(home

Møntauktion.

–o–

Avisartikel fra 1915

[ © Re-publikation 2002 af MEM]

–:–

Igaar Eftermiddags begyndte i Farvergade 6 (Sagførernes Auktioner) Auktionen over en Møntsamling, tilhørende Skiferdækker Ernst fra Odense. Foruden flere Mønthandlere havde der indfundet sig en Række private Samlere, f. Eks. Grosserer L.E. Bruun, Direktør Schou, Kontorchef Ridiger, Overretssagfører Hede, Formanden for Møntsamlerforeningen, Urtekræmmer Clausen, m. fl.

Der var god Interesse for Samlingen, som ogsaa indeholder mange smukke Ting, og Priserne var gennemgaaende høje. En Joachimsdaler fra Christian den Andens Tid (1523) kostede 46 Kr., en 8 Skilling fra 1535 betaltes med 168 Kr., Dagens højeste Pris. Højt betalt blev ogsaa en Mark fra 1555, den kostede 61 Kr. En Specie fra 1547 betaltes med 65 Kr., en 2-Mark fra 1564 med 47 Kr., og en 2-Skilling fra 1565 med 41 Kr. En Dobbeltspecie fra 1624 gik i 60 Kr., en Hanrejs-Specie fra 1627 i 55 Kr. og en Halvspecie fra 1646 i 63 Kr. Ogsaa nogle Mønter fra Frederik den Tredies Tid betaltes godt. En Dukat fra 1649 kostede 51 Kr., en norsk Tomark fra 1654 43 Kr., en Dukat fra 1657 55 Kr. og en Dobbelt-Krone for Stormen paa Kjøbenhavn 40 Kr.

Auktionen slutter i Eftermiddag.


Litteratur


Tilbage til MEM forsiden