(home

Auktionen over afd. Etatsraad Emil Glückstadts Møntsamling

–o–

Tidsskriftartikel okt. 1924 forfattet af: Kai Grunth

[ © Re-publikation 2002 af MEM]

–:–

Det var denne Gang kun de danske Mønter, der kom under Hammeren og det skete under den livligste Tilslutning fra vore Numismatikere. – Ogsaa Udlandet var repræsenteret, ikke i stærkt Tal, men meget købekraftigt og Resultatet blev at næsten alle Guldmønterne udvandrede, og en ikke ringe Del forlader vel ogsaa vor Verdensdel.

Vi skal nævne at Nr. 924: En Guldgylden Malmø fra 1527 gik i 1350 Kr. Nr. 1017, Guldgylden fra 1536, bragte 510 Kr. Nr. 1129, en firkantet Guldkrone fra Fr. II, kostede 510 Kr. og Nr. 1232, ½ Portugaløser, i sin Tid købt paa Antoine Feill's Auktion i Hamburg, bragte 1250 Kr. Nr. 2327, 5 Dobb. Ducat, præget i Anledning af Stormen paa København 1659 , bragte 1000 Kr. og Nr. 3244, 5 Ducat, Kroneafslag i Guld fra 1699, bragte 1100 Kr., som man ser artige Summer for danske Guldmønter – alle de her nævnte gik til Udlandet.

En ikke ringe Del af de tidligere dansk-engelske Mønter gik til England, og en Del af de store, velbevarede Sølvmønter gik ogsaa til Udlandet. Nr. 868, den sjældne Husum Specie fra 1522, gik til Holland for ikke mindre end 755 Kr. og samme Vej gik Nr. 1041, Specie fra 1537, for 335 Kr. Nr. 1249, en Dobb. Specie fra 1597, bragte endog 600 Kr.

Men ogsaa vore egne Samlere forsynede sig godt, et Par enkelte gjorde meget store Indkøb. Møntsamlingen gjorde ogsaa Indkøb og erhvervede blandt andet Nr. 1727, Guter Groschen fra Chr. IV.s Tid, en overordentlig Sjældenhed, for 120 Kr., hvad der menes at være meget billigt.

Auktionen bragte i denne Omgang 73,000 Kr.; anden Halvdel sælges 17. November og følgende Dage, og da gælder det foruden danske Mønter ogsaa svenske Guldmønter og endelig Medaillerne.


Litteratur


Tilbage til MEM forsiden