(home

Møntauktionens 1. Dag.

–o–

Museumsinspektør Haubergs efterladte Samling.

–:–

Avisartikel 4. nov. 1929 forfattet af: Krb.

[ © Re-publikation 2002 af MEM]

I "Assurandørernes Hus" begyndte i Gaar Eftermidd. 3-Dages-Auktionen over Museumsinspektør Haubergs efterladte Samling.

1. Del., der indbragte 35,000 Kr., fandt Sted i Forsommeren – under noget større Interesse fra Udlandets Møntfirmaer, end det synes at være Tilfældet denne Gang. Med Priserne udtrykte dog Overretssagfører Hede, der har arrangeret Auktionen, sin Tilfredshed.

Man begyndte med Sølvmønterne fra Harald Hens Tid. De betaltes med 11-20 Kr. Stykket. Møntkabinettet, repræsenteret ved Museumsinspektør Galster, købte nogle af Mønterne – ogsaa Møntkabinettet i Lund var blandt dem, der sikrede sig adskillige af de gamle Mønter paa Auktionens 1. Dag.

Vi skal i øvrigt blot fra denne Specialauktion nævne, at Mønterne fra Knud den Hellige gik i 30-40 Kr. Stykket, en ualmindelig smuk Erik Ejegod-Mønt naaede op i 45 Kr., fra Niels den Gamles Tid kunde derimod Mønterne faas for 1 á 2 Kr., en sjælden Erik Lam-Mønt naaede op i 54 Kr. . . . .

Da man naaede Erik Plougpenning begyndte "Ørkenvandringen" – 50 Øres og 1-Kronesbud. Fuldmægtig i Byretten Vadgaard sørgede dog for hurtigt at slippe igennem, 850 Numre ekspederedes paa 4 Timer – og 1. Dag blev paa 5800 Kr. – I Eftermiddag fortsættes.

 

Under Hammeren

–o–

Avisartikel 5. nov. 1929

[Re-publiceret 2002 af MEM]

–:–

Møntauktionen fortsattes i Gaar over Museumsinspektør P. Haubergs efterladte Samling. Der var ingen Sensationer, og Dagen indbragte kun henved 2000 Kr. I Dag slutter Møntauktionen.

 

Møntauktionens Afslutning.

–o–

En Kr. II-Sølvgylden til 1300 Kr. – Hele Auktionen indbragte 53,000 Kr.

–:–

Avisartikel 6. nov. 1929

[Re-publiceret 2002 af MEM]

 

I Gaar sluttede Auktionen over afd. Museumsinspektør P. Haubergs Samling af danske og norske Mønter.

Sidste Dag blev paa 10,300 Kr. – og Dagens dyreste Mønt var en yderst sjælden Sølvgylden fra 1516, som Kontorchef Wellmann købte for 1300 Kr.

Der var i øvrigt adskillige høje Priser i Gaar – Mønter til 850, 810, 570 og 510 Kr. – Møntkabinettet i Oslo betalte saaledes 510 Kr. for en Olav Engelbrektsson-Mark fra Trondhjem.

I alt gav hele Auktionen til Resultat 53,000 Kr. – det var noget over Vurderingen.


Litteratur


Tilbage til MEM forsiden