Schou 1927 (pris: DKK 750) (1.220 lots)

Vogel 1927 (pris: DKK 750) (589 lots)

Hauberg 1929 (pris: DKK 750) (1.117 lots)

Jeppesen 1930 (pris: DKK 750) (1.237 lots)

A.C. Johansen 1933 (pris: DKK 750) (820 lots)

Salomon 1934 (pris: DKK 750) (508 lots) [uden priser]

Hjort I-V 1934-37 (pris: DKK 1000) (1.870 lots) [delvist priser]

Nordmanden Bjørnstad 1934 (pris: DKK 750) (866 lots)

Hauberg 1935 (pris: DKK 500) (288 lots)

Møller + Christensen 1936 (pris: DKK 750) (959 lots)

anonym HEE 09.07.1936 (pris: DKK 750) (944 lots) [delvist priser]

O. Blom Carlsen norske 1937 (pris: DKK 750) (980 lots)

Sophus Hansen 1937 (pris: DKK 750) (636 lots)

Broge 1938 (pris: DKK 750) (1.162 lots)

Wolthers 1938 (pris: DKK 750) (1.205 lots)

Wellmann 1939 (pris: DKK 750) (541 lots)

Wilcke I-II-III-IV (pris: DKK 750) (1.249 lots)

Haunstrup 1949 (pris: DKK 1000) (2.695 lots)

Wieder (pris: DKK 750) (862 lots)

Ragoczy I-II (pris: DKK 1000) (2.861+3 lots)

Axel Ernst I-II (pris: DKK 750) (1.130 lots)

Nordmanden B.F. Brekke norske fortegnelse ca. 1977 (pris: DKK 750) (1.094 nos.)

Nordmanden Helge Reff I-II-III-IV-V (pris: DKK 750) (1.171 lots)

Provinsbanken 1985 (pris: DKK 500) (494 lots)

F.V.Jørgensen I-II-III (pris: DKK 750) (606 lots)

Lerche-Lerchenborg 1992 (pris: DKK 750) (1.267 lots)

Adler Pedersen 1996 (pris: DKK 750) (975 lots)

Jens-Dahl Knudsen I-II-III-IV (pris: DKK 750) (1.311 lots)

Kühl 2010 (pris: DKK 750) (1.406 lots)

Poul-Henning Knudsen IV-XI 2009-2013 (pris: DKK 1000) (2.482 lots) (164+43 sider)

Nordmanden Ottar Ertzeid 2016-2017 (2.616 lots) ***

MEM dansk-norsk-svenske num. bogsamling; fortegnelse 2013 (pris for v. 1.02: 4 arbejdstimer) (13.000 nos.) (pris for v. 4.0: 8 arbejdstimer) (24.000 nos.)

 

 

Hvis du har andre 'katalog'-idéer da ret gerne henvendelse på mem@image.dk desangående.

 

 

 

Samme opbygning og udseende som 'Auktionsudbudsanalyserne' på løse, røde A4-ark (dog ikke nedfotograferet) (og viderekopiering ['afskrivning'] og videresalg og overdragelse og udlån og digitalisering - helt eller i uddrag - er selvfølgelig forbudt). Kun til din egen, personlige, interne, 'hemmelige' og private informationsbrug.

 

Katalogområder er danske (fra 1448) og norske (fra 1483) og svenske (fra 1521) mønter samt pengesedler (fra 1657) og dansk-norske medailler (1448-1788).

[Notabene: 'katalogerne' listet ovenfor indeholder kun mønter - ikke pengesedler eller medailler.]

 

 

NYTTEVÆRDI burde læseren selv kunne indse, men uddybes for en sikkerheds skyld lidt:

 

Når samlingerne spredes over flere auktionskataloger forsvinder overblikket over samlingens indhold totalt.

 

Specialfremstillede 'kataloger' genskaber dette overblik, og giver dermed et meget hurtigt virkende, overskueligt, komprimeret, effektivt og fuldstændigt indtryk af den pågældende samling. Desuden inkluderes også opnåede hammerslagspriser.

 

DIN EGEN samling: langt de fleste samlere opnår aldrig at se et 'katalog' over deres egen samling, idet 'kataloget' sædvanligvis først laves efter samlerens død. 

Kunne Du tænke Dig at se et 'katalog' over Din egen samling FØR Din død ?

Da indkøbspriserne inkluderes i 'kataloget', har Du også en god summering for investeringen i samlingen, samtidig med at Du har en letlæst, overskuelig og komprimeret samlet fortegnelse over Din egen samlings indhold inkl. de relevante henvisninger til reference-værkerne. Dit forsikringsselskab vil gerne have kataloget over din samling.

 

 

Hvis Du vil have fremstillet special-samlings-'kataloger' efter egne ønsker, så følg instruktionerne her .

 

 

PS Dansk-Norsk GULD Møntpris-Årbok 1996/2005 og Svensk-Finska GULD Myntpris-Årsboken - 1996/2005 se weblink: http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

 

Declaration: Modtaget fondsstøtte til dataanalyserne: 0 (nul) kroner. Analysernes finansiering sker i stedet bl.a. ved analysebrugernes betalte licenspris.

 


 


 

 

 

- o -

 

 

 

 

 

 

- o -

 

 

- o -

 

 

- o -

 


 

 

 

 

 

Photographs of 5 pirate copied numismatic books:

http://numisbooks.dk/info/forside1926schouPIRATtryk.htm

http://numisbooks.dk/info/forside1936galsterPIRATtryk.htm

http://numisbooks.dk/info/forside1980memPIRATtryk.htm

http://numisbooks.dk/info/forside1992kimsvendjensenPIRATtryk.htm 

http://numisbooks.dk/info/forside2006soemodPIRATtryk.htm 

 

 

 

 

 

http://kunstnyt.dk/muhle1670.html

Klik for MEMs juleartikel 2010

 

 

.


 


 


 

 


Tilbage til MEM forsiden